Návod: Jezdíme po stezkách a v uličkách

Publikováno: 16. dubna. 2021, 11 min. čtení
Aktualizováno: 15. dubna. 2021
Autor: redakce
Úvodní foto: Tomáš Cach
Publikováno: 16. dubna. 2021, 11 min. čtení
Aktualizováno: 15. dubna. 2021
Autor: redakce
Úvodní foto: Tomáš Cach

Bez znalosti základních pravidel pro jízdu po cyklostezkách a ve slabém provozu byste neměli snad ani vyjet z domu. Předpisy ovšem nejsou všechno. Podívejme se proto, jak se na stezkách a v uličkách chovat správně, bezpečně a ohleduplně. Znovu zopakujeme podstatné:

  • Cyklista je řidič a platí pro něj pravidla silničního provozu
  • Žluté cedule s číslem cyklotrasy nedělají z chodníku cyklostezku
  • Na stezce s pěším provozem nesmí cyklista chodce ohrozit

Znovu vydáváme naši populární sérií návodů pro jízdu na kole ve městě. Aktualizovanou pro rok 2021. Nepůjdeme striktně popořadě od začátků až po nejpokročilejší kapitoly. Třetí pokračování se soustředí na naprosté základy: jak bezpečně jezdit po stezkách.

Více návodů najdete v sekci Návody nebo v přehledné knize Městem na kole


Cyklostezky vyhrazené i společné

Cyklostezka je základním prostředím pro pohyb začínajícího městského cyklisty. Existují tři druhy: 1) stezka pro cyklisty, 2) stezka pro chodce a cyklisty společná, 3) stezka pro chodce a cyklisty dělená. Dále můžeme narazit i na chodník nebo pěší zónu s povolenou jízdou cyklistů. 

Stezka pro chodce a cyklisty se při větším zalidnění pejskaři, rodiči s kočárky a zejména bruslaři může pro cyklistu stát zdrojem nočních můr. Na běžné cyklostezce mají všichni jezdit a chodit vpravo. Když je cesta značená jako silnice se zákazem motorové dopravy, mají chodci chodit vlevo a bruslaři si můžou dokonce vybrat. I na stezkách, kam chodci nemají přístup, určitě narazíte na bruslaře, kteří tam smí, a neexistuje-li souběžný chodník, tak určitě i na chodce, na které se při plánování infrastruktury zapomnělo. 

Chodce míjíme vždy tak, abychom je neohrozili. Nutností je tedy buď nechat si minimálně metrový boční odstup, nebo jet takovou rychlostí, která umožní kolo na místě zastavit, pokud by chodec náhle vybočil ze své cesty. 

Chodce, kteří jsou stejným směrem (k nimž se přibližujete zezadu a chcete je předjet), je dobré upozornit na vaši přítomnost vždy při míjení s menším než metrovým rozestupem. Zvonek je tedy pro zalidněné cyklostezky naprostou nezbytností. 

Správný postup pro předjíždění chodce na úzké stezce je zazvonit už z větší vzdálenosti (20–30 metrů) a zpomalit, nebo alespoň přestat šlapat. Když vám chodec uvolní místo, můžete projet na volnoběh, když nereaguje, musíte zvonit a zvolňovat až do případné jízdy krokem. Samozřejmostí je poděkování při míjení. Zvonění z větší vzdálenosti dá chodci dostatečný čas udělat vám místo a zároveň ho zbytečně nevylekáte.

Samostatnou kapitolou jsou chodci či bruslaři vybavení sluchátky. Ty nemůžete na svou přítomnost efektivně upozornit zvonkem, ovšem pokud má někdo při pohybu na stezce pro cyklisty sluchátka, musí být s těsnějším předjížděním od cyklistů srozuměn. 

Na zalidněné cyklostezce s provozem pěších a pomalých i rychlých cyklistů se držíme vpravo tak, aby nás ostatní mohli předjíždět. Vybočujeme-li při předjíždějí doleva, ohlédneme se za sebe, abychom tam nevjeli někomu rychlejšímu, a ukážeme rukou změnu směru jízdy. 

Na běžných cyklostezkách není speciálně omezena maximální rychlost. Na smíšených stezkách v obci s výskytem chodců je ale nežádoucí jezdit rychleji než třicítkou. 

Na stezce, která je prostorově oddělená od chodníku, byste se měli držet v části určené cyklistům. Vyjet na část určenou pro chodce můžete jen při míjení překážky. Totéž platí v opačném gardu pro chodce. Bruslaři si (jako vždy) mohou vybrat, jestli si budou hrát na chodce, nebo na cyklisty. Chodci si budou často vybírat tu stranu, po které se jim půjde pohodlněji, je tak dobré přizpůsobit se místním zvyklostem.

Na křižovatkách dvou stezek si pamatujte: i na cyklostezkách platí přednost zprava, pokud není dopravním značením určeno jinak.

Legalizovaný chodník a pěší zóna s provozem cyklistů

V pěší zóně a na chodníku s povolenou jízdou cyklistů požívají chodci vyšší ochrany než na cyklostezkách. Chodci sice musí umožnit cyklistovi jízdu, ten ale musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům a v případě nutnosti i zastavit. Maximální rychlost v pěších zónách a na legalizovaných chodnících je 20 km/h. Při výjezdu z pěší zóny nebo z chodníku do vozovky je třeba dát přednost ostatním vozidlům.

Umožňují-li to prostorové podmínky, objíždíme chodce s více než metrovým odstupem. Pokud je pěší zóna natolik zalidněná, že se už dá jet pouze rychlostí chůze, doporučujeme kolo vést, i když tak cyklista zabere více místa. V úzkém koridoru legalizovaných chodníků můžeme využít zvonek, podobně jako na cyklostezce. 

Zvláštní pozornost je třeba věnovat vjezdům či východům z domů, které se na legalizovaných chodnících vyskytnou spíš než na cyklostezce. Není-li chodník podél domů dělený, stejně se z bezpečnostních důvodů raději držíme spíše na straně u vozovky. Pozor musíme dát i na další nepřehledná místa – rohy domů, zaparkovaná auta, různé budky, reklamní panely či jiný mobiliář. Zejména mějme na paměti, že dítě nebo pes se mohou nečekaně vynořit i z míst, kde bychom dospělého člověka nepřehlédli.

Obytná zóna

Obytná zóna se od běžné klidné uličky liší jen v maximální rychlosti 20 km/h a když z ní vyjíždíte, dáváte přednost všem vozidlům. V obytné zóně si smí na ulici hrát děti a je třeba zde počítat s vyšší frekvencí chodců, v případě nutnosti máte povinnost i zastavit. V tomto jsou pravidla velmi podobná pěší zóně. Do obytné zóny ale máte vjezd obecně povolen vždy, což se nedá říct o všech pěších zónách a chodnících.

Jízda po chodníku

Jízdu po chodníku mají povolenu pouze děti do 10 let, pokud se tedy nejedná o chodník s povolenou jízdou cyklistů (viz výše). Někteří cyklisté však i přes zákonný zákaz po chodníku jezdí, přestože mají desáté narozeniny dávno za sebou. S tímto nešvarem se můžeme setkat hlavně v místech, kde je velmi silný a rychlý automobilový provoz a neexistuje žádná jiná legální alternativa, jak danou oblastí projet bezpečně. Ať už se jedná o dítě, nebo o dospělého, který na chodníku nemá co dělat, je nutno říct, že se jedná o pěší prostor a je třeba se zde chovat co nejohleduplněji, vždy předpokládat přítomnost chodců a být připraven kdykoliv na místě zastavit a seskočit z kola. Pokud s ježděním ve městě začínáte a do provozu si zatím netroufáte, po chodníku byste měli jezdit s vědomím, že se jedná o špatný návyk, kterého byste se časem rádi zbavili.

Apelujeme: Nebojte se sjet z chodníku!

Přejezd pro cyklisty

Při jízdě po cyklostezce můžete křížit jiné komunikace po přejezdech pro cyklisty. V případě přednosti si rozhodně nepleťte přejezd pro cyklisty s přechodem pro chodce. Na rozdíl od řady jiných zemí nemají v Česku cyklisté na přejezdech přednost a musí počkat, až auta přejedou. Pokud vás řidiči čas od času pouští, je to jen jejich dobrá vůle, na kterou nelze vždy spoléhat. 

Jediná výjimka, kdy řidič cyklistovi při odbočování přednost dává, je na světelné křižovatce, má-li cyklista zelenou. V některých případech ale dává odbočující řidič ze zákona přednost pouze chodcům a cyklistům ne. Potom může na souběžném přechodu a přejezdu svítit zelený panáček, zatímco cyklista má červenou. Pokud spěcháte, můžete kolo převést jako chodec.

Přechody pro chodce

Není neobvyklé, že společná stezka pro chodce a cyklisty kříží silnici pouze přechodem pro chodce. Interpretace, zda je na takovém přechodu nutné sesedat, se různí. Policie většinově sesedání vyžaduje. Do budoucna by taková místa měla být nahrazena smíšeným přechodem s přejezdem (toto dopravní značení je v Česku několik let starou novinkou).

Přerušení cyklostezky přechodem pro chodce je nešťastné řešení, na něž řada cyklistů reaguje tak, že se na přechodu chovají jako při vjíždění na komunikaci (dávají přednost všem ostatním vozidlům). Pokud hodláte přechod přejíždět, rozhodně nespoléhejte na to, že se k vám řidiči budou chovat jako k chodci, neboť se (zejména v křižovatkách) dostanete do řidičova zorného pole v posledním okamžiku. 

Dáváme přednost v jízdě

Při jízdě v klidných ulicích musíte dodržovat na křižovatkách přednost zprava, pokud není značením upravena přednost jinak. Přijede-li naráz ke křižovatce více vozidel, projíždějí postupně. Ani v případech, kdy máte přednost, nespoléhejte slepě na to, že vás ostatní vidí, a sledujte, zda vás skutečně řidič pouští, nebo ne. A pokud už stojíte, můžete klidně řidičům aut pokynutím naznačit, že máte pomalý rozjezd a počkáte.

Přednost se dává při vjezdu do vozovky z místa ležícího mimo silnici – z cesty, pěšiny, dvora, chodníku, cyklostezky, pěší zóny nebo obytné zóny. Přednost se dává také při vjezdu z účelové komunikace. Taková „účelová komunikace“ může být i docela velká – může to být vjezd na benzínovou pumpu nebo do vrátnice podniku, dokonce nemusí být ani značená trojúhelníkovou značkou „dej přednost v jízdě“. Někdy je proto obtížné poznat, zda se jedná o výjezd z účelové komunikace, nebo o křižovatku. Když si nejste jistí, jestli má auto na asfaltce zprava přednost dát, nebo dostat, je bezpečnější počítat s tím, že vám tam vjede, a raději zastavit. Stejně vás bude brzy předjíždět, tak proč ho nepustit hned.

Dojedeme-li klidnou ulicí k velké křižovatce, nemusíme se nutně prát s řazením a provozem a můžeme situaci vyřešit převedením kola po přechodu. V silném provozu je to někdy i jediná šance, jak křižovatku nějak rozumně překonat. 

Před odbočením vždy ukazujeme směr, odbočujeme-li vlevo, ohlédneme se. Spolehlivé zvládnutí těchto dovedností budeme potřebovat, jakmile se někdy dostaneme do silnějšího provozu. O tom jsme již psali zde.

redakce
Redakční tým online magazínu Městem na kole

Jenda 16. 4. 2021, 15:04
4
4

> Na běžné cyklostezce mají všichni jezdit a chodit vpravo.

Zdroj?

> tak určitě i na chodce, na které se při plánování infrastruktury zapomnělo

Já bohužel narážím na chodce i tam, kde infrastrukturu v pohodě mají. Naposledy například u zastávky autobusu Severozápadní, kde šli vedle sebe po stezce pro cyklisty, a pak hned o kousek dál totéž u zastávky Depo Kačerov (kde je to dělené napůl zabradlím).

Chodce rozháním řvaním Alláh Akbar, a pokud je to v místě, kde nemají co dělat, a je na to čas (tj. jedu dost pomalu atd.), tak ještě při projíždění rukou simuluji pistoli a dělám "dž dž dž dž". Už jsem přemýšlel že bych měl vozit kameru a dávat to na youtube. Alternativou by byl pořádný klakson (zvonek nepomáhá), ale nevím, jestli si ho spojí se sebou a nebudou si myslet že okolo troubí nějaké auto ne na ně.

Jiří Motýl 16. 4. 2021, 23:45

Jenda, ad zdroj: Je pravda, že to už v těch návodech máme a kopírujeme dlouho. Zdroj nevím, zda dohledáme. Když se nad tím teď zamýšlím, tak oporu v zákoně 361/2000 to nemá.
Vyargumentovat by šly asi všechny tři varianty - chůze vlevo, chůze vpravo i chůze kdekoliv. Tak spíš je asi otázka, co je v reálu nejpraktičtější doporučovat. Nebráním se diskuzi.

Tik 17. 4. 2021, 02:05
4
3

@jenda: promin, ale takove tupe agresivni hovado, ktere si leci na chodcich komplexy, jsem jeste nevidel.
V podstate jsi stejny ci horsi automobilistu, strikajicich vodu z ostrikovacu na cyklisty a troubi.
Uprimne: je jen otazkou casu, kdy te s "allah akbar" a "dzz dzzz dzzz" pistoli z toho kola nekdo sunda a vysvetli ti, ze tudy cesta nevede.

Jenda 17. 4. 2021, 05:22

Kdo mluvil o chodnících? Tam bych si samozřejmě nedovolil komukoli jakkoli naznačit, že má uhnout (když už po nějakém chodníku výjimečně jedu a ještě výjimečněji tam někoho potkám). A jinak mi ani nevadí chodci na stezce pro cyklisty, pokud alespoň trochu berou ohled na to, že jdou po stezce pro cyklisty a musí umožnit průjezd.

Jaký přístup by sis představoval ty? Zkoušel jsem jich několik a tohle funguje ze všeho nejlíp. Ostatní byly buď neúčinné, nebo dokonce vyvolávaly konflikty (například na normální cyklistický zvonek použitý na stezce na Nuseláku už mi několikrát někdo reagoval agresivně - ukázalo se, že nesleduje značky). Tohle kupodivu žádný konflikt nevyvolává, ani zmatené přebíhání (což dělá "s dovolením", které navíc není tak slyšet). Ještě bylo dobré "místo pro královy slony!!", ale to jde použít jenom tak do 15 km/h.

Jenda 17. 4. 2021, 05:26

Pardon, nějak se mi zdálo, že jsi psal o chod*ní*cích. V tom případě první větu ignoruj.

Štěpán 17. 4. 2021, 14:32

Já furt nerozumím kam na ty problémy chodíte? Já jezdím každý den po pražských stezkách a silnicích, včetně odpolední procházkové špičky a jediné co mi za poslední roky utkvělo v paměti byl jeden pes, co mi skočil pod kolo. A u toho jsem to čekal, takže se ani mně ani buldokovi nic nestalo, páníček se omluvil. A to si fakt nemyslím že jsem nějaký pomalý jezdec. Ano, nám zvonek - klasický - a používám i preventivně. Není chyba někde mezi řídítky a sedlem?

Štěpán 17. 4. 2021, 19:11

Hledal jsem hluboko v paměti a ještě jsem si vzpomněl na jeden incident. V lesoparku Kbely-Letňany jsem byl s dvěma prckama na kole + kole + odrážedle. Ze strany kterou jsem zrovna nepozoroval, neb jsem sledoval jestli ten menší jede do škarpy, přifrčel nějaký sportovec a bez upozornění, zvonku, ... mi začal rovnou sprostě nadávat s tím že si ty parchanty mám držet na vodítku. Tak věřím že takoví empatičtí lidé, kteří si za incidentem jdou, pak mají podobných historek zásobu. Nicméně i tohle byla výjimka mezi cyklisty.

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat : Na kole v provozu - návody 2021
Návod: Nebojte se sjet z chodníku
Začínáme,

Návod: Nebojte se sjet z chodníku

13. dubna. 2021, 6min. čtení
Návod: První šlápnutí v provozu
Začínáme,

Návod: První šlápnutí v provozu

29. března. 2021, 6min. čtení6