Cyklistická etiketa – námět k diskusi

Publikováno: 28. června. 2013, 1 min. čtení
Aktualizováno: 16. ledna. 2021
Publikováno: 28. června. 2013, 1 min. čtení
Aktualizováno: 16. ledna. 2021

Pravidla silničního provozu porušuje kdekdo. Cyklisté jsou z toho ovšem často plošně obviňování a také spíš formální pravidla provozu poruší. Příčina je spíše jednak ve znění oněch pravidel, která cyklisty berou v potaz velmi nedostatečně, jednak infrastruktuře, která leckde činí legální chování absurdní, či sebeohrožujícím, v důsledku čehož jsou lidi dbající více na dodržování předpisů od jízdy na kole dále odrazováni. I tak zde ale máme řadu případů, kdy je nevhodný způsob jízdy na kole zbytečný, ať už k ní dochází z nevědomosti nebo pro malou míru ohledů.

Je proto na čase stanovit si hranice, které odliší praktickou a slušnou jízdu na kole od „prasení“ a chování, které poškozuje jméno jízdního kola jako dopravního prostředku vhodného pro město.

Upozornění 3.7.: Diskuse o cyklistické etiketě se přesouvá k následujícími článku s upravenou formulací pravidel.

Myšlenka „Desatera“

Na námět čtenáře tak vznikla myšlenka na cyklistické desatero. Nazveme jej desaterem cyklistické etikety: zde je verze, kterou dávám k diskusi. Cílem je vyladit tato doporučení tak, aby :

  1. byla přijatelná pro většinu těch, kdo po městě na kole jezdí,
  2. nesnižovala zbytečně praktičnost jízdy na kole,
  3. vytvořila jízdnímu kolu pozitivní kredit i u té části veřejnosti, která po Praze na kole často nejezdí.

Každý, kdo má zájem, se bude moct k těmto doporučením přihlásit. Doporučení jsme již částečně prodiskutovali s vybranými experty na cyklodopravu. V tuto vás vyzývám k co nejširší debatě o jejich znění. (Zejména o kontroverzních bodech č. 3, 5, 6.) Budete ochotni považovat takto formulovaná doporučení za správná a hodna dodržování? Pište do komentářů své názory a doporučení. Až bude text definitivní, chystáme jeho širokou prezentaci a publikaci tak, aby se dostal nejen k ostatním cyklistům, ale i k pražské veřejnosti jako celku.

Desatero etikety městského cyklisty

Verze 0.9

Preambule

Jízda na kole ve městě se řídí doporučeními na pomezí mezi silničními předpisy a běžnou slušností. Dodržováním níže uvedených doporučení se hlásím k zásadám cyklistické etikety v náročném městském prostředí, kde je nezbytné zlepšovat vzájemný vztah všech účastníků provozu.

1. Nevyjíždím bez zvonku a fungujících světel

Světla si beru, i když se chci vrátit za světla: člověk nikdy neví. Mám záložní blikačku na dojetí. Zvonek není zbytečný, pomáhá mi chovat se k chodcům čitelněji.

2. Chodce míjím ohleduplně, ať jsou kdekoliv

Chodce nesmím vylekat: před míjením zvolním, nevidí-li mne, zazvoním včas, aby o mě věděli, dokud jsem ještě daleko. Ještě opatrnější jsem na bruslaře, pejskaře, rodiče s kočárky a malé děti.

3. Nejezdím na červenou

I když se to někdy hodí a mám vyzkoušeno, že je to bezpečné. Ostatní to totiž nepochopí. Jízda na červenou štve všechny kolem bez ohledu na okolnosti.

4. Chovám se předvídatelně a ukazuji směr

Jezdím čitelně, tak, aby ostatní poznali, co chci udělat. Nemyškuji, neskáču do pruhu. Ukazuji odbočování, řazení v pruzích, a pokud možno i změnu pozice pruhu.

5. Jízda po chodníku je nežádoucí

Ale opravdu. Učím se v jízdě v provozu, cvičím se tom, kde všude po chodníku nejezdit, postupně opouštím klidnější úseky a jezdím stále víc normálně po ulici. Kde by má jízda byla pro chodce obtěžující, kolo vedu.

6. Neohrožuji sebe ani ostatní

Poruším-li předpisy, udělám vždy něco pro to, aby se to příště neopakovalo: najdu si legální trasu, změním způsob jízdy, nebo napíšu na městskou část, ať problémové místo předělají.

7. Předvídám chování ostatních

Vždy předpokládám, že mě ostatní nezaregistrovali, nebo neodhadli mou rychlost. Když někam nevidím, zpomalím. Je lepší stokrát zbytečně brzdit, než se jednou s někým srazit.

8. Naschvály neoplácím

Po naschválu se nemstím se jeho původci ani nikomu jinému. Ohrozil-li mne někdo z nevědomosti, mohu ho mírně a slušně poučit.

9. Usnadňuji cestu ostatním, pouštím chodce nebo auta

Učím se pouštět chodce na přechodu nebo odbočující auto. Nepřekážím nad míru, když to jde, nechám se předjet. Pro zdvořilost se nebojím zabrat pruh, slušnost k ostatním získá uznání i u řidičů.

10. Když mi někdo pomůže, poděkuju, zamávám mu, nebo se aspoň usměju

Za slušnost se mezi slušnými lidmi děkuje, a to i na ulici. Jezdím s úsměvem, šířím pozitivní náladu a dobré jméno jízdy na kole v městských ulicích.

Závěr

Držení se těchto doporučení je dobrovolné a nevynutitelné. Za doporučení (ve verzi 0.9) se staví:

  • Prahou na kole,
  • Auto*Mat
  • Kdo chcete, přihlaste se

Poznámky k jednotlivým doporučením

Pro další debatu doplňuji k některým doporučením zdůvodnění, případně informuji o názorech, které k jednotlivým doporučením přišly.

1. Nevyjíždím bez zvonku a fungujících světel

Doporučení je formulováno zejména s ohledem na častý výskyt cyklistů, co v létě nemají blikačky a pokud se někde zdrží, nemají jak svítit. S ohledem na stručnost byla vynechána možnost, že máte kolo se zabudovanými světly, potom je doporučení pochopitelně automaticky splněno.

Zvonek považuje dost lidí za nepotřebný, skutečně s ním zas tolik nepořídíte vůči autům, ale na méně frekventovaných smíšených stezkách je to požehnání. Když dáte pěším, co jsou k vám zády, vědět na 20-30 metrů, tak mají dost času uhnout beze spěchu — a pokud tak neučiní, vy máte dost času na to, začít brzdit.

2. Chodce míjím ohleduplně, ať jsou kdekoliv

Zde se úmyslně nedělá rozdíl mezi stezkou pro cyklisty, smíšenou stezkou a chodníkem. Jakkoliv jsou formální pravidla nastavená v každém případě jinak, způsob používání se většinou téměř neliší (výjimkou jsou zalidněné chodníky, k nim se ale zvlášť vztahuje jiné pravidlo). Z hlediska slušnosti je dopravní režim při míjení nepodstatný.

3. Nejezdím na červenou

Projíždění červené je chování, které je nejvíce „na tapetě,“ i když se ho dopouští jen menšina cyklistů (průzkum z Portlandu ukázal, že asi 6%). I když míra projíždění červené záleží na lokalitě a jsou místa, kde je semafor nastaven naprosto nesmyslně, i když jsou semafory, co nejsou schopné cyklistu detekovat, i když jsou fáze, kdy je to bezpečné, a dokonce i když v prvotní diskusi zazněly hlasy proti takhle přísné formulaci, rád bych se jí zde držel.

Jízda na červenou totiž má, na rozdíl od jiného nežádoucího chování, tu vlastnost, že rozběsní nejen ty, kterých se přímo dotýká, ale i všechny, kteří jsou jízdy na červenou svědky — a to včetně ostatních cyklistů. Na rozdíl (například) od jízdy po chodníku v pravidlu 5 se dá navíc bez projíždění červené v Praze na kole fungovat docela dobře.

4. Chovám se předvídatelně a ukazuji směr

Zde není asi další komentář zapotřebí.

5. Jízda po chodníku je nežádoucí

V předběžné debatě zazněly hlasy, že jízda po chodníku by v tomto bodě měla být striktně vyloučena. Je zde riziko, že už jen implicitní předpoklad, že cyklista podle těchto doporučení „může“ porušovat předpisy, vyloučí možnost propagovat tato pravidla ze strany městských institucí. Vzhledem ke stavu infrastruktury neumožňujícím leckde jiné bezpečné řešení, faktu, že většina cyklistů si zpočátku bez jízdy po chodníku do města vůbec netroufne, a skutečnosti, že i zkušených cyklistů, kteří by po chodníku nikdy nejezdili, existuje naprosté minimum, jsme se pokusili formulaci vyladit mírněji.

Doporučení chápe jízdu po chodníku vnímána jako věc, které se cyklista snaží maximálně vyhnout, ovšem tam, kde to dotyčný nezvládá, vede k sebezdokonalování spočívajícím ve zlepšování dovedností jízdy v provozu a omezování jízdy po chodníku víceméně jen na nevyhnutelné případy. Konečně je zde natvrdo doporučeno vedení kola tam, kde by jízda chodce obtěžovala, což považuji za naprosto dostačující.

6. Neohrožuji sebe ani ostatní

Toto doporučení pokračuje v intencích předchozího. Formulace implicitně předpokládá, že cyklista poruší předpisy (předpokládat něco jiného by byl vzhledem k podmínkám v Praze neúnosný alibismus), ovšem toto porušení by mělo být nějakým způsobem kompenzováno: zlepšením techniky jízdy, hledáním objížďky, nebo aktivní snahou o změnu místní úpravy v místě, kde zjevně není vše v pořádku. Lze o tom uvažovat jako o jisté formě „odpustků“, v tomto případě ovšem nikoliv finančních, ale ve formě kroku vedoucího k nápravě věci.

7. Předvídám chování ostatních

Za nežádoucí se zde považuje především preventivní „vyzvánění“ lidí nebo protijedoucích cyklistů, zvlášť, odbočuje-li cyklista někam za roh. Zvonek zde nenahrazuje brzdy.

8. Naschvály neoplácím

Větší komentář asi není třeba. Dostanete-li se do krizové situace, v níž vás někdo úmyslně ohrozí, a chcete si to s ním „rozdat,“ pak samozřejmě záleží jen na vás. Nemělo by to ale být za cenu použití kola jako zbraně nebo ohrožení viníka či jiných účastníků provozu. Troufáte-li si na slovní nebo fyzickou inzultaci, čiňte tak bezpečně! :-)

9. Usnadňuji cestu ostatním, pouštím chodce nebo auta

Je zjevné, že toto není rada pro začátečníky, a třeba pro pouštění chodce musíte mít naprostou kontrolu situace v pruhu za sebou. Jsou to věci, které se musejí nacvičovat přímo v provozu, a když to člověk neumí, nelze ho k tomu nutit. Ovšem, když se to naučíte, dokážete dvě téměř neuvěřitelné věci: Jednak svou přítomností budete zvyšovat kapacitu komunikací, jednak prokážete, že se považujete za integrální součást provozu a ne někoho, kdo „využívá“ jeho „slabá místa“. Že chápete provoz jako prostor, kde se všichni snaží dostat k cíli bez problémů, nejen vy.

Velmi ošemetné může být to „nepřekážení“, třeba v ulicích s velmi úzkými pruhy, nebo s tramvajovými kolejemi. Je to věc, která se obtížně učí, zda někoho pustit, vyžaduje často velmi dobrý odhad a někdy se tím skutečně můžete přímo ohrozit. Míru toho, kdy cyklista dá přednost setrvalejšímu zabrání pruhu, aby se do něj nemusel z krajnice obtížně vracet, či kdy se naopak schová do delší mezery mezi parkujícími vozidly, aby pustil třeba tramvaj, si musí každý určit podle svých schopností a dovedností.

10. Když mi někdo pomůže, poděkuju, zamávám mu, nebo se aspoň usměju

Větší komentář asi není třeba.

Bude široké rozšíření cyklistické etikety užitečné?

Výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...
Vratislav Filler
Zakladatel mapy a webu Prahou na kole, předchůdců tohoto magazínu. Zaměřuje se analyticky na cyklistickou infrastrukturu, především v Praze. Je členem pražské cyklokomise, poradního orgánu Rady hl. m. Prahy. Působí jako dopravní expert ve spolku AutoMat. Vědecký pracovník zaměřený na přesné aplikace globálních navigačních systémů.

resident 28. 6. 2013, 08:19

s uspokojením vidím první vlaštovku sebereflexe a přistihuji se, že mi možná začnou být cyklisté ve městě i sympatičtí.

k bodu 5 uvádím, že platí zák. 361/2000 Sb., § 53, podle něhož cyklista po chodníku prostě jet nesmí. v souvislosti s bodem 1 upozorňuji, že zvonek to neřeší! :)

jistě je možné přehlédnout jízdu po prázdném chodníku někde na okraji města, ale Smetanovo nábřeží (chodník u nábřeží), Národní, Most Legií, Vítězná, Újezd, Šeříková a Kampa, Čechův most a d. opravdu nejsou TdF!
a nejde o nepřáteství a zákazy, ale slušné vychování.

díky za první projev civilizovanosti a slušného chování.

resident, dnes potěšený :)

josuk 28. 6. 2013, 09:24

resident: bohužel asi ještě zdaleka ne všichni "cyklisti" znají Prahou na kole ;-)
a ke zvonku: v řadě okolních zemí je na silnici bez diskuze povinný!! Tak bacha na to při dovolených nebo přeshraničních výletech, přestože v rekreačních oblastech policie moc přísná většinou nebývá, spoléhat na to samozřejmě nejde ;-)

pylma 28. 6. 2013, 09:48

resident: Bod 1 je IMHO určen především pro smíšené cyklostezky. Pokud rodina s dítětem, kočárkem a psem zabere celou šířku takové stezky (já to chápu, chtěj si cestou popovídat...), tak je můžu dojet a za nimi kolo vést. Budu naštvaná na jejich bezohlednost a svoji nulovou asertivitu. Nebo je z dálky prozvoním a očekávám, že než k nim dojedu, umožní mi průjezd. Je to sdílený prostor a tudíž očekávám ohleduplnost ke své osobě.

Při stejné situaci na chodníku (fajn, nemám tam co dělat, já vím...) je dojedu, zpomalím na rychlost jejich chůze, případně sestoupím. Pokud mě zaregistrují a umožní průjezd, slušně poděkuju. Pokud ne, jejich volba, já tam nemám co dělat. V obou případech se zamyslím, jestli bych to do budoucna neměla někudy objet (a občas dospěju k názoru, že ne, že tady je to pro mě i přesto nejpříjemnější a že snad nikoho extrémně neobtěžuju).

P.S.: Pokud má chodec potřebu mě upozornit, že tam nemám co dělat (už se stalo), vždy se slušně ptám, proč přesně mu to vadí. Že předpisů, více či méně smysluplných je spousta a to, že je to proti předpisům pro mě není takový argument jako to, že ho nějakou částí svého chování obtěžuju. Pokud mi vysvětlí tu část, kterou ho obtěžuju, do budoucna se jí vyvaruju. Pokud argumentem je, že se to přece nesmí a že jsou tací, co tam jezdí rychle a nebezpečně, tak je mi líto, ráda bych jim v tom uměla zabránit, ale neumím.

wanted 28. 6. 2013, 09:53

Z hlediska konzistence prepsal bych cislo 5. na "Nejezdim po chodniku" nebo "Snazim se nejezdit po chodniku", kdyz uz tam chceme tu prvni osobu.

Vlada 28. 6. 2013, 10:48

Takze dneska za cestu do prace:

1) 3 auta na blikackach na zakazu zastaveni na dvouproudu u posty na Pankraci - musim vyjet do stredu silnice, kde auta 50 nejezdi (krome tech co jedou 20 a hledaji misto na zaparkovani)

2) na Budejovicke me pred krizovatkou predjede auto bez blinkru s odstupem <0.5m a pak to prede mnou svihne doprava opet bez blinkru

3) kolem Kongresoveho centra a za lavkou smer Prazskeho povstani zaparkovana auta v krizovatkach, druhych radach, na chodniku...

Muj denni chleba cestou do prace.

Jezdim normalne v provozu a vsechny body etikety celkem chapu. Dost casto me k "nelegalnimu" reseni prinuti nejaky ridic (nebo jeho zaparkovane auto), nebo zkusenost s ridici obecne (zabirani si pruhu na krizovem miste - napr. nenechavat se predjizdet na tesno v jednopruhu kolem tramvajoveho ostruvku, kde jsou navic u krajnice kanaly s dirami paralelne se smerem jizdy).

Chapu tedy pozitivni zamysleni etikety, nicmene pokud mam jezdit "rovnopravne" v provozu, tak v soucasne dobe prasicich ridicu to vyzaduje i prasiciho cyklistu.

Napr. ad cervena: kdyz se rozjizdite do kopce na rizene krizovatce a za vami je auto, jak rychle a blizko vas to auto miji? A kdyz jeste kousek dal ceka kanal nebo dira o ktere vite a auto vas tam pekne zmackne.

baritone 28. 6. 2013, 10:48

Bod dvě je sice sympatický a samozřejmě při jízdě nechci nikoho vyplašit, ale denní praxe z cyklostezek je děsná :-( Dneska ráno mě paní s kočárkem, pobíhajícím dítětem a psem bez vodítka sice z dálky viděla, ale než to všecko uspořádala, musela jsem úplně zastavit až brzdy skřípěly... S úsměvem jsem fakt neodjížděla... Některé přeplněné trasy za pěkného počasí jsou opravdu spíš k vzteku. Pobíhající psi, bruslaři přes většinu chodníku a se sluchátky, takže zvonek je k ničemu. Vlastně bych na cyklostezkách přivítala osvětu směrem k chodcům. Hm?

Lei 28. 6. 2013, 10:59

Hezké, hezké. Jen to "držení se těchto doporučení", to mi drhne mezi zuby :o)

mczk 28. 6. 2013, 11:12

Moc pěkné desatero. Ideál ke kterému bychom měli směřovat. Snažím se jezdit slušně, ale stejně sem tam mi něco nevyjde nebo ujede, a pak to ze strany jiných účastníků provozu (chodců) vypadá jako prasárna. Uznávám, že je co zlepšovat :)

Lei 28. 6. 2013, 11:19

Asi jedna z nejtěžších věcí je neoplácet, a vůbec, chovat se sluníčkově.

újezďák 28. 6. 2013, 11:52

Přiznám se, že by mě vlastně docela stačilo, kdyby se cyklistická obec chovala slušně sama k sobě.

To že je mezi náma několik lautridiotů, kteří se všude chovají jako prasata je prostě otázkou procetního podílu lautridiotů v populaci, ergo kladívko mezi uživateli jakéhokoliv dopravního prostředku.

Co mě ale nepřestává překvapovat je fakt, že většina cyklistů v Praze se na cyklokvztekustezkách změní v cosi , co bych v rámci místní srozumitelnosti nazval cykloautomobilisty :(

Proč mám být na náplavkách, na Rokytce, v Podolí nebo dál podél řeky neustále ve střehu před idioty kteří mě každou hodí myšku, předjedou mě zprava nebo mi řidítky podjedou pod mejma řidítkama zleva ?????
Proč musím řešit telefonující a osluchátkované cyklisty, kteří na zvonek nereagují a šinou si to prostředkem ?
Proč se musím každou chvíli děsit proti mě jedoucím předjížděčů, kterým asi nesmí spadnout průměrka a vynořuji se někdy v celých vláčcích protože jedou časovku ?

Přiznám se, že ve výše jmenovaných lokalitách je někdy bezpečnější jet po okolních silnicích, neb tam mě nikdo zprava nepředjede.

Ostatně ani silnice nejsou bezpečné, opravdu netuším proč mě dnes ráno cyklista v nepřehledné zatáčce s následným horizintem u Kolodějské obory musel předjet hned... ano jedu tam jen 20-23 nemám na víc, ale auta tam za mnou většinou počkají.....

aish 28. 6. 2013, 12:00

Zvonek je jasná věc. I když v dnešní době sluchátkové jeho účinnost klesá. Nicméně já to beru tak, že pokud se někdo pohybuje se zašpuntovanýma ušima, tak je to jeho riziko, a pokud do něj vrazí cyklista, tak by měl být ještě rád, že do něj vrazil cyklista - taky mohl dostat zezadu po hlavě a probrat se okradený a znásilněný.
Mimochodem třeba na Slovensku je zakázáno mít nasazená sluchátka při přecházení silnice. A problémy s hluchavkami se netýkají jen cyklistů, kolikrát za někým takovým jdu v centru (úzké ulice, napůl na nich parkují auta), volám na člověka "s dovolením, s dovolením" že ho chci předejít, no samozřejmě mě neslyší a šine si to středem chodníku, ale když se ho člověk dotkne, aby mu dal jaksi najevo že ho bude předcházet zleva, tak se najednou dotyčný zlobí.
Týká se spíše smíšených stezek. S kterými je docela problém, a řekla bych, že hlavně ze strany chodců. Prostě proto, že cyklista se přeci jen více zajímá o to, jak se "správně" pohybovat (a jak se dostanu z bodu A do bodu B), zatímco chodec "prostě jde". Zrovna nedávno jsem jela v pruhu, kde je každých pár metrů zcela zřetelně nakresleno kolo (levý pruh), zatímco ve vedlejším pruhu je zcela zřetelně nakreslen chodec... no a proti mě v cyklopruhu klusal nějaký běžec. OK, čekala jsem, že ty obrázky jaksi vidí a přestěhuje se do "svého" pruhu, když tam nebyl schopen být včas... pak už jsem i zvonila... nic, kdybych včas nezabrzdila, tak do něj vrazím. A ještě má tu drzost držkovat. A není to jediný případ.
Dřív jsem si myslela že je to omyl, ale narazila jsem na lidi s přístupem "já si budu chodit kde chci, kašlu na to, že tam někdo nakreslil nějaký pruhy, já se nenechám omezovat" - takže od té doby jsem k těmto jedincům o dost méně tolerantní.
Jízda po chodníku - není jízda po chodníku jako jízda po chodníku, za "normálního" provozu je to samozřejmě špatně, ale já osobně používám kolo třeba tehdy, když tuším že večer nestihnu poslední autobus z Prahy. A myslím, že pokud jedu po chodníku o půlnoci v průmyslové čtvrti, tak že to ničemu nevadí. Jo, jasně, je to proti předpisům a tak vůbec... ale třeba taky přejdu na červenou, když je nulový provoz, místo abych si mačkala tlačítko pro chodce a pak tam zbytečně hodila červenou tomu jednomu řidiči, který se na dané ulici vyskytne.
Ale jak říkám, to už je o zdravém rozumu. Stejně jako je o zdravém rozumu přecházení na "špatném" konci tramvajového ostrůvku (tam kde není přechod), přebíhání silnice tam kde je podchod (sorry, ale jít třeba v deset večer podchodem pokládám za projev demence, ačkoli je to v souladu se všemi předpisy a pravidly).

NightRider 28. 6. 2013, 12:13

Jestli budeme prasit, protože řidiči prasí taky, budou nakonec prasit úplně všichni. Čím víc slušných kolařů, tím líp - příklady táhnou.

Možná by stálo za připomenutí i pravidlo, že jezdím jen tak rychle, abych kdykoli dokázal zastavit do vzdálenosti, na kterou vidím. Je to mimochodem napsané přímo v zákoně. Každou chvíli trnu, když někdo profrčí kolem mě a střihne to za nějaký roh, zřejmě v domnění, že když má helmu, je nesmrtelný. Námitka: ale to bych v některých místech musel jet krokem! Odpověď: přesně tak ;-).

Mimochodem, bod 2.: píše se "o mně", ne "o mě".

schunka 28. 6. 2013, 12:33

resident: Vítězná, Újezd, Šeříková a Kampa je obecne pripad sam pro sebe. Reseni, ktere tam je prezentovano jako legalni, je zaroven nejabsurdnejsi mozne. viz. galerie absurdit zde na serveru a na chodniku jsem tam nikdy cyklistu nepotkal, zrejme mam stesti.
újezďák: souhlasim a podepisuji v plnem rozsahu.

újezďák 28. 6. 2013, 12:53

10 - to ,podle mě, ani není o helmě ale o tom co je, tedy spíš není pod ní :)

Matěj Novotný 28. 6. 2013, 13:26

Já osobně mám tedy největší problém s bodem 2. Brzdit kvůli chodcům v místě, kde je pro mně ještě dostatek prostoru nehodlám. Výjimkou jsou samozřejmě malé děti, neb mají hlavy ve výšce mých převodníků (lehokolo). Jezdit tak, aby se chodci nelekali je také celkem nelehký úkol, to bych je musel míjet s dvoumetrovým odstupem :)
Obvykle jezdím po silnici, leč A2 využívám běžně. A tam se s výše popsanými problémy setkávám běžně.

Jinak prezentovaná desatero se mi líbí a pokud si ho většina cyklistů vezme k srdci, v což nevěřím, bude Praha lepší místo.

Matěj Novotný 28. 6. 2013, 13:40

V poslední době nabývám dojmu, že ke "špatnému" chování cyklistů přispívá i nesmyslné značení vybudované městem.
Na několika křižovatkách, kde levý pruh jede rovně a pravý doprava, je v pravém pruhu domalovaný piktokoridor pro cyklisty a to jak rovně, tak doprava. Je to u Palackého mostu a pak na Vršovické.
Mám s tímto řazením celkem nepříjemnou zkoušenost, kdy jsem nechtě "oprasil" jinou cyklistku. Stála v tom odbočovacím pruhu, já přijel a zařadil se za ní. Padla zelená, tak jsem se rozjel, výrazně rychleji než ona, a předjel ji zleva. Předpokládal jsem, že bude zabočovat, což já jsem také chtěl. Když jsem byl před ní, tak jsem to tam položil, tuhle zatáčku mám dost najetou. K mému překvapení, ona jela rovně. Nic se nestalo, mezera byla dost velká, jen musela trochu přibrzdit.
Tímto bych se rád cyklistce omluvil.
Ale otázka je, kdo vlastně udělal chybu. Domnívám se, že nikdo. Jen si to příště s tím předjížděním rozmyslím.

Ajglík 28. 6. 2013, 13:42

Nějak se nedokážu porovnat s bodem 6. Za prvé nadpis nesedí k obsahu. Hovoří o ohleduplnosti, jakoby byl duplicitou bodu 2, ale podle obsahu by měl být spíš "Aktivně se poučím ze svých chyb". Ale hlavně za druhé: Zbývajících devět bodů je tom, jak se chci chovat, když právě sedím na kole a šlapu. Ale šestkou říkám, jak se budu chovat, když se něco nepovede, když třeba poruším některý z ostatních bodů. Vidíte, jak č.6 mezi ostatní vlastně nepatří? A taky mi trochu vadí, že se v šestce podepisuju pod aktivizmus. Nejsem aktivista. Jo, já si po prasárně řeknu "To se ti nepovedlo", ale na městskou část psát nebudu.

Matyáš 28. 6. 2013, 13:44

AD - 1. Nevyjíždím bez zvonku a fungujících světel
- podle mě je to zbytečně deklarativní. Není podstatné jestli mám zvonek, když na sebe můžu ohleduplně upozornit pomocí zvolání "s dovolením". Není důležité, jestli budu mít dvě světla a ještě náhradní blikačku, ale že za všech podmínek budu vidět. To jestli to vyřeším světly, blikačkami a nebo světelným řetězem na vánoční stromeček je jedno, za předpokladu, že bude splněn účel.

AD - 6. Neohrožuji sebe ani ostatní
Text pod tímto bodem se vůbec netýká ohrožování kohokoliv, ale porušování pravidel. Takže buď popisek přepsat na něco ve stylu:
"Jezdím tak, abych bezpečně a spokojeně dojel do cíle a aby bezpečně a spokojeně dojeli i všichni ostatní účastníci, které cestou potkám. Spěchám pomalu. Lepší přijít o 10 minut života, než kvůli 10 minutám přijít o život".

Případně změnit titulek na "6. Hledám cesty, jak nemuset porušovat pravidla"

Jinak

Pavel 28. 6. 2013, 13:49

moje motto zni: Respektovat a byt respektovan, videt a byt viden, slabsi cleny provozu co nejmene ohrozovat z mojeho pohledu, silnejsi cleny provozu obtezovat co nejmene z mojeho pohledu. Diky proto za diskuzi na toto tema.

Vratislav Filler 28. 6. 2013, 13:58

Omlouvám se, nestíhal jsem schvalovat komentáře nově přispívajících, takže to asi trochu zamíchalo číslováním.

wanted (4): Přímo "Nejezdím po chodníku" je pokrytectví. V první verzi byla ještě jiná formulace. Možnosti, které by asi šly, by byly:
a) "Po chodníku jezdím co nejméně."
b) "Snažím se nejezdit po chodníku."
přičemž osobně se mi líbí víc ta druhá.

Lei (7): Upravuji předběžně na "Dodržováním doporučení cyklistické etikety se zavazuji.." atd.

Night Rider (12): To by šlo do pravidla 7, místo věty "Když někam nevidím, zpomalím." dát "Jedu jen tak rychle, abych mohl zastavit tam, kam dohlédnu," nebo něco podobného.
Dvojku zkoriguji.

Vratislav Filler 28. 6. 2013, 14:06

K bodu 2 (Matěj N. a další): Možná je tam zvolená trochu špatná formulace. "Zvolněním" jsem myslel, že před míjením chodce přestanu šlapat a doplachtím k němu pozvolna se snižující rychlostí tak, že ho minu rozhodně pomaleji než 20 km/h, ale taky ne krokem. Zpomalování do kroku tam není, v situaci, kdy je místo na vyhnutí a vzájemně o sobě víte, to není potřeba.

Můžete to někdo zkusit přeformulovat, aby to bylo jasnější, ale přitom stále ještě stručné?

Vratislav Filler 28. 6. 2013, 14:19

K bodu 6: Tenhle bod má určitou genezi, která ho dostala do téhle ne úplně povedené podoby. Původně tam měla být právě ta minimalizace porušování předpisů. Následně jsem ale dostal podnět, že tam významně chybí ta deklarace neohrožujícího chování a současně se opravdu hodně nezdálo deklarovat minimalizaci porušování předpisů takhle obecně, protože se tím apriori předpokládá, že není tak docela proti etiketě porušit jakýkoliv předpis. Oba problémy jsem řešil přespáním titulku bodu, který se pro to nejvíce hodil -- tím se jednak dostala do doporučení ona deklarace neohrožující jízdy, jednak se trochu zamaskovalo to chování při porušování předpisů, které, kdyby bylo napsané hned nahoře, by mohlo být pro řadu lidí nestravitelné. Výsledek je ale nekonzistentní, to uznávám. Navrhuji proto přeformulovat +- následovně:

6. Neohrožuji sebe ani ostatní

Jezdím tak, abych nebyl ohrožením pro sebe nebo jiné účastníky provozu Poruším-li přitom předpisy*, udělám vždy něco pro to, aby se to příště neopakovalo: najdu si legální trasu nebo, změním způsob jízdy. Přispěla-li k porušení předpisů infrastruktura, mohu napsat na městskou část, ať problémové místo předělají.**

*) Tímhle oslím můstkem jsem spojil to, že 1. především nejezdím nebezpečně, ale 2. se může stát, že dojde k porušení předpisů, a potom 3. dělám něco pro to, aby se to neopakovalo.

**) S tím psaním na městkou část jsem to myslel tak trochu škodolibě. Když člověk ty předpisy poruší, 1) měl by udělat něco pro nápravu stavu, který ho k tomu vede, 2) měl by se trochu potrestat, aby to příště nešlo tak snadno. No a takový dopis na městskou část je pro leckoho docela dobrá forma sebetrýznění ;-)) Aby to ale nebylo odrazující, změnil jsem formulaci do trochu podmíněnější podoby.

Vratislav Filler 28. 6. 2013, 14:26

Matyáš (k bodu 1): Rozumím tomu, na druhou stranu je potřeba zachovat přiměřenou srozumitelnost a konkrétnost. Světlem se myslí i blikačka, to asi není problém.
Spíš ale nesouhlasím s tím, že se zvonek dá nahradit voláním. Jednak zvonek jasně identifikuje, že jde o cyklistu - s nějakou rychlostí pohybu - (a ne třeba běžce či jen o něco rychlejšího chodce), jednak jsou místa, kde volání na 30 metrů chodec neuslyší (pravidelná zkušenost z Nuselského mostu).
Tudíž zde se mi nechce formulaci výrazněji měnit, nějaké drobné učesání by samozřejmě šlo (třeba "nevyjíždím bez světel nebo blikaček")...

Pavel: To je velmi dobré motto. Mohu ho nějak zapracovat do preambule, nebo na něj máte autorská práva? :-)

wanted 28. 6. 2013, 14:51

Vrata, 20: Jo vim. "Snažím se nejezdit po chodníku." je asi nejlepsi varianta. "Po chodniku jezdim co nejmene" pasivne konstatuje mozny status quo ("co nejmene" neni definovano a kazdy si tam dosadi co chce). Zato snaha se vzdy ceni :)

Matyáš 28. 6. 2013, 15:31

Vratislav 23:
Nerozporuju užitečnost zvonku, ale spíš mi jde o to, aby z pravidla byl zřejmý spíš účel, než prostředek k jeho dosažení. Účel který zvonek plní (vzájemná ohleduplnost), se dá splnit i tím mým zvoláním, případně přizpůsobení jízdě podmínkám (zpomalení).

V mém případě, kdy na mojí každodenní trase do práce nemám po cestě žádnou cyklostezku, není zvonek potřeba.

újezďák 28. 6. 2013, 15:53

25 :) zvonek je potřeba jen na cyklostezce :) Tak to je vtip dne...

Né musím říci, že mě vynalézavost českého obyvatelstva v tom co není potřeba mít, dodržovat nebo respektovat pořád dokáže překvapit.

Nejezdím po cyklostezce, nepotřebuji zvonek, předjíždím zprava, ale bezpečně protože vím že jedu bezpečně, ukazuju směr jen tam kde si myslím, že mě někdo vidí, kde si myslím, že mě nikdo nevidí tam směr neukazuji. Nejezdím v noci, nepotřebuju světla a odrazky, to že občas jedu v tunelu, podjezdu a není mě vidět ? Moje chyba to není ...

Matěj Novotný 28. 6. 2013, 15:54

ad 21 Vratislav: Já tu formulaci zpomalení chápu a rovnou můžu napsat, že se tak často nechovám a chovat nebudu. Jezdím, tak abych nikoho neohrozil. To ovšem neznamená, že občas nemusím za někým brzdit těsně, nebo že jezdím tak, aby se lidi nelekali. Mrštnost svého kola znám a využívám.
Pokud je na A2 před žluťákama chumel lidí, tak prostě musím zpomalit, abych se s nikým nesrazil.

aish 28. 6. 2013, 16:09

Ohledně (ne)potřebnosti zvonku - v případě nouze je samozřejmě možné nahradit zvonek voláním, ale přeci jen, zvonek je slyšet z větší dálky (pokud neřvete, jako by vás vraždili, čímž si vás možná lidi všimnou, ale těžko vás kvůli tomu budou považovat za ohleduplného účastníka cyklostezkového provozu).
Pro chodce je hlavně důležité, aby o cyklistovi věděl včas, tedy aby nedocházelo k situaci kdy zjistí (zvonek, volání) že se blíží cyklista, otočí se, a s úlekem zjistí že tím otočením se mu dostal ještě více do cesty. Ohlédnout se, uvidět, zareagovat - na to musí být čas.

Dodržování pravidel je také takové pofidérní, pokud se něco nezměnilo, tak je zakázáno jezdit po silnici, pokud hned podél vede cyklostezka, a výjimku mají jen nějaké druhy trénujících sportovních cyklistů... ale třeba v centru Prahy je kolikrát takový poměr chodců a automobilů, že bezpečné (pro chodce) a ohleduplné řešení je jet po té silnici, nikoli po té cyklostezce, ačkoli zákon tvrdí opak. No a na silnici bych poslala každého, kdo si dělá starost o to, co mu displej sdělí na téma AVERAGE SPEED.

Ale mám dojem, že na cyklostezkách jsou největším problémem chodci. Myslím, že to mohu posoudit, protože osobně používám cyklostezky pro kolo, brusle i běh. Valná část chodců naprosto ignoruje jakékoli dělení na cyklistický a pěší pruh, nebo na pruh pro pohyb tam či zpět. Mnohdy chodí vedle sebe přes celou šířku stezky, a i na zvonění apod. reagují velice neochotně. Přijde mi, že je tu chybné vnímání pojmu "cyklostezka", pro řadu lidí to je "takové místo, kde nejezdí auta, proto si tam můžu dělat co chci a nehrozí mi, že mě nějaké auto zajede".
Například v okolí Hradce Králové jsem na počátku cyklostezky viděla tabuli s pravidly pro používání stezky (mimo jiné tam byl zákaz sluchátek).
Naopak od jednoho Pražáka jsem se dozvěděla, že nemá rád cyklisty, protože "jezdí po stezkách, kde chodí maminky s kočárky". Zeptala jsem se ho, zda má na mysli CYKLOSTEZKY, tak ještě stihl zareagovat kladně, než mu to docvaklo.
Ještě dodám, že tento přístup k "cestám, na kterých nejsou auta" se netýká jen cyklostezek, např. byla jsem překvapena kolik žáků autoškol vysloveně zuří nad tím, jak jejich (vulgárně častování) rodiče nejsou ochotní nechat je řídit rodinné auto "někde na polní cestě" a nejsou ochotní pochopit, že nepřítomnost asfaltu nebo silničního provozu neruší požadavek na vlastnictví ŘP.

JacquesClouseau 28. 6. 2013, 16:38

ad 28
Ale ono v Praze moc CYKLOSTEZEK není, většinou jsou to stezky pro cyklisty a chodce, navíc často bez vyhražení průhů.

pylma 28. 6. 2013, 16:40

27 Matěj N: "To ovšem neznamená, že občas nemusím za někým brzdit těsně, nebo že jezdím tak, aby se lidi nelekali. Mrštnost svého kola znám a využívám." - Tak tím bych se snad radši ani nechlubila. Jako chodec vás ráda pustím, když o Vás vím. Pokud se přiřítíte jako nindža a hodíte kolem mě myšku, tak se nedivte, že za Vámi vyděšeně křičím pár sprostých slov. K tomu je dobré mít zvonek a z dálky ho použít jen informačně.

Aish: "pokud se něco nezměnilo, tak je zakázáno jezdit po silnici, pokud hned podél vede cyklostezka" - kdysi tu někdo citoval paragraf, ze kterého jasně vyplývalo, že se to týká jen případu, kdy je to opravdu cyklostezka nebo cyklopruh. Tam chodec nemá co dělat, i když zrovna tohle se na těch 2 místech v Praze, co znám, nedodržuje (ale tam nevede souběžná komunikace). Pokud jde o stezku pro chodce a cyklisty, tak by to povinné být nemělo (snad to měšťáci vědí).

Vratislav Filler 28. 6. 2013, 16:48

aish (28): Právě to, aby chodec o cyklistovi věděl včas, je nesmírně důležité. Cílem vzájemně slušného chování je nejen chovat se bezpečně a prakticky, ale také tak, aby naše chování bylo jako bezpečné vnímáno těmi ostatními. Pocit bezpečí nemá vliv jenom na cyklisty...

aish 28. 6. 2013, 16:57

No vidíte, v Praze je tak málo cyklostezek, že jsem si ani neuvědomila že je tohle rozlišené (cyklostezka x stezka pro cyklisty a chodce). Obecně používám slovo "cyklostezka" pro to druhé.
No ale platí totéž, obecně z toho mám dojem, že přístup mnoha lidí je "nejsou tam auta = dělám si co chci". A nejen já, také moje děti a psi. Případně to berou jako nějaký čistě rekreační prostor, a pokud se ho někdo snaží využít pro pohyb s nějakým cílem (dostat se na nějaké místo), tak jim to ještě vadí.
Dobře to vyjádřil bruslař, který se na trojské cyklostezce pozastavoval nad tím, že ti cyklisté jezdí po takové přeplněné stezce, a že "radši nevezmou auto a nevyjedou někam do lesa". A týkalo se to lidí, kteří se pohybovali rychlostí asi 15 km/h.

Matěj Novotný 28. 6. 2013, 17:06

30 - Budete se divit, sprostě na mně lidi nekřičí, takže to asi nebude tak horké.
K tomu zvonku, domnívám se, že kdybych zvonil, akorát by mi tam lidi ještě více lezli. Nemám to nijak ověřené, zvonek jsem na kole nikdy neměl. Každopádně si myslím, že na A2 se chovají hůř chodci než cyklisti a že je nešťastné, že tam nejsou cyklostezka a chodník oddělené.

újezďák 28. 6. 2013, 19:35

domnívám se, že když většina lidí uslyší volat halo halo pozor pozor, tak si neuvědomí, že je upozorňuje cyklista a než to zjistí, tak je cyklista akorát u nich.
Nemám to ověřené, ale myslím si, že když většina lidí slyší zvonek, tak mají hned jasno, kdo je upozorňuje, že se něco děje a hned se těší na dárky od Jéžiška....

:)

újezďák 28. 6. 2013, 19:40

Ještě takový malý postřeh na pražských náplavkách na cykropruzích se pohybuje jedna skupina lidí, která našla logiku v tom, že běží v protisměru po proužku a tím jsou schopni cyklistům uhýbat, protože je vidí.

Ptáte se kdo jsou ti lidé s mozkem v hlavě ?

Ano uhádli jste, jsou to zahraniční turisté z hotelů, kteří si jdou ráno zaběhat.

Někdy mám chuť si zajít do Hiltonu a podívat se , jestli jim tam někde nevisí návod :)

pylma 28. 6. 2013, 21:54

Matěj 33: Neberte to osobně, neznám vás, možná jezdíte opatrně, bezpečně a ohleduplně. Přesto si neodpustím jeden příběh ze života.

Jela jsem parkem z kopce. Na tachometru nějakých 15km/h, možná trochu víc, ne o moc, jsem v parku, jsou tam zvířátka, nemám tam co dělat. Najednou kolem mě něco šustí. Ohlédnu a on mě předjíždí cyklista. Říkám si, že je štěstí, že nejsem lekavá, protože jsem ho tam fakt nečekala, ale budiž, mám kolo, měla bych být odolná, před těmi chodci dole určitě zpomalí.

O kus dál důchodkyně, pes a maminka s dítětem, mohlo mu být tak rok a půl, sotva šlo. Od matky šlo tak na metr a půl daleko. Prosvištěl to mezi nima. Když jsem k nim dojela, matka už křečovitě svírala dítě v náručí, důchodkyně přitahovala psa na vodítku. Zpomalila jsem do chůze. I tak se tvářily, že se mě bojí, tak jsem nakonec zastavila, abych je neděsila ani tou rychlostí chůze. Důchodkyně mi vynadala, že kdyby přítel zvonil, byly by mu uhly. Pět minut jsem jim líčila, že je mi líto, co se jim stalo, že je chápu, ale nemůžu s tím nic udělat, toho člověka neznám, že mě moc mrzí, když vidím, že jsou v šoku. Po pěti minutách teprve matka položila své dítě zpátky na zem.

Jste si jistý, že na vás lidé nekřičí, protože jim přijdete ohleduplný, nebo to jenom nestihnou? Ještě jednou, neberte si to, prosím osobně, neznám Vás. Je to jen příběh, co jsem zažila. Pro mě odstrašující příběh, jak bych na lidi působit nechtěla a jak někteří taky cyklisté kazí těm ostatním pověst.

újezďák 28. 6. 2013, 22:25

36 : jo to je přesně ten příběh ke kterýmu by ti to prase co proletělo kolem tebe řeklo tákový ty věci typu " důvěrně znám mrštnost svého kola" nebo 80 kilový cyklista při srážce s chodcem většinou utrpí větší škody než chodec atd.... jeden takový zuřivý sportovec srazil kamarádku mé matky a způsobil jí tříštivé zlomeniny kostí, myslíš že zastavil ? Kdepak ujel, zmetek jeden.
Dal jsem to kdysi na nakolo jako příklad toho, že i cyklista může být chodcům nebezpečný a dozvěděl jsem se, že to bylo kvůli tomu, že narazil do důchodkyně.... kdyby srazil někoho mladšího tak by se to nestalo...

Ivoš 28. 6. 2013, 22:38

Myšlenka desatera je zajímavá, ale vlastní formulace mi často jdou proti srsti, zejména preambule a body 3, 5, 6, 8, 9 kde se autor snaží vybalancovat myšlenku, že předpisy se mají, pokud to příliš neobtěžuje, alespoň občas dodržet :-(
Podotýkám, že pro mne jednosměrka ani červená nejsou zeď a zvonek mám i na závodním kole.
Toto je moje formulace, která vychází z původních formulací v článku:

Preambule
Jízda na kole se řídí pravidly silničního provozu dle jejich podstaty a smyslu. Dodržováním níže uvedených doporučení se hlásím k zásadám cyklistické etikety v provozu, kde je nezbytné zlepšovat vzájemný vztah všech účastníků.
1. Znám dobře všechna pravidla silničního provozu, která se mě přímo, či nepřímo týkají.
2. (původní 4) Chovám se předvídatelně

Jezdím čitelně, tak, aby ostatní poznali, co chci udělat, abych je neohrozil, ani pokud možno ani neomezil.
3. (původní 7) Předvídám chování ostatních
Vždy předpokládám, že mě ostatní nezaregistrovali, nebo neodhadli, stejně tak jako že se mohou zachovat nevhodně či nebezpečně. Když někam nevidím, zpomalím. Je lepší stokrát zbytečně brzdit, než se jednou s někým srazit.
4. (původní 2 a trochu duplicita nového bodu 2) Ostatní účastníky míjím ohleduplně
Nikoho nesmím vylekat. Před míjením pomalejších účastníků podle potřeby zvolním, včas zazvoním, aby o mně věděli, dokud jsem ještě daleko. Ještě opatrnější jsem na bruslaře, pejskaře, rodiče s kočárky a malé děti.
5. (původní 9) Usnadňuji cestu ostatním
Když to jde, uvolním cestu jiným nad rámec pravidel i za cenu vlastního mírného zdržení.
6.-8. Individuální body pro každého z nás :-)
9. (původní 6) Přispívám k zjednodušení a zpřehlednění provozu i pravidel
Znamená-li dodržení podstaty a smyslu předpisů porušení jejich dikce, udělám vždy něco pro to, aby se to příště neopakovalo: najdu si legální trasu, změním způsob jízdy, napíšu na městskou část, ať problémové místo předělají, či ve volbách zvolím někoho normálního :-))
10. Mám rád ostatní účastníky provozu
Jezdím s úsměvem, šířím pozitivní náladu a dobré jméno jízdy na kole v městských ulicích. Zejména nepovažuji motoristy za méněcenné tupce jen proto, že jsou pomýlení, neprozřeli a zatím uznávají nesprávného boha.

Ivoš 28. 6. 2013, 23:05

ad 27
Matěji, když kolem tebe někdo nečekaně prolítne, tak ti to nevadí, pokud tě přímo nesrazí? Já osobně „nevylekáš“ považuji za důležitý bod. Možná by se bod „chovám se předvídatelně“, mohl přejmenovat na „nevylekáš“. Mělo by to takovou hezkou biblickou dikci :-)

Ale musím se přiznat, že ač vetšinou cinkám, tak občas se také rozhodu projet bez upozornění. Zejména v organizované skupině turistů mají ti vpravo tendenci zařadit se mezi ty levé a ti vlevo mezi ty pravé a ti uprostřed uhnout na stranu. A než se přeorganizují, pokud se jim to vůbec povede, tak zcela zablokují provoz ve všech směrech. :-/

Ivoš 28. 6. 2013, 23:23

ad 29
Znát pravidla silničního provozu je dobré. ŘP potřebujete jen na pozemní komunikaci. Konkrétně polní cesta pozemní komunikací být může, ale nemusí. Po poli můžete jezdit bez ŘP (ovšem nikoliv bez svolení majitele :-)

Vratislav Filler 29. 6. 2013, 07:29

Ivoš: To je dost silné zkrácení, nesmíme ale zapomínat, že 1) přílišné zobecnění dělá věci méně srozumitelnými, 2) tato doporučení jsou směřována také směrem k těm, kdo na kole nejezdí. Proto jsem šel spíš cestou konkrétnějších doporučení.

"Nový" bod 1 je hodně dobrý, zkusím ho nějak zapracovat.

Ty přeformulovavné body jsou často málo konkrétní, pod věcmi jako "Jezdím čitelně, tak, aby ostatní poznali, co chci udělat, abych je neohrozil, ani pokud možno ani neomezil." si každý může představit něco jiného.

Chápu i úmysl skrytý za bodem zabývajícím se porušováním pravidel (jsou místa, kde to předpisově projet prostě nejde, tak proč se za tohle trestat), stejně si ale myslím, že bychom to neměli považovat za normální. Kdybych to chtěl rozblemcat, tak to rozdělím +- takto: "kde porušuji předpisy svévolně, budu se snažit, abych to příště neudělal, a kde mě k tomu tlačí místní úprava, je zase mou povinností tlačit na její změnu" To druhé je už někdy přehnaně považováno za aktivismus, když tak o tom zpětně přemýšlím, tak nechápu proč: jako by se občan neměl ani právo ozvat se svým voleným zástupcům, když se mu něco nelíbí. Krom toho už je ale taková formulace příliš dlouhá.

Vratislav Filler 29. 6. 2013, 07:42

Na základě Ivošových komentářů zkusím přeformulovat šestku. Je to složité, protože do sebe integruji dvě věci, ale chci zachovat počet doporučení na deseti a nechci rušit žádné z konkrétnějších pravidel, ta jsou důležitá právě pro svou konkrétnost.

6. Neohrožuji sebe ani ostatní

Jezdím tak, abych nebyl ohrožením pro sebe nebo jiné účastníky provozu. Znám dopravní předpisy, které se mě jakkoliv týkají. Poruším-li je, udělám pak něco pro to, aby se to příště neopakovalo: najdu si legální trasu, změním způsob jízdy, nebo navrhnu úřadům, aby problémové místo upravily.

(Nakonec jsem v tom doporučení směrem k aktivitě zase přitvrdil, protože na druhé rozmyšlení, napsat dopis na městskou část fakt není aktivismus a považovat to za něj je skoro paranoia.)

Jinak, pokud jde o pořadí, tak to potom trochu přehážu, teď bych to ale nedělal, abychom se v tom totálně neztratili.

Vratislav Filler 29. 6. 2013, 07:50

Ivoš: Ještě jsem zapomněl okomentovat, že právě to vybalancování směrem k maximálnímu dodržování předpisů považuji za dost důležité pro vyznění desatera směrem k necyklistům.

Jo a když kdokoliv změní své zvyklosti aspoň tak, že aspoň nebude jezdit na červenou před svědky, udělá tím pro městskou cyklistiku až dost (ani pak nemusí psát dopisy na MČ ;-) )

Ivoš 29. 6. 2013, 08:42

Smyslem jízdy je (skoro vždy) dostat se z bodu A do bodu B. Určitě zdráv a co nejrychleji. Celý zákon směřuje k tomuto cíli. Vůbec první věcný odstavec zákona §4 a) je nejdůležitější (viz níže). Když je ošklivo, jedu po rozbité a nepřehledné silnici, tak povolená rychlost není 90 km/h, jak jsou mnozí ochotni tvrdošíjně tvrdit. Důležité je se přizpůsobit, tak jak to ukládá i zákon.
Zákon říká, že cyklista má jet při pravém okraji vozovky. Pokud je okraj nesjízdný, občas kanál, sem tam střepy, tak jedu prostředkem pruhu a zákon stále naprosto nesporně dodržuji. Jsem povinen se přizpůsobit. Jel-li bych při pravém okraji, tak ohrozím sebe, jiné (pokud jim spadnu pod kola) a i smysl jízdy, protože s prázdným kolem nedojedu.
Pokud nikoho neohrozím, bezdůvodně neomezím a ani nevylekám :-), tak nemohu porušit zákon. Touto optikou se řídím a ve více než 90% případů mi vychází, že jedu vpravo, na zelenou, povoleným směrem, ne na chodníku, ...

§ 4 Povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích
Při účasti na provozu na pozemních komunikacích je každý povinen
a) chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní, aby nepoškozoval životní prostředí ani neohrožoval život zvířat, své chování je povinen přizpůsobit zejména stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace,1) povětrnostním podmínkám, situaci v provozu na pozemních komunikacích, svým schopnostem a svému zdravotnímu stavu,

Ivoš 29. 6. 2013, 08:47

Skoro celé desatero je rozepsáním §4 a)
Ještě je §5 (1) a), že mám mít v pořádku kolo a přibyl jen ten úsměv na konci. To je vše :-))

Jan 29. 6. 2013, 13:34

Pár zkušeností:

pravidelně jezdím po Vršovické (pod Grébovkou), chodník široký a prázdný, silnice plná automobilistů, co porušují předpisy (rychlost průměrně 70km/h, zastavují na cyklopruhu - i policisté při kontrolách, divoce troubí a předjíždí se); nervy mám jen jedny, jezdím po chodníku, chodci to, zdá se, chápou...

o kus dál, naproti Divadlu Na Fidlovačce, opět najíždím na chodník, i když je tam lidí podstatně víc; jízdou "krokem" se jim bez potíží vyhnu, naproti tomu kdykoliv jsem jel v cyklopruhu (na svém městském skládacím kole), znervozňovala mne tramvaj, která se za mnou celý ten několikasetmetrový úsek trpělivě táhla mou rychlostí... na to taky nemám nervy...

a ještě jedna poznámka - na Michelské, jak je ten nově rekonstruovaný úsek, tam přece už samo město "definovalo" chodník jako cestu pro smíšený cyklo-chodecký provoz; beru to jako signál, co je žádoucí a kterým směrem se posouvá norma, tedy jako vzor: "městská cyklistika na chodník patří, městský cyklista nepředstavuje takové riziko pro (spořádaného) chodce, jako automobilista pro cyklistu"

Vratislav Filler 29. 6. 2013, 13:49

Jan: No, nevím, na Vršovické se cítím daleko hůř při jízdě po pikťáku podél parkujících aut než tam, kde jsou mraky místa (jiná věc je, že vyhnat to obrubníkem o pět čísel výš by rozhodně neškodilo).

Přesně tahle message sdělovaná Michelskou je ale dost nebezpečná hrozba pro budoucnost. Představte si, že bude na kole jezdit třikrát víc lidí. Potom víc cyklistů v provozu znamená klidnější provoz a tudíž méně konfliktů s řidiči. Víc cyklistů na chodníku ale znamená více konfliktů s chodci a totální konec tolerance. Já to vidím jako past, protože skutečná meessage je spíš ve smyslu "Na chodníku se navzájem třeba pobijte, hlavně když nebudete překážet autům."

Kadel 30. 6. 2013, 00:07

Velmi překvapivé. Tohle bych na místě podepsal i já, byť se svým velmi kritickým postojem vůči cykloprasatům - ne, nemám na mysli i slušné cyklisty, ti už se takhle, v drtivé většině, chovají a tenhle text vlastně nepotřebují. A s nimi také na sdíleném prostoru silnice jako řidič problémy nemám ...

Jen by mne zajímalo, zda se na základě takovéhoto memoranda změní chování byť jednoho z prasičů. Pokud ano, sláva. Ale moc tomu nevěřím ...

Kadel 30. 6. 2013, 00:21

47: „Na chodníku se navzájem třeba pobijte, hlavně když nebudete překážet autům.“

Je zvláštní, že většinu slušných a rozumných cyklistů, co v provozu respektují Silniční zákon, by mne ani nenapadlo chápat jako překážku - a tak se k nim také chovám ... Překážkou klidné jízdy je mi většinou ten, kdo se chová v provozu jako hovado. Za celé dny za volantem potkám v provozu hovada na bicyklech a hovada za volanty. Co je ale alarmující, že, vzhledem k počtu potkaných motorových vozidel (ano, i motocyklů) a bicyklů, je jejich percentuální zastoupení v cyklistické skupině o poctivý řád vyšší. Kdyby bylo stejné percentuální zastoupení mamlasů ve skupině motoristů, už jsme se dávno všichni navzájem pobili.

Curry 30. 6. 2013, 08:31

46 add tramvaj: Zrovna v tomto úseku se nemusíte vůbec znervózňovat. Tramvaj by v těchto místech měla jet přes křižovatku pomalu (protože se tam kříží koleje a je tam také výhybka) a to celou svou délkou.
V případě, že má řidič tram. dva vozy, vyjede z výhybky, když je první vůz asi tak někde u toho cyklistického obchodu. Tam může zrychlit, ale před zastávkou je oblouk, do kterého by se mělo zase zpomalit, když z oblouku vyjede, může zase zrychlit, aby prakticky okamžitě začal brzdit do zastávky Divadlo na Fidlovačce. Řidiči tramvají toto vesměs znají, takže "táhnout se" v tomto úseku za cyklistou cca 20 km v hod. jim opravdu nijak "neubližuje".

Jan 30. 6. 2013, 10:17

50: Děkuju za obšírný popis, proč se netřeba bát. Původem z malého města jsem možná trochu zbytečně nervozní v pražském velice smíšeném provozu... Budu tedy věřit, že můj každodenní úsek do práce je relativně bezpečný. I když - v momentě, kdy u cykloobchodu na Křesomyslově parkuje několik aut, takže musím "hlouběji do silnice", někdy až na koleje, za mnou najíždí tramvaj a desítky spěchajících aut, připadám si jako v mlýnku na maso...

Matka 30. 6. 2013, 16:56

Tuto aktivitu vítám jako snahu "umravnit" tu část cyklistů, která neuznává psaná ani nepsaná pravidla.
Jinak, myslím, že pravidla pohybu na pozemních komunikacích jsou celkem dobře a jasně stanovena v příslušném zákoně. Pokud je někdo porušuje, je dobré si jasně říct, proč to dělá. Když mi do jízdní dráhy vběhne nepozorné dítě, nebudu meditovat o tom, zda se smí přejet dvojitá plná čára a zda musím při vjíždění do protisměru vyhodit blinkr. Pokud vjedu do jednosměrky v protisměru nebo na chodník, řeknu si popravdě, že tak činím, abych získal určitou výhodu a to i za cenu rizika, že snížím svojí bezpečnost nebo bezpečnost druhých.
Ostatní pravidla (ohleduplnost, slušnost) jsou obecně platná pravidla naší kulturní oblasti a měla by platit vždy, nejenom pro jízdu na kole.
A pokud se třeba budou rozdávat tato cyklistická eti(keti)cká pravidla na cyklojízdách nebo jiných akcích, bylo by vhodné je dodržovat i na těchto akcích, jinak snaha vyjde naprázdno.

Vratislav Filler 30. 6. 2013, 17:24

Kadel (49): Možná jsem byl moc příkrý. Message je spíš "Co se děje na chodníku, je nám jedno." O kus výš se lidi oprávněně rozhodňují nad už tak neúnosnou přeplněností cyklostezky třeba v Podolí, snažit se držet tenhle design jako vhodný pro trasu celoměstského systému je nesmírně krátkozraké.

Skepse může být oprávněná, já taky nepředpokládám, že ze dne na den nastane zázračná změna a všichni začnou jezdit ohleduplně. Cílem je vytvořit nějaký společenský tlak - jsou i lidi, co si neuvědomují, že jejich jízda není zrovna ohleduplná, tam by to mohlo zabrat. No a kdo je prase naturelem, ten bude aspoň vědět, že na něj cyklistická obec jako na prase ukazuje.

Milan 1. 7. 2013, 00:02

Tak v zásadě to dodržuji, ale myslím si, že vnímání cyklistů to neovlivní. Tak například:

Zvonek nepoužívám, je spíš pro smích. Na MTB a crossu mám houkačku a to už smysl má. Na skládačku jsem si koupil malou houkačku, ale ta je taky k ničemu. Lidé spíše zvědavě pokukují, než aby usměrnili své chování a přestali zabírat celý chodník (myšleno kombinovanou cyklostezku) nebo dokonce celou vozovku (kde je silnice málo frekventovaná). Úplné unikum jsou turisti v centru Prahy. Co na houkačku dopravní předpisy a policajti? Naštěstí jsem to ještě nemusel řešit, ale já přece nemůžu za to, že na svých cestách hojně potkávám hovězí dobytek!

Chodce se snažím nelekat, ale v případě hovězího dobytka je to těžké. Když zatroubím z dálky, lidé se rozestoupí, hovězí dobytek ale zůstane stát a hlasitě bučí. Někdy to řeším poklapáváním brzdovými páčkami. Nicméně stejně mi včera jeden důchodce hlasitě nadával, když mi samozřejmě neuhnuli a zatarasenou smíšenou cyklostezku jsem musel objet po trávníku. Na MTB to naštěstí jde. Možná si ten "borec" nevšimnul, že je na začátku cesty dopravní značka. Nemělo smysl se s ním hádat.

Někdy večer neřeším červenou. Mám teda smíšené pocity, ale ten semafor ne vždy cyklisty bere, tak když je to v noci prázdné, jedu. Jinak ale dodržuji hodně, takže si s těmi našimi předpisy spíš případám jako blbec.

Někdy nedodržuji povinnost použít chodník, byť před něj dali dopravní značku smíšené cyklostezky. Jenomže já chci jet a ne po každých deseti metrech slézat a nalézat a kličkovat mezi lampami a tyčemi od všeho možného.

Jezdím rychle, protože nezřídka jedu dopravně i delší vzdálenost (třeba 100 km). To se pak opravdu nedá courat 5 km/h. Snažím se to řešit vhodným výběrem trasy a eliminací přeplněných úseků. Někdy to ale nejde. S bruslaři, kteří bez jakýchkoliv ochranných prostředků využívají celou šíři cesty a ještě mají sluchátka na uších, také zápasím, ale pořádná houkačka na ně většinou platí. Samozřejmě to nefunguje na velkou vzdálenost, tak někdy docílím nejen vyklizení prostoru, ale i vylekání bruslaře (nebo běžce), případně někteří nešťastníci rovnou skáčou do roští podél cest. Nemám z toho radost, ale co s tím nadělám? Poklepání na rameno by asi nebylo lepší. To by možná leckterý přišel i k nadílce.

Taky zpravidla neukazuji odbočení doprava při jízdě na kruhovém objezdu. Mám z toho blbý pocit, ale na té roletě a při malém rozměru kruhových objezdů je to docela nebezpečné. Za mnou jedoucího řidiče tím určitě naštvu, ale zase nespadnu pod kola jeho plechového miláčka.

Slušnost je hezká věc, ale platí jen na slušné a ocení ji také jenom slušní. A protože jsou i ti ostatní, zlepšení vnímání cyklistů nečekám, byť omluva vlastního buranství to samozřejmě není.

JacquesClouseau 1. 7. 2013, 00:57

ad 54
A nebude to tou houkačkou? Protože já zvonek kombinuju s "S dovolením", zpomalením na 10 - 15 km/h a "Díky" a nemám problémy ani v létě odpoledne mezi Zámky a Trojou. Sice mě to trochu zpomalí, ale to si pak v klidu naženu cestou nahoru Prahou a ještě se stihnu podívat, kdo mě to vlastně zdržuje :-)
Tohle "desatero" chápu hlavně jako deklamaci toho, že Prahou na kole není spolek prasících zaslepenců, což je velmi pozitivní. Prakticky bych možná jen do 1) doplnil "a chovám se tak, abych byl vidět". Neznamená to mít nutně hi-vis vestu, ale například pokud vím, že budu jezdit i za deště, tak si nepořídím rybářskou ninjapláštěnku, ale radši něco s reflexními prvky a na brašny nalepím pár odrazek.

Marek Turnovec 1. 7. 2013, 06:50

Ad 54: Taky si myslím, že ta houkačka není nejlepší nápad. Na svém starém kole (které mi pak někdo zprivatizoval) jsem jí měl a bohužel přesně s tímto jsem se setkával - lidé na to nejsou zvyklí, některé ten zvuk vyděsil natolik, že zbytečně uskakovali do příkopů a roští kolem cest - a při tom já jsem celkem skromný člověk, mně by bohatě stačilo, kdyby mi jen trochu uhnuli...

Teď jezdím po Praze se zvonkem a je to daleko lepší. Zazvonění (i pěkně z dálky, kdy to musí být slyšet ještě celkem slabě) se obvykle nikdo neleká a prostě se jen klidí z cesty. A nevím, proč by to mělo být pro smích. Najezdil jsem teď nedávno pár kilometrů i po Paříži a zvonek tam funguje také perfektně a nikomu pro smích není.

Možná bych si dovedl představit mít na kole obojí (pokud má někdo dost místa na řidítkách :-) - na slušné lidi zvonek a na ty, co ho nechtějí slyšet, pak ještě houkačku - a ti ať se leknou a uskakují do pangejtu... Ale jen houkačku? To asi fakt není dobrý nápad.

Milan 1. 7. 2013, 08:58

Houkačkou to opravdu není. Spíše je to tzv. normálním rozdělením a celkovou úrovní společenského chování v Česku. Je to o uvažování ve stylu Když mne něco opravdu ohrozí (nejlépe náklaďák nebo vlak), uhnu. V opačném případě se dlouze otočím a nejprve dám dostatečně zřetelně najevo "Blbče, vlez mi na záda" (velmi kulantně řečeno). Inteligence některých jedinců jde dokonce tak daleko, že se takto chovají i v případě, kdy ze zatáčky může vyjet jakékoliv auto. Nejsou totiž ani na chodníkové cyklostezce, ani v tzv. obytné zóně, ale na obyčejné silnici nižší třídy (ve městě i mimo). Je pravda, že řidič by měl jet tak, aby byl schopen vozidlo zastavit na vzdálenost, na kterou má rozhled. Nicméně ani to neznamená, že by se tito jedinci měli po silnici pohybovat tak, jako když si dopředu sjednali a zaplatili její zábor. Koneckonců oproti povinnosti řidičů jde povinnost protistrany vzniklé nebezpečí řádně označit a hlavně udržovat průjezdnost veřejné komunikace. To jen pro úplnost, kdyby se v tom chtěl někdo právně rejpat.

Jezdím denně, dopravně i rekreačně. Jezdím rychle, ale hodně bezpečně a velkoryse. Když je to vhodné, neváhám i zastavit. Běžně v užších místech pouštím protijedoucí a raději jedu chvíli krokem, než bych projel blízko kolem dítěte. Snažím se jet předvídatelně a nikoho nelízat (chodce, auta, cyklisty, prostě nikoho). Je-li to třeba, zastavím a nabídnu pomoc (nakonec nejezdím nevybaven). Nicméně tohle všechno funguje na slušné a potencionálně slušné lidi. Převýchova těch ostatních je věc složitá, byť, jak už jsem psal výše, existence blbců není ospravedlněním pro to, aby se člověk choval také jako blbec.

Ještě k těm bruslařům uskakujícím do roští. Pokud má někdo tzv. otevřená sluchátka a používá rozumnou hlasitost přehrávání, pak možná neuslyší blížící se jízdní kolo nebo auto, ale zvonek nebo klakson uslyší. V opačném případě se stejně lekne každého, kdo se nepohybuje v jeho zorném poli. Pokud troubím, troubím už zdaleka. V některých případech ale nepomůže ani troubení těsně za zády. Doporučení, že mám takového jedince zkusit kontaktovat oslovením a slušnou žádostí, je hezké, ale hluchý neslyší. Snad jedinou útěchou může být víra v to, že po opakovaném seznámení s porostem okolo cyklostezky se dotyčný snad vzpamatuje, sluchátka odloží nebo přehrávanou produkci úměrně ztlumí a třeba si vezme i méně stylové doplňky jako jsou bezpečnostní přilba, rukavice nebo chrániče.

Marek Turnovec 1. 7. 2013, 09:15

Ad 57: Tak s tím rozložením slušnosti a tím, že spousta lidí myslí často jen na sebe (a i to občas dost blbě :-), s tím celkem souhlasím. Ale opravdu si stojím za tím, že na kole je lepší mít zvonek, než houkačku. Zkoušel jsem obojí. Ano, někteří lidé z principu nebudou chtít uhnout ani po tom zazvonění, ale ti, kteří jsou alespoň trochu normální - nebo už poučení - tak jejich první reakcí bude - aha, dojíždí mě cyklista, asi bych měl uhnout. Zároveň si v ten moment můžou uvědomit, že cyklista se pohybuje rychleji než oni a nedělají tolik pitomosti, jako když na ně člověk zahouká. Opravdu jsem viděl, že se lidi lekali a dělali nepředvídatelné pohyby, uskakovali třeba ne z cesty, ale naopak do mé trajektorie...

Navíc mi ten zvonek přijde i takový nějaký méně invazivní. Kde jezdí cyklisté (třeba i v zahraničí), tak je nějaké to cinkání slyšet každou chvíli a nikdo se kvůli tomu prostě neznervózňuje. Takže já třeba někdy zvoním i v případech, kdy nepotřebuji, aby mi někdo uhýbal - ale jen abych dotyčného upozornil, že za ním jsem a aby třeba najednou nezačal dělat nějaké vylomeniny, jako třeba že i když do té doby šel hezky po pravé straně, tak že najednou se přesune doprostřed cesty a začne tam tábořit či něco podobného...

BTW co je to ten potencionál? :-)

Milan 1. 7. 2013, 09:41

BTW potencionál?
Jestli je tohle dotaz na mne, tak slušný je ten, kdo je slušný. Potencionálně slušný je ten, kdo se v danou chvíli slušně nechová, ale změna jeho chování (pro teď nebo pro příště) je snadno dosažitelná například tím, že se mu k problému poskytne doplňující informace nebo vysvětlení. Prostě ten, komu to časem docvakne.

Václav Řehák 1. 7. 2013, 09:53

Já se rozhodně přimlouvám za klasický zvonek místo nějakých houkaček apod. Kvůli tomu, že můj zvonek už je léty uvolněný a jemně cinká na každé nerovnosti, mám vyzkoušeno, že díky klasickému zvuku lidé přesně poznají, o co jde a uhýbají samovolně a často i bez otáčení. Přesně podle [58].

Naopak příkladem nevhodného akustického signálu je známý, který si před lety dal do škodovky zvonek z šaliny místo klaksonu a pak se divil, že mu lidé skáčou z kolejí přímo pod auto. Myslím, že s tou houkačkou je to podobné - reakce na signál je často automatická a neznámý zvuk místo uhnutí způsobí, že člověk nad tím zvukem začne přemýšlet.

Marek Turnovec 1. 7. 2013, 10:47

Ad 59 - Milan: Jo jo, to bylo na Vás. Nechci zrovna tady být za nějakého grammar nazi, tak jsem se snažil jen lehce naznačit. :-)

Ono totiž žádné slovo "potencionál" neexistuje, pouze "potenciál", takže to odvozené adjektivum je "potenciální". A je to i kratší, člověk to rychleji napíše. Ale fakt je, že to "potencionální" je dnes vidět docela často. Stejně jako "standartní", "nejoptimálnější" a jiné kousky...

Milan 1. 7. 2013, 12:31

Potenciál - sorry. Chybička se vloudila. Omlouvám se. Normálně jsem na to docela pedant a pravopisných chyb dělám minimum (včetně čárek ve složitých souvětích). Nicméně někdy se stane. Byl mi ten Váš příspěvek trochu divný, proto jsem se i v úvodu ptal, ale stejně jsem to nepochopil. Ještě jednou se omlouvám.

zacyklení 1. 7. 2013, 12:56

Já bych byl pro trochu přeházet pořadí. Vím, že už se o tom trochu mluvilo, ale na začátek bych dal to skutečně nejpodstatnější, tj. ,,neohrozíš..." a (možná i jako samostatný bod) znalost a dodržování předpisů / pravidel provozu.
Ta následující doporučení z toho do značné míry plynou, zejména body 1. Nevyjíždím bez zvonku a fungujících světel, 3. Nejezdím na červenou a 5. Snažím se nejezdit po chodníku, které jsou přímými součástmi pravidel.
Mohlo by se to rozdělit do takových logických celků:
A. obecné zásady (1-2 body)
B. pravidla plynoucí z A hodná zdůraznění a specifická pro jízdu na kole (3-4 body)
C. nadstavba: slušnost, ohleduplnost (5-6 bodů)

Jinak zvonek ano, světla ano, psaní městským částem mi připadá dobré ve formě [42]. Bod 5. bych obrátil z půdovního znění předpokládajícího, že všichni zpočátku jezdí po chodníku, tak, aby tím základním chováním byla jízda v provozu: ,,Snažím se nejezdit po chodníku. Tam, kde je to nevyhnutelné, neomezuji chodce nebo kolo vedu."

David 1. 7. 2013, 13:06

Komentář k preabuli:
"Silniční přespisy" nejsou nikde zakotvené. Možná by bylo vhodné nahradit výstižnějšími pojmy, např. "pravidla provozu na pozemních komunikacích" (užší), či "platnou legislativou" (širší pojem). Do silničních předpisů je možno zahrnout i ČSN na značky:o)

Komentář k desateru:

Zvonek a světlo skutečně nepředchází zvniku nebezpečné situace:o). Obavy z nehod a zažívání konfliktních situací v běžném provozu odpuzují dle zde publikovaných článků nejvíce cyklistů - začátečníků, kteří se bojí na silnice, ale nechtějí se sami stát "provokatéry na chodníku", které sami často potkávají. Co tedy takto:

1) Neohrozíš jiného uživatele komunikace.
2) Neomezíš uživatele komunikace, pokud z obavy o svou bezpečnost či jiných objektivních příčin porušuješ platná pravidla dopravního provozu.
3) Tvé chování v provozu dobře předvídatelné a zřejmé bude.
4) Své kolo dobře vybavíš.
5) Své kolo svědomitě udržovat budeš.
6) Slabosti ostatních účasntíků silničního provozu nezneužiješ.
7) Bližnímu v nesnáhích pomáhati budeš.
8) Mravní újmy bližnímu nezpůsobíš.
9) Zlo dobrem opláceti budeš.
10) Dobrou náladu šířiti a tím cyklistiku nejsnáze propagovati budeš.

Marek Turnovec 1. 7. 2013, 13:49

Ad 62: Ok, ok - se zase tolik nestalo, aby bylo třeba se za to na vícekrát omlouvat, každopádně omluva přijata. :-)

Ad 63: Sice je to takové kratší a údernější - ale jak je vidět, vágnější formulace může být někdy problém. Třeba "své kolo dobře vybavíš" prostě nestačí. Existuje spousta expertů, kteří své kolo považují za dobře vybavené, i když na něm není ani jediné světlo či odrazka, nebo třeba ten zvonek... To je pak asi lepší explicitně vyjmenovat, co na tom kole dotyčný má mít...

Ve staré vyhlášce snad byly i takové věci, jako blatníky - a to mi zase přijde jako pitomost. Když si někdo chce ohodit záda, jeho problém, nebezpečnější v provozu díky tomu myslím nebude. Když se taxativně vyjmenuje osvětlení a zvonek, zdůrazní se tím, že zrovna tyto věci jsou do provozu nejdůležitější...

U stavu kola bych třeba zdůraznil funkční brzdy. Že někdo nemá namazaný řetěz a víc se našlape - opět - jeho problém. Ale že není schopný na nějakou normální vzdálenost zastavit, nebo že mu brzdí jenom přední brzda - to už může být problém i pro ostatní (minimálně pak pro záchranáře :-).

David 1. 7. 2013, 14:36

Ad. 64) - ke stručnosti versus podrobnějšímu popisu.

Domnívám se, že desatero by mělo být skutečně stručné, protože nikdo nebude "na zastávce autobusu" či ve svém "founu" číst dvoustránkový esej.

Jedna věc je desatero - a druhá je jeho komentář či výklad. Pokud se inspirujete Biblí (jak napovídá název), tak desatero by mělo zaujmout a být snadno zapamatovatelné., Pokud někoho desatero zaujme, přečte si i výklad, kde může být vše, o čem píšete. A pokud nezaujme, tak tam ten popis stejně být nemusí:o)

Rád bych ale ocenil, že se tomuto tématu začala redakce věnovat a bude asi jedno, kterou variantu zvolí.

Apophis 1. 7. 2013, 15:31

No, souhlasím skoro se vším, kromě 1 a 3:
Ad 1) Světla jasně, mít miniblikačku pro sichr u nářadí, večer regulérní světla (vzadu vozím v zimě dvojité). Zvonek ovšem není předepsán a nadělá spíš škody než užitku. Na auta je zbytečný, chodce zbytečně prudí či je donutí náhle změnit směr (to nejhorší, co mohou udělat). Když za mnou (chodcem) na chodníku někdo bude zvonit, netuším, co chce - abych uhnul, či naopak neuhýbal ze směru? Pokud na mne bude zvonit sedmý cyklista během pěti minut, rozladím se. Pokud nemám zvonek, chodce předjedu v klidu s bezpečným odstupem a odpovídající rychlostí, neprudím jej nějakým zvukem, nic po něm nechci.b Pojedu tak, abych jej neohrozil (děti zvláště).
Ad 3) Červená - některé indukční křižovatky jsou nastavené tak, že cyklistu neregistrují. Jindy je průjezd zcela bezpečný (z Kampy na Klárov v souběhu s tramvají), někde červenou ignoruji (přechod do jachtklubu na Vyšehradě). Bylo by pokrytectví slibovat, že pojedu přesně podle předpisů, když stejně nepojedu. Upřímně řešeno, stezka z Braníka na Vyšehrad je testem, kde se ukazuje, že podle předpisů nejede nikdo.
ad 5) Po chodníku nejezdím, většinou preferuji i silnici před sdílenou cyklostezkou. Na druhou stranu byly časy, kdy jsem jezdíval přes Prahu s dětmi - to lze mnohde jen po chodníku.
ad 7) To je základ přežití!
ad 10) Ano! A přibývá lidí, kteří pustí podobně, dají přednost - poděkování a úsměv je plně na místě!

Marek Turnovec 1. 7. 2013, 15:44

Ad 67: S tvrzením "zvonek nadělá víc škody než užitku" bych si dovolil kategoricky nesouhlasit. Ano, na chodníku, kde cyklista (teoreticky) nemá co dělat, může být chodec překvapen a leknout se. Ale daleko spíš se lekne, pokud to bude cokoliv jiného, než zvonek (viz výše propírané houkačky). A asi už se neleknu, když na mě někdo bude zvonit popáté. Což pokud se mi stane, může znamenat i to, že jdu asi nějak blbě - třeba zbytečně prostředkem a že tím pádem asi překážím. Na stezkách se smíšeným provozem - třeba zrovna ten Braník - tam už je na zvonek myslím dost chodců zvyklých a připravených - a pokud ne, asi si při tom provozu, co tam je, rychle zvyknou.

Apophis 1. 7. 2013, 16:06

ad 68: Proč mám zvonit na chodce, když jej mohu v klidu objet a neprudit jej? Za napnelismus mezi chodci a cyklisty na stezkách jen v menší míře mohou skutečné kolize, spíš to je arogantní zvonění cyklistů, kteří si zvonkem vynucují rychlý průjezd. řešením chodce na silnici opět není zvonek, ale spíš předvídání, kam půjde a případně brzdy.

pylma 1. 7. 2013, 16:13

Apophis: Asi máte silnější plíce než já, nebo nejezdíte po pražských cyklotrasách (takové ty žluté cedulky, co kolem nich chodí spousta lidí ;-) ). Příběh z Krčského lesa. Jedu si takhle po cyklotrase (lesní cesta, kdo ví v jakém oficiálním módu je, asi je to mimo pozemní komunikace, protože jako smíšená stezka to značené myslím není), takže předpokládám, že tam patřím. Přede mnou parta důchodkyň na výletě. Přes celou cestu. Na svém městkém kole je fakt terénem neobjedu. Z dálky cinknu. Bohužel, tady jsem přecenila sluch starších ročníků. Dojíždím je, brzdím na jejich rychlost, zvoním podruhé. Ani na tuhle vzdálenost na ně fakt nehodlám křičet, že zdovolením, či cokoliv (dělala bych to co pár metrů). Chudinky se dost lekly, takže zatímco já se omlouvala, že jsem je nechtěla děsit, ony mě chválily, že mám zvonek, že jsem to kolem nich neprofičela. Tak nevím, já si fakt myslím, že lidé na cyklotrasách
a) si na zvonky rychle zvykají,
b) chápou, že je tím člověk neprudí, ale prostě komunikuje,
c) v mnoha (a čím dál více) případech oceňují jasnou zprávu, kterou zvuk zvonku přináší.
A na závěr, myslím, že obě strany místo opouštěly s příjemnou náladou, že na na druhá strana bere ohled a že není problém se lidsky dohodnout.

zacyklení 1. 7. 2013, 16:15

69: Jak už tu v různých obdobách několikrát zaznělo, důležitý není zvonek samotný, ale zvonek a k němu ohleduplné objetí chodce doprovázené zpomalením, ujištěním se, že o mně chodec ví a že mi nevběhne do cesty a následným poděkováním, byť jen pokývnutím hlavy či mávnutím. Arogantní a zároveň rychlí cyklisté nejsou tím vzorem, ke kterému bychom se měli přiblížit. Ano, jsou takoví, ale opět: prasata jsou všudypřítomná. Bude-li ale většina cyklistů na smíšených stezkách používat zvonek k upozornění chodce na svou přítomnost, nevraživost nebude opodstaněná.
Srovnání s chodcem na silnici není moc odpovídající: na silnici chodec jde v naprosté většině případů u kraje a nedovolí si to, co na cyklopěšostezce.

Luděk 1. 7. 2013, 16:19

[67] Zvonek beru stejně jako houkačku u auta, upozorňuje na nečekané nebezpečí, případně že na komunikaci provádím zrovna nějakou blbost. Když na mě zezadu troubí auto, zpomaluju a snažím se zjistit, co mi hrozí (propadlá silnice, přistávající letadlo, policajti vbíhající nečekaně do silnice). Když jdu spořádaně pěšky a zvoní na mě každý cyklista, asi jsem si zapomněl oblečení doma (jiných důvodů pro prozvánění nevidím).

Na Bránickém cyklochodníku je testovací semafor u vyústění Podolské, já tam právě z Podolské na zelenou vjíždím na cyklostezku a chudáky cyklisty testuju, zda jsou schopni do mě v plné rychlosti najet (protože tahle jejich červená každého jenom otravuje).

Milan 1. 7. 2013, 17:04

Ad 70 - pražské lesy
Většina lesních cest se žlutými cedulkami jsou katastrované jako cesty, takže mají charakter veřejné komunikace a dopravní policie je tak v případě dopravní nehody i posuzuje. Důchodkyně tedy nešly po chodníku, jak si možná hodně lidí myslí, stejně tak se nejednalo o cyklostezku v žádném jejím provedení. Žlutá cedulka sama o sobě nic neznamená, není to dopravní značka. Jednalo se tedy o běžnou komunikaci s režimem srovnatelným s kteroukoliv jinou silnicí (pokud neberu tu zákazovou dopravní značku na vjezdu do lesa doplněnou tabulkou s výjimkou pro LHMP). Tak trochu tyto informace do téhle diskuze nepatří, ale když už to tady padlo, tak ať v tom má pylma jasno. Není to žádná jedna paní povídala, bylo na to i správní řízení. Dokonce se tam mávalo katastrální mapou a bývali bychom to i vyhráli, kdyby nějací borci někdy v minulosti neudělali tu cestu trochu vedle, přičemž s aktualizací dat v katastru si hlavu nelámali.

Jenom pro úplnost nejsou všechny lesní cesty katastrované jako komunikace, ale ty hlavní, kudy vedou značené cyklostezky, často jsou.

Jiné téma je, kdo z návštěvníků lesa vůbec ví, po jaké cestě zrovna jde / jede a jaká pravidla by tedy měl dodržovat. Chodci dopravní značky obvykle neřeší, cyklisté jsou na tom lépe, ale zázrak to také není. Předchozí studium katastrálních map pochopitelně po nikom nelze požadovat, byť v případě kalamity to má svou váhu.

Apophis 1. 7. 2013, 17:05

ad 70: Psal jsem, že výrazně preferuji silnici před stezkou (připadá mi bezpečnější), ale neznamená to že po stezce nejezdím (jezdím po ní více v zimě). Jedu, chodce bezpečně objedu, je-li třeba, zpomalím, neprudím. Nezvoním, nehoukám, nekřičím. Chodec má ze zákona přednost. Ano, občas klub důchodkyň cestu zatarasí, ale vždy je to s úsměvem řešitelné i bez zvonku. Excesivní zvonění na chodce (o troubení ani nemluvím) povede k tomu, že radní opět vykážou cyklisty z povolených chodníků zpátky na silnici (na pražské náplavce to radní Udženija již připravuje alespoň na část sezóny, radostně sbírá podněty od chodců, které cyklisti zvonkem vyhánějí z "Bémovy dálnice" - tedy dvojpruhu dlaždic na náplavce). Jako chodec ostatně nejsem zvědavý na to, aby na mě někdo zvonil - je povinností předjíždějícího cyklisty se bezpečně vyhnout, ne mojí, aby to ten cyklista zvládl. Prosím ty, kdo věří ve zvonek, používejte jej jen v nutných případech.
ad 72: Klakson zezadu bohužel většinou přináší zprávu: "zmiz červe, jedu já a zatraceně spěchám". Testovací je nejen semafor u Podolské, ale i povinnost vést kolo kolem benzínové pumpy u Krabcycles a tuším i přes přechody kolem botelu Racek (tam ani nevím, jestli je přejezd či přechod). Schválně, je tu někdo, kdo tam z kola slézá?

Matka 1. 7. 2013, 18:03

Zvuk cyklistického zvonku je naprosto normální mezinárodně uznávaný a zcela srozumitelný signál "Pozor kolo" úplně všude na světě. Nic proti cyklistické etiketě, nikoho to neuráží. Samozřejmě, že k tomu zvuku patří i příslušné vhodné chování, zpomalení a umožnění vyklidit kolu cestu bez vylekání a strašení. Společně sdílený prostor není závodní dráha a zvoní se v klidu, včas, ne jak na dobytek, ale jak na lidi.

David 2. 7. 2013, 07:20

Ad. 69 a 70: Naprosto souhlasím s Pylmou, že zvonek na kolo bezpochyby patří. Kdo zná např cyklostezku Smíchov - Radotín, dobře ví, že není všude tak široká jak by se slušelo, aby se dalo bezpečně projet kolem dvou chodců, jdoucích ve směru vaší jízdy v družném rozhovoru metr od sebe a ne zrovna u kraje. Takže když jedu svých 30 a něco málo km/h, stačí ze vzdálenosti cca. 50 m dvakrát krátce cinkntou a oni se zpravidla včas přesunou na jednu stranu, aby je člověk bezpečně objel a nikdo neutrpěl žádnou morální újmu. Rozhodně to považuji za vhodnější než každých 1000 metrů brzdit a pomalu je objíždět, i bezpečnější než je "říznout je, co to dá", jak to provozují mnohé mladší ročníky. Také už jsem slyšel "díky, že zvoníte", což mě docela potěšilo. Ale je pravda, že zvonit na poslední chvíli nemá smysl. Vše je třeba dělat s rozmyslem:o)
Apropos: Pokud někdo jezdíte přes Anděl (zejména ve směru na Smíchov), tam se zvonek také docela hodí. Lidi tam s cyklistou většinou nepočítají a prostě nekoukají. A pohádku o úzkém ráfku mezi kolejemi, kterých je na Andělu požehnaně, zná asi každý cyklista:o)

Marek Turnovec 2. 7. 2013, 08:52

Apophis: Píšete, že zvonek berete jako troubení u auta - a to bude asi právě ten problém. Ve vyhlášce (dnes tedy v zákoně) myslím i bylo, že třeba ve městě se jen tak pro nic za nic troubit nesmí, že to má být opravdu výstražný signál třeba k odvrácení nějakého nebezpečí. Prostě proto, že klakson u auta je dost silný a když s ním někdo ve městě zatroubí, všichni kolem se hned ohlédnou, co se děje...

Jak už jsem tu jednou psal, zvonek na kole mi ale přijde daleko méně invazivní. A stačí se trochu projít nebo projet na kole třeba po Vídni nebo v Paříži. Nějaké to cinknutí slyšíte každou chvíli a nikdo s tím nemá žádný problém...

Bude-li cesta dost široká, někdo po ní půjde a budu mít dost prostoru na jeho objetí, tak na něj zvonit nebudu. Ale bude-li cesta třeba úzká a zvlášť když uvidím, že je to třeba skupinka, od které můžu čekat nějaké méně předvídatelné věci - třeba rodinka s dítětem (které může zničehonic vyběhnout napříč přes cestu - tak bude lepší, když si ho na chvilku budou víc hlídat), se psem (opět, můžou ho chvilku víc hlídat, raději v ten moment neprodlužovat vodítko) nebo nakonec i ten inlinista (chvíli jede s rukama u sebe, ale najednou zrovna dostane úžasný nápad, že začne rozmachovat rukama a nohama do stran), tak radši lehce cinknu preventivně, ať o mě dotyční vědí...

No a pokud jde někde výprava - 6 lidí vedle sebe - přes celou šířku cesty - tak na ně zvoním rovnou, to mám jako pomalu dojet k nim a prosit je (ústně), jestli by náhodou některý z nich nemohl uhnout, že bych potřeboval projet? Abych je tím zvonkem třeba nevyděsil nebo nebudil dojem agresivního chrta, co si takhle razí cestu mezi chudáky lidmi? Tak to fakt ne...

Jo a obvykle když někoho předjedu a ten třeba aby mi to projetí usnadnil nějak uhne, nebo na hodně úzkých pěšinách si třeba i stoupne mimo pěšinu a chvíli postojí - tak takovým lidem pak při průjezdu vždycky děkuji - ať už na ně předem zvoním nebo ne...

Luděk 2. 7. 2013, 10:51

Ale jo, jen si na kole cinkejte jak o život, když je to jinde normální. Asi bych měl v autě začít troubit na každého cyklistu, do každé neznačené křižovatky a do nepřehledných zatáček, to je přece taky jinde normální. Navíc si takhle hezky vynutím rychlejší projetí, stejně jako se zvonkem na kole.

Hmm, tak destaro městského cyklisty nepodepíšu, co už se dlouho po městě na kole pohybuju, tak bez zvonku to vždycky šlo bez problému (asi tolik nespěchám jako ostatní a když jo, tak jedu po silnici a ne po chodníku). Holt časy se mění, sice jsem si našel určitá pravidla pro bezpečnou a ohleduplnou jízdu městským provozem, nyní je ovšem na prvním místě mít zvonek a ve dne světlomet, pokrok je pokrok, jsem zvědav, jaká houkadla za čas budou nosit chodci ...

zacyklení 2. 7. 2013, 10:59

Nejde přeci o to, zvonit pořád a na všechny. Zvonek použiju jednou z deseti předjetí, jen v těch případech, kdy se bojím, aby mi milý chodec neskočil pod kolo (děti, pes, bruslař, chodec jdoucí prostředkem). Myslím, že v takových situacích je zvonek lepší než plížení se pomalu za nešťastnou obětí a čekání, než si mě konečně všimne.

Marek Turnovec 2. 7. 2013, 12:03

[78] A já snad píšu, že zvoním jako o život? A proč pořád srovnáváte zvonek na kole s troubením auta?

Tak mi přijde, že je tu v diskusi pár lidí, které to, že na ně někdo zazvoní (ať už oprávněně, či ne) strašně irituje a nejraději by zvonky na kolech úplně zakázali, protože oni je přeci také nikdy nepotřebovali...

Ano, byly doby, kdy jsem na kole taky zvonek neměl. Třeba jsem si myslel, že když půjdou chodci po nějaké silničce zase v pětistupu, tak až za nimi budu brzdit, tak to uslyší a uhnout. Ano, slyšeli - ale zbytečně se u toho také lekali. A často pak koukali dost nevraživě.

Dneska už jsem přeci jen starší a dospěl jsem za ty roky k tomu, že nemít zvonek na kole se kterým jezdím mezi lidi, je neslušné.

újezďák 2. 7. 2013, 12:22

Když to tak čtu, tak se mi zdá, že do desatera by, krom výbavy, měl patřit i samotný technický stav a vlastně i samotné provedení kola.
Zcela zásadní pro mě je tohle :

" na kole bez brzd nevyjedeš "

Marek Turnovec 2. 7. 2013, 12:24

[81] Jo, to už jsem taky někde výš psal. Napsat tam jen "nevyjedeš jinak než na kole v dobrém technickém stavu a správně vybaveném" si můžou lidi vykládat různě. To nejdůležitější bych fakt explicitně řekl - třeba právě ty brzdy.

Matka 2. 7. 2013, 12:58

[78] No, pokud budou chodci na cyklostezkách ti větší, rychlejší a nebezpečnější, tak zajisté budou nosit houkačky a zvonky. Tomuto vývoji zatím nic nenasvědčuje.
Docela dost také chodím a na místech, kde se potkávají chodci s cyklisty oceňuji zvonek i jako chodec. Je pro mě lepší vědět, že mě ten cyklista za mnou registruje, než když se mi zničehonic objeví za zády a já pouze odhaduji, zda o mě ví.
Jinak myslím, že o žádný podpis desatera tady nejde. Komu bych měla co podepisovat? Já mám již za sebe obrazně podepsáno. Moje jízda na kole se na rozdíl od preambule těchto pravidel neřídí na pomezí něčeho s něčím. Řídí se:
A. pravidly silničního provozu
B. obecnou slušností jako každá jiná lidská činnost provozována na veřejnosti.

Vratislav Filler 2. 7. 2013, 13:24

Vidím, že už trošku jedeme hodně moc v detailu, a nestíhám to blíže sledovat.

Debata o zvoncích a jiných zvukových zařízeních myslím prokázala, že zvonek je prostě poznávací znak kola a tudíž spíš není žádoucí nahrazovat ho něčím jiným. Mám-li přispět vlastní zkušeností, tak ano, jsou místa, kde zvonek nefunguje, ale tam je důvod spíš ten, že tam jezdí málo cyklistů (třeba stezka podél Budějovické ulice). Zazněl tam názor, že řidiči přece netroubí na každém rohu. Je tu ale dost velký rozdíl mezi autem a kolem: cyklista je skoro naprosto tichý, takže ho skupinka chodců nemusí zaznamenat ani na pár metrů, kdežto valící se auto poznáte sluchem na dostatečnou vzdálenost i bez troubení. V doporučeních tudíž zůstane přímo zvonek, je to nejjednodušší a myslím, že si můžeme dovolit být v těch doporučeních trochu omezující. Kdo chce troubit, volat, nebo mlčet, tak může, stejně ne každý ta doporučení dodrží na 100%.

Komentář k Davidovi (63): Připomínka k preambuli je dobrá. Pokud jde o alternativní návrh, tak i v další debatě se na to reaguje. Ta doporučení musejí být dostatečně konkrétní už v titulku, jinak si je bude každý vykládat po svém. Ano, musejí zůstat i dostatečně stručná, což pak vede k ne úplně dokonalým formulacím, ale líp to asi nepůjde. Dodatečný komentář ke každému pravidlu na půl stránky vzniknout samozřejmě může.

Zacyklení (65): Pořadí budu ještě ladit, uvidím, jak. Přijde mi, že je naopak dobré začít jednotlivostmi, které nám přijdou důležité. Ono to pravidlo k ohleduplnosti a předpisům je právě až příliš obecné na to, aby bylo hned někde na začátku, je lepší dát ho až do druhé půlky, kdy už si čtenář z aplikace konkrétních pravidel udělá nějaký rámec pro to, co vlastně tohle obecné pravidlo má znamenat. Nepíšeme zákon, aby §4 musel být na začátku.
"Snažím se nejezdit po chodníku" - asi takto lépe,

Apophis (67): Zvonek viz výše. Trojka - Ano, všichni tu chápeme, že semafory jsou někdy naprosto zbytečná pruda, nebo že to leckde jde projet bezpečně. Ale znovu opakuji: Pochopí to i ti, kteří ten průjezd na červenou uvidí a řeknou si "bože, to je hovado!"?

Stav kola bych tam mohl zapracovat, ale už se to začne rozlézat. Nemyslím, že by to desatero muselo pokrýt všechna potřebná doporučení. Stav kola mi nepřijde jako taková priorita, brzdy jsou v povinné výbavě, cílem etikety je pokrýt spíš stavy, které jsou buďto nad rámec pravidel (záložní světla) nebo naopak pravidla nějakým způsobem obcházejí (chodník).

Na zítra bych rád sestavil přepracovanou verzi pro další diskusi, prosím proto o závěrečné připomínky k tomuto textu dnes do asi osmi večer.

újezďák 2. 7. 2013, 14:05

Na to že jsou brzdy v povinné výbavě začínám potkávat až moc kol úplně brzdprostých, tedy i bez klasického torpéda.
Takové kolo patří maximálně na dráhu ale do provozu bych to zakázal.

Ad zvonek, po zkušenostech s různými typy doporučuji tenhle druh ( ne ten konkrétní typ z linku) protože je levný,hodně malý čili na řiditkách prakticky nezabere místo a barevně je děsně flexibilní, takže se s ním realizuje každý.
Navíc se s ním dá jen tak jednou cinknout, když to vypadá, že část lidí zvonky vysloveně štvou :)

http://www.denalisport.cz/product/mini-zvonek-na-kolo-high-colorado:2684/

pylma 2. 7. 2013, 14:46

újezďák 85: Kolo bez brzd v provozu (na pozemních komunikacích) zakázané je ;-). Stejně jako kolo bez odrazek nebo kolo, které za snížené viditelnosti nesvítí. Jenom se to vymáhá asi stejně účinně, jako neparkování v křižovatkách a před přechody. Proč taky, když se dá vymáhat nepřejíždění přechodů v Podolí u benzinky...

josuk 2. 7. 2013, 16:07

pozn. kdyby v česku zůstalo vymýšlení unikátních českých řešení jen u povinné výbavy kol, bylo by to ještě zlatý! ;-) Bohužel, mám pocit, že vymýšlením vymyšleného jen ztrácíme čas a energii. Ano, je pravda, že po pořízení městského kola a přesednutí z horáka mi neustálé pocinkávání nějakou dobu vadilo, kolo se mi kvůli tomu zdálo méněcenné, nedokonalé, rozbité, ale do městského provozu prostě cinkání patří. Jednoznačně, jako známý zvuk, brání úlekové reakci, která je neodhadnutelná a tudíž nebezpečná. A kromě toho docela rád bych se svým kolem splňoval požadavky povinné výbavy alespoň v okolních zemích.
A že někoho „štve“ normální běžný cyklistický zvonek? Pravda, tatínky s kočárky, když jim to sotva usnulo (maminky to zřejmě uspí snadněji..?). Tak to je fakt, na kočárky zvonit nedoporučuju. Ale pokud normálního člověka naštve zvonek, bude chyba asi ještě někde jinde. :-D

Luděk 2. 7. 2013, 16:49

[79] Ano, občas se může zvonek hodit, dá se bezpečně jezdit s ním - ale i bez něj. S tím naprosto souhlasím, tady se ovšem zvonek dostal do cyklistického desatera, dokonce na prvním místě, jako by to bylo něco superdůležitého, co by měl každý městský cyklista mít či dodržovat. A s tím naprosto nesouhlasím, určitě bych před zvonek například zařadil výstražnou vestu (žlutozelenou), pravidlo FIFO na cyklostezce a 5s STOP na semaforech. Tohle všechno jsou pro městského cyklistu důležitější věci než zvonek (ale do desatera bych je nedával, jen mluvím o prioritách).

[84] To je poněkud zjednodušující tvrzení, cyklista není naprosto tichý (občas se ohlížím, co to za mnou hlučí za autobus a hle, on je to cyklista) a ani auto není vždy hlučné, aby jej bylo slyšet (zrovna nedávno tu psal jeden cyklista, který by byl radši, kdyby na něj auta před předjížděním zahoukala, aby o nich věděl předem, protože jinak je neslyší). Sám mám zkušenost, že některé auto uslyším fakt až na poslení chvíli, řídit se jen podle sluchu nedoporučuju. Nemluvě o dojíždění aut na neutrál ke křižovatce.

Vratislav Filler 2. 7. 2013, 18:34

Luděk (88, reakce na 84): Pozor, hovořil jsem o srovnatelné situaci, tedy takové, kdy má na sebe projíždějící auto upozornit skupinku chodců na pustší komunikaci. Pak je auto zpravidla slyšet, zatímco cyklista ne. Kromě toho, to, že auto za určitých okolností není slyšet, zatímco cyklista ano, nikterak nedokládá tvrzení, že pro cyklistu není zvonek vhodným řešením.

Reakce na priority: Výstražná vesta je imho totální overkill, který, pokud se rozmůže (rozumějte "začne se používat za okolností, kdy není zcela nezbytná"), nakonec přestane pomáhat, a jen znevýhodní ty, kdo ji nebudou mít. S výjimkou velmi snížené viditelnosti (noc+déšť/sníh, mlha) by měla stačit povinná světla a odrazky, jinak za chvíli budou muset chodit v reflexních kabátech i chodci do divadla. Jakkoliv je tedy vesta individuálně přínosná, síťový efekt je negativní a proto se mi nezdá vhodné ji v etiketě zdůrazňovat.

Chtít funkční brzdy je možná žádoucí, i když to skutečně nepovažuju za prioritu. Zatímco na "opravdových" festkách jezdí pár expertů, kolo bez světel má v srpnový večer každý druhý. Hlídejme, co je důležité a skutečně masově rozšířené.

Matka 2. 7. 2013, 18:55

88.
Jistě bez zvonku to jde a nakonec není povinný, takže ho nikdo vyžadovat nebude. Taky jsem dlouho bez zvonku jezdila a šlo to.
Prakticky: Včera jsem zvonek použila na smíšené stezce, maminka s dítětem na kole. Cinkla jsem lehce asi 30 m před nima. V klidu mi udělaly prostor a když jsem je míjela, usmály jsme se na sebe, já poděkovala a pochválila holčičku, jak ji to hezky šlape.
Dnes na Ladronce, kde je větší provoz. Rodinka s dítětem, taťka a dítě vpravo, mamka vlevo. Těsně přede mnou se dítě jalo běžet od taťky k mamce. Na zvonění pozdě, jediné co můžeš udělat je hamtnout na brzdy a zastavit. Taky jsem to udělala. Oni se zasekli v konstelaci v jaké byli. Taťka vpavo, mamka vlevo, dítě uprostřed. Prosoukala jsem se mezi taťkou a dítětem a opravdu nepoděkovala:-))

Luděk 3. 7. 2013, 11:58

[90] Jo teď se to ještě usmívá, ale až se zvonky rozmůžou, přestanou pomáhat a začnou otravovat. Navíc budou znevýhodněni ti, kteří jej mít nebudou. A skončí to tak, že se zvonkem budou chodit i chodci do divadla.

Pokud byl na Ladronce velký provoz, doporučuju zvonit permanentně, jinak by si chodci mohli splést cyklisty a uhnout jen tomu bližšímu, případně by uhýbal někdo, na koho zvonění nebylo cíleno.

Včera se mi na cyklochodníku rozvalilo štěně, chroupalo si klacet a nehodlalo nikterak uhnout. Prosoukal jsem se kolem kolem a opravdu mu nepoděkoval.

Marek Turnovec 3. 7. 2013, 12:22

[91] Ha ha ha, děsně vtipné... Ale myslím si, že nemáte pravdu. U těch vest to má logiku - když jich bude více, ostatní účastníci provozu budou tak nějak očekávat, že cyklisté mají vestu. Když jí mít nebude, opravdu ho pak může někdo snáze přehlédnout. Připomíná mi to situaci s denním svícením aut. Ale proč si myslíte, že by to mělo aplikovat i na zvonky?

A co vám ty zvonky vlastně udělaly? Sám jste tu dříve napsal: "Zvonek beru stejně jako houkačku u auta, upozorňuje na nečekané nebezpečí, případně že na komunikaci provádím zrovna nějakou blbost."

Mně ale přijde, že toto je dosti minoritní názor, fakt se setkávám spíš s tím, že mi lidé ještě poděkují, že jsem je na sebe zvonkem upozornil. Nepamatuji si, kdy se na mě někdo díval naposledy nevrle jen kvůli tomu, že jsem si dovolil ho vyrušit zvoněním...

Já si myslím, že bude-li více kol vybaveno zvonky, tak to bude dobře. V předpisech to stejně není (a i kdyby bylo, tak by tam třeba nebylo řečeno kdy ho máte používat - tak byste stejně zvonit prakticky nemusel a používat to třeba jen jako tu výstrahu v případě nebezpečí, jak jste zvyklý). Nějaké desatero Vám nikdo nevnucuje. Ale dost lidí třeba teprve jezdit začíná a třeba je to nenapadne, tak si myslím, že takovémto desateru je to pro ně docela dobrý tip - a zvlášť když ty nejlevnější zvonky opravdu stojí asi jen 50 Kč...

Matka 3. 7. 2013, 12:32

91. Víte, Luďku, ono se to na té Ladronce má tak, že je tam oddělená cyklostezka a oddělená stezka pro chodce. Všichni mají dost místa. Kdych já vlezla s kolem na stezku pro chodce, tak bych fakt neočekávala, že mi za to někdo bude děkovat:-))

Vratislav Filler 3. 7. 2013, 12:53

Ještě jednou děkuji zde všem diskutujícím, k etiketě dnes vyšel nový článek s upraveným textem, pokud máte něco přímo k textu etikety, tak prosím piště tam (tedy sem:). Jinak debatou o zvoncích můžete klidně pokračovat zde, budu ji sledovat, ale pojetí a text doporučení v tomto směru už považuji za víceméně uzavřené :-) .

Milan 3. 7. 2013, 12:58

Zvonek nebo houkačka jsou určeny pro výstrahu. Jejich nadměrné používání je nesmyslné. Pokud bude zvonit každý a pořád, vyvolá to jenom chaos a degraduje to jejich smysl.

Mít zvonek nebo houkačku na kole je výhoda, ale pořád platí, že zásadní není dělat hluk, nýbrž předvídat a dobře brzdit. Většina dnešních kol má ovládání brzd na řidítkách, takže vyzvánění a účinné brzdění si spolu moc nerozumí.

Váha zvonku v této diskusi a desateru mi přijde trochu přehnaná. Zvonek ani houkačka nejezdí, neřídí a ani nebrzdí. Viditelnost cyklisty také nezvyšuje. Smysluplnost jich použití záleží hodně na konkrétní situaci a způsobu použití.

Matěj Novotný 3. 7. 2013, 15:29

ad 36: Nevím, jestli si to přečtete, přesto budu reagovat.
V místy, kde se nemá jezdit na kole (park, chodník a tak), skoro nejezdím. A pokud, tak velmi opatrně. Malé děti míjím velmi opatrně kdekoli.
Využívám silnice a cyklostezky (spíš stezky pro pěší a cyklisty :). Často jezdím po A2 na jih. A tam, kdybych jel defenzivně, bych se nikam nedostal.
Vlastně mně napadá otázka, proč tu staví kombinované stezky místo těch oddělených.

Luděk 3. 7. 2013, 15:53

[92] Souhlasím s tím, že pokud cyklista nemá výstražnou vestu, tak ho někdo může snáze přehlédnout - to mám vyzkoušeno už teď, jezdívám stejnou trasu někdy s vestou, někdy bez, a ten rozdíl je hodně patrný. Stále mluvím o vestě žlutozelené barvy, ta oranžová je ve dne k ničemu, žlutozelená barva je fakt dobře viditelná jak do dálky, tak i periferním viděním. Argument, že pokud by se vesty hromadně rozšířily, tak budou cyklisté bez nich víc přehlíženi než se děje dosud, ten moc neberu, to bych potom mohl klidně schválně přehlížet (svislou) značku pro přechod pro chodce, u soudu pak stačí argumentovat tím, že jinde se používá zelenožluté podbarvení, takže tam, kde není, mi oko přestává tu značku brát. Anebo opačná argumentace, nyní mi místo zvonku stačí před skupinkou lidí podřadit a oni to slyší, když pak chtějí, tak i místo na projetí udělají; když ne, už mám zařazenou na pomalou rychlost až zastavení (vyzkoušeno včera i dnes, naprosto bez problému). Při hromadném rozšíření zvonků začnou chodci reagovat na blížící se cyklisty jen když zazvoní, ostatní zvuky začnou přeslýchat - fakt myslíte, že to takto funguje?

Zvonky mi neudělaly nic, kdo je chce rozumně používat, prosím, zatím jich tolik není, takže i chodci je vítají (když si mají vybrat mezi cyklistou, který je bez zvonku oprasí, a cyklistou, který zazvoní a neoprasí je, tak je to snad jasné). Vadí mi zařazení zvonku na prestižní místo v desateru městského cyklisty, pokud by tam místo toho bylo něco ve smyslu "městský cyklista by určitě měl mít dvě funkční brzdy, světla/blikačky za snížené viditelnosti (životně důležité), ohleduplné vůči ostatním jsou blatníky za mokra; do plného provozu se může hodit reflexní vesta a na společných cyklostezkách zvonek", tak nic namítat nebudu.

TK 3. 7. 2013, 23:47

Všem cyklistům doporučuji návštěvu Itálie a to v podstatě jakéhokoliv města. Itálie je obecně k cyklistům vstřícná a jezdí jich mnoho zejména tam, kde JSOU K TOMU TERÉNNÍ PODMÍNKY. Nevidíte zde žádné cyklopruhy ani jiné podobné cyklozbytečnosti. Cyklisté prostě jezdí v dopravním proudu. V Praze například cyklistika NIKDY nebude fungovat, zde se prostě jezdí MHD nebo AUTEM. Ať si tady ten tucet nebo dva tucty cyklistů - aktivistů myslí co chce jste ve svém oboru nadšenci a u toho PROSÍM zůstaňte. Praha opravdu NIKDY nebude k Vám vstřícná. A pokud máte zájem navrhuji vyhlásit sbírku, aby jste se vy skuteční cyklisté mohli ODSTĚHOVAT do oblasti ROVINY, kde budete moci jezdit na kole třeba i na záchod a klidně Vám to zaplatím, když ovšem přesnanete s Vašimi návrhy na vyznačování nebo budování cyklostezek v parametrech dálnice kdekoliv. Ušetříme oba. Vy v prosazování v nesmyslů a my v našich nervech. Pozn. - jsem také cyklista, ale cyklopruhy nepotřebuji, jezdím podle z.č. 361/2000 Sb., tedy jako účastník dopravního proudu a čím nás bude více, tím více ušetříme za blbosti. Prosím Vážení cyklistém jedtě se podívat jinam, než do Vaší oblíbené Vídně (Rakouska) příp. Německa a jeďte se podívat do Itálie - organivaně spořádaný chaos s minimem nehod vozidel a cyklistů příp chodců...

Vratislav Filler 4. 7. 2013, 00:05

Jen stručně:

- Zvuková znamení u auta skutečně výrazně nahrazuje zvuk motoru.
- Vesta je individuálně skvělá, ale síťový efekt to časem pošle do háje. Na rozdíl od zvonku, ten se stabilizuje na rozpoznání cyklisty od jiného účastníka.
- TK: Mé zkušenosti z Florencie a Padovy ukazují, že toto platí jen, je-li provoz IAD zklidněný dostatečně na to, aby se na tom kole dalo jet bezpečně a člověk se nebál posadit sedmiletou dceru bez přilby na nosič. Přístup "jezdím jako součást provozu a nic navíc nepotřebuju", mimochodem velmi prosazovaný bývalým americkým prominentním zástáncem "vehicular cycling" Foresterem, vedl v USA ke zpoždění rozvoje cyklodopravy o deset let. Kopcovitým městům se chystám věnovat, v tuto chvíli použiji jen pár klíčových slov (Bern, Curych, Bristol, Innsbruck, Stuttgart).

Vratislav Filler 4. 7. 2013, 00:22

Ještě si dovolím upozornit: Prosím, držte se tématu diskuse, kterým je text a smysl cyklistické etikety.

Jan 4. 7. 2013, 00:33

98: Já to mám i v rámci Prahy do práce po rovině, takže jezdím na klasické městském kole s jedním "převodem". Manželka jezdí do práce Pražským "terénem", ale s MTB to bere jako příjemnou projížďku a náhradu šlapání na rotopedu ve fitcentru. Časově jí to vyjde nastejno, jako cesta MHD. Praha podle mě má potenciál stát se městem cyklistickým a auta vytlačit, protože auta obecně nemají v centrech měst co dělat - jsou nepřiměřeně velká, smradlavá a hlučná na to, že přivezou 1-2 osoby na místo určení...

Petr Hus 15. 8. 2013, 13:48

Buď vidět!
Jeď předvídatelně
Jeď s auty, jeď svižně a nepleť se na chodníku
Nepočítej s předností v jízdě
Nepodléhej stereotypu, nepolevuj v koncentraci!
Když už na chodník musíš, tak rychlostí chůze
Děti, senioři, neovládaní psi = ZPOMAL!
Používej zvonek, neutlačuj druhé!
Pokud jen trochu můžeš, nejezdi autem
Nevlastni auto

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat