Cyklomapy Prahy I

Publikováno: 20. května. 2008, 1 min. čtení
Aktualizováno: 02. dubna. 2012

Mapa Prahou na kole Cyklistika na území Prahy se horečně rozvíjí. Na páteřních trasách projíždějí denně stovky cyklistů (viz zde) jedoucích do práce nebo za zábavou. Většinou jezdíme po „své“ trase – dobře známé, vyjeté praxí. Pokud se ale vydáme do končin méně známých – třeba na návštěvu nebo na výlet, nezbývá, než se řídit cyklistickou mapou.
Je z čeho vybírat. Na internetu najdete cyklovrstvy na turisických mapách renomovaných poskytovatelů, Prahu pokrývající cyklomapu ČR, speciální cyklomapy od magistrátu i městských částí (Praha 11), trasy realizovaných projížděk, popisy cyklotras i „naší“ mapu snažící se o maximální pokrytí celého města. Některé z nich mají své papírové verze.

V sérii dvou článků se podíváme na to, co tyto mapy vlastně zobrazují a co můžeme ve skutečnosti očekávat pod různobarevnými čarami, které je pokrývají.

Výběr map

Map je tedy k dispozici celá řada, jak ukazují také následující náhledy:

Mapa magistrátu - webová verze

Mapa magistrátu – webová verze

Mapa magistrátu - ortofoto

Mapa magistrátu – ortofoto

Mapa magistrátu - tištěná verze

Mapa magistrátu – tištěná verze

Mapa Prahy 11

Mapa Prahy 11

Mapa serveru Prahou na kole

Mapa serveru Prahou na kole

Mapa serveru Mapy.cz

Mapa serveru Mapy.cz

Z obrázku je už patrné, že některé mapy nejsou zrovna nejpoužitelnější. Prakticky se budeme zabývat následujícími mapami:

 • Magistrátní cyklomapou v online i tištěné verzi (a jejími místními verzemi – zatím existující jen na Praze 11)
 • Mapou na našem serveru
   

Na „cyklomapu“ v rámci webové turistické mapy Seznamu raději rovnou zapomeňte. Pokud upřednostňujete mapy tištěné a jste hrdým majitelem komerčně zakoupené mapy (například od Žaketu nebo Planstudia), doporučuji si k ní zkusit sehnat ještě výtisk mapy magistrátní – je zdarma a obsah je o něco podrobnější. Stažitelnou verzi tištěné magistrátní mapy najdete zde, ovšem v nižším rozlišení. Tisk výřezů mapy z našeho serveru je sice spíš pro odhodlané, zato přináší solidní přidanou hodnotu.

Trasy v terénu a v mapě

Nyní se podíváme, jak se nejčastěji používané mapy vypořádávají se značením oficiálních a doporučených tras a co dalšího o daných trasách sdělují. Vezmeme to pěkně po pořadě – od cyklostezek až po běžné ulice. A přestože zabývat se rozdílem mezi cyklistickou stezkou, trasou, pruhem, trasou jen doporučenou a běžnou ulicí je už tak trochu nošením dříví do lesa, dovolím si na začátku každé kapitoly pár poznámek k převládajícímu charakteru každého druhu tras. Pěkný popis tří kategorií (cyklostezka, cyklotrasa a doporučená trasa) i s fotografiemi najdete na této stránce webu Praha cyklistická.

Cyklostezky

Cyklostezka The Park - z Prahou 11 na kole Cyklostezky v Praze jsou skoro vždy smíšené. Výjimky s oddělením prostoru od chodců se dají zatím spočítat na prstech jedné ruky. Ale i tak je většina z nás považuje za dopravní páteř, při volbě trasy preferovanou. I přes nutnou koexistenci s chodci, pejskaři, inlinisty a dalšími nemotorizovanými účastníky provozu je použití cyklostezky když ne nejrychlejší, tak rozhodně nejbezpečnější.

Zásadní nevýhodou je pochopitelně jejich nespojitost – aby se člověk na cyklostezku dostal, musí se nejdřív proplést provozem. Cyklostezky v Praze netvoří systém Ten vzniká teprve jejich propojením značenými cyklotrasami a v úplnosti zatím existuje jen v projektu Komise Rady hl. m. Prahy pro cyklistickou dopravu.

Další vlastností pražských cyklostezek je jejich přetížení. O slunečných odpoledních není na páteřce A2 z Podolí do Modřan k hnutí, což může cyklistu kategorie „Z A do B co nejrychleji“ poněkud rozklížit. (Hezký článek na téma přecpaných stezek vyšel nedávno Nakole). Zde bych rád apeloval na případné výletní cyklisty (a třeba i inlinisty, čtou-li tento článek): V Praze není jen cyklostezka do Modřan! Solidní rovný asfalt najdete také za Trojou nebo mezi Dolními Měcholupy a Dolními Počernicemi – na stezkách, o kterých patrně nikdo neví. Jak se na ně dostat? – nu, od toho jsou doporučené trasy…

Magistrátní mapa značí cyklostezky modře – na webu s bodovými informacemi o problémových místech. Mapa Prahounakole používá dvojitou čáru podobnou značce dálnice – však se také jedná o cyklistické highwaye. Časté provedení přerušovanou čarou naznačuje, že je stezka smíšená s chodci. Cyklostezky pochopitelně zobrazují i všechny další cyklistické mapy. Cyklostezky jako specifické komunikace se dokonce vyskytují i na mapách, které nejsou primárně cyklistické. Často je ale stav na mapě neaktuální (Seznam – není proznačený Rohanský ostrov) nebo chybný (Centrum – vyznačena nesprávná strana Hlávkova mostu).

Cyklotrasy

Rozcestník na RoztylechCyklotrasy – to je cyklistův denní chléb. Značené trasy kombinující cyklostezky, méně frekventované ulice a občas i chodníky, a také singletracky, které si v ničem nezadají s náročnými terény pro MTB. Co je na nich podstatné: Jsou vyznačené v terénu známými žlutými cedulemi.

Systémy cyklotras

Cyklotrasy tvoří ucelený systém. (přesněji – jednou budou ;-) ). Proto, než se budeme věnovat mapám, odbočíme krátce a podíváme se na systémy cyklotras, na které v Praze můžeme narazit. Na území Prahy se totiž v současnosti „perou“ hned tři:

 1. Nový celoměstský systém. (tzv. „A-xyz“ trasy, viz zde). Jedná se o zvolna se rozbíhající, velkolepý plán realizace cyklotras ve dvou úrovních důležitosti:
  • Páteřní trasy (A1-A50). Základní síť – Dvě páteřky A1 a A2 po obou březích Vltavy, na ně kolmé A11-A29 (vedené hlavně údolími potoků) a s nimi rovnoběžné severojižní A30-A49. To vše obkrouženo pražským kolem A50 vedeným po hranicích města.
  • Hlavní trasy (A100-A999). Druhý řád sítě, trasy ještě celoměstského významu, zahušťující systém na použitelnou úroveň.

  Jednotlivé městské části, které si připravují vlastní sítě místních cyklotras, využívají celomětské trasy jako páteř, na kterou se dají trasy místní navěsit. Ovšem podstatnou vadou na kráse tohoto systému je stav jeho realizace. Při aktuálně nasazeném tempu výstavbu zvlášť v širším centru můžeme předpokládat, že většina navržených tras bude zrealizována tak zhruba kolem roku 2050.

Celoměstský systém - z webu Praha Cyklistická

Realizace celoměstského systému cyklotras k 9.2007. Modře hotová část, zeleně trasy k okamžitému vyznačení, žlutě zahájené akce, červeně nezahájené akce a šedě výhled. (kliknutím získáte pdf s podrobnější mapou). Je patrné, že realizace ještě nějakou dobu potrvá.

 1. Dálkové trasy. Panevropská cyklotrasa Paříž – Praha, Greenways nebo celostátní trasy 1,2,3, které se křižují na Výtoni a u Národního divadla. Celostátní značení, pokud je starší, dostává v poslední době trochu na frak, protože je ignorováno – všechno se přeznačuje na „nový“ městský systém tras „A-xyz“.
 2. Staré pražské značení (ŘE-HL, apod. – podle městských částí, které trasy spojovaly). Také postupně mizí – na pár místech ale asi zůstane (dokud se nerozpadne), protože nový systém některé úseky nepřevzal.

Pro další informace se můžete podívat na tento článek ve Wikipedii.

Cyklotrasy v mapách

Po nutné odbočce se můžeme zabývat podobou cyklotras v naší Matičce. Všichni asi víme, jak je na tom ta většina cyklotras, která nemá to štěstí, že vede po venkově za hranicemi města, nebo po některé z mála již hotových cyklostezek. Nepřekvapují nás proto nejrůznější překážky, od nerovného terénu, přes obrubníky, vynášení schodišť a jiné lahůdky. Právě „řídkost“ pražských cyklotras vedla k tomu, že také město už ve své mapě uvádí trasy doporučené, které přečasto vedou místy… ale to bychom předbíhali.

Magistrátní mapa značí cyklotrasy purpurově. Tištěná verze navíc odlišuje, kdy značená trasa vede po cyklostezce. V tištěné mapě je tak pěkně vidět, kolik tras vede ulicemi s provozem, případně odnikud nikam. Na trasách jsou značená problémová místa, jako schody, prudké svahy nebo frekventované křižovatky – a že je takových míst požehnaně.

Mapa Prahou na kole značené trasy nijak zvlášť nezdůrazňuje. Vyznává filosofii, že značení není to, co dělá trasu průjezdnou. Možné vyznačení v terénu je zde dáno jen popiskem trasy začínajícím písmenem „A“. Větší pozornost je věnována charakteru trasy (ulice, stezka, chodník), překážkám a terénu.

Ostatní mapy se prakticky omezují jen na vyznačení vedení cyklotrasy, bez zdůrazňování problematických míst. Jejich účelem je ukázat, kudy trasa vede, ne jaká je.

Dokončení

Vratislav Filler
Zakladatel mapy a webu Prahou na kole, předchůdců tohoto magazínu. Zaměřuje se analyticky na cyklistickou infrastrukturu, především v Praze. Je členem pražské cyklokomise, poradního orgánu Rady hl. m. Prahy. Působí jako dopravní expert ve spolku AutoMat. Vědecký pracovník zaměřený na přesné aplikace globálních navigačních systémů.

David 24. 5. 2008, 01:48

"V Praze není jen cyklostezka do Modřan!" Tohle jste mohl zformulovat poněkud lépe, každý si přeci může jet kam ho napadne. Třeba takto: "Těm, kteří se nechtějí proplétat mezi ostatními cyklisty... doporučejeme atd..." Tohle mi totiž jinak zavání jakýmsi elitářstvím, my správní cyklisté a pak ti výletní. Ale spíš je to nešťastně zformulováno.

Vratislav 25. 5. 2008, 18:29

Omlouvám se za nepovedenou formulaci - vždyť kdo jiný se může stát městským cyklistou, než právě cyklista rekreační? Vlastně je to dobrá zpráva, je tu obrovský potenciál pro to, spojit příjemné s užitečným a začít jezdit i po městě: tedy až to užitečné bude i příjemné. :-)

David 27. 5. 2008, 10:51

Dobrý den. takhle je to určitě lepší. Asi jsem na poněkud alergický na přehnané prosazování zájmů, byť jsou sebeušlechtilejší. Chápu, cílem zájmových skupin je prosadit změnu k lepšímu, nicméně je třeba si hlídat, aby tyto snahy člověku zcela nezatemnily mozek. Nemluvím o tomto webu, spíš tak obecně, sám preferuji kolo a současný stav v Praze mne neuspokojuje. Nedávno jsem byl v Karlsruhe a byl jsem nadšen. Chodníky jsou rozděleny na pruhy pro chodce a pro cyklisty, celý střed města je dokonale protkán stezkami, včetně semaforů výhradně pro cyklisty. Během týdne jsem nezaznamenal žádné spory ani kolize mezi cyklisty a chodci, to jen my Češi jsme se tam motali jak pytlové. Největším dokladem bezpečnosti pro mne byl, zprvu vyděšený, pohled na matky, které bez obav za kolem vezly "kočárek" s dítětem. U nás bych se obával, že takový kočárek brzy poletí vzduchem po střetu s nějakým autem, o vytřesení duše z dítěte na našich obrubnících ani nemluvě. U nás bych takový "přívěs" využil leda tak k výrobě másla, podobně jako Voskovec a Werich v Hej-Rup! :-)

David 27. 5. 2008, 10:55

A ještě jedna poznámka od "hnidopicha" :-) Sluší se vždy po nějaké změně textu uvést, že článek byl aktualizován.

Vratislav 27. 5. 2008, 11:49

to David (9:51): Uznávám, člověk se má hlídat, aby při prosazování ušlechtilé myšlenky nepošlapal všechno okolo.
Ad Karlsruhe: Sám jsem si poněkud slabší kulturní šok zažil před pěti lety ve Vídni. Tam to vypadá tak, jak by mohla v cílové podobě vypadat i Praha - hodně stezek a cyklopruhů, jasně vyřešené křižovatky, vymezené a dostatečné prostory, cyklisté si nešlapou po hlavách a neperou se s auty, po městě se dá jezdit velmi pohodlně. Tam bych si svůj "pražský", dost agresivní styl jízdy vůbec nedovolil - prostě tam není zapotřebí.

to David (9:55) : Ale já v článku nic neměnil - formulaci jsem tam nechal, jen jsem se omluvil v diskusi :-)

David 27. 5. 2008, 18:07

Opravdu? Tak to bych se asi už měl nechat vyšetřit, hodně práce škodí :-)

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat