Rekonstrukce Vinohradské: Auto*Mat připomínkuje

Publikováno: 16. července. 2015, 1 min. čtení
Aktualizováno: 30. ledna. 2021
Publikováno: 16. července. 2015, 1 min. čtení
Aktualizováno: 30. ledna. 2021

V posledních dvou týdnech jsme se věnovali novému cyklogenerelu Prahy 2, který jsme podrobili poměrně silné kritice. I tímto článkem v dané části města ještě na chvíli zůstaneme – podíváme se na připomínky Auto*Matu ke koncepční studii rekonstrukce Vinohradské třídy, jejíž vypracování má na starosti Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Ten se do přípravy snaží zapojit veřejnost, díky čemuž i Auto*Mat vznesl své návrhy.

Jak již název tohoto portálu napovídá, zajímat nás bude především řešení cyklistické dopravy. Níže tedy přinášíme ochutnávku textu z dílny Auto*Matu vysvětlující jednotlivé připomínky a návrhy z této oblasti:

Je skvělou zprávou, že rekonstrukce pražských ulic začíná koordinovat Institut plánování a rozvoje HMP a nikoliv zpravidla hlavní investor, jak tomu bývalo doposud. IPR má navíc snahu do plánování včas zapojovat veřejnost. Díky tomu jsme ke konceptu rekonstrukce podali své připomínky.

Máme radost, že na straně IPRu vidíme v minulosti nevídanou snahu o komplexní řešení ulice: doplnění stromů, zvýšení přechodů přes vjezdy do vedlejších ulic nebo snahu o umožnění komfortního pohybu na kole. Přesto předložený koncept rekonstrukce nedostačuje ve třech oblastech:

1. Rekonstrukce neuvažuje o lepším rozmístění tramvajových zastávek
2. Nebezpečné přechody
3. Nevyvážená kvalita řešení pro cyklistickou dopravu

Auto*Mat, 2. 7. 2015

Nevyvážená kvalita řešení pro cyklistickou dopravu

Úroveň řešení pro cyklistickou dopravu v návrhu rekonstrukce je dosti proměnlivá. Kolísající míra bezpečnosti, nároků na člověka a komfortu nesplňuje požadavky očekávané na páteřní trase celoměstského významu (č. A24), která je koridorem Vinohradské vedena.

Doporučujeme: vzhledem k obtížným podmínkám (proměnlivý uliční profil, přítomnost tramvajových zastávek v ulici se silným provozem IAD a vysoké požadavky na počet parkovacích stání) navrhujeme řešení, které nabízí bezpečnost a komfort odpovídající páteřní cyklotrase, byť za cenu některých kompromisů (např. průjezd mimo nevyřešitelná místa vedlejšími ulicemi).

V našem návrhu se ztotožňujeme s již částečně realizovaným principem komfortnějšího řešení ve stoupání směrem z centra, ale zároveň doplňujeme úpravy, které zajistí vedení souvislého cyklopruhu v celém stoupání (tj. až po ulici Radhošťskou) s využitím přidruženého prostoru v sadech Svatopluka Čecha. Nedostatečný komfort od ulice Radhošťské směrem do centra řešíme alternativní trasou ulicí Lucemburskou (využitelnou obousměrně) a dále přes náměstí Jiřího z Poděbrad ulicí Mánesovou.

Bezpečné řešení pro jízdu na kole respektující limity prostoru a požadavky na zachování maximálního počtu parkovacích míst  ilustruje obrázek 1. Z tohoto návrhu a prostorových možností vyplývá celkový koncept struktury cykloopatření (obrázek 2).

auto_mat_vinohradska02

auto_mat_vinohradska01

Ochutnávka konkrétních připomínek a podnětů ke zlepšení

Křižovatka za Muzeem by měla být řešena jako celek, její východní rameno včetně přechodu pro chodce a přejezdu pro cyklisty by tedy mělo být z tohoto záměru vyděleno a řešeno společně s křižovatkou. Přechod a přejezd jsou v návrhu posunuty příliš daleko od křižovatky, což také zkracuje odbočovací pruhy.

Blok nad Balbínovou je pro jízdu na kole řešen zcela nevhodným způsobem. Ve stoupání jsou tu koleje moc blízko parkujícím autům. Toto řešení je zcela nepřijatelné (i oproti současnému stavu jde o zhoršení), protože zcela zabíjí pozitivní změny v navazujících úsecích, a v podstatě v celé dolní části ulice. Tím je pro jízdu na kole podvázána výrazně snížená použitelnost celé Vinohradské, a to právě v místě, kde prakticky není možné objet trasu směrem z centra souběžnými ulicemi.

Pokud tento návrh projde, cyklisté zde budou tramvajemi a předjíždějícími auty vytlačováni do zóny parkujících aut. Současně zde není vhodné převést cyklistickou dopravu ve stoupání do přidruženého prostoru, kde je vysoká frekvence pěších.

Vzhledem k tomu, že vyřešení tohoto problému je v rámci celé ulice opravdu stěžejní, navrhujeme možné řešení v několika variantách: ()


Více o těchto variantách i o dalších připomínkách a návrzích naleznete přímo v originálním článku na webu Auto*Matu.

Jiří Motýl
V domovské Praze jezdí na městském kole na vzdálenosti do osmi kilometrů. V redakci od roku 2013, od roku 2015 šéfredaktorem. Spoluautor knihy Městem na kole.

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat
Tři nové cykloobousměrky na Praze 6
Praha,

Tři nové cykloobousměrky na Praze 6

06. května. 2024, 5min. čtení6