Greenway Praha – Vídeň: pražský úsek

Publikováno: 26. března. 2012, 1 min. čtení
Aktualizováno: 09. ledna. 2017
Publikováno: 26. března. 2012, 1 min. čtení
Aktualizováno: 09. ledna. 2017

Greenways Praha-Vídeň jsou sítí cyklistických tras mezi Prahou a Vídní, navázaných na páteřní trasu o délce 464 kilometrů. Její pražský úsek funguje jako úvodní či závěrečná etapa, díky protnutí dvou tras metra ale nabízí i možnost jednodenního, nepříliš náročného výletu. Greenway není v pražském úseku značena v terénu. Původní vedení z roku 2000 se několikrát změnilo, v současnosti vede z Prahy 13 a drží se několika tras městského systému „A“.

Pražský úsek je prakticky celý vedený po komunikacích mimo provoz nebo s velmi slabým provozem. Za pěkných víkendových dnů tak na trase potkáte řádově více cyklistů a pěších než aut. Je tak vhodná i pro jízdu s menšími dětmi. Cesta je současně z drtivé většiny zpevněná, takže ji ocení i rodiny s vozíkem. Ovšem počítejte s překonáním asi stometrového převýšení, a to ve kterémkoliv směru.

V následujícím článku popíšeme výjezd směrem z Prahy. Několik pokynů pro cestu v opačném směru najdete na konci článku. Pažský úsek Greenway Praha-Wien najdete zakreslený v naší cyklomapě, značené jako „GNW“.


Přehledná mapka vedení Greenway Praha – Vídeň na území Prahy (kliknutím zvětšíte)

Z Prahy 13 Prokopákem

Trasa začíná v centrálním praku Prahy 13, přímo pod tubusem metra v místě, kde překonává údolí Prokopského potoka. V parku u rybníčku najdete úvodní informační panel, který vás informuje o tom, že jste správně. Praha 13 si počátečního bodu Greenwaye celkem cení.

První kilometry Greenwaye klesají pomalu podél Prokopského a Dalejského potoka směrem k Vltavě. Hned začátek je ovšem neznačený a identifikujete jej jen podle toho, že vede po velkorysé cyklostezce, široké i s chodníkem šest metrů, vzniklé v rámci výstavby sídliště. I ta zakrátko zmizí, nezpevněné cesty prověří hned na začátku vaší schopnost orientace, budete-li se ale držet z kopce vpravo od potoka, neuděláte chybu. Minete arboretum Albrechtův vrch a po vozové cestě dojedete k retenční nádrži pod sídlištěm.

Na křižovatce cest pod hrází začíná jak značení (trasa A33), tak rozlehlá přírodní rezervace Prokopského údolí. Údolím pozvolna klesá asfaltka s vyloučením průjezdu aut. Po průjezdu kolem domků Nové vsi už cesta patří jen bezmotorové dopravě. Po několika stovkách metrů narazíte na MTB odbočku do Řeporyj (odsud pokračujete po trase A12), níže pak další odbočku podjezdem železniční trati směrem na Barrandov. U této křižovatky je dobře vybavené dětské hřiště a jedno z piknikových míst.

Prokopské údolí obsahuje řadu zajímavých přírodních a geologických lokalit a vede jím pěší naučná stezka. Do poloviny minulého století se zde těžil vápenec, údolí už má ale opět přírodní charakter. Na konci uzavřeného údolí se vpravo objeví chátrající tovární objekty. Vlevo pak vede úzká průrva k Prokopskému jezírku, které vzniklo zatopením vápencového lomu po odstřelu skály v roce 1905.

Prokopské údolí v pražském Atlasu životního prostředí

Odbočka vlevo na Jinonice a dvě občerstvení naznačují, že vjíždíme do Hlubočep. Trasa kříží potok a podjíždí železniční trať. Zde je ulice Novoveská často téměř zatarasena auty rekreantů, vyjíždějících do Prokopského údolí na procházku nebo projížďku. Ulice Novoveská pak ústí do hlavní Hlubočepské, kde je trochu provoz, i když na cyklisty jsou zde řidiči zvyklí.

V centru Hlubočep najdete několik restaurací a také vstřícný cykloservis Kola na statku. Hlubočepy kříží dvě regionální železnice, již zmíněná trať na Rudnou a také trať Smíchov – Hostivice, díky dvojici atraktivních viaduktů a téměř horskému charakteru zvaná také „pražský Semmering.“ Obě trati by si především v pražském úseku zasloužily kratší interval, aby získaly charakter městské dopravy.

Viadukt Pražského Semmeringu.

Hlubočepskou ulici překříží nový viadukt tramvajové trati na Barrandov. Tesně před zastávkou Hlubočepy odbočíme vpravo. Komplex mimoúrovňové křižovatky je současně významnou křižovatkou cyklotras, držíme se proto trasy A12. Odbočuje zde stará silnice do Malé Chuchle, nyní páteřní levobřežní trasa A1 do Lahovic a Radotína. Dále, u Vltavy pak vede cyklostezka na Smíchov a k přívozu do Podolí. Trasa A12 vystoupá na severní chodník Barrandovského mostu. Mezi hlukem aut a velkoplošnými billboardy zaniká poněkud původní dominanta Barrandovského mostu, monumentální plastika Rovnováha od Josefa Klimeše z roku 1989.

Pravý břeh, přes Krč na Chodov

Za Barrandovským mostem sjedeme k dalšímu velkému dětskému hřišti (rušenému poněkud hlukem z Jižní spojky) a důležité křižovatce cyklotras v Braníku, zvané také Na Mlejnku. Projedete rovně, po trase s číslem A22. Trasa vede širokým údolím Kunratického potoka poblíž Jižní Spojky, mezi sporotvními areály a střídá málo frekventované komunikace a úseky cyklostezek. Projedete kolem fotbalových a baseballových hřišť a podjedete Jižní spojku směrem ke světelné křižovatce se Sulickou. Za ní minete nepříliš vzhlednou budovu nádraží Krč a vzápětí vidíte vlevo Krčský zámeček, adaptovaný na hotel s golfovým hřištěm. Stezka pak vede bývalým zámeckým parkem a ústí na křížení frekventované Vídeňské.

Za Vídeňskou dojedeme k nevelkému rybníčku Labuť, sevřeném svahy úbočí Kunratického lesa. Cesta podél Kunratického potoka zde odbočuje vpravo jako A212. Dovedla by nás přes Kunratice a Šeberov až do Průhonic zčásti po nových cyklostezkách a může tak být zvlášť pro dálkové cestovatele zajímavou alternativou následujícího úseku.

Naučná stezka v Kunratickém lese

V těchto místech totiž končí rovinatá pohoda a začáná stoupání skoro o sto metrů na výškovou úroveň jihoměstských sídlišť. Zanoříme se do lesa a dojedeme k hotelu a zahradní restauraci Nosál. Tady procházelo původní vedení Greenwaye po bývalé trase ÚJ-BR přímo k metru Roztyly a sídlištními ulicemi na Chodov. Trasa je stále funkční (čísla A222 a A225), chcete-li se ale naprosto vyhnout provozu, odbočte vpravo. Zde vás čeká lesní vrchařská prémie.

Stoupání v Kunratickém lese.

Trhák uzavírá mírnější stoupání ke křižovatce ve tvaru „Y“, kde z asfaltky odbočíme mírně vlevo na nezpevněnou cestu (modrá turistická značka). Brzy vlevo míjíme další oddychový plácek s piknikovým místem. Přilehlý bufet bohužel nedávno vyhořel. Trasa vede dál lesem podél sídliště, aby se do něj vnořila na signalizovaném přechodu pro chodce přes ulici U Kunratického lesa.

Přes sídliště

Na následujícím průjezdu sídlištěm není mnoho zajímavého. Dokličkujete-li ale k metru Chodov a popadnou vás patřičné choutky, můžete nechat kola u nových stojanů při východním vstupu do OC Chodov a vydat se na nákup. Následuje lávka přes deset pruhů dálnice na Brno a klidné uličky vilové části Chodova. Na křižovatce se Starochodovskou si můžete zajet pár set metrů, podjet čtyřpruhovou Türkovu ulici a navštívit nejvýznamnější historickou památku Prahy 11, Chodovskou tvrz. Při samotné Starochodovské ulici se pak můžete občerstvit v některé ze dvou místních restaurací. Další kličkování klidnými uličkami vás nakonec dovede k metru Opatov. Projedete vestibulem a dostáváte se do největšího z jihoměstských sídlišť.

Projíždíme centrálním parkem Jižního Města, kde se nachází pěkné, i když malé dětské hřiště. Míjíme odbočku trasy A41 vlevo, pokračujeme rovně. Závěrečná část parku před Háji prochází v roce 2012 rekonstruckí, zaplocený úsek se dá objet z libovolné strany. Prostor nad autobusovým terminálem se pozvolna mění v náměstí, v roce 2007 zde byl postaven kostel Matky Terezy, konají se tu pravidelné farmářské trhy.

Pokud jste se chtěli projet „od metra k metru“, můžete zde svou cestu ukončit. Výtahem je vybavený východní vestibul metra, ke kterému se dostanete poněkud komplikovaně objezdem kolem Modré školy, pod symbolem Jižního Mesta, věžáky spojenými lávkou, a kolem kina Galaxie. Jinak odbočíte vpravo po trase A216, K Opatovské ulici. Nemáte-li těžká kola, můžete jet po cyklostezce a překonat sadu schodišť (s rampami), podchod lze ale poměrně snadno minout po povrchu přes kruhový objezd — těsně za ním se obě varianty cesty opět sbíhají.


Těmto schodům se můžete vyhnout cestou přes kruhový objezd padesát metrů vlevo.

Milíčovský les a Újezd

Sjedete k areáu novostaveb Skanska, dotýkajícího se těsně přírodní památky Milíčovské rybníky. Areál doposud není dokončený, takže je třeba objet jej zprava, kudy se dostanete k Milíčovské haldě. Nahodilá zahradní výsadba na rumišti po výstavbě Jižního Města, ponechaná následně osudu, vytvořila zajímavý fenomén „nové divočiny“. Trasa A216 kličkuje podél sídliště, vede kolem Milíčovského statku a u rybníku Homolka (s alejí dubů na hrázi) vjíždí do přírodní památky Milíčovský les.

Milíčovský les na botany.cz

Milíčovský les slouží jako rekreační zázemí pro přilehlou část Jižního Města i pro obce Křeslice a Újezd. Lesem vede trasa zčásti po asfaltce, ke konci pak po vyjeté cestě. Za lesem opustíte trasu A216 a odbočíte vpravo na A23. Po klidné okresce dojedete do Újezda.


Rybník Homolka na hranici Milíčovského lesa.

Újezd je poslední obcí v Praze. Na návsi najdete druhý informační panel Greenways a také několik možností občerstvení. V Újezdě lze odbočit do ulice Formanské zpět na Opatov, nebo pokračovat směrem na Průhonice. Na mostě přes dálnici D1 opouští Greenway území Prahy. Dále na jih pokračuje po dálkové trase číslo 11. Pokud jste na svém výletu po Greenwayi dojeli až sem a hledáte vhodnou cestu pro návrat, můžete dojet na začátek Průhonic a malým okruhem přes Rozkoš a Šeberov se vrátit na Jižní Město, nebo přes Kunratice až do Krče.


Náves v Újezdě, druhý panel Greenways a městské stojany.

Jedeme obráceně

Přijeli-li jste do Prahy ze Středních Čech a chcete se držet Greenwaye, potom se nenechte zmást dosti nejasnou cedulí na vjezdu do Prahy. Její význam se dá přeložit jako „držte se nějakých značených tras směrem centrum – však tam dojedete.“ Koneckonců, po zahuštění sítě cyklotras v posledních letech je to vlastně pravda.


Praha vítá cyklisty (poněkud zmateně, což vlastně odpovídá zdejší situaci — i tomu, že to zas není tak zlé).

Posloupnost čísel tras v Praze směrem od Vídně je A23 -> (Milíčovksý les) A216 -> (Háje) A21 -> (Central park Háje) A22 -> (Braník na Mlejnku) A12 -> (Prokopské údolí) A33 -> (pod retenční nádrží u Jihozápadního města) neznačeno.

Vratislav Filler
Zakladatel mapy a webu Prahou na kole, předchůdců tohoto magazínu. Zaměřuje se analyticky na cyklistickou infrastrukturu, především v Praze. Je členem pražské cyklokomise, poradního orgánu Rady hl. m. Prahy. Působí jako dopravní expert ve spolku AutoMat. Vědecký pracovník zaměřený na přesné aplikace globálních navigačních systémů.

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat