Bude skutečně „holandský chvat“ povinný napříč Evropskou unií?

Publikováno: 25. března. 2024, 5 min. čtení
Úvodní foto: Wikimedia (Diliff)
Publikováno: 25. března. 2024, 5 min. čtení
Úvodní foto: Wikimedia (Diliff)

Řada médií v posledních dnech reportuje o návrhu Evropského parlamentu na uzákonění tzv. holandského chvatu jako povinného způsobu vystupování z vozidel. Řada těchto zpráv ale samotný návrh dezinterpretuje, holandský chvat jako takový Evropský parlament ve svém návrhu nijak nezmínil.

Co Evropský parlament řešil?

Evropský parlament se věnoval změnám především v záležitostech řidičských průkazů, které navrhovala Evropská komise. Tedy oblasti, která je již nyní v Evropě velmi sjednocena, například skrze vzájemně platné sjednocené řidičské průkazy. Současný návrh jako nejvýraznější novinku navrhuje zavedení jednotných a vzájemně uznatelných digitálních řidičských průkazů, které by byly platné napříč celou Evropskou unií.

Součástí balíku navrhovaných změn byla i oblast návrhů na nezbytná minima, která by měla být testována v evropských autoškolách tak, aby se zajistilo, že řidiči napříč Evropou budou získávat obdobné znalosti a schopnosti. Evropská komise tak mimo mnoha dalších standardů (jako např. výuka platných dopravních značek) navrhovala, aby součástí výuky a testování v autoškolách byla „nezbytná bezpečnostní opatření při opouštění vozidla.“

Evropský parlament nakonec rozhodl tento bod mírně pozměnit a navrhl, aby byla testována „nezbytná bezpečnostní opatření při opouštění vozidla, včetně ujištění se, že je bezpečné otevřít dveře vozidla a že tím nevznikne nebezpečí pro ostatní účastníky silničního provozu, jako jsou chodci, cyklisté a uživatelé mikromobility.“

Jedná se o jeden z řady příkladů v daném návrhu, kdy se Evropský parlament snažil ve schváleném znění klást větší důraz na ochranu zranitelných účastníků dopravního provozu. A to i vzhledem k platným strategickým dokumentům, které si kladou za cíl snižování dopravních nehod, počty zranění a úmrtí na evropských silnicích, tak také zvyšování podílu alternativních způsobů dopravy v rámci snižování ekologické náročnosti dopravy.

Holandský chvat návrh přímo nezmiňuje

Nejedná se o definitivní znění. Návrh parlamentu nyní směřuje k projednání v Evropské radě (k zástupcům evropských vlád), poté ho čeká další cesta legislativním kolečkem, k novému Evropskému parlamentu, který vzejde z plánovaných červnových voleb.

Zároveň je ale třeba uvést na pravou míru, že se jednak návrh netýká samotných pravidel silničního provozu, jak je v některých médiích naznačováno. Parlament tedy nenavrhuje, aby bylo kontrolováno, jak budou řidiči napříč Evropou vystupovat z aut. Dotčený návrh se týká změn standardizace výuky a testování v autoškolách. Zároveň pak parlament nijak nenavrhuje zahrnutí přímo tzv. „holandského chvatu“, pouze klade větší důraz na to, aby v autoškolách vznikalo větší povědomí o bezpečném vystupování z auta, i s ohledem na chodce a cyklisty.

Zda toto znění bude ve finální podobě návrhu skutečně přijato, a v jaké podobě bude tohoto cíle dosaženo v jednotlivých členských státech, je otázkou. Interpretace, že se „holandský chvat“ povinně rozšíří Evropskou unií je zatím značně přestřelená. I pokud by nakonec toto znění bylo schváleno, text je natolik obecný, že jeho aplikace v jednotlivých členských státech může být stále značně různorodá.

Co je tzv. Holandský chvat?

Holandský chvat, neboli v angličtině tzv. „Dutch Reach“ je způsob otevírání dveří auta, kdy je doporučováno dveře otevírat vzdálenější rukou, tedy v Česku na straně řidiče rukou pravou. Tímto způsobem dojde při otevírání dveří k natočení těla řidiče takovým způsobem, že snáze zpozoruje, co se děje při otevírání dveří za ním, zda například náhle nepřijíždí někdo na kole.

Díky holandskému chvatu tak může řidič vystupující z auta snáze na podobnou okolnost zareagovat a to i v momentě, kdy již jsou dveře mírně pootevřeny, a cyklistu by tak neviděl například skrze zpětné zrcátko.

Holandský chvat je například součástí pravidel provozu ve Velké Británii, nedávno ho do osnov autoškol schválil bruselský regionální parlament, pravidelně je používán ve výuce v autoškolách v Nizozemsku.

Jiří Motýl
V domovské Praze jezdí na městském kole na vzdálenosti do osmi kilometrů. V redakci od roku 2013, od roku 2015 šéfredaktorem. Spoluautor knihy Městem na kole.

Přidej komentář

komentář

Pravidla diskuze, Ochrana osobních údajů

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat