Zavádění jednosměrek a připomínky k návrhu opatření obecné povahy

Publikováno: 17. března. 2016, 1 min. čtení
Aktualizováno: 16. ledna. 2021
Autor: redakce

V Podolí byly v roce 2014 zavedeny jednosměrky, jejichž tvůrce si zjednodušoval práci a při jejich vyznačování neřešil existující vazby pro cyklistickou dopravu. Odbor dopravy Prahy 4 jako silniční správní úřad tehdy vydal stanovení dopravního značení, aby mohl značky změnit. Kdyby tehdy někdo sledoval úřední desku Prahy 4 a podal písemné připomínky k „Návrhu opatření obecné povahy“, věci by se mohly mít jinak.

Dle: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-00

§ 172

(1) Návrh opatření obecné povahy s odůvodněním správní orgán […] vyvěsí na své úřední desce a na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se má opatření obecné povahy týkat, a vyzve dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo námitky. […] Návrh opatření obecné povahy musí být zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů.

[…]

(3) Řízení o návrhu opatření obecné povahy je písemné, pokud zákon nestanoví nebo správní orgán neurčí, že se koná veřejné projednání návrhu.

[…]

(4) K návrhu opatření obecné povahy může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky nebo na veřejném projednání ústní připomínky. Správní orgán je povinen se připomínkami zabývat jako podkladem pro opatření obecné povahy a vypořádat se s nimi v jeho odůvodnění.

Když na úřední desce visí „Opatření obecné povahy“ (nikoliv jeho návrh), je už pozdě:

§ 173

(1) Opatření obecné povahy, které musí obsahovat odůvodnění, správní orgán oznámí veřejnou vyhláškou; opatření obecné povahy zveřejní též na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká. […]

Včasnou připomínkou lze zabránit mnoha negativním změnám, například zmiňované jednosměrky často nově vznikají bez přihlédnutí k možnému zachování pohybu kol v obou směrech. Podle usnesení Rady by se to již dít sice nemělo (tedy až na výjimečné případy), přesto je tuto problematiku třeba úředníkům připomínat. V redakci samozřejmě nezvládáme kontrolovat celou Prahu. V zájmu každého by mělo být, aby si všímal změn ve svém bezprostředním okolí, co se děje v několika ulicích, které ho nejvíce zajímají.

Uvítáme Vaši pomoc s dotvořením tohoto článku. Rádi doplníme odkazy na elektronické úřední desky všech městských částí, rádi si poslechneme vaše zkušenosti či přečteme texty, které jste použili jako připomínky.

Elektronické úřední desky:

Zacyklení 18. 3. 2016, 08:51

Na Praze 6 jsme námitkou proti návrhu opatření obecné povahy, kterým se zavádějí zóny placeného stání, dosáhli (zatím jen papírového) zřízení aspoň nějakých cykloobousměrek. Takže tenhle postup se použít dá.

Mnohem lepší než přímé podání námitky je nejdříve se zeptat konkrétního úředníka, který má dané opatření na starost, a domluvit se s ním na dalším postupu. Ideální je osobně se s ním sejít; pokud bude rozumný a vstřícný, opodstatněné připomínky může na základě vašeho podnětu zpracovat sám jako separátní opatření. Bude s tím mít méně práce než při vypořádání se s námitkou, která tak trochu představuje vykopání válečné sekery. Nutno podotknout, že naše dejvická námitka byla podána po předchozím doporučení od vedoucí odboru, přesto z toho referent nakonec velkou radost neměl.

Možnosti jsou tedy různé. Pravdou zůstává, že podání námitky je formální akt, jímž se úřad musí zabývat.

Praha 6 má RSS kanál na odebírání zpráv z úřední desky.

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat
AutoMat projektuje pro město
Cyklisté sobě,

AutoMat projektuje pro město

14. prosince. 2022, 8min. čtení