Záhady signalizace u Mánesa

Publikováno: 04. června. 2019, 1 min. čtení
Aktualizováno: 16. ledna. 2021
Publikováno: 04. června. 2019, 1 min. čtení
Aktualizováno: 16. ledna. 2021

V listopadu loňského roku jsme stručně informovali o úpravě tlačítka na výjezdu z Novoměstské náplavky u Mánesa (zde). Nové tlačítko cyklistovi lépe signalizuje, že dostane zelenou pro vjezd do Myslíkovy ulice nebo pro pokračování po Masarykově nábřeží směrem k Divadelní. Signalizace u Mánesa se řeší také jako podnět Cyklisté sobě. Po instalaci tlačítka jsem měl příležitost signalizaci otestovat z pozice „náhodného uživatele“, spokojen jsem ale nebyl. Videodetekce mne sice zabrala, pak ale zhasla. Došel jsem si zmáčknout tlačítko a pak jsem čekal ještě dvě minuty, zatímco za mými zády proudili cyklisté na (ovšemže nelegální) chodník Masarykova nábřeží. Legálně neprojel nikdo.

Křižovatka u Mánesa tedy pro cyklisty zjevně nefunguje. Pokusil jsem se zjistit proč a současně zahájit jednání o možném zlepšení.

Jak to je dneska

Začnu tím, že křižovatka není nehodovým místem. Cokoliv se tam (a v blízkém okolí) posledních deset let děje, se obešlo bez dopravní nehody, kterou by musela řešit Policie ČR.

Zelená z náplavky je pouze na výzvu. Cyklista nebo řidič vyjíždějící z náplavky má na sloupku semaforu výrazné tlačítko. Po zmáčknutí tlačítka se rozsvítí signál, že je cyklista „přihlášen“ a tedy si má počkat na zelenou. Přihlásit se do křižovatky se lze i pomocí videodetekce. Záběr videodetekce ale není přímo u tlačítka, a dokonce ani u stopčáry. Správné místo je až tři metry před ní.

Místo videodetekce na staré fotografii – stále beze změny. (Foto Václav Kříž)

Detekční „chlívek“ ale nesmíte během čekání opustit.  Kdybyste se po zaregistrování posunuli blíž k semaforu, abyste nestartovali z těch příšerných kostek, může se stát, že vás videodetekce vyhodnotí jako „falešný poplach“ a zapomene vás. Musíte si pak buďto zacouvat zpátky, nebo tlačítko zmáčknout – když už jste u něj. Čímž jste právě ztratili třeba minutu.

Zelenou také nedostanete hned, jak začnou vyjíždět auta z Myslíkovy, nýbrž až po nich, ve zvláštní fázi, kdy mají zelenou pouze vozidla z náplavky. Je to proto, že v křižovatce nevychází prostor pro bezpečné vyhnutí se tramvaje vyjíždějící z Myslíkovy a auta odbočujícího z náplavky vlevo. Cyklista by se nejspíš vešel, ale legálně nemůže.

Často se také stává, že po autech z Myslíkovy dostanou zelenou opět auta na nábřeží. Váš požadavek totiž přebila – zcela logicky preferovaná – tramvaj č. 17, která se do křižovatky hlásí dost dlouho dopředu, směrem do centra ještě před zastávkou Jiráskovo náměstí. A tramvaj 17, jakožto metrolinka, jezdí skutečně často, její špičkový interval jsou čtyři minuty.

Výsledek je ten, že než se zelené na výjezdu z náplavky dočkáte, nezřídka tam stojíte dvě minuty i více. V pondělí 1. 4. ráno a v pátek 24. 5. jsem s kolegou Davidem Platilem dělal sledování toho, jak cyklisté jedoucí do centra křižovatku řeší.

Cyklisté světla ignorují

Výsledek je ten, že drtivá většina cyklistů takto nepřívětivou signalizaci ignoruje.

Čísla s lomítkem znamenají počty ráno/odpoledne.


Ráno se ve směru po nábřeží se ze zaznamenaných 49 cyklistů v souladu s předpoklady fungování křižovatky zachovalo pouze šest – z toho tři přijeli po Masarykově nábřeží ve vozovce. Ze 46 cyklistů, kteří projeli směrem k Divadlu z náplavky, se signalizace drželi tři, tj.  6 %. Stejný počet cyklistů vjel do křižovatky na červenou v okamžiku, kdy mají zelenou auta z protilehlé Myslíkovy. Pět cyklistů projelo do vozovky Masarykova nábřeží přes přechod na severním rameni křižovatky. A 35 cyklistů – tedy celé tři čtvrtiny – pokračovaly severním směrem. Bez zastavení, ale po chodníku.

Odpolední čísla se – i přes zalidněnost chodníku – příliš nelišila. Z náplavky pokračovali skoro všichni po chodníku. Třetina lidí projíždějících severním směrem se ale náplavce raději rovnou vyhnula. V podstatě se dá říct, že odpoledne na ní zůstali jen ortodoxní chodníčkáři. Kdo vydrží provoz, už se odpoledne náplavce stejně vyhne.

Směrem do Myslíkovy ulice zahnuli ráno z náplavky pouze čtyři cyklisté, odpoledne jeden. Z nich jen jeden počkal na zelenou, jeden projel na červenou proti autům, a dva křižovatku překonali po severním přechodu, aby pokračovali Myslíkovou po chodníku.

Marné čekání

Jak dlouho se na Mánesu na zelenou čeká, jsem si ověřil zvláštním sčítáním 21. května, kdy jsem provedl „mačkací experiment.“ Tedy zavolal jsem zelenou z náplavky vždy hned potom, co padla červená. Čekání od okamžiku zmáčknutí tlačítka po zelenou je v průměru 59 sekund, tedy prakticky jedna minuta. Nejkratší čekací doba byla 32 sekund, nejdelší (od stisknutí tlačítka) jedna minuta 23 sekund.

Při měření v dubnu jsem dvakrát zaregistroval podstatně delší čekací doby (2:05 a 2:18), a stejně tak kolega zaznamenal v květnu jedno čekání přesahující jeden a půl minuty (1:48). Dle informací signalizátorů není takový stav v rozporu s normami, podle které by se na SSZ nemělo čekat déle než jeden cyklus. Jedná se totiž o takzvané „vložené fáze“, které mohou být vkládány i opakovaně.

V rámci „mačkacího experimentu“ jsem si ověřil, že za deset minut může zelená z náplavky padnout zhruba devětkrát. Když si o zelenou říkají přijíždějící cyklisté, bylo to jen čtyřikát za dvacet minut. Cyklisté si tedy o zelenou zjevně neříkají, protože vědí, že na výzvu by čekali v průměru minutu. A za minutu jste – i při ohleduplné jízdě chodníkovou dvacítkou – od Mánesa zhruba na přechodu před Národním divadlem.

Cyklisti nemačkají

Dlouhé čekací doby na výjezdu z náplavky mají devastující dopad na chování cyklistů. Pro jízdu na Masarykovo nábřeží lze s výhodou použít severní přechod, kde padá zelená vždy, jak si ji namáčknete, a navíc současně s auty z Myslíkovy. Takže skoro vždy dřív, než když čekáte u „svého“ tlačítka. Většina cyklistů pak ráno semafory ignoruje docela a pokračuje prostě po chodníku. Proč by se obtěžovali mačkáním tlačítka, když do doby, než by dostali zelenou, budou už na úrovni Ostrovní?

Kdo jede do Myslíkovy, také často nečeká. Buď použije přechod a pak se plazí po chodníku, nebo projíždí na červenou mezi auty v protisměru, spoléhajíce na to, že je „jakoby“ protijedoucí vozidlo. Při prvním sčítání projeli na červenou čtyři lidé z osmi. Při druhém sledování jsem během dvaceti minut zaregistroval čtyři cyklisty, kteří čekání na zelenou vzdali a buď vjeli do křižovatky na červenou, nebo utekli na přechod. Na zelenou si počkali tři.

Následný „mačkací experiment“ prokázal, že zelená z náplavky může teoreticky padat skoro každou minutu. Není ovšem jisté, zda tím nedocházelo k většímu zdržování tramvají. Takový experiment by si žádal přístup do neveřejného systému sledování vozidel Dopravního podniku a tak jej nemohu provést. Za deset minut experimentu jsem nicméně nezaregistroval situaci, kdy by tramvaj po nábřeží neprojela plynule – délku kolony v Myslíkově jsem nebyl schopen posoudit.

Co by šlo

K řešení křižovatky jsem byl přizván na pracovní schůzku s insidery z magistrátu, kteří tuto křižovatku již v minulosti opakovaně řešili. Dozvěděl jsem se tak, co se už prověřovalo – a vyhodnotilo jako nerealizovatelné. Některé další nápady, se kterými jsem přišel, jsme zavrhli na místě.

Okamžité zlepšení stavu křižovatky není snadné. Dá se zlepšit informovanost cyklistů o tom, jak křižovatka funguje, a kde je tlačítko. V ranní špičce by si už někteří cyklisté zkrátili čekání, kdyby si o výzvu cyklisté žádali důsledně a vždy. Ovšemže je to poněkud nejistý altruismus, protože z vašeho namáčknutí těží vždy pouze ti, kteří přijedou až po vás. A stejně nemáte jistotu, že za minutu pojedete.

Domluvili jsme tedy, že se obnoví smazaná stopčára značící prostor videodetekce, a příjezd z náplavky se doplní informační tabulí upozorňující na videodetekci. Tyto úpravy zadá Odbor rozvoje a financování dopravy k realizaci v nejbližší době. Také se vyjednává o předláždění náplavky ve stoupání tak, aby cyklisté nebyli lákáni na úzký chodníček podél vody.

Co by nešlo

Další věci jsou obtížnější, ba nemožné. Na jednání jsme probrali, co všechno se už řešilo – a zavrhlo.  Další nápady jsme zavrhli na místě:

  • Nejde signalizaci na výjezdu rovnou zrušit.
  • Nejde udělat výjezd proti Myslíkově se směrovou šipkou vlevo – bez kolize s tramvají, protože by to bylo pořád v kolizi s auty. Neřešili jsme ale, zda by tento doplňkový signál nemohl být jen pro cyklisty.
  • Patrně nejde nechat vyjíždět náplavku dřív než Myslíkovu. Takové řešení má delší mezičasy, což by snížilo kapacitu křižovatky.
  • Není dobrým nápadem legalizovat chodník podél Masarykova nábřeží až po výjezd ze Žofína. Přes den tam chodí moc lidí, časové omezení by nefungovalo dobře.
  • Legalizace chodníku před Mánesem po severní přechod a jeho náhrada sdruženým přechodem a přejezdem by byla nadějná, i zde se ale scházejí lidé a bez stavebních úprav by to asi nešlo. Legalizace přechodu bez návaznosti na druhé straně je taky dost problém.
  • Také jsme zatím odmítli nechat fázi ve špičkách jako pevnou. K tomu ale došlo před druhým sčítáním a „mačkacím“ experimentem a proto bych se k tomuto nápadu ještě vrátil.

Cyklisté se také nezřídka vyhýbají hrubým kostkám jízdou po nábřežním chodníčku, a tím pádem k videodetekci vůbec nepřijedou. (Foto Václav Kříž)

A dál?

Další věcí se pokusíme prověřit poté, co se vyzkouší ta infocedule. Určitě by bylo velmi záhodno upravit režim tak, aby se vložená fáze nevkládala opakovaně. Výsledky „mačkacího experimentu“ mne přesvědčily, že by se mělo ověřit automatické „padání“ zelené z náplavky. Je slušná šance na to, že se to ukase jako bezproblémové řešení.

Držte mi palce, ať se něco dalšího povede. A napište do komentářů níže, co by u Mánesa pomohlo vám.

Vratislav Filler
Zakladatel mapy a webu Prahou na kole, předchůdců tohoto magazínu. Zaměřuje se analyticky na cyklistickou infrastrukturu, především v Praze. Je členem pražské cyklokomise, poradního orgánu Rady hl. m. Prahy. Působí jako dopravní expert ve spolku AutoMat. Vědecký pracovník zaměřený na přesné aplikace globálních navigačních systémů.

LukášM 4. 6. 2019, 10:19

Udělat tu hladkou dlažbu až k semaforu.

újezďák 4. 6. 2019, 10:28

Co jsem si všiml, já ovšem zásadně jezdím horem, tak tu zelenou pravděpodobně nějak odkládají tramvaje, na druhou stranu na křižovatce směr Národní divadlo taky kolikrát stojím, pocitově hodnoceno, déle než minutu a že bych z toho měl nějaký zdevastovaný pocit ?

To spíš z toho, že tam skoro pokaždé vidím jet " kolegu cyklistu/ku" na červenou, je celkem jedno odkud, skoro vždy se nějaký takový bezohledník, kterému je jedno, že kvůli jeho prasení se ostatním cyklistům nadává a zahlíží se na ně , najde a díky tomu co jsem si zde přečetl vím, co je trápí, oni by mohli být někde o minutu čekání dál.. místo toho jedou a ušetří celou minutu, možná víc, tak to ono hm :(

Jiří Motýl 4. 6. 2019, 11:55

Tak když to vezmu podle sebe jakožto úchyla, co pouští chodce na přechodech, i když se pak mnohdy ukáže, že přecházet ani nechtěli. Vůbec mi tam nevadí minutu čekat, ale žádné zlepšení ve videodetekci jsem nezaznamenal. V čem spočívá? Nic se mi tam nově nerozsvitilo nebo tak něco, když jsem to zkoušel...

Vždycky radši jdu k tlačítku, které je naprosto nepohodlne umístěné. A prerazim se o pedály,když k němu lezu a snažím se, aby mi kolo s narvanym nosičem nespadlo.

Já bych teda ocenil stangli na nohu, tlačítko hned u ni v dosahu ruky a pro nedočkavce třeba odpočet do zelené. To by bylo procyklisticke opatření roku.

Jinak na své cestě mám semafory v provozu, kde občas procekam i pět minut (Na Florenci X Ke Svtanici) takže diskuze o čekání minuta-dve mi prijde dost salonni.

Ta krizovatka evidentně nefunguje, ale myslím, že úsporenych 20 sekund to nezachrání.

Vratislav Filler 4. 6. 2019, 12:04

Jiří Motýl: Udělat extra sloupek na výzvu o tři metry níž, by byla bomba, o tom nepochybuji.

Ale na té křižovatce, co čekáš pět minut, nemůžeš přejet jinak, než že si na zelenou počkáš. To tady neplatí, průjezd po chodníku přes přechod nebo přímo z náplavky na červenou je bezpečný, od roku 2007 je tam nula nehod, a to tam v sezóně na tu červenou vjedou odhadem dva cyklisti za hodinu.
Tahle světla tu nejsou pro bezpečnost cyklistů, jenom obtěžují. A tím, že přes tuhle křižovatku jezdí na kole skoro každý, tahle světla přímo křičí, že se cyklisti můžou na nějaké dodržování červené vykašlat.

Votok 4. 6. 2019, 13:07

On je tam asi ještě jeden důvod, proč lidé raději jednou po chodníku směrem k Národnímu divadlu. Tedy alespoň já to tak mám po ránu. Nula lidí na chodníku oproti jízdě na silnici, kde vám za zadkem jede x aut v místech, kde vás kvůli obrubníku nemohou předjet.

prt 4. 6. 2019, 14:53

Ad videodetekce: myslím, že je nepřesně popsána i zakreslena - mně opravdu spolehlivě funguje s předním kolem na úrovni stopčáry, výhledem na tlačítko a pravou nohou pohodlně odloženou na zídce.

Ad přednosti: s ohledem na plné signály by větší komplikací při současných volnech z Myslíkovy a náplavky bylo, že z Myslíkovy ulice vlevo odbočující vozidla (auta, tramvaje, kola) by musela dávat přednost vozidlům vyjíždějícím z náplavky (přímo do Myslíkovy nebo vpravo k Jiráskovu náměstí). To by vyprazdňování Myslíkovy (často v koloně od Odborů) moc nepomohlo, navíc na tu rampu rozhodně není moc vidět:
https://mapy.cz/s/3tdpL

Vratislav Filler 4. 6. 2019, 15:07

prt: Tak snad tam ten správný chlívek město namaluje ( jojo, vím, že minule to byla gerila :-) ).

újezďák 4. 6. 2019, 15:13

Skoro to vypadá, že krátká lávka na Žofín k plavební komoře a výjezd proti ulici Na struze by bylo nejlepší řešení :)

Vratislav Filler 4. 6. 2019, 15:22

újezďák: A s památkáři tu lávku projedná kdo? Sv. Barbora? :-)

újezďák 4. 6. 2019, 15:32

Nevím, ale když u památkářů prochází ty hnusné pivní vraky ukotvené u náplavky :)
Někde jsem četl rozhovor s nějakým umělcem, který si koupil byt na Malé Straně a dlouho zápasil s památkáři ohledně oken ve střeše až jednou narazil u stánku na staré pohledy a tam ta okna byla vidět a tak mu nakonec museli povolit místo " novoprajzové střechy" .

Neo Moucha 4. 6. 2019, 16:15

V.F.: Já se tomuhle místu vyhýbám, jak čert kříži, viz. cyklisté sobě, nicméně podle mého názoru by bylo nejpřínosnější udělat sloupek s tlačítkem níž (třeba tam, kde má člověk správně stát na videodetekci) a kdyby na něm neustále běžel kruhový grafický odpočet, za jak dlouho bude (může být) zelená, třeba by lidé pochopili, že má smysl to tlačítko zmáčknout. Prostě udělat z toho pilotní inteligentní cyklisticky příjemnou křižovatku vzorem ze zahraničí...

Jiří Motýl 5. 6. 2019, 08:47

VF: Souhlas, jen si říkám, že tahle opatření budou mít vliv na cca těch 9 lidí, co pokračuje dál v provozu a nyní tou křižovatkou projíždí blbě. Těm třeba kratší čas na semaforu chování změní.
IMHO je tam hlavní problém, že je tam přerušená páteřní chráněná trasa a řada těch lidí v současném stavu do toho provozu prostě nepojede.

Nějaký návodný cyklovyvedení skrz tu křižovatku by mohlo pomoct, na NKPTJ je vidět, že ten poměr je jiný a lidi tam pokračují po silnici: https://mestemnakole.cz/2015/08/studie-krizovatky-semafory-a-korektnost-tras-3/
Zároveň ale i provoz v Dukelských hrdinů je úplně někde jinde než provoz na Smetanově nábřeží.

Ale nechci to zase zakončit úplně skepticky, že bez snížení dopravní zátěže je všechno zbytečné. Snaha super. Z mé zkušenosti mě tam ale čekací doba štve ze všeho nejméně.

neminem laedere 5. 6. 2019, 13:57

Jsem ten jeden cyklista, který ráno z náplavky zahnul do Myslíkovy ulice a počkal na zelenou :-)

Tlačítko pro výjezd mačkám vždy a jeho umístění mi nijak nevadí. Naopak jsem rád, že se rozjíždím co nejblíže křižovatce (lepší povrch, rychlejší průjezd).

Pokud by však měla být obnovena stopčára, mělo by se také posunout tlačítko, aby na něj bylo možné z místa před stopčárou dosáhnout. Jinak bude tlačítko legálně prakticky nepoužitelné.

Ukazatel odpočtu času by určitě mohl část cyklistů (i řidičů motorových vozidel!) motivovat k respektování červené. Stejně tak zkrácení intervalu, ale chápu, že to je složitější.

V daném místě vidím jeden další problém, a to nerespektování zákazu vjezdu do křižovatky, nedovoluje-li řidiči situace pokračovat v jízdě v křižovatce a za křižovatkou, takže by byl nucen zastavit vozidlo v křižovatce. Při častých kolonách na Jiráskově mostě se vytvářejí kolony i na Masarykově nábřeží ve směru na Jiráskův most a blokují křižovatku s Myslíkovou ulicí a výjezdem z náplavky. Výjezd na zelenou z náplavky je pak poměrně dramatickým kličkováním mezi popojíždějícími auty tlačícími se z Masarykova nábřeží (a mnohdy současně i z Myslíkovy ulice). Tady by mohla pomoci vodorovná dopravní značka V 12b.

Pavel Mašek 5. 6. 2019, 16:29

Vratislav
- mohu poprosit lepší legendu k obrázku? je tam jen legenda k červené čáře, co znamená číslo před a za lomítkem? děkuji

Vratislav Filler 5. 6. 2019, 16:46

Pevel Mašek: Doplnil jsem popisek, čísla s lomítkem znamenají počty ráno/odpoledne.

Ondrej 6. 6. 2019, 22:01

A co jiný způsob detekce cyklistů - např indukcni smyčky, což je prověřená a funkční technologie. Případně kameru s lepším rozpoznavacim softwarem. Případně dřívější detekce cyklisty, když pojede z naplavky, aby tak dlouho nečekal.

prt 7. 6. 2019, 08:50

Ondrej:
ale videodetekce funguje bez problémů, není nutné ji (nákladně) měnit. Stačí ji "jen" používat, čemuž by jistě pomohla osvětová značka na příjezdu (opravdu o ní ví málokdo) a obnova stopčáry.

A protože je volno z náplavky vkládáno vždy jen po výjezdu z Myslíkovy (tedy pokud ho neukradne preferovaná tramvaj a tím se nárok automaticky posouvá do dalšího cyklu), tak nějaká dřívější detekce toho moc nezmění (s výjimkou hraničního stavu, kdy detekce u stopčáry vstoupí do řadiče pozdě, protože už dojíždí Myslíkova a chystá se fáze po nábřeží) a dávala by nejspíš spoustu falešných přihlášení (od těch, kteří nehodlají čekat na zelenou a odjedou po chodníku, na červenou apod.).

Václav Římal 8. 6. 2019, 08:59

prt:

nějaká dřívější detekce toho moc nezmění (s výjimkou hraničního stavu, kdy detekce u stopčáry vstoupí do řadiče pozdě, protože už dojíždí Myslíkova a chystá se fáze po nábřeží)

Ale to by právě pomohlo přesně v těch případech, kdy člověk přijíždí ke křižovatce ve správnou chvíli tak, aby nemusel (moc) čekat. Takhle jsou všichni již předem odsouzení k tomu, že si nějakou dobu postojí (nebude-li tam již čekat ve stejném směru někdo jiný).

Současné nastavení je ten důvod, proč mě na jiných místech jako chodce dokážou vytočit přechody s tlačítkem: přicházím k přechodu přesně tak, že zrovna začíná fáze volna pro souběžný směr vozidel, ale ne, zelená pro chodce nepadne, protože jsem ji nezmáčknul dostatečně dopředu, tudíž musím čekat celý cyklus.

Rudy 10. 6. 2019, 12:32

Přesně, muset jako chodec pořád někde mačkat tlačítka, abych mohl laskavě přejít, mě taky dost štve. Když mají ve stejném směru zelenou auta, nechápu proč ji nemohou mít automaticky i chodci. Třeba konkrétně právě na tom přechodu z Myslíkovy k Mánesu.

A co se týče té záhadné signalizace pro výjezd z Náplavky. Děkuji za osvětlení toho, jak to tam funguje, to tam na tu zelenou počkám častěji. Vždycky mě totiž štvalo, že vidím, že mě detekce zaznamenala, ale tlačítko vzápětí zhasnulo. Abych se pak krkolomně dostával k tlačítku, mačkal ho a pak zase couval, abych nepřekážel na přechodu, to už je na mě moc. Tedy většinou jezdím do Myslíkovy při zelené protijedoucím autům. Akorát je potřeba dát pozor na směr z Jiráskova náměstí, který mívá v té situaci zelenou šipku vpravo do Myslíkovy.

Určitě by to chtělo sladit stopčáru s detekcí a výbornej nápad je ta signalizace, za jak dlouho zelená přijde, aby cyklista měl jistotu, že se s ním počítá.

Tlačítko je teď umístěno hodně špatně. Jakmile je člověk méně obratnější (starší lidé, náklad, dítě v sedačce či ve vozíku), manipuluje se tam fakt dost těžko.

Právě spojení špatně umístěné stopočáry a špatně dostupného tlačítka dělá podle mě to, proč tam lidí jezdí, jak jezdí.

Nakonec i řidiči se tam s tím moc nepářou, už se mi mnohokrát stalo, že jsem čekal a objelo mě na červenou auto, když bylo v křižovatce trochu volnějc…

Martin P. 20. 6. 2019, 23:31

Projíždění aut na červenou mohu potvrdit, stejně jako ostatní zmiňované typy průjezdu na chodník u Mánesa, na přechod i na červenou přes křižovatku. Sám čekám na zelenou do Myslíkové a křižování odbočujícího portisměru bych si nejalsnul.

Většinou stojím na pomyslné stopčáře, opírám nohu o zídku a detekce mne bere, čili tohle taky potvrzuju. Odpočet nebo aspoň jakákoli průkazná a výrazná signalizace, že zelená v dohledné době bude, by byla z mého pohledu super, ale možná, že ostatní problémy opravdu neřeší.

O informační ceduli svépomocí jsem už přemýšlel, ale nestíhám i jiné a důležitější věci, tak jsem to nakonec vždycky se svým svědomím vyjednal, že nemusím zachránit svět a ukazuje se, že to byla správná strategie. Ono to profi řešení má velkou výhodu ve zpětné vazbě, pokud se povede a zafunguje, tak posílí povědomí všech zúčastněných, že takto se má a může postupovat.

Tady u Mánesa mi sice zdržení na semaforu a čekání na přidělení zelené taky někdy znervózňuje, ale vzhledem k hustotě provozu mi nepřijde, že by bylo nesmyslné. Ale jsou místa a časy, např. při křížení cyklostezky se Sulickou u Krčského nádraží, kde občas je čekání na zelenou vyslovená obstrukce, kdy vzhledem k provozu by tam často ta zelená mohla padnout ihned, především v porovnání s blízkým křížením mnohem frekventovanější Vídeňské, kde je to paradoxně k cyklistům subjektivně mnohem vstřícnější.Možná to má objektivní důvody (existence vs. neexistence detekčních smyček, řekl bych), ale na výsledku to nic nemění. To jen pro doplnění porovnání s dalšími, byť odlišnými místy.

prt 21. 6. 2019, 09:01

ad odpočítávání do zelené:
to může fungovat u křižovatek s pevnými cykly, ale tady je poměrně solidně uplatňovaná dynamika (např. zkracováním fází z Myslíkovy či od ND při vzdutí od Jiráskova náměstí, zkracováním, prodlužováním či vkládáním fáze kvůli tramvajím) a nemyslím si, že by bylo dobré tento stav zásadně kvůli nějakému informačnímu odpočtu měnit.

ad Sulická u nádraží Krč:
mělo by v dohledné době (1-2 roky) projít obnovou, předpokládám pak něco modernějšího (chytřejšího), než tam je.

Pavel Mašek 26. 6. 2019, 23:17

Moje návrhy na změnu vycházejí z toho, že není žádná vůle města a městské části nijak regulovat IAD na dané křižovatce.

- aby se místo pro cyklistu zatraktivnilo, je nejdříve zatraktivnit infrastrukturu, já jako žiletkář po náplavce nemohu jet, pač "poslední míli" (čti ten kopeček k tlačítku) prostě nevyjedu. tedy udělat cyklopás až k asfaltu a ne ten tenký, co tam je, to je pro trojkolku a obdobná kola k ničemu
- potom bych posunul tlačítko o několik metrů dál a dal ho na sloupek ve stylu jako v Nizozemí, sloupek by byl na úrovni asfaltu už téměř na rovině zabudován tam, kde končí chodník - na samotné špičce nebo hraně dosavadního zábradlí - ano, někdo může namítat, že stojící cyklista pak bude blokovat chodce, nicméně to dělá už te motorové vozidlo jedoucí z náplavky.
- na základě informací od Eltoda (hodně let dozadu komunikace se známým) není problém udělat detekci na cokoliv (zejména kovového), tudíž to, jak je to tam teď, nechápu, cyklista může být detekován na asfaltu už indukční smyčkou a zezadu klidně fotosenzorem. Případný procházející chodec přes stopčáru z minichodníčku se dá vyřešit prodlevou nebo vyspělejší technikou, kdy se dá zaznamenat opravdu špalík lidí nebo stojící cyklista - systém je obdobný jako bezpečnostní systém na letištích třeba, ano, je to drahé, ale možnost je
- odpočet na zelenou je super, ale chápu, že dvě minuty čekání prostě nejsou usersifrendy, ať si každý sáhne do svědomí, jak je naladěň, když u ípáku čeká 45 vteřin na zelenou přes magistrálu
- pokud by se přechod posunul o tři metry dál směr ND, mohla by kola bezpečně vyjíždět zároveň s auty zahybajícími z Myslíkové doleva. Je to prostě klasická křižovatky kdy se auta zahybající vlevo míjí pravým bokem, nic, co by žádný student autoškoly neznal po první lekci křivotek
- pokud už by se "omezovalo" IAD, neviděl bych problém dát cyklistům 15 - vteřin zelenou předem při odbočování aut do myslíkovi (pokud to tam je ted povoleno, to nevim) a pak pustit auta odbočující doleva - řidič by tedy už při čekání viděl, že cyklista tam je a neviděl by ho "na posledních chvíli.
- no a moje oblíbené na závěr - po vzoru Švýcarska bych se nebál vůbec uzavřít celou vozovku podél nábřeží IAD pro IAD vyjma rezidentů, zásobování pouze v čase 09-12 - po špičce do práce a před špičkou obědovou a turistickou

prt 27. 6. 2019, 14:03

ad Pavel Mašek:
- dlažba na rampě je příšerná, je to ostuda
- tlačítko by mělo fungovat jen jako záloha pro závadů videodetekce (ta za mne funguje dobře), tudíž jeho posun nevidím jako to nejdůležitější (je to už dlouho, kdy mne video nevzalo), videodetekce zabírá pruh délky cca 10 m a šířky cca 2 m (od stopčáry k vodě)
- detekce spolehlivě funguje videem, není třeba žádná indukce ve vozovce
- odpočet jsem už komentoval výše - při dynamickém řízení ho nelze poskytovat
- max. délky cyklu a fází musí nějak odpovídat kapacitě křižovatky, z náplavky stačí klidně základní volno 5 s (a lepší pak kratší cyklus celé křižovatky, protože padne častěji)
- případné přínosy stavebních úprav křižovatky (nároží u Mánesa) by chtělo prověřit podrobněji, obávám se, že 3 metry (z 6, které k rohu budovy jsou) poměry proti výjezdu z Myslíkovy asi nezlepší dostatečně...
- nějak jsem nerozšifroval myšlenku "dát cyklistům 15 – vteřin zelenou předem při odbočování aut do myslíkovi (pokud to tam je ted povoleno, to nevim) a pak pustit auta odbočující doleva" - do Myslíkovy ulice lze legálně vjíždět ze všech zbývajících 3 ramen křižovatky
- myslím, že není třeba drasticky omezovat provoz po nábřeží u Mánesa, stačí pro IAD omezit (zavřít) tranzitní průjezd po obou březích mezi mostem Legií a Mánesovým - to zklidní provoz s přesahem do úseku mostů Jiráskova až Štefánikova

Pavel Mašek 27. 6. 2019, 14:52

@prt
- co jste nerozšifroval: někdo tu zmiňoval, že nelze z náplavky odbočovat doleva, když z Myslíkovi také auta odbočují doleva. Tudíž bych posunul přechod či dal kolům z náplavky těch pár vteřin doleva dříve, aby je řidiči z Myslíkovi viděli a nebyli překvapeni, že někdo od Vltavy vyjíždí

prt 27. 6. 2019, 15:24

Děkuji za upřesnění.

Pro možnost odbočování "proti sobě vlevo" je ale nutné mít dost místa na míjení se "pravými boky". Ale pravými boky aut (můžou jet legálně z náplavky i Myslíkovy) - a to je to, co se tam nejspíš nevejde (i při navrhovaném zmenšení nároží u Mánesa), protože východní a západní rameno křižovatky nejsou proti sobě (o dost).
Pro bezpečnost provozu by stejně bylo nejspíš požadováno, aby se volna z náplavky a z Myslíkovy nepotkala, protože onen "předstih" z náplavky by fungoval jen na počátku volna z Myslíkovy, ale pak už ne. Vozidlo (tedy i cyklista) jedoucí z náplavky do Myslíkovy by mělo přednost před vozidly z Myslíkovy vyjíždějícími (včetně tramvaje!), což nevypadá dobře z pohledu bezpečnosti i provozu (nejen MHD) samotného.

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat
AutoMat projektuje pro město
Cyklisté sobě,

AutoMat projektuje pro město

14. prosince. 2022, 8min. čtení