Nové cyklostezky mezi Satalicemi, Vinoří a Kbely

Publikováno: 08. září. 2021, 7 min. čtení
Aktualizováno: 12. března. 2023
Úvodní foto: Vratislav Filler
Publikováno: 08. září. 2021, 7 min. čtení
Aktualizováno: 12. března. 2023
Úvodní foto: Vratislav Filler

Jak bylo slíbeno, představujeme nové cyklostezky mezi Satalicemi, Vinoří a Kbely. Zde ještě není hotovo, po nové infrastruktuře se ale určitě budeme moct projet už letos. Hlavním stavebním objektem, který už stojí, je zde lávka přes Vinořský potok.

Satalice - Vinoř

V současnosti nabízí klidový průjezd mezi Satalicemi a Vinoří cesta spojující satalickou bažantnici a vinořský zámecký park. Žlutá turistická značka je za sucha hezkou vyjížďkou, v obou přírodních památkách jsou ale úzké cesty, pro jízdu na kole ne zrovna vhodné.

Náhradní bezmotorová cesta vzniká právě toto léto podél ulice Vinořské. Část k Mladoboleslavské je už v asfaltu, součástí je mostek přes Vinořský potok. Poměrně impozantní stavba je zdůrazněna svodidly na obou stranách.

V Satalicích stezka končí na hranici zástavby. Navazující klidná ulice Netřebická není bohužel obousměrná pro kola. Směrem do centra by tak cyklisté, kteří nechtějí vjíždět pokoutnou pěšinou zpět do bažantnice, měli dál pokračovat po hlavní přinejmenším jeden blok k ulici U Čističky. Odtamtud se už dostanou kolem bažantnice nedávno zlegalizovanou bezmotorovou uličkou Za Kapličkou.

K Vinoři

Pokračování při Mladoboleslavské ulici směrem do Vinoře je zatím rozestavěné. Stezka bude pokračovat po jižní straně výpadovky a napojí se na park před vstupem do zámku. Cyklotrasa pak bude pravděpodobně pokračovat na Vinořské náměstí, a to skrz areál bývalého statku, který nyní uzavírají sice odemčená, ale nepříliš lákavá vrata.

Ostré zalomení cyklotrasy má svůj smysl. Přes Mladoboleslavskou dál na sever bude trasa A50 pokračovat směrem k zámku Ctěnice. Ovšem až v další etapě. Současná cesta podél golfového hřiště není zatím cyklisticky příliš přátelská. Spojení Satalic a Vinoře mimo rušnou Vinořskou a blátivý zámecký park si ale budete moct užít už letos.

Kbely – Vinoř podél Mladoboleslavské

Druhým právě budovaným ramenem je spojení Kbel a Vinoře podél Mladoboleslavské. Kdo znáte tuto výpadovku, víte, že na kole po ní bylo fajn jezdit naposledy v minulém století, kdy byl celkový provoz na okrajích Prahy třetinový a dojížďka autem ze příměstských oblastí do Prahy se limitně blížila nule. Posledních dvacet let je to ale peklo, kde ani zdatný cyklista příliš neocení minimální krajnice a pravidlo „mimo obec se za cyklistou nezpomaluje.“ Natož pak nějaká běžná dojížďka do sousední obce.

Bezmotorová cesta v souběhu s Mladoboleslavskou se ale postupně realizuje od metra Letňany a svítá tak na lepší časy. V úseku Belladova – Kbely je už prakticky hotová. Nepíšu schválně „cyklostezka“, protože do standardu, který by přesvědčil chrty s cestovní rychlostí 35 km/h, je stávající řešení nešikovné hlavně kvůli opakovanému křížení Mladoboleslavské směrem z centra. K metru nebo tři kilometry do sousední vesnice se po tom ale dostanete v pohodě, což je přesně to, co se po takové cestě chce.

Úsek mezi Kbely a Vinoří se zatím podobá spíš polní cestě než celoroční cyklostezce. Koridor byl sice již vytyčen, je ale otázka, zda je možné cestu v budoucnu vyasfaltovat.

Na „vinořské“ straně se cesta napojí na dříve popsanou stezku ze Satalic. Mladoboleslavskou bude křížit v místě napojení od Satalic, kde bude také tuto výpadovku křížit budoucí páteřní cyklookruh Prahy A50. Křížení s Mladoboleslavskou je tak realizováno dost velkolepě, před přejezdem pro cyklisty jsou dlouhé výstražné pásy, a přejezd samotný je rozdělen ostrůvkem.

Na kole ho ale stejně nepřejedete, protože máte pokyn slézt z kola. Vlivem absence přechodu vám to ovšem k přednosti nepomůže. Vypadá to, že zde zaúřadoval jakýsi „policejní“ styl řešení bezpečnosti cyklistů. Ten spočívá v nastavení dopravního řešení tak, aby při jakémkoliv postupu cyklisty, byl v případě srážky vždy vinen on.

Na kbelské straně probíhá výstavba asi půl kilometru stezky podél potoka, která tuto cestu napojí na park u vlakové zastávky. Tím se vyřeší na kbelské straně poslední divoké místo u autobusové zastávky Mladějovská, a průjezd z centra Kbel k Mladoboleslavské bude na kole souvislý.

Co bude dál?

Rozestavěné úseky nejsou zdaleka to poslední, co se na této straně Prahy připravuje. Velkou vizí je zde dotažení trasy A50 do podoby prakticky oddělené od provozu v úseku od Horních Počernic po Třeboradice, kde bude trasa pokračovat po cyklostezkách plánovaných podél Pražského okruhu.Připravuje se lepší spojení Satalic k metru Černý most a stezka z Vysočan do Horních Počernic podél železniční trati na Lysou. Ta má být napojena na Mladoboleslavskou ulici lávkou přes Kbelskou.

V Čakovicích by měla vzniknout bezmotorová lávka přes nádraží a klidová trasa by měla v rámci zdevelopování areálu bývalé Avie projít skrz k ulici Tupolevově. Dál do starých Ďáblic by cyklostezku měla dovést lávka přes dálnici D8. Ve výhledu je i souvislejší stezka podél Mratínského potoka a vyřešení dalších chybějících propojení.

K vybudování souvislého systému bezpečných bezmotorových komunikací spojujících na severovýchodě Prahy všechny cíle je tedy ještě daleko. Právě rozestavené úseky ale začínají ukazovat, že taková síť nakonec bude dávat smysl. Severovýchod Prahy se tak pro ostatní okrajové regiony města stává vzorem. Navázat na něj ale nebude snadné, nechopí-li se dlouhodobého budování místní části „áčkového“ systému cyklotras v dané oblasti někdo vytrvalý, schopný a důsledný. Takový, jaký je neformální „garant“ této severovýchodní sekce Prahy, Radek Čermák, pracující na vybudování této sítě cyklotras již více než deset let.

Vratislav Filler
Zakladatel mapy a webu Prahou na kole, předchůdců tohoto magazínu. Zaměřuje se analyticky na cyklistickou infrastrukturu, především v Praze. Je členem pražské cyklokomise, poradního orgánu Rady hl. m. Prahy. Působí jako dopravní expert ve spolku AutoMat. Vědecký pracovník zaměřený na přesné aplikace globálních navigačních systémů.

Tomáš Ulrych 9. 9. 2021, 12:40
1
3

Úsek mezi Kbely a Vinoří není dodělaný kvůli tomu, že investor golfového hřiště (pozemky severně od Mladoboleslavské) je v insolvenci. Praha-Vinoř si aktuálně nechává vypracovat studii a dokumentaci ke krajinné úpravě, takže je možné, že místo golfu zde bude veliký park (při výstavbě hřiště bylo provedeno mnoho kopcovitých terénních úprav).
Ve Kbelích před budováním stezky podél lesoparku a Vinořského potoka (podél Semčické) vznikla petice na zrušení plánu vybudovat cyklostezku se značným množstvím podpisů. Důvodem je, že Centrální park a lesopark (odděleny tunelem pod železnicí) jsou hojně rekreačně využívány včetně volného pobíhání dětí a psů. Oproti ostatním částem Kbel zde nejsou cyklisté vítáni (pokud se nejedná o rodiče s dětmi jedoucí rychlostí chůze). Celý chodník (záměrně nepíši cyklostezka) je zde velmi úzký. Zároveň je v Centrálním parku alespoň jednou měsíčně pořádána akce, chodník je obsypán stánky a i chodec má problém se davem lidí proplést. Cyklostezka je zde vymyšlena na nevhodném místě.

Radek 12. 9. 2021, 16:08

@Tomáš Ulrych Když se podíváte do městského cyklogenerelu, zjistíte, že tam je ještě rychlejší stezka podél Mladoboleslavské. Stezky mají být dvě

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat