Tomáš Cach

Architekt a dopravní urbanista se zaměřením na bezmotorovou dopravu. Intenzivně se věnuje legislativě a technické literatuře dotýkající se bezmotorové dopravy, a to již přes 15 let.

Články autora