Cena za dokončení nadřazených cyklotras je odhadována na tři miliardy korun

Publikováno: 21. září. 2023, 5 min. čtení
Úvodní foto: Magistrát hl. m. Prahy
Publikováno: 21. září. 2023, 5 min. čtení
Úvodní foto: Magistrát hl. m. Prahy

Rada hlavního města předložila zastupitelstvu dokument informující o předpokládané ceně a harmonogramu dokončení klíčových dopravních staveb.

Stalo se tak v návaznosti na usnesení zastupitelstva číslo 2/7 ze dne 23. 3. 2023, které dávalo Radě hlavního města za úkol u některých klíčových dopravních staveb představit harmonogram jejich realizace, včetně rozpočtových nároků. Mezi klíčové dopravní stavby byly později doplněny i nadřazené cyklotrasy A1 až A9.

Magistrátní tisk Z-11667 ze 14. září nyní informuje, že předpokládaná cena dokončení všech nadřazených cyklotras A1 až A9 by byla přibližně 3 miliardy korun (v cenách roku 2019). Přepokládané roční provozní náklady se pohybují kolem 130 milionů korun.

Nadřazené cyklotrasy představují 1,1 % nákladů na klíčové stavby

Celková odhadovaná cena všech klíčových dopravních staveb je přibližně 268,5 miliard korun, náklady na nadřazené cyklotrasy tak představují zhruba 1.1 % všech předpokládaných investičních výdajů za klíčové dopravní stavby.

Materiál dále uvádí, že pokud by investice do dopravní infrastruktury zůstaly například na úrovni 6 miliard korun ročně, dokončení veškerých klíčových dopravních staveb by trvalo přibližně 28 let, v případě započítání i trasy metra D by pak realizace všech klíčových staveb trvala 44 let.

Přičemž je poukázáno na skutečnost, že město připravuje i řadu dalších investic, které nejsou označeny jako klíčová dopravní stavba (například rekonstrukce dopravního terminálu Smíchov, rekonstrukce mostů, rekonstrukce Strahovského tunelu a Jižní spojky).

Jak bude porovnávána přínosnost jednotlivých staveb?

Dokument tak konstatuje: „Ani v následujících 20 letech nebude možné realizovat většinu opatření z uvedeného seznamu kvůli jejich nárokům na objem investic a trvalému zvyšování objemu běžných výdajů v kapitole doprava. Přitom stávající tempo údržby silniční infrastruktury nestačí ani na zpomalení její průběžné degradace. Z rozpočtu HMP nebude např. možné financovat výstavbu městského okruhu.“

Přínos některých staveb je diskutabilní

A dále magistrát doplňuje: „Z hlediska posuzování upozorňujeme, že poměr přínosů a finančních nákladů některých opatření v seznamu je diskutabilní. Například 1000 nových míst v parkovacím domě P+R na stanici metra představuje investici v objemu 1-1,5 mld. Kč. Přestože takové opatření zlepšuje kvalitu ovzduší a snižuje dopady na klima, z hlediska objemu dopravy a tzv. dělby přepravní práce je jeho přínos velmi malý; denně se totiž na území Prahy nachází odhadem 800 tisíc automobilů. Obdobný objem investičních prostředků přitom stojí např. tramvajová trať Nádraží Podbaba – Suchdol, která bezemisně obslouží 6,8tisícové sídlo, jeho okolí a univerzitu s 20 tisíci studenty a 900 zaměstnanci.

Podle dostupných zahraničních studií nemusí být efekt navržených radiálních silničních staveb z hlediska dopravy pozitivní. Tím, že nová rychlá spojení zkracují cestovní čas, zvyšují i celkový počet cest autem na úkor šetrnějších způsobů dopravy. Cestování autem se totiž nově stane atraktivní i pro řadu lidí, kteří dosud cestují hromadnou dopravou nebo vzdálenějších destinací dosud vůbec necestují. Kromě toho kapacitní radiály posilují suburbanizaci a s ní související nárůst automobilové dopravy ze zázemí do centra a dopravní zácpy uvnitř města; kapacita silniční sítě uvnitř města je ale dlouhodobě naplněna. Přitom finanční náklady, např. 14 mld. Kč na Radlickou radiálu, jsou z hlediska celkových investičních prostředků města velmi významné.“

Co to jsou nadřazené cyklotrasy

Pražský celoměstský systém cyklotras obsahuje takzvané cyklotrasy nadřazené, páteřní a hlavní. Jedná se o systém, který by měl po svém dokončení zajistit základní plošnou a bezpečnou prostupnost města pro cyklisty.

Trasy nadřazené jsou nejvyšší kategorie, jsou značeny kódy A1 – A9 (+ okruh kolem města A50). Ideově se jedná o tzv. cyklodálnice, koridory kudy by měla vést výhledově skutečně kvalitní a oddělená cyklistická infrastruktura. Tyto koridory zároveň byly v celém systému definovány teprve nedávno, první nadřazené trasy jako takové byly definovány v aktualizaci z roku 2019. Jednalo se i o reakci na přípravu několika cyklostezek po bývalých železničních tělesech (např. Vršovická drážní promenáda, cyklostezka po tělese trati na Kladno).

Trasy páteřní , značené desítkovými kódy A10 – A99, zajišťují základní cyklistickou prostupnost všech oblastí Prahy. Dřívější páteřní cyklotrasy A1 a A2 jsou od roku 2019 definovány jako součást cyklotras nadřazených.

Trasy hlavní jsou pak označovány stovkovými kódy A100 – A999 a zajišťují především lokálně významné cyklistické propojky, které dále zahušťují základní systém nadřazených a páteřních cyklotras.

Seznam klíčových dopravních staveb Prahy

 • stavby Městského okruhu,
 • stavby Pražského okruhu,
 • silniční obchvat Písnice a Libuše,
 • aglomerační okruh a jeho modernizace,
 • Vestecká spojka včetně křižovatky na 3,5 km dálnice D1,
 • Parkovací objekty – ( P+R Zličín ( Westfield ), P+R Depo Hostivař, P+R Opatov, P+R Nádraží Smíchov),
 • rekonstrukce Libeňského soumostí,
 • rekonstrukce Hlávkova mostu,
 • rekonstrukce železniční trati Praha – letiště – Kladno,
 • lanovka Podbaba – Bohnice,
 • nové tramvajové tratě – Suchdol, Počernická,
 • železniční přesmyk Libeň – Malešice,
 • tramvajová trať Vinohradská – Opletalova/Václavské náměstí,
 • Hloubětínský tunel,
 • tramvajový okruh,
 • metro D,
 • metro S,
 • Radlická radiála,
 • zastřešení Spořilovské,
 • Hostivařská spojka,
 • výstavba cyklostezek A1 – A9.

(Zdroj: usnesení zastupitelstva)

Jiří Motýl
V domovské Praze jezdí na městském kole na vzdálenosti do osmi kilometrů. V redakci od roku 2013, od roku 2015 šéfredaktorem. Spoluautor knihy Městem na kole.

Komentáře k článku

Kuba 21. 9. 2023, 10:53

Byly by to tři miliardy na nadřazené cyklotrasy v opravdu dobrém standardu, nebo ve standardu "Bubenské nábřeží", tj. prachmizerném duálu?

jkjk 21. 9. 2023, 11:46

Podle zásobníku opatření (k A1 a A2) "Cyklotrasa musí být řešena v kvalitních parametrech mimo silný provoz v celé délce". K A1 a A2 by měla existovat alespoň studie proveditelnosti (nikde veřejně dostupnou jí ovšem nevidím).

Ondra 21. 9. 2023, 12:35
13

Všichni víme, že cyklotrasy se koncepčně a hlavně uceleně stavět nikdy nebudou. Co nás v budoucnosti stále čeká, je salámová metoda typu "tady zbylo na cyklisty místo" a hlavně spousta chodníků s povoleným vjezdem jízdních kol (C7+E13).

Kuba 21. 9. 2023, 12:43
8
1

jkjk: To by v případě A1 a A2 znamenalo v podstatě vyhnat automobily z dnešních poměrně vytížených tahů. Protože jinej prostor tam místy (např. na Rašínově nábřeží, v Křížovnický, na nábřeží pod Letnou) v podstatě není, bez tramvajových tratí tudy vedených by město rychle přestalo fungovat kompletně a případný upocený kompromisy budou funkční jen minimálně.

Je to samozřejmě logický, a např. v Nizozemí je osvědčená funkční koncepce, kdy hlavní tahy pro MHD, automobilovou dopravu a cyklodopravu nejsou kombinovány do jedné trasy, ale vedeny souběžnými ulicemi pokud možno odděleně. Ne vždycky to jde, někde mají naopak tolik prostoru, že i kombinování všech tří v jedné velmi široké ulici není problém, ale v omezeném prostoru starší zástavby se opravdu snaží vyhnout zkombinování všech tří do jedné ulice, jak jen to jde.

Ale v Praze by to vyžadovalo bezprecedentní odvahu politiků a spolupráci úředníků magistrátu i MČ. Tady by ani ta minimální varianta, kterou navrhuje radní MČ Praha 1 pro dopravu, tedy dokončit části A1 a A2 do jednoho spojitého průtahu vedeného střídavě po obou březích nebyla vůbec jednoduchá. Dokončení obou v uvedeném standardu je v Praze bohužel sci-fi, dokud se uvažování o dopravě ve městě nedostane aspoň většinově do 21. století. Dobrou příležitost, kdy to udělat, při otevření Blanky, bohužel město prováhalo naprosto beze zbytku. Další příležitost, kterou přinesly covidový lockdowny, bohužel město prováhalo rovněž beze zbytku.

Kuba 21. 9. 2023, 14:22

PS. nemluvě o tom, že třeba A2 centrem po nábřeží je podle mě něco, co by stálo za to zvážit každopádně. Řeka tam dost zatáčí a trasa využívající Národní, Příkopy a spol. nebo paralelní ulice k nim by mohla být minimálně stejně dlouhá, při troše štěstí i kratší. Nechávat A1 a A2 tak těsně u sebe jen přes řeku je dost možná zbytečný plýtvání. Jasně, chápu tu setrvačnost uvažování (kolem řeky je pěkně) a lákavost využití náplavek (který se ale v praxi vůbec neosvědčily, protože cyklotrasy si tam vzájemně překáží se všemi těmi turistickými lákadly a spol.

Jakub Ditrich 21. 9. 2023, 15:08

Je třeba doplnit, že ani jeden projekt - tedy dokončení A a A nemá v materálu daný termín dokončení (na rozdíl od většiny ostatních akcí), takže těch 44 let bereme jako optimistickou variantu.

Jirka S. 22. 9. 2023, 12:06

Kolik km ještě chybí k dobudování sítě nadřazených cyklotras a kolik tak stojí 1 km odpovídající cyklostezky v Praze?

Kuba 22. 9. 2023, 12:16

Jirka S. Ve standardu odpovídajícím nadřazené cyklotrase není hotovo v podstatě nic. S hodně přivřenejma očima tu a tam pár set metrů, možná v Karlíně 2-3 km.

Cena je extrémně variabilní, závislá na místních podmínkách, zejména na tom, kolik úklidu po stavbě souběžné silnice nebo sousedních domů se do projektu cyklostezky podaří schovat...

Jiří Kadlec 22. 9. 2023, 13:53

Škoda že přiložená mapka není trochu v podrobnějším měřítku.
A3 je snad na dobré cestě aspoň její úsek několik km Vršovice - Strašnice po opuštěné trati.
A9 tam mi přijde zajímavé, že to nevede po stávající cyklostezce blízko Rokytky, ale úplně novou trasou, jako by hned vedle železniční trati někudy kolem nádraží Vysočany a dál podél trati přes zast. Rajská Zahrada a Horní Počernice ??
Dost zajímavá je i rozdvojka mezi A5 a A9 - že by se rýsovalo prodloužení cyklostezky co vede pod Vítkovem dál směrem na východ?
A ještě by mě zajímalo proč je A50 na severu blízko Horoměřic jen tečkovaně. Každopádně mít celou A50 jako samostatnou stezku bez aut by se hodilo, protože na úzkých "okreskách" na okraji Prahy je někdy šílený provoz.
Jo a A8 celým údolím rovnoběžně s Plzeňskou by se taky dost hodila!
A1 tam koukám, že je stále ve hře plán vést cyklostezku přes ostrov Císařská Louka a postavit tam nový most?
Ohledně A1 a A2, kdyby se na nábřežích trochu posunuly lampy a třeba kdyby se rozšířil chodník ("vysunul") směrem nad Vltavu tak by podle mě byl prostor pro cyklostezku minimálně skoro všude na A2 od Karlova mostu k Mánesu i na A1 od Malostranské ke Štefánikovu mostu, na té A1 pokud by byla odvaha někam jinam vymístit parkující turistické autobusy, tak by tam byl podél nábřeží E. Beneše pod mosty celkem slušný prostor pro širokou cyklostezku i bez velkých drahých stavebních zásahů :-)

Jiří Motýl 22. 9. 2023, 22:53

Jiří Kadlec: Tady lze zoomovat, jak jen uznáte za vhodné: https://app.iprpraha.cz/apl/services/short_links/_0e6jxf8aey.html

Ad A9: Viz tzv. Severovýchodní cyklomagistrála. Dost toho vzniká se současnou rekonstrukcí trati, některé úseky už stojí :D https://mapa.prahounakole.cz/?zoom=18&lat=50.11318&lon=14.51511&layers=_Pzefsmpuy
Mám ale pocit, že zrovna ty části kolem Prahy 9 směrem blíž k Balabence se moc rychle nehýbou. Tam se měl využít i ten viadukt na Kolčavce, ale někde jsem zase zahlédl, že je snad v dost tristním stavu?

Jinak je to celé takový výhledový ideální stav, který je sice aktualizovaný, ale třeba kolem té lávky na A1 na Císařské louce se asi nic moc pozitivně v poslední době nemění. Ale evidentně ta idea ještě nebyla zcela zahozena.

Kolem toho napojení na Balabenku občas probleskují nadějné signály, ale nevím jak se to vlastně nakonec vyvíjí neajktuálněji.

David 26. 9. 2023, 09:59

Na co infrastrukturu? Na co A1 v odděleném standardu?
Dnes ráno jsem jel do centra od Barr. mostu po Strakonické. Za nájezdem u Lihovaru je vyhrazený BUS pruh s dodatkovou tabulkou"pouze MHD". Legalizace chodníku kvůli zastávce a stavbě přerušena. Zařadil jsem se tedy do jediného zbylého pruhu spolu s vozidly tak, jak mi silniční správní úřad za souhlasu Policie ČR stanovil.
Tolik populární jsem mezi řidiči už dlouho nebyl. A to jsem nic neporušil a nijak se neflákal.

komentář

Pravidla diskuze, Ochrana osobních údajů

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat
Tři nové cykloobousměrky na Praze 6
Praha,

Tři nové cykloobousměrky na Praze 6

06. května. 2024, 5min. čtení6