Bělehradská po rekonstrukci

Publikováno: 25. dubna. 2016, 1 min. čtení
Aktualizováno: 30. ledna. 2021
Autor: Marek Bělor
Publikováno: 25. dubna. 2016, 1 min. čtení
Aktualizováno: 30. ledna. 2021
Autor: Marek Bělor

Jednou z největších rekonstrukčních akcí minulého (díky dočerpávání evropských dotací rekordního) roku byla rekonstrukce Bělehradské třídy* propojující Prahu 2 a Nuselské údolí. Tramvajová trať již vyžadovala akutní opravu a rovněž zbytek veřejného prostoru ulice byl v žalostném stavu, proto bylo rozhodnuto o její koncepční opravě. Veškeré povrchy ulice byly opraveny „od domu k domu“ a v článku a následující vysvětlující fotogalerii se podíváme, jak to pro jednotlivé uživatele ulice dopadlo.

*) Bělehradská je historická městská třída, ale vzhledem k tomu, že toto označení by mohlo být v následujícím textu při rozboru „uličního“ profilu matoucí, budu nadále používat slovo ulice, aniž bych tím chtěl tuto třídu jakkoliv znevážit.

Výchozí podmínky

Z hlediska cyklodopravy byla Bělehradská před rekonstrukcí využívána jen minimálně: vzhledem k zoufalým podmínkám pro jízdu na kole ve stoupání (dlažba +  částečně jízda v tramvajových kolejích) a v podstatě i v klesání (dlažba). Od západu se nástup na Karlov objížděl Folimankou, od východu Peruckou. Ani jedna z těchto tras není optimální, Bělehradská navíc nabízí nejmírnější možné stoupání. Vytvoření komfortního koridoru pro jízdu na kole směrem vzhůru by se proto zdálo logickou volbou – pokud tedy na kole po městě jezdíte. Ve stoupání je přitom nezbytná silnější ochrana cyklistů; optimálně výškově odděleným pásem, v horším případě cyklopruhem. Vedení cyklistů v tramvajovém pásu je ve stoupání nevhodné jak z hlediska bezpečí cyklistů, tak z hlediska plynulosti veřejné i individuální dopravy, protože vede ke kolizi pomalu stoupajících cyklistů s tramvajemi a auty.

Již původní uspořádání ulice se vyznačovalo částečným vedením aut po kolejích, jelikož v zástavbě se oboustranně parkovalo. Přesto ve stoupání v dolní části ulice od Nuselských schodů zhruba po Billu u zastávky Pod Karlovem zbýval v minulosti dostatek prostoru mezi parkováním a pojížděným tramvajovým pásem pro komfortní předjíždění stoupajících cyklistů, aniž by se cítili ohroženi a byli natlačování do dveřní zóny parkujících aut. To se bohužel s rekonstrukcí ulice změnilo.

Jak to dopadlo

Jelikož ulice stejně reálně sloužila jako pojížděné tramvajové těleso, bylo při plánování koncepční rekonstrukce rozhodnuto, že se realizuje v tomto uspořádání celá, mimo úseky před křižovatkami s Otakarovou a Rumunskou, kde byly zachovány samostatné (bohužel ale částečně nedostačující – viz dále) řadicí pruhy pro auta. Plocha ubraná z vozovek nově slouží k posunutému parkování a rozšířeným chodníkům. Daní za zvýšený komfort pro chodce je ale snížení komfortu uličního prostoru pro všechny ostatní druhy dopravy.

Parkovací stání jsou totiž nevhodně umístěna těsně vedle tělesa tramvajové trati a pokud zrovna parkujete, tak zdržujete všechny za vámi. Velmi nebezpečná je i situace, kdy řidič auta otevírá dveře přímo do průjezdného profilu tramvaje a jak asi tušíte, tak řidič tramvaje na rozdíl od osobního auta nedokáže před překážkou uhnout. Část takovýchto parkovacích míst je navíc v zatáčce, v níž vidí řidič ve zpětném zrcátku pouze na několik metrů zpět. Do úzkých parkovacích míst bez rezervy se pak nevejdou rozměrnější vozidla (stěhováci, aj.) a stojí částečně na chodníku, neboť by jinak zablokovala dopravu. Celkově toto opatření snižuje bezpečnost a plynulost tramvajové i automobilové dopravy.

Cyklisté pak v ulici potenciálně pro jízdu na kole velmi výhodné nemají jakoukoliv ochranu a především ve stoupání jsou stresováni předjíždějícími auty, která pro předjetí cyklisty musí vjet částečně do protisměru. Tramvaj takovou možnost nemá, a proto se pomalu sune za cyklistou, dokud ji ten na nějakém vhodném místě nepustí. V přiložené fotogalerii se přesvědčíte, že mezi parkujícími auty a tramvají opravdu není dostatek místa na vzájemné předjetí.

Parkování těsně vedle tramvajových kolejí na zrekonstruované Bělehradské má ještě jednu nevýhodu. Je značně nevhodné pro dobrou funkci a spolehlivost tramvajové dopravy. Parkující auta totiž zdržují tramvaje a pokud mají větší rozměry, mohou zasahovat do průjezdného profilu tramvají, nemluvě o bezpečnosti řidičů při výstupu. Tento problém hodně pomáhají řešit cyklopruhy tím, že parkující auta z těsné blízkosti kolejí odsunou a vytvoří tak přirozený bezpečnostní prostor mezi tramvají a zaparkovanými vozidly. Mezi tramvajemi a cyklistickými opatřeními tak funguje synergie, jež pomáhá kvalitnější funkci obou druhů dopravy.

V následující tabulce si zkusíme subjektivně změřit, jak rekonstrukce ulice přispěla ke komfortu užívání pro jednotlivé druhy dopravy. Vše hodnotím pouze z pohledu bezpečnosti a komfortu průjezdu a pohybu v ulici:

Kategorie uživatelů ulicePůvodní stavNový stav
Doprava v klidu (parkování)Částečně vyhovující (2-3)Zcela nevyhovující (5)
Automobilová dopravaČástečně nevyhovující (3)Nevyhovující (4)
TramvajeČástečně nevyhovující (3)Nevyhovující (4)
CyklistéNevyhovující (4)Zcela nevyhovující (4-5)
PěšíČástečně nevyhovující (3-4)Vyhovující (2)

(Tab. 1)  Rekonstrukce Bělehradské; stupnice hodnocení: 1 (nejlepší) – 5 (nejhorší)

Z předchozího textu by se mohlo zdát, že chci jen kritizovat, tak tomu ale není, portál Prahou na kole se sice primárně zabývá realizacemi ve veřejném prostoru z pohledu cyklodopravy, ale je nutné férově ocenit, že některé věci se na Bělehradské opravdu povedly

Co se povedlo:

  • sdružení sloupů trolejového vedení se sloupy veřejného osvětlení (nově v nátěru RAL 7021);
  • výsadba nových stromů tam, kde to umožnily sítě;
  • bezbariérové a bezpečné zastávky;
  • nové povrchy chodníků z mozaikové dlažby;
  • homogenní profil ulice, který v celé délce redukuje nebezpečné situace při řazení aut na koleje.

Co se nepovedlo:

  • malý odstup parkovacích míst od tramvajové trati vyvolává problémy pro všechny účastníky silničního provozu;
  • v celé délce ulice chybí stoupací cyklopruh a v dolní rovné části cyklopruhy po obou stranách;
  • snížit tranzitní automobilovou dopravu za pomoci regulačních opatření tak, aby auta tvorbou kolon v ulic is nízkou kapacitou významně nezdržovala tramvaje;
  • odstranit všechny sloupy trolejového vedení z východní strany ulice. (To je ale částečně dané technologicky, neboť by bylo nutné mít na domech složitější závěsy a napájení pro trolejové vedení vést po fasádě domů. Ač to v zahraničí jde, v našem právním prostředí je to asi neprojednatelné).

Shrnutí

Je smutné, že jinak velmi pozitivní vliv rekonstrukce Bělehradské ulice na vzezření lokality, upřímnou snahu řady aktérů a řadu pozitivních změn (popsány dále) částečně zmařilo rozhodnutí nerealizovat v ní žádná cykloopatření, a to ke škodě všech uživatelů ulice. Lidí jedoucí na kole totiž nevysublimují, ale zvolí jako jedinou normální a bezpečnou možnost jízdy přilehlý chodník. Dostanou se tak jak do konfliktu se zákonem, tak s chodci, které rekonstrukce ulice chtěla upřednostnit. Vysláním cyklistů na chodníky jim ale udělala medvědí službu. Nebyla by nakonec situace s o něco užšími chodníky, ale cyklisty jezdícími ve vozovce pro chodce příznivější?

Cyklistická opatření jsou brána jako něco, co je ve městě navíc, jakýsi bonus. A při prvním problému či konfliktu jsou skrouhnuta. Lidé na kole ale, i přes zatím nepříliš kvalitní infrastrukturu, již jezdí a jezdit budou a z ulic nikam nezmizí. Bohužel zatím pouze část lidí chápe, že pokud se vytvoří bezpečná cykloopatření pro jízdu na kole, pomůže to všem ostatním uživatelům ulic ve městě. Nikoliv pouze cyklistům, ale i chodcům (cyklisté zmizí z frekventovaných chodníků), autům (přestanou se jim motat v jízdních pruzích) a MHD (zmizí z BUS pruhů a z tramvajových kolejí).

Doufejme, že Bělehradská je jedním z posledních příkladů mylného přístupu k řešení uličního prostoru. Až na výjimky (třeba v podobě zklidněných ulic v historickém jádru města) je „shared space“ pro auta, kola a tramvaje v delším úseku, a ještě k tomu ve stoupání, naprosto nevhodný.

Fotocesta po Bělehradské

Pojďme si nyní ulici projít v malé fotoreportáži od Nuslí po Tylovo náměstí a na konkrétních místech si ukázat, co je podle mě na rekonstrukci pozitivní a co se naopak moc nepovedlo (popisky jsou vždy pod fotkou):

Foto Marek 660

Začátek rekonstruovaného úseku na křižovatce s Otakarovou. Auta tu zůstala v řazení před křižovatkou svedena do vlastního jízdního pásu, což pomáhá tramvajím. V opačném směru zůstal připojovací pruh pro řazení aut na koleje před začátkem parkovacího pruhu, auta se ovšem běžně řadí na koleje již v křižovatce a pruh je tak očekávaně využíván k parkování. V tomto místě by navíc měla v budoucnu Bělehradskou ulici křížit páteřní cyklotrasa „Zelená stezka Botič“ A23, nicméně rekonstrukce ulice s tím nepočítá a žádná příprava nebyla provedena.

Foto Marek 661

Pohled na opačnou stranu od vyústění ulice Na ostrůvku. Vpravo nahradilo připojovací pruh parkování.

Foto Marek 668

U čerpací stanice Agip byly rozšířeny chodníky tak, že pro cyklisty zůstal pouze úzký pás mezi obrubníkem a kolejemi. Frekvence chodců je zde ale malá a tak nic nebránilo tomu, aby místo části zapadaného chodníku zůstal v ulici stoupací cyklopruh.

Foto Marek 672

Sluncem zalité Vinohrady a krásně viditelný nový profil Bělehradské s auty jezdícími na kolejích a oboustranně přimknutým parkováním. Zde ještě v relativní rovině byl ve směru do centra zachován takový odstup parkovacích míst od kolejí, aby cyklistu mohla tramvaj předjet, i když ne příliš komfortně. Bude hůř.

Foto Marek 680

Před železničním podjezdem pod tratí z Hlavního nádraží na Smíchov. Pro cyklisty v obou směrech zcela nekomfortní „nulové“ řešení. Jezděte si z Nuslí na Vinohrady kilometrovou zajížďkou přes Folimanku. Jak se tam bezpečně dostat Křesomyslovou? To je váš problém.

Foto Marek 693

Za podjezdem pod tratí začíná ulice výrazně stoupat. Od tohoto místa jsme v zástavbě se zvýšenou frekvencí chodců na chodníku, a proto by se ještě víc než v předchozím úseku hodilo mít ve stoupání plnohodnotný cyklopruh a cyklovídeňské zastávky. Pomohlo by to i tramvajím, jak uvidíme dále.

Foto Marek 697

Zastávka Nuselské schody. Oproti původnímu úzkému ostrůvku velké zlepšení komfortu. Hodilo by se ji ale zřídit jako cyklovídeňskou, aby cyklisté nemuseli dvakrát přejíždět kolejnici a nemotali se tak do cesty tramvajím a autům.

Foto Marek 707

Od zastávky Nuselské schody po křižovatku s ulicí Pod Karlovem je ve stoupání zdaleka nejkomfortnější úsek, kde se sice nevešel cyklopruh, ale je zde možné relativně bezpečné míjení cyklistů, tramvají a aut. Větší odstup parkujících aut od kolejí značně zvyšuje bezpečnost vystupujících řidičů, kteří nemusí vylézat přímo pod kola jedoucích tramvají či aut. Tramvaje jsou také méně blokovány při parkování. Při plnohodnotném cyklopruhu by výhody pro průjezdnou dopravu i dopravu v klidu byly ještě vyšší.

Foto Marek 709

Pohled na chodník vedoucí zhruba v místě předchozí fotky. Kdyby se parkování posunulo do zasněžené části chodníku tak, aby se překrývalo se sloupem trolejového vedení, chodcům by to výrazně neuškodilo, protože stejně chodí v koridoru mezi sloupem a domy. Bylo by však možné zřídit plnohodnotný stoupací cyklopruh, což by pomohlo autům, tramvajím i cyklistům.

Foto Marek 717

Pohled opačným směrem na křižovatku s ulicí Pod Zvonařkou. I podle manuálu veřejných prostranství by měla být parkovací stání umístěna mezi stromy. Těch je navíc kvůli všudypřítomným inženýrským sítím jen pár. Mohl by zde bez problému vzniknout stoupací cyklopruh.

Foto Marek 725

Pohled na zastávku Pod Karlovem ve směru z centra, která jako jediná v celé ulici zůstala ve formě ostrůvku.

Foto Marek 726

Ještě v zatáčce u křižovatky s ulicí Pod Karlovem je alespoň minimální bezpečný odstup parkování od jedoucích tramvají a aut. Odstup je výhodný i pro cyklisty, i když jsou ale v zatáčce hůře vidět. Tento prostor se před přechodem u Billy zužuje na naprosté minimum. Přitom chodníky ještě jsou dost široké až po zastávku Pod Karlovem do centra (viz dále).

Foto Marek 741

Zhruba 6 metrů široký chodník před Billou u zastávky Pod Karlovem. I kdyby zde byl realizován plnohodnotný cyklopruh a parkování, stále by zůstal chodník široký 4,5 metru.

Foto Marek 749

Nová tramvajová zastávka Pod Karlovem ve směru do centra. Je tu vytvořena obrovská vydlážděná plocha: 8 metrů široká bez jediného stromu, lavičky či přístřešku pro cestující. Je nutné si klást otázku, k čemu takováto, nebojme se říci, PLOCHA je. Zastávka určitě mohla a měla vzniknout jako cyklovídeňská.

Foto Marek 751

Opět naprosto zbytečně široký chodník v návaznosti na zastávku tramvají. Parkovací místa se měla překrývat se sloupem trolejového vedení a mohl zde vzniknout cyklopruh. Až k tomuto místu tedy mohl vést plnohodnotný cyklopruh bez jakýchkoliv problémů.

Foto Marek 752

Pohled ze stejného místa ve vozovce na zastávku Pod Karlovem ve směru do centra. Parkovací stání na obou stranách ulice nemají dostatečný odstup od tramvajových kolejí.

Foto Marek 753

Pohled na stoupání ukazuje, že cyklistům v těchto místech již opravu nezbyl žádný prostor pro bezpečnou jízdu. (viz dále)

Foto Marek 754

Průjezd tramvaje ukazuje, že do mezery mezi auta a tramvaj se kolo již opravdu nevejde.

Foto Marek 756

Východním chodník ve finální části stoupání mezi zastávkou Ke Karlovu a křižovatkou s Bruselskou. Zde již skutečně byl problém s místem. Ulice je zde hodně stísněná a chodník je již úzký, nicméně i tak si dovedu představit, že se bude parkovat v zákrytu za stromem a sloupem a umožní to alespoň místo pro bezpečné míjení cyklistů a tramvají, když už ne plnohodnotný cyklopruh. Ještě je třeba upozornit na zajímavou kuriozitu a to osamělý stromek, v tomto úseku ulice jediný. Když se podíváte do mapy inženýrských sítí, zjistíte, že jinam se již stromy na východní chodník pro sítě vedené podél obrubníku zasadit nedají, v tomto místě se však strom udržel již z dob vzniku ulice a tak ho obcházejí.

Foto Marek 758

Dva metry široké parkování těsně vedle kolejí znamená, že například zásobování má slušný problém. Bez nájezdu na chodník kolem něj tramvaj neprojede. Kdyby tu byl cyklopruh, tak by tu dodávka sice čouhala do cyklopruhu, ale nezdržovala by tramvaje.

Foto Marek 759

Přechod na křižovatce s Wenzigovou. Zde by měla v budoucnu vzniknout nová lávka pro pěší a cyklisty, jež spolu s cyklozobousměrněním Wenzigovy zásadně zlepší propojení Nového Města a Vinohrad. Nyní musí chodec sejít po schodišti dolů, přejít Bělehradskou a poté zase vystoupat po schodišti nahoru. Cyklisté objíždějí nelegálně protisměrnou Koubkovou či až Rumunskou.

Foto Marek 762

Auto předjíždí cyklistu a musí kvůli tomu přejet částečně do protisměru. V relativně frekventované ulici velmi nebezpečný a stresující manévr pro řidiče i cyklistu. Pokud by za cyklistou jela tramvaj, nemá šanci ho předjet.

Foto Marek 763

Cyklista má k dispozici jen velmi úzký prostor mezi tramvajovou kolejnicí a zaparkovanými auty. Jakákoliv chyba může skončit fatálně.

Foto Marek 765

V klesání ulice svádí k jízdě mezi kolejnicí a zaparkovanými auty. Tak by měli cyklisté jet i podle zákona o provozu na pozemních komunikacích. Je to však extrémně nebezpečné, neboť jedou z kopce rychle ve dveřní zóně zaparkovaných aut a jakékoliv otevření dveří nepozorného řidiče může mít velmi vážné následky. Nejlepší řešení by bylo vyznačit piktogramem jízdu cyklistů mezi kolejnicemi ve směru do Nuslí tak, jak je to například v průjezdu Karlovými lázněmi. Naopak ve stoupání je toto řešení naprosto nevhodné a je třeba buď realizovat cyklopruh, nebo (bohužel) legalizovat stoupání po chodníku.

Foto Marek 767

Opět i na západním chodníku není jasné, co bránilo tomu,umístit parkování do mezer mezi sloupy a získat tak v tomto úseku Bělehradské cenné místo navíc.

Foto Marek 775

I zde před křižovatkou s Bruselskou je zřejmé, že posunutí parkujících aut o 1,5 metru doprava by nebyla žádná tragédie a chodcům by stále zbyly dva metry široké chodníky (ano není to ideální, ale funkční řešení v historické zástavbě je občas o kompromisech).

Foto Marek 779

Ano, takhle málo místa je mezi parkujícími auty a tramvajovýni kolejemi.

Foto Marek 783

Pohled zpět na úsek před křižovatkou s Bruselskou. Je nutné ocenit sdružení sloupů trolejí a veřejného osvětlení.

IMG_6360

Jediný sloup kazí vzhled Koubkovy ulice. Čtyři metry široká vozovka mezi parkováním umožňuje zřízení cykloobousměrky – do doby výstavby lávky přes Bělehradskou (viz výše) velmi potřebné. Výrazně by snížila počet cyklistů nucených porušovat předpisy jízdou v protisměru či po chodníku.

Foto Marek 782

Poslední úsek ulice od křižovatky s Koubkovou po křižovatku s Rumunskou se již nachází v rovině.

Foto Marek 794

Pohled na kolejové rozvětvení tratě na Zvonařku a do Nuslí na pětiramenné křižovatce Šafaříkovy, Bruselské, Bělehradské a Koubkovy. Rekonstrukce tu zlepšila podmínky pro přecházení chodců zkrácením přechodů a snížila hlučnost náhradou dlažby za asfalt. Podařilo se také nezrealizovat původně připravovanou světelnou signalizaci, která by výrazně zhoršila dopravní poměry v křižovatce.

IMG_6349

Před křižovatkou ve směru do Nuslí vznikla krátká splítka, která pro tramvaje zlepšuje průjezd křižovatkou.

Foto Marek 787

Rozhledové poměry před křižovatkou se zlepšily.

Foto Marek 790

Tolik místa zbývá mezi tramvají a zaparkovanými auty před zastávkou Bruselská.

Foto Marek 796

Jediný zbylý sloup na východním chodníku ulice zužuje průchozí profil ulice pro chodce (nicméně zůstat musel z technologických důvodů) a opět se nabízí otázka, zda auta opravdu nemohla být zaparkována v překryvu s ním. V tomto úseku se ale dá argumentovat obchodním charakterem ulice, kde se opravdu širší chodníky využijí. Pokud však nemohlo být dosaženo bezpečného odstupu parkování od kolejí, je na místě otázka, zda tu vůbec jiné než zásobovací a krátkodobé stání má být.

IMG_6353

Trolejové vedení tramvají je nyní uchyceno na výložnících upevněných na sloupech na západním chodníku, do kterých se sdružilo i veřejné osvětlení, jež bylo původně po obou stranách ulice.

IMG_6334

Na západní straně ulice se nakonec povedlo najít i místo pro stromořadí.

IMG_6342

Kvůli vjezdům do domů se však nepovedlo realizovat celou nástupní hranu zastávky Bruselská ve směru z centra jako bezbariérovou.

Foto Marek 800

Zastávka Bruselská do centra. Opět se nepovedlo umístit ani lavičku či přístřešek pro cestující.

Foto Marek 804

Za zastávkou Bruselská do centra začíná úsek s řadicím pruhem pro auta a zákazem zastavení, aby mohla auta stát před křižovatkou s Rumunskou mimo těleso tramvajové tratě a tramvaje tak nezdržovat. Zákaz zastavení není dodržován, auta stojící na kolejích tak brzdí tramvaje. Rozměrnější auta se pak (kvůli požadavku zachování rozšířené osové vzdálenosti tramvajových kolejí i za zastávkou) do pruhu nevejdou, takže se jeho zřízení jako snaha o zlepšení preference MHD míjí účinkem. Ke způsobu parkování zásobování na chodníku (daném obsazeností místa pro zásobovací stání) asi není třeba nic dodávat.

Foto Marek 806

Auta zaparkovaná na zákazu zastavení v tříčtvrtečním jízdním pruhu a něco z vizuálního smogu na chodníku.

IMG_6332

A jsme na konci u křižovatky s Rumunskou, kde je prakticky jediné cykloopatření realizované na celé ulici – předsunutý box pro cyklisty. Ti ale předtím, než se dostanou sem, projedou naprostým očistcem pro ně i pro ostatní účastníky provozu.

IMG_6330

Na Tylově náměstí pokračuje situace s nedostatečnou šířkou jízdního pruhu pro auta kvůli větší osové vzdálenosti kolejí.

Neoznačené fotky: Marek Bělor.


Cach_20141110_113708_IMG_5062_red

Cyklovídeňská zastávka na Francouzské. Takto měly vypadat zastávky ve stoupání i na Bělehradské. (foto Tomáš Cach)

  Vydání článku podpořilo Hlavní město Praha v rámci projektu “Cyklisté Praze.”

josuk 25. 4. 2016, 11:31

obdivuji preciznost a klid s jakým je tu popsán a zaznamenán jeden průšvih za druhým. ;-)
Nervy mi tedy zatím stačily jen na dolní úsek Bělehradské (často s tramvají za zády, ale tramvajáci bývají trpěliví), za podjezd a pak raději vynesu schody do Šafaříkovy. Takže pokud by nám tam Praha 2 dala (Pod Nuselskými schody) aspoň nějakou lištu na schodiště (pro kola či kočárky), byl bych při relativně menším nákladu mnohem více spokojený občan s kolem. ;-)

Jenda 25. 4. 2016, 19:45

Neuvěřitelné. Ještě v článku chybí, kolikrát se musí při cestě nahoru a dolu překřížit žlábek kolejnice.

Podle mě se začnou množit případy jako tento a tento, tramvajáci si budou vybíjet vztek na cyklistech ještě víc než teď, až za nimi pojedou kilometr do kopce 10 km/h, a pak někdo přijde s nějakým geniálním řešením typu Praha 4 „tak tam zakážeme vjezd cyklistům úplně“.

> Zde by měla v budoucnu vzniknout nová lávka pro pěší a cyklisty, jež spolu s cyklozobousměrněním Wenzigovy zásadně zlepší propojení Nového města a Vinohrad.

No, ještě by bylo potřeba pofixovat některé další věci. Ono dnes vlastně z Vinohrad stejně jet nelze, protože na Uruguayskou je zakázané odbočení a všechno ostatní je jednosměrné.

> [cykloobousměrka Koubkova by] výrazně snížila počet cyklistů nucených porušovat předpisy jízdou v protisměru či po chodníku.

To taky nepomůže, protože není kudy pokračovat. Osobně na Vinohrady jezdím Rumunskou a dolu bych asi jel takovou tou strmou cestou od odstavného parkoviště.

Vratislav Filler 25. 4. 2016, 20:47

Co si myslíte o tom, že by tam stálo za to legalizovat ve stoupání východní chodník?

vlákno 25. 4. 2016, 23:17

Dobrý článek a díky za ty fotky se sněhem, které nejlíp ilustrují, o co tady jde.
Pokud by se tam udělaly cyklopruhy, tak by mohly na rozdíl od Francouzské fungovat - ve smyslu, že by se na nich neparkovalo - protože by měly menší odstup od kolejí. Nejspíš by se ale vešla chráněná cyklostezka na děleném chodníku. Tak příště no... legalizaci východního chodníku nahoru bych uvítal.

Jinak trochu bokem, nevím, co by Praha dělala bez dotací. Teda vím, byla by nucená naprosto přehodnotit dopravní politiku a začít hledat levná a inteligentní řešení, aby byla ekonomicky udržitelná. Z rozpočtového určení daní má na obyvatele 4x víc než většina obcí, přesto má desítky miliard dluhů, vnitřní dluhy na infrastruktuře dle TSK taky desítky miliard a staví si Blanky a metra do polí. Na metro D už nemá a natahuje ruku ke státu. Doufám že ji s tím pošle někam. Dotace jsou zlo a čím dřív to skončí tím pro Prahu i všechny ostatní líp.

Marek Turnovec 26. 4. 2016, 00:57

Díky za podrobný rozbor. :-)

Ad ten sníh - já si zase říkal, že pod ním občas není vidět, jestli je tam jemnější dlažba chodníková, nebo něco jiného. V Praze je sníh tak dejme tomu 1 týden v roce a někdo to tam vyrazí fotit zrovna za sněhu, to je náhoda. :-)

Co se týče té Urugayské - pokud vím, tak tam není zákaz odbočení, je tam jen přikázaný směr. Přes léto jsem tam jezdil docela dost často - tzn. každý den do práce. Byl bych docela rád, kdyby mi někdy nějaký dopravní odborník vysvětlil, jaký je rozdíl mezi odbočením proti zákazu odbočením a mezi nerespektováním přikázaného směru... Takhle to totiž svádí k tomu, vnímat to tak, že porušit zákaz odbočení je špatné (áááno), ale porušit přikázaný směr je špatné nějak méně...

Něco podobného je třeba výjezd ze Slovenské na Francouzskou. Přikázaný směr je pouze vpravo - tzn. po Francouzské směrem na Mírák. Ale auta tam vesele jezdí jak do Máchovy, tak i po Francouzské dolů. Dokonce jsem tam minimálně jednou viděl takto jet i auto Policie ČR (a ne, modré majáky fakt zapnuté nemělo).

vlákno 26. 4. 2016, 11:54

Marek: S tím sněhem to náhoda asi nebude (i když to by nám řekl autor), používá se to jako ilustrace skutečného využívání prostoru, v americe pro to mají slangový výraz sneckdown https://en.wikipedia.org/wiki/Sneckdown

Marek Turnovec 26. 4. 2016, 13:36

Aha, tak díky za odkaz. Mně právě přišlo, že tam na některých obrázcích vlastně nevím, jestli pod tím sněhem je zrovna chodník, silnice a nebo ještě něco jiného (co já vím - třeba trávník?).

Ale jo, takhle je krásně vidět, jak by tam stačily i daleko užší chodníky... Podle mě Bělehradská není žádná promenáda, chodník by stačil na šířku dvou kočárků plus nějaká rezerva. To že to tam udělají místy o tolik širší neznamená, že tam rázem bude chodit lidí jak po Václaváku... Ale nevím, možná to místní vidí jinak.

a-b-c 26. 4. 2016, 14:52

Udělám ďáblova advokáta:
To, že neprotažená část není využívána je celkem očekávatelné. Nikdo si nechce zbytečně namáčet boty. Viz krásný vtípek na toto téma.

https://www.youtube.com/watch?v=zL1wq7LQL9E

Ps. Také považuji chodník za předimenzovaný ale argument sněhem mi přijde neprůkazný...

Marek Bělor 27. 4. 2016, 01:02

Sníh byla víceméně náhoda, prostě jsem to chtěl v tu dobu zrovna fotit a nasněžilo a ukázalo to dobře proměňující se šířky chodníku a koridor, kudy stejně všichni chodí. Pak mi to přišlo zajímavé takto to ukázat. Jinak mezi auty a domy je všude pod sněhem mimo rabátka stromů chodník - mozaiková dlažba. Jinak proti širším chodníkům nejsem, ale musí to mít smysl.

vlákno 27. 4. 2016, 09:56

K tomu mě ještě napadá, že městské ulice by se měly rekonstruovat tak, aby prioritně zajistili bezpečný pohyb všem potenciálním uživatelům ulice, parkování soukromých aut na ulici by mělo mít nejnižší prioritu - když zbyde místo.
V té horní části Bělehradské, kde je to nejužší, se mohla ve stoupání upřednostnit cyklostezka před parkováním, týkalo by se to cca 20 aut. V dolní části Bělehradské nebývají všechna místa obsazená a navíc vznikly stovky nových míst ve Vršovické. Ano, několika lidem by se o něco prodloužila cesta k osobnímu autu, ale zastávku MHD taky každý u domu nemá a musí k ní dojít pěšky.
Pro ilustraci ještě výjezd Bělehradskou na kole směrem do centra https://youtu.be/SWEJQYHu9A0 - pro kola dnes nepoužitelná ulice, leda pro chodníku.

Vratislav Filler 27. 4. 2016, 13:47

Dneska jsme se tam projeli s redaktorem z ČRo Regina, tak uvidím, jaká z toho bude reportáž. Také jsem zaslal zástupci starostky Prahy 2 pro dopravu Janu Korseskovi podnět k legalizaci chodníku ve stoupání mezi ulicemi Fričova a Bruselská. A konečně, ve čtvrtek 19.5. se (nejen) tam chystáme projet s experty, a můžeme probrat, jak to příště řešit lépe ( http://www.auto-mat.cz/?pozvanka=projizdka-a-setkani-cykliste-sobe-s-odborniky )

Jenda 27. 4. 2016, 21:57

vlákno: > parkování soukromých aut na ulici by mělo mít nejnižší prioritu

A stojany na soukromá kola by také měla mít nejnižší prioritu? A stání při zásobování nepovažuješ za parkování?

vlákno 27. 4. 2016, 22:25

Jenda: Stojany na soukromá kola moc velkou prioritu v Praze nemají :). Ale jinak není důvod na ně neaplikovat stejné pravidlo - zřizovat jen tam, kde to není na úkor bezpečného pohybu všech uživatelů ulice.
Zásobování není dlouhodobé stání, má mít vlastní vyhrazená místa a omezenou dobu stání, přičemž je možné je zřídit na chodníku - pokud je zachována nějaká minimální průchodnost - viz třeba Francouzská na Mírákem, Rybná před burzovním palácem a mnoho dalších.

Jinak proč nenapěchovat ulice autama, klidně kolmo a těsně k přechodům a křižovatkám, když to tak místním vyhovuje. Ale nesmí to jít na úkor bezpečnosti uživatelů ulice - čili všechno zóny 30 s fyzickými úpravami, aby se tam skutečně rychleji nedalo - přechody na úrovni chodníků atd. (pak je tu ještě otázka cykloobousměrů, tam je možné se bavit o prioritách a preferencích místních). Bělehradská je ale sběrná komunikace s tramvají a to co tam vytvořili prostě pro cyklisty bezpečné není. Stání pro 20 aut dostalo přednost. Přitom na tom videu je vidět, že dole v Bělehradské je minimálně těch 20 míst volných.

Vratislav Filler 30. 4. 2016, 00:57

Mě by zajímalo, kdy v podobně navržené ulici někdo natáhne brka, jako se to stalo dneska v Brně:

http://www.novinky.cz/krimi/402047-ridic-v-brne-otevrel-dvere-narazil-do-nich-cyklista-v-nemocnici-zemrel.html

Podle fotky v článku stálo auto asi metr od pravé kolejnice, cyklista se tudíž buďto vyhýbal jednomu idiotsky zaparkovanému autu a nechtěl přitom dvakrát těsně za sebou křížit tramvajovou kolejnici, nebo jel podél řady zaparkovaných aut ve dveřní zóně proto, že by jinak byl do té dveřní zóny pravidelně vytlačován.

V každém případě to prokazuje, že mezi parkováním a kolejnicí mají být dva metry nebo víc, a kdo projektuje pruhy, kde si cyklista může vybrat buď mezi road rage nebo dooringem, měl by za to v případě průšvihu převzít zodpovědnost.

Jenda 30. 4. 2016, 03:21

Klikněte na „Vaše názory“ a čtěte… :-(

vlákno 30. 4. 2016, 10:22

Je to smutný, na streetview je vidět, že v té ulici jsou trochu výš značky zákaz zastavení a hned za ní stojí řada aut... prostě anarchie, porušování pravidel se netrestá. Tady v tom konkrétním místě je legalizované parkování na chodníku a zákaz stání, takže zastavení v druhé řadě je dokonce možná i legální... teď už snad každému dojde, proč by být nemělo, když je to tak natěsno u kolejí.
Bělehradská je to stejné, jedete do kopce nuceně natěsno u aut, někdo vás dveřma shodí, spadnete, auto za váma předjíždějící s odstupem pár decimetrů vás ještě přejde a dorazí... Bravo Praho, tahle rekonstrukce je na nějakou mezinárodní cenu. A pak nám nadávají, že jezdíme po chodníku. Já se doteď chodníkům vyhýbal, ale když vidím co všechno hrozí, tak asi začnu. Jízdou na kole nesmím nikoho ohrozit, takže ani sebe.

Vratislav Filler 30. 4. 2016, 10:33

Dávám dohromady otevřený dopis, kterým se ředitel IPR, TSK, a starostové městských částí zavážou zajišťovat v Praze bezpečná cykloopatření. Koncept zde:

https://docs.google.com/document/d/1UXvO6IC6O01iikytSvxi6Tc9Z2z6gGMhs7BHIj9D-18/edit?usp=sharing

Přijímám připomínky k obsahu a sbírám podpisy, kdo se k tomu chcete připojit (na mail vratislav.filler@auto-mat.cz)

Marek Bělor 2. 5. 2016, 11:36

Tak kauza má vývoj. V Bělehradské budou osazeny značky se zákazem parkování aut širších dvou metrů. Majitelé byznysů, stěhováci atd. děkují.

zde:
https://mestemnakole.cz/app/uploads/2016/05/Bělehradská.pdf

josuk 3. 5. 2016, 11:43

I když nemohu, aspoň legálně ;-), ovlivnit charakter dopravního řešení, otevřený dopis bych určitě podepsal. (díky za zpřístupnění textu)

K špatnému návrhu komunikací: jako laik považuji třeba regulaci vystrkováním vysokých hran obrubníků - např. vzor Vršovická, Bělehradská - nově možná Štěpánská, za zbytečně nebezpečnou, o jednostopých účastnících nemluvě i autu to prorazí gumu a snáze pak vlétne třeba na refýž.. Takováta snaha o poměrně brutální regulaci uličního prostoru pevnými stavebními pevnými prvky na možná desítky let dopředu mi připadá zbytečná (Štěpánská???). Jak se ukazuje, stejně nevíme, co a jak širokého se v ulici pohybuje a bude pohybovat, tak proč má třeba šířka chodníku kolísat na pár metrech v několikanásobcích, a navždy? ;-)

Jiří Motýl 3. 5. 2016, 17:51

josuk: Zase historicky na mnoha místech takto kolísá vozovka a přináší to mnoho negativních jevů.
Prostě bych se vyvaroval extrémům.

josuk 4. 5. 2016, 08:45

Souhlasím. Uvidíme. Třeba si na negativa nakonec vlastně zvykneme. ;-)
Za chvíli má začít rekonstrukce Nuselské mezi Vladimírovou a Chodovskou, podle idnes mají přibýt přechody, dokonce nějaký přejezd pro cyklisty (? - u křížení s Botičem?), o průjezdu pro cyklisty se nic nikde nepíše, čili obávám se provedení dle vzoru "Bělehradská"

Vratislav Filler 4. 5. 2016, 10:38

Josuk: Byl by k té Nuselské link? Jinak, co vím, tak to bude reko TT v původní poloze bez nějaké kvality kolem, no.

josuk 4. 5. 2016, 11:00

čerpám jenom z idnes: http://praha.idnes.cz/tichy-asfalt-a-nove-koleje-zmeni-nusle-dxl-/metro.aspx?c=A160303_224226_praha-metro_lupo
nechci nosit dříví do lesa, táborská je něco tady: http://www.iprpraha.cz/taborska

Vratislav Filler 4. 5. 2016, 14:36

No, ono tam trochu pomůže i ta náhrada dlažby, jsou tam místa, kde kvůli tomu člověk musel jet po panelech mezi kolejema. Samozřejmě, mělo se to udělat líp, ale to by tohle město muselo líp fungovat.

kyk 6. 5. 2016, 15:43

Je to boulevard! :-D

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat
Další nové cykloobousměrky v Praze
Praha,

Další nové cykloobousměrky v Praze

23. května. 2024, 2min. čtení1