Otázky k pražským komunálním volbám 2022

Publikováno: 15. září. 2022, 10 min. čtení
Publikováno: 15. září. 2022, 10 min. čtení

Magazín Městem na kole se již tradičně ptal stran a hnutí kandidujících na pražský magistrát na sérii podrobných otázek, jaké plány mají v oblasti cyklistické dopravy a procyklistických opatření pro nadcházející volební období. Otázek bylo celkem 12. Nyní si je pojďme představit, odpovědi stran a hnutí naleznete v následujícím článku, který vydáme v pátek 16. září.

Kromě samotné otázky jsme zasílali i drobný úvod do kontextu otázky, ze kterého její formulace vychází. Zeptali jsme se všech subjektů, které dle dostupných průzkumů na konci srpna dosahovaly podpory alespoň 3 % respondentů. S celkově 12 podrobnými otázkami jsme tak oslovili celkem osm subjektů. Mezi oslovenými byli: koalice Spolu (ODS + TOP09 + KDU-ČSL); ANO; Praha sobě; Piráti; koalice SPD + Trikolóra + PES; koalice Solidarita (ČSSD + Zelení); STAN; Praha bez chaosu.

Zaslané otázky včetně redakcí dodaného kontextu pro zlepšení orientace v problematice byly následující:

1. Jste ochotni usilovat o dosažení cíle Strategie aktivní mobility v Praze do roku 2030, která počítá s dvoj- až trojnásobně vyšším podílem cyklistické dopravy na vykonaných cestách Pražanů oproti současnému stavu?

Koncepce byla schválena v roce 2022, předpokládá dosažení 4,5% podílu na vykonaných cestách v sezóně do konce roku 2030 (pozn.: předchozí koncepce do roku 2020 měla cíl vyšší, uváděla 5–7 %) Současný podíl cyklistické dopravy na cestách Pražanů v sezóně jsou cca 2 %, celoročně 1 %.

2. Jste ochotni zajistit takové investice do nové cyklistické infrastruktury, aby byly splněny požadavky městských částí a dosažitelné dokončení sítě základních cyklotras v horizontu cca dvaceti let?

Od minima v letech 2012-2014 (kolem 25 mil. Kč za rok) rostly investice do staveb pro pěší a cyklistickou dopravu až na 370 mil (2021) Kč ročně, kdy vzniklo cca 21 km cyklistické infrastruktury mimo vozovku (zčásti legalizacemi jízdy na kole po stávajících chodnících).

Současný systém je nastavený tak, že část záměrů připravuje město, většinu projektů ale připravují městské části, které na ně budou potřebovat přidělení dotace z městského rozpočtu. Připravují se také investičně relativně náročné akce: různé lávky nebo například Vršovická drážní promenáda. Pro realizaci stezek připravovaných městskými částmi a dokončení základu cyklistické sítě cca do roku 2040 by měla podpora v následujících letech odpovídat cca 300-500 mil. Kč ročně, což zhruba odpovídá ceně parkovacího domu na Černém Mostě. Část těchto prostředků lze nicméně zajistit z jiných dotačních titulů.

3. Jste ochotni zřídit každý rok 200 míst se stojany pro parkování kol ve veřejném prostoru?

V rámci existující celoměstské akce “stojany” vznikají každý rok desítky stojanových hnízd. Tempo jejich zřizování ale v posledních letech značně pokleslo, nově vznikají ve vnitřním městě převážně stání bez stojanů, vyhrazená pro bikesharingová kola a koloběžky, kde není možné soukromé kolo bezpečně odložit. Situace pro cyklisty nevyužívající bikesharing se tak ve vnitřním městě nezlepšuje.

4. Jste ochotni zachovat či rozšířit spojení sdílených kol a lítačky?

V současnosti mají držitelé lítačky možnost využít na 15 minut bikesharing dvou společností zdarma, ztrátu provozovatelům ve výši 48 mil. za čtyři roky dorovnává na základě tendru město.

5. Zřídíte bezpečné kolárny u vybraných nádraží a stanic metra?

Pro režim B+R jsou v zahraničí osvědčené kontejnerové kolárny s kontrolovaným vstupem (např. na platební kartu nebo aplikaci) a kamerovým dohledem, pro velké terminály pak rozsáhlá parkoviště B+R s kamerami. Pražský projekt koláren by měl být na podzim spuštěn na jedné či dvou pilotních lokalitách, potom lze uvažovat o jeho rozšíření.

6. Jste ochotni pokračovat v intenzivní přípravě nejdůležitějších pražských cyklostezek tak, aby v jejich koridorech nevznikly nevratné bariéry a v příštím volebním období vzniklo nebo se začalo stavět nejméně 20 kilometrů těchto tras?

Na nadřazených trasách A1-A9 jde hlavně o stezky jako Kladenská drážní cesta, Severovýchodní cyklomagistrála nebo Vršovická drážní promenáda, a její pokračování na Smíchov.

Pro jejich realizaci v souvislé podobě je nutné vyjednat na řadě míst poměrně náročné koordinace s jinými dopravními stavbami nebo soukromými vlastníky pozemků či developery. Příprava některých záměrů směřuje k územnímu rozhodnutí, nebo je předjednána stávajícím radním pro dopravu (například Železniční most, lávka přes Masarykovo nádraží), jiné jsou zpracované v podobě studií a vyžadují posunutí do další projekční fáze.

K realizaci v následujících letech lze zadat několik desítek km těchto nadřazených tras včetně návazností. V případě zanedbání přípravy nicméně hrozí nevratné znemožnění realizace řady tras, například nešikovnou realizací drážní, vodní či investiční výstavby.

7. Jste ochotni zahájit přípravu komfortních stezek mimo vozovku podél rušných komunikací uvnitř města?

V současnosti se při rekonstrukcích zpravidla daří začlenit na potřebných místech přejezdy pro cyklisty nebo legální průjezdy po stávajících chodnících, případně i stezky pro chodce a cyklisty. Je to dobrá praxe, ve které je žádoucí pokračovat.

Stávající řešení ale nemají vždy dostatečnou kvalitu na to, aby byly plnohodnotnou náhradou jízdy ve vozovce. Nemá-li být s cyklisty ve vozovce nadále počítáno, je nutné nabídnout souvislý průjezd i přes problémová místa (křižovatky, zastávky VHD) bez nutnosti opakovaně zpomalovat či dávat přednost, nebo dokonce vést kolo. Nutné jsou také návaznosti na vozovku a zachování komfortu chodců.

8. Jste ochotni zřizovat bezpečná cykloopatření na rušných ulicích i na místě stávajícího parkování, není-li to možné jinak?

V některých ulicích či úsecích ulic není jiný způsob, jak vést cyklostezku, než v místě vymezeném dnes pro parkování. Alternativami jsou cyklopruhy, souvislé cyklotrasy vedlejšími ulicemi, legalizované chodníky, vedení provozu po tramvajovém pásu, apod. což je ale ne vždy možné nebo chtěné.

9. Jste ochotni pokračovat ve zřizování cyklopruhů při rekonstrukcích frekventovaných komunikací tam, kde nelze snadno zřídit komfortní stezku mimo vozovku?

Ne vždy lze při rekonstrukci či úpravě komunikace zajistit bezpečnou jízdu na kole po stávajících chodnících nebo zřídit cyklostezku. Tam, kde cyklopruh na rušné silnici nemá souběžnou a souvislou alternativu, ovšem zůstává cyklopruh – i přes svou kontroverznost – alespoň minimální formou zajištění dobré koexistence řidičů motorových vozidel a lidí na kole.

10. Jste ochotni podpořit na městských částech zřizování cykloobousměrek tak, že (finančně či metodicky) pomůžete s jejich realizací, a současně budete jejich zřízení vyžadovat?

Cykloobousměrky ve vedlejších ulicích jsou zpravidla v kompetenci městských částí, je ale možné podpořit je v jejich zřizování metodicky, finančně nebo případně jiným způsobem. Doporučují je také městem nedávno schválené standardy bezmotorové infrastruktury.

11. Jste ochotni připravit a následně realizovat následující záměry zprostupnění centra pro cyklistickou dopravu?

  • druhou etapu rekonstrukce Smetanova nábřeží s cyklopásem jižním směrem,
  • po Hradebním korzu (Národní – Vítězná – Zlatý Kříž – Revoluční)
  • v koridoru Severojižní magistrály (Těšnov – Karlov),
  • ze Smíchova na Vinohrady (Anděl – Náměstí Míru).

A) Smetanovo nábřeží je klíčový průjezd centrem, první etapa s cyklopásem v severním směru byla realizována letos na jaře. Jižní cyklopás a obousměrný úsek na Masarykově nábřeží by nicméně bylo velmi obtížné realizovat bez regulace automobilové dopravy na Smetanově nábřeží.
B) Hradební korzo je dnes již frekventovaným cyklistickým průjezdem, byť téměř bez cykloopatření.
C) koridor Severojižní magistrály a metra C tvoří nejfrekventovanější dopravní spojení přes centrum Prahy, přesto zde nevede souvislá cyklostezka. Některé úseky jsou realizované nebo se připravují, příprava ale neprobíhá v celé délce.
D) Východozápadní spojnice není realizovaná prakticky vůbec. Může vést z Anděla přes Karlovo náměstí na náměstí Míru, a zpřístupnit tak cyklisticky “netknuté” Vinohrady (existuje studie TSK).

Trasy by vznikaly buď jako stezky v místě stávajících chodníků, parkování nebo řadících jízdních pruhů, nebo v úspornějším provedení v provozu jen jako cykloobousměrky ve vedlejších ulicích, cyklopruhy na hlavních a dílčí úpravy na křižovatkách.

12. Jaká je vaše představa dalšího rozvoje cyklistické dopravy v Praze nad rámec výše položených otázek?

Odpovědi

Odpovědi jednotlivých kandidujících stran budou zveřejněny v následujícím článku, který vydáváme již zítra, v pátek 16. září.

Jiří Motýl 16. 9. 2022, 23:56

Omlouvám se za zpoždění, odpovědi budou publikovány v pondělí 19. září.

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat Komunální volby 2022