Budou v novostavbách kolárny?

Publikováno: 13. února. 2014, 1 min. čtení
Aktualizováno: 16. ledna. 2021
Úvodní foto: Václav Kříž
Publikováno: 13. února. 2014, 1 min. čtení
Aktualizováno: 16. ledna. 2021
Úvodní foto: Václav Kříž

Pražské stavební předpisy (současné Technické požadavky na výstavbu) jsou dokumentem ovlivňujícím značně podobu pražských novostaveb. Nyní probíhá jejich, téměř revoluční, aktualizace, a do 18.2. je může kdokoliv připomínkovat. Iniciativa Auto*Mat bude návrh připomínkovat, a kromě jiného navrhuje zajistit, aby kromě parkování pro auta vznikala v novostavbách také kvalitní stání pro kola.

Návrh nových stavebních předpisů je obecně velkým krokem vpřed: je koncipován jako návrat k možnosti stavět kompaktní město s menší „spotřebou krajiny“ i nárokem na dopravu. Lidově řečeno, zatímco nyní můžete stavět víceméně jenom „paneláky“ (nastojato nebo naležato), podle nových předpisů bude možná klasická městská bloková zástavba. V oblasti dopravní obslužnosti budov připravovaný předpis vůbec poprvé zmiňuje zřizování stání pro kola.

Jedná se nicméně jen o doporučení, ve kterém navíc chybí specifikace zajišťující dostatečnou kvalitu případně vznikajících stání. Připomínka iniciativy Auto*Mat proto doplňuje povinné zřizování stání pro auta u novostaveb také o zřizování prostorů pro úschovu jízdních kol.

Prahou na kole běží s podporou Citybikes:
Elektrokola, skládací kola, městská kola

Připomínka navrhuje zavést zřizování stání pro kola dlouhodobých uživatelů bytových i nebytových novostaveb a zpřesňuje podmínky tak, aby byla tato stání obecně použitelná.

Je nezbytné zajistit dostupnost prostoru pro kola bez vynášení kola do schodů a v prostorách sdílených větším počtem uživatelů musí být možné kolo uzamknout. Stání v bytových domech musí být zastřešená, aby je bylo možné používat pro skladování kol i v zimě. Navržený počet stání v bytových domech (1 stání na 120 m2 podlahové plochy) je odvozen od počtu kol v držení domácností (1,5 kola v Praze na domácnost), jako zhruba třetina požadavku platného v Nizozemsku a (na spotřebovanou plochu) desetina požadavku platného pro automobily. Návrh dává pro větší domy volnost v tom, zda se zřídí kolárna, využije se vhodná část společných prostor, nebo se místo pro ukládání kol vyhradí v garážích – hlavní je, aby to místo vzniklo. V rodinných domcích by šlo použít garáž tak, jak je.

Parkování kol v novostavbě ve Vídni.

Parkování kol v novostavbě v Praze.

U nebytových staveb jsou počty stání odvozeny od výhledového podílu cyklistické dopravy jako zhruba jako desetina požadavků platných pro auta. Prostor pro kola nemusí být zastřešený a nezřizuje se pro méně než pět kol. U větších budov je ale požadováno zřízení odpovídajícího zázemí včetně sprchy.

Přinášíme plnou citaci návrhu na rozšíření paragrafu k parkování jízdních kol. Dosavadní text je modře.

(1)
Stavby se obvykle vybavují plochami k odkládání jízdních kol s kapacitou dle konkrétního záměru a umístění stavby. Zejména se zřizují plochy pro odkládání jízdních kol návštěvníků u staveb občanské vybavenosti.

(2)
Plochy pro odkládání jízdních kol návštěvníků se zřizují jako veřejně přístupné a musí umožnit uzamčení jízdního kola. Doporučuje se zřizovat přibližně jedno parkovací stání pro kolo na deset parkovacích míst pro auta.

(3)
Místa pro uschování jízdních kol trvalých uživatelů staveb se zpravidla zřizují mimo veřejně přístupný prostor. Tento prostor musí být přístupný z ulice nebo příjezdové komunikace bez použití schodiště nebo výtahu. Minimální vyhrazená plocha je 1,5 m2 na jedno stání. Je-li pro ukládání kol vyhrazena zvláštní místnost, musí mít plochu nejméně 4 m2 a šířku nejméně 1,5 metru. Není-li pro ukládání kol vyhrazena zvláštní místnost, sdílí-li prostor pro uschování kol více než 5 bytových jednotek nebo jedná-li se o prostor ve stavbě, která není určena k bydlení, musí být možné zamčení jízdního kola.

(4)
U staveb určených k bydlení je nutno zřizovat prostor pro ukládání jízdních kol v rozsahu 1 stání na každých započatých 120 m2 podlahové plochy (nejvýše však 2 stání na jednotku). Tento prostor musí být zastřešený. Splňuje-li požadavky pro ukládání kol dle (3) sklep nebo garáž příslušné k bytové jednotce, není třeba prostor pro ukládání jízdních kol zřizovat.

(5)
Místa pro uschování jízdních kol trvalých uživatelů staveb, které nejsou určeny k bydlení, se zřizují v rozsahu 1 stání pro jízdní kolo na 10 stání pro auta podle ukazatele základního počtu vázaných stání v příloze 2 bez aplikace přepočtu území dle přílohy 3, a to vždy, když vypočtený minimální počet stání překročí 5. Překročí-li počet stání 20, je žádoucí doplnit toalety přístupné trvalým uživatelům stavby o zázemí ve formě převlékárny se sprchou.

Vratislav Filler
Zakladatel mapy a webu Prahou na kole, předchůdců tohoto magazínu. Zaměřuje se analyticky na cyklistickou infrastrukturu, především v Praze. Je členem pražské cyklokomise, poradního orgánu Rady hl. m. Prahy. Působí jako dopravní expert ve spolku AutoMat. Vědecký pracovník zaměřený na přesné aplikace globálních navigačních systémů.

Milan 16. 2. 2014, 00:10

Ideální způsob, jak naštvat veřejnost. Naštěstí to určitě neprojde. Osprchovat se snad může každý doma, ne? Stejně tak si odskočit na WC.

Kromě toho i kdyby se tam postavilo cokoliv, základem není stavební řešení, ale ochota lidí to používat a dohodnout se na způsobu užívání. Pokud to dopadne jako ve většině paneláků, bude to jen další zbytečný prostor v přízemí. Klíčové je totiž zabezpečení celého prostoru a minimalizace rizika krádeže celého kola nebo jeho části. Uzamčení kola k nějaké tyči nestačí. Trochu dražší kolo si tam dá jen hazardér.

Vratislav Filler 16. 2. 2014, 10:17

Milan: Tohle může naštvat jedině cyklofoby, kteří vidí v čemkoliv pro kola útok na jejich nevímco. V rodinném domku, kde si to řeší jednotlivec, se požadavky nezmění. Developery štve už dneska přehnaný požadavek na počty parkovacích míst pro auta, proti tomu je požadavek na vyhrazení jednoho stání z deseti pro kola a nějaké sprchy přístupné uživatelům budovy (které tam stejně někde jsou) zcela bezvýznamný.

O významu sprchy viz https://mestemnakole.cz/2010/06/o-hledani-sprchy/

Jasně že kdo si kolo netroufne nechávat mimo byt, bude ho tak mít i nadále. Kdo ale používá kolo skoro denně, tomu takový prostor bude vyhovovat.

A pokud jde o dohodu lidí, to samozřejmě ano. Ale když v baráku ten prostor nevznikne, tak se jaksi nebude ani nad čím dohadovat.

Curry 17. 2. 2014, 07:31

U nás v domě je místnost na kola narvaná k prasknutí. Kolikrát se musí vyndat cizí kola, když se chcete dostat k tomu svému. Neumím pochopit, že vznikají novostavby bez kočárkáren a koláren.

Milan 17. 2. 2014, 08:13

Curry: Kolárny se nestaví proto, že po nich není poptávka. Pokud nepožadovaný prostor povinně vznikne, nebude zadarmo a zaplatí ho kupující bytu. Proto jásat nebude.

Smysluplnost kolárny klesá s počtem osob, které se musí domluvit na režimu jejího používání a zabezpečení, a s hodnotou uskladněných jízdních kol. Je jasné, že prostor, kde se nachází pohromadě statisíce korun, je na zabezpečení docela náročný.

Nejsem naivní, abych si myslel, že se v dohledné době významně změní kriminalita. Rovněž jsem spíše pesimista v podílu tzv. městských kol a pojízdného šrotu na všech kolech vlastněných a používaných v Praze. Chápu, že OTP musí hledět do budoucna, ale při zohlednění těchto očekávání mi to přijde neúměrné.

Konec konců podívejme se, co dnes po Praze jezdí a přiznejme si, že řada městských kol má doma sportovní bratříčky, jinými slovy že opravdu čistokrevných městských cyklistů je v Praze naprosté minimum. Ostatní jezdí na sportovních kolech anebo na městských, ale v ročním souhrnu stejně najedou více na sportovních. Tomu pak odpovídá skladba kolového parku, který je třeba někde uskladnit.

Sportovní kolo je stavěno na výkon a pro rychlou opravu. Vše je snadno demontovatelné. Díky tomu je obtížné zabezpečit kolo tak, aby mohlo někde dlouhodobě nebo pravidelně parkovat. Proto jsou dnes docela často v domech "soukromé" kolárny. Prostě si jeden nebo pár jedinců od družstva vezme nějakou malou a nenápadnou místnost, kterou důkladně zamřížuje a tam pak svá kola dává.

No a s tou pohodou? Vratislave, jak by se Ti líbilo, každý den kolo důkladně odstrojit, odnést to všechno v tašce domů a druhý den se s tím zase vláčet do kolárny a montovat to zpátky? Ani nemluvím o tom, že bych čas od času něco zapomněl. Proč si myslíš, že mají lidi auta místo před barákem na vzdálených hlídaných parkovištích? Na Jižním Městě je to standard. Protože ráno se tam dovlečou, sednou a odjedou. Před barákem by odpadlo "dovlečou", ale přibylo by "neodjedou" (chybějící benzín nebo nafta, proražená nádrž, chybějící povinná výbava, rozbité sklo...). Oproti těmto komplikacím s autem i kolárnou je cesta s jízdním kolem výtahem legrace.

Václav Řehák 17. 2. 2014, 08:41

Milan: A proč jsou v novostavbách parkovací stání? Ne proto, že je po nich poptávka, ale proto, že jsou povinná. Třeba Bytový komplex Hostivař měl v první etapě stání dokoupitelná a spousta lidí si je nepořídila a parkují na ulici. V druhé etapě už byla "povinně dokoupitelná" za něco kolem 250.000 Kč (nevím přesně).

S tou pohodou? Mám vyzkoušeno oboje. Nosit kolo skrz celý byt do kuchyně (v Praze) nebo parkovat v kolárně (několik domů v Nizozemí). Jednoznačně preferuju to druhé. Mj. proto, že na městském kole má být co nejmíň prvků demontovatelných, protože by ti to stejně očesali při parkování před obchodem nebo školou. Moje holandské kolo nemělo tachometr ani pumpičku a jediná výbava byla světlo (na pevno), zvonek a masivní řetěz na uzamčení.

Samozřejmě i Holanďani mají drahá kola, která v kolárně nenechají. Ale většinou to jsou druhá kola (často silničky) pro zábavu o víkendu a hlavní kolo je v kolárně.

Vratislav Filler 17. 2. 2014, 08:41

Milan: Vznikne-li kolárna a nájemníci s shodnou, že ji nepotřebují, vždycky ji mohou použít jinak. On se takový prostor v přízemí vždycky na něco hodí, a v nehorším se dá pronajmout, čímž se amortizuje (jak se v našem bývalém domě s prádelnou, teď je v ní kadeřník), což aspoň podpoří místní byznys. A nebo ji lidi na ta kola začnou používat, když už ji mají :-) Na druhou stranu, nevznikne-li kolárna a někteří nájemníci by ji potřebovali, mají prostě smůlu, a to zvlášť, má-li barák malý výtah.

Curry o příspěvek výše napsal, že jejich kolárna je přecpaná - poptávka tedy evidentně je. Když jsem bydlel v domě, kde jsem měl do kolárny přístup, byla taky plná (a ještě mraky kol ve sklepích). Skoro polovina stávajících cyklistů v Praze má s parkováním kola v domě problém.

Kdo má drahé kolo, může ho i nadále parkovat v bytě. Takové kolo stejně není na město, kolárny jsou v tomto případě součástí systému dopravy po městě. Dlouhý čas jsem bydlel v domě, který měl malý výtah (kolo do něj šlo dát jen "na stojáka") a pro pravidelné ježdění do školy to byla neskutečná pruda. Takže jsem si zařídil klíče od kolárny, zabral místo u topení, ke kterému šlo kolo zamknout, a byl jsem spokojen. Kdybych tuto možnost neměl, třeba bych na kole vůbec nezačal jezdit a Prahou na kole by mělo o redaktora méně ;-)

Jinak na Jižním Městě bydlím teď, a rozhodně nemám dojem, že by se všichni o své auto báli tak, že si zaplatili placené parkování. Ulice před domem je natřískaná a nejsou to většinou žádné šroty. Placená parkoviště jsou v tomhle srovnatelná s parkováním kol v bytě, auta na ulici jsou ekvivalentem kolárny. I na tom Jižáku parkuje násobně víc aut na ulici než na zaplocených parkovištích.

Jestli tedy můžete něco rozporovat, tak jsou to ty metry na jedno stání. Ty ale vycházejí ze současného počtu kol v domácnostech, nikoliv z výhledu, kol, pro která jsou kolárny použitelné, bude přibývat.

Milan 17. 2. 2014, 09:04

Dalo by se k tomu napsat víc, ale nebudu hltit server. Jedno si ale neodpustím.

OTP jsou platné jak pro novostavbu, tak i pro přestavbu nebo změnu užívání stavby, zejména byla-li stavba za platnosti nových OTP postavena.

Jinými slovy bude-li kolárna včetně sprch a WC povinná, nelze ji v budoucnu přestavět na provozovnu například kadeřníka, jako se tomu běžně děje s kolárnami, prádelnami a sušárnami v panelácích z 80. let, které povinné nejsou a je zde tak prostor pro dohodu zúčastněných stran.

Je to tedy docela dalekonosná střela, pokud nepočítáme s tím, že se budou OTP měnit co chvíli, protože si to zrovna někdo přeje.

újezďák 17. 2. 2014, 09:23

5. tak ta hlavní kola v Holandsku jsou poměrně často vraky, není to ovšem kvůli tomu, že by neměli na lepší, ale kvůli množství krádeží, občas jsem tam pobyl nějaký ten týden-dva kvůli práci a skoro vždycky jednomu z kolegů tou dobou nebo zcela nedávno ukradli kolo.... když jsem tam byl naposled, tak říkali něco o 3/4 milionu ukradených kol ročně...

Cobic 17. 2. 2014, 09:43

U nás je taky kolárna celkem nacpaná (zástavba z r.2006), navíc naprosto úchylně v mezipatře, takže po schodech s kolem nikdo denně chodit nebude. Ano, lze použít nákladní výtah, ale čekejte si na něj a modlete se aby byl prázdný, navíc je to zbytečné mrhání energiema.
Zbývá tedy pro kola parkovací stání v podzemní garáži doplněno o zabetonovaná oka, k nimž kola zamykáme. Spokojenost. Dovedu si i představit, že ze 3 podzemních parkovacích míst by mohla vzniknout pěkná bezbariérová kolárna pro 9 domácností.

vlakno 17. 2. 2014, 09:45

Možná to ani nejsou krádeže ale určitý druh bikesharingu :).

Cobic 17. 2. 2014, 09:56

vlakno: Jo, do tohoto druhu BS v HK jsem přispěl 6ti koly, v Praze jen 3ma. Kdybych alespoň věděl, že kolo někdo používá a neskončilo ve sběrně ...
OTP s ohledem na kola vítám, při případném dalším kupování nemovitosti si na tyhle věci dám větší pozor, abych to nemusel zase individuálně a draze řešit.

pekas 17. 2. 2014, 12:32

Potřeba jsou, to je bez debaty. A v garážích vždycky nějaká vhodná plochy zbyde, jde o to povolit do nich cyklistovi vjezd a obehnat masivními mřížemi + tahokovem jako v té Vídni. A je to. Což platí jak pro kanceláře, tak pro bytové domy, asi nejčastější to stavby v Praze.
Dopsal bych tam, že na rekonstrukce se nevztahuje (třeba u babičky na Vinohradech by toto bylo fakt nesplnitelné).

Otázka do pléna: Dá se nějak rozumně specifikovat podoba stojanu na kola v parteru? Aby stavební předpisy přispěly k tomu, že se už dál nebudou používat drátolamy jen proto, že jsou levné? Ale např. http://goo.gl/maps/aQEd9 (bohužel nemám fotku).

josuk 17. 2. 2014, 13:17

pozn. k těm OTP: možná by bylo dobré mít v každém domě povinnou nejen kolárnu, ale povinně i ten obchod nebo službu! (aby konečně nebylo nutné při denních cestách z obytné zóny do zóny obchodní, zóny pracovní nebo do zóny rekreační používat auto! – jako tomu bohužel současně na Jižním Městě je :-()

újezďák 17. 2. 2014, 15:53

a taky pracovní příležitost a kulturní místnost :)

josuk 17. 2. 2014, 16:10

újezďák: přesně tak nějak! ;-)
(no ale vážně, je sice jiná doba, než když jsem byl malý a Pankrác jsme přes týden skoro nemuseli opouštět, maximálně sjel děda do nuslí pro nějakou železářskou specialitu i kino bylo, ale spousta dopravních úchylností by nás dnes vůbec netrápila, kdyby se stavělo s koncepcí a rozumem a pro lidi..)

Václav Řehák 17. 2. 2014, 16:30

josuk: Jak navrhuješ zařídit, aby se stavělo s koncepcí a pro lidi?

Tomáš 19. 2. 2014, 17:51

To by bylo fajn, ale trochu pochybuju, zda by se to často uživilo.

Honza 8. 11. 2014, 16:57

Osobne bych si byt bez pristupu do kolarny nekoupil. Mame dve male deti a asi 10 kol, kolobezek, odrazedel, vozik za kolo... Kolarna v dome slouzi asi 60 bytum a zatim jsme nemeli nejmensi problem. Blikacky a tachometr z kola nesundavam ani kdyz ho parkuju venku a nikdy se mi nic neztratilo. Poohlizime se po novem byte a jednoznacne nejvic me pri vyberu limituje velmi maly pocet uzavrenych parkovacich stani (misto auta by tam byla dilna a kolarna/lyzarna) nebo jinych vhodnych prostor. Mimochodem, neporadil by nekdo, jak vybavit spolecnou kolarnu o rozmerech cca 4x4 metry? Jake stojany/drzaky pouzit, jake jsou rozumne vzadelenosti/umisteni haku. Nedari se mi najit zadny odkaz.

Václav Kříž 8. 11. 2014, 23:16

Rychle najdu tyto odkazy, ale to není úplně ono:
http://www.cyklodoprava.cz/infrastruktura/parkovaci-infrastruktura/anarchie-problem-reseni
http://www.cyklomesta.cz/download/28.pdf

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat