Auto*Mat řeší centrum 2/3 – co by šlo provést rychle

Publikováno: 30. září. 2017, 1 min. čtení
Aktualizováno: 16. ledna. 2021
Publikováno: 30. září. 2017, 1 min. čtení
Aktualizováno: 16. ledna. 2021
! Toto je komerční sdělení. Městem na kole není jeho autorem a neodpovídá za jeho obsah.

Formou tří článků postupně vychází v těchto dnech text Vratislava Fillera, který představuje koncept Auto*Matu, jak narovnat podmínky pro jízdu na kole v centrální Praze. Jedná se o koncept reagující na aktuální kauzu pěších zón na Praze 1, o které Prahou na kole informovalo ve zprávě zde.
Ačkoliv je Vratislav Filler členem naší redakce, tento článek napsal pro spolek Auto*Mat a na Prahou na kole vychází formou inzerce (PNK je nezávislým projektem A*M, pozn. red.).

V redakci Prahou na kole pracujeme na tom, aby v průběhu října vyšlo nezávislé hodnocení této koncepce, připravené ve spolupráci s odborníky mimo okruh Auto*Matu.

Děkuji za pochopení a přeji příjemné čtení,

Jiří Motýl, šéfredaktor Prahou na kole


Záměr městské části Praha 1 omezit jízdu na kole na náměstích v jejím historickém centru vedl Auto*Mat k přípravě propracovaného konceptu, jak skutečně narovnat podmínky pro jízdu na kole v centrální Praze, který má za úkol usnadnit život jak cyklistům, tak chodcům.

V následujícím článku nastíníme návrh rychlých opatření. Na úvod pro srovnání ukážeme schéma toho, co chce udělat Praha 1:

Koncepčně v postupných krocích

Návrh Prahy 1 je zoufalý a nekoncepční. Ignoruje, že lidé jezdí na kole v centru čím dál více právě díky legálním průjezdům přes náměstí. Praha tedy nepotřebuje zákaz, ale spíš důstojné řešení cyklodopravy v centru. Ulice přece nejsou tak úzké, aby se do nich nevešla skutečně kvalitní cykloopatření, vždyť co by měli říkat v Amsterodamu? A paradoxně, k výraznému zlepšení podmínek pro jízdu na kole nepotřebujete žádné velké omezení ostatních. Stačí dát některé věci tam, kde mají být.

Toto je komerční sdělení spolku Auto*Mat.
Prahou na kole není jeho autorem a neodpovídá za jeho obsah.

Výsledná studie představuje pět kroků, které by měly vést k ideálnímu stavu. Tady to trochu zjednodušíme a opatření rozdělíme do dvou velkých skupin: 1) co se dá udělat rychle 2) postupné dosažení ideálního stavu. Dnes se zaměříme na rychlá opatření.

Centrální bezmotorové zóny

Můstek, náměstí Republiky i Staroměstské náměstí jsou zásadní cyklistické průjezdy. Hledali jsme proto způsob, jak zde jízdu na kole zklidnit a současně nezakázat. V části pěších zón je proto zklidněna na 10 km/h. V některých místech se nebojíme souhlasit s Prahou 1 a navrhujeme jízdu na kole přes den zakázat. Ba co víc – díky svedení cyklodopravy do koridorů, uvolňujeme drtivou většinu ulice Na Příkopech a náměstí Republiky pouze pro pěší!

Obrázek výše ukazuje námi navrhované členění bezmotorových ulic. Ve žluté a světle modré oblasti by se nic neměnilo. Červená zóna by přijala omezení jízdy na kole dle návrhu městské části. Navrhujeme jej ale zneplatnit v zimě, kdy je zde turistická i cyklistická frekvence menší. Růžová zóna by dovolila jízdu na kole sníženou rychlostí – buď číselně na 10 km/h, nebo rychlostí chůze.

Tmavě modrými čárami jsou zakreslené koridory, mimo které cyklisté nebudou moci vyjíždět. Tím se zásadně uvolní většina náměstí jen pro pěší. Takové řešení není nemožné, používá se například v Haagu.

Bezmotorová ulice v Haagu. (Foto Marek Bělor)

Cyklistický koridor by vznikl zúžením a zdůrazněním pásů tmavé dlažby, které už dnes v ulici Na Příkopě a 28. října máme. Koridor by byl oddělený buď zešikmenými obrubami (jako v Haagu) nebo hmatným pásem – dlaždicemi s „bumlíky“ čitelnými slepeckou holí a pro chodce výrazně vyznačený jako cyklistický. Divoké jízdě by zde bránilo rychlostní omezení a další varovné značky.

Ukázkové profily máme nakreslené pro Příkopy, ulici 28. října a náměstí Republiky, kde by bylo možné vyhradit cyklistům cyklopruhy podél koridoru tramvajové trati.

Příkopy. Šířka 35 metrů.

28. října. Aby vznikl koridor souběžný po jeho obou stranách pro cyklisty a pěší, musela by se šířka předzahrádek omezit na 3 metry, což je v ulici měřící 15 metrů vhodné řešení.

Náměstí Republiky. Šířka větší než 35 metrů.

A pro Příkopy máme i takovou trochu neumělou vizualizaci srovnávající současný stav a možnou úpravu na cyklistický koridor:

Oddělující pásy by byly asi s malými bumlíky pro nevidomé a piktogramy cyklistů by bylo vhodné vyskládat přímo z dlažebních kostek.

Cyklistické koridory budou fungovat jen tehdy, budou-li řešené stavebně. Kdyby se je nepodařilo zřídit, musí průjezd cyklistů přes Můstek a náměstí Republiky zůstat v současné podobě, nebo zklidněný na 10 km/h.

Objízdné trasy

I kdyby se v bezmotorových ulicích centra nezměnila jediná značka, stejně je potřeba zlepšit průjezd cyklistů v okolí. Legální cesty jich část odvedou mimo přelidněná náměstí. Návrhů na cykloobousměrky dostala Praha 1 v minulosti bezpočet, doposud ale nebyly koncipovány jako systém objížděk pro centrální náměstí. Aby objezdy náměstí fungovaly, musejí být souvislé, legální a atraktivní. Na následující mapce vidíte šest objízdných tras, přičemž Příkopy chápeme díky stažení cyklistů do koridoru také jako průjezdné:

Objízdné trasy se vzájemně doplňují. Staroměstský okruh odlehčuje Rytířská či vnější „tramvajový“ obchvat. Součástí návrhu jsou i zlepšení na stávající trase A2. Když se záměr rozkreslí do jednotlivých opatření, dostaneme asi třicet konkrétních úprav:

Cykloobousměrky

Cykloobusměrky jsou hlavní možné opatření pro legální objíždění bezmotorových ulic. Šanci na jejich zřízení ovlivňuje zejména to, zda je nutné rušit přitom parkovací místa. Pro všechny navržené cykloobousměrky je bilance asi mínus sto stání. Omezíme-li se ale na ty nejpodstatnější, pak se dá slušného výsledku dosáhnout se zrušením jen zhruba patnácti míst. Což je, domnívám se, počet, který by Praha 1 za vyhnání cyklistů z centrálních náměstí měla obětovat.

Ve studii jsou všechna opatření popsaná do detailu. Zde vyberu jen několik nejpodstatnějších ulic.

Husova

Zásadní západní objížďka Staroměstského náměstí. V současnosti není příliš cyklisiticky frekventovaná, avšak zakáže-li se Železná, nebude pro objezd Staromáku směrem na Vinohrady a Pankrác jiná ulice než tato. Cykloobousměrka je v současnosti odmítána s poukazem na silný pěší proud na Královské cestě. Možný vznik kolize by však nebyl důsledkem směru, ve kterém cyklista přijede.

Široká

Nutná pro legální průjezd severně od Staroměstského náměstí. Šířka 11 metru dovoluje pohodlné zřízení cykloobousměrky, o které v tomto případě uvažuje i odbor dopravy Prahy 1.

Možná cykloobousměrka v Široké. Kolmé parkování na obrázku je ve skutečnosti šikmé.

Martinská

Cykloobousměrka odlehčí průjezdu přes Můstek směrem k Národnímu divadlu. Už dnes se uličkou v protisměru jezdí podstatně víc než ve směru správném. K bezpečnému řešení je třeba doplnit zrcadlo. O zřízení této cykloobousměrky Praha 1 uvažuje, ale není potvrzena.

Jungmannova (střední část Palackého–Charvátova)

Zcela nezbytná pro objezd Václavského a Staroměstského náměstí ze západu. Pouhých 30 metrů ulice ale vyžaduje upravit režim parkování, čímž by několik míst ubylo. Zřízení se na Praze 1 prověřuje.

Skořepka

Pro objezd Staroměstského náměstí by byla velmi příhodná. Ne sice naprosto nezbytná, ale za Staromák vhodnou kompenzací. Navíc v okamžiku, kdy se realizuje plánované zobousměrnění Národní pro auta, by tu výrazně klesl provoz.

Dušní, Štupartská, Masná, Rybná ad.

Síť jednosměrek pro severní objezd Staroměstského náměstí a Celetné jsme prověřovali dost podrobně s tím výsledkem, že jsme vhodnou alternativu nenašli. Jedinou slušnější šanci na zobousměrnění má ulice Dušní s šířkou vozovky 11 metrů.

Legalizace a cyklopruhy

Kromě cykloobousměrek navrhujeme ještě řadu dalších úprav. Pro stručnost vyjmenuji jen některé z nich:

  • Legalizace západního průjezdu zastávkami Jindřišská namísto objížďky kolem Senovážné (Praha 1 prověřuje).
  • Legalizace domovního průjezdu z ulice Národní do Charvátovy (Praha 1 prověřuje).
  • Integrační opatření (cyklopruhy, víceúčelové pruhy) v ulicích Národní (západně od Spálené), Revoluční, Rytířská, Divadelní, Na Florenci. Na Národní ale cyklopruhy znemožnila právě provedená rekonstrukce.
  • Asfaltový povrch na rekonstruovaném Dvořákově nábřeží, v ulicích Řásnovka (část) a Na Františku.

Dlouhodobý koncept

Kdyby se povedlo umožnit cyklistický průjezd přes centrální náměstí a zřídit výše nastíněná pomocná opatření, znamenalo by to samo o sobě pouze mírné zlepšení podmínek pro jízdu na kole v centru Prahy. To vše je ale pouze krátkodobá záležitost. Chceme-li, aby se jízda v centru stala z obtěžující nezbytnosti důstojným řešením mobility pro nezanedbatelný podíl Pražanů, musíme chtít daleko víc. A to si představíme v závěrečném článku série.

! Toto je komerční sdělení. Městem na kole není jeho autorem a neodpovídá za jeho obsah.
Vratislav Filler
Zakladatel mapy a webu Prahou na kole, předchůdců tohoto magazínu. Zaměřuje se analyticky na cyklistickou infrastrukturu, především v Praze. Je členem pražské cyklokomise, poradního orgánu Rady hl. m. Prahy. Působí jako dopravní expert ve spolku AutoMat. Vědecký pracovník zaměřený na přesné aplikace globálních navigačních systémů.

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat Koncept centrum AM