Rekonstrukce Táborské – smutný příběh z Prahy 4

Publikováno: 29. června. 2021, 9 min. čtení
Aktualizováno: 20. října. 2021
Úvodní foto: Vratislav Filler
Publikováno: 29. června. 2021, 9 min. čtení
Aktualizováno: 20. října. 2021
Úvodní foto: Vratislav Filler

V červnu 2021 proběhla rekonstrukce tramvajové trati v ulicích Táborská a Na Pankráci. Při zastávkách Pražského povstání vznikly ochranné cyklopruhy. Řešení pro cyklodopravu je ale ubouhou parodií připravované podoby dle studie Institutu plánování a rozvoje z roku 2016. Tu stávající vedení radnice nechalo spadnout pod stůl.

Původní stav

Ulice Táborská byla známá tím, že v ní pro cyklodopravu nebylo nic. V ulici Na Pankráci, kterou vede celoměstská cyklotrasa A41, byl v minulosti stoupací cyklopruh od Děkanské vinice po ulici Na Veselí, výše pak kvůli parkování na bývalém tramvajovém pásu pokračoval piktokoridor.

Gordickým uzlem pro průjezd na trase A41 byl pak průjezd podél dvojice křižovatek u metra Pražského povstání, kde bylo v obou směrech nepříjemné řazení s auty. Zejména bídné bylo stoupání vyžadující při legální jízdě ve vozovce buď značnou asertivitu k protlačení se ke druhému  semaforu, nebo nutnost nechat se těsně předjíždět auty, která chtějí stihnout zelenou.

Trasa A41 má přitom značný potenciál. Průjezd přes Pankrác je v souběhu s nejpoužívanější linkou metra C i nejfrekventovanější silniční radiálou – magistrálou. Být zde rozumná infrastruktura, jezdí zde z Jižního Města několik tisíc cyklistů denně, realitou je ale jen zlomek – cca 400 cyklistů na Nuselském mostě. Není lepší ilustrací bídy radiálního směru přes Pankrác a Nové Město, než že většina lidí při cestě z Jižního Města do centra volí více než tříkilometrovou zajížďku přes Braník.

Přispěla rekonstrukce ke změně tohoto tristního stavu? Obávám se, že ne.

Co nového – Táborská

Pojďme ale od začátku, jmenovitě od ulice Táborské. Zde v rámci rekonstrukce tramvajové trati a světelných křižovatek došlo k posunu zastávek Palouček a vytvoření ostrůvku na zastávce Nuselská radnice do centra. U této zastávky také najdete pro Táborskou jediný nový kousek ochranného cyklopruhu.

Ve stoupání, kde by cyklista jakékoliv opatření ocenil spíš, zejména proto, aby se nemusel namáhat stoupáním přímo v koloně s auty, nenajdete ale v celé Táborské nic.

Příspěvek k vzájemné toleranci cyklistů a motoristů jak vyšitý.

Jedinou změnou je přibyvší obruba, takzvaný bumlík, podél tramvaje v podjezdu magistrály z centra. A to věru není změna k lepšímu. Předjíždění auty bylo v podjezdu doposud nepříjemné. Nyní nejde předjet cyklistu prakticky vůbec, z nepříjemné situace se tak stala situace nebezpečná. A krom toho, “bumlíku” je nově skoro 300 metrů, takže každý cyklista, který tudy projíždí, za sebou na vjezdu na náměstí Hrdinů táhne “vláček” několika aut, která zdržel. Příspěvek k vzájemné toleranci cyklistů a motoristů jak vyšitý.

Po tomto „zážitku“ odbočujeme na Pankrác, kde se musíme nepříjemně (navíc do kopce) řadit do levého pruhu. Studie IPRu navrhovala odbočení do leva i bez řazení. Skutek utek.

Co nového – Na Pankráci

Ulice Na Pankráci prodělala největší změnu přímo u metra Pražského povstání, kde se blíž k metru posunuly tramvajové zastávky a v řazení vzniklo dost místa na ochranné cyklopruhy. Výše zmíněný “gordický uzel” tak byl přinejmenším zčásti rozetnut.

Ve stoupání dál k Pankráci se povedlo nahradit část piktokoridoru vyhrazeným cyklopruhem. Nová zastávka Kotorská ale jízdní pruh zúžila oproti předchozímu stavu a průjezd podél ní je tak nyní co do předjíždění auty horší, než byl starší pikťák o kus výš. Souvislému cyklopruhu zde brání ponechání pěti parkovacích míst. A protože řazení před Hvězdovou zůstalo beze změny, zůstává i celkový pocit z výjezdu od Děkanské vinice výš plus mínus stejný.

Směrem dolů přibyl v horní části klesání ochranný cyklopruh. Bohužel, na jízdu z kopce čtyřicetikilometrovou rychlostí je jeho šířka nedostatečná, standardních 1,75 metru vás tlačí do dveřní zóny, ačkoliv pruh pro auta má ještě rezervy (šířka je cca 3,2 metru, minimum podle TP je 2,5 metru).

Správná poloha pro člověk na kole je tak přímo na čáře a šlápnout do toho naplno. Mnozí řidiči si z toho ovšem vezmou to, že ti nevděčníci cyklisti cyklopruhy stejně nepoužívají, i když jim je namalujete. V dolní části se naštěstí povedlo tento problém odchytit. Nedošlo ovšem k žádoucímu rozšíření ochranného cyklopruhu, ale k jeho náhradě piktokoridorem, což je vyloženě trapné.

V řazení před Děkanskou vinicí se ochranný cyklopruh nevejde, takže ani zde se nekoná zlepšení umožňující aspoň předjetí kolony přímo před světly.

Situaci v ulici Na Pankráci “zachraňují” ochranné cyklopruhy u nových tramvajových zastávek, takže alespoň nějaké lokální zlepšení zaregistrovat můžeme. Jestliže jste ale od rekonstrukce v koridoru páteřní celoměstské trasy očekávali víc než minimum “co se vejde do obrub bez rušení jediného parkovacího stání,” budete nutně zklamáni.

Opět je třeba ukázat na odlišnost od studie IPR – ta v tomto úseku měla silnici zúžit na dva pruhy pro auta a jeden vyhrazený pruh pro kola. Ani jedno z toho se nestalo.

Co mohlo být?

O to větší zklamání pak nastává, pokud víte, co v ulicích Na Pankráci a Táborské být mohlo. V roce 2017 totiž v souvislosti s připravovanou rekonstrukcí tramvajové trati vznikla studie na komplexní rekonstrukci ulic “od domu k domu”, která byla opravdu výjimečná. Nebudeme se zabývat revizi pojetí Táborské, doplněním desítky přechodů, zlepšením bezpečnosti chodců před tamní základní školou, výsadbou stromořadí a dalšími pozitivy. Ani cyklisté ale ve studii nebyli opomenuti.

Ve stoupání ulic Táborská a Na Pankráci mel vzniknout cyklopruh, od Nuselské ulice po Palouček cyklopás vedený za parkujícími auty. Přerušen měl být pouze ve variantě se zachováním podjezdu. Zastávka Palouček měla být řešená jako cyklovídeň. V klesání pak měly vzniknout víceméně souvislé ochranné cyklopruhy.

Ve srovnání s tím je dosažený výsledek ubohým fragmentem, který cyklistické dopravě nedává téměř žádnou přidanou hodnotu.

Smutný příběh z Prahy 4

Jak se to mohlo stát? Studie byla dokončena v roce 2017 a okamžitě po zveřejnění se proti ní ozvaly silné hlasy proti i přes to, že byla s místními projednána. Hlavním důvodem byla ta “drzost”, že si zpracovatelé ve dvou variantách ze tří dovolili okatě navrhnout zrušení mimoúrovňového křížení ulice 5. května. Do varianty s ponechaným podjezdem pod magistrálou potom vložili, světe zboř se, dva přechody pro chodce.

Humanizace magistrály byla v té době sice slibem v programovém prohlášení tehdejší magistrátní koalice. Slibem, který v roce 2014 koaliční partneři Zelených asi nebrali moc vážně, kterému ovšem vypracováním studie o tři roky později jaksi začalo hrozit, že by mohl být začít skutečně naplňován. Studie sice navrhovala celkový počet parkovacích míst zvýšit, lokálně ale se ale ubíralo. To vše naprosto stačilo k tomu, aby se odpor motoristické lobby zdvihl do síly mocné natolik, že koaliční slib humanizace magistrály roztál jak sněhulák na Sahaře. A studie Táborské byla tímto spláchnuta ze stolu.

Šance, že by se některé dobré věci ze studie přece jen realizovaly po volbách v roce 2018, skončila definitivně za několik měsíců “palácovým převratem” na Praze 4. Tehdy koalici opustil Josef Svoboda z KDU-ČSL, a pozice na dopravě si pojistila “stará dobrá ODS” s náměstkem Zdeňkem Kováříkem.

Od té doby je dopravní progress na Praze 4 spojován se zásadou “když to není dost dobré pro auta, nebudeme dělat nic.” Rekonstrukce ulic Táborská a Na Pankráci si z toho odnesly svůj díl stejně jako řada jiných lokalit. Budeme-li si tedy kdykoliv v budoucnu stěžovat na bídu cykloopatření vzniklých při této rekonstrukci, nesmíme zapomenout na politické prostředí, které k tomu vedlo.

Vratislav Filler
Zakladatel mapy a webu Prahou na kole, předchůdců tohoto magazínu. Zaměřuje se analyticky na cyklistickou infrastrukturu, především v Praze. Je členem pražské cyklokomise, poradního orgánu Rady hl. m. Prahy. Působí jako dopravní expert ve spolku AutoMat. Vědecký pracovník zaměřený na přesné aplikace globálních navigačních systémů.

Michael 29. 6. 2021, 19:06
12

Naprostý výsměch – zejména přidání toho "bumlíku" v Táborské, který zamezuje předjetí cyklisty v tom stoupání do kopce. To neexistuje lepší řešení zamezení pojíždění tramvajových kolejí auty...stejný problém platí pro Smetanovo a Rašínovo nábřeží, kterým se kvůli tomu vyhýbám.

Tomáš 29. 6. 2021, 22:12
10

Jel jsem tam před týdnem a koukal jsem, jak dokáží stávající situaci ještě zhoršit a u toho klesajícího cyklopruhu z Pankráce jsem si říkal, jak to někdo mohl povolit, vždyť to je vyloženě nebezpečné. Z toho se fakt otevírá kudla v kapse :-(.

Vratislav Filler 30. 6. 2021, 09:59

Tomáš: Potíž je, co s tím. Když požádáme Prahu 4 o rozšíření OCP, třeba na 2,25 metru, tak to zamítnou a nahradí piktokoridorem, nebo smáznou, a ještě budou vytrubovat do světa, že cyklisti žádnou integraci nechtějí, protože když se někde udělá, chtějí ji zrušit. Horní část se dělala dřív, na dolní části jsem to chytil v návrhu stanovení a konzultoval s ODO, chtěl jsem rozšířit OCP o 20 cm (aby byl vedle pruh únosného 3,0 metru), výsledkem jednání (kde jsem z pochopitelných důvodů nebyl) byl ale nakonec piktokoridor, což také není optimální. Evidentně tam někdo (MČ nebo policajt) zadupal, že jízdní pruh vedle OCP prostě bude mít parametry vyhrazeného, nebo nebude vůbec. Takže je tam místo OCP ve správné šířce piktokoridor. Ten je sice v dobré poloze, ale jakmile vznikne kolona, auta se řadí i na piktogramech a je méně místa na pomalé předjetí zprava.

Brahma 30. 6. 2021, 10:20
11

Ty bumlíky v podjezdu pod Magistrálou ve směru na náměstí Hrdinů vyrobili dokonalou a nebezpečnou cyklistickou past. Silnice v podjezdu je do zatáčky a není v tomto směru do ní vidět. Auta se z kopečka rozjedou na 60km/h a pokud za tou zatáčkou natrefí na kolaře, který stoupá mezi zdí a bumlíky 20km/h do kopce, tak nemají přes ty bumlíky kam uhnout. S rozdílem rychlostí 40km/h a nemožností se vyhnout tam jednou někoho zmasakrují. Je to po té rekonstrukci nebezpečné. Kdo to projektoval a schvaloval? Jak to, že to nikomu zodpovědnému nevadí?

Ondra 30. 6. 2021, 12:28
8
1

Nemám slov, Praha 4 je prostě zaostalá, s tím nic nenaděláme.

Vítek 30. 6. 2021, 18:27
6
1

Člověk ani nemusí být zapálený cyklista, aby se zarazil nad dvěma aspekty téhle rekonstrukce - zaprvé jakým způsobem se o úpravách rozhoduje, jestli na základě odborných podkladů od urbanistů a dopravních expertů, nebo na základě dojmů a selského rozumu. Za druhé pak ekonomický rozměr téhle nepovedené akce - myslím, že nejsem přehnaný optimista, když věřím, že za pár let se to bude předělávat znova právě z důvodu zvyšování bezpečnosti a komfortu cyklistů. Prahu to bude zbytečně stát další peníze. Kde je péče řádného hospodáře, ta na představitele městské části neplatí?

Jakub Kliment 1. 7. 2021, 13:55
10

Podle mě je OCP v klesání blbost. Ulicí na Pankráci od Hvězdovy po Pražského povstání jezdím, pokud směřuji na Nuselský most, a ten OCP nevyužiju nebo jedu na čáře (super věc, když je mokro...). Argumentujete rozšířením OCP a zúžením jádrového pruhu. To je podle mě ještě vetší blbost. Super, že cyklista bude mít široký pruh, ale auto ho bude ve 2,50m legálně předjet nehledě na diskutovaný odstup 1,5m. Nechat se natěsno předjet v klesání v rychlosti zde cca 35+? Děkuji nechci. Ale když pojedu v OCP, tak mi nic jiného nezbyde. Zde za mě jediné správné řešení buď dát na střed pikťáky nebo tam nedávat vůbec nic. Zde se cyklista prostě nepředjíždí, takže ať jede klidně uprostřed.

Tahle vaše řešení jsou ale teď celkem často k vidění, zatím na papíře. Atletická dolů? Proč má cyklista jezdit v OCP u obruby a nechat se v rychlosti 45+ předjíždět. Podbělohorská dolů - to samé...

Správné řešení je podle mě Jeremenkova příp. Turistická, kterou jsme v ROPIDu zpracovávali. Dimenzované cykloopatření ve stoupání, naopak v klesání max pikťák. V klesání se cyklista nepředjíždí...

Vratislav Filler 2. 7. 2021, 09:51

Jakub Kliment: Dostatečně široký OCP (2,0- 2,1 m) je imho vhodný tam, kde jsou často kolony. Kde je volno, je v pohodě pikťák. OCP i VCP potřebují v klesání o 25-50 cm víc, vhodné je dávat i 2 metry podél obruby, 2,25 podél parkování. Důvod je ten, že dovoluje použití v režimech "není kolona, jedu dolů 35 - 40 těsně při čáře OCP, prakticky souběžná jízda s auty na střídačku", a "předjíždím stojící kolonu opatrně, cca 20-25 km/h). Pikták tohle moc neumí. Tady to bohužel dopadlo přesně obráceně, v horním úseku, kde zpravidla nic nestojí, je OCP (a blbe úzký) a dole, kde už kolona bývá, pikťák auta doleva neposílá.

josuk 2. 7. 2021, 10:56

podle mého je ochranných cyklopruhů na místa "kde jsou často kolony" úplná škoda. Kolona na kolo málokdy úplně zavře (jen občas i v Křesomyslově u pošty), a v době kdy tam kolona není, tak naopak způsobuje míjení v pruzích i natěsno (bez povinného odstupu) - pokud by cyklista náhodou vybočil z OCP, je viníkem..
Je to velká škoda nejen na Praze 4, možná i výsledky toho, že motoristům nerozumíme a oni nám.

Nightrider 2. 7. 2021, 13:12

OCP v klesání někdy smysl má, např. ve Veletržní jsem za něj rád: auta mezi semafory jedou max. 30..40 a já stejnou rychlostí v klidu mezi nimi, po zastavení kolony zpomalím pod 20 (kvůli dveřní zóně) a zajedu do svého proužku, auto za mnou mezitím zavře mezeru a nikdo se neomezuje ani neohrožuje. Ta úprava na Pankráci ovšem vypadá hůř: reálná rychlost aut tam bude cca 60 a za takových okolností je nebezpečné jet jak s nimi, tak vedle nich.
A bumlík ve stoupavé zatáčce je jasný pokus o vraždu :-(.

Jenda 4. 7. 2021, 22:46
2
1

Tak jsem tam dneska jel a spíš než obrubníky v podjezdu mě zarazily ty čáry před ním: https://jenda.hrach.eu/img-ext/100_2020.jpg

Je to do kopce, takže po absolvování celého kopce tam jedu dost pomalu (na rozdíl od podjezdu, kde to je z kopce), a kdybych jel po těch čárách, tak mě jde předjet. Poraďte (zejména jestli to tady čte tik), mám slepě dodržovat zákon, po čárách nejet a udělat kolonu?

josuk 5. 7. 2021, 17:36
2
1

..zákony máme tvořit, připomínkovat, měnit... ne o nich pochybovat..což pravda v této zemi není obtížné..
Podle mého je to to v podjezdu prakticky pro cyklistu nepoužitelné, ty bumlíky jsou tam naprosto zbytečné, protože k omezování tramvaje ani busu tam nedocházelo..
Nusle - Pankrác jsem jezdil vždy často, naštěstí imho tento úsek a celá táborská má řadu výhodnějších alternativ (klidnějších, bez semaforů a ztracených spádů)

Jenda 5. 7. 2021, 18:26

Mně to pro cyklistu přijde použitelné v pohodě (alespoň ten úsek co jsem jel). Blbé je to pro ostatní účastníky silničního provozu, kteří za ním pojedou v koloně.

prt 8. 7. 2021, 12:42

Ad josuk: že v Táborské k náměstí Hrdinů nebývaly kolony je pravda, ale křižovatka je zásadně překopaná (zejména vložením nového přechodu na jižní straně) a to celkově snížilo kapacitu celé křižovatky. Tedy obavy z průjezdnosti pro MHD jsou spíše na místě, bumlík standardním řešením, i zde s popsanými negativy pro cyklisty...

Pražský cyklista 8. 9. 2021, 17:39

Podle mě je to chyba IPRU a sekretariátu náměstska pro dopravu.
Proč? Jednoduše - Začalo to investicí DPP na RTT Vladimírova Táborská Na Pankráci Na Veselí Soudní. RTT je zcela jasná všem. Až na IPR a ostatní politiky, kteří ihned začali pracovat na předražených projektech přidružených míst u tramvajové trati a bezmyšlenkovitě navrhovali změny všeho co je napadlo, pro dobro nevíme koho. A tak se to všechno promítlo do konceptu koncepční studie, potom koncepční studie no a z té byli všichni totálně v rauši... haha
Mimochodem jako vždy... prostě vždy - chtě nechtě, všude kde se do něčeho vloží IPR, dopadne to jak jsem popisoval. Statistika posledních deseti let je na mé straně.

A tak jediné plus na té celé parádě je několik individuálních finančních zisků z veřejných peněz těm, co se vyskytli ve smluvním vztahu na smlouvě o dílo v investiční akci RTT Vladimírova Táborská Na Pankráci Na Veselí Soudní.

Mimochodem kolikpak asi stály stavební práce? (Pouze stavba, BEZ peněz za projektování, dozor a ostatní náklady stavby, které se průměrně pohybují nad 10% z ceny na stavbu)

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13842864?backlink=yaf1v

Hodnota bez DPH: 248 876 358,12 CZK - a to je bez dodatků...

No a co tam máme dnes? https://www.youtube.com/watch?v=6zNCteEwAFQ

Krása že? Děkujeme!

Pražský cyklista 8. 9. 2021, 17:48

Nu a inu jsem narazil na cenu koncepční studie:

Sod bez DPH: 5 080 500,- Kč
Cena dodatku č. 2 1 485 250,- Kč
Cena prací v rozsahu dodatku č.3 589 550,- Kč
Cena celkem BEZ DPH ... tradá..... 7 155 300,- Kč

Takže do toho my tady cpeme finance - do šíleností co lidi jen rozdělí a nasere - s prominutím.

A budoucnost? Na základě přítomnosti naprosto skandální.

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat