Smíchov má přes kilometr nových cyklopruhů. Kdy přibudou další?

Publikováno: 25. listopadu. 2019, 8 min. čtení
Aktualizováno: 10. listopadu. 2021
Publikováno: 25. listopadu. 2019, 8 min. čtení
Aktualizováno: 10. listopadu. 2021

Praha 5 získala v listopadu 2019 nové ochranné pruhy pro cyklisty. Přibližně 1300 metrů jich vzniklo na třech rozdílných ulicích téměř v centru Prahy. Ve všech případech dochází na daných úsecích ke značnému zlepšení komfortu pro lidi jedoucí na kole, i řidiče v autech, kteří je míjejí.

Zborovská (450 m)

Prvním nově vyznačeným úsekem je jednosměrná ulice Zborovská spojující Kampu (Újezd) a Anděl. Zde se plnohodnotný cyklopruh již několik let nachází v úseku od Kampy až po ulici Kořenského. Na tento 550 metrů dlouhý úsek nyní navazuje nový, 450 metrů dlouhý ochranný cyklopruh. Ten člověka na kole bezpečně dovede až na konec ulice Zborovská. Zde ulici kříží ul. Lidickou vedoucí až na Anděl (cykloobousměrka). Přímo pak ulice pokračuje pod názvem Svornosti.

Ochranné cyklopruhy pomáhají cyklistovi lépe předjet kolonu aut – díky tomu je trasa na kole přímější a v případě kolon rychlejší. Díky změně poměrů šířky jízdních pruhů také mají řidiči jedoucí v pravém pruhu více prostoru na bezpečné předjetí cyklisty

Někde prochází ochranný cyklopruh křižovatkami. Povšimněte se posunu středové čáry, který umožňuje zřízení cyklopruhu a bezpečnější míjení cyklistů s automobily.

Na křížení s hlavnější ulicí je cyklopruh vynechán. (křížení ul. V Botanice)

Svornosti (50 m)

Malý útržek ochranných cyklopruhů vznikl i na jednosměrné ulici Svornosti navazující na ulici Zborovská (Anděl) a později se připojující k ulici Strakonická. Stalo se tak v úseku před křížením s Vltavskou ulicí v rámci přebudování křižovatky a vodorovného značení. K realizaci ochranného cyklopruhu po celé délce ulice v budoucnu možná dojde (o tom ale více dále v článku).

Nový krátký cyklopruh na ulici Svornosti před křížením s ulicí Vltavskou

Za povšimnutí stojí to, že zde se již ochranný cyklopruh podařilo zřídit i vlevo, pro cyklisty odbočující do ulice Vltavská. Takové opatření by se více hodilo v ul. Zborovská, kde vlevo odbočuje větší množství cyklistů. Nicméně nejvíce by se hodila oficiální možnost nepřímého odbočení vlevo, překřížení dvou jízdních pruhů v hustém provozu je manévr jen pro nebojácné. Na nepřímá odbočení ve světelných křižovatkách ale české předpisy nepamatují.

Ochranný cyklopruh (v zákoně nazvaný jednoduše jako jízdní pruh pro cyklisty) mohou na rozdíl od vyhrazeného jízdního pruhu pro cyklisty pojíždět rozměrnější vozidla, která se do svého jízdního pruhu nevejdou. Musí dát ale přednost cyklistům jedoucím v cyklopruhu. Pro méně rozměrná vozidla se pak ochranný cyklopruh chová stejně jako vyhrazený cyklopruh. Jde o ochranné integrační opatření, které lze používat i ve stísněnějších podmínkách, zároveň ale poskytuje větší ochranu než obyčejný piktokoridor.

Na Václavce (800 m)

Stoupací ochranný cyklopruh vznikl po celé délce ulice Na Václavce, která přivádí dopravu ze Smíchova na Malvazinky. Cyklista je tak během 7,5% stoupání lépe chráněn a řidiči s ním mohou předem počítat. Opět se díky posunu středové dělící čáry zlepšila možnost bezpečného předjetí cyklisty bez konfliktu s protisměrnou dopravou. Ve směru z kopce zde nebyly zřízeny žádná opatření kromě cyklopiktogramů v křižovatkách, které na možnou přítomnost cyklistů řidiče přijíždějící z bočních ulic upozorňují. Na vyznačený úsek by měly v budoucnu navázat i předcházející úseky ulic U Santošky a Ostrovského, kde mají být integrační opatření pro cyklisty zřízena v koordinaci úpravou přechodů u zdejší školy.

Stoupající cyklopruh v ulici Na Václavce. Foto: David Horatius (jemuž děkujeme také za mnoho informací obsáhlých v tomto článku)

Realizace tak vytvořila přijatelnou alternativu pro ty, kteří z jakéhokoliv důvodu v tomto směru nechtějí využít od roku 2014 umožněný klidový průjezd parkem Mrázovka. Stoupání v hustém provozu by zde mělo být nyní o něco snesitelnější.

Co přijde dál?

Na Praze 5 se několik dalších akcí připravuje, zápisy jednání z cyklokomisí naznačují, že by v zde budoucnu mohla vzniknout na pražská měřítka relativně ucelená síť opatření pro cyklisty.

S jistotou můžeme říct, že vznikne nové cykloopatření v  jednosměrné ulici Vltavská, která Smíchovskou náplavku zpřístupňuje od ulice Nádražní. Cyklopruh v ulici Vltavská lze očekávat v příštím roce, jelikož silniční správní úřad (odbor PKD MHMP) již vydal příslušné stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a souvislá údržba, která změně dopravního značení obvykle předchází, částečně již nedávno proběhla. 

K realizaci je také připraven stoupací cyklopruh v ulici Holečkova, která je v současnosti díky vysokému provozu pro cyklisty nepříjemná a zároveň patří mezi nejfrekventovanější cyklistické výpadovky ze severnější části Smíchova na západ.

S největší pravděpodobností budou v relativně blízké době cykloopatřeními dovybaveny také ulice U Santošky a Ostrovského navazující na zmíněný úsek Na Václavce. 

Dočká se páteřní trasa A1 chráněného řešení?

V budoucnu možná dojde k vyznačení ochranných cyklopruhů po celé délce ulice Svornosti, navazující na Zborovskou. V tomto směru (Anděl–Smíchovské nádraží) dosud neexistují cyklistická opatření a oficiální vedení cyklotrasy A1 po ulici Nádražní je jen pro zkušenější cyklisty – vede po nerovném povrchu, mezi tramvajemi a auty. V budoucnu navíc má dojít k roční rekonstrukci této ulice, která cyklistům cestu tudy znepříjemní ještě víc – tramvaje se přesunou do stran a vozovka s auty i cyklisty doprostřed.

Ulice Svornosti se v budoucnu možná dočká cyklopruhu ve své celé délce

Ochranné cyklopruhy ale nejsou každopádně na frekventované ulici jako je ulice Svornost spásou. Trasa A1 by si zasloužila alespoň takové řešení, jaké má protější břeh, kde je vedena cyklotrasa A2 po samostatné cyklostezce a po náplavce. I když tam se již tamní řešení přežilo a naopak se hovoří o rekonstrukci uličního profilu na nábřeží.

V minulosti byla snaha vést cyklotrasu A1 po ostrovu Císařská louka. To ale bylo podmíněno novým mostem, který by musel propojit severní cíp ostrova s levým břehem. Tyto naděje ale ztroskotaly kvůli neshodě s majitelem zdejších pozemků (České přístavy a.s.). V současnosti se cyklisté budou muset spokojit s možnou realizací cyklopruhů v ulici Svornosti. Jednou z budoucích nadějí na lepší trasování jsou developerské projekty v oblasti, zejména nová čtvrť Smíchov City a smíchovský nový přestupní terminál.

Ochranné cyklopruhy jako trend

Kolem Smíchova se realizacemi ochranných cyklopruhů v některých úsecích značně zvýšil komfort a bezpečí lidí na kole, a to bez větších stavebních zásahů či přestavby vozovky. Zároveň nové cyklopruhy umožnily i plynulejší a bezpečnější předjíždění cyklistů ze strany řidičů aut. Tento nový typ cyklopruhu, který je v legislativě teprve od roku 2016, se v posledních letech na pražských ulicích objevuje díky svým nižším nárokům na prostor častěji než cyklopruh vyhrazený.

Jen v roce 2019 vznikly ochranné cyklopruhy na ulicích Keplerova, Patočkova, K Radonicům, Strojnická a aktuálně jsou dodělávány na ulicích Mariánské hradby a Křižíkova (o těch se brzy na Prahou na kole dočtete). V porovnání s tím, jediný vyhrazený cyklopruh vznikl v tomto roce v cykloobousměrce Na Klikovce na Praze 4 a nyní se další realizuje ve Vrbenského na Praze 7. Důvodem „oblíbenosti“ ochranných cyklopruhů je menší prostorová náročnost, nepotřebnost svislého dopravního značení a tedy levnější cena. S tím souvisí také rychlejší schválení a realizace.

Martin Šnobr
Student architektury a urbanismu se zájmem o udržitelnou dopravu a zlepšování míst kolem sebe. Členem redakce od roku 2018.

Pavel Mašek 25. 11. 2019, 21:07

Souvisí nějak toto rozšíření s novým zastupitelstvem Prahy 5? Jak se změnil přístup k bezmotorové dopravě? Smíchov, respektive jeho část kolem starého pivovaru, je a bude silně zatížena dopravou - i s novou čtvrtí je jasné, že tu bude hodně mhd busů i příměstských busů, kvůli záchytnému parkovišti (které by dle mě mne mělo být v Radotíně nebo někde u Strakonické před Barandovem (kde není ale vlak) pro auta a jsou tu i tramvaje, tudíž doprava se vlastně vůbec nezmenší, naopak osobně očekávám zvýšení dopravy právě kvůli novým bytům, kancelářím i parkovišti- což je jedna z mnoha připomínek k tomuto projektu (Smíchov City, jestli se nepletu), pač už teď je tam doprava šílený.

Zbyněk 25. 11. 2019, 21:25

Ještě jinak: P+R třeba i pro tisíce aut si mohl StčK podél D4 postavit už dávno. Skalka, Dobříš, Řitka...

Zbyněk 25. 11. 2019, 23:43

K článku: Výborně, hlavně ten malý kousek k pivovaru je dobrý, tam nejezdím úplně rád.

Největší nedostatek vidím v A1 mezi Lihovarem a Moulíkovou (nádraží). Nádražní je nepoužitelná až nebezpečná, plno dlažby, kolejí, tramvají a busů. Po Strakonické se jakš takš dá, ale současné nulové cyklořešení okořeněné 70kou vůbec neodpovídá pozici trasy v městském systému. A přitom tam vidím plno místa na cyklopruhy, celou polovinu silničního profilu :-)

Brahma 26. 11. 2019, 12:38

Nádražní od Lihovaru po Nádraží je po rekonstrukci auty málo využívaná a jezdí se tam docela dobře. V asfaltu jsou díry a záplaty, je třeba koukat na cestu, ale když nemáte "za kufrem" auto, tak to kličkování je snesitelné. Také je tam omezená rychlost na 30km/h. Úsek od Nádraží na Knížecí je vydlážděn hroznými kostkami. Na horáku snesitelné, na obyčejném kole nikoliv. Dá se jet po vyasfaltovaném tramvajovém pruhu, ale musí se rychle a uhýbat tramvajím. Jinak už zdálky zvoní. Mně daří nalézt mezeru mezi nimi, kdy to celé zrychleně projedu.

Petr Dlouhý 26. 11. 2019, 14:25

Prodloužení cyklopruhu ve Zborovské je skvělý počin - třeba se někdy dočkáme protažení až k Lihovaru.

Ten ochranný cyklopruh kolem zaparkovaných aut Na Václavce na mě ale působí docela hrůzostrašně, zvlášť když si představím, že to auto nebude zaparkované tak vzorně jako to na fotce, ale bude přečuhovat do cyklopruhu. Jediné co to trochu omlouvá je, že ten cyklopruh je ve stoupání. Kdyby se to ale po Praze rozmohlo, tak to bude hodně kontraproduktivní.

Jiří Boháč 26. 11. 2019, 16:21

Petr Dlouhý: nevím jestli to tam znáš, já jsem místní. Není to jen tak jakékoli stoupání, je opravdu brutální a myslím, že tam málokdo pojede moc přes 10 km/h, v takové rychlosti se dooringu fakt není třeba bát. A právě v takovém kopci je ten pruh dvojnásob příjemný. Takže tenhle případ je fakt naprosto OK, nepřijde mi to jako "jediné co to trochu omlouvá". Jedinej problém by snad případně mohl mít někdo s elektrokolem.

Ale souhlas, kdyby to stejně někdo udělal na rovině, je to průšvih. Nevím, jestli nějaká norma zohledňuje sklon stoupání a z toho plynoucí mizivou rychlost cyklisty, nebo jestli u toho musí projektant přemýšlet...

Zbyněk 26. 11. 2019, 22:16

Brahma: Jak sám píšeš, tak kličkování mezi dírami a busy MHD, a že jich po Nádražní jezdí, nepovažuji za hodné páteřky A1. Auta mají Dobříšskou, MHD Nádražní a Strakonická je tak nějak navíc... Zároveň cyklisté nemají nic.

David 27. 11. 2019, 00:33

Praha 5 nyní? Pokud vím, tak stále stejně proziravy odbor dopravy (v dobrém slova smyslu, tedy schopen pracovat v celém rozsahu legalnosti norem pokud to má smysl, viz. jejich část Serikove, ale i CKO u Železničního mostu, Za Zameckem či Barrandovska, první ochranný cyklopruh v Praze na Hlubocepske nebo nyní stoupaci cyklopruhy Na Vaclavce či stanoveny ale ještě nevyznaceny v Holeckove), ale ve vyšším vedení radnice nikdo, kdo by se za cyklo zasadil a tlačil ho. Těch pár lidí co myslí dal než od dveří k autu či tramvaji bohužel asi nesedí dost vysoko. Nemám informace, za by se tam teď něco projektovalo. Přitom Vaclavka i Holečkova a všechny CKO byly (zdařilé) projekty MČ :o(

Brahma 27. 11. 2019, 08:51

Autobusů se netřeba bát. Řidiči Pražského dopravního podniku jsou většinou ohleduplní a cyklistu objíždějí velikým obloukem. Když ho nemohou objet, tak se mu netlačí "za kufr". Občas je problém s některým 300 středočeským autobusem. Tam to zřejmě řídí, kdo má ruce a ti jsou někdy zbytečně nepříjemní.

Lu2 28. 11. 2019, 15:32

V cyklopruhu v ulici Na Václavce je pouze potřeba dávat pozor před zastávkou autobusu Václavka, před kterou cyklopruh uskakuje směrem ke středu silnice a zároveň je tam zúžen průjezdný profil kvůli ostrůvku u přechodu pro chodce. Pro automobily tam touto úpravou vzniká šikana, kterou řidiči ignorují a "fikají" si cestu skrz cyklopruh. Doporučuji pokračovat rovně skrz zastávku autobusu a nechat si tak rezervu pro bezpečné minutí autem.

Pražský cyklista 29. 11. 2019, 10:26

No popravdě tyto komunikace spravuje většinou Praha a ne městská část. Městská část teď taky děla cyklo - ruší stoupací obousměrku Pod Kesnerkou, aby tam místo ní mohl být metrový chodníček a 400 parkovacích stání v "lese".

David 29. 11. 2019, 10:33

Na Václavce a Holečkovu stanovila MČ. Stejně jako asi 8 cykloobousměrek minulý rok. Že ruší Pod Kesnerkou (ještě jsem nikde neviděl stanovení) je smutné, ale něco to vypovídá o mírné schizofrenii kompetentních, protože ji ruší zhruba po roce, a přitom tudy jezdí stejné množství cyklistů, jako po Plzeňské.
Cyklopruhy ve Zborovské a Vltavské stanoví Magoš.

David 29. 11. 2019, 11:03

Tak oprava - pod Kesnerkou (s výjimkou její spodní části) takový provoz cyklistů není, ale CKO by tam šla i bez vyhrazeného JP pro cyklisty - jen dopravním značením. Je to škoda, že se to ruší

Pražský cyklista 29. 11. 2019, 12:33

Dopravní studie oblasti Pod Kesnerkou, Kroupova, Na Konvářce
Zadavatel studie: MČ Praha 5 Zpracovatel: Sudop Praha a.s. a 4roads
Zpracovala: Ing. Petra Vlášková, OÚR, 08/2019

Šířkové uspořádání ulic neumožňuje plnohodnotné umístění prostoru pro všechny skupiny (pěší, cyklisté, vedení MHD, doprava v klidu).
V lokalitě jsou nedostatečně řešeny komunikace pro pěší a chybí zde dostatečný počet legálních parkovacích stání. Ulicemi Pod Kesnerkou, Kesnerka a Pod Děvínem je v současné době ve směru do kopce veden téměř nevyužívaný cyklopruh.
Cílem studie je nalézt ve vymezeném území možnosti nového dopravního uspořádání jednotlivých komunikací s ohledem na soulad požadavků na jejich užívání tak, aby nedocházelo ke kolizím mezi jednotlivými druhy dopravy. Zejména se jedná o vyřešení pěších vazeb vs. automobilová doprava, problematika stávajícího cyklistického pruhu a dopravy v klidu.

Řešení:
- Z důvodu zvýšení bezpečnosti chodců je navrženo 1900 m nových chodníků, stávajících k rekonstrukci je 1300 m.
- Stávající cyklopruh v úseku ul. Pod Děvínem – Na Neklance je z důvodu potřeby zajištění prostoru pro doplnění chodníků zrušen. Průjezd cyklistů je možné zajistit povolením jejich průjezdu v protisměru ulicemi Pod Kesnerkou, Franty Kocourka, Pod Děvínem.
- Je navrženo 273 nových parkovacích stání v souladu s platnou legislativou.

video z cykloobousměrky Pod Kesnerkou
https://youtu.be/4V2RVHjIFeM?t=293

Kompletní dokumentace:
https://drive.google.com/file/d/1rBc5BDDjVB8XLuOP4KjifY8y4FY4k7wi/view?usp=sharing

David 29. 11. 2019, 12:50

Tohle je ale studie, ne stanovení dopravního značení. Navíc uvádí alespoň nějakou alternativu. Při bližším pohledu je navíc Pod Kesnerkoou podle této studie v Zóně 30, takže by tam při šířkách které tam při zřízení chodníku zůstanou, bude možné povolit jízdu cyklistů v protisměru jen dodatkovou tabulkou, bez protisměrného cyklopruhu. Počkal bych ještě, co z P5 vypadne. Ale chce to zejména sledovat, jaké stanovení se objeví na jejich úřední desce.

Saša 30. 11. 2019, 10:35

Já se trochu obávám pruhu v Holečkově. Jako místní Holečkovou jezdím jenom dolů, nahoru to beru po trase Zubatého - Drtinova - Sacre Couer - Kobrova. A při regulaci tunelů se Holečkova občas ucpává, že směrem dolů stojí kolona od Švandova divadla až nahoru po Švédskou, někdy až po Zapovu. Teď se dá většinou objet (buď zprava nebo po středové čáře), po zúžení už to tak jednoduché nebude.

David 2. 4. 2020, 10:42

Cyklopruh ve Zborovské, zdá se, funguje dobře. Stejně jako ten kousek ve Svornosti x Vltavská. Konečně se tam dá slušně podjet kolona a nebo nemám strach, že mě tam v řaďáku někdo sejme, když se to rozjede na zelenou a já ještě nejsem na pool position...

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat
Praha 9: Nová cyklostezka podél Granitovy
Praha,

Praha 9: Nová cyklostezka podél Granitovy

15. června. 2024, 2min. čtení4