Jezdíme v provozu

Bezpečná jízda v provozu je ve městech s nedostatečnou infrastrukturou nezbytnou cyklistickou dovedností. To nejdůležitější shrnuje následující návod. Podrobnější rady včetně tipů a triků pro jízdu ve velmi silném provozu najdete v knize Městem na kole (Grada 2018) ve třetím oddíle. Kromě bezpečné jízdy v provozu je nezbytná také ohleduplná jízda mezi chodci.

Slušné chování k chodcům

Chodce míjíme vždy tak, abychom je neohrozili, a pokud možno s nejméně metrovým odstupem. Chodce, ke kterým přijíždíte zezadu, je dobré upozornit zvonkem už z větší vzdálenosti (20–30 metrů) a zpomalit. Samozřejmostí je poděkování při míjení. V pěší zóně a na chodníku s povolenou jízdou cyklistů musíte dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům a v případě nutnosti i zastavit.

Poloha v jízdním pruhu

Není vhodné máme lepit se na obrubník nebo na parkující auta. Základem je nechat si rezervu alespoň tři čtvrtě metru od obrubníku – to dovoluje vyhnout se kanálům i nepořádku u kraje a současně vám dává prostor uhnout, pokud vás neohleduplný řidič předjíždí příliš těsně.

Podél parkujících aut ještě na odstupu přidejte. Souvisle parkující auta vytvářejí takzvanou „dveřní zónu„, do které kdokoliv sedící v autě může nenadále otevřít dveře. Blíž k parkujícím autům vás může dostat stoupání nebo velmi silný provoz. Při rychlé jízdě z kopce se posuňte od aut dál. Do kratších mezer mezi zaparkovanými auty se neschovávejte, ohrožujete se tím v místě, kde se budete muset vracet zpět do jízdního pruhu.

Před nebezpečným těsným předjížděním chrání zabrání pruhu. Smysl dává tam, kde řidiči stejně nemají předjíždět, protože by tím cyklistu ohrozili. Jmenovitě to platí pro kruhové objezdy (s výjimkou těch největších) a jednosměrné jízdní pruhy užší než přibližně 3,5 metru, například podél tramvajových ostrůvků. Zabrání pruhu je třeba provádět včas, zřetelně (tj. s ukázáním rukou) a vrátit se vpravo, jakmile je možné bezpečné předjetí, abyste si nenadělali více škody než užitku. Pruh není bezpečné zabírat tam, kde auta jezdí více než 50 km/h.

Odbočování vlevo

Přímé odbočení vlevo vyžaduje následující postup:

  1. Ohlédnete se přes levé rameno
  2. Ukážete vlevo
  3. Zaberete pruh (stále ukazujete)
  4. Dáte přednost protijedoucím vozidlům (můžete zastavit při levém okraji svého pruhu)
  5. Odbočíte

Na křižovatkách s více pruhy se nezdráhejte odbočovací pruh zabrat, je to pro vás bezpečnější.

Je-li na vás křižovatka moc velká, bude lepší odbočit nepřímo. Postup je následující:

  1. Vjedete do křižovatky jako byste pokračovali dále rovně.
  2. Na konci křižovatky zastavíte vpravo. Buď před auty čekajícími v kolmém směru, nebo někde u chodníku.
  3. Až kolmému směru padne zelená, projedete křižovatkou napříč a pokračujete přímo.

Při čekání v křižovatce nesmíte překážet projíždějícím autům. Neznámou křižovatku si prohlédněte předem a případně veďte kolo po přechodech.

Na kruhových objezdech projíždějte středem pruhu, do kterého se musíte zařadit už před křižovatkou. To neplatí jen u velkých kruhových objezdů, které mají spíš charakter rychlostní komunikace. Zde se držte klasicky vpravo.

Nebojte se sjet z chodníku

Jako cyklisté nemáte na chodníku co dělat. Není-li ale únosná jízda v provozu, je nutné chovat se s maximální ohleduplností a být vždy připraven seskočit z kole a vést jej. Jízda po chodníku je špatný návyk, kterého byste se časem měli co nejvíce zbavit. Jízdou v silnici jen získáte. Na silnici máte přednost, rozlehlé křižovatky projedete najednou.

V klidných ulicích jezděte ve vozovce. Chovejte se předvídatelně a ukazujte směr odbočení. Ohlížejte se při odbočování vlevo. I pro jezdce s naprosto základními dovednostmi jsou pro jízdu mimo chodník zklidněné nebo klidné ulice vhodné. Jezdí tam tak málo aut, že každý, kdo vás předjede, bude mít místo v protisměru. Ve vozovce se dá jet bez problémů také v místech, kde téměř nejezdí autobusy a nákladní auta a kde je to přehledné díky malému počtu parkujících aut.

Nemáte-li dostatečné dovednosti, není bezpečné jezdit ve vozovce tam, kde je provoz příliš silný nebo rychlý na to, aby vás každé auto samostatně bezpečně předjelo. Chodník je ale únosný jen tehdy, je-li dostatečně široký a chodí po něm minimum lidí. Jakmile vjedete mezi domy, pohyb po chodníku zvažte. Musíte opatrně míjet chodce, křížit vchody, vjezdy, parkující auta, zahrádky, sloupy, boční ulice. Nevyplatí se nakonec vzít to přeci jen ve vozovce?

Je-li chodník zalidněný a vy se nechcete pouštět do provozu, nestyďte se z kola slézt a vést ho.

Jízda v cyklopruzích

V cyklopruhu jeďte v jeho levé části, nad středem piktogramů cyklisty. Podél parkujících aut jsou umístěny více vlevo pro zachování odstupu od dveřní zóny. Když cyklopruh skončí, pokračujete v jízdě dále s auty. Řidič nesmí ohrozit cyklistu vyjíždějícího z končícího cyklopruhu.

Auta překážející v cyklopruhu objíždějte s dostatečným předstihem, nezapomeňte včas ukázat změnu směru jízdy rukou. Není-li dost místa, zaberte při předjíždění jízdní pruh. Skutečnost, že někdo parkuje v pruhu vyhrazeném pro cyklisty, opravdu není vaše vina.

K vyčkávacímu prostoru před světelnou křižovatkou přijíždějte opatrně. Jste-li první, řaďte se pokud možno přímo před řidiče vozidla za vámi, aby vás viděl a vzniklo místo pro další cyklisty.

Další zásady bezpečné jízdy

Předcházejte „pravému háku„, tedy situaci, kdy vás auto nejprve předjede, aby vzápětí odbočilo vpravo. Při rychlejší jízdě zvětšete boční odstup od kraje. Máte-li světla na dynamo, sviťte i přes den. Za tmy nezapomeňte na zadní blikačku. Jedete-li po cyklostezce, hlídejte si před přejezdy pro cyklisty auta, která by mohla odbočit. Ve vzájemné viditelnosti zde mohou bránit i parkující auta nebo reklamní panely! Na běžných kruhových objezdech jeďte středem jízdního pruhu.

Předcházejte nedání přednosti z vedlejší ulice nebo při odbočení z protisměru. Dobré je mít trvale zapnutou přední blikačku, přední odrazka za šera nestačí. Vidíte-li v křižovatce před sebou podezřele se chovající auto, můžete dočasně zabrat pruh.

Dávejte si pozor na slepé úhly, ve kterých vás nevidí řidiči náklaďáků či autobusů, a to i když máte v místě přednost. Před křižovatkou se nesnažte předjíždět čekající velká vozidla a v žádném případě nezastavujte ve stejném pruhu vedle nich.

Nevejdete-li se vpravo od tramvajových kolejí tak, abyste měli ještě nejméně půl až tři čtvrtě metru rezervy na manévrování, jeďte středem pruhu mezi kolejemi.

Naučte se nouzové manévry: efektivní brzdění, nouzové zabočení, skok přes díru.

Mohlo by vás dále zajímat

Za každého počasí

Za každého počasí

27. prosince. 2020, 9min. čtení
Základní dopravní předpisy pro cyklisty

Základní dopravní předpisy pro cyklisty

27. prosince. 2020, 8min. čtení
Na kole s nákladem a dětmi

Na kole s nákladem a dětmi

27. prosince. 2020, 7min. čtení
Parkování jízdních kol

Parkování jízdních kol

27. prosince. 2020, 4min. čtení