Partneři

Vážíme si podpory, které se nám dostává od našich partnerů. Ať již se jedná o pomoc při financování činnosti magazínu Městem na kole, zajištění zázemí a nezbytných informací, nebo při propagaci našich aktivit. Zapomenout nesmíme ani na úsilí mnoha dobrovolníků a našich čtenářů, bez jejichž entuziasmu a každodenních informací o novinkách ze sedla kola bychom se rozhodně neobešli.

AutoMat je naší zastřešující organizací, která nám poskytuje nezbytné zázemí a zajišťuje naše fungování. Nezávislost zpravodajského obsahu magazínu Městem na kole na ostatních aktivitách AutoMatu je garantována skrze našeho šéfredaktora, který není členem vnitřního týmu AutoMatu.

www.auto-mat.cz

Nová podoba magazínu Městem na kole vznikla díky podpoře Open Society Foundations v rámci projektu AutoMat´s National Outreach Via Social Base Management.
Supported by a grant from the Open Society Initiative for Europe within the Open Society Foundations.

www.opensocietyfoundations.org

Spolupracují s nami

Partnerství pro městskou mobilitu

Spolek s národní působností nám pomáhá se sběrem dat i příkladů dobré praxe z českých měst. Zabývá se otázkami městské a regionální dopravy, ať už té cyklistické, pěší, veřejné nebo automobilové. Mezi jeho členy jsou města, svazky obcí, kraje, odborné a neziskové organizace.

www.dobramesta.cz

Akademie mobility

Český portál věnující se udržitelné městské mobilitě. Garantem webu je konsorcium České silniční společnosti, sekce SAMDI, spolku Partnerství pro městskou mobilitu, dopravních vysokých škol a dalších organizací.

www.akademiemobility.cz

Česká cyklofederace: Česko na kola

Česká cyklistická federace sdružuje primárně neziskové společnosti, cykloprůmysl, ale také jednotlivé uživatelé kol. Její cestou je sdílení nápadů a vizí napříč všemi organizacemi věnujícími se městské cyklistice a cykloturistice na lokální úrovni.

www.ceskonakola.cz