Cyklisté sobě, čtěte úřední desky

Publikováno: 24. listopadu. 2022, 9 min. čtení
Aktualizováno: 25. listopadu. 2022
Publikováno: 24. listopadu. 2022, 9 min. čtení
Aktualizováno: 25. listopadu. 2022

Plošný zákaz jízdy elektrokol v centru Ostravy kvůli elektrokoloběžkám je evidentně přemrštěný. Návrh byl sice měsíce předem zveřejněn na úřední desce, nikdo ho ale nepřipomínkoval. Bude tak obtížné jej nyní zpětně jakkoliv měnit. Ve velkých městech často spoléháme na spolky, že úřední desky „pohlídají“. Někdy ale pozornost poleví a důsledky jsou nepříjemné. Proto nezbývá, než vyzvat: Lidé, čtěte úřední desky ve své obci nebo městské části.

Proč číst úřední desky?

Odhlédnu teď od toho, že úřední desku své obce či městské části by teoreticky měl číst každý občan. O místních vyhláškách či nařízeních se zpravidla dozvíte i jinak. Přesto, sledujete-li dění ve svém okolí či obci, je čtení úředních desek dobrým způsobem, jak si učinit celkový obrázek o tom, co vše úřady dělají – a čím se třeba politici nechlubí.

U změn dopravního značení je to očividné. Někdy se úpravy ulic či dopravního režimu s veřejností projednávají už předem. Zpravidla jsou ale připomínky k návrhu opatření vyvěšenému na úřední desce jediným způsobem, jak může veřejnost do procesu změn dopravního značení formálně zasáhnout.

Opatření obecné povahy

Změna dopravního značení, která veřejnosti ukládá práva nebo povinnosti, musí být vydána silničním správním úřadem jako opatření obecné povahy (OOP). Opatření musí být po dobu čtrnácti dnů zveřejněna na úřední desce úřadu příslušnému dané komunikaci. Jedná-li se o opatření trvalé, následuje dalších 30 dnů na připomínky veřejnosti. K návrhu OOP se může vyjádřit každý. Připomínky potom musí být ve finálním opatření vypořádány. Tedy buď přijaty nebo musí být vysvětleno, proč byly odmítnuty.

Podrobný výklad, jak má vypadat správné OOP, jak se dá připomínkovat a případně i soudně přezkoumat, najdete v nedávno vydaném 6. díle advokačního manuálu.

Jak sledovat úřední desku?

Zajímají-li vás ulice ve vašem okolí, sledujte úřední desku vaší obce a příslušné obce s rozšířenou působností. Silnice první třídy spadají pod kraj, rychlostní komunikace pod Ministerstvo dopravy. Tak daleko ale zpravidla chodit netřeba. V Praze či velkých městech je pro „hlavní“ silnice třeba sledovat úřední desky příslušných magistrátů. „Velké“ úřední desky zpravidla sledují cyklospolky, tu pražskou například spolek AutoMat. U místních desek je situace „děravější“, současně místní ulice v okolí vašeho bydliště spadají zpravidla právě sem.

Úřední desku najdete v elektronické podobě na stránkách obce či městské části. Chcete-li ale větší komfort (nebo sledovat víc desek najednou), můžete zkusit web edesky.cz, který načítá obsah úředních desek mnoha měst a obcí, zachovává jej až rok zpětně (na úřední desce obcí vydaná opatření zpravidla po čtrnácti dnech zmizí) a dovoluje si zřídit hlásiče, které vám zašlou všechna opatření odpovídající vámi zadaným klíčovým slovům. Web vyžaduje jednoduchou registraci.

Na úřední desky se vyplatí dívat zhruba nejméně jednou za čtrnáct dnů, právě tak dlouho zde věci visí.

Nemilé OOP, co teď?

Jakkoliv se cykloopatření daří zřizovat čím dál lépe, jen minimum silničních správních úřadů má už zažitou tak dobrou praxi, aby bralo maximální možné ohledy na chodce a cyklisty ve všech svých vydaných opatřeních. I při nejlepší vůli čas od času něco unikne, a kde vůle chybí… Zkrátka a dobře, na úřední desce visí návrh OOP zjednosměrňující pro kola vaši ulici, opomíjející přechod, nebo něco podobného: co teď?

Formálně lze nyní napsat připomínku, kterou zašlete na úřad, jenž návrh opatření vydal. Připomínka je v podstatě slušně napsaný formální dopis, ve kterém

  1. vysvětlíte, s čím v navrženém opatření nesouhlasíte,
  2. doporučíte, jak to udělat jinak.

Připomínku zašlete buď datovou schránkou, nebo elektronicky podepsaným mailem, případně doporučeným dopisem. Nebo můžete dojít na podatelnu úřadu.

Vlastně by se to zdálo jednoduché, takhle ale věci zpravidla nefungují. Za prvé, ne každý má na to šermovat v dopise správnými termíny. Za druhé, téměř jakoukoliv připomínku lze vypořádat, zvlášť má-li záměr kladné stanovisko policie. Proto je vhodné ještě před podáním připomínky provést dvě věci:

  1. zkusit se s úřadem spojit neformálně,
  2. poradit se s někým, kdo tomu rozumí lépe.

Neformální spojení s úřadem znamená zkontaktovat tři podstatné osoby: Tou první je úředník pod opatřením podepsaný. Ten vám může vysvětlit, proč je něco tak a ne jinak – což dost často vlastně i stačí. Můžete s ním probrat možnosti, jak to udělat jinak. Každopádně je to on, kdo pak bude řešit případnou změnu projektu. Doporučuji tedy se s ním dostat k osobnímu jednání, nebo tedy pravděpodobněji k telefonické konzultaci dané věci.

Druhou osobou, kterou doporučuji kontaktovat, je radní pro dopravu či starosta. Státní správa je na samosprávě formálně nezávislá. Vzniká-li ale opatření na návrh (alias zadání) obce, je to potom právě samospráva, která může své původní zadání změnit.

Třetí osobou, kterou je dobré kontaktovat, je dopravní inženýr Policie ČR, který k projektu vydával stanovisko. Toto stanovisko není obvykle závazné, státní správa jej ale skoro vždy respektuje, dohoda s Policií je proto velmi žádoucí. Kontakt na zástupce Policie můžete dostat od státní správy.

S neformálním oslovením neotálejte: čím dřív se ozvete, tím více času (a vůle) na možné změny bude. Samozřejmostí je slušné jednání, není nutné hned předpokládat něčí zlou vůli a volit bojovný tón. Ostatně, formální připomínku můžete podat vždycky i později (samozřejmě v rámci zákonného limitu).

Co ale doporučuji nejdřív, je nechat si poradit. Pošlete návrh opatření lidem ze spolku, který se ve vašem regionu zabývá cyklodopravou či veřejným prostorem (v Praze je to AutoMat, lze využít adresy lab@auto-mat.cz) a zeptejte se, zda se s tím nedá něco dělat. Z vlastní zkušenosti vím, že někdy bude spolek schopen poradit, někdy pošle tipy na formulaci připomínky či argumentaci pro osobní jednání, a v závažných případech může spolek začít jednat sám.

Závěrem

Záleží-li vám na tom, aby budoucí změny dopravního značení nedopadaly nepřiměřeně na cyklisty a chodce, doporučujeme začít úřední desky sledovat. Zejména tehdy, deklaruje-li nová politická reprezentace odklon od zlepšování podmínek pro jízdu na kole či bezpečnou chůzi po městě. Narazíte-li na návrh opatření obecné povahy, který zhoršuje podmínky pro bezmotorovou dopravu, poraďte se s místním spolkem, který tyto věci řeší.

Poznámky

Dočasná OOP

Jako opatření obecné povahy nemusí být vydávány změny dopravního značení, které nemění práva ani povinnosti účastníků provozu; například orientační značení. Dočasné opatření obecné povahy může být vydáno bez možnosti připomínkovat. To dává smysl u krátkodobých úprav nebo opatření „na zkoušku“, někdy se ale dočasné OOP používá k rychlé realizaci trvalého řešení s tím, že trvalé OOP se „dolepí“ později. Že tento postup není úplně v pořádku, ukázala nedávná kauza kruhového objezdu před pražskou Prašnou bránou, kde bylo trvalé OOP z tohoto titulu úspěšně soudně napadeno.

Vedení argumentace v připomínkách

Argumentaci v připomínce je třeba vést tak, aby jednoznačně vysvětlila, proč není návrh v pořádku; na příkladu u zjednosměrnění obousměrné ulice bez cykloobousměrky lze:

  • popsat, odkud kam se tou ulicí jezdí a proč to jinými ulicemi půjde hůř, o kolik do bude delší, zda objížďka nepovede přes nebezpečná místa, apod.
  • upozornit, že právě vy tou ulicí na kole jezdíte.
  • máte-li data, tak zjistit, kolik lidí tou ulicí na kole jezdí.

Druhým bodem připomínky je doporučení změny. Opět na příkladu cykloobousměrky:

  • Odkázat na soulad s technickými předpisy (ČSN 73 6110, TP 179, podrobněji viz článek Zřizování cykloobousměrek ve stávající uliční síti.)
  • Zdůraznit bezpečnost. Je-li to pravda, tak upozornit že ulice i vjezdy do ní jsou přehledné. Pro případná nepřehledná či jinak problémová místa navrhnout řešení – výzvu k ohleduplnosti, snížení rychlosti (u cyklistů třeba i na rychlost chůze), doplnění výstražné značky, „stínu,“ ostrůvku, zrcadla, apod.

Připomínky zamítnuty, co dál?

Pokud se nepovedlo vyjednat nic a vydané opatření obecné povahy nevyhovuje, můžete zvážit jeho napadení u správního soudu. Postup najdete v nedávno vydaném Advokačním manuálu.

Vratislav Filler
Zakladatel mapy a webu Prahou na kole, předchůdců tohoto magazínu. Zaměřuje se analyticky na cyklistickou infrastrukturu, především v Praze. Je členem pražské cyklokomise, poradního orgánu Rady hl. m. Prahy. Působí jako dopravní expert ve spolku AutoMat. Vědecký pracovník zaměřený na přesné aplikace globálních navigačních systémů.

Ondra 24. 11. 2022, 10:18

Díky za tip na edesky. Doteď jsem manuálně procházel jednotlivé desky MČ

Zbyněk 24. 11. 2022, 12:14

Ondra: Hlásič na Edeskách vyhledává na základě klasického vyhledávače slov. A pokud úřad zadá do názvu "OOP", tak vyhledávač najde co? Vůbec nic.

Zůstal jsem u úředních desek. Edesky jen na věci starší dvou týdnů.

Vratislav Filler 24. 11. 2022, 14:05

Zbyněk: Ano, je tam limit, to načítání samozřejmě nepozná, zda jde o OOP nebo jiný výstup. Hlásič se dá případně nastavit podle "zvyklostí," jakým ten který úřad OOPčka nazývá, Já používám e-desky na pražské městské části, ale prakticky jen na listování, ne na hlásič (byť ho mám nějak nastavený). I proto, že koukám i na jiné věci.

Tik 24. 11. 2022, 15:15

clen _prazske_ cyklokomise kafra (evidentne premrstene) do toho, co si v Ostrave odhlasovali. Taky pekny.

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat
AutoMat projektuje pro město
Cyklisté sobě,

AutoMat projektuje pro město

14. prosince. 2022, 8min. čtení