Podněty Cyklisté sobě pro městské části Praha 4 – 6

Publikováno: 15. srpna. 2017, 1 min. čtení
Aktualizováno: 16. ledna. 2021
Publikováno: 15. srpna. 2017, 1 min. čtení
Aktualizováno: 16. ledna. 2021

Databáze Cyklisté sobě obsahuje na území Prahy téměř tisíc podnětů na zlepšení podmínek pro jízdu na kole. V dubnu jsem referoval o předání vybraných podnětů Cyklisté sobě na Praha 1-3. Ve výběru jsem nyní pokračoval na městských částech Praha 4-6. I tentokrát jsem se držel zpátky a pro každou městskou část vybral jen zhruba desítku podnětů. Není mým cílem jednotlivé radnice zahltit, ale spíše je inspirovat k řešení těch největších problémů. Dopisy jsem posílal ve druhé polovině června.

Praha 4

Dopis s vybranými jedenácti podněty jsem odeslal 19. června a to na dopravní odbor, kde je přidělen cyklokoordinátor.

1 Cyklopruh a cyklovídeňská zastávka v Křesomyslově ulici (A23)

Zastávka Divadlo na Fidlovačce je kauza, kterou se zabývám v Auto*Matu, řeší ji cyklokomise, a které se Prahou na kole podrobně věnovalo. Rekonstrukce trati začne letos, na cyklovídeňskou zastávku zadalo RFD bezpečnostní audit, jehož výsledky toto řešení podpořily. V rámci podnětů jsem se dotázal na postup úřadu městské části a připomenul dřívější podporu cyklovídešké zastávky ze strany starosty Prahy 4, Petra Štěpánka. Ve veřejné výzvě za cyklovídeňskou zastávku posbíral Auto*mat přes 350 hlasů. (můžete se stále přihlásit zde)

Stránky podnětů na Cyklisté sobě – první, druhý.

2 Cykloobousměrka Na vítězné pláni

Spojení od Vyšehradu do zástavby a ke gymnáziu se v minulosti prověřovalo, a nebyla zde shoda na řešení. S novými TP 179 je možné realizovat cykloobousměrku v hlavním dopravním prostoru a nejsou tak třeba nákladné stavební úpravy.

Stránka podnětu na Cyklisté sobě

3 Jižní předpolí Nuselského mostu (A41)

Komplexní návrh legalizace většiny chodníků jižně od mostu jsem v roce 2016 předal předchozímu cyklokoordinátorovi Vítězslavu Královi, a předběžně předjednal s PČR. V dopise se proto ptám na stav projednávání.

Stránky podnětů na Cyklisté sobě – první, druhý.

4 Cykloobousměrky v oblasti Pod Klaudiánkou

Od zjednosměrnění sítě ulic v roce 2014 proběhla jednání o opětovném zobousměrnění některých ulic pro cyklisty, případně pro veškerou dopravu. V dopise jsem se ptal na stav přípravy a rozsah připravovaného zobousměrnění.

Stránka podnětu na Cyklisté sobě

5 Cykloobousměrka U Michelského mlýna (A23)

Ulice na existující páteřní cyklotrase (obytná zóna) byla z neznámých důvodů zjednosměrněna zhruba v roce 2015. Ulice nemá klidnou alternativu, probíhající rekonstrukce souběžné Nuselské ulice nepočítá s cykloopatřeními. V dopise jsem navrhl prověřit řešení s ohledem na nová TP 179.

Stránka podnětu na Cyklisté sobě

6 Přechody přerušující stezku na Podolském nábřeží (A2)

Na Podolské nábřeží jsou celkem 4 nesignalizované přechody, které by bylo možné dle nových TP 179 převést na sdružené přechody a přejezdy – buď nestavebně, nebo drobnou stavební úpravou. Jedná se o odbočku na Veslařský ostrov, do přilehlého parkoviště a dvojici přechodů přerušujících stezku u čerpací stanice Agip. O nesmyslnosti přerušení stezky u pumpy vypovídá, že kolo zde (dle sčítání provedeného v roce 2010) vede pouze jeden cyklista ze sedmi set (!), navíc se cyklisté projíždějící touto lokalitou několikrát stali terčem policejní kontroly.

Stránka podnětu na Cyklisté sobě

7 Legalizace východního chodníku Modřanské

Trasa A2 slouží pro dálkové přesuny, pro místní pojíždění mezi uličkami Braníka a Podolím je ale zbytečné přejíždět dvakrát frekventované nábřeží. Nabízí se proto možnost zlegalizovat chodník mezi ulicemi Branickou a Podolskou. Chodník nevede v kontaktu se zástavbou.

Stránka podnětu na Cyklisté sobě

8 Křižovatka Ledařská – U Kempinku (A2)

Dávno požadovaná problémová nerozlišená křižovatka, kde řidiči nedávají přednost cyklistům. Místo je možné řešit instalací výstražné značky A3 (nerozlišená křižovatka).

Stránka podnětu na Cyklisté sobě

9 Cesta Nad Pískovnou – Nad Svahem

Vyšlapaná pěšina v místě hojně užívaného vrstevnicového bezmotorového spojení mezi jednotlivými částmi Krče. Zasláno jako vhodný kandidát na investiční akci městské části.

Stránka podnětu na Cyklisté sobě

10 Legalizace průjezdu mezi Jihlavskou a Hodonínskou (A42).

Užívaný průjezd po chodnících pod SJM – alternativami jsou frekventované ulice Vyskočilova a Michelská. Samotný podchod je velmi široký (5-6 m), navazující chodník na východě užší (~3 m), ale místem se běžně jezdí.

Stránka podnětu na Cyklisté sobě

11 Cykloobousměrka Ohradní.

Jednosměrný úsek jinak obousměrné ulice, nezasahuje do signalizace. Užívaná vazba od Záběhlic (ul. U Plynárny) na Pankrác. Cykloobousměrka je v seznamu cyklokomise už od roku 2008.

Stránka podnětu na Cyklisté sobě

Praha 5

Dopis s dvanácti vybranými podněty jsem odeslal do pracovní skupiny pro cyklodopravu, vedenou zastupitelem Petrem Hnykem (nezávislý). Na Praze 5 byla část podnětů již v minulosti řešena, ale věci nějak „usnuly“ se změnou koalice zhruba před rokem. Pracovní skupina má ale rozvoj cyklodopravy oživit. Několik podnětů tedy bylo zasláno spíše formou dotazu, jak postupuje příprava.

1 Legalizace vodorovné cesty Petřínem (A32)

Napojení legalizované cesty Petřínem do ulice Na Hřebenkách, současně sloužící jako trasa A32.

Stránka podnětu na Cyklisté sobě

2 Návrh cykloobousměrky Nad Motolskou nemocnicí (A33)

Cykloobousměrka na uvažované trase A33 (Motol – Ladronka) byla navržena už v pasportu možných obousměrek cyklokomise z roku 2008. Legalizace by neměla být s novými TP obtížná.

Podnět v mapě Prahou na kole

3 Cykloobousměrky Brdlíkova nebo Hamsíkova (A33)

V sídlišti Motol řeší trasu A33 zobousměrnění jedné z těchto jmenovaných ulic. Delší úsek Brdlíkovy byl navržen v pasportu cyklokomise z roku 2008. Kratší varianta Hamsíkovou vychází z podnětu Cyklisté sobě.

návrh zobousměrnění Brdlíkovy v mapě Prahou na kole
návrh zobousměrnění Hamískovy na Cyklisté sobě

4 Lesní cyklotrasa V Borovičkách

V koridoru lesního svahu se nacházejí málo používané cesty. Lesík je obětí očekávané výstavby Břevnovské radiály, ta je ale v nedohlednu a zřízení bezmotorové cesty od metra Motol do řep by zde bylo možné. Návrh by musel být prověřen formou studie. Problém je i v tom, že je území na rozhraní Prahy 5 a 6. Podnět na Cyklisté sobě má ale slušných 14 hlasů a městské části by se jím mohly zabývat.

Stránka podnětu na Cyklisté sobě
Původní návrh (soukromník)

5 Zákaz vjezdu mezi ulicemi Jinonická a Trachtova

Praktická trasa, která vede lesem a spojuje ulice Jinonická a Trachtova. Je zde zákaz vjezdu všech vozidel, stačí náhrada B11 za B1.

Stránka podnětu na Cyklisté sobě

6 Zobousměrnení části ulice Za zámečkem

Na městské části se už řešilo, v diskusním vláknu k podnětu jsou k tomu podrobné informace.

Stránka podnětu na Cyklisté sobě

7 Zoubousměrnení silničky Na Pomezí pro kola

Taktéž dlouho na MČ řešená kauza. Zobousměrnění bylo zadáno také v roce 2016 Zadávací kartou TSK na trasu A132. V dopise jsem požádal o koordinaci s tímto záměrem a informaci o vývoji.

Stránka podnětu na Cyklisté sobě

8 Legalizace chodníku Radlické od smyčky ke škole (A13)

Na městské části se už podařilo podnět dopracovat do podoby projektu, který byl zhruba před rokem předán na RFD (podrobnosti zde). V dopise jsem žádal, aby městská část projekt urgovala.

Stránka podnětu na Cyklisté sobě

9 Cykloobousměrky Holubova a Na Neklance (A13)

Jedná se o klidné ulice souběžné s Radlickou, jejichž zobousměrnění by vytvořilo legální trasu do centra. S novými TP 179 jsou nejspíš realizovatelné bez snížení počtu parkovacích míst. Tyto cykloobousměrky chtěli určitě již v roce 2012 účastníci soutěže Do práce na kole.

Podnět v mapě Prahou na kole

10 Lávka železničního mostu (A13)

Připravuje se rekonstrukce obou lávek. Je pravděpodobné, že s novými TP 179 se dá jízda na kole legalizovat i ve stávajících šířkách.

Stránka podnětu na Cyklisté sobě

11 Povolit kola na chodník tramvajové estakády na Barrandov

Jedná se o dolní část estakády, od Hlubočep po ulici Barrandovskou. Alternativně je možné zlegalizovat chodník ulice K Barrandovu, byť není tak přímý. I zde mám nejasné informace o tom, že se problém již řešil. Ale nevím nic určitého, takže se ptám, jak věc postupuje.

Stránka podnětu na Cyklisté sobě

12 Cyklostezka podél tramvaje na Barrandov

Zřízení legálního cyklistického průjezdu mezi ulicemi Barrandovská a Geologická. Znamenalo by legalizaci chodníku estakády a následnou dostavbu cyklostezky mezi tratí a silnicí, případně vedení trasy po hřebenovém chodníku severně od tramvajové trati, v minimální variantě s doplněním schodišť rampami k vedení kola.

Stránky podnětů na Cyklisté sobě: první, druhý.

Praha 6

Na Prahu 6 jsem poslal dopis s dvanácti podněty na odbor dopravy a životního prostředí. Na Praze 6 je aktivní místní skupina, která v minulém roce vyjednala realizaci několika podnětů. Kromě notorických podnětů, které by mohla rozhýbat nová TP 179, jsem vybral také návrhy, kterými se na městské části ještě nezabývali.

1 Cykloobousměrka Na Valech

Cyklooubsměrka by ležela na klidové alternativě trasy A16. Její realizaci mohou umožnit nová TP 179, na Cyklisté sobě má 11 hlasů.

Stránka podnětu na Cyklisté sobě

2 Cykloobousměrka Pelléova (dolní)

Navazuje na úsek zobousměrněný v roce 2009., mezi ulicemi Ronalda Reagana a Pod Kaštany. Na městskou část bylo již jednou zasláno (v prosinci 2013, Petr Dlouhý). V ulici se neparkuje. V dopise jsem navrhl znovu prověřit s ohledem na nová TP 179.

Stránka podnětu na Cyklisté sobě

3 Cykloobousměrka Dejvická – východ

V užším úseku mezi Bubenečskou a Eliášovou nedošlo k zobousměrnění se zřízením zón placeného stání v roce 2016 pro (tehdy) nedostatečné šířkové poměry. S ohledem na nová TP 179 by chtělo znovu prověřit. Na úsek existuje zadávací karta cyklokomise z roku 2010.

Stránka podnětu na Cyklisté sobě

4 Pěšina Pod Ořechovkou – U Dráhy

Dvě ulice na opačných stranách dráhy jsou spojené schodištěm a vyšlapanou cestou. Místo by si zasloužilo celkově bezbariérové řešení, v dopise jsem navrhl plnohodnotné spojení cyklo.

Stránka podnětu na Cyklisté sobě

5 Prodloužení stezky podél Evropské po Kolejní ulici

Stávající stezka končí u ulice Na Pískách. S ohledem na  souběh s komunikací je možné řešit jako cyklostezku nebo jako chodník s povolenou jízdou cyklistů. Na Cyklisté sobě má 11 hlasů.

Stránka podnětu na Cyklisté sobě

6 Odstranění/výměna dlažby v ulici V Podbabě (A17)

V roce 2016 byl záměr schválen dopravní komisí Prahy 6. V dopise se ptám, jaký je od té doby vývoj.

Stránka podnětu na Cyklisté sobě

7 Prodloužení cyklostezky Pod Královkou

Legalizace chodníku mezi Patočkovou a Bělohorskou v celé délce.

Stránka podnětu na Cyklisté sobě

8 Propojení Na Větrníku – Talichova (A150)

Investiční akce, jediné přerušení na jinak v současnosti dobře použitelné trase A150. Video ze současného průjezdu jsme tu nedávno zveřejnili jako tip na trasu mimo Střešovickou, na které se od roku 2015 výrazně zhoršila kvalita integračních opatření.

Stránka podnětu na Cyklisté sobě

Pěšina za vojenskou nemocnicí. Foto Václav Kříž.

9 Cykloobousměrka Gymnastická – Šlikova

Při zřizování zón placeného stání v roce 2016 se cykloobousměrka zrealizovat nepodařila. S novými TP 179 je ale možné situaci přehodnotit.

Stránka podnětu na Cyklisté sobě

10 Legalizace ulice Skupova – spojka Bělohorské a Pod Marjánkou

Dle informací z Cyklisté sobě byl návrh předán V březnu 2015 dopravní komisi Prahy 6. V dopise jsem se ptal na vývoj od té doby.

Stránka podnětu na Cyklisté sobě

11 Cykloobousměrka Na Břevnovské pláni (A15)

Cykloobousměrka byla několikrát prověřována a vždy zamítnuta. V současnosti se připravuje projekt integrace na Karlovarské, díky kterému bude možné protisměrku obejít cyklopruhem zřízeným na hlavní silnici. I přesto jsem požádal o prověření cykloobousměrky dle nových TP. Vzhledem k minimálnímu provozu automobilové dopravy by to nyní mělo být možné.

Stránka podnětu na Cyklisté sobě

12 Odstranění problémů na cyklostezce Evropská (A160)

Stezka podél Evropské ulice mezi ul. Na Pískách a Divokou Šárkou  je dlouhá pouhé 3 km. Na těchto třech kilometrech je přerušena celkem čtrnáctkrát, z toho dvakrát, podél stanic metra úseky k vedení kola v délce kolem 300 metrů (to je 20 % délky celé stezky). Spíše by se tedy dalo říct, že jde o 14 různých cyklostezek. V dopise jsem požádal o tři věci:

  1. Zřízení chodníku s povolenou jízdou cyklistů v delších přerušených úsecích.
  2. Náhradu nesignalizovaných přechodů sdruženými či přimknutými přechody a přejezdy.
  3. Zaslání požadavku na změnu signalizovaných přechodů pro chodce na sdružené či přimknuté přechody a přejezdy Technické správě komunikací.

Podkladem je větší počet podnětů na Cyklisté sobě, pro základní orientaci nicméně postačí například tyto dva.

Co dál?

Zaslané podněty jsem (společně s těmi z Prahy 1-3) zařadil do interní tabulky sledovaných podnětů. To znamená, že budu čas od času kontrolovat, jaký je u nich vývoj. A samozřejmě, budu vás o tom i nadále informovat.

Zajímají-li vás jednotlivé podněty, dejte jim hlas na stránkách Cyklisté sobě, pod skoro každým podnětem najdete odkaz. A chcete-li pomoci více, požádejte o řešení konkrétního podnětu ze stránek Cyklisté sobě oslovením zastupitelů a radních pro dopravu na jednotlivých městských částech (návod zde).

Vratislav Filler
Zakladatel mapy a webu Prahou na kole, předchůdců tohoto magazínu. Zaměřuje se analyticky na cyklistickou infrastrukturu, především v Praze. Je členem pražské cyklokomise, poradního orgánu Rady hl. m. Prahy. Působí jako dopravní expert ve spolku AutoMat. Vědecký pracovník zaměřený na přesné aplikace globálních navigačních systémů.

MM 15. 8. 2017, 10:24

První technická ... obrázky rozkliknout sice jdou, ale pak už ne zvětšit a po tom rozkliknutí nejsou nic moc. Otevření v novém okně trochu pomůže, ale ani tak to v té hnědošedi zkoumat není velká radost.

Jinak na první dobrou jen pár letmých poznámek ... P-5 ... v Brdlíkově bych tedy cyklistu v protisměru potkat nechtěl a doufám, že vás s tím PČR pošle dopryč. Ulice je úzká sama o sobě a k tomu samozřejmě parkující auta ... to je prostě fakt, který holt soudruzi kdysi tradičně neřešili a tak se nedá nic dělat. Stoupání je poměrně prudké což u valné většiny cyklistů znamená, že jejich "stopa" je dosti široká, takže průser na cestě. Ale zas je to do špitálů, dokonce dvou, fakt blízko:-). Hamsíkovu jsem z nákresu moc nepochopil. V Borovičkách by špatná nebyla, ale bude to asi docela drahá sranda. Argument "Podnět na Cyklisté sobě má ale slušných 14 hlasů ... " ... mne nicméně velmi pobavil:-))).

A abych jen nehaněl, na šestce ta Ořechovka(4) není vůbec špatný nápad, stejně jako povolit jízdu po Evropské po chodníku až na Thákurku. Ale s tím, že Na Pískách bych dal před přechod nějaký cykloretardér, protože blbů, co to z kopce propálí přes přechod, už jsem tam zažil docela dost, a je to fakt na zabití ... obrazně i doslova. A Kanadská a Šárecká/Kolejní nejsou o moc lepší.

Vratislav Filler 15. 8. 2017, 14:49

MM: Všechny podněty se dají rozkliknout na konci jejich popisu.

Hamsíkova je alternativa k té Brdlíkově, buď jedno nebo druhé.

Na Ořechovku jsem zvědavý, pozemky mimo stávající schodiště jsou ale soukromé. Tak se uvidí.

MM 16. 8. 2017, 08:51

To VF ... na té Ořechovce vidím(koukám na to na IPRu v ÚP), že vlastníkem parcely 1487 je Praha, resp. svěřeno P6, a 2126 jen Praha. To vám nestačí? Nebo je v ÚP vlastník blbě?

Ta Hamsíkova mi přijde jako pitomost, když už obousměrka, tak Wolfova. Nicméně bych se tam vykašlal na cokoli, Hernnerovou se to do Weberovky projet dá v pohodě, což bohatě stačí. A když někdo mocí mermo chce vyjet přímo na křižovatce R/W/B, tak ať neprudí se změnou značení a vezme to Brdlíkovou po chodníku. Stejně tam žádné davy cyklistů nejezdí a tuto informaci opravdu nemám z druhé ruky. Řeč je samozřejmě o směru "do kopce", z kopce je Brdlíkova pohodlně a legálně průjezdná.

Vratislav Filler 16. 8. 2017, 10:54

MM: Pravda, na té Ořechovce je to majetkově OK, spletl jsem si to s jiným místem

Tak v Brdlíkové legalizovat ten chodník, to je taky řešení, do kopce vhodné. Jinak nevím, jak je garantovaný průjezd nemocnicí (podle heatmapy se tam jezdí). Kdyby byl zaručený, tak netřeba dělat nic, a trasa A33 se dá proznačit Kudrnovou.

Marek Turnovec 16. 8. 2017, 22:04

No, ulicí U Michelského mlýna jsem chtěl projet zrovna včera - a nešlo to, roztahuje se tam nějaká stavba či co, dost jsem zrovna pospíchal, tak jsem to podrobněji nezjišťoval. Ale že by už na Nuselské dali nějakou ceduli, že je to neprůjezdné, nebo dokonce vyznačili nějakou objízdnou trasu, když je tam i v terénu značená cyklotrasa, to ne...

Ad Nad Motolskou nemocnicí - opravdu to patří Praze 5? Já zrovna kvůli této ulici psal nedávno na Prahu 6, nejdřív nějakému referentovi pro značení, ten se nebránil a odepsal mi, že to předal nějakému kolegovi, tak uvidíme. Teď jsem hledal, kde přesně ta hranice Prahy 5 a Prahy 6 je a ono je i možné, že zrovna touhle ulicí prochází...

Ta Brdlíkova a Hamsova mi také nejsou moc jasné - sice touto oblastí celkem často jezdím - ale jelikož nepotřebuji zajíždět přímo do tohoto sídliště, tak raději pojedu Kudrnovou, nebo Weberovou. Možná to je důležité pro místní, co jedou na to sídliště, ale pro tranzit nevím nevím.

Jinak pokud jde o průjezd areálem FN Motol - do areálu se dá dostat na několika místech, kde ani žádná vrátnice není a tak ten areál ani není nějak "uzavřitelný". Jinak mám zkušenost, že se dá celkem bez problémů projet areály většiny nemocnic v Praze (Bulovka, Vinohrady). I když se jede přes vrátnice - nikdy mi žádný vrátný nic neřekl. Asi jsou zvyklí třeba na to, že tam takto do práce jezdí i zaměstnanci. Hlídají asi jen auta, aby jim tam někdo neparkoval bez placení...

Martin 16. 8. 2017, 23:52

U Michelského mlýna jsem zaregistroval na jaře, kdy jsem tamtudy po dlouhé době jel. Nafotil jsem to někdy v květnu, ale pro zaneprázdnění jsem byl schopen to sepsat a poslat podnět cyklokoordinátorovi na P4 až zcela nedávno. Dostal jsem odpověď, že tento podnět už má od AutoMatu. Což ovšem neznamená vůbec nic, jak vidět z toho, že to tam údajně je už od 2015, což jsem vůbec nevěděl.

Situace tam je zralá na nějakou svépomoc. Nejradši bych samozřejmě v duchu Jerome Klapky Jeroma tu ceduli utrhl a hodil do Botiče, případně ji někomu otloukl o hlavu, ale nebudu tak radikální. Minimálně dokud se dopravní značení oficiálně nezmění, tam ale chybí úplně jakákoli informace o délce jednosměrného úseku, který je ve skutečnosti tak krátký, že se v nejhorším dá kolo provést, pokud by se někdo chtěl tím neadekvátním dopravním značením řídit.

Je to ukázkový příklad toho, jak existující cyklo infrastruktura vůbec nezatěžuje a nezavazuje orgány rozhodující o dopravním značení a jak při jeho umisťování necítí potřebu nějak zohlednit cyklisty. Jejich uvažování je úplně mimoběžné.

Požádal jsem na OŽPAD P4 o dokumentaci a zdůvodnění zjednosměrnění, protože doufám, že aspoň tohle mají, aby bylo s čím věcně polemizovat, ale v odpovědi na to nereagovali a pochybuju, že to dostanu.

A mimochodem, situace přesně v tomhle místě se salámovou metodou postupně neustále zhoršuje. První kapka bylo nevratné zrušení komunikace přímo podél Botiče, kde to developer zabral jako zahradu nebo terasu pro nově vystavěný objekt. Myslel jsem, že to není právně možné, ale buďto to nebylo dostatečně zakotvené jako veřejná cesta nebo tam pomohl nějaký podvod. Ponechaná objízdná ulička je dost úzká a jak vidět, stačilo to pro prosazení jejího zjednosměrnění, navíc v souvislosti s další stavbou o kousíček dál. Další stupeň budou už jen vrata na dálkové ovládání a ostnáč. :-(

Vratislav Filler 17. 8. 2017, 10:56

Já na tu uzavírku narazil v úterý ráno, s longtailem naloženým dětmi, které jsem musel sundat, nechat je to přejít po břehu a pak zase naložit, a longtail přenést. Takhle mne Praha 4 už dlouho nevytočila. K čemu je, když je starosta Zelený, když dopravu řeší radní, kterého cyklo evidentně naprosto nezajímá.

O protisměrce vědí, a vědí o ní už několik let, protože jsem o tom jednal už v roce 2016 na PČR a už tehdy o tom samozřejmě věděli, a dost se kroutili, jak to vyřešit, navrhovali dokonce hodit cyklotrasu d.c. do Nuselské (což by byl pěkně ironický fór poté, co teď probíhající rekonstrukce ulici zúží a cyklisty pošle na tramvajový pás)

Marek Turnovec 26. 8. 2017, 18:58

No tak aspoň co se týče té uzavírky, tak mi včera psali, že to je opravdu chyba a že to právě v pátek napravili a doplnili do Michelské i Nuselské cedule, na současných to přeškrtli a dokonce mi i poslali fotky těchto úprav.

Ale zajímavé je, že tedy dali ceduli i do té Michelské, ač z ní to tedy stejně díky té jednosměrce nejde projet. Když tak pěkně a rychle zareagovali, tak jim samozřejmě pěkně poděkuji a možná se i jen tak mimochodem zeptám, jak to tam vypadá s tou jednosměrkou...

Vratislav Filler 27. 8. 2017, 12:22

Marek Turnovec: Tak to je fajn. Do ulice U Michelského mlýna jsem se byl podívat v úterý a visela tam už směrem z centra značka cykloobousměrky (ale protože to bylo fyzicky neprůjezdné, tak jsem to musel vzít po tom chodníčku za zábradlím, tak nevím, jak to bylo z druhé strany).

Vratislav Filler 28. 8. 2017, 11:23

Z Prahy 4 mi poslali fotky, jak je to označené, jednu jsem hodil sem do zaktualizovaného označení uzavírky: https://mapa.prahounakole.cz/#misto=u_6302

Jiří Motýl 9. 9. 2017, 18:05

(poznámka editora: Vloženo ručně, komentář dorazil e-mailem s omluvou, že se autorce nepodařilo komentář na webu vložit. Jiří Motýl)

Dobrý den, dovoluji se s návrhem cyklostezky v ulici Nad Motolskou nemocnicí, Šafránecká a následně neoznačeným pokračováním silnice Šafránecká zásadně nesouhlasit.

Ulice Nad Motolskou nemocnicí je jednosměrná, s vozidly parkujícími na levé straně, s několika výjezdy z garáží a dvorů na pravé straně, kdy vyjíždějící vozidlo s cyklistou v protisměru nepočítá. Vozovka není široká a umístit sem pruh pro cyklisty a pro ně ji zobousměrnit nepokládám za možné.
Naší ulicí projíždí denně desítky aut, přesto, že původně složila jen pár místním obyvatelům. Momentálně si řidiči při použití navigace zkracují cestu z ulice Podbělohorská na ulici Kukulova právě ulicí Nad Motolskou nemocnicí.
Další problém je navazující (na této mapě nepojmenovaná) cesta z ulice Šafránecká, která má na začátku dopravní značku "Stezka pro chodce", samozřejmě by šla vyměnit za značku "Stezka pro chodce a cyklisty", ale bydlím v ulici Nad Motolskou nemocnicí a tato "Stezka pro chodce" je naší jedinou pěší cestou k autobusové zastávce Na Šafránce, kde staví autobusy 167 a 168 ke všem nemocnicím a stanici metra Motol. Cesta je úzká, zarostlá, a když projíždí cyklista, musí se chodec vyhnout. V naší ulici je dost malých dětí, starších občanů a jeden vozíčkář a nedovedu si představit, jak by se mohli bez ohrožení dostat k autobusu, když kolem nich bude projíždět v obou směrech kolo za kolem. Stačí mi, když jdu sama a neslyším kolo za mnou a uhýbám na poslední chvíli, natož to s dítětem, to bych ho nemohla pustit z ruky. A kolem vozíčku už kolo ani neprojede. Navíc je silnice Šafránecká i následná stezka hodně z kopce a cyklisté jezdí bezohledně velice rychle, několikrát už došlo ke kolizi. Neumím si představit, kdyby se tento prostor stal oficiální cyklotrasou, zveřejněnou v materiálech a webech pro cyklisty, jak bychom se potom bezpečně dostali k autobusu.
Druhou možností přístupu k MHD z naší ulice je zastávka Vypich. Musíme ovšem 2x přejít prostor in-line dráhy, kde bohužel chodec nemá přednost a musí čekat, někdy i několik minut, než může bezpečně přejít. Podotýkám, že na cestě k tramvaji/autobusu Vypich, ji musíme přejít 2x!
Nemám nic proti využívání kol jako dopravního prostředku, ale měli bychom trasy pro ně navrhovat a budovat s rozumem a s ohledem na všechny občany Prahy.

Děkuji za přečtení a zvážení mé námitky i za Vaši zpětnou reakci.

Vratislav Filler 9. 9. 2017, 20:13

Jiří Motýl jako šéfredaktor v mailu, jehož kopii jsem obdržel, velmi podrobně odpověděl, prosím, tedy, aby to sem případně nakopíroval. Nemám k tomu totiž moc co dodat.

Snad jen to, že takovéhle situace, kdy se pro jízdu na kole snažíme najít jakoukoliv použitelnou cestu, vyplývají zejména z toho, že velká část projektantů považuje cyklisty za faktor, kterým se nemusejí zabývat při návrhu komunikací pro auta, a to dokonce ani v případě, že je ulice součástí celoměstského generelu cyklotras. V Roentgenově a Kukulově by správně měl v rámci nejbližší rekonstrukce vzniknout vyhrazený cyklopruh pro klesání a vyvýšený cyklopás pro stoupání, jenže to se nestane. Rozšíření cesty považuji za vhodnější, případně i rozšíření toho chodníku podél Kululovy, pokud se na něm ale odstratní schody, protože i jakkoliv nízké schody jsou pro jízdní kola s jakýmkoliv nákladem zcela nesjízdná.

Nebezpečnost případné cykloobousměrky přeceňujete, chápu ale obavy o to, že se ulice stane frekventovanější, když už nyní slouží jako zkratka. Nebylo by vhodnější, vzhledem k minimálnímu počtu cílů v ulici, tuto na jedné straně (třeba do Kukulovy) pro auta zcela zaslepit a udělat ji obousměrnou i pro auta?

Jinak celé okolí by si zasloužilo plnohodnotné a mnohem lepší pěší propojení. Přechody přes inline dráhu jsou dobrý nápad, vložte je jako podnět na portál chodcisobe.cz, tak to úřad MČ dostane rovnou. Můžete tam napsat i ty další pěší věci. :-)

Jiří Motýl 10. 9. 2017, 09:51

Publikuji tedy ještě svou odpověď, kterou jsem zaslal e-mailem. Jiří Motýl
________________________________

Dobrý den,

děkuji za Vaši reakci. Omlouvám se, že se Vám komentář na náš web nenačetl, pravděpodobně ho vzhledem k délce protispamový štít zablokoval. Přidám ho ručně, aby se na webu zobrazil.

Nejsem autorem daného návrhu, na kopii dávám i autora návrhu, Vratislava Fillera z webu Cyklisté sobě, aby se případně mohl také vyjádřit. Zpětná vazba od lidí bydlících v dané lokalitě je velmi prospěšná a velmi si jí cením.

Předně bych chtěl říct, že s Vaším textem obecně souhlasím a myslím si, že i naším cílem je, aby se město rozvíjelo s ohledem na všechny občany Prahy.

Nevím, jak to vnímáte Vy, ale z mého pohledu má Vaše lokalita celkově špatně řešené pěší / bezmotorové spojení. Chodníky na mnoha místech chybí, nebo jsou velmi skromné, jste vklíněni ve svahu mezi dvě rušné komunikace (Kukulova, Podbělohorská), u kterých nejenže nebyl zbudován nikdy žádný cyklopruh (což zase není příliš překvapivé), ale není u nich ani pořádný chodník. Třeba ve směru k metru u nemocnice Motol vím, že chodník podél Kukulovy chybí, pokud již tedy nebyl dobudován? Pokud stále chybí, tak myslím, že je citelně potřeba, aby se šlo pěšky lépe dostat k metru.

Váš podnět s chybějícím přechodem pro pěší přes inline dráhu / cyklostezku považuji za velmi přínosný. Je problém, že se při stavbě cyklostezek tak málo dbá na podobné detaily, aby je bylo možné bezpečně překonat i pěšími. Myslím, že by to stálo za napsání dopravnímu odboru nebo dopravní komisi Prahy 6, aby přes stezku byly v místech křížení chodníků přechody domalovány. S úřadem Prahy 6 jsem byl již v minulost v kontaktu, tak kdybyste potřebovala tipy, kam přesně v dané věci napsat, rád pomůžu, případně jim mohu zkusit v této věci napsat také.

I ohledně dalšího bodu s chodníkem k zastávce autobusu s Vámi souhlasím. Sice stále na Prahou na kole propagujeme slušnou jízdu, aby se cyklisté chodníkům vyhýbali. A když již musí použít chodník, protože neexistuje jiná bezpečná varianta, tak aby jeli krokem a v případě přítomnosti chodců kolo vedli.

Občas sice podlehnu iluzi, že každý se snaží jezdit co nejslušněji, ale samozřejmě se najdou lidé, kteří jezdí nebezpečně a ohrožují okolí. Ochrana chodců by tu měla mít prioritu, zvlášť když pro mnohé ani neexistuje jiná varianta, jak se odtamtud dostat k metru.

Abych trochu osvětlil, z čeho onen návrh vzešel. Více k tomu možná napíše autor, ale přeci jen pár slov: cílem podobných návrhů je v rámci možností alespoň drobné zlepšení podmínek pro lidi dopravující se na kole. Zkrátka se často jedná o legalizaci (výměnu značek) s cílem zajistit přijatelný legální průjezd na kole alespoň někudy mimo nejrušnější provoz. Aby byla jízda na kole bezpečnější.

Ve Vaší lokalitě se vzhledem k charakteru místa příliš mnoho alternativ nenabízí a zároveň se jedná o důležité místo propojující oblast Poštovky s Vypichem, potažmo i Vypich, Petřiny, Břevnov s nemocnicí v Motole, pokud k ní člověk nedokáže dojíždět Kukulovou.

Zmiňovaný chodník sice nebude v celkových číslech tolik frekventovaný, ale máte pravdu, že je úzký a je to jediné pěší spojení pro Vaši ulici k zastávce dole, navíc je to v kopci, což svádí některé k rychlé jízdě. Je také pravda, že legalizace spojení by mohla přilákat ještě více cyklistů, než kolik již nyní daným místem jezdí.

Chce to tak hledat alternativu, aby šlo někudy dojet na Vypich a k nemocnici Motol mimo rušnou Kukulovu a zároveň, aby to bylo přijatelné pro Vás, kteří v daném místě bydlíte. Jistě lze zvažovat i změny na západnějším chodníku se schodištěm, který zmiňujete jako alternativu. Nevím, jestli by sjíždění schodů bylo úplně vhodné, ale třeba by šlo schodiště přebudovat, nebo k němu dodělat alespoň lišty pro vedení kola.

Teď mě také napadá, zda by třeba chodník z návrhu nešlo více rozšířit, případně zeleň kolem lépe prostříhat, aby se šlo na něm dobře vyhnout? Sice by se provoz asi oproti dnešku zvýšil, ale zase bych neočekával, že by daným místem projížděl jeden cyklista za druhým. Ale danou lokaci tolik neznám, třeba je tam provoz (pěších/cyklistů) větší, než si myslím. Klidně mě vyveďte z omylu, že by to ničemu nepomohlo a nebylo by to takto vhodné.

Co se týče cykloobousměrky, tak tam si dovolím s Vámi o nebezpečnosti / nemožnosti zřízení trochu polemizovat. Návrh cykloobousměrek má jasně dané technické parametry. Podoba cykloobousměrky vychází ze šířky ulice, max. povolené rychlosti v ulici, počtu aut, které místem projíždí, počtu cyklistů, kteří tam budou jezdit, stylu parkování, a samozřejmě také závisí na šířce ulice. Možnost a bezpečnost zřízení cykloobousměrky vždy posuzuje odbor dopravy, projektant a policie, právě na základě těchto parametrů. Rozhodně nejsem ten, kdo to má odborně posoudit, ale myslím, že by ve Vaší ulici cyklopruh pro cykloobousměrku nebyl vůbec potřeba, že by stačilo cykloobousměrku vyznačit dodatkovými tabulkami na značce. Podobně to třeba funguje v ulici Barrandovská.

Zřízení cykloobousměrky je samozřejmě změna, ale osobně mi přijde, že nutnost rozhlédnout se na obě strany není zase tak výjimečnou dopravní situací. Navíc i cyklista má sledovat provoz kolem. Podle mapy má ulice na šířku přes 4 metry, což mi přijde - i s občasným parkováním po straně - pro vyhnutí se s cyklistou v protisměru dostatečné. Samozřejmě ale závisí, jak moc rušný tam je provoz. To nevím. Pokud by tam třeba jezdilo jedno auto za druhým, tak by to takto možné nebylo. Pokud by tam jezdilo třeba max. do 100 aut za hodinu, tak by s cykloobousměrkou při max. rychlosti 30 km/h nemusel být problém.

Každopádně děkuji za Váš e-mail. Rád slyším odezvu, jak mohou podobný návrh vnímat lidé, kteří tam bydlí. Bylo by skvělé, pokud by se podařilo nalézt variantu, která by zároveň zajistila bezpečný průjezd cyklistů mezi Vypichem a Motolem / Poštovkou a která by neobtěžovala Vás, kteří v této lokalitě bydlíte.

Rozhodně nemusíte mít obavu, že by byl daný podnět v nějaké pokročilé fázi realizace a již nešel upravit, zastavit. Autor ho odeslal na městskou část, kde ho také zváží, třeba zamítnou, upraví, apod. Jistě ho lze komentovat a připomínkovat, aby vznikla co nejlepší a nejpřijatelnější varianta pro všechny. Autora, Vratislava Fillera, jsem dal na kopii. Jistě Vám k tomu řekne více než já.

Marek Turnovec 11. 9. 2017, 01:21

Ad ulice Nad Motolskou nemocnicí. Chápu, že místním tam vadí provoz - je to v podstatě rezidenční oblast - a ano, spousta řidičů si to tam zkracuje, aby se vyhnuli Vypichu. Jestli je to kvůli používání navigace, to nevím - spíš bych tipoval, že to jsou spíš lidé, co tam jezdí častěji a oblast trochu znají a prostě si to našli jako zkratku. Ale to je asi celkem irelevantní. Pokud tam ten provoz tak moc vadí, proč si místní třeba neprosadili, aby tam byla třeba značka "Průjezd zakázán", nebo něco jako "Zákaz vjezdu motorových vozidel" s výjimkou pro rezidenty?

Pokud jde o ty garáže a výjezdy ze dvorů - všechny tyhle výjezdy jsou (ve směru současné jednosměrky) vpravo. Pokud by se tam nakrásně umožnil průjezd cyklistů i v opačném směru, ti budou projíždět (ze svého pohledu) také po pravé straně - a tím pádem na opačné straně, než jsou ony výjezdy.

No a to "řidiči s tím nepočítají" - teď samozřejmě ne (i když Ti zkušenější asi ano) - ale kdyby tam k této úpravě dopravního značení došlo, tak by s tím prostě počítat museli. Asi stejně, jako teď musí počítat, že po tom chodníčku, který musí při vyjíždění z garáže přejet, půjde nějaký chodec. A představte si to - může jít z obou stran, protože pro chodce ten chodník jednosměrný není...

Ohledně té spojky k autobusové zastávce Na Šafránce - ne, není to jediná cesta, je tam ještě jedna - a už tu byla také zmíněná. Po té myslím žádní cyklisté nejezdí - právě proto, že je na ní těch několik schodů. Další zajímavá věc, že ta značka "Stezka pro pěší" je myslím jen zdola a shora ne. Takže technicky vzato právě shora asi cyklisté jezdit smí (resp. žádné značení jim to nezakazuje), když tam ta značka je.

S tou ohleduplností některých cyklistů to opravdu může být problém - ale asi jen při cestě dolů. Při cestě nahoru tam většina cyklistů jede skoro krokem, protože je to docela dost do kopce. Já když tam jedu a někdo zrovna jde, tak zpomalím, případně zastavím. Většinou tam ale nikoho nepotkám. Ona ta cesta je naštěstí docela přehledná a je vidět skoro na celou délku. Vidět není možná o kus výš, kde je do zatáčky - ale tam je to zase ještě normální ulice, kde můžou jezdit i auta.

Fakt ale je, že menší umravnění té vegetace podél cesty by také pomohlo, ta trochu přerůstá a cesta se tak zdá užší, než třeba před rokem či před dvěma lety. Ale mělo by stačit napsat na Prahu 5 a ta to může nechat prořezat (když si to nezařídí místní, tak tam asi napíšu sám). No a taky spoustě cyklistů by prospělo, kdyby měli na kole zvonek, aby na sebe mohli upozornit s dostatečným předstihem (a lidé se tak nelekali - i když zkušenost mám z jiných míst takovou, že se někdy až zbytečně moc lekají i toho zvonku a div neskáčou někde do příkopu vedle cesty - při tom by jen stačilo, aby věděli, že kolem nich pojedu a v ten moment nedělali nic nepředvídatelného - jako úkroky do strany a podobně).

Vozíčkáře jsem na té cestě zatím ještě nepotkal - trochu bych se i obával, že vzhledem k tomu, jak je ten kopec v určitých místech strmý, by měl asi docela problém - ať už s ručním vozíkem, nebo dost možná i elektrickým. Není to mimochodem ten, který má nahoře v ulici Nad Motolskou nemocnicí to jedno vyhrazené parkovací místo? U něj bych očekával, že bude k přesunům po městě používat spíš ono auto, než MHD, a pokud, tak si možná vybere jinou zastávku, než tu "Nad Šafránkou", ale možná se pletu.

A ze zbytku příspěvku mám takový trochu smutný pocit, že je to něco ve stylu "kvůli cyklistům nemůžeme skoro přejít k zastávce na Vypich, takže nám vadí" (byť je to dost možná spíš kvůli inlinistům - ale to po čem se jezdí je přeci cyklostezka, zákon zatím inlinisty stále nemá definované), nebo "my (místní) tedy proti cyklistické dopravě dopravě nic nemáme, ať se buduje, ale všude jinde, jen ne u nás, tady to určitě nejde".

Ano, já tam nebydlím. Ale kdybych bydlel, tak bych se asi snažil víc omezit ta auta - produkují hluk,emise...

Pojďme ale zkusit najít nějaké konstruktivnější řešení. Ten návrh s využitím té další cesty, která je o kousek víc na západ, se mi docela líbí. Stačilo by tam nějak zlikvidovat těch pár schodů a bylo by - jedna cesta by byla pro pěší, jedna pro cyklisty a snad by byli všichni spokojení.

Jinak to zobousměrnění by pomohlo i těm cyklistům, co přijedou nahoru Kukulovou od Motolské nemocnice (mohou jet třeba z Řep nebo Butovic) a chtějí se dostat k Ladronce. Takhle musí o to déle jet po rušné Kukulově a nemůžou se legálně dostat touto elegantní zkratkou rovnou na cyklostezku k Ladronce. Ale ani kvůli nim se tu nic udělat nemůže, aby to náhodou nepřitáhlo víc cyklistů někam, kam vlastně nesmí (byť jen zdola, shora ta značka není, ale schválně to ještě zkontroluji).

Marek Turnovec 11. 9. 2017, 09:30

Tak jen doplňuji (a sebe opravuji), že značka C07a "Stezka pro chodce" je z obou stran, tzn. i shora ve směru od ulice Nad Motolskou nemocnicí. Ale je docela schovaná, možná i kvůli tomu bujícímu křoví. Omlouvám se za tuto moji chybu.

mroz 12. 9. 2017, 13:45

Ohledně Prahy 6: jsem rád, že se tomu někdo věnuje. Některé z těchto podnětů jsou součástí generelu pěší a bezmotorové dopravy pro P6. Ten se začal řešit před cca dvěma lety, proběhla veřejná projednání a pak nic. V červnu jsem poslal dotaz na odbor dopravy, co s ním bude a proč nebyl nikdy uveřejněn na webu. Po dvou(!) měsících a několika urgencích jsem se dozvěděl, že (cituji)

"Generel bude na webových stránkách Prahy 6 zveřejněn v následujících dnech. Co se týká zpracování návrhů, některé vytipované záměry jsou dlouhodobějšího charakteru, protože pozemky nejsou ve správě Městské části Praha 6, v některých případech se jedná o finančně nákladně záměry, kde je potřeba požádat MHMP či jiný subjekt o finanční podporu. Do konce volebního období bychom chtěli realizovat část propojení nového obytného
souboru Top rezidence Šárecké údolí s cestou jižně od PP Jenerálka. Dále bude městská část žádat MHMP v programu bezbariérovost o dotaci na bezbariérové propojení Krupkovo náměstí - V Sadech. V plánu je i zprostupnění uzlu Šárecká – Matějská, které bude realizováno v rámci rekonstrukce ulice Šárecká. V rámci revitalizace předpolí Písecké brány bude realizováno propojení Chotkova a Mariánské hradby. V průběhu září pak bude vyhlášena architektonická soutěž na návrh realizaci lávky přes ulici Horoměřická. O dalších záměrech bude MČ Praha 6 informovat pomocí komunikačních kanálů."

K tomu mohu dodat, že generel ani po dalším měsíci pořád ještě na webu není a že neobsahoval jen 5 výše uvedených návrhů, ale dalších několik desítek. Chápu, že odbor měl v minulých letech objektivně spoustu práce s parkovacími zónami, ale přeci jen byla má očekávání vyšší.

MM 13. 9. 2017, 10:45

"V plánu je i zprostupnění uzlu Šárecká – Matějská, které bude realizováno v rámci rekonstrukce ulice Šárecká." ... jak tohle čtu, tak jsem rázem rád, že se neděje nic:-). Líp už holt bylo. Ostatně, diskuze ve školní jídelně na téma rekonstrukce Šárecké byla velmi vypovídající:-))).

josuk 11. 12. 2017, 11:32

pozn. zjistil jsem dnes, že Křesomyslova po rekonstrukci zůstala v prakticky v původních dispozicích, neví někdo je-li to definitivní?

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat
AutoMat projektuje pro město
Cyklisté sobě,

AutoMat projektuje pro město

14. prosince. 2022, 8min. čtení