Co chystají městské části: Praha 6

Publikováno: 17. dubna. 2019, 1 min. čtení
Aktualizováno: 20. prosince. 2020
Autor: redakce
Publikováno: 17. dubna. 2019, 1 min. čtení
Aktualizováno: 20. prosince. 2020
Autor: redakce

Počátkem března jsme rozeslali městským částem Praha 1 – Praha 22 sadu otázek ohledně rozvoje cyklistické dopravy v začínajícím volebním období. Obdržené odpovědi budeme průběžně uveřejňovat. Za Prahu 6 odpověděl místostarosta Jiří Lála (ODS), odpovědný za oblast dopravy.

Redakce (Red.):  Vaše městská část má generel pěší a cyklistické dopravy z roku 2016, který obsahoval i seznam akcí k řešení. Plánujete generel v tomto volebním období nějak aktualizovat?

Jiří Lála (JL): Toto zatím neplánujeme, ale do konce tohoto roku hodláme aktualizovat dopravní studii FD ČVUT „Ucelené dopravní koncepce a návrh priorit rozvoje dopravní infrastruktury na území Prahy 6,“ tento materiál samozřejmě bude obsahovat i rozvoj pěší a cyklodopravy a to z toho důvodu, že všechny druhy dopravy jsou propojené a musí se řešit ve vzájemném souladu.

Red.: V seznamu akcí v generelu byly záležitosti jako zprostupnění MUK Malovanka, historická ulice přes Jenerálku, lávka přes Horoměřickou, cesta ze Šáreckého údolí na Bořislavku, revitalizace Dejvického potoka a řada dalších. Připravuje městská část některé z těchto akcí? Je u některých z nich v plánu realizace do konce volebního období?

JL: Městská část připravila a podporuje mnoho projektů, které mají za úkol propojit nebo zrevitalizovat neprůchodná území a řadu z nich již předala k realizaci na hlavní město Praha (Odbor investic nebo TSK). Jedná se například o projekt tzv. Zelené Malovanky, včetně propojovací lávky, lávky přes Horoměřickou, propojení Divoké Šárky a Šáreckého údolí nebo rozšíření Horoměřické (doplnění chodníku výhodnějšího řešení pro pěší a cyklisty).

Red.: Jaká jiná zlepšení pro jízdu na kole na území městské části tedy připravujete na toto volební období? Chystáte nové cykloobousměrky, legalizace průjezdů nebo cyklostezky? Kdy dojde na jejich realizaci?

JL: Mimo drobných úprav jsme například v tomto směru navázali spolupráci s Přední Kopaninou a Letištěm Václava Havla, kdy zejména propojení s nově budovanými cyklostezkami v okolí druhého z jmenovaných dojde k plynulé návaznosti a propojení s cyklostezkami západní části Středočeského kraje.

Legalizace průjezdu cyklistů je realizována na základě dlouhodobého přístupu průběžnými kroky (např. instalace značení B 11 namísto B 1). Aktuálně je zahajován či byl dokončen proces umožnění jízdy cyklistů v dotčených úsecích ulic Na Vypichu, U šesté baterie, Markétská.

Na území Prahy 6 také dlouhodobě dochází ke zklidňování komunikaci (tvorba zón 30 či rekonstrukce komunikací), což samo sebou zabezpečuje podstatné zlepšení podmínek pro cyklistickou dopravu (malý rozdíl rychlosti mezi cyklisty a motorovou dopravou).

Red.: Praha 6 má pro cyklisty řadu problémových míst, která se ale dají odstranit. Příkladem jsou například stovky metrů chybějící cyklostezky podél ulice Evropské při stanicích metra Bořislavka a Nádraží Veleslavín. Budete s těmito přerušenými místy něco dělat?

JL: Ano, Evropská je problematickým místem pro cyklisty, ve kterém bohužel stavba prodloužení metra stav poněkud zhoršila. Původní záměr byl nastartován dobře, kdy v rámci opravy signalizačního kabelu byl v následně položené dlažbě vytvořen prostor pro cyklisty. Dalšími etapami mělo být prodloužení úseku a úpravy křižovatek. Prodloužení se podařilo, bohužel úpravy křižovatek i přes původní přísliby města nikoliv. Nyní se s relativně nedávno dokončenými povrchy dá obtížně pracovat, nicméně s jakýmkoliv stavebním zásahem se budeme snažit věc napravit. Aktuálně se podle našich informací na hlavním městě připravuje návrh zlepšení podmínek pro cyklisty na tomto dopravním tahu.

Red.: Na Praze 6 také předloni proběhla kauza nakreslených a hned zase zrušených ochranných cyklopruhů na části Patočkovy ulice. Jestliže tedy při rekonstrukci ulice nedošlo ke vzniku cykloopatření, hodlá to městská část cyklistům kompenzovat například zřízením cyklostezky mimo provoz v souběhu s Patočkovou ulicí?

JL: Patočkova ulice je páteřní komunikace I. třídy, kde z našeho pohledu, a byl to nakonec i závěr hlavního města, že nemá být aplikováno původně navržené opatření spočívající v instalaci ochranného jízdního pruhu pro cyklisty. V této věci městská část především respektovala bezpečnostní hledisko, které po odborné stránce kvalifikovaně posoudil k tomu příslušný orgán Policie ČR. Na dané ulici nedošlo k žádné rekonstrukci (došlo pouze k souvislé údržbě povrchu vozovky), kdy by byla například alespoň částečně rozšířena, pouze byl nakreslen cyklopruh, čímž se zúžil pruh pro pohyb automobilů. Souběžně s ulicí Patočkovou je několik místních komunikací, které mohou cyklisté bezproblémově využívat. Také je třeba říci, že jakékoliv dopravní opatření na Patočkově ulici není v gesci městské části.

Red.:  V roce 2019 se očekává nástup dalších bikesharingových společností. Jak s nimi vyjednáváte?

JL: Z mého pohledu je každá konkurence vítána a je jen otázkou těchto společností, jak se dokážou prosadit na trhu, a zda-li si najdou své zákazníky. Z pohledu městské části jednáme zejména o tom, na kterých místech je vhodné umísťovat stojany a zda-li jsou dodržovány předpisy pro pohyb na komunikacích.

Red.:Stojanů pro parkování kol je v ulicích obecně nedostatek. Kde se chystáte zřídit v nejbližších letech nové stojany? Připravujete i nějaká lépe chráněná parkoviště?

JL: Souhlasím, že možná oproti jiným městům, kde i historicky je cyklodoprava více využívána, je v Praze méně stojanů. Musím se však podívat i na jejich obsazenost, zatím neevidujeme přeplněnost či nedostatek míst u stávajících stojanů. Proto budeme postupovat tak, že stavbu stojanů budeme na vytipovaných místech požadovat zejména po bikesharingových společnostech a dále pokračovat ve spolupráci s instalacemi stojanů s hlavním městem. S nástupem elektrokol se zaměříme také na výše položená místa našeho území, kde poptávka prozatím prakticky nebyla.

Red.: Jak jinak hodláte zlepšovat na vaší městské části podmínky pro jízdu na kole?

JL: Šestá městská část je největší městskou částí a zaujímá plochu od západních hranic Prahy se Středočeským krajem až k Pražskému hradu. Přesto si troufám tvrdit, že na jejím území nejsou zásadní překážky pro pohyb na kole a naše městská část je dobře průjezdná. To ovšem neznamená, že není co zlepšovat.

Do budoucna, po zahloubení Buštěhradské dráhy, budeme prosazovat zachování uvolněného koridoru pro volnočasové aktivity včetně cyklostezky, což by vedlo k propojení Divoké Šárky až do Stromovky, a následně přes nově uvažovaný lokální most na druhou stranu Vltavy, zcela mimo dopravní tepny.

Red.: Děkujeme za rozhovor.

redakce
Redakční tým online magazínu Městem na kole

Pavel Mašek 17. 4. 2019, 20:15

1) Děkuji P6 za konkrétní nevyhýbavé odpovědi, takto by to mělo vypadat.
2) Oceňuji, že se bude dít něco s Evropskou, mé okolí mě oslovuje, jestli nevím, zda se něco nebude dělat právě se stezkou pro cyklisty, která vede po chodníku, je přerušována přechody, jsou na ní lampy atd. Evropská, jako hlavní tepna s kontinuálním mírným stoupáním a napřímeností je nejlepší spojnice mezi Dejvicemi a rezidenční a rekreační zónou Liboc-Divoká Šárka a zaslouží si kvalitní infrastrukturu pro cyklisty.
3) Mrzí mě odpověď, že není zaznamenána poptávka po stojanech (třeba není, nevím, nežiji v této městské části, ale před několika lety jsem tam cyklisty potkával hodně, zejména kolem NTK stojí kol dost, okolí hradu určitě také potřebuje stojany, turistů na kole tam vídám hodně). Rád bych věděl, na základě jaké studie toto tvrzení bylo vysloveno, zda se nejedná o osobní dojem. Také nelze očekávat, že stojany budou využívány, když jejich "síť" je nedostatečně hustá. Jiná města i státy dokazují, že platí "postav to a oni přijedou", dnes v souvislosti s motorovou dopravou ve městech spíše "omez je a oni přesednou". Také trvá delší dobu, než si stojany a stezky najdou své uživatele. Platí zde efekt sněhové koule, vyjede jeden cyklista, druhý ho vidí a přemýšlí, proč jede a vyjede také, dva vidí dva a už se to hezky nabaluje :-). Ještě jsem se rychle podíval na interaktivní mapu Prahy na of webu HMP a je jich tam opravdu málo oproti jinde. Oceňuji opět ale upřímné přiznání jejich "nedostatku".

David 17. 4. 2019, 20:40

No nevím, ale zdá se mi, že ten kus Patočkovy kde teď prosvítá zatřený cyklopruh funguje docela dobře. Na to že je tam 50 tka je šířka JP dostatečná a když to porovnám s následujícími úseky, tak se mi tam jezdí luxusně. Naopak dál mě každou chvíli předjíždí nějaké auto pěkně na těsno.
Nejvíc mě asi vadí, že když přijedu po cyklopruhu od Střešovické, tak musím ten vřed jménem Malovanka nelogicky objíždět po chodníku a znova skákat do vozovky, když bych ho mohl vcelku slušně projet s auty. Seč zákaz vjezdu jízdních kol mluví jednoznačně...

Pavel Mašek 17. 4. 2019, 20:52

@David
- asi se budu muset Patočkovou a kolem Malovanky projet, neznám to tam.

Lukáš Měkota 17. 4. 2019, 23:05

@Pavel Mašek Myslím, si že pan místostarosta nevidí poptávku nahoře na kopcích. Ne v místech relativní placky kulaťáku a okolí. To je bod 1. Odrážka 2 je doporučení jet oběma směry. A nejlogičtější cesta je se zařadit do provozu pří směru na Bílou horu rovnou z cyklopřejezdu, ač pokračuje kousíček ještě smíšené stezky.

mirek 25. 4. 2019, 21:32

Chtělo by to cykloobousměrku v ulici Na Břevnovské pláni na vyznačené trase A15. Ten asi kilometrový úsek po rušné Bělohorské mezi auty, kde nikdo nedodržuje rychlost, a ještě je pruh zúžený tramvajovými ostrůvky, je velmi nepříjemný.

Lukáš M 10. 5. 2019, 10:41

hmmm Radnice P 6 zlobí https://www.blesk.cz/clanek/regiony-praha-praha-zpravy/605992/dusno-kolem-rekonstrukce-belohorske-radnice-a-spolky-se-dohaduji-o-parkovaci-mista.html

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat : Co chystají MČ 2018
Co chystají městské části: Praha 7
Praha,

Co chystají městské části: Praha 7

17. června. 2019, 1min. čtení3
Co chystají městské části: Praha 4
Praha,

Co chystají městské části: Praha 4

06. června. 2019, 1min. čtení43