Kontroverze kolem nové cyklotrasy v Příbrami

Publikováno: 17. října. 2021, 6 min. čtení
Aktualizováno: 15. listopadu. 2021
Úvodní foto: Květoslav Syrový
Publikováno: 17. října. 2021, 6 min. čtení
Aktualizováno: 15. listopadu. 2021
Úvodní foto: Květoslav Syrový

Město Příbram v průběhu září realizovalo propojení stávajících nesouvislých úseků cyklostezek mezi Příbramským potokem a Drkolnovem. Nová trasa propojuje sídliště s centrem města. Opatření se ale setkalo s nepochopením, řidiči autobusů kritizovali ochranné cyklopruhy, opozice se domnívá, že by šlo nalézt lepší řešení. O celé kauze informoval server Pribram.cz.

Město Příbram se rozhodlo propojit současné nesouvislé a mírně nahodile rozmístěné úseky cyklostezek mezi Příbramským potokem a Drkolnovem a vytvořit z nich souvislý koridor průjezdu pro cyklisty. Opatření jsou odvozena z dříve přijaté Cyklistické koncepce města Příbram a z následného generelu dopravy.

Cílem bylo vytvořit jednoduché propojení existujících stezek bez nutnosti stavebních úprav. V úseku stezek vedoucích mimo provoz byly doplněny přechodopřejezdy propojující jednotlivé stezky, včetně úseku podél okružní křižovatky Seifertova – Březnická. V místech, kde nebylo možné doplnit úseky stezek pro chodce a cyklisty nebo povolit jízdu cyklistů po chodníku, bylo zvoleno vedení cyklistů v provozu. Vyznačeny byly cyklopiktokoridory, krátký ochranný cyklopruh a jedna cykloobousměrka.

Řada z těchto úprav je v Příbrami novinkou. Díky ochranným cyklopruhům získala Příbram první cyklopruh na svém území. Stejně tak je novinkou i cykloobousměrka. Celý projekt značení je dostupný zde.

Kontroverze

Nejvíce negativních ohlasů se sneslo na nový krátký úsek ochranných cyklopruhů na Drkolnově. Řidiči autobusů dle serveru Pribram.cz kritizovali, že se do svého jízdního pruhu s autobusem nevejdou.

Redakci Pribram.cz oslovilo několik naštvaných řidičů autobusů, kteří shodně uvedli, že při každé jízdě jsou nuceni porušit silniční pravidla. „Tohle se prostě může vymyslet jen v Příbrami. Když na Drkolnově jezdím pravidelnou linku, tak z jedné strany mám ‚plnou čáru‘, na druhé straně mám pruh určený pro cyklisty. Není možné, abych udržel autobus v jízdním pruhu,“ řekl pribram.cz jeden z řidičů. „Ať si to ten, který to schválil, sedne za volant. Je otázkou času, až se tady stane neštěstí. Vina bude samozřejmě na nás,“ uvedl další z řidičů.

Z tohoto hlediska se jedná spíše o neznalost novinky, která je v zákoně o silničním provozu od roku 2016. Ochranný cyklopruh (v zákoně nazvaný jednoduše jako jízdní pruh pro cyklisty) mohou na rozdíl od vyhrazeného jízdního pruhu pro cyklisty pojíždět rozměrnější vozidla, která se do svého jízdního pruhu nevejdou. Musí dát ale přednost cyklistům jedoucím v cyklopruhu. Pro méně rozměrná vozidla se pak ochranný cyklopruh chová stejně jako vyhrazený cyklopruh. Jde o ochranné integrační opatření, které lze používat i ve stísněnějších podmínkách, zároveň ale poskytuje větší ochranu než obyčejný piktokoridor.

Kromě toho bylo opatření dále kritizováno z opozičních řad za svou zmatečnost. Vladimír Král (Šance pro Příbram) kritizoval pro Pribram.cz časté střídání dopravních režimů a sděloval, že by raději klidně i dražší řešení, ale srozumitelnější: „Pokud má být upravená cyklotrasa vlajkovou lodí nové cyklistické koncepce v praxi, pak je to rozpačitý výsledek. Jak chce město přimět Příbramáky k používání nově vyznačené trasy, když už nyní lze zaznamenat hlasy některých cyklistů, že raději budou nadále jezdit po silnici, případně úplně jinudy?“

Místostarosta Martin Buršík (ANO) vysvětloval, že se rozhodně nejedná o vlajkovou loď cyklistické koncepce, ale pouze o nejrozumnější a nejbezpečnější propojení stávajících stezek, které zajistí propojení sídliště s centrem: „Také nejde o žádnou „vlajkovou loď“. Když máte cyklostezku u Nováku a cyklostezku od Bohutína a mezitím je pár nesouvislých komunikací pro cyklisty, pak je pouze logické, že se oba celky snažíte propojit do jednoho funkčního systému. Současná trasa pro cyklisty je rychlejší a plynulejší, protože přesně vědí, kudy mají jet. Předvídatelnost se zvýšila i pro motoristy, kteří v těchto úsecích díky novým pruhům cyklistu spíše očekávají. Navíc jsme spojili velkou část obytného území města s centrem.“ 

Zároveň se místostarosta Buršík domnívá, že velká část kritiky souvisí s tím, že se jedná o opatření, která jsou v Příbrami zcela nová a obyvatelé tak na ně nejsou přivyklí.

Další plány

Rozhodně se nejedná o jediné plány Příbrami v oblasti cyklistické dopravy. Lze dokonce říci, že si Příbram na této první realizaci spíše jen zkouší pro město nová opatření a v budoucnu lze očekávat větší a komplexnější realizace. Velkou rekonstrukcí má v nejbližších letech projít tranzitní Milínská třída, která se má po vybudování okruhu stát ze silnice první třídy běžnou městskou ulicí. Do připravované rekonstrukce se povedlo zakomponovat poměrně luxusní varianty cyklopruhů, které by měly zajistit bezpečný průjezd cyklistů po celé ulici.

Jiří Motýl
V domovské Praze jezdí na městském kole na vzdálenosti do osmi kilometrů. V redakci od roku 2013, od roku 2015 šéfredaktorem. Spoluautor knihy Městem na kole.

Jan Fiala 17. 10. 2021, 08:56
14
1

Řidiče autobusů, kteří se ozvali a potvrdili tak neznalost zákona o silničním provozu je potřeba neprodleně povolat na přezkoušení.

josuk 17. 10. 2021, 20:41
3
4

Však oni se naučí v těch pruzích jezdit.. a nejen autobusy.. To těm kresličům zatím bohužel nedochází?

David 18. 10. 2021, 00:19

Když se postavil první semafor, také to byla novinka, kterou nikdo neznal...

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat