Pražské Karlovo náměstí po rekonstrukci

Publikováno: 24. února. 2022, 7 min. čtení
Aktualizováno: 06. března. 2022
Úvodní foto: Martin Šnobr
Publikováno: 24. února. 2022, 7 min. čtení
Aktualizováno: 06. března. 2022
Úvodní foto: Martin Šnobr

Rekonstrukce křižovatek na pražském Karlově náměstí přinesla zásadní přidanou hodnotu chodcům v podobě přechodů na křižovatce s Resslovou. Ani cyklisté nepřišli zkrátka. Zlepšilo se spojení z Žitné do Spálené a Myslíkovy, a vznikl – na pražské poměry až neuvěřitelný – protisměrný cyklopruh směrem k Žitné. Přesto nevznikly některé normální věci, jako například cyklostojany.

Novinky i zhoršení

Rekonstrukcí vznikly či se výrazně zlepšily dva průjezdy. Jednak je zcela nově možné projet protisměrným cyklopásem ze Spálené na východní stranu Karlova náměstí. Průjezd je spektakulární, zahrnuje nepřímé odbočení vlevo na roh parku před Novoměstskou radnicí a v další fázi překřížení směru od Žitné. Nemám vyzkoušeno, jak moc na sebe navazují signalizace, zkušenost nechť zazní v komentářích.

Za protisměrkou můžete pokračovat ulicí U Nemocnice na Albertov, využít “tajný” průchod do (ovšem drasticky dlážděné) Malé Štěpánské, nebo – jste-li urputné povahy – poprat se se stoupající kolonou v Ječné.

Druhým průjezdem, který se zlepšil, je trasa Štěpánská – Žitná – Myslíkova. Ta byla v minulosti jen pro ty nejotrlejší. Díky cyklopruhu v Žitné před signalizací se z ní nyní stává praktický průjezd.

Třetí změnou je nově legální odbočení doprava ve směru ze Žitné do Spálené v tramvajových kolejích. Zde předtím nebyl průjezd povolen.

Se souhlasem Prahy 2, ale bez stojanů

Přestavba křižovatek se plánovala společně s revitalizací celého Karlova náměstí zhruba od roku 2013, rekonstrukce se ale o řadu let zdržela zejména kvůli obtížnému hledání dohody s Prahou 2, která dlouhodobě odmítala přechody na křižovatce s Resslovou. Realizace, včetně nedostatků pro cyklodopravu, je výsledkem hledání kompromisu. Provedené řešení nicméně Praha 2 odsouhlasila, tvrdí-li tedy někdo, že například snížení počtu pruhů v Žitné vzniklo přes nesouhlas městské části, není to tak docela pravda.

Praha 2 si ovšem vynutila zachování obousměrnosti na východní straně Karlova náměstí. Protože zde ale revitalizace parku předpokládala zúžení vozovky, je výsledkem značné zhoršení podmínek pro jízdu na kole. A jak je možné, že v rámci přestavby křižovatek i ulice nevznikl ani jeden stojan pro kola? Předchozí studie s tím přitom počítaly.

Co mělo být a co nakonec je

S prvotními představami dopravního řešení se můžeme seznámit v koncepční studii prezentované v roce 2015. Pro cyklodopravu předpokládala zejména:

  1. Vytvoření cykloobousměrky na severní straně náměstí, která by dovolovala dojet ze Spálené na východní stranu Karlova náměstí.
  2. Pokračování cykloobousměrky ulicí Žitnou ve směru ke Štěpánské.
  3. Zjednosměrnění východní strany Karlova náměstí mezi Žitnou a Ječnou pro automobilovou dopravu a vznik cykloobousměrky.
  4. Přestavbu jižní části Karlova náměstí a vytvoření stoupacího cyklopruhu od Faustova domu cca po autobusovou zastávku v ulici U Nemocnice.

Současný stav pak můžeme vyčíst z Opatření obecné povahy z května 2021.

Průjezd ze Spálené na východní stranu Karlova náměstí

Tento průjezd byl zrealizován. Městská část si však vymohla zachování parkovacích míst na úkor rozšíření chodníku.

Zapomenuta ovšem zůstala cykloobousměrka v Žitné, která by přinejmenším po Štěpánskou byla velmi zajímavá. Dává smysl využít tuto protisměrku i pro cesty do dolní Štěpánské. Žitná je v tomto úseku ještě velmi mírná a dostatečně široká. A časem by bylo možné protlačit se protisměrně až na náměstí Míru, jedná se o nejpraktičtější stoupání. Městská část ovšem protisměrku v Žitné dlouhodobě odmítá.

Obousměrka na východní straně Karlova náměstí

Jak již bylo řečeno, průjezd na východní straně Karlova náměstí zůstal obousměrný pro auta, ovšem vecpaný do profilu, který původně předpokládal jen jednosměrku a protisměrný cyklopruh. Cyklisté pokračující přímo k nemocnicím, kteří mohli dříve zpravidla bez problémů předjet auta čekající na levé odbočení do Ječné, teď musí poskakovat v koloně před světly, nebo se nebezpečně filtrovat v úzkém prostoru u parkujících aut. To se vážně nepovedlo. Ledeaže by někdo toužil po tom “vyrobit” vhodné místo pro pokutování cyklistů za jízdu po chodníku. I když je na něm stromořadí, chodník je široký přes 7 metrů a jízda na kole je zde zcela racionální uživatelskou reakcí na zmatlaný uliční profil. Bylo by tedy správné chodník legalizovat.

Žitnou do Myslíkovy

Průjezd ze Spálené do Myslíkovy je nyní praktický zejména díky usnadnění nejkritičtějšího řazení v koloně přímo před náměstím. Bylo by však lepší, kdyby se už od ulice Příčné zřídil ochranný cyklopruh místo piktokoridoru.  Zrovna zde by to bylo velmi vhodné a snadno realizovatelné.

Za zmínku stojí, že v celé oblasti Karlova náměstí není ani metr ochranného cyklopruhu. Odhaduji, že je to dané stářím původního projektu v kombinaci s neochotou některých aktérů ochranné cyklopruhy doplnit.

Oblast u nemocnic

Jižní polovina Karlova náměstí se zatím žádné velké změny nedočkala. Byl pouze upraven průjezd před kostelem svatého Ignáce, kde nově mohou jet obousměrně pouze cyklisté a IZS. Zkuste se tam však na pár minut postavit a pozorovat. Dozvíte se, co všechno se dneska tváří jako sanitka…

Zda bude rekonstrukce uličních profilů probíhat i před Faustovým domem a zda tam vznikne původně předpokládaný cyklopruh, se nejspíš dozvíme až po volbách.

Shrnutí

Rekonstrukce křižovatek na Karlově náměstí přinesla zásadní nový průjezd ze Spálené na východní stranu náměstí, zlepšila existující průjezd od Štěpánské do Myslíkovy a zlegalizovala odbočení do Spálené.

Ne vše z původního konceptu se ale povedlo prosadit. Při rekonstrukci nevznikl ani jeden stojan pro kola. Zásadně se také zhoršily podmínky na stávajícím průjezdu po východní straně náměstí. Částečným řešením by byla legalizace průjezdu cyklistů jižním směrem po chodníku na východní straně parku – ta je v gesci městské části.

Do budoucna bude zásadním zlepšením pro cyklodopravu zřízení cykloobousměrky v Žitné. Uvidíme, kdy bude s tímto plánem městská část souhlasit.

Vratislav Filler
Zakladatel mapy a webu Prahou na kole, předchůdců tohoto magazínu. Zaměřuje se analyticky na cyklistickou infrastrukturu, především v Praze. Je členem pražské cyklokomise, poradního orgánu Rady hl. m. Prahy. Působí jako dopravní expert ve spolku AutoMat. Vědecký pracovník zaměřený na přesné aplikace globálních navigačních systémů.

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat