Co chystají městské části: Praha 20 (Horní Počernice)

Publikováno: 27. května. 2019, 1 min. čtení
Aktualizováno: 20. prosince. 2020
Autor: redakce
Publikováno: 27. května. 2019, 1 min. čtení
Aktualizováno: 20. prosince. 2020
Autor: redakce

Počátkem března jsme rozeslali městským částem Praha 1 – Praha 22 sadu otázek ohledně rozvoje cyklistické dopravy v začínajícím volebním období. Obdržené odpovědi průběžně uveřejňujeme. Za Prahu 20 odpověděl radní městské části pro informatiku, dopravu a životní prostředí: Zbyněk Mucha (HOP s podporou Pirátů).

Redakce PNK (Red.): Nejsem si jistý, zda vaše městská část má generel cyklistické dopravy, či jiný koncepční dokument řešící rozvoj cyklistiky. Pokud ano, jakým způsobem s ním dlouhodobě pracuje? Pokud ne, zadá si v tomto volebním období jeho zpracování?

Zbyněk Mucha (ZM): Máme koncepci cyklistické dopravy z r. 2016 a její dodatek z roku 2017. V Horních Počernicích máme mnoho problémových míst pro řešení jak motorové, tak bezmotorové dopravy. Zpracování dalšího koncepčního materiálu v tomto roce zatím neplánujeme.

Red.: Jsou nějaká cykloopatření, která připravovala předchozí radnice a v jejichž přípravě nyní pokračujete? Zrušili nebo odložili jste některé připravované akce?

ZM: Ano, navazujeme na přípravu cyklostezek, z nichž některé jsou ve stavu přípravy dlouhá léta a rádi bychom aby konečně došlo k jejich realizaci. Snažíme se, aby došlo k co nejrychlejší dohodě s vlastníky pozemků, výkupu a realizaci. To je třeba případ cyklostezky mezi Běchovicemi a Horními Počernicemi. Jednáme s okolními městskými částmi o pohodlném cyklistickém propojení. Navázali jsme na podporu projektu sdílení elektrokol, který byl spuštěn začátkem dubna 2019, bohužel po zhruba měsíci bylo provozovatelem rozhodnuto, že zde ponechá pouze možnost kola vracet, ale s ohledem na jejich časté poničení zruší stanoviště pro vypůjčení.

Red.: Jaká jiná zlepšení pro jízdu na kole na území městské části tedy připravujete na toto volební období? Chystáte nové cykloobousměrky, legalizace průjezdů nebo cyklostezky? Kdy dojde na jejich realizaci?

ZM: V Horních Počernicích nemáme mnoho míst, která by vyžadovala cykloobousměrky, nebo legalizace průjezdů. Snažíme se o realizaci nových cyklostezek, jednak o již zmíněnou cyklostezku na Běchovice, dále o propojení západním směrem tzv. cyklistickou magistrálou (podél železniční trati) na Prahu 14. Důležité je pro nás i řešení stopy cyklostezky na Satalice či Radonice, případně dořešení lepšího napojení zelenečské cyklostezky.

Intenzivně jednáme o nové cyklostezce na Klánovice, která by obyvatelům Horních Počernic zajistila spojení zcela oddělené od automobilové dopravy i v případě, pokud by došlo k realizaci mimoúrovňové dálniční křižovatky „Beranka“. Tato mimoúrovňová křižovatka se chystá v místě, kudy dnes vede cyklostezka a její realizací by cyklostezka byla minimálně na dva roky zcela přerušena. Následně by vedla hned vedle veškerého automobilového provozu, což nám nepřijde, s ohledem na prostor v okolí, vůbec ideální. Snažíme se proto, aby nová trasa cyklostezky na Klánovice překonala dálnici D11 nově vybudovanou samostatnou lávkou pro pěší a cyklisty, kteří by se tím vyhnuli plánovanému úrovňovému křížení s automobily na přípojných komunikacích.

Všechny záměry jsou ale během na dlouhou trať a byl bych opatrný ve stanovování termínů a slibech co stihneme v tomto volebním období, dle Vašeho dotazu. Nemám pochyby, že tak jako jsme my převzali některé rozjednané záměry v různé fázi přípravy po minulém vedení, bude nutné, aby i budoucí vedení pokračovalo v námi rozjednaných záměrech, které třeba nestihneme zrealizovat.

Red.: Podmínky pro jízdu na kole jsou v Horních Počernicích historicky docela dobré. Máte ale nějaká obtížně řešitelná problémová místa?

ZM: Horní Počernice jsou ze tří stran obklopeny dálnicemi, které tvoří bariéru pro průchod či průjezd krajinou. To nám samo o sobě komplikuje kvalitní cyklistická spojení na okolní městské části či obce. Na některých místech by se třeba daly využít obnovené historické polní cesty, které byly rozorány, ale protože jsou přerušené dálnicemi a jejich přemostění je za hranicí finančních možností městské části, musíme hledat kudy překonat dálnici v rámci stávajících cest pro automobilovou dopravu. V minulosti nebylo počítáno ani s územní rezervou pro potřebnou dopravní infrastrukturu při povolování záměrů, které dnes znemožňují vedení potřebných cest pro motorovou či bezmotorovou dopravu.

Prostupnost obytné zástavby je v Horních Počernicích spíše dobrá, naopak v případě průmyslové zóny na severu Počernic bychom se možná mohli bavit spíše o neprostupnosti. Pokud se sem chce cyklista vypravit, tak mu dnes nezbývá, než jet po silnici s veškerým automobilovým provozem, včetně kamionů. Chceme se pokusit najít řešení, které by tuto situaci zlepšilo. Dalších problémových míst bychom ale našli na území Horních Počernic mnoho.

Red.: V roce 2019 se očekává nástup dalších bikesharingových společností. Oslovila vás některá se zájmem působit na Praze 20? Pokud ano, jak s nimi vyjednáváte?

ZM: Jsme v kontaktu se společností Homeport, která provozuje elektrokola a jak již bylo řečeno, v danou chvíli je to v Horních Počernicích s určitým omezením. Rozvoj sdílených kol podporujeme a byli bychom rádi, kdyby v naší městské části sdílení kol fungovalo.

Red.: Stojanů pro parkování kol je v ulicích obecně nedostatek. Kde se chystáte zřídit v nejbližších letech nové stojany? Připravujete i nějaká lépe chráněná parkoviště?

ZM: Snažíme se využívat pomoci magistrátu (TSK) a instalovat cyklostojany, které jsou naší MČ poskytovány. Se společností Homeport jsme domluvili, že dojde k instalaci stojanů pro cca. 40 parkovacích stání. Prostor pro instalaci dalších stojanů vidíme v okolí nákupních míst, škol, sportovišť a v okolí nádraží. U nádraží bychom také rádi do budoucna postavili nějaký parkovací dům pro kola. To ale závisí na vyjednání odkupu pozemků od SŽDC, protože MČ zde žádné pozemky vhodné pro realizaci nevlastní.

Red.: Jak jinak hodláte zlepšovat na vaší městské části podmínky pro jízdu na kole?

ZM: Horní Počernice jsou až na oblast Svépravic poměrně rovinaté, převažující zástavba rodinnými domy poskytuje množství ulic se zklidněným provozem. Máme zde tedy dobré výchozí podmínky. Bylo by dobré zlepšit zabezpečení míst pro odkládání kol. V úvahu připadá kamerový systém, boxy pro kola a nakonec třeba právě parkovací dům u nádraží. Musíme se snažit lidi motivovat k jízdě na kole, k čemuž je také potřeba vybudovat síť kvalitních stezek, které v případě těch hlavních povedou zcela mimo ostatní automobilový provoz.

Děkujeme za rozhovor.

redakce
Redakční tým online magazínu Městem na kole

David 27. 5. 2019, 11:46

Hm. Škoda že Horní Počernice tak srdnatě brání, aby na Náchodské vznikly cyklopruhy. Těm několika desítkám lidí, kteří po ní jezdí na kole, a několika tisícům, kteří tam projedou v autě, by to vzájemně mohlo usnadnit život. Alespoň v těch částech, kam se cyklopruhy vejdou.

Vratislav Filler 27. 5. 2019, 13:40

Jako místního rodáka mě po deseti letech mimo docela překvapilo, jak je ta nová průmyslová zóna vlastně zoufale bezmotorově nepřístupná od nádraží. Nevím, jestli jde do zóny projet na kole od šraněk v Lukavecké (nevíte někdo?), jistota je jenom Bystrou (užijte si Náchodskou) nebo příšerným podjezdem Ve Žlíbku.

Přitom na dojížďku od nádraží do těch skladů a spol. je tam kolo ideál.

újezdák 27. 5. 2019, 14:08

Vratislav, před pár roky jsem to Lukaveckou testoval a byla tam vrata, nemyslím, že se to zlepšilo.

Znám tam ještě podjezd/podchod Vídonická/Ohnišťanská - Cirkusová, používal jsem to, když jsem přijel od Klánovic a chtěl se vyhnout právě tankodromu Ve Žlíbku a části Náchodské při cestě na Vinoř

Pavel Mašek 27. 5. 2019, 14:23

Vratislav
- nedá, nebo jsem to tam zatím neobjevil. Jednou jsem chtěl koleje přejet koleje za Lukaveckou, ale hned za nimi jsem narazil na bránu. Nevím, jestli to je průjezdné na kole nebo jak, ale vypadalo to jako hodně průmyslový vjezd a navíc tam byl bordel a se silničkou se tam nedalo. Ani netuším, jestli z nádraží vede nějaký ofiko výlez na straně areálů, na mapě ho nevidím.

Přes Horní Počernice jezdím relativně často - na silničce - jedu na Brandýs. Do katastrálního území HP jedu z jihu ulicí Mladých Běchovic a loni nebo předloni jsem dostal cyklistický orgasmus - objevila se přede mnou po celé délce teto ulice separovaná krásná cyklostezka. Na přejezdech by se sice dalo malinko zapracovat, ale je to úplně úžasné. Veliká chvála Běchovicím a kdo řve, že to stálo moc peněz, stálo to rozhodně za to. Zcela plynule by tato stezka mohla navazovat v ulici Ve Žlíbku, kde je silnice také hodně frekventovaná, je tam 70 minimálně a navíc u Xaverova se občas točí náklaďáky před vjezdem a ta silnice je tam v příšerném stavu, kor u krajnice jsou praskliny jak vrata do pekla. Ve stoupání po podjetí Olomouckou, co jsem jel naposled, nebyl ani Pruh až nahoru k benzínce, ale silnice je tu překvapivě široká a skoro nikdy tu nikdo neparkuje a tak se dá jet parkovacím pruhem. Potom furt rovně až na Počernickou je to smrt, kolem Náchodské je spousta aut nejvtipnější je, že u skladů jsou silnici hrozně úzké na to, že po nich jezdí spousta nákladních aut, jeden pruh v každém směru. To ta Ve Žlíbku je snad dvakrát širší. A kruháč při sjezdu a nájezdu na Novopackou to nezachrání, ten je sice veliký, ale z přemostění dálnice je to hezky z kopečka a pár řidičů se už párkrát rozjelo víc, než bylo vhodné a otočilo to na bok i na střechu někdy.

Pavel Mašek 27. 5. 2019, 14:28

Ještě k Náchodské - nedávno jsem jel do HP něco pořídit do krámu a velikou část jsem jel po Náchodské. Jako upřímně jsem byl naštvaný, na této ulici parkují v každém směru auta, přitom to je i podle odpovědí ve článků rodinná zástavba a to opravdu je, všichni mají prostor parkovat na svém pozemku, tak nechápu, co tam dělá na té hlavní tolik zaparkovaných osobáků. Není to souvislé po celé délce na území HP, ale je toho moc, co jsem viděl. Když je místo pro čtyřikrát širší auto, tak musí být prostor pro jedno kolo, ne?

Zbyněk 27. 5. 2019, 18:48

Taky se hlásím jako HP rodák. Takže k mé "domovské" ulici: do průmyslové zóny se dá projet železničním přejezdem z Lukavecké, za ní je sice brána trvale uzavřena ale je tam branka, pro pěší a cyklo otevřena 247, a je tu čilý provoz (na bus, do obchodu, v areálu jsou ubytovny). Dále se dá jet areálem bývalých vojenských staveb, na konci je vrátnice do F.V.Veselého, ale s průjezdem na kole jsem problém nikdy neměl. https://en.mapy.cz/s/3sOPp

CS od Běchovic zamrzla na majiteli pozemku.

zangief 28. 5. 2019, 08:58

Přidám mé 2 centy - Náchodská by si opravdu zasloužila nějaký styl integrace jako sůl, ideálně ubrat na jedné straně pruh na parkování a místo něj postavit stezku. Ulice je rovná a dlouhá s plno body zájmu podél ní a pro cyklo velmi vhodná. I kvuli tomu že souběžná stezka v Chvalech vedoucí ul. Šplechnerova vede oproti Náchodské nepříjemně z kopce - do kopce.
Nicméně dokud toto nebude, tak by bylo velmi přínosné (a nenáročné) udělat ze souběžné ulice Mezilesí, kterou vede stezka, hlavní ulici v celé její délce. Jede to tam příjemně a svižně, ale je opravdu otravné brzdit na každém bloku skoro na stop, jestli zprava nevyjede auto.

Vratislav Filler 28. 5. 2019, 11:18

Zbyněk: Tak to je fajn, že tam je ten průjezd Lukaveckou.

Zanigef: Ten provoz by tam byl na plnohodnotnou stezku v přidruženém prostoru (alespoň od Chvalů po Žlíbek na severní straně, protože na jihu je Mezilesí), akorát že to by se celá ulice musela předělat, a byl by asi obrovský problém se stávající zelení a stromořadími (kde jsou), o průchodu zastávkami bus nemluvě.

pekas 28. 5. 2019, 22:49

Než po Náchodské, to mnohem radši jezdím průmyslovou zónou https://en.mapy.cz/s/3sSvy . Je to tam širší, přehlednější a bez semaforů, kopce, děr, chodců a dveřní zóny parkujících aut. Je to lepší i než cyklotrasa souběžná s Náchodskou, kde se zase každých sto metrů musí dávat přednost.

Co mi ve vyjádření chybí, je zmínka o stezce vedené po drážním mostě nad okruhem směrem do centra. Kdysi to bylo jako vize, neví někdo, jak to s ní vypadá?

újezďák 31. 5. 2019, 13:05

Tak ta Klánovická spojka je už v procesu ...( ne)uvěřitelná šílenost...

https://dms.praha21.cz/share/proxy/alfresco-noauth/api/internal/shared/node/w8Ni2dYQRfCuTQfhERDe3Q/content/Zahajeni_-Klanovicka_spojka.pdf?c=force

Pavel Mašek 1. 6. 2019, 18:48

@újezďák
- proč šílenost? Jestli jsem dokument správně viděl, tak je to normální EIA, ne?

újezďák 2. 6. 2019, 22:41

PM nemyslím proces jako takový.

Myslím samotnou myšlenku vybudování téhle nové silnice, která není ničeho obchvatem a má " napojit" Počernice, Šestajovice a Klánovice na dálnici .

Přitom evidentně stačí napojit buď u stávajícího křížení s Ve žlíbku nebo mezi Šestajovicemi a Zelenčí aniž by se stavěla celá nová silnice , nebo prostě nechat celou věc jak je, tedy s nájezdy Chlumecká a Jirny.

Dokud nebude existovat úplný obchvat Prahy a nebude hotový obchvat Úvaly-Koloděje-Běchovice- což už asi nebude nikdy, nebo tak až budu mít pravnuky, tak bych vůbec nepodporoval výstavbu " místní silnice", která ve slutečnosti usnadní průjezd z D1 přes Sibřinu, Újezd nad lesy a Klánovice/Šestajovice na dálnici na Boleslav a vlastně i do zde probírané průmyslové zony v Počernicích....

Vratislav Filler 3. 6. 2019, 08:50

újezďák: část mezi Žlíbkem a Náchodskou slouží společně s dálnicí jako obchvat Horních Počernic. Ta spojka do Šestajovic je ovšem zbytečná.

Pavel Mašek 3. 6. 2019, 09:34

@ujezdak, Vratislav
- mate k tomu vykres, abych presne vedel, kudy jet o trasovane?

újezďák 3. 6. 2019, 11:06

dokumentace je třeba tady :

https://www.pocernice.cz/app/uploads/2018/03/prokupkovak_2018-03-07_14-52-29.pdf

újezďák 3. 6. 2019, 11:08

a tady je názornější obrázek průběhu celé nové komunikace

https://www.pocernice.cz/app/uploads/2015/11/klanovice-muk-beranka-horni-pocernice-situace-trasa-a-napojeni-05-2015.pdf

Pavel Mašek 3. 6. 2019, 16:46

dekuji za linky, co na to rict, dalsi stavba, nejvic me tam stvou ty vilky,dneska se stavi developersky, kde jsou casy, kdy si clovek koupil pozemek, postavil si tam barak a ulice byla originalni, nevypadalo to vsechno hnusne stejne. no a k tomu sestipruhu se radsi vyjadrovat nebudu

Mosquit 3. 6. 2019, 20:08

OT:
Vida, a mně se zase líbí viladomy, přijde mi to daleko lepší než tu bungalov, támhle třípatrový bytový dům, vedle bungalov-baroko.

Navíc oproti separátním domům to postaví developer komplet i s komunikací, dětským hřištěm apod.- což se při jednání s jednotlivými stavebníky řeší dost obtížně.

Za třetí, zvyšuje to hustotu zalidnění. Takový domek má zpravidla 350-400m2 pozemek, zatímco domek v samostatné zástavbě má zpravidla 800-1000m2. S tím zase souvisí zábor půdy, náklady na výstavbu a údržbu veřejného prostoru, apod.
/OT

Bydlím vedle, z tohoto směru se směrem na SOKP nedá rozumně dostat. Buď se vracet do Jiren, většina jede do HoPo, následně ve Žlíbku, D10, SOKP. Někteří kolem IKEA. Všechny varianty špatně - proto MÚK Beranka je potřebná. (újezďák: MÚK Chlumecká je jednak neúplná a od východu nepoužitelná, druhak stejně přijde nejspíš zrušit).

Klánovická spojka je jiná stavba (i když související), její vliv je sporný. Zase prakticky bude fungovat jako obchvat Šestajovic.

újezďák 3. 6. 2019, 21:45

Mosquit,
je asi 10x lepší, levnější napojit křižovatku na stávající křížení, než vytvářet další komunikaci , klidně ať se udělají brejle Ve Žlíbku nebo na křížení dálnice se silnicí Šestajovice/ Zeleneč, tam to dává smysl a je tam všude fůra místa a hlavně je tam už komunikace. Klidně ať se napojí Beranka na starou Poděbradskou/Náchodskou a podél průmyslové zóny na Mladoboleslavskou , když se to Počernickým bude líbit, tak proč ne, ale proč začínat " obchvat Šestajovic" v místě kde začíná ochranné pásmo Klánovického lesa ? https://mapy.cz/s/3tblD

Ohledně domků/pozemků je vidět, že jste ještě nezaznamenal trend doby, kdy lidé větší pozemky běžně dělí a stavi na nich" vejminky", navíc valná většina " unifikovaných projektů" dostává v místě nějaký polohanlivý název, třeba u nás máme Šmoulov :)

Že se zruší MUK Chlumecká tomu nevěřím ani náhodou... vzhledem k tomu jak se rozrostly Jirny, Nehvizdy,Čelákovice, skladový/výrobní ráj od Nové Hospody až po Nehvizdy, to by byla šílenost prvního řádu nechat je najíždět na Berance nebo až v Bříství, navíc tam jezdí doprava od dálnice na sjezdu u Záp, prostě totální volovina...

Mosquit 4. 6. 2019, 07:44

Brejle Ve Žlíbku - to jako uvnitř města, na Náchodské, zbourat domy? Ale no tak...
MÚK s II/33310 - neprůchozí (nenormová vzdálenost od MÚK Jirny; kolize s koridorem VRT)
Napojení z Beranky k D10 nebude, protože se tam budou stavět další šmoulí domky (lokalita Bílý Vrch, již mají územko).
MÚK Chlumecká je stejně pro cesty od východu nepoužitelná kvůli chybějícím rampám. Zrušit by měla přijít právě kvůli extrémně krátkému (a nebezpečnému) průpletu na východní rampě okruhu přes Chlumeckou.

U Klánovického lesa už "nějaké" silnice jsou. Klánovická spojka by měla sloužit lidem z Klánovic a Šestajovi pro cesty ku Praze a k SOKP. Není to žádná dálnice, doposud jsem žil v přesvědčení, že se bavíme maximálně o S7,5/70 ...

Kdo chce jet z jihu na D10, pojede stejně po II/101 kolem Záp (výstavba obchvatu 2020, běží výběrko zhotovitele). Kdo chce jet od Úval a jihu na D11/D10, pojede na MÚK Jirny a ne na Beranku zajížďkou - buď skrz Šestajovice jako teď, nebo po obchvatu Jiren II/101.

Lidem z Úval, Českého Brodu apod se Klánovická spojka taky nijak nevyplatí, všichni pojedou po přeložce I/12 (v dálničních parametrech).

Proč je to tedy "šílenost"? Kdo po ni najednou bude jezdit, aby to pro něj bylo zajímavé (*), kromě místních?

(*) uvažuju čistě dopravní zátěž; výstavba nových domů v okolí je věc druhá

újezďák 4. 6. 2019, 09:32

Mosquit ale no tak , taková účelovka s Náchodskou , brejle samozřejmě na křížení Ve Žlíbku / Oloumoucká:) jak je nazvaná dálnice na mapě, polopaticky mezi Xaverovem a HorPoč.

Popravdě v té vačí záplavě zkratek Sok, S7,5 atd jsem ztracený, koukám na to jako vejr , ale je vidět, že jste nezachytil začátek konverzace, kde jsem napsal, že do dokončení okruhu Prahy a obchvatu Úvaly-Běchovice je stavba této další a úplně zbytečné silniční spojky šílenost, která navýší dopravu v Klánovicích, Újezdě a to hlavně ve směru od Říčan, tak jsem vám to pro jistotu zopakoval.

Rušeno nic nebude, protože pak celá průmyslová zona bude jezdit skrz Nehvizdy nebo zpátky do Počernic, aby se napojili na dálnici, totální nesmysl to nedopadne :)

Prostě dokud nebude obchvat celé Prahy tak výstavba nové " vnitřní komunikace akorát zintenzivní zátěž Újezdu n/l, Klánovic a Šestajovic.

Mosquit 4. 6. 2019, 12:45

Ve Žlíbku / Olomoucká trpí takovou drobností, že je to necelé 2km ke křižovatce s SOKP 510 = nenormová vzdálenost, to tam nikdo nepovolí.

SOKP = Silniční okruh kolem Prahy (familiárně nazývaný Pražský okruh).
S7,5/70 je kategorie silnice. Zjednodušeně 1+1 pruh, dohromady 7,5m, návrhová rychlost 70 (ovlivňuje rozhledové poměry, poloměry zatáček, ...). Pro srovnání - obchvat Záp před Brandýsem je S9,5/80.

Poznámku o ježdění celé průmyslové zóny skrz Nehvizdy nebo do Počernic stále nechápu... Víte vůbec, která křižovatka je MÚK Chlumecká? Ano, ta mezi metrem Černý Most a Horníma Počernicema. Jak se zhorší lidem z průmyslové zóny cesta, to fakt netušim.

K návaznostem na okruh - Klánovická spojka je aktuálně ve fázi, že se bude posuzovat EIA, a z toho vyplývající podmínky.
Zato SOKP 511 a přeložka I/12 (obchat Úvaly-Běchovice) již EIA má, dokonce je podána žádost o územní rozhodnutí (byla pozastavena z důvodu nedodání některých materiálů) - je tedy napřed.
EIA pro Klánovickou spojku může klidně požadovat přednostní dokončení okruhu, před realizací této spojky...

újezďák 12. 6. 2019, 10:35

Tak dnes v Metr,u co odhodil kolega ,píší o protestech Klánovic a Šestajovic.

Mosquit skutečně nechápu, že se nechápe..

takže ten provoz co je spojen se stále rostoucími velkosklady v úseku

https://mapy.cz/s/3tC6O

a který se nějak potřebuje dostat na dálnici se zrušením křižovatky v Jirnech přesune prosím pěkně kam ???? Pojedou buď zpátky do Počernic na novou skvělou křižovatku nebo pojedou až do Bříství a kudy jinudy než přes Nehvizdy, že ??

Co je na tomhle nepochopitelného ?????

Mosquit 13. 6. 2019, 12:29

Jasně píšu o rušení křižovatky Chlumecká. Radši to napíšu ještě jednou: MÚK Chlumecká. Stavba D0 510, pro jistotu.

Je pro mě nepochopitelné, proč do toho taháte tyhle sklady - lidé z těchto skladů stejně žádným způsobem tu MÚK Chlumecká nevyužívají (protože tam chybí rampy). To je furt dokola...

újezďák 13. 6. 2019, 12:44

Chlumecká je ovšem na úplně úplně úplně jiné dálnici než potencionální nesmysl Beranka a nějak jsem si spojil s Jirny, to se omlouvám :)

Naštěstí na úplně zbytečnou spojku Beranka-Šestajovice/Jirny už zaklekli místní s protestem :) jestli se Beranka spojí s Náchodskou je mi celkem šumák, když chtějí Počerničtí úplně uzavřít " obklíčení" je to jejich věc a mají to mít...

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat : Co chystají MČ 2018
Co chystají městské části: Praha 7
Praha,

Co chystají městské části: Praha 7

17. června. 2019, 1min. čtení3
Co chystají městské části: Praha 4
Praha,

Co chystají městské části: Praha 4

06. června. 2019, 1min. čtení43