Novinky v mapě – Říjen

Publikováno: 05. listopadu. 2009, 1 min. čtení
Aktualizováno: 30. ledna. 2021

 

strahov_150
(foto Jiří Bernášek)

Od poloviny září se v mapě doplňovalo jak na běžícím pásu. Prvním podnětem je stále nekončící cyklopruhová smršť na hlavních třídách a otevření řady úseků cyklostezek. Druhým důvodem je řada podnětů od laskavých přispěvatelů, jejichž množství a kvalita dosáhly tento měsíc nečekané výše… Na mapě se tak měnily snad desítky kilometrů tras.

 

Novostavby, cyklopruhy a změny v dopravě

Změn a úprav byla tentokrát celá řada – všechny změny jsou vyznačené v následující přehledce:

zmeny_zari_09

Nové cyklostezky

Úsek cyklostezky na trase A26 podél Rokytky v Libni otevíral primátor na týden mobility. Nedlouhý úsek za dvanáct milionů zjednodušuje do jisté míry průjezd Libní, zatím ale neřeší nejhorší místo na trase: Elsnicovo náměstí.

Delší, ale ne tak exponovaná cyklostezka vznikla prodloužením stávající komunikace od metra Ládví k Žernosecké. Asi kilometrový úsek adaptovaného chodníku sleduje Žernoseckou až k tramvajové smyčce v Kobylisích a nese označení A283.

Nejvýznamnější cyklistickou stavbou otevíranou tento podzim je ale 3,5 kilometru nepřerušené stezky mezi Freyovou ulicí ve Vysočanech a Hořejším rybníkem v Hloubětíně. Stezka je sice svými dokonalými přemostěními všech křížených komunikací trochu nepřístupná, vytváří ale z A26ky trasu už téměř podobnou jižní linii A22 z Braníka na Háje.

U cyklostezky po Starém spojení se zatím mnoho neděje, nicméně na dokončení stezky jsem mapu v předstihu připravil úpravami doporučených tras v okolí (viz dále).

Cyklopruhy

Pruhy se objevily na zrekonstruované ulici Veletržní a Dukelských Hrdinů v úsecích se silným provozem. Zatím jen v jednom směru. V ulici Dukelských Hrdinů zatím bez návaznosti.

Cyklopruhy v ulici V Olšinách jsou zatím vyznačené jen ve směru z centra, ale jsou. Po dokončení celé akce předpokládám převedení páteřní trasy C10 cele do hlavního dopravního prostoru.

Stoupací cyklopruh vznikl také v ulici Jugoslávských Partyzánů. Jeho vyznačení bylo také příležitostí k revizi vedení doporučených chodníků na Vítězném náměstí.

Už více než měsíc existuje prodloužení smíšeného bus+taxi+cyklopruhu v Plzeňské ulici od Kotlářky. Pruh je součástí doporučené trasy Z07 a budoucí celoměstské trasy A14 a do mapy byl vyznačen v rámci větších úprav v Košířích (viz dále).

Další cyklopruhy, o jejichž vzniku vím (Střešovická apod.), vyznačím v mapě až budu znát jejich přesné vedení (kde začínají, kde končí, jak řeší průjezdy křižovatkami.

Další úpravy

Praha 1 se tentokrát pochlapila a kromě zobousměrnění uličky Haštalské (zanesení do mapy čeká na vytvoření doporučené trasy Řásnovkou) povolila cyklistům obousměrný průjezd tramvajovými zastávkami Národní Třída ve Spálené ulici. Rád jsem tuto změnu zakreslil včetně nových návazností — snad je moc nenaruší začínající výstavba Copa centra…

Změny související se stezkou po Starém spojení

Obhlídka dosud nedokončené stezky po Starém Spojení se soustředila především na nalezení smysluplných tras ústících k oběma koncům budované cyklostezky — jak k ulici Seifertově, tak do oblasti Krejcárku. Vyjížďka od Hrdlořez přes Balkán a Žižkov až na Vinohrady se bohatě vyplatila: Kromě řady zpřesnění stávajících tras vám po otevření stezky budu moci doporučit velmi zajímavé navazující trasy jak směrem ven z Prahy, tak na Vinohradech samotných.

Především byly zrevidovány chodníky ve svahu mezi Krejcárkem a Ohradou. Výtavba Nového Spojení zde vytvořila širokou nabídku chodníků a obslužných komunikací, z nichž není vždy jisté, kterou si vybrat, pokud potřebujete, řekněme, nahoru na Ohradu. V mapě jsem se snažil vyznačit ty, které mají nejmenší spád.

Z Krejcárku na východ jsem našel hezkou pěšinu vedoucí nad zástavbou podél ulice Novovysočanské až ke Spojovací. Je to pohodlný singletrack, po kterém se vyhnete drsnému stoupání na Balkán na dálkové trase č. 1. Spojením cyklostezky a navazujících úseků pěšin se můžete dostat velmi zajímavě až do Kyjí — o tom ale později, až bude stezka otevřena.

Na Žižkově, na který se stezka bude napojovat hned v několika bodech, došlo k řadě přetrasování. Bylo opraveno chybné vedení cyklostezky na Parukářce a v souvislosti s tím přetrasován doporučený příjezd do sadu po lávce. Ten nyní objíždí Olšanské náměstí a vede z ulice Chlečického.

Další změnou je přetrasování sjezdu z Vinohrad do Vítkovského tunelu z ulice Chelčického do Cimburkovy (viz dále). Bohužel se rozplynula naděje na parkový průjezd z Vlkovy do Vozové (a dále Španělskou k Muzeu). Dříve nepřístupný park zrekonstruovala městská část tak nešikovně, že zcela znemožňuje průjezd na jízdním kole. V mapě se zatím neobjevilo několik průjezdů využívajících Riegeorvých sadů, kde je povolená jízda cyklistů po chodníku obkružujícím většinu parku. Ne proto, že by nebyly nezajímavé; jejich zákres by ale udělal doporučenou snad již každou přilehlou ulici.

S cyklostezkou po Starém spojení nepřímo souvisí i další nová trasa, tentokrát na Vinohradech. Jedná se o nejkratší spojení pro cyklisty, kteří by chtěli Vítkovskou cyklostezku používat jako obchvat centra a pokračovat dále na Nuselský most.. Italskou ulicí už doporučená trasa vedla, nové je ale její prodloužení přes dolní konec Náměstí Míru k Bělehradské ulici. Jen pár bloků a nový spojovací vztah je na světě.

Další doporučené trasy

V centru přibyla doporučená trasa pro náročnější jezdce vedená v tramvajovém koridoru Jindřiškou ulicí přes Ovocný trh do Dlážděné až k Masarykovu nádraží. Trasa je zčásti legální (u zastávek Jindřišská), zčásti vedena po tramvajovém pásu s nutností projíždět křižovatku s Hybernskou na signál pro tramvaje (nebo se uklidit na přechod)

Trasy od čtenářů

Příspěvků od čtenářů upozorňujících na nepřesnosti nebo novostavby bylo tentokrát k desítce; větší úpravy mapy navrhli následující:

Jan Bocsktefel poradil sjezd z Vinohrad přes Žižkov do Vítkovského tunelu ulicí Cimburkovou. Jeden protisměrný blok v ulici Víta Nejedlého se pokusil řešit s městskou částí, zatím neúspěšně. Trasa mi ale stejně přišla vhodná natolik, že jsem jí (i přes ten blok protisměrky) do mapy začlenil.

Vladimír Pohl doporučil průjezd po severovýchodní části Pankrácké plošiny kolem usedlosti Reitknechtka – Od Ohradní ulice až po náměstí Hrdinů. V kombinaci s ulicí Čiklovu tak vzniká rychlá spojnice z Výtoně do horní Michle, vyhýbající se Nuselské a především problémové oblasti u Michelského dvora.

Zlepšení na východě Prahy od Jiřího Bernáška

Zvláštní poděkování věnuji Jiřímu Bernáškovi za řadu velice podrobných zpřesnění a návrhů na úpravu vedení stávajících tras v oblastech, které nebyly dosud příliš kvalitně zmapovány.

Díky jeho dokonalé znalosti vybraných pražských čtvrti a nezištné obhlídce komplikovaných lokalit je nyní mapa výrazně zkvalitněna na následujících místech:

V Hloubětíně v místech navazujících na cyklostezku A26/A43. Zde vznikly nové trasy kolem hloubětínské vozovny a ulicí Mochovskou, jakož i zajímavá trasa z Kyjí do Hloubětína (a na cyklostezku) zahrádkami nad železniční tratí. Kromě toho zde autor doplňku navrhl řadu zpřesnění a vylepšení.

Důkladnou revizí prošel také průjez Petřínem, kde byla řada nepřesností. Největší opravou bylo přetrasování spojnic od Strahova (Z05 a Z06) z nekvalitního chodníku do klidné ulice Šermířské. Oprav ale doznalo i vedení legálního průjezdu parkem (jakkoliv ještě není vzhledem k probíhající rekonstrukci jasné). Konečně, dokonalá znalost terénu umožnila přispěvateli navrhnout optimální doporučenou trasu pro stoupání na Petřín, s minimem ztracených spádů a přitom dodržující legální vjezd Hellichovou i výjezd do Šermířské.

Na tuto úpravu navazuje optimalizace doporučené trasy Z06 z Klamovky na Strahov. Původní vedení ulicí Nad Palatou bylo zcela opuštěno, stoupání vede ulicemi Pod Lipkami, Pod Hájem a Pod Palatou a je rozloženo podstatně rovnoměrněji tak, aby cyklistovi nedalo tak zabrat v jednom kuse. Součástí úpravy je také nové trasování doporučených průjezdů těsně pod strahovským stadionem, kde byla odstraněna většina úseků do kopce po frekventovaných ulicích a zrušeno doporučení na rozbitý chodník v parku mezi ulicemi Atletická a Pod Stadiony. Na druhou stranu, mapa nyní na trase Z06 nabízí rychlý sjezd od Strahovského stadionu ulicí Pod Stadiony.

Stoupání sídlištěm Homolka na budoucí městské trase A33 zpřesnilo potvrzení použitelnosti ulice Hennerovy. Na trase byl také nalezen bezpečnější způsob překonání ulice Plzeňské (přechod bez světel u zastávky Poštovka byl nahrazen světelnou křižovatkou o 200 metrů výše). Změny v oblasti doplňuje drobná oprava vedení doporučené trasy na jih od ulice Plzeňské.

Další významnou změnou pak byla oprava nesprávného vedení cest v lesoparku Cibulka, včetně několika dalších postřehů.

Košířský kaňon jinak

Úpravami na základě Jiřího podnětů prošlo i vedení doporučených tras v ulicích Plzeňské a Vrchlického.

Po prodloužení vyhrazeného pruhu pro bus+taxi+cyklo už z Kotlářky je trasa dolů nyní vedena cele v hlavním dopravním prostoru. Obrácení jednosměrky v Nepomucké ulici způsobilo, že už neexistuje klidná spojnice mezi Kotlářskou a (zhruba) Jinonickou, na kterou byl navázaný alternativní chodník podél Vrchlického. Relativně klidný průjezd je možný po severním chodníku Plzeňské, mezi Jinonickou a Strahovským tunelem už ale není značen.

Ve směru nahoru byla naopak nalezena klidnější trasa. Podjezd pod městským okruhem byl převeden na chodník. Obrácené jednosměrky v ul. Nad Kavalírkou a Nepomucké umožnily vyznačit alternativní trasu pro stoupání, začínající na úrovni ulice Zámyšlí.

Opravy v mapě se týkaly také spojnice Malé a velké Chuchle, smazání jedné ne zrovna perfektní trasy v Chuchelském háji a vyznačení turistické ,,vyhlídkové“ trasy na Zlíchově.

Kromě toho…

V mapě přibylo také něco přes šedesát fotografií, především na Pankráci, na budoucí A25 a v Hloubětíně. Desítkou fotografií přispěl neúnavný přispěvatel Jiří.

Závěrem

Jako vždy děkuji všem přispěvatelům a cyklistům, kteří mě trvale upozorňují na nepřesnosti, nabízejí opravy a doplnění a tím činí tuto mapu stále přesnější a kvalitnější. A jako vždy vyzývám: Kdykoliv v mapě uvidíte chybičku nebo nedostatek, použijte webový formulář na stránce mapy a pošlete mi zprávu!

Vratislav Filler
Zakladatel mapy a webu Prahou na kole, předchůdců tohoto magazínu. Zaměřuje se analyticky na cyklistickou infrastrukturu, především v Praze. Je členem pražské cyklokomise, poradního orgánu Rady hl. m. Prahy. Působí jako dopravní expert ve spolku AutoMat. Vědecký pracovník zaměřený na přesné aplikace globálních navigačních systémů.

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat
Mapa Městem na kole aktualizována
Redakční blog,

Mapa Městem na kole aktualizována

17. října. 2023, 2min. čtení4