Návod: Jak si na kole rozumět s autobusy

Publikováno: 25. července. 2021, 14 min. čtení
Aktualizováno: 03. ledna. 2023
Úvodní foto: Vratislav Filler
Publikováno: 25. července. 2021, 14 min. čtení
Aktualizováno: 03. ledna. 2023
Úvodní foto: Vratislav Filler

Ve velkých městech se jako cyklisté nezřídka pohybujeme v ulicích se silným provozem veřejné dopravy, a to zejména autobusů. Jak zvládnout koexistenci s autobusy v kolonách, na zastávkách či v pruzích vyhrazených pro autobusy a jízdní kola? A co dělat, abychom veřejnou dopravu co nejméně zdržovali?


Text byl konzultován s Tomášem Prouskem (KCD, ROPID) a Filipem Drápalem (ROPID) – oba mají praxi řidiče autobusu Pražské integrované dopravy.


Dvě základní zásady

Při setkávání s autobusy je dobré se držet dvou základních zásad:

 1. Autobus je velké vozidlo. Dávejme proto pozor na rizika, které z toho vyplývají.
 2. Autobus je veřejný dopravní prostředek a přepravuje hodně lidí. Chovejme se proto tak, abychom ho – v mezích možností – co nejméně zdržovali.

Autobus je velký

Začněme tím, že autobus je velké vozidlo. A dlouhé. Někdy s kloubem. Na co si tedy dát pozor?

Mrtvý úhel rozhledu řidiče. Zpětná zrcátka autobusu jsou nastavená tak, aby řidič viděl co nejvíc, nikdy ale neuvidí všechno. Zrcátka jsou navíc nastavená na osobní auto, cyklista je menší. Když se na kole schováte za autobus, určitě nebudete vidět. Řidič vás ale nemusí vůbec vidět ani vedle autobusu.

 • Dávejte si velký pozor při předjíždění kolony, ze které autobus může odbočit vpravo. 
 • Předjíždíte-li autobus zleva (třeba když stojí v zastávce), řaďte se do středu jízdního pruhu, tak vás řidič spíš uvidí. A v nejhorším případě tak budete mít víc místa pro úhybný manévr.

Vlečné křivky v oblouku. Při ostrém odbočování potřebuje autobus mnohem více místa, než jsme zvyklí u osobních aut. Přední částí si při zahýbání někdy musí nadjet až do sousedního pruhu nebo do protisměru. Zadní kola autobusu jedou víc středem oblouku než přední. A dlouhá záď autobusu při zatáčení vybočí z oblouku ven. Co tedy jako cyklista dělat?

 • Potkáte-li autobus, který bliká a značí tak, že bude odbočovat vpravo, počítejte s tím, že si na při odbočování nadjede (i do protisměru). Můžete počkat, udělat mu místo, nebo se aspoň schovat ke kraji.
 • Nikdy se nepřibližujte k boku odbočujícího autobusu z vnitřní strany oblouku! Autobus, který se chystá odbočit vpravo, rozhodně nepředjíždějte zprava. Zaseknete-li se vpravo od boku autobusu, který začíná odbočovat, odjeďte raději na chodník.
 • Při předjíždění autobusů, hlavně kloubových, si nechávejte alespoň metrový odstup od zádě autobusu.

Autobusy v kolonách

Předjíždíte-li kolonu zprava, respektujte autobusy v ní nejen proto, že jsou velkými vozidly. Zvažte také, nakolik bude pro řidiče autobusu obtížné vás za křižovatkou předjet. Abyste si nakonec těsným předjetím spíš nezavařili…

Tip 1: Autobusy, které čekají těsně před semaforem, zprava nepředjíždějte. Skoro nikdy se to nevyplatí.

Tip 2: Zařadí-li se před křižovatkou za vás autobus a jízdní pruh za křižovatkou je úzký, nechte ho, aby vás ještě v křižovatce, kde je více místa, předjel. Trochu proto zpomalte, uhněte vpravo a levou rukou mávněte „tak jeď“. Při tomto manévru však nezastavujte a dejte si pozor, abyste se za autobusem bezpečně zařadili zpět. Jakmile vás mine záď autobusu, měli byste už zase jet plnou rychlostí. Tento manévr jde bezpečně dělat jen v opravdu velkých křižovatkách.

Autobus vyjíždějící ze zastávky 

Autobusům, které vyjíždí ze zastávky, dáváme přednost. Zákon číslo 361/2000 Sb. je v tomto jednoznačný. V § 25 (6) říká: (…) Řidiči autobusu hromadné dopravy osob nebo trolejbusu musí v obci řidiči ostatních vozidel umožnit vyjetí ze zastávky nebo ze zastávkového pruhu, a to snížením rychlosti jízdy, popřípadě i zastavením vozidla

A to platí i pro cyklisty. Když potkáte autobus, který právě zajel do zastávky, je to věc odhadu, za jak dlouho bude opět vyjíždět. Avšak v těchto situacích dejte autobusu každopádně přednost:

 • Když už řidič autobusu bliká, že chce ze zastávky vyjet.
 • Když by vás autobus následně těžko předjížděl (třeba kvůli úzkým pruhům).
 • Když je provoz za vámi slabý, nebo jedete v pruhu pro autobusy.
 • Když jsou za zastávkou semafory, na kterých by vás autobus stejně dohnal.
 • Když jedete do kopce a jste tak jako tak pomalí.

Když pouštíte autobus vyjíždějící ze zastávky, můžete jen zpomalit a výrazně před sebou mávnout pravou rukou. Mávněte zprava doleva jako tak jeď – nahrazuje to probliknutí světly, které používají řidiči auta. Řidič autobusu může tento váš signál opravdu vidět ve zpětném zrcátku.
Případně zastavte (i když to je trochu nepříjemné pro následné rozjíždění) u středu jízdího pruhu tak, abyste se nedostali dále než na úroveň zadních kol autobusu. Tak bude mít autobus dost místa, aby mohl ze zastávky vyjet, řidič vás uvidí a auta přijíždějící za vámi vás neohrozí těsným líznutím. Řidiči autobusů vám obvykle za takovou spolupráci poděkují (mávnou na vás z okénka nebo bliknou odbočovacími světly).

Ale i k dávání přednosti vyjíždějícím autobusům přistupujte s rezervou, zejména v těchto situacích:

 • Když jedete v silném provozu a předjíždí vás jedno auto za druhým. Při zpomalování nebo dokonce zastavování si musíte dát velký pozor, zda nemáte nějaké auto těsně za sebou. 
 • Když jde o autobusovou zastávku příměstských linek, kde bývá hodně cestujících a odbavení může trvat dlouho. 
 • Jedete-li z kopce rychle. 

Tip 1: Na své trase se dívejte, kolik lidí čeká na zastávkách, když tam autobus není. Je-li zastávka často skoro prázdná, budou v ní autobusy stát jen krátce. 

Tip 2: Dívejte se, jestli autobus v zastávce už nezavírá dveře. Někdy je vidět, že lidi už nastoupili, někdy jsou vidět varovná světla nade dveřmi autobusu nebo můžete zaslechnout zvukové znamení. V takovém případě je lepší dát autobusu přednost a nechat ho ze zastávky vyjet.

Tip 3: Na silnici s více pruhy můžete přejet do vedlejšího pruhu, a umožnit tak autobusu vyjet, aniž byste zastavili. Pak ho nechte trochu poodjet a zařaďte se zpět za něj. Tento manévr ale dělejte to ale jen tehdy, není-li za vámi žádné auto, a při uhýbání zřetelně ukazujte směr, aby vás řidič autobusu pochopil.

Na úzkých silnicích

Na úzkých silnicích se snažíme autobusy pouštět, jak je to jen možné. Technicky postupujeme stejně jako u všech jiných vozidel. Autobusy sice nejsou tak hbité jako osobní auta, ale nejsou ani zdaleka tak dýchavičné jako přetížená historická Tatra s valníkem.

 • Do krátkého přehledného místa (zvlášť za levou zatáčkou) vidíte o malinko dřív než řidič za vámi. Ohlédněte se dozadu, abyste dali najevo, že o řidiči víte, uhněte ke kraji a kývněte nebo mávněte rukou, ať jede. Nezapomínejte však, že řidič autobusu bude skoro vždy předjíždět stejně až ve chvíli, když sám usoudí, že je to bezpečné. Vy mu jen můžete dát víc času na rozmyšlenou.
 • V jinak úzkém pruhu můžete uhnout do místa s rozšířenou krajnicí, prázdného parkovacího zálivu, rozsáhlejšího vjezdu apod. Podle délky rozšířeného úseku stačí zpomalit, nebo je nutné úplně zastavit. Opět dejte řidiči autobusu signál rukou, že tady vás může v klidu předjet.
 • V ochranných cyklopruzích zpravidla není dost místa, aby autobus či jiné velké vozidlo cyklistu předjel bez vybočení do dalšího pruhu. V případě, že to vyhodnotíte jako vhodné, můžete autobus pustit i v takovémto místě tak, že uhnete co nejvíce vpravo. Pruh vedle ochranného cyklopruhu může mít 2,5 metru, ale často bývá i 3 metry široký a používá se místo cyklopruhu vyhrazeného. Počítejte však i s tím, že řidič někdy šířku pruhu špatně vyhodnotí a bude vás předjíždět s koly prakticky na čáře, což není dvakrát příjemné. 

Tip: Ve městě nebo při jízdě z kopce se vám někdy může podařit, že autobusu, který často zastavuje na zastávkách, nakonec ujedete. Sázejte na to ale jen tehdy, když jste si jistí, že jedete v daném úseku skutečně rychleji a autobus nebudete zdržovat.

S autobusem před zastávkou za zády

Někdy se stane, že vás autobus dojede malý kousek před zastávkou. To je nepříjemné pro oba, protože řidič může být na vážkách, zda vás ještě předjíždět. Máte v podstatě dvě možnosti:

 • Autobus pustit. Zaregistrujete-li autobus včas, zpomalte, schovejte se ke kraji a nechte autobus předjet ještě před vjezdem do zastávky. Je dobré mávnout řidiči za sebou, ať vás předjede bez zbytečného otálení. Když totiž autobus za vámi zpomalíte, manévr se prodlužuje. A když to špatně odhadnete, můžete skončit i tak, že budete muset zastavit, aby vás autobus při vjíždění do zastávky nesrazil bokem. 
 • Zrychlit, abyste autobus nezdržovali. Když už vás autobus zjevně nemůže předjet, šlápněte do pedálů, abyste jeho zdržení zmenšili. Na počátku zálivu můžete přejet do levé části pruhu (ukažte předem), aby vás autobus částečně podjel, a získal tak ještě pár sekund. To se hodí zvlášť tam, kde je záliv hodně dlouhý. Za autobusem může jet auto, ale než dojede k vám, budete už zase v bezpečí vpravo.

Tip 1: Zhruba 100–200 metrů před autobusovou zastávkou se ohlédněte, nedojíždí-li vás právě autobus. 

Tip 2: Vjíždíte-li na frekventovanou silnici, kde jezdívá hodně autobusů, rozhlédněte se, jestli se nějaký autobus neblíží z jiného směru a zda vám tedy nehrozí, že vás dojede těsně před zastávkou. 

Zastávkový záliv na ulici s krajnicí nebo cyklopruhem. Zastávkový záliv může přerušovat krajnici, nebo vzniknout rozšířením cyklopruhu. Takovým zastávkovým zálivem můžete projet – je-li prázdný. Avšak stejně, jako když jedete běžným pruhem, předem se ohlédněte, nechystá-li se do něj zrovna vjet autobus.

Objíždění autobusu stojícího v zastávce. Zastávkové zálivy jsou často užší než autobus. Nebo je v místě zastávky užší jízdní pruh. Potom je potřeba při jízdě podél stanicujícího autobusu váš jízdní pruh zabrat. Ukažte lehce doleva a ještě před zastávkou se posuňte tak, abyste měli od autobusu nejméně metr. I proto, aby vás řidič viděl, než začne ze zastávky vyjíždět.

V buspruhu

Vyhrazený jízdní pruh pro autobusy a jízdní kola bychom měli chápat především jako preferenční opatření pro autobusy. Cyklisté do buspruhu sice mají povolený vjezd, ale jen proto, že kdyby jím projíždět nemohli, museli by jet vlevo od nich a to by bylo pro všechny mnohem horší. Neberme však buspruhy jako opatření, které má cyklistům pomáhat. V buspruzích dávejme autobusům přednost a pokud je to jen trochu možné, nechávejme je, aby nás předjeli.

Tipy na závěr

Určitě jste si všimli, že řidiči autobusů si vzájemně dávají přednost. Je dobré o tom vědět a například nepředjíždět autobus, který právě nechává projet jiný spoj.

Buďte vstřícní a dávejte autobusům přednost například na výjezdu z vedlejší silnice. Zvlášť když víte, že by vás autobus na následujícím úseku těžko předjížděl.

Terminály veřejné dopravy (točny, parkoviště, nádraží) mohou působit jako šikovné spojky a zkratky, které lákají k průjezdu. Vjezd cyklistům je tam ale zpravidla zakázán, což je vhodné respektovat. Budete-li do takových míst vjíždět, chovejte se alespoň, jako byste na sobě měli neviditelný plášť.

Co říci závěrem? Jezdíte-li po pravidelné trase, brzy zjistíte, jak na své trase fungovat s autobusy co nejlépe. Odhadnete své tempo a budete vědět, odkud se která linka autobusu připojuje, kde má zastávky a jak dlouho na nich autobus většinou stojí. Tomu můžete přizpůsobit svou rychlost a koexistovat s autobusy způsobem, který není ani pro jednu stranu problémový.

Budeme-li řidičům autobusů jejich jízdu po městě usnadňovat, budou i oni nás více respektovat a veřejná i cyklistická doprava bude spolu dobře fungovat. 

Vratislav Filler
Zakladatel mapy a webu Prahou na kole, předchůdců tohoto magazínu. Zaměřuje se analyticky na cyklistickou infrastrukturu, především v Praze. Je členem pražské cyklokomise, poradního orgánu Rady hl. m. Prahy. Působí jako dopravní expert ve spolku AutoMat. Vědecký pracovník zaměřený na přesné aplikace globálních navigačních systémů.

Radim 26. 7. 2021, 08:52
3
2

Díky za tenhle „návod“. Napadl mě dotaz: Vím, že tramvaj má přednost vždy a všude. Jak je to ale s autobusy, které jedou po tramvajovém pásu (standardní, nebo náhradní linky v případě tramvajové výluky)?

prt 26. 7. 2021, 09:27

Pokud je na tramvajové trati vyznačen vyhrazený jízdní pruh pro autobusy https://mapy.cz/s/hujomokure,
platí pravidla pro vyhrazené pruhy, tzn. v totmo případě autobus požívá práv jako tramvaj (takto to i popisuje Zákon 361/2000) a to i v případě, že z tramvajové tělesa sjíždí.
https://mapy.cz/s/losadabodo

Pozor, tramvaj nemá přednost vždy a všude.

Jenda 26. 7. 2021, 21:17

Radim: Nemá, a takových míst je hromada všude po Praze.

https://mapy.cz/zakladni?x=14.4413283&y=50.0654288&z=18&pano=1&pid=70217952&yaw=0.021&fov=1.257&pitch=-0.006

https://mapy.cz/zakladni?x=14.4377341&y=50.0540460&z=18&pano=1&pid=56108089&yaw=4.414&fov=1.382&pitch=0.157

https://mapy.cz/zakladni?x=14.4183327&y=50.0737261&z=19&pano=1&pid=35171007&yaw=1.598&fov=1.571&pitch=0.144

https://mapy.cz/zakladni?x=14.4390759&y=50.0749943&z=19&pano=1&pid=70107054&fov=1.257

https://mapy.cz/zakladni?x=14.4390759&y=50.0749943&z=19&pano=1&pid=70107054&fov=1.257

https://mapy.cz/zakladni?x=14.4083647&y=50.0926339&z=17&pano=1&pid=69744838

https://mapy.cz/zakladni?x=14.4088636&y=50.0951963&z=18&pano=1&pid=69717683&yaw=3.420&fov=1.571&pitch=0.021

https://mapy.cz/zakladni?x=14.3953297&y=50.1010315&z=18&pano=1&pid=69709940&yaw=2.918&fov=1.571&pitch=-0.121

https://mapy.cz/zakladni?x=14.4733641&y=50.1028491&z=18&pano=1&pid=69568082&yaw=0.347&fov=1.257&pitch=-0.093

Ujezdak 27. 7. 2021, 08:28

Proto mám radši, když " cyklochlívek" předřazený v křižovatce je vedle odbočovacího pruhu posunut víc vlevo na střed pruhu. Bohužel to není často k vidění, respektive spíš v cizině. Vnímám také jako jisté nepohodlí v pruhu pro MHD taxi a kola, když jede nízkopodlažní autobusy s "polem zrcátek"které jako kosa dosahují až nad trávník ( typický je pruh na Výstavní) protože jako cyklista jsem tam tímto pruhem přišel o metr krajnice za čárou a krajnice je teď přímo v trávě, v případě kolony radši slezu z kola a přes příkop přejdu na tamní pěšinu... Ještě bych dodal, že podle mě autobusaci jediná skupina řidičů u kterých zaznamenáván zhoršení vztahu k cyklistům což může být dáno i měnícím složením základního kmene řidičů směrem k řidičům ze států, kde cyklista je štvaná zvěř?

MaT 27. 7. 2021, 17:05

Také díky za návod. Je fakt, že za těch pár let ježdění po Praze už jsem k některým poučkám z něj tak nějak empiricky dospěl také. Ale je fajn, když to takhle někdo pěkně shrnul (a zase i s přispěním i někoho, kdo ty kolosy fakt řídil). A určitě to bude moc užitečné pro ty, co se třeba do provozu teprve chystají...

Já mám jinak s řidiči autobusů (z pohledu jezdce na kole) zkušenosti celkem dobré. Jakmile nějaký autobus cítím za sebou, tak se snažím uhnout (když je kam, ale někdy třeba i za cenu toho zastavení a přelezení na chodník), nebo je pouštím, i když jsou na vedlejší, případně když vidím, že už asi budou ze zastávky vyjíždět, tak třeba taky zastavím a mávnu na ně, že můžou - dost často takovéhle manévry ocení - bliknou blinkry, nebo když na sebe vidíme, tak třeba také mávnou...

Prostě když se člověk k autobusům chová vstřícně, tak oni jsou pak ti řidiči většinou vstřícní také...

Občas mě ale také nějaký předjede trochu těsněji, než by měl. A jo, občas vidím nějaký autobus i při nějakém horším přestupku - třeba jízda na červenou... Ale to už je tak ve všech skupinách účastníků provozu - psychopati jsou mezi řidiči, chodci, autobusáky, pěšáky i cyklisty... Jen ten psychopat, řídí skříň se 40 či více lidmi holt může napáchat na těch lidech ještě více škody, než třeba psychopat na kole...

Brahma 28. 7. 2021, 10:21

Moc děkuji za pěkný návod. Pražští městští řidiči jsou k cyklistům tolerantní a ohleduplní. To ovšem neplatí o příměstských linkách 300 dojíždějících kalupem na konečnou v Praze. Taková 300 mne často na Nádražní ulici docela surově těsně míjí.

Zdenek 28. 7. 2021, 13:26

A ještě to chce i upozornění na trolejbusy, které se vrací do Prahy. Trolejbus je totiž taková malá střela, která má větší zrychlení jak metro. Mnohdy ani cyklista za mnou nezpomalil, jen stihl ukázat ať jedu a trolejbus byl víte kde...
Jinak návod dobrý, musím ukázat u nás.

Zbyněk 28. 7. 2021, 18:13

Místo Nádražní doporučuji Strakonickou, při zabrání jednoho pruhu auta objedou druhým pruhem...

Filip 13. 8. 2021, 14:50

Narovinu, většina professionálních řidičů má "pneumatiku", nebo "přírodní airbag", proč asi? No, protože prakticky nechodí, nesportujou, nejezdí na kole. Ale spousta z nich ví všecko nejlíp, hlavně to, co a jak by měli dělat ostatní.

Pražský dp je brán jako určitá "elita", rozhodně stejný přístup nepředpokládejte mimo "Prahu".

Na druhé straně, velkým autem se kolo blbě předjíždí. Pokud je to "krátké", tzn. klasický autobus, náklaďák bez vleku, tak se to chová vlastně podobně, jako osobák, jenom je to všecko větší, a tak to potřebuje více místa (ale na druhé straně to má strojní řízení, větší rejt, více zrcátek, sedíš výše a vepředu, takže je to celkově na zero, ta manipulace s tím). Něco mezi je kamion, tím, že to auto je "maličké" a vlečka "veliká", tak se to, v běžných situacích, chová vlastně podobně, jako velké auto. Nejhorší je auto s dvouosou vlečkou, a pak kloub.

Pokud, například, budu odbočovat, klasickou Karosou, vpravo, najetý vlevo a něco se mi dostane k zadnímu kolu, tak to uvidím, a pokud to do mne bouchne, uslyším. A pokud to přejedu, budu to vědět. U vlečky a u kloubu ne. Nejhorší je výjezd s kloubem ze zastávky: jakmile to stočíš vlevo - a vyjíždíš, celá vlečka je v mrtvém úhlu (stejná situace nastane, pokud já, např., odbočuju na křižovatce vlevo - v "Praze" je taková křižovatka od Florence na Žižkov - celý pravý pruh je pak v mrtvém úhlu), to znamená, pokud by pod ní někdo skočil, pokud by tam, například (na křižovatce) najel cyklista, neuvidím ho, vlečka vybočí, a sejme-li ho, nebudu o tom vědět, skrze kloub to nemám šanci slyšet, to by mi to musel někdo říct. Proto jsou, možná, do měst vhodnější patrové autobusy (jako v UK, či Německu).

Je to častý problém u chodců, cyklistů, ale i u mopedů, motorek, méně často u osobních aut: protože oni nemají sebemenší ponětí o tom, jak se takový autobus / souprava řídí, jsou schopni neuvěřitelných věcí. Třeba chodec je s to, i když má stůj, vstoupit těsně před zadním kolem autobusu hnátama do vozovky, což znamená prudké brždění a klakson a stejně mu to dojde, až má kola pět centimetrů vedle nohou, že to auto fakt potřebuje celý ten pruh, aby odbočilo. Cyklisté jsou s to ten autobus podjet, tj. předjet zprava, i když je to, samozřejmě, nelegální. U nás se dává znamení o změně směru jízdy pouze vpravo, i když, např., celá souprava musí nadjet úplně vlevo. A v tom je, často, problém, protože jakmile začnu blikat vpravo, začne mne někdo vlevo předjíždět (často přes plnou čáru, a aniž by se přesvědčil, co že budu vlastně dělat, a aniž by pořádně viděl, co je přede mnou, jestli se tam zařadí, prostě všecko špatně).

MaT 13. 8. 2021, 19:16

Filip: "Cyklisté jsou s to ten autobus podjet, tj. předjet zprava, i když je to, samozřejmě, nelegální."

Samozřejmě? A podle jakého předpisu či zákona? Právě že cyklisté mohou kolonu stojících či pomalu jedoucích vozidel předjíždět i zprava. Až budu večer u počítače, tak Vám klidně najdu i přesný paragraf a odstavec. Nikde v tom zákoně není specifikované, co přesně znamená "pomalu jedoucí", ale také tam není nic o tom, jestli v té koloně mohou či nemohou být třeba autobusy...

Když jedu na kole, tak mám k autobusům a jiným větším vozům samozřejmě o to větší respekt, sle netvrďte mi, že je něco "samozřejmě" nelegální, když to není pravda...

pekas 23. 8. 2021, 20:05

Díky za návod.

Jeden ze dvou mých nejhorších zážitků na pražských ulicích mi způsobil autobus - na Mladoboleslavské ve Kbelích mě kloubák bez milosti vytlačil až do příkopu. Od té doby k nim mám velký respekt. A na Mladoboleslavskou jsem si už netroufl.

Jinak bych doplnil, že před autobusem občas vyskočí cestující, který vystoupil a chce přeběhnout silnici ještě než bus pojede dál. Proto se vždycky dívám do místa před předními koly, pod sedadlem řidiče. Bývají tam v předstihu vidět nohy dobrodruha :-)

Filip 24. 8. 2021, 06:20

@MaT 13. 08. 2021, 21:16

Ustanovením § 57 odst.4 věty druhé silničního zák., já psal - jednoznačně - o tom, že autobus odbočuje VPRAVO, a oni jej podjíždějí.

Předjíždění zprava je v 99% nelegální už z té podstaty, že naše pozemní komunikace nejsou na tento maneouvre konstruovány. Řidič jízdního kola, potom, není s to dodržet požadovaný boční odestup, což je povinost uložená ustanovením čl.11 odst.4 Úmluvy o silničním provozu (Vídeň 1968), a co se předjíždění zprava týče, explicitně ustanovením § 57 odst.4 věty prvé in fine silničního zák. Při šířce kola 0.6 m potřebujete prostor minimálně 2.2 m (boční odestup při rychlosti 20 kmph ys = 60 + (1.1 x v) = 60 + 22 = 88 = 0.88 m x 2 = 1.66 + 0.6 = 2.26 m), i kdyby kolo, theoreticky, předjíždělo rychlostí 0 kmph, potřebuje prostor minimálně 1.8 m. A to u nás nikde není.

Předjížděním bez dostatečného bočního odstupu ohrožujete minimálně sebe, což je vždy nelegální.

MaT 24. 8. 2021, 09:09

Filip: No Vy jste ale v tom posledním odstavci Vašeho příspěvku nic nepsal o tom, že myslíte situaci, kdy to "podjížděné" vozidlo odbočuje vpravo. V takovém případě ano, to platí ta druhá věta, jak jí citujete...

Jinak ta čísla k tomu Vašemu výpočtu jste našel kde? V tom zákoně je to právě formulováno dost vágně ("pokud je vpravo od vozidel dostatek místa"). Tím, že je to tam definováno takto vágně (spíš není definováno vůbec), tak si to asi každý vykládá po svém - a pokud někde stojí kolona, za dostatek místa považuje, když má mezi řidítky a autem vlevo aspoň 5 cm.

Otázka taky je, kolik toho místa potřebujete vpravo. Pokud tam není nějaké zábradlí, tak asi opravdu není problém, pokud pravá část řidítek přesahuje mimo vozovku...

Kenny 1. 9. 2021, 23:45

Mávnout levou rukou, když chci, aby mě autobus předjel v kžižovatce? Není to omyl? Nebude si autobusák myslet, že odbočuji doleva, ale bojím se tam najet? Jak vypadá takové správné mávnutí "tak jeď"? Horem s dlaní výš než hlava, nebo nastraně ve výšce ramen?

A kterou rukou mávnout, abych naznačil řidiči za sebou, že v levé zatáčce nic nejede proti? Dřív jsem to dělal levou, ale teď zkouším pravou, analogicky k blinkru.

Vratislav Filler 17. 9. 2021, 17:08

Kenny: "mávnout" je jiné mávnutí rukou než "ukázat". Uvažuji, že bych udělal nějaké krátké video, kde bych předvedl různé způsoby ukazování ("do pruhu", "normálně", "hodně") a mávání ("jeď," "zastavím," apod.).

mlezitom 15. 12. 2021, 12:30

@pekas: S těmi Kbely je to přesné :) S autobusy všude vycházím OK, pouštění se, mávání, všechno cajk. Jen ty 3xx busy ve směru na Starou boleslav řídí fakt samí nerudní hotentoti. Třeba na stezka podél Kbelského letiště dlouho nebyla vhodná pro silniční kolo, takže na silničce bylo lepší jet po silnici, široká je dost. Takových naschválů od autobusáků, keců a troubení jsem nikde jinde nezažil - a nejsem sám.
Holt lidi, co nejezdí na kole, nemůžou vědět, že ne každá cyklostezka je sjízdná na každém kole. Dneska už to tam naštěstí jde, i když těch pár zbylých obrubníků by ještě odstranit neuškodilo

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat
Na kole ve městě (10): Dopravní nehody
Pokročilí,

Na kole ve městě (10): Dopravní nehody

04. prosince. 2022, 12min. čtení5