To nejzajímavější z pražských cyklokomisí za posledního půl roku

Publikováno: 23. března. 2021, 12 min. čtení
Aktualizováno: 18. července. 2021
Úvodní foto: Martin Šnobr
Publikováno: 23. března. 2021, 12 min. čtení
Aktualizováno: 18. července. 2021
Úvodní foto: Martin Šnobr

Pražská komise pro cyklistickou dopravu se scházela i během podzimní a jarní vlny pandemie, byť dvě jednání byla vynechána. Jednání byla zpravidla stručnější, tudíž jsem se nevěnoval jednotlivým jednáním zvlášť. Až jsem najednou zjistil, že o komisích nepíši již celý podzim a zimu.

Přináším tedy velmi opožděný a zestručněný souhrn toho nejzajímavějšího, co se na pražských magistrátních cyklokomisích za poslední půl rok událo. Oficiální zápisy z komisí najdete zde.

Menší témata

V září jsme reagovali na návrh umístit na modřanskou stezku A2 zpomalovací prahy. Komise doporučila namísto fyzických zábran optické brzdy a výstražné značení, a to na základě pochopitelné úvahy, že o zpomalovací prahy by se víc lidí na kole či na bruslích přizabilo, než kolika nehodám by tyto zabránily.

Turbookružní Vítězné náměstí by bylo pro cyklisty pastí

V říjnu jsme dostali příležitost okomentovat studii Vítězného náměstí, které je v současnosti pro jízdu na kole brutální překážkou. Nová studie, uvolňující středový prostor, vypadá docela dobře jak v obecné rovině, tak pro cyklo. V usnesení jsme tedy pouze připomněli, že je potřeba řešit cyklo na všech stranách náměstí, a že nová okružní křižovatka by neměla být v podobě tzv. „turbookružní“ křižovatky. Ty nejsou v ČR naštěstí zatím běžné, ale je cukání velké kruháče takto přestavovat. Pro cyklisty je turbookružka fakticky likvidační, pokud nevzniknou paralelní luxusní cyklostezky (k jejichž stavbě je ovšem o poznání menší cukání).

Malým paradoxem bylo sdělení, že Praha 6 touží v rámci přestavby náměstí po podchodu (nejlépe s obchodní pasáží) od metra do Dejvické ulice. Nejspíš proto, aby lidé nezdržovali provoz a necourali se po povrchu. Což je ale paradoxně v naprostém rozporu s úvahou o zpřístupnění náměstí lidem. Ostatně Vítězné náměstí by mělo dostat časem od Evropské ulice automobilový objezd směrem k Prašnému mostu. Dopravní nároky se zde mají snížit a podchod tak bude zcela zbytečný. Není to ovšem věc cyklo, takže jsme to neřešili.

Rekonstrukce Barrandovského mostu zasáhla v říjnu záborem do cyklostezky A2 (psali jsme o tom zde). Komise následně upozornila na nevhodnost řešení a předseda komise Pavel Polák dostal za úkol pokusit se to vyřešit. Popravdě, víme, jak to dopadlo? Upřesněte prosím v komentáři. Myslím, že zábor nakonec zůstal, jak byl. Ale snad se pohlídají alespoň další fáze, kdy se bude celý most po částech rekonstruovat a čekají nás nepochybně uzavírky cyklotras na jeho chodnících.

Už nějakou dobu se prověřuje možnost legalizace cykloprůjezdu Letenským tunelem (jen dolů). Bylo až bolestné prohlížet si návrhy na možné oddělení, zřízení cyklopruhu, apod., které prostě za všech okolností vycházely bídně. Komise se nakonec vyjádřila tak, že nejjednodušší a prakticky jediné funkční řešení je průjezd prostě povolit dopravním značením. Jenom z kopce, samozřejmě.

Doporučená nová propojení

Komise dostala k posouzení několik návrhů na nové cyklotrasy. Seznam existujících akcí je sice relativně dlouhý, deficit infrastruktury je ovšem stále ještě tak hluboký, že přidání několika záměrů rozhodně není na škodu.

První doporučenou akcí byl jižní obchvat rybníka Slatina, který by mohl sloužit jako objížďka klikatícího se úseku ulice Slatiny na trase A24 a současně i jako bezmotorová spojka z Dolních Měcholup do Dubče.

Další doporučenou akcí je stezka mezi Krejcárkem a Vítkovem, která napojí cyklotrasu nad železničním rozpletem Sluncová s ulicí Pražačka na Žižkově. Půjde sice o vrchařskou prémii, ale sklonově příznivějšímu vedení do ulice Jana Želivského brání soukromé pozemky. Koridor páteřní trasy A42 tak stezka bude plnit jen s výhradou. Stezka již byla na jaře 2020 na městě schválena v balíku akcí požadovaných městskými částmi a komise ji tak i přes zmíněné nedostatky doporučila k realizaci.

Semafor na křižovatce Koubkova – Bělehradská by mohl omezovat tramvaje

Lávka přes Bělehradskou ulici se na komisi dostala opakovaně. Tentokrát jsme řešili návaznosti, které si vyžádají zřízení několika cykloobousměrek. Naprostým minimem jsou ty v ulici Ke Karlovu od Apolinářské a Wenzigova. Pro maximalizaci pozitivního dopadu lávky na plošnou prostupnost je ale potřeba zobousměrnit pro kola ještě více dalších úseků (Ke Kateřinkám a Ke Karlovu v úseku Viničná – Apolinářská, Záhřebská v úseku Belgická – Americká, Bruselská v úseku Londýnská – Belgická, Belgická v úseku Bruselská – Uruguayská, Uruguayská v úseku Belgická – Francouzská, Boženy Němcové (křížení SJM).

K lávce se současně zjara vedly diskuse o její potřebnosti. A to až po úroveň veřejné debaty s politiky Prahy 2. Z hlediska cyklodopravy je lávka zásadní, jelikož křižovatku ulic Bělehradská – Koubkova, kudy se dnes v praxi jezdí, prakticky není možné přestavět tak, aby byl možný bezpečný průjezd cyklistů východním směrem. Prověřovala se zde i možnost světelné signalizace, ta by ale neadekvátně zdržovala tramvaje.

Smetanovo nábřeží

Hned na dvou jednáních jsme řešili budoucí podobu Smetanova nábřeží. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) připravuje (na základě usnesení Rady HMP) koncept revitalizace nábřeží od Mánesa po Veleslavínovu. Navrhuje se přesun severní zastávky Národní divadlo k budově ND, oboustranný zastávkový mys u Karlových lázní, doplnění stromořadí a další úpravy, odpovídající možnému stavu bez většiny motorového tranzitu. Podstatné je získat základní shodu na budoucí podobě už nyní, tramvajové zastávky je potřeba umístit tak, aby se nemusely předělávat. Přičemž budoucí podoba cyklistické infrastruktury to dost ovlivňuje, hlavně u Divadla.

Nábřeží v jedné rovině bez obrub odmítají památkáři

Na stole bylo vedení cyklistů obousměrnou stezkou po nábřežní straně, nebo jednosměrnými pásy v úrovni chodníku. Komise v říjnu doporučila prověřit ještě vedení cyklistů Divadelní ulicí a zarovnání nábřeží do jedné úrovně.  Na základě toho vznikla třetí varianta, spočívající v klasických cyklopruzích. Položení nábřeží do jedné úrovně totiž vystavili nekompromisní stop památkáři, kteří prostě někde tu vysokou obrubu mít musí.

U jednosměrného vedení se vedla obsáhlá debata, zda chtít cyklisty spíš v úrovni vozovky (cyklopruh) nebo v úrovni blízké chodníku (cyklopás). Problém s cyklopruhy je, že opticky rozšiřují vozovku a jdou tak proti zklidnění provozu. Problém s cyklopásy je, že zejména na straně u Vltavy bude turistický přetlak takový, že hrozí cyklopás v podstatě pohltit a zválcovat – a vysoká obruba znemožní „prchnout“ v případě potřeby k tramvaji. Cyklopásy také komplikují umístění parkovacích míst pro zásobování. Ideál v jedné rovině znemožnili památkáři a komise se na volbě nejlepší varianty neshodla.

Výsledek celé téhle diskuse byl tedy šalamounský: zastávky je třeba umístit tak, aby šly všechny varianty, a variantu 3 (cyklopruhy) IPR ještě dopracuje.

Dodatky ke Smetanovu nábřeží

Ještě je třeba zmínit, že kvůli „myší díře“ bude pravděpodobně provoz cyklistů v tramvajových kolejích již od zastávek Karlovy Lázně. Zastávky nebudou cyklovídeňského typu (s cyklisty pojížděným mysem). To nám bylo, myslím, odůvodněno tím, že od Anenské je to na pásy moc krátké a v Anenském trojúhelníku „u javoru“ to na cyklovídeň severním směrem vychází nějak špatně. Zastávky bohužel nelze posunout blíž ke Karlovým lázním, takže to bude v kolejích delší. Ale zase by tam měl být za takových okolností slabší provoz – pokud tedy na tuto změnu organizace dopravy dojde.

Bypass Divadelní ulice jsem si prověřoval soukromě s cílem zjistit, zda by nedávalo smysl vést cyklo po oddělené stezce či dánském pásu mimo křižovatku u mostu Legií, alespoň severním směrem. Prostorově je to možné (a bylo by zajímavé dostat se obousměrně z jihu třeba do Krocínovy). IPR to nakonec nenakreslil, pro jednosměrný průjezd to ale půjde doplnit a cykloobousměrka od Goethe institutu dál by se podle vyjádření zástupce IPRu vešla.

Podáš prst...

Na závěr si ponechám vyjádření komise k petici obyvatel z okolí cyklostezky Rokytka. Na ní byl nedávno upraven dopravní režim z (nesmyslné) stezky pro cyklisty na (smysluplnou) stezku pro chodce a cyklisty. Místní nyní požadují, aby byly na stezce v některých místech cyklisté dále omezeni a případně jim bylo přikázáno vedení kola. Jedná se o jediný koridor, kudy lze projít pěšky a stezka bývá v některých úsecích přeplněná.

Komise odmítá omezit průjezd cyklistů na cyklostezce

Příčinou přetížení stezky je samozřejmě naprosto zoufalý urbanismus nových developmentů v posledních 15 letech. V rámci maximálního vytěžení území byl pro stezku ponechán v některých úsecích jen minimální třímetrový proužek. A jednotlivé developmenty jsou navíc dopravně uzavřené tak, že mezi nimi jinudy než po stezce veřejnost nejenže neprojede, ale ani neprojde.

Stezka ovšem nemá v údolí Rokytky zatím chráněnou alternativu a omezování jízdy na kole zde tak nepřipadá v úvahu. Věci by ale třeba pomohlo, kdyby některá SVJčka z developmentů přiléhajících ke stezce (a jejichž členové nepochybně často podepisovali výše zmíněnou petici), umožnila veřejný průchod přes své pozemky a ke stezce tím vytvořila alternativu průchodu územím. Přetiskuji tedy vyjádření komise v plném znění:

KCD nesouhlasí s podnětem připravované petice občanů Prahy 9 „Za lepší život na Rokytce“ vyloučit provoz cyklistů na společné komunikaci pro cyklisty a chodce. Stezka vznikla s pomocí příspěvků EU na budování cyklostezek na tělese bývalé vlečky a je po ní vedena páteřní cyklotrasa A26, která je zároveň cyklotrasou evropského významu Eurovelo 4 (Trasa střední Evropou). Je jednou ze základních linií celopražské sítě cyklotras. HMP usiluje o rozšíření sítě cyklostezek, která ve svém důsledku sníží zatížení této stezky cyklistickou dopravou, z pohledu chodců je však stěžejní doplnění pěší prostupnosti v celém území. Tato problematika je v kompetenci místně příslušného stavebního a silničního správního úřadu MČ Praha 9.

Vratislav Filler
Zakladatel mapy a webu Prahou na kole, předchůdců tohoto magazínu. Zaměřuje se analyticky na cyklistickou infrastrukturu, především v Praze. Je členem pražské cyklokomise, poradního orgánu Rady hl. m. Prahy. Působí jako dopravní expert ve spolku AutoMat. Vědecký pracovník zaměřený na přesné aplikace globálních navigačních systémů.

@antonio_wheelman 23. 3. 2021, 10:25

Ad Barrandovský most - aktuálně bez zúžení, přitom práce na pilíři probíhají.

Michael 23. 3. 2021, 11:12

K tomu Smetanovu nábřeží – jak na to koukám, tak na to koukám, to řešení nové tram zastávky Karlovy lázně mi připadá z hlediska cyklodopravy až trapné. Z vizualizace mi nepřijde, že by tam nešla zřídit cyklovídeň v obou směrech z důvodů šířkových poměrů. No třeba ta vizualizace zkresluje :)

Neo Moucha 23. 3. 2021, 12:02

Jak už psal výše antonio_wheelman - Zúžení nakonec zatím bylo skutečně jen po nezbytnou dobu, kdy práce na pilíři potřebovaly více místa, poté byl ohrazený prostor zmenšen tak, že zůstala použitelná v podstatě celá šířka stezky. Zmizely také značky cyklisto veď kolo.

Vratislav Filler 23. 3. 2021, 12:43

@antonio, @Neo Moucha: díky za zprávu, tak to nakonec dohodli docela dobře.

Chuta 23. 3. 2021, 13:28

Můžu se zeptat, jak přesně má vypadat ta "stezka mezi Krejcárkem a Vítkovem"? Chápu to tak, že někde mezi "za Vítkovským tunelem" a před tramvajovou zastávkou Krejcárek vznikne propojka A257 a A25 (čísla dle mapy.cz, u Vás je to A5/A42 a A257)? Ve Vaší cyklomapě je jakási propojka A42 - to je ono?

Neplánuje se krátké napojení od "začátku" Vítkovského tunelu do ulice Kališnická? Když Praha 3 přezentovala nějaký materiály k revitalizaci Vítkovské promenády, tak to tam bylo zobrazeno. Nicméně revitalizace již probíhá a nevypadá to, že by na tohle napojení mělo dojít.

Díky za případné informace.

Zbyněk Uzel 23. 3. 2021, 19:00

Krejcárek - Vítkov: Nedávaly by smysl spíš cyklopruhy v široké ulici Pod Krejcárkem, které napojí Jana Želivského, než nějaký trhák na Vítkov?

Můžu vědět více o zpomalovacích prazích na A2 (klidně mailem)? To mi hlava opravdu nebere, lentilky jsou u nádraží Modřany, jejich vliv na bezpečnost je minimálně sporný. Sice tam jedu pomaleji, ale místo provozu sleduju lentilky, abych se kolem trefil mezi ně. Zpomalovat cyklostezky a stavět silnice na násobky nejvyšší povolené rychlosti je nějaká česká fetiš.

Caidel 23. 3. 2021, 19:03

To napojení do Kališnické by se hodně hodilo. I kdyby to měla být prošláplá pěšinka nebo schody po kterých bych to kolo pár metrů poponesl, hlavně něco.

Jiří Motýl 23. 3. 2021, 19:12

Caidel: úplně jsem tam svahem nešmejdil, ale ze studia různých online podkladů mi kdysi přišlo, že možná cca tudy (https://mapy.cz/s/ferubasaru) někdy vedla nějaká cesta/pěšina. Pokud by tomu tak bylo a šlo by obnovit, pak by mi to přišlo i sklonově jako možná nejlepší varianta, jak se tam dostat.

Neo Moucha 23. 3. 2021, 19:22

Lentilky v Modřanech viz. možná někomu známý úraz MuDr. Pafka https://www.ceskatelevize.cz/porady/1186000189-13-komnata/219562210800013-13-komnata-pavla-pafka/
Jinak Rokytka mi zvedá tlak, tušil jsem, že ten prst nebude poslední, co po nás budou chtít - navrhuji založit petici na navrácení původního dopravního režimu ;)

Lukáš M 24. 3. 2021, 11:19
1
1

Zlegalizovat Letenský tunel dolů, je zajímavý nápad. Víc funkční pro mne, nevím jak pro ostatní je povolit jízdu Těšnovským tunelem.

mirek 24. 3. 2021, 15:31
1
1

Já bych teda tunelem určitě nejel. Pár lidem to asi pomůže, ale obávám se, že to zase zneužijí kritici

Jan Fiala 24. 3. 2021, 17:37

Letenským tunelem jsem zamlada dolů jezdil. Zákaz vjezdu cyklistů býval jen ve směru nahoru, protože tenkrát auta dost čoudila a do kopce člověk víc dýchá.
A Rokytka - to jsem tu před časem (loni?) už psal, když tam zrušili cyklostezku, že je to jen mezikrok k úplnému zákazu cyklistů. A je to tu.

Lukas 25. 3. 2021, 16:43

Stran té lávky přes Bělehradskou: Ta lávka by se mi hrozně hodila. Jsem pravidelně dojíždějící cyklista jezdící Lublaňskou. Nicméně jsem zároveň proti zničení zákoutí s těmi schody. Ta lávka je jen výsledek neschopnosti pořešit křižovatku Bělehradská x Šafaříkova. Myslím, že ve finále nikdy nevznikne, protože se proti ní zvedl docela lokální odpor viz zde: https://schodybelehradska.cz/

bob 25. 3. 2021, 22:22

Takže na nábřeží bude zase cyklopruh podél parkujících aut? V takových místech vždy raději jezdím mimo tento pruh, protože nechci, aby mě nějaký řidič zabil otevřením dveří.
Taky nechápu, proč cyklopruhy při okrajích vozovek nemohou být oddělené nějakými sloupky či obrubníky od pásu pro auta, v zahraničí je to tak zcela běžné.

zangief 26. 3. 2021, 08:58
3
1

“ nová okružní křižovatka by neměla být v podobě tzv. „turbookružní“ křižovatky. Ty nejsou v ČR naštěstí zatím běžné, ale je cukání velké kruháče takto přestavovat.”
Tohle mi na vás vadí. Kopete jen za kola a nesnažíte se najít dobré podmínky pro oba. Turbo je pro Vítězné nám. jasně nejlepší řešení a mělo tam už být léta, místo toho je to defacto jednopruhový kruháč, ten vnitřní pruh nikdo nevyužívá a je takřka k ničemu, jen zabírá prostor. Jistě víte že v NL jsou všechny vícepruhé kruháče turba, stejně tak v Polsku už vznikají skoro jenom ty. A oddělenou infrastrukturu si dokážou vybudovat, kor na tak obrovské ploše. Tak to prosím ještě přehodnoťte, protože turbo pro auta a cyklisty provést přes námestí odděleně je zcela jistě nejlepší řešení pro oba.

Neo Moucha 26. 3. 2021, 10:04
1
2

@zangief: Když k té citaci doplníte ještě tu druhou část: "Pro cyklisty je turbookružka fakticky likvidační, pokud nevzniknou paralelní luxusní cyklostezky (k jejichž stavbě je ovšem o poznání menší cukání)." Už to tak na "kopání jen pro kola" nevypadá, co vy na to?
Jinak mi ale stejně přijde, že ten obrázek Vitězného nám. z IPRu žádné turbo nemá, je to stejné, jako je současný stav ne? Pokud má být turbem třeba to co vzniklo z obou stran I.3 u Benešova u Prahy...

Neo Moucha 26. 3. 2021, 13:22

@myself :) Je to turbo, nevšiml jsem si toho přidaného třetího okružního pruhu směrem dolů na výřezu, stáhl jsem si celý návrh z IPRu a hned to je na celku vidět. ;)

zangief 26. 3. 2021, 14:32
2
2

Já s tím souhlasím že pro cyklisty je turbo problém. Na druhou stranu, vícepruhová okružní křižovatka je zase problém pro většinu českých řidičů (kterých je jistě víc), a právě aby se plně využila její kapacita, budují se turba, čímž se fakticky legalizuje způsob ježdění po kruháči jako ve Španělsku nebo Francii kde to mají zažité (při odbočení doleva jedete vnitřním pruhem, na víceproudé silnici můžete jet rovně i "vnitřkem".
Otázka: obětujeme dobré a elegantní sillniční řešení tak důležitého náměstí kvůli tomu že není "cukání" postavit oddělenou infrastrukturu?
Takové náměstí po turbu přímo volá, a když se jenom letmým pohledem podívám na mapu Berlína, tak z fleku vidim 3 náměstí velmi podobné našemu Víteznému, která jsou tak vyřešena (např Straussberger platz, Siegessaüle, Ernst-Reuter platz).

NO a bohužel až teď koukám do toho IPR návrhu...a vidim - máte pravdu - že to je opravdu paskvil, který mi v téhle podobě taky smysl nedává :( Myslel jsem že aspoň ulice ČSA a Evropská zůstanou čtyřpruhy, nebo že dokonce vrátí čtyřpruh i do Svatovítské a Partyzánů. Ale jestli se mají podle návrhu uškrtit všechny ulice vcházející na náměstí na jeden pruh, pak tam to turbo skutečně moc velký význam mít nebude. A teď když se kouknu ještě z větší blízkosti, nebo i detailněji na obrázek v článku, tak nakonec vidim že všechny cyklopruhy skutečně končí 100m před kruháčem článku navzdory, a jsou dále vedeny mimo silnici po krajích náměstí. Cyklista tak v návrhu vůbec nemá vjíždet na ten "likvidační" kruháč. Kde je tedy ten problém, když cyklista má v návrhu krásnou cestu po obvodu?
Za mě tedy nyní jen to turbo upravit a nechat více pruhů pro auta i na výjezdech :)

Jiří Motýl 26. 3. 2021, 20:37

Zangief: "tohle mi na vás vadí": tím míříte na cyklokomisi, která to usnesení přijala, na Vratislava Fillera, nebo na tento web?

Pokud myslíte tento web, tak bych jen podotknul, že A) toto je názorový příspěvek Vratislava Fillera, B) je to web o cyklistické dopravě, tak asi jisté zaměření pohledu je předpokládatelné. (ale máme tu články i jako tento: https://mestemnakole.cz/2018/08/rozhovor-s-frantiskem-brasnou-ze-sons-o-bezbarierovych-upravach-a-cyklisticke-doprave/ nebo i tento názorový článek: https://mestemnakole.cz/2017/02/tramvajove-koleje-pozor-siroke-zlabky/
Rozhodně se tu snažím, aby zaznívaly různorodé pohledy.

Jinak co se za mě osobně Vítězného náměstí týče, tak souhlasím s Neo Moucha, citoval bych tu Vratislavovu pasáž celou.
Ad ta tři náměstí v Berlíně. Kdyby měl kulaťák podobné cyklořešení jako ta Vámi zmiňovaná náměstí, tak mi nějaká turbokřižovatka nervy nedrásá a klidně pro ni zahlasuji.
Když se ale podíváte na ten architektonický návrh detailně, tak je to spíše řešení ve stylu náplavka, včetně rozplynutí hladkého pásu před pěším prostorem s tramvajovou zastávkou.
Což o to, já stokrát raději pojedu pomalu pěší zónou někde kolem vodních trysek a předzahrádek, ale obávám se, že to není efektivní průjezd pro každého. Návrh ve výsledku dokonce hrozí být nebezpečný pro chodce. A to pomíjím to absurdní cyklistické trasování u přejezdu přes Jug. partyzánů. To beru za čistou imaginaci návrhu bez opory v realitě, která nemá šanci být v této podobě realizována. Zkrátka a dobře "krásná cesta po obvodu" za mě vypadá jinak.

Jinak se plánuje obchvat toho náměstí, takže té dopravy tam bude méně, proto asi návrh nemá ty čtyřpruhy.

Aniž bych to hodnotil nebo obhajoval, tak Praha v posledních letech kráčí směrem integrovat rychlé cyklisty v provozu a pomalejším umožňovat substandardní řešení v přidruženém prostoru (legalizované chodníky, apod.). V tomto duchu vidím i ten vítězný návrh, který po tom obvodu navrhuje právě takové substandardní řešení. O důvodech doporučení cyklokomise nemám žádné informace, ale beru jako takové připomenutí, že ta cesta po obvodu v této podobě rozhodně není ideál, a pokud vznikne v podobném duchu, tak se má počítat s cyklisty i uvnitř kruháče. Chápu, že je ve výsledku vždy přijímán nějaký kompromis. Ale zase rozumím tomu, že cyklokomise se na to dívá trochu důrazněji z pohledu cyklistické dopravy. Ten kompromis asi vznikne trochu na jiné platformě než je schůze cyklokomise.

zangief 27. 3. 2021, 17:10

Jiří Motýl: Díky za reakci a informace! Mířím tím asi zejména na spolek Automat, se kterým pokud se nemýlím spolupracujete a jehož členem je pan Filler. On i název mi trochu implikuje že má za cíl hlavně omezit auta :) Já si velmi vážím jeho práce i celé vaší redakce a jsem moc rád za vaš web. Je super že díky vám (resp Automatu?) se daří prosazovat cykloopatření v Praze. Ale přijde mi že mnoho z nich je až příliš na úkor automobilové dopravy a že místo čistě snahy zlepšit podmínky pro cyklisty je tam vždy i omezit kapacitu pro auta. Dám vám příklad z toho Berlína, všechny ty náměstí jsou na šesti až osmiproudých silnicích v intravilánu města. Nemůžu si pomoct ale přijde mi že kdyby to bylo v Praze tak Automat/Praha navrhne je všechny osekat na jeden pruh v každém směru s podélným parkováním a cyklopruhy. Proč v eco friendly Berlíně nevadí mít významnou komunikaci přes významné náměstí a u nás ano?
Ad toto: Turbookružní Vítězné náměstí by bylo pro cyklisty pastí -Pastí by nebylo protože cyklistovi dle návrhu před kruháčem skončí cyklopruh a plynule vjiždí na nějaký ten cyklopás. Proč titulek nezní “Špatně navržené cyklopásy podél náměstí”? Vidím v tom opět snahu ubrat kapacitu pro auta, i když se dá zapracovat na lepším řešení pro cyklisty a stejným pro auta.
A souvisí to s tím co zmiňujete, že se integrují rychlí cyklisté do provozu, a pomalejším se umožňuje průjezd po chodnících apod. - to mi přijde velmi zvláštní a zajímalo by mě jestli to funguje i jinde? Myslel jsem že i vy jste zastánci oddělené infrastruktury (omluva pokud je to jen názor Prahy). Ve městě by si podle mě měli být cyklisté rovni a jezdit po společné síti oddělených cest, popř cyklopruhů. Proč je dělit? Pokud chceme aby se podíl cyklistů v Praze zvýšil, tak bychom měli myslet zejména na ty pomalejší a méně odvážnější, protože těch je většina, ty odvážnější už dávno jezdí a nebojí se ani turbokruháče :) Já jsem spíš ten městský cyklista co radši jede zajíždkou než aby musel do provozu, a nějakým souběžným legalizovaným chodníkem si přijdu lehce ochuzen když vidím infrastrukuturu a cyklomyšlení např. v Olomouci nebo i Plzni, kde mají pěknou síť asfaltových cyklopásů na chodnícich. To oddělení rychlý/pomalý cyklista mi dává smysl v obcích na krajích Prahy kde je větší podíl těch rychlých silničkářů co projíždejí vs pomalých co jedou do obchodu, ale rozhodně ne na Vítězném námestí, kde by i těch pár rychlích - podle mého skromného názoru - mohlo jet po obvodu náměstí s těmi “pomalými” na chvíli odděleně. Na druhou stranu uplně souhlasím že jestli tam bude styl náplavka tak to plno lidí střihne přes ten kruháč. Ale nebylo by lepší vložit tu snahu do zkvalitnění těch cyklo bypassů podél náměstí, radši než zatrhnout turbokruháč? Protože to je fakt pro obě strany (auta i cyklo) kompromis na houby....

Jiří Motýl 27. 3. 2021, 17:44

Zangief: tak co si myslím já, je docela irelevantní, neboť mám na projektovani cykloinfrastruktury asi téměř nulový vliv. Stejně tak se úplně nechci pouštět do diskuze o dopravnim plánu Berlína. Nic detailního o o tom nevím.

Připravujeme takovou anketu mezi lidmi, co na budování cyklo v Praze nějaký vliv mají. Tak teď nebudu mluvit za ně, proč třeba prosazují duální řešení a kde se inspirují. Tak do měsíce to tu detailně prodiskutujeme. :)

Vidíte, to je dobrá zpětná vazba, Vás naštval ten titulek. To mě nenapadlo. Je to takový nový formát s novým designem a učíme se s ním pracovat. To tam ani nepsal autor, ale při editaci jsem to tam v časovém presu a s nulovým soustředěním dával já před vydáním někdy uprostřed noci.
Trochu bez rozmysli jsem tam zkopíroval nějakou přibližně vystihujici větu z textu, aniž bych se soustředil, jak to působí samo o sobě bez čtení článku. Příště se na to více soustředím.

Ad AutoMat: ano vycházíme s podporou a záštitou AM, ale redakčně nám AM do textů nijak nezasahuje. Samozřejmě ale třeba V. Filler pracuje i pro AM, takže různá propojení tam jsou. Snažíme se v tom být ale otevření a otevřeně o tom informovat.
Jasně to jméno spolku je takové jaké je, asi částečně i historické. Dokonce jsem zaznamenal, že někteří členové s tím názvem nejsou moc spokojeni. Ale nehodlám diskutovat, do jaké míry spolek nebo jeho jednotliví zástupci miluji nebo nenávidí auta, to ať si každý vyhodnotí pro sebe sám.

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat
Co se dělo na cyklokomisi od loňského podzimu?
Blogy,

Co se dělo na cyklokomisi od loňského podzimu?

24. července. 2022, 15min. čtení12