Druhé jednání cyklokomise: jízda pokračuje

Publikováno: 05. března. 2015, 1 min. čtení
Aktualizováno: 30. ledna. 2021
Publikováno: 05. března. 2015, 1 min. čtení
Aktualizováno: 30. ledna. 2021

Dne 3.3. proběhlo druhé jednání obnovené cyklokomise. Jednání se protáhlo téměř na tři hodiny, bylo to ale nezbytné. Hlavním úkolem cyklokomise se zdá být rozhýbávání vod zamrzlých poté, co si cyklodopravu řešilo po svém Pivcovo TSK.

První minuty setkání jsme se probírali resty komise. Na Praze 4 bude obnovena příprava již téměř hotových záměrů. Bude propíchnuto zřízení nepřímých odbočení na A27 na Povltavské, a řešilo se několik dalších restů, které jsme převzali po předchozí komisi. Připravujeme podklad pro aktualizaci usnesení Rady, podle kterého mají městské instituce za povinnost začleňovat do svých záměrů odpovídající řešení pro cyklistickou dopravu. Usnesení potřebuje poněkud zpřesnit, nová verze by měla být hotová v řádu týdnů. Dále jsme se zabývali tím, jak v situaci, kdy do cyklodopravy mluví RFD (oddělení rozvoje a financování dopravy), TSK, IPR, KCD a kdekdo další, nastavit kompetence směrem k hladkému fungování systému. Nebude to snadné, i s ohledem na to, že se předpokládají určité změny ve fungování některých městských institucí. Podrobněji se tomu proto bude věnovat menší pracovní tým.

Byli jsme zpraveni o počtu parkovacích míst pro kola u nových stanic metra. Než budu pokračovat ve zprávě, zkuste si sami odhadnout 1) jaká je asi celková potřeba na kapacitu stání kol při čtyřech stanicích nově otevíraného Áčka (zejména tam, kde přiškrcení tramvají „zajistí“ nutnost na metro docházet až 10 minut), a 2) kolik stojanů asi DPP hodlá i přes předchozí jednání a urgence umístit. Máte už odpověď na druhou otázku?

Nuže, kapacita navrhovaná DPP, je deset kol na čtyři stanice metra. Dvě podkovy u Nemocnice Motol, tři podkovy na celé sídliště Petřiny. A to je všechno. Na Veleslavíně ani Bořislavce není aktuálně plánováno NIC. Tedy možná, že nakonec tam něco bude, protože naše usnesení v tomto směru je poměrně jasné.

Za dopravím podnikem půjdeme ještě se dvěma návrhy: nechat ve vybraných stanicích metra vyznačit na nástupištích místa přede dveřmi umožňujícími přepravu kol. Je to vhodnější než na soupravách, protože jednak jsou to při jízdě soupravy různým směrem různé dveře, jednak míst na peronech je desetkrát méně než dveří, které by musely být označeny. Posledním návrhem na zlepšení je umožnit přepravu kola ve výtazích na stanici metra Hlavní nádraží, kde (ne moc překvapivě) s koly přestupuje docela dost lidí.

Zastavením projektové přípravy akcí cyklo se TSK povedlo dostat projektovou připravenost na tak nízkou úroveň, že se využití letošních investičních prostředků bude skládat prakticky výhradně z projektů od městských částí, kterých je ovšem stále akutní nedostatek. Tímto proto apeluji na městské části, které mají projekty cykloopatření (nejlépe na celoměstské trasy, ale zkusit lze cokoliv rozumného), s platným stavebním povolením nebo šancí dotáhnout jej do tohoto stavu cca do dvou měsíců, aby neváhaly, a co nejdříve kontaktovaly Odbor rozvoje a financování dopravy (Sylva.Svihelova@praha.eu). Apeluji i na čtenáře Prahounakole, aby toto starostům či radním pro dopravu telefonovali či mailovali. Co nebude mít stavební povolení do konce jara, to se letos nemůže soutěžit a stavět. Příští rok už bude dost „celoměstských“ projektů.

První záměry tohoto druhu prošly komisí v úterý. Pokud se tedy nic nepokazí, budeme se letos na podzim moct těšit na realizaci první etapy doplnění sítě cyklotras v Nebušicích a zejména na už roky chybějící pražskou část cyklostezky Vestec – Kunratice (A202). Zástupci těchto městských částí nám na jednání představili své projekty a dostali od přítomných expertů cenné rady, jak své záměry k letošní realizaci úspěšně dotáhnout.

Komise dostala na stůl také zpracované podněty z webu Cyklisté sobě, zaslané na TSK panem Horatiem. TSK z toho připravilo podklad, na jehož základě bude možné udělat zadávací karty a akce rozjet. Otázka na komisi zněla, které z desítky návrhů na zadávací karty překlopit a které ne, zejména proto, že by byly v dohledné době nerealizovatelné. Zde musím přiznat nepřipravenost, protože jsem podněty až do jednání komise neviděl (později se zjistilo, že mi z nějakého důvodu nepřišlo několik mailů včetně tohoto podkladu). Nemohli jsme se o nich tedy pobavit na místě, a podněty budou řešeny do čtrnácti dnů korespondenčně. Je to ale hezká ukázka toho, že dobře podané a zpracované podněty Cyklisté sobě mohou docestovat až tam, kam mají, a splnit tak svůj účel.

Už skoro dva roky se vleče záměr zřídit na náplavce nonstop bikepoint s pumpou, nářadím a automatem na prodej duší. Původní koncept, předdohodnutý ještě s Hudečkem, byl takový, že pořídí-li toto zařízení město, bude Bajkazyl ochoten zdarma jej provozovat a udržovat. Debata se vedla zejména kolem toho, jak něco takového v Praze zajistit, a jak ošetřit vztah možného pořizovatele (TSK), správce (firma spravující náplavku) a provozovatele (Bajkazyl). Právní peklo. Obávám se, že představa TSK repasující starší automat na cigarety na dušomat, je mimo hranice toho, co je v Praze možné. O věc se ale silně zasadil Petr Štěpánek, když poukázal, že toto je pilotní věc s velkou symbolickou hodnotou, jejíž realizaci považuje za nezbytnou.

Nakousli jsme také šílený záměr bikeparku v Chuhelském háji, který má ovšem jednu nešílenou složku, a sice zřízení cyklistického průjezdu v ose „kopec nad Chuchlí – Most inteligence – kopec nad Braníkem.“ Ukázalo se, že je zde jistý problém v tom, kdo spravuje středový chodník na mostě. Proběhne tudíž pátrání v archivech. Jako komise jsme pak doporučili revitalizaci chodníku na Branickém mostě a zřízení cyklostezky tamtéž (v místě neprovozované koleje).

Řešili jsme také ostudný stav cesty od Trojského mostu do Stromovky, tedy přesněji tankodromu značeného aktuálně jako A1. Místo je „postiženo vizí“, má tamtudy totiž vést účelová komunikace pro rekonstrukci čističky na Císařském ostrově. Než se to ale (za rok nebo pět let stane), bude žádoucí udělat tam něco lidského v režimu oprav.

Už v „různém“ jsem otevřel problém rekonstrukce tramvajové trati Vršovická, respektive skutečnost, že (jak víte) dostupná projektová dokumentace naznačuje zakonzervování současného, značně nedotaženého stavu. Přitom jde v Praze o cyklisty nejvyužívanější trasu v hlavním dopravním prostoru. KCD si vyžádá aktuální dokumentaci a uvidíme, co s tím. Věc jde především za koordinacemi za strany TSK (Dopravní podnik má v péči jen těleso a nástupní ostrůvky).

Další témata nakousnutá v „různém“ se zabývala nesouvislým řešením A2 Zbraslav – Jarov, kde cyklostezku přerušuje několik set metrů církevních pozemků. Dále existuje záměr podpořit neproduktivní investice v pražských lesích, z čehož by mohla být obnova některých cest, po nichž jsou vedeny cyklotrasy. Bude prověřeno. No a to bylo vlastně všechno, měl jsem několik dalších věcí, které jsem ale nechal na příště. Jedná se zejména o lávku přes Chlumeckou ulici (o které jsem si nedávno dovolil napsat něco na svůj Facebook), další rekonstrukce tramvajových tratí (jejich aktuální seznam najdete zde na webu Pražské tramvaje) a právě o zlepšení koordinace rekonstrukcí tramvajových tratí, aktivity TSK a dalšího pro ty rekonstrukce, které se teprve připravují.

Další komise bude už „normálně“ za měsíc, ale agendy, zjevně, jen tak pomalu ubývat nebude. A to je vlastně dobře.

Vratislav Filler
Zakladatel mapy a webu Prahou na kole, předchůdců tohoto magazínu. Zaměřuje se analyticky na cyklistickou infrastrukturu, především v Praze. Je členem pražské cyklokomise, poradního orgánu Rady hl. m. Prahy. Působí jako dopravní expert ve spolku AutoMat. Vědecký pracovník zaměřený na přesné aplikace globálních navigačních systémů.

Zacyklení 5. 3. 2015, 08:10

Metro by vyvolat přiškrcení tramvají nakonec nemělo, současný návrh počítá jen se zrušením linky č. 2 a zbytek se ponechá v současném stavu včetně intervalů.

Stojany jsou ale rozhodně potřeba - např. Veleslavín by měl být prioritou kvůli tomu, že tam kromě metra bude také konečná autobusů a vlakové nádraží. A na Petřinách je zase spousta lidí žijících na sídlišti.

Piskvor 5. 3. 2015, 10:34

[1]: To je dočasný stav, vzniklý zahozením Vždyť To Jede Jinan 2: až bude vybrán ředitel ROPIDu, bude mít nějaký čas na zjištění změn po otevření metra, a ořezávat se bude potom. Takže škrcení tramvají bude, ale ne hned v dubnu.

Jan Votoček 5. 3. 2015, 13:18

Nemáte někdo info o rekonstrukci Bělehradské, zejména co se týče cyklodopravy? Odpovědi na moje dotazy ohledně projektů pro podporu cyklodopravy na Praze 2 ve 2015 jsou buďto žádné nebo vyhýbavé (pan Gál), bývám často přesměrován na magistrát.
K Bělehradské - dostal jsem včera zprávu od pana Javašova z magistrátu, projekt jsem ale zatím neviděl:
.....
Pro nahlédnutí do projektové dokumentace můžete využít návštěvní hodiny v pondělí od 12,00 - 17,00 hod, nebo ve středu od 8,00 - 12,00 hod a 13,00 - 18,00 hod.
Dokumentaci máme od projektanta pouze v papírové podobě.
S pozdravem
Mgr. Ivan Javašov
specialista silničního správního úřadu
odboru dopravních agend MHMP
Jungmannova 29 1. patro č. dv. 165
111 21 Praha 1
tel. 236 004 325

Předpokládám, že zlepšení po rekonstrukci bude nula. Dá se ještě něco stihnout?

David 5. 3. 2015, 13:42

Co připravovaná rekonstrukce železničního mostu Smíchov - Výtoň? Dle připravované projektové dokumentace má být jedna kolej "zaslepena" a přistaven další most (pokud si to správně pamatuji), ale na cyklo se nemyslí. Přitom Palackého most je pro cyklo příšerný a Barrandovský nepřiměřeně daleko. Pokud by se při rekonstrukci prodloužila lávka pro pěší tak, aby spojila ulice Nádražní a Vnislavova, tak by cyklodoprava elegantně překonala největší překážky v plynulosti na obou stranách Vltavy na trase Z - V. Tedy Strakonickou na Smíchově a Rašínovo nábřeží na Výtoni. A to by to proti rozpočtu připravované rekonstrukce ani nemuselo být nijak extra drahé... Více je na Cyklistesobe.cz (i když tato varianta tam možná úplně zmíněna není...ale logicky to k ní vede).
V současné době je i projetí z Nádražní na železniční most celkem nepohodlné (špatné povrchy, 2 x přechod, chodníky, chybějící povolení vjezdu cyklistů...).
Ale asi je to moc hříšná myšlenka, aby cykloteroristé měli v centru Prahy jednu bezpečnou, legální a pohodlnou spojnici obou břehů Vltavy:o(

Vratislav Filler 5. 3. 2015, 17:29

Jan Votoček: Bělehradská bude nebetyčný průšvih. Je to akce DPP, ale to, co je mimo tramvajový pás, je záležitost TSK, která tam teoreticky měla vecpat alespoň cyklopruh do stoupání, ovšemže se tak nestalo. Praha 2 nepochybně nechtěla omezit parkování - čímž to potvrdili.

Imho jediné únosné řešení bude ve stoupání legalizovat chodník. Aby se tak ale stalo, nezbude asi, než aby se někdo obětoval a jezdil tam středem tramvajového pásu tak dlouho, až tam ho sejmou :-(

Vratislav Filler 5. 3. 2015, 17:31

Ještě k Bělehradské: Bohužel se s tím nic nedalo dělat už před půl rokem, když jsou dané obruby, tak už se do toho dá jenom malovat. Což je prokletí pražského sysztému zadávání dopravních staveb, které budeme muset zlomit. Než se tak ale stane, budou ještě několik let dobíhat tyhlety shity.

Vratislav Filler 5. 3. 2015, 23:00

Ale zase bych se na tu Bělehradskou podíval chladně. V klesání to bude OK a ve stoupání jde snadno objet ze všech směrů: Od Výtoně se nahoru pojede parkem, od Vršovické Peruckou (kdyby Praha 2 legalizovala chodník a udělala na schodech lištu, bude to naprosto OK), a z Nuselské, která jediná tam cílí, se to dá velmi pohodlně vystoupat Svatoslavovou a přes Nuselák.

Jan Votoček 6. 3. 2015, 09:47

Dívám se na ni chladněji, nicméně pokud přesto pojedu zespoda nahoru a potřebuji jet zrovna tudy, bodla by legalizace po chodníku, na úmrtí v tramvajovém pásu si zatím netroufám.
V souvislosti s tím mi vadí trasa z Folimanky Lublaňskou (není kudy) do Koubkovy (opět nelegálně) a přejezd Bělehradské Bruselskou do Londýnské (kterou chci jet na Mírák), protože Bělehradská proto není a v dalších letech nebude vhodná.
Díky za reakce, člověk ale večer přijde domů, otevře noviny Prahy 2 a dočte se, že prioritou P2 je také alternativní doprava.

Na konkrétní dotazy na ni v roce 2015 se pak ale dozví, že:
1. je to příliš složité a komplikované
2. není to v kompetenci P2, tohle řeší magistrát
3. při rekonstrukci Bělehradské byl jediný požadavek Prahy2 zachovat počet parkovacích míst
4. cyklisté jsou agresivní a jezdí po chodníku

Vratislav Filler 6. 3. 2015, 10:54

Jan Votoček: Jo, ale jak to čtu, tak až za "ale i" a na posledním místě :-( . Gál na setkání cyklokoordinátorů natrvrdo řekl, že protože je na Praze 2 málo místa pro parkování, cyklo se tam už nevejde.

My jsme za nimi byli za Auto*Mat v roce 2012 a 2013 s konkrétními návrhy, z toho se realizovala jen ta Folimanka. Ale nezbývá než chtít to po nich pořád dokola.
Na centrum je (alespoň formálně) skupina na Cyklistech sobě ( http://www.cyklistesobe.cz/groups/4-p1 ). Vymyslete něco s Vláknem, třeba, jestli budete chtít jít na radnici, tak vás podpořím :-)

KH 6. 3. 2015, 15:25

Jsem velmi rád, že se někdo zabývá situací okolo A1 mezi Trojským mostem a ulicí Za Elektrárnou. Pokud by se podařilo vyřešit těch nejzoufalejších cca 400 metrů byla by to velice příjemná alternativa k Vodácké, která je zejména v letních měsících značně přeplněná. Držím KCD palce a doufám, že se dožiju nějakého řešení.

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat
Co se dělo na cyklokomisi od loňského podzimu?
Blogy,

Co se dělo na cyklokomisi od loňského podzimu?

24. července. 2022, 15min. čtení12