Novinky na Praze 10 (1) – laciné cyklotrasy

Publikováno: 13. října. 2014, 1 min. čtení
Aktualizováno: 30. ledna. 2021
Publikováno: 13. října. 2014, 1 min. čtení
Aktualizováno: 30. ledna. 2021

Na Praze 10 přibyla přes léto a podzim celá řada nových cyklotras a stezek. Vše bylo korunováno zprovozněním mostku přes Botič v Záběhlicích. Jednalo se o akce magistrátu i městské části, vše se ale sešlo docela pěkně. Pojďme se podívat, co se tedy v létě 2014 pro kolaře na Praze 10 změnilo k lepšímu.

Představíme vám tyto realizace:

  1. Tangenta A234/A244 V Olšinách – Počernická – Malešická
  2. Pelyňková
  3. A43 Eden (skoro) – Záběhlice / Zahradní Město
  4. A23 Záběhlická – Hamerský rybník – U Záběhlického zámečku

První tři úpravy byly akcemi městské části, realizované s minimálními náklady. Poslední akci financovalo hlavní město Praha. Protože je novinek mnoho, oddělili jsme popis úprav na trase A23 do zvláštního článku.

Tangenta A234/A244 V Olšinách – Počernická – Malešická

Mezi ulicemi V Olšinách a Malešickou byla proznačený téměř 3 km dlouhý souvislý úsek tras A234 a A244. Trasa byla v minulosti už vcelku průjezdná, obsahovala ale několik zakázaných odbočení, cykloobousměrek a úsek s nelegální jízdou pod železniční tratí na nákladové nádraží. Všechna tato problémová místa byla vyřešena.

Od jihu

Krátký úsek cykloobousměrky v ulici Dvouletky není přímo nezbytný pro průjezd, propojuje ale pro kola dvě části sídliště Solidarita:

Pro křížení Počernické od Plaňanské ulice směrem na sever bylo nezbytné doplnit krátký cyklopruh napříč dělícím pásem Počernické:

Jednosměrný úsek Cerhenické byl zlegalizován chodníkovou stezkou. Důvodem pro jinak vcelku zbytečné řešení bylo zejména nepřipustit snížení počtu parkovacích míst, které by si vynutila realizace cykloobousměrky podle soudobých požadavků.

Průjezd Malešickým parkem byl možný už dříve. Zlegalizována byla ale jízda na kole pod mostkem železniční trati (vedoucí k nákladovému nádraží Žižkov).

Vyznačení tříkilometrové cyklotrasy si tedy vyžádalo celkem čtyři menší zásahy, díky kterým je ale nyní průjezd plně legální.

Pelyňková

Pelyňková je skoro kilometr dlouhá klidná ulička, či spíš silnička mezi železnicí a depem metra, propojující ulice Novostrašnickou a Rabakovskou. Je velmi výhodná jak pro spojení v severojižním směru (při troše kličkování se s její pomocí dostanete klidnými cestami z Hostivaře až do Hrdlořez a Hloubětína), tak jako napojení od zástavby v Praze 10 na Hostivař a dále ven z Prahy.

Ulička je úzká, ale s minimálním provozem. Ulice byla na jaře pro kola zobousměrněna až na posledních dvacet metrů před Rabakovskou, kde není možné udělat legální napojení do prostoru se střídavou jízdou v úzkém podjezdu železniční trati. Prvotní úprava obsahovala značku „průjezd na povolení MČ,“ která pak byla odstraněna. I tuto realizaci připravila městská část Praha 10.

A42 Eden (skoro) – Záběhlice / Zahradní Město

Posledním balíčkem drobných zlepšení realizovaných městskou částí bylo proznačení cyklotrasy A42 v úseku U Vršovického hřbitova – Na Slatinách – Na Botiči (napojení A23), s odbočkou Slatiny – Zahradní Město. Celkem byly vyznačeny 2 km cyklotras a doplněny další úpravy.

Následující mapka ukazuje spojení včetně úprav na trase A23, které ale byly realizovány jako akce magistrátu:

Cyklotrasa začíná za podjezdem trati za Edenem. Jakkoliv by bylo žádoucí dostat se legálně až na Vršovickou, v tuto chvíli není legalizace kol na úzkém chodníku podjezdu pod tratí reálná. Uvidíme, jak si s tím poradí přestavba spojená se zřízením železniční zastávky Eden, kterou má Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) realizovat během několika málo let, projekt ale vznikal v době, kdy se s kolem v Praze nepočítalo, a tak to asi zase bude ještě napínavé.

Trasa začíná legalizovaným chodníkem podél ulice U Vršovického hřbitova (stezka pro pěší s povolenou jízdou kol). Tento chodník je legalizován až po křižovatku na Bohdalci a umožňuje tak pohodlně vystoupat krpál, který je v provozu velmi nepříjemnou záležitostí. Značená trasa nicméně odbočuje do uličky Sedmidomky. Zde bylo legalizováno napojení na chodník a zřízena krátká cykloobousměrka.

Trasa dále prochází ulicemi Pod Bohdalcem, Novobohdalecká, Elektrárenská a Nad Vršovskou horou, přejíždí po mostě manipulační trať a vjíždí do Slatin.

Na „centrální křižovatce“ ve Slatinách odbočuje z trasy A42 nečíslovaná odbočka na Zahradní Město:

Trasa odbočuje vlevo a vrací se k železniční trati v zadní části odstavného nádraží. Dělá tak jistou zajížďku, kterou si lze zkrátit pěšinou podél trati (pokud ji najdete). Pak se trasa napojí na ulici Nad Elektrárnou. Ta vede mezi nádražím a svahem, na kterém je další železnice a Jižní spojka, po pouhé dva metry širokém chodníčku. Ten býval donedávna jednosměrný pro jízdu autem, úprava z něho udělala obousměrnou cyklostezku:

Trasa A42 potom podjede most Záběhlické ulice a napojuje se na nový úsek trasy A23. (O ní pojednává následující článek.) Odsud se dostanete jak do Záběhlic, tak na sídliště Spořilov.

Odbočka ze Slatin na Zahradní Město vede směrem do ulice Nad Elektrárnou a pak prolukou v plotě po dlouhodobě užívané pěšině. Mezera v plotě je široká o malinko méně než 80 cm, s vozíkem proto můžete mít velké problémy. Můžeme být ale za tento průjezd rádi, jiná rozumná cesta zde není.

Nezpevněná a dost rozbitá cesta nás dovede na konec ulice Průhonické, kde se nachází další rozcestník:

Vlevo pokračuje již neznačený průjezd ulicí Průhonickou směrem na Strašnice, případně se zde po zcela pustém chodníku mezi železnicí a Jižní Spojkou dostanete (s trochu kličkování) až do ulice Šalvějové (v mapě nemáme značeno). Tajný chodníček přístupný z Průhonické temným podjezdem pod kolejemi máme vyfocený zde:

Na již neproznačené a plně nezlegalizované spojce do Šalvějové vznikl také malý průjezd umožňující vyhnout se autobusové zastávce:

Trasa na Zahradní Město pokračuje od Průhonické podjezdem železnice a Jižní Spojky a strmým stoupáním kolem benzínové pumpy do ulice Žirovnické. Cesta byla v rámci úprav legalizována a doplněna bezpečnostním varováním. Doporučená trasa končí až na vrcholu stoupání, v ulici Jesenické:

V rámci této akce byl tedy upraven dopravní režim na asi 1,5 km komunikací. Až na zásah u ulice Šlavějové se akce obešla bez stavebních prací. Komfort jízdy přes Slatiny, které jsou „rozvojovým“ územím, se tak nikterak výrazně nezvýšil (cesta na Zahradní město například rozhodně není vhodná pro městské kolo), zlepšila se ale orientace a jízda po vyznačené trase je plně legální.

A jak na trasu A42 navazuje nový úsek trasy A23? O tom se dočtete zde.

Vratislav Filler
Zakladatel mapy a webu Prahou na kole, předchůdců tohoto magazínu. Zaměřuje se analyticky na cyklistickou infrastrukturu, především v Praze. Je členem pražské cyklokomise, poradního orgánu Rady hl. m. Prahy. Působí jako dopravní expert ve spolku AutoMat. Vědecký pracovník zaměřený na přesné aplikace globálních navigačních systémů.

Marek Turnovec 13. 10. 2014, 09:12

Jezdím v této oblasti spíše rekreačně než dopravně - ale pěkné. Je vidět, že Praha 10 se v poslední době opravdu celkem snažila (narozdíl třeba od mojí domovské Prahy 2 - a nevím, jestli to po volbách bude lepší).

A jedna drobná poznámka - není to ulice "Nad Vršovickou horou", ale "Nad Vršovskou horou". V mapě je to správně.

Vratislav Filler 13. 10. 2014, 09:53

Marek Turnovec: díky, opraveno.

Kuba Turek 13. 10. 2014, 11:24

Pěkné, pěkné, vypadá to tak... Jenže jako běžný cyklista a koloběžkář, který tudy často jezdí, vidím, že oslavovaná Tangenta je v podstatě jenom pár cedulí a pár malůvek na zemi, protože to byla vždycky trasa normálně průjezdná (takže plýtvání penězi).

Několik těch perfektně vyznačených uliček stále nedává nějaký ucelený smysl, zvláště když hlavní Vršovická a Vinohradská ulice jsou vyznačené zabijáckými cyklopruhy pravidelně přerušovanými buď ničím nebo ošoupanými piktogramy, kterým nikdo nerozumí, zvláště ne cyklisté.

Samostatná kapitola je obrovsky propagovaná cyklostezka Hostivař - Záběhlice (ve skutečnosti kus asfaltu okolo hospody na Hamru), která je na obou koncích smrtelně nebezpečná. Fotky a video zde: http://www.horydoly.cz/cykliste/lzou-lzou-az-se-jim-od-pusy-kouri.html

Václav Řehák 13. 10. 2014, 12:35

"zabijácký, smrtelně nebezpečný,..." - klasická turkovina, darmo komentovat.

Vratislav Filler 13. 10. 2014, 12:42

Kuba Turek: Já chápu, že máš personal issues, kvůli kterým musíš cokoliv na Praze 10 zadupat do země, ale zase dost přeháníš.

Tangenta je popsaná, nikoliv oslavovaná, obsahuje legalizace, které tam dřív nebyly.

Stezce v Záběhlicích se věnuju v dalším článku (https://mestemnakole.cz/2014/10/praha10-2 ) a o těch dvou křižovatkách si tedy myslím něco dooost jiného. Na Záběhlické směrem z centra se odbočuje vpravo, tedy bezkolizně, směrem do centra dáváš přednost. Jestli ti to přijde nebezpečné, tak navrhni řešení. Chceš tam semafor? Retardéry? (ty jsi vedle zamítnul). Vedení po chodníku? Navrhni něco.
Jestli máš vjezd ze stezky k Záběhlickému zámečku za nebezpečný, tak navrhni, co tam dát. Oproti předchozímu stavu je to obrovské zlepšení.
Bez návrhů, jak to za daných okolností udělat líp, je jakákoliv kritika naprosto zbytečná.

Kuba Turek 13. 10. 2014, 13:09

Nevím co myslíš oním personal issues, ale v Praze 10 už dost dlouho žiju a pracuju, mj. mám dohled nad lokálním zpravodajským webem, takže mám docela přehled mj. o tom, jak se tady jezdí na kole. To jenom pro pořádek.

Nezadupávám nic do země, ale když něco pořádně nefunguje, tak se o tom zmíním. Nejsem zase ale politik ani dopravní inženýr, abych měl navrhovat řešení. Za to si je docela dobře platím.

Ale když jsme u toho kousíčku cyklostezky okolo Hamráku, tak jako obyčejný bývalý geometr, později knihovník, dnes novinář a obyvatel Prahy 10 si dovolím připsat pár maličkatých nápadíčků do hrnečku veřejných stavbiček:

1) Když cyklostezka, tak pro cyklisty - tohle je promenáda a v podstatě jsou to peníze pro Hamrsport ukryté do kolonky "cyklostezky". Pokud by měla nějak fungovat opravdu jako cyklostezka, měla by mít všude asfaltový povrch - doporučuji tedy doasfaltovat rozbitou šotolinu u garáží a konečně se dohodnout na průjezdnosti dříve zabrané ulice u tenisové haly (jak to udělají politici a úředníci, je mi jedno, je to jejich práce).

2) Výjezd cyklostezky u Záběhlického zámečku, po které jezdí mj. malé děti, do zatáčky, kam není vidět, a ještě ji zesložitit pomocí do poslední chvíle neviditelných retardérů je vražedná kombinace. O tom se snad dohadovat nemusíme. Jsou tedy dvě možnosti - buď zatáčku a křižovatku zpřehlednit (zplanýrovat terén do roviny, vykácet stromy daleko široko a osvětlit křižovatku ve dne v noci), nebo vést cyklostezku jinudy (třeba po výjezdu z fotbalového hřiště, křižovat ulici nad zatáčkou už v přehledném místě a cyklostezku vést dolů po druhé straně ulice), nebo nějak jinak (platíme si za vymýšlení dopravní inženýry!).

3) Vražedné nebezpečí číhá také na výjezdu na Záběhlickou ulici. Pro překonání frekventované ulice se totiž nenajíždí rovnou na cyklopruh (byť sám o sobě není také nic moc bezpečného, když je veden zleva okolo zastavujících autobusů na stanici), ale ještě se kus jede po Záběhlické ulici. Jezdím tam poměrně často, jsem otrlý, ale dětem bych to nedoporučoval a dokonce ani méně zkušeným cyklistům, které rozhodí každý kanál, nerovnost, nebo projíždějící kamion. Řešení by tady asi bylo, aby cyklostezka vedla po chodníku (vlevo ve směru ze Záběhlic na Bohdalec, aby nebylo potřeba dvakrát křižovat ulici, než se dostanu k Baumaxu) a protější chodník nechat chodcům (stejně tam skoro nikdo nechodí).

Stačí takhle?

Vladimír Bobek 13. 10. 2014, 15:36

v bode 6 souhlas s Kubou Turkem. Nenazval bych to jako vrazedne nebezpeci, ale specialne pro cloveka, ktery tam jede poprve, to nebezpecne je. Clovek jede celkem v pohode po U plynarny prejede krizovatku a kdyz by pokracoval v puvodnim smeru, skonci na dost vysokem obrubniku. Cyklostezka zde navazuje ponekud nelogicky. Osobne v tomto miste pokracuju pres krizovatku spolecne s autama a na cyklostezku najedu typicky az za Baumaxem.. myslim, ze uprava zde musela stat dost penez, ale za ty penize nic moc neprinesla.

Hamr - lepsi neco nez nic, ale taky se mi jevi, ze to je spis promenada, nez cyklostezka.
V kazdem pripade jsem za pribyvajici znaceni rad, specialne ocenuju proznaceni cesty z Vrsovic okolo Sitelu do Zabehlic :)

Vratislav Filler 13. 10. 2014, 16:01

No, dobrý.

1) Zprůjezdnění té ulice K Vodě se nepochybně předpokládá, právě proto nejspíš na objízdné trase jenom nasypali novou šotolinu a vykáceli jeden strom v místě, kde to bylo rozbahněné. (Že se v tomhle úseku toto provedlo, sis nepochybně všiml). Nevidím ale souvislost s tím, jak to vypadá kolem Hameráku...

2) To místo bylo daleko nepřehlednější, teď je to nebe a dudy. Samozřejmě to nechci hájit v podobě, v jaké to je, protože vrchol přehlednosti to stále není. Ale ve směru od Záběhlic tam vidět je a ve směru od Spořilova je to na druhé straně vozovky. Místo si ještě pořádně prohlédnu, jaký je tam přesně rozhled, ale myslím, že tvoje obavy jsou přehnané. Když jsem tam vjížděl, tak z toho místa, kam je to posunuté, jsem viděl (i bez zrcadel, která teď jsou jinde) na obě strany zcela dostatečně na to, abych mohl ulici překřížit. Z čehož vyplývá, že i opačně to bude slušné.
K retardérám se vyjadřovat nebudu, kdyby bylo město co k čemu, tak ta ulice je už dávno zaslepená pro auta a jezdí tam jen autobusy (což se dá mechanicky zařídit, vzor Kodaň jsem už několikrát ukazoval).

3) Tady se shodněme, docela by stačilo zlegalizovat jižní chodník mostu, stejně to bude navazovat. Ale s otu kritikou chybějícího cyklopruhu je to hodně přitažené za vlasy. Podle google mapy tam chybí v úseku dlouhém celých 15 metrů.

Kuba Turek 13. 10. 2014, 16:23

1) Možná.

2) Malý rozhled a soustředěnost na retardéry místo na silnici zabije malé dítě natošup. Řidič za to reálně nebude ani moci. Už jsem to tam viděl, jak dítě vjelo nic zlého netuše do silnice i v této nové úpravě. Problém je v tom, že to teď vypadá bezpečně, kdežto před tím to byla jasně nebezpečná zatáčka.

3) 15 metrů Tě zabije. Proč tam těch 15 metrů není? (+ Proč se autobusová zastávka objíždí zleva a ještě k tomu do kopce - z pohledu řidičů tedy vlastně uprostřed ulice?)

Vratislav Filler 13. 10. 2014, 16:28

1-3) Ale i tak jednoznačný posun k lepšímu.
2) Jsi přesvědčený, že bez těch retardérů by to bylo lepší?
3) Místo nebylo předmětem úprav.

Kuba Turek 13. 10. 2014, 23:17

2) Asi jo. Projel jsem tam po ulici autem, na kole i koloběžce, ve dne i v noci. Hlavní pozornost jsem vždycky upínal na retardéry, protože v padesátce je to dost šupa, když Tě to nadzvedne a ještě do zatáčky. Může mít vidli nebo celopéro jaké chceš, ale prostě Tě to rozhodí a ty musíš držel vozidlo na hlavní silnici a ne bloumat okolo, jestli Ti někdo zleva nebo zprava neskáče do vozovky.

V každém případě tam ale nemá bezpečná cyklostezka vůbec co dělat.

3) No a co? Cyklostezka má vést odněkud někam a ne být rozkouskovaná na bezpečné a nebezpečné úpravy.

Posun k lepšímu? V případě obou zmiňovaných křižovatek myslím že k horšímu. Zbytek je za tak velké prachy paskvil a ne cyklostezka. Posuď sám od Záběhlického zámečku pod Jižní spojku: asfalt - hlinitá stezka - pěší promenáda - ulice - rozbitá šotolina - asfalt - mostek - ulice. Kdyby to byly Tvé vlastní peníze, dal bys je za takový nedodělek?

Piskvor 15. 10. 2014, 14:16

[10]: ad 3 - no právě; takhle máme v Praze další realizaci "dokud je to bezpečný, tak máme báááječný...cyklochodník, asi...a v okamžiku, kdy by bylo potřeba nějaké cykloopatření, tak cyklostezka zmizí, a cyklisto odlevituj - jako na Vršovické.

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat