Partneři

Vážíme si podpory, které se nám dostává od našich partnerů. Ať již se jedná o pomoc při financování činnosti magazínu Městem na kole, zajištění zázemí a nezbytných informací, nebo při propagaci našich aktivit. Zapomenout nesmíme ani na úsilí mnoha dobrovolníků a našich čtenářů, bez jejichž entuziasmu a každodenních informací o novinkách ze sedla kola bychom se rozhodně neobešli.

Spolek AutoMat je naší zastřešující organizací, která nám poskytuje nezbytné zázemí a zajišťuje naše fungování. Nezávislost zpravodajského obsahu magazínu Městem na kole na ostatních aktivitách AutoMatu je garantována skrze našeho šéfredaktora, který není členem vnitřního týmu AutoMatu.

www.auto-mat.cz

Cyklistický e-shop bikero.cz je hlavním partnerem online magazínu Městem na kole. Děkujeme za sponzoring, díky kterému se nám daří magazín dále rozvíjet.

www.bikero.cz

Nová podoba magazínu Městem na kole vznikla díky podpoře Open Society Foundations v rámci projektu AutoMat´s National Outreach Via Social Base Management.
Supported by a grant from the Open Society Initiative for Europe within the Open Society Foundations.

www.opensocietyfoundations.org

Spolupracují s nami

Partnerství pro městskou mobilitu

Spolek s národní působností nám pomáhá se sběrem dat i příkladů dobré praxe z českých měst. Zabývá se otázkami městské a regionální dopravy, ať už té cyklistické, pěší, veřejné nebo automobilové. Mezi jeho členy jsou města, svazky obcí, kraje, odborné a neziskové organizace.

www.dobramesta.cz

Akademie mobility

Český portál věnující se udržitelné městské mobilitě. Garantem webu je konsorcium České silniční společnosti, sekce SAMDI, spolku Partnerství pro městskou mobilitu, dopravních vysokých škol a dalších organizací.

www.akademiemobility.cz

Česká cyklofederace: Česko na kola

Česká cyklistická federace sdružuje primárně neziskové společnosti, cykloprůmysl, ale také jednotlivé uživatelé kol. Její cestou je sdílení nápadů a vizí napříč všemi organizacemi věnujícími se městské cyklistice a cykloturistice na lokální úrovni.

www.ceskonakola.cz