Advokační manuál (3): Organizace cyklojízd

Publikováno: 02. října. 2022, 21 min. čtení
Aktualizováno: 06. října. 2022
Publikováno: 02. října. 2022, 21 min. čtení
Aktualizováno: 06. října. 2022

Cyklojízda je v první řadě příjemnou oslavou jízdního kola a příležitostí pro každého se společně ve velké skupině projet městem na kole bez obav z motorové dopravy. Cyklojízdy se typicky pohybují po trase, kde po většinu roku převažuje motorový provoz. Účastníci*ice cyklojízdy tak zažijí radikálně proměněnou ulici, která není odkladištěm motorových vozidel, ale je místem setkávání lidí a života bez motorů, výfuků a karoserií.

Co je to cyklojízda?

Cyklojízda je organizovaným průvodem nebo pelotonem, kompaktním útvarem desítek, stovek nebo i tisíců lidí převážně na kolech, ale také na koloběžkách a jiných přibližovadlech. Cyklojízda jede společně ve skupině, pomalým tempem, nejedná se o závod, ale o společnou klidnou projížďku často doplněnou podomácku vyrobenými soundsystémy, které vezou lidé na kolech. Díky pohybu ve skupině je útvar uzavřený a nevmíchají se do něj automobily, lidé ve skupině jsou skupinou chráněni.

Advokační manuál

V online magazínu Městem na kole postupně vydáváme sérii článků „Advokační manuál„. Návody z pera Michala Šindeláře a spolku AutoMat popisují, jak z pozice aktivního občana podporovat rozvoj cyklistické dopravy a infrastruktury.

Manuál zprostředkovává know-how o tom, jak se zorientovat v celém procesu veřejné správy a zákonných možností ovlivnění svého nejbližšího okolí.

Článek vznikl díky podpoře Open Society Foundations v rámci projektu AutoMat’s National Outreach Via Social Base Management.

Proč cyklojízdu organizovat, jaké může mít cíle

Cyklojízda je vždy oslavou s pozitivním naladěním, cinkáním zvonků, radostí mezi zúčastněnými a okolím. Cyklojízdy mohou být tematické, kdy si lidé zdobí kola nebo sebe podle zvoleného stylu. Z minulosti známe halloweenské jízdy, holandské oranžové, nakolesloní zvířecí, nahé cyklojízdy, vánoční světélkové. Fantazii se meze nekladou. Cyklojízda může vypadat jako pojízdný karneval, hudební událost nebo prosté setkání lidí, kteří se chtějí příjemně projet po městě. 

Mediální událost

Cyklojízda je nástrojem, jak dostat téma cyklodopravy a udržitelné mobility do mediálního prostoru. To, jak silné mediální pokrytí se cyklojízdě dostane, závisí na několika faktorech:

  • počet zúčastněných – čím více, tím lépe; událost s patnácti účastníky*icemi nikoho nezaujme, když se však v kontextu velikosti města bude jednat o velkou účast, začne být téma více zajímavé
  • téma cyklojízdy – pokud dostane cyklojízda nějaké tematické rámování, stává se atraktivnější, je pak možné o tématu něco napsat a především jej fotit a natáčet
  • spojení s advokační činností – pokud se cyklojízdou zároveň vyjadřujete k aktuálnímu tématu (typicky konkrétní dopravní situace nebo infrastruktura), pak se jedná opět o obsah, o kterém je možné referovat
  • oslovení médií – přímým oslovením médií, typicky stručnou tiskovou zprávou (viz kapitola spolupráce s médii), zvyšujete šanci, že o cyklojízdě bude vydána zpráva

Publicita pro jízdní kolo

Cyklojízda se odehrává přímo v ulicích před zraky veřejnosti. Díky mediálnímu pokrytí se informace o cyklojízdě dostává i k širšímu okruhu lidí mimo přímé účastníky*ice a publikum. Cyklojízdy jsou typicky spojeny s dobrou publicitou a lidem přímo v ulicích přinášejí jako působivý spektákl vytržení z všedního dne a pozoruhodný zážitek. Je důležité se soustředit na pozitivního ducha jízdy, který se tak přenáší z cyklojízdy dále na veřejnost. To pak přispívá k budování pozitivního obrazu jízdního kola, podpoře veřejnosti a inspiraci pro jízdu na kole po městě.

Kauzy a advokacie

Cyklojízdu je možné propojit s aktuálním tématem, které organizující spolek ve městě řeší. Může se jednat o blížící se nebo dokončenou rekonstrukci důležité ulice, instalaci cyklopruhů či cykloobousměrek, zpřístupnění pěší zóny pro průjezd na kole, propagaci výzvy Do práce na kole, apel na vedení města k podpoře cyklodopravy a další. Tato témata lze do cyklojízdy zařadit komunikačně skrze připravený mediální obsah a proslov na začátku jízdy nebo přímo skrze trasu cyklojízdy, která povede přes inkriminovaná místa, na kterých je možné i zastavit a opět promluvit k tématu. 

Působení na místní samosprávu

Cyklojízdou je možné pozitivně působit na politiky*čky a úředníky*ice, kteří mají odpovědnost za organizaci dopravy ve městě. Konkrétní osoby z úřadu je možné osobně pozvat k účasti na cyklojízdě, toto přímé pozvání je možné doplnit o veřejnou pozvánku. V době před volbami je možné uvažovat o pozvání lídrů a lídryň kandidátek a jejich vyjádření v předem formulované anketě. V Brně tak před volbami v roce 2014 téměř všichni z prvního místa kandidátek odsoudili omezení vjezdu na kole do centra města během denních hodin a po volbách skutečně nové vedení města toto omezení zrušilo.

Trasa cyklojízdy

Pro naplnění cílů cyklojízdy je klíčová volba trasy. Cyklojízda je vždy do určité míry demonstrací za lepší podmínky pro jízdu na kole po městě. Lidé chtějí na kole jezdit nejen ve volném čase po lese, ale chtějí mít možnost kolo využívat pro každodenní dopravu po městě bez obav o své zdraví. Dominantním zdrojem těchto obav je smíšená jízda s motorovou dopravou. Městské cyklojízdy jsou vždy manifestací za bezpečnou infrastrukturu, díky které nebudou mít lidé při běžné jízdě na kole obavy, že je někdo srazí autem. Proto trasa cyklojízdy reflektuje tento základní požadavek a tradičně se cyklojízdy v Česku a ve světě pohybují v ulicích, kde po drtivou většinu roku dominuje motorová doprava.

Bývá to právě trasa cyklojízdy vedoucí městem, kolem které se vedou nejintenzivnější disputace ze strany samosprávy a policie. Pro autority by bylo obvykle nejjednodušší, aby se cyklojízda konala výhradně na cyklostezce či na pozemních komunikacích okrajového významu tak, aby byla co nejméně dotčena automobilová doprava. Automobilová doprava však představuje problém, kvůli kterému cyklojízdy existují. Cyklojízda je svátkem, kterým jsou dočasně, na pár minut, nejvíce na nižší desítky minut proměněny ulice, které po celý zbytek roku slouží primárně automobilům. Vymístění cyklojízdy stranou z důvodu nenarušení automobilové dopravy tak popírá samotný smysl cyklojízdy.

Postoj autorit ke zvolené trase a k záměru cyklojízdy vůbec úzce souvisí se způsobem organizace cyklojízdy.

Jak cyklojízdu zorganizovat

Cyklojízdu je formálně možné zorganizovat nejméně třemi způsoby, které se od sebe odlišují časovou náročností přípravy, povahou spolupráce s místními autoritami a rolí zákona o provozu na pozemních komunikacích. To, jaký formální a neformální organizační rámec u cyklojízd najdeme, se liší napříč zeměmi i městy. 

V Bratislavě, Vídni, Berlíně a dalších velkých městech se konají cyklojízdy typu critical mass každý měsíc bez formální organizace a spolupráce s autoritami. Těchto cyklojízd se účastní řádově stovky až nižší jednotky tisíc lidí a jedná se o poměrně velké události, kdy se tyto skupiny organizovaně pohybují v ulicích města. Průjezd tak velké cyklojízdy jedním místem může trvat i desítky minut. Cyklojízdy v těchto i dalších městech nejsou úředně avizovány předem. Trasa se často tvoří až během jízdy v jejím čele, organizace průjezdu křižovatkami je zajišťována samotnými účastníky*icemi skrze tzv. špuntování. Ve Vídni se policie k těmto jízdám pravidelně přidává a pomáhá zajišťovat průjezd křižovatkami tak, aby cyklojízda bezpečně projela jako jedna skupina.

V Česku je situace složitější. Menší cyklojízdy o velikosti několika desítek osob, které nejsou formálně avizovány, ve většině případů zůstávají pod radarem policie a konají se bez problémů sebeorganizačně. Existuje však případ z roku 2011, kdy proti cyklojízdě o počtu několika desítek osob přijelo zasáhnout osm policejních vozů. Pro případy větších cyklojízd nebo pojištění klidného průběhu cyklojízdy ve spolupráci s autoritami lze v Česku využít dva právní rámce, jedním je zákon o právu shromažďovacím, druhým je institut zvláštního užívání komunikace.

Na dobré slovo aneb bez papírování

Organizace cyklojízdy bez explicitního právního rámce lze doporučit pro případy, kdy očekáváte nižší účast, nebo pro případ, kdy cyklojízdu organizujete jako samospráva. V případě menší účasti v řádu desítek osob lze očekávat neproblematický pohyb cyklojízdy v ulicích města, kdy by tato menší skupina neměla mít problém s průjezdem křižovatky na běžnou zelenou. Cyklojízda také nebude tak velká, aby mohla ovlivnit jiné druhy dopravy.

Někdy je cyklojízda organizována samotným městem, jak tomu bylo v minulých letech například ve Zlíně nebo Břeclavi. Město a jeho zástupci mají dobrý přístup k městské policii, se kterou se na zajištění doprovodu cyklojízdy mohou domluvit, aniž by k tomu bylo třeba vyřizovat například zvláštní užívání komunikace (dále jen ZUK).  

Oznámení shromáždění a průvodu

Pokud není možné uspořádat cyklojízdu neformálně, pak prvním ze dvou nástrojů k oficiální organizaci je oznámení shromáždění a průvodu podle zákona o právu shromažďovacím (č. 84/1990 Sb.). Obyvatelstvo ČR má zákonem chráněné základní lidské právo se shromažďovat a toto právo je možné lidem upřít jen za výjimečných a zákonem definovaných okolností. 

Cyklojízda organizovaná jako shromáždění a průvod přináší řadu organizačních výhod. Nemusíte nikoho žádat o povolení, událost pouze oznamujete, a to včetně místa shromáždění a trasy průvodu. Cyklojízda je reálně shromážděním lidí na veřejném prostranství. Cyklojízdu lze pojmout z perspektivy zákona č. 84/1990 Sb. jako shromáždění a průvod za lepší podmínky pro cyklodopravu ve vašem městě. Podle tohoto zákona se shromáždění a průvod pouze oznamují. Nežádáte tedy žádnou autoritu o povolení a máte poměrně velkou svobodu ve volbě místa a trasy cyklojízdy. Shromáždění je potřebné oznámit příslušnému úřadu alespoň pět dnů předem, doporučujeme je však avizovat alespoň několik týdnů předem pro případ, kdy se městský úřad nebo magistrát rozhodne vyvolat jednání ohledně průběhu shromáždění. 

Zde naleznete předpřipravený formulář pro oznámení shromáždění a průvodu se všemi zákonnými náležitostmi. Oznámení se podává nejdříve 6 měsíců a nejpozději 5 dnů před konáním akce. Doporučujeme oznámení podat datovou schránkou, případně e-mailem na podatelnu s elektronickým podpisem. Oznámení je možné vytisknout a zaslat poštou nebo odevzdat osobně na podatelnu úřadu. Oznámení se podává na úřad podle jeho územní působnosti. Pokud například vede cyklojízda přes více městských částí nebo obvodů, pak se oznámení podává nikoliv na úřad městské části nebo obvodu, ale přímo na magistrát.

Zvláštní užívání komunikace

Institut zvláštního užívání komunikace (zkráceně ZUK) představuje poměrně komplikovaný a časově náročný proces, jak formálně zajistit průjezd cyklojízdy městem. Zatímco přístup přes oznámení shromáždění se opírá o základní lidské právo se shromažďovat, které je v Česku kodifikované příslušným zákonem, žádost o zvláštní užívání komunikace je rámována zákonem č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. Tento zákon upravuje pod § 25 rozmanité možnosti zvláštního užívání pozemní komunikace, například pro pohyb armádních vozidel, přepravu rozměrného nákladu, provádění stavebních prací, zřizování a provoz reklamy, zřizování vyhrazeného parkování, případně pro pořádní sportovních, kulturních a jiných akcí, “jestliže by jimi mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu”.

Ačkoliv účastníci*ice cyklojízdy nepoznají rozdíl, zda se cyklojízda koná jako oznámené shromáždění nebo jako ZUK, jsou mezi těmito nástroji výrazné rozdíly filozofické a praktické. Cyklojízda jako oznámené shromáždění a průvod je občanskou demonstrací využívající základní lidské právo k vyjádření stanoviska, k demonstraci týkající se řešení veřejné záležitosti, a to organizace dopravy ve městě ve vztahu k využití pozemních komunikací. Jedná se o demonstraci, která do nějaké míry podemílá běžný stav věcí a vliv, jaký mají pozemní komunikace využívané dominantně motorovou dopravou na kvalitu života ve městě.

V případě cyklojízdy organizované přes ZUK je ideové východisko podstatně odlišné. Smysl ZUK, jak vychází ze znění zákona, je umožnění využití pozemní komunikace k dalším praktickým účelům. Institut ZUK není ze své povahy zamýšlen k tomu, aby se přes něj uskutečňovaly občanské manifestace. To vyplývá z toho, že musíte žádat o povolení k zvláštnímu užívání komunikace, a s touto vaší žádostí musí souhlasit vlastník komunikace a Policie ČR. Povolení pak vydává silniční správní úřad, který dále může specifikovat podmínky, za kterých je toto povolení platné. 

Rozdíl oproti cyklojízdě podle zákona o právu shromažďovacím je evidentní. Při žádosti o ZUK nastává situace, kdy se občanská manifestace může dostat pod kontrolu autorit, jejichž působení může dokonce být zdrojem problémové dopravní situace, proti které cyklojízda demonstruje. Praktické dopady se týkají především trasy cyklojízdy, ke které musíte získat souhlasné stanovisko Policie ČR. 

Jak by konkrétně probíhalo žádání o povolení k ZUK a do jaké míry by se autority snažily ovlivnit podobu a trasu cyklojízdy, záleží na lidském faktoru. Jinými slovy, s jakým úředníkem*icí a jakým příslušníkem*icí Policie ČR se setkáte. Je znám případ, kdy při žádosti o stanovisko vedoucí Dopravního inspektorátu předem emotivně avizoval, že k pořádání cyklojízdy nikdy kladné stanovisko nevydá. Následně PČR vydala nesouhlasné stanovisko, v jehož závěru uvedla:

[…] zásadně nesouhlasíme s pořádáním uvedené akce. Tzv. “kulturní akce” stejného a obdobného charakteru doporučujeme orientovat na komunikace určené a vhodné pro daný účel a druh dopravy.

Pokud by bylo možné organizovat cyklojízdu pouze přes ZUK, pak by některých případech Policie ČR nebo silniční správní úřad měly kontrolu nad základním lidským právem se shromažďovat. Kontrola a vydávání povolení k realizaci základního lidského práva se shromažďovat však mezi zákonem definované pravomoce těchto autorit nepatří. 

Mimo extrémní případy, mezi které spadá i výše uvedené stanovisko policie, je však situace více rozmanitá. Jsou známy případy, kdy byla naopak spolupráce s policií konstruktivní a věcná a bylo možné poměrně rychle dosáhnout konsensu nad optimální trasou cyklojízdy na základě objektivních faktorů, jako jsou stavební uzavírky, minimalizace dopadu na linky MHD a optimální, minimálně přerušovaný průjezd cyklojízdy městem. Jak žádost o povolení k ZUK proběhne, se bude lišit město od města. Přístup autorit se může proměnit k horšímu nebo lepšímu i v rámci jednoho města během krátké doby.

Jak žádat o povolení k ZUK

Pokud se rozhodnete cyklojízdu organizovat přes zvláštní užívání komunikace, nachystali jsme pro vás návod, který vás provede tímto poměrně složitým procesem, se kterým je potřeba začít nejméně tři měsíce před konáním cyklojízdy. Pro snadnější průchod tímto procesem je vhodné mít existující spolek a k němu zařízenou datovou schránku.

Stanovení data cyklojízdy – 4 měsíce předem
Nejdříve si stanovte datum konání cyklojízdy. Od tohoto data se vše následně odvíjí.

Návrh trasy cyklojízdy a její projednání s policií – nejméně 90 dnů předem
Přichystejte si několik návrhů trasy cyklojízdy. Může se jednat o různé trasy, případně jeden hlavní návrh a k němu různé varianty. Najděte, kde vaše město zveřejňuje plánované uzavírky a porovnejte trasu s uzavírkami v den konání cyklojízdy. V závislosti na vašem vztahu k Policii ČR ve vašem městě, a zda máte kontakt na příslušníky policie, kteří mají zodpovědnost za formulaci stanoviska PČR, si sjednejte schůzku ohledně trasy. Na této schůzce můžete zjistit, jak trasu vnímá PČR a případně se domluvit na kompromisní variantě. 

Pokud nemáte kontakt na policii a není pro vás možné projednat trasu předem, pak se můžete dostat do komplikované situace v dalším kroku, kdy policii formálně žádáte o souhlas se ZUK. Když je trasa předjednaná a policie s ní souhlasí již během předběžného jednání, pak můžete očekávat kladné stanovisko v následujícím kroku. Pokud předjednaná není a policie se s návrhem trasy setká až v žádosti o souhlas se ZUK, pak je dost možné, že stanovisko bude negativní a teprve v tento moment začne vyjednávání o trase cyklojízdy, což pro vás může znamenat komplikace především s ohledem na včasné vyřízení celého administrativního procesu.

Žádosti o souhlas – nejméně 60 dnů předem
Alespoň 2 měsíce předem je nutné požádat o souhlas příslušné autority, které mají na vyjádření 30 denní lhůtu. O souhlas žádáte vlastníka nebo správce komunikace a Policii ČR. Komunikace může vlastnit hned několik subjektů, může se jednat o:

  • statutární město – místní komunikace
  • městskou část nebo obvod – místní komunikace
  • město – místní komunikace
  • kraj – silnice II. a III. třídy
  • Ředitelství silnic a dálnic – dálnice a silnice I. třídy

V případě statutárních měst může být ještě specificky upraven vztah mezi městskými částmi nebo obvody a statutárním městem co se týče výkonu vlastnického práva. Dále bývá výkon vlastnického práva delegován na organizace nebo firmy zřizované městem, například na Technickou správa komunikací hl. m. Prahy v Praze nebo na Brněnské komunikace v Brně.

Které vlastníky budete žádat o souhlas je dáno trasou cyklojízdy. Pokud povede trasa cyklojízdy po komunikacích vlastněných městem a po části komunikace I. třídy, kterou spravuje ŘSD, pak budete žádat o souhlas ŘSD a buď samosprávu (magistrát, městský úřad), nebo organizaci, na kterou samospráva delegovala výkon vlastnického práva ke správě pozemních komunikací města. 

Důležité je identifikovat případné silnice I. třídy ve městě, po kterých když vede cyklojízda, pak je nutné žádat o souhlas k ZUK ŘSD a následně je nutné podat dvě žádosti o povolení k ZUK – jednu na krajský úřad a druhou na magistrát či městský úřad. Tyto silnice je možné rozpoznat na Geoportálu ŘSD (původní Geoportál, náhradní řešení za nedostupný Geoportál), pokud si nejste jistí, dotažte se na silnice I. třídy na Odboru dopravy vašeho města.

Dále podle zákona žádáte o souhlas Policii ČR. Pro získání kladného stanoviska je vhodné trasu cyklojízdy mít předjednanou a nebýt v napětí, jak se k trase cyklojízdy policie postaví. Obracíte se na oddělení policie podle jeho územní příslušnosti. 

Pro žádost o souhlas využijte tento vzorový formulář.

Žádost o povolení k ZUK – nejméně 30 dnů předem
Pokud získáte souhlasy k ZUK od subjektů vlastnící komunikace a policie, pak můžete požádat příslušný silniční správní úřad o povolení k zvláštnímu užívání komunikace. Typicky se bude jednat o Odbor dopravy buď magistrátu nebo městského úřadu v případě komunikací v jejich správě, případně o Odbor dopravy krajského úřadu v případě vedení části trasy cyklojízdy po silnici I. třídy.

Zde naleznete vzorové žádosti o povolení k ZUK:

Do žádosti napište jména spoluorganizátorů*ek, kteří budou mít na základě ZUKu oprávnění špuntovat, resp. řídit provoz. Úřadům může trvat týden nebo dva vyřízení, i když ze zákona mají 30 denní lhůtu. 

Po obdržení povolení k ZUK toto povolení nakopírujte pro každého spoluorganizátora*ku uvedeného v žádosti o ZUK. S tímto povolením pak mohou tyto osoby v souladu s legislativou provádět špuntování.

Článek vznikl díky podpoře Open Society Foundations v rámci projektu AutoMat’s National Outreach Via Social Base Management.
Supported by a grant from the Open Society Initiative for Europe within the Open Society Foundations.

logo-osf

tik 2. 10. 2022, 23:27
2
4

doslova všichni, kteri chteji něco na ulici: zvlastni uzivani
ublizeni cyklisti*ky*ca: hrajem to na shromazdovaci pravo, fcuk the system

Vratislav Filler 5. 10. 2022, 08:14

Myslím, že část textu ohledně ZUK vs. shromáždění potřebuje pro některé čtenáře poněkud vyjasnit.
Odhlédnu-li od vyjížděk na pank, cyklojízda může být pojímána dvěma způsoby. Buď jako zábavní akce, pak je na místě zvláštní užívání a kdo si ho pro takovou jízdu nezařídí, je mamlas. Cyklojízda ale může být pojímána jako protest, a to vzhledem k přístupu mnoha měst a politiků k cyklodopravě zcela oprávněně, bylo to tak v Praze v minulosti a dost možná na to zase dojde. Pak cyklojízda znaky shromáždění naprosto nepochybně splňuje a pořádat ji jako průvod není žádné odrbávání systému, ale jednání zcela v duchu zákona a občanských práv, která, jak známo, v této zemi pořád ještě platí. I v takovém případě je ale u velkých jízd lepší pokusit se o ZUK.

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat : Advokační manuál