Nizozemsko v Česku (6), co s tím

Publikováno: 02. července. 2014, 14 min. čtení
Aktualizováno: 17. ledna. 2021
Autor: Václav Kříž
Publikováno: 02. července. 2014, 14 min. čtení
Aktualizováno: 17. ledna. 2021
Autor: Václav Kříž

Předposlední díl bude o tom, co pro mne Nizozemsko znamená, co ke zlepšení můžete udělat vy, co města, co Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), co Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), co Ministerstvo dopravy a další aktéři.

Nizozemsko mi víc než jakákoliv jiná země ukazuje, proč má moje práce smysl a proč jí dělám. Pro radost z pohybu mladších dětí. Pro nezávislost starších dětí, žen a seniorů. Pro ulice plné lidí, pro lidi v ulicích, pro všechny, kteří rádi pokukují po lidech. Pro zábavu. Pro zdravotní a sociální přínosy, pro ušetření peněz jednotlivců i celé společnosti. Nizozemsko ukazuje jednu z podob možného výsledku:

Pro nezávislost žen a dětí. 2x Gouda

Pro ulice plné lidí, příjemné k pohybu a trávení času.

Pro pokec. 2x Nijmegen.

Pro zdravý pohyb seniorů.


Cyklodoprava není cílem, je jedním z nástrojů k dosažení zemí a měst příjemnějších k životu. Jiné země vyvinuly v oboru dopravy k dokonalosti jiné nástroje a dosáhly nejlepších výsledků jinde. Například Švýcarsko ve využití železnic nebo Francie v tempu výstavby tramvajových tratí. Ani Česko si nestojí špatně, i přes nevhodné zásahy a plíživé osekávání máme jednu z nejlepších sítí veřejné dopravy na světě. Přál bych si, aby všechny země spolupracovaly, vyměnily si nejlepší desítkami let pokusů vypilované recepty, a s přihlédnutím ke svým potřebám je následovaly. Přeskočily by desítky let opakování stejných chyb.

Stanice Zürich-Stadelhofen na městském tunelu S-Bahnu postaveném v 80. letech.

Tramvajová linka, která obkrouží Paříž. V roce 2006 začala a v roce 2012 obkružovala už více než polovinu.


Realita české ulice

Podél ulice či silnice v Česku lze v současnosti postavit přerušovanou stezku či vyznačit přerušovaný cyklopruh. Oboje řešení jsou polovičatá, protože jsou nepoužitelná či jen částečně použitelná pro děti, ženy a seniory. Postavit stezku v nizozemském stylu podél ulice či silnice je v Česku v současnosti prakticky nemožné. Proč, podrobně vysvětlil Vratislav Filler v článku Proč jsou pražské cyklostezky odsouzeny k ubohosti. Po schválení připravovaných legislativních změn budou možnosti mnohem lepší, ale nikoliv dokonalé.

Vyvíjející se standard cyklistické infrastruktury v Česku vychází spíše z německých, švýcarských a dánských řešení. Stále však existuje mnoho receptů, které lze z nizozemské kuchařky v Česku použít. A na ty jsem se v této sérii článků soustředil. Záměrně jsem se vyhnul podrobnějšímu vysvětlení nizozemských řešení světelných křižovatek, kruhových objezdů a hlavních ulic ve městě, které jsou pro cyklodopravu nejdůležitější, a pro které Nizozemci nalezli ta nejlepší řešení.

Hlavní ulice a souvislé trasy nejsou ovšem všechno. Na pohyb cyklistů je třeba myslet vždy. K tomu pomůžou další nizozemské recepty:

 • chytré plánování nových čtvrtí
 • odvádění většiny motorové dopravy z obytných oblastí
 • stavba nových silnic tak, aby pomáhaly bezmotorové dopravě
 • využívání starých silnic pro bezmotorovou dopravu
 • parkování u stanic veřejné dopravy
 • „detaily“ v provedení jako kvalitní povrch, osvětlení, dostatečná šířka, odvodnění, sklon, údržba
 • vytváření zkratek
 • vyznačování zkratek značkami
 • legalizace jízdy tam, kde je zakázaná „omylem“

Využití některých z těchto receptů bude znamenat běh na (různě) dlouhou trať. K využití jiných stačí málo, dokonce už se v omezené míře používají.

Vařit podle snadných receptů

Každé zlepšení podmínek pro jízdu na kole potěší. Například v Praze se tu a tam objeví stojan, cykloobousměrka, kus stezky. Díky vám, kdo píšete na redakce@prahounakole.cz, to víme do pár dní. Je škoda, že zlepšení přibývají tak pomalu (to se týká veřejné, pěší i automobilové dopravy).

Osobně se věnuji tomu, co mohu ovlivnit. Pro řešení podoby zákonů, hlavních ulic a křižovatek jsou zde jiní. Proto jsem se rozhodl zabývat se ve velkém měřítku snadnými úpravami. Kde je zákaz vjezdu, který omylem postihuje i cyklisty, žádám o nápravu. Kde slepá na konci skrývá zkratku, chci jí jasně vyznačit. Nechci se omezovat jen na Prahu,  ač jsem zde nahlásil většinu podnětů.

I pokud by magistrátní oddělení bezmotorové dopravy, Komise pro cyklistickou dopravu a koordinace při rekonstrukcích a stavbách v Praze fungovaly bez problémů, stále existují stovky malých konkrétních vylepšení v jednotlivých městských částech. Mnohé městské části jsou počtem obyvatel „krajská města“ a bylo by vhodné, aby měly vlastního cyklokoordinátora. Jeho neexistenci lze částečně suplovat a tím urychlit probíhající rozvoj cyklistické dopravy. V Nizozemsku těžko najdete slepou bez dodatkové tabulky, která by pro cyklisty překvapivě pokračovala. To bude brzy platit v celé Praze 7 a 8. Vděčím za to spolupráci konkrétních lidí, z odborů dopravy i webu Cyklisté sobě.

Pomozte zrychlit postup

Vaše pomoc mi práci usnadní. Stačí málo: Při vyjížďkách a výletech si všímat dopravního značení. Nahlásit na cyklistesobe.cz nevyznačenou zkratku, místa, kde je jízda na kole omylem nelegální. Cesty, které je třeba opravit, zpevnit, staré opuštěné silnice, které by šly využít. Nešikovné retardéry, které vám ničí kolo. Foťte a přidávejte fotky. Nemohu jezdit obhlížet, jak se situace na stovkách míst v Praze vyvíjí. Pište, že se něco změnilo či nezměnilo. S podněty pracuji, posílám je na příslušný odbor dopravy nebo jiná místa.

Hodnoťte místa, kudy jezdíte. Pište na cyklistesobe.cz, jak se kde cítíte a co byste řekli na to, kdyby tudy jezdily na kole vaše děti nebo někdo jiný, koho máte rádi. Nemyslete jen na sebe. Kdo předpokládá, že ostatní budou mít na jízdu po městě podobné požadavky jako on, je na velkém omylu. Tato zpětná vazba je důležitá při vymýšlení lepší infrastruktury. Představujte si, jak by místa, kudy jezdíte, mohla vypadat jinak a fungovat lépe.

Chráněné propojení stezek u rybníka Slatina. Zdroj: Google streetview. Edit 25. 7. 2017: část propojovací cyklostezky byla realizována.

Zvládli byste místa na své obvyklé trase projet takto „naložení“?


Hledání řešení pro konkrétní místa mě baví a budu v něm pokračovat. Čím větší aktivitu vyvinete sami, tím víc stihnu jiných návrhů. Tím, že svou nevyznačenou zkratku přidáte na  cyklistesobe.cz zvýšíte šanci, že jí bude věnována pozornost, bude zlepšena a využita ostatními.

Alespoň něco budeme mít jako v Nizozemsku – dodatkové tabulky pod značkou slepá ulice.

Od měst ke krajům a státu

Situace nejen v cyklistické dopravě se zlepšuje díky práci našich kolegů z Asociace cykloměst. Ti si položili otázkou, co musí město udělat pro to, aby se stalo opravdu přívětivým městem pro cyklisty. A přišli na 7 klíčů (celý článek)

 • Mít politickou vizi.
 • Disponovat zodpovědně a komplexně zpracovaným územním plánem, jako základním nástrojem pro naplnění vize.
 • Mít k dispozici průzkumy dopravního chování obyvatel.
 • Mít zpracován generel (studii) cyklistické dopravy „nové generace“.
 • Bez cyklokoordinátora se město neobejde.
 • Cyklistická infrastruktura, která má učinit jízdu na kole atraktivní, se často těžko prosazuje, ale jiná cesta k zatraktivnění cyklistické dopravy nevede.
 • Budování značky cykloměsta.

Další nástroje, kterými si města mohou pomoci

Snaha měst půjde lépe, když jí podpoří kraje, stát a státní organizace. Díky práci konkrétních lidí se některé z těchto bodů daří postupně naplňovat. Je třeba, aby:

 • Poslanci konečně schválili navrhované úpravy zákonů. Bez toho nepůjde vytvářet propojenou a kvalitní cykloinfrastrukturu. S poslanci jedná Asociace cykloměst (nejaktuálnější zprávy) http://www.cyklomesta.cz/novinky/zmeny-v-cyklolegislative-jsou-zase-blize-realite/   http://www.cyklomesta.cz/novinky/ct1-asociace-cyklomest-pracuje-na-zmenach-legislativy/ Připravují se i s tím související nové technické podmínky k normám
 • Kraj měl povinnost řešit cyklistickou dopravu
 • Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) mělo povinnost řešit cyklistickou dopravu
 • Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) měl tolik prostředků na cyklistická opatření, aby obce nemusely čekat.
 • Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) dostala jasně definovanou kompetenci a vyčleněné finanční prostředky na kvalitativní zlepšení parkování kol u železničních stanic a zastávek.
 • ŘSD a kraje spolupracovaly s městy a obcemi na přestavbě bývalých průtahů
 • Ministerstvo dopravy upravilo naplňování dopravní politiky tak, aby nedocházelo k disproporcím, kdy se na jedné straně nové dálnice staví s rezervou kapacity na desítky let dopředu a na straně druhé:
  • na některé existující železniční trati nelze nasadit více vlaků
  • některé vlaky jsou příliš plné
  • dopravní podniky nemají peníze na prodloužení trolejbusové či tramvajové trati (která by zlevnila provoz jejich systému)
  • u vlaku, tramvaje a metra nejde zaparkovat
  • starší děti už desítky let nemají možnost jak se bezpečně dostat na kole do školy či za kamarády

Pardubice mají horší stezky než běžné nizozemské město. …

Přejezd s předností by městům pomohl, ale v současnosti je prakticky nemožné ho v ČR realizovat.

Dočkají se města kvalitní a propojené cyklistické infrastruktury?


Další způsoby

Že jsou výše zmíněné změny nad vaše síly? Existuje spoustu dalších způsobů, jak můžete pomoci Česko vylepšit.

Pomozte s propagací myšlenky

 • ve zkratce dejte známým tipy z návodů Prahou na kole. Řekněte svým známým o Prahou na kole a vyhledávači tras (kolik lidí nám psalo na redakční mail: „Váš web je super, škoda, že jsem o něm nevěděla dřív.“
 • dovybavte kolo svým známým či blízkým. K vhodné příležitosti jim objednejte či proveďte instalaci pořádných blatníků, nosiče, světel nebo zvonku. Samotnému mi trvalo přes rok, než jsem se k namontování pořádných blatníků odhodlal, ač bylo jasné, že to bude stát za to.
 • Kupte výletníkům a sportovcům pořádný zámek – podkovu. Sám kdybych nečetl Prahou na kole, vůbec by mne nenapadlo, že kvalitní zámky existují. Přitom by se hodil i dokud jsem jezdil jen na výlety. Když jsme kola opustili, vždy jsme nechali někoho, aby je hlídal.
 • Kupte si druhou podkovu. Bude se hodit na dvojí zabezpečení při delším parkování. Navíc, až někdo bude chtít jet s vámi, nebudete muset řešit, že nemá pořádný zámek.
 • pomozte opravit. Lenost či neschopnost někoho opravit si kolo může být překážkou. (Sám jsem po minulém píchnutí zničil montpáky a odřel si prsty.  Radši bych někomu za opravení kola zaplatil, ale štve mě tlačit kilometr do servisu.) Nebo si servis rovnou otevřete, ideálně u nádraží, kde mi chybí. Nemám žádné zprávy o tom, že by servisů přibývalo tak rychle jako dopravních cyklistů.
 • Pomoci někomu, aby usedal na kolo častěji je díky efektu více cyklistů na silnicích zároveň nástroj ke zvýšení Vaší vlastní bezpečnosti.

Požadujte kvalitu

 • Dejte vědět politikům a úřadům, že máte zájem o nejkvalitnější možné řešení (jak psát)
 • požadujte na současných stezkách osvětlení, kvalitní povrch, odvodnění a údržbu
 • napište několika poslancům a vysvětlete potřebnost legislativních změn (napistejim.cz)
 • napište zastupitelům. Má město či obec zájem řešit cyklistickou dopravu kvalitně?: zapojení v Cyklistické akademii mu pomůže vyvarovat se chyb. Vstupem do Asociace cykloměst zatlačí na změnu podmínek, které mu umožní realizovat kvalitnější řešení. Podmínkou členství města v Asociaci cykloměst je, že zřídí pozici cyklokoordinátora. Tím umožníte, že plánování a propagace cyklistické dopravy bude pro konkrétního člověka zaměstnání, nikoliv neplacený koníček.
 • V Praze se zeptejte náměstka primátora Jiřího Nouzy, jak bude tunel Blanka využit k zlepšení podmínek bezmotorové dopravy.

„Smetanovo nábřeží s vltavskou páteřní trasou A2“ v Curychu.


Podpořte nás finančně

 • Práci redaktorů Prahou na kole můžete podpořit finančně řadou způsobů. Nejsnadněji přes Darujme.cz.

Jděte do hloubky

Ovlivněte situaci

 • jděte do politiky. Začněte na úrovni městské části. Například bez Jana Čižinského a Ondřeje Mirovského by nevznikly cyklopruhy ve Veletržní
 • staňte se referentem odboru dopravy. Například bez Radka Čermáka by se nepřipravovala Severovýchodní cyklomagistrála z Balabenky do Horních Počernic
 • dělejte práci, u které víte, proč jí děláte, a dělejte jí rádi
 • buďte společensky aktivní, jakkoliv. Aktivita jednotlivců posiluje demokracii.

Výzva k diskusi

 • Představujete si při ježdění, jak by místo mělo vypadat lépe?
 • Jak si místo představujete?
 • Vyzkoušeli jste si ježdění na kole v cizině?
 • Zvládli byste své obvyklé cesty s dětmi?
 • Znáte případ, kdy byl bývalý průtah převeden z kraje či ŘSD na město či obec?
 • Je podle vás v Praze dostatek cykloservisů?

Václav Kříž

Mezi lety 2011 a 2015 redaktor magazínu. Dále editor mapy. Poté postupně cyklokoordinátor MČ Praha 14, 4 a TSK Praha. Od 2021 především cargobajker. Má za to, že pestré zacílení a inovace nutné k řešení výzev, kterým civilizace čelí, nacházíme někde mezi politikou, úřady, firmami a občanskou společností.

Komentáře k článku×

vlákno 02. 07. 2014, 19:52

To je sympatický článek, zvlášť se mi líbí zmínka o ovlivnění situace nepřímo a posílání dětí do skautu :). Dneska existuje fakt hodně možností co dělat, abychom věci změnili tak jak chceme, a to je fajn.

Jen bych polemizoval s tou podkovou, podle mě je těžká a neskladná. Doporučil bych zámek typu skládací metr, který je skladný, lehčí, bezpečností na stejné úrovni jako podkova a po rozložení má většinou větší obvod oproti podkově. Ale to je jen moje preference :).

pavel 03. 07. 2014, 14:33

nemam zkusenosti se skladacim metrem muzes poslat odkaz na typ?

Václav Řehák 03. 07. 2014, 15:06

Já mám tenhle a je skvělý (ale taky dost těžký a drahý): http://www.citybikes.cz/prislusenstvi/skladaci-cyklozamek-trelock-trigo-fs-300-85-cerny

vlákno 03. 07. 2014, 17:54

Já mám úplně stejný, váha 750 g - není to lehké jako lanko, ale oproti podkovám to vychází líp. Obvod má 85 cm, což je použitelné, jinak se na to dá navléct lanko jako u podkovy. Cena je vyšší, ale pokud se k lankům připočte cena kola...

Václav Řehák 03. 07. 2014, 18:23

Podle webu 1kg, plus k tomu mám http://www.citybikes.cz/prislusenstvi/ramovy-celistovy-zamek-trelock-rs-350 , takže jen na zámcích 1,5 kg. To už je celkem dost :)

Ale furt je cenově v poměru ke kolu 1:10, takže holandskému ideálu 1:1 se ani zdaleka neblížím :)

Edit: Podle této důkladné recenze je váha 880g: http://dolejnor.wordpress.com/2012/09/07/uzivatelska-recenze-zamku-trelock-trigo-fs-300/

Václav Kříž 03. 07. 2014, 21:38

vlákno: Nástroje na zlepšení už někdo vymyslel, teď je využít. Máte pravdu, o skládacím metru jsem nepřemýšlel jen proto, že na něj nejsem zvyklý.

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat: Nizozemsko v Česku
Nizozemsko v Česku (7), závěr
Inspirace z Evropy,

Nizozemsko v Česku (7), závěr4

09. července. 2014, 4min. čtení