Co chystají městské části: Praha 2

Publikováno: 03. června. 2019, 1 min. čtení
Aktualizováno: 20. prosince. 2020
Autor: redakce
Publikováno: 03. června. 2019, 1 min. čtení
Aktualizováno: 20. prosince. 2020
Autor: redakce

Počátkem března jsme rozeslali městským částem Praha 1 – Praha 22 sadu otázek ohledně rozvoje cyklistické dopravy v začínajícím volebním období. Obdržené odpovědi průběžně uveřejňujeme. Za Prahu 2 odpověděl místostarosta městské části Jan Korseska (ODS).

Redakce PNK (Red.): Vaše městská část má generel cyklistické dopravy z roku 2015. Plánujete aktualizaci tohoto dokumentu nebo jeho doplnění o akční plán?

Jan Korseska (JK): Naše městská část v tuto dobu neplánuje aktualizaci cyklogenerelu, a to ani jeho doplnění.

Red.: Jaká opatření z generelu v současnosti připravujete, a kdy se na ně budou moct cyklisté těšit?

JK: Městská část připravila již Vámi zmíněný cyklogenerel, který má za úkol propojit neprůchodná území a zároveň navazovat na celopražský cyklogenerel a proto předala již v roce 2015 tento cyklogenerel po schválení Radou městské části k realizaci na hlavní město Praha a také na Technickou správu komunikací hl. m. Prahy.

Red.: Připravujete nějaká další zlepšení pro jízdu na kole na území městské části? Nové cykloobousměrky, legalizace průjezdů nebo cyklostezky? Kdy dojde na jejich realizaci?

JK: Jak jsem již napsal předchozí odpovědi, cyklogenerel je předaný a záleží jen na hl. m. Praze resp. Technické správě komunikací, kdy bude realizován.

Red.: Na Praze 2 je překvapivě nejproblémovějším místem vltavská náplavka, která není v sezóně pro jízdu na kole téměř použitelná pro své přelidnění. Jak budete zlepšovat podmínky pro jízdu na kole na souběžné komunikaci Rašínova nábřeží, aby cyklisté mohli jezdit podél Vltavy bezpečně mimo náplavku?

JK: Rašínovo nábřeží jako náhradní cyklotrasa za Náplavku je již v současné době hotová, co se týče cyklotrasy na silnici Rašínova nábřeží, tato komunikace spadá do správy MHMP, byl zde podán návrh od Auto*Matu, kdy odbor dopravy a územního rozvoje, odd. dopravy ÚMČ Praha 2, souhlasil s vyznačením piktogramů upozorňujících na větší výskyt cyklistů, pokud to dovolí šířkové uspořádání komunikace, to vše záleží na posouzení příslušného silničního správního úřadu MHMP a PČR.

Red.: Druhý problém, na který si cyklisté stěžují, je faktická nedostupnost horních Vinohrad od Vltavy. Chystáte v této věci nějaká zlepšení, třeba ve Vinohradské nebo na průjezdu přes Karlov?

JK: V současné době nedostupnost horních Vinohrad je v celku neřešitelný problém do doby než se postaví lávka přes ul. Bělehradská, zároveň jsme požadovali prodloužení linky minibusu, který spojuje zdravotní zařízení v oblasti Karlova po Sokolské do ul. Boženy Němcové z důvodů, aby cyklisté mohli projíždět bezpečně jednosměrkou do protisměru ul. Ke Karlovu do ulice Wenzigova na již zmíněnou lávku přes Bělehradskou. Zároveň je třeba posuzovat všechny oblasti dopravy vyrovnaně, nemůžeme upřednostňovat jednu dopravu před druhou.

Red.: V roce 2019 se očekává nástup dalších bikesharingových společností. Jak s nimi vyjednáváte?

JK: Naše městská část zahájila jednání s firmou HomePort, kdy jsme se již domluvili na zkušebním provozu jednoho roku a samozřejmě, že s touto firmou dál jednáme. Pak je zde firma Rekola, která s námi nespolupracuje a jejich kola jsou různě přivazována k příslušenstvím a součástem místních komunikací a nezřídka ke stromům. Jako poslední s kým jsme vstoupili v jednání je firma Lime, od které požadujeme, aby své koloběžky a především jejich odstavování projednali se SONS a také nám předložili, že koloběžky splňují svou vybaveností podmínky pro jízdu na silnici, což se do dnešní doby nestalo.

Red.: Stojanů pro parkování kol je v ulicích obecně nedostatek. Kde se chystáte zřídit v nejbližších letech nové stojany? Připravujete i nějaká lépe chráněná parkoviště?

JK: Lépe chráněná parkoviště připravujeme např. při realizaci chystaných garážích Pod Nuselskými schody. Co se týče cyklostojanů, myslíme si, že ty by měly být především umístěné na vozovkách, je nelogické umísťovat tyto cyklostojany na chodnících, když vlastně kola na chodníku jezdit nesmí. Ale to je otázka především legislativy a to nevyřeší městská část, ale tento úkol musí řešit hl. m. Praha (dopravní značky apod.).

A tak, jako se nám zdá nelogické, že se stojany na kola se umísťují na chodnících, tak se nám zdá nelogické, aby městská část si brala tyto stojany do vlastnictví, když se de facto jedná o městský mobiliář a ten jako i jiný městský mobiliář by měl spadat do vlastnictví TSK hl. m. Praha a.s.

Red.: Jak jinak hodláte zlepšovat na vaší městské části podmínky pro jízdu na kole?

JK: Myslím si, že tento bod je popsán napříč ve všech našich odpovědí.    

Děkujeme za rozhovor.

redakce
Redakční tým online magazínu Městem na kole

Václav Řehák 3. 6. 2019, 12:42

Pan Holeček z Prahy 9 (také ODS) má koukám silnou konkurenci.

Adam Fendrych 3. 6. 2019, 14:23

Kdybych v práci na otázku "jak to s tím projektem vypadá" odpověděl "před čtyřmi lety jsem odevzdal zadání a od té doby netuším, co se děje," tak okamžitě letím.

újezďák 3. 6. 2019, 15:46

Adam Fendrich :) jenže tohle je politika a v rámci Prahy to takhle funguje a fungovalo i dříve, viz níže, snad až bude mít každá Praha zvlášť svoje TSK tak už přehled mít budou.

Tak mě to vlastně přijde docela normální/běžné , není tomu zas tak dlouho, když jsem si psal se zastupitelkou za Prahu 2 za Stranu Zelených ( v té době dokonce zástupkyně starostky) , jak je možné, že stana zelených hlasovala pro uzavírání náplavek pro cyklisty ve jménu akcí typu Lodě na vodě.

Nu a v rámci její korektní odpovědi jsem až tehdy dozvěděl, že náplavku úplně nespravuje Praha 2 , ale také magistrát " od kterého nečekala, že ji pro cyklisty uzavře úplně". Čili to byla odpověď v trochu podobném duchu, územně nám to patří, hlasovala jsem pro, ale odpovědnost je i jinde...

Mus 3. 6. 2019, 16:47

Se stojany převážně mimo chodník souhlasím. Ale opravdu jsou nelegální? TP 179 ukazuje hned několik možností, jak umístit stojany v prostoru vozovky (společně s parkováním aut). str. 118 obrázek 70 https://bit.ly/2WBIN5v
I nestavebními úpravami – např. čárou vyznačené vyhrazené parkování pro kola.
Proč by ministerstvo dopravy v TP navrhovalo něco nelegálního? A kdyby to bylo nelegální, co do činění by s tím měla hl. m. Praha?

Pavel Mašek 3. 6. 2019, 17:07

@článek
1) cit: "nemůžeme upřednostňovat jednu dopravu před druhou."
- tato věta mě mrzí a zároveň i souhlasím. Jsem trochu schyzofrenický. Je správně, že se myslí na všechny účastníky provozu, ale tím, že se ode všech kompromisně ubere (což se zatím z IAD neděje!!!), tak nikdo nedostane zpravidla nic pořádně. Už i světové metropole ukazují, že si vybrali "upřednostňovat" určitou dopravu a co víc, Praha je světová metropole a Praha taky upřednostňuje určitý typ dopravy - na prvním místě MHD včetně PID, vlaků; na druhém místě bezmotorová doprava a až pak motorová. To se týče tedy dojíždění ve městě, ne tranzitu, kdy cíl je tranzitní dopravu hnát mimo město. Je mi líto, že to Praha 2 nerespektuje, musí o tom přeci vědět. Pokud budu plánovat pro všechny, nikdo nebude mít nic. To už tady jednou bylo.
2) nechápu moc vyjádření, že cyklogenerel byl předán MHMP a TSK a že je to teď na nich, dyť příslušná městská část má přeci koordinovat místní stavební, dopravní úpravy, mít lokální lidi, kteří znají poměry nejlépe. Může mi toto někdo zasvěcený vysvětlit, jestli to nechápu špatně?
3) Provedl jsem akční krok, který dle výsledku postuji později, vyčkejte, čekám zajímavý nový boj na nože.
4) Cyklostojany ve vozovce - osobně také s tímto souhlasím, kort na Praze 2, kdy centrální městské částí všeobecně nemají na chodnících prostor pro pěší, kteří zde musí být preferováni. Nicméně asi Praze 2 uniká, že kolo se po chodníku dá vést, sojan se ne zřídka umisťuje hned u obrubníku, stromy tak taky rostou... mno jsem opět zmaten. Přijde mi to, bez urážky, takové alibistické "vybruslení" od této problematiky - my chceme, ale zákon nedovolí. Na změnu zákona ale už netlačí. Takže opět jsme v situaci, kdy: Ten, kdo nechce, hledá důvody, kdo chce, hledá cesty.
5) Víte někdo, co za lepší parkování pod Nuselskými schody má být? Nějak jsem tamější akci nezaznamenal.
6) No a převzetí stojanů do vlastnictví. Co by za to jiní dali, kdyby jim někdo zboží zaplatil a dovezl až před dveře, tady je to ještě špatně. Když nehodlám převzít do správy stojany na kola, kdy po zakopání do země jsou zcela bezúdržbové, pokud je nezničí auto, jak se často stává (ještě jsem neviděl ohnutý stojan od fotbalového fanouška, po padlém stromu, záplavách....

@Adam Fendrych
- já letěl skoro, čistě jsem respektoval zadání, ve kterém bylo jasně dané, kdo po schválení dokumentace z přípravné fáze přebírá exekutivní část projektu a prý jsem mohl za to, že jsem si nezjistil, že když jsem projekt zaslal, že e-mail je převedený na jeho šefa, pač ten člověk byl odejit. Argumentace, že tedy to měl řešit šéf odejitého, moc neprošla :D

Votok 3. 6. 2019, 18:19

Na Prahu 2 jsem se těšil, nezklamala. Již několik let stejná arogantní odpověď, cyklogenerel předán k realizaci. http://m.praha2.cz/Cyklogeneral
Posuďte zadání sami.
Zapomněl dodat, že cyklisti jezdí na červenou.

David 3. 6. 2019, 21:11

Jen takový detail. Cyklo generel P2 je s tím Magistrátním spíš tak trochu v rozporu, než že by z něj vycházel. A rozhodně podmínky pro cyklo nezlepsuje, spíš naopak. Alespoň v těch zásadních věcech. Myslim, že i tady je o tom článek. Takže jsem rád, že ho MHMP nerespektuje. A ano, kdyby P2 chtěla, tak většinu z něj už realizovala svépomocí. Navrhnout dopravní značení cyklo obousměrky či cyklotrasy nejsou nijak závratné částky, odbor dopravy to stanoví a dopravní značení následně již realizuje TSK na náklady Magistrátu...

Když se nechce, je to horší, než když to nejde...

Jenda 4. 6. 2019, 01:41

> V současné době nedostupnost horních Vinohrad je v celku neřešitelný problém do doby než se postaví lávka přes ul. Bělehradská

Nesmysl. Zobousměrnění pár ulic kolem Zvonařky by dost pomohlo i bez lávky.

Petr 4. 6. 2019, 14:23

cit: „nemůžeme upřednostňovat jednu dopravu před druhou.“

Připomíná mi to jiný citát: "Zákon, ve své majestátní zásadě rovnosti, zakazuje bohatým stejně jako chudým spát pod mosty, žebrat na ulicích a krást chleba." Anatole France

Martin Šnobr 5. 6. 2019, 19:51

Arogantní odpovědi od městské části, kde je cykloinfrastruktura doopravdy potřeba. Neví se, kdy bude cyklobousměrka Žitná? Je nutně potřeba nějaké chráněné řešení Vltava – I.P. Pavlova, už teď tudy na kolech jezdí mraky lidí a další by přibyli.

Vratislav Filler 5. 6. 2019, 20:04

Martin: Mně Korseska na schůzce řekl, že cykloobousměrka v Žitné nebude nikdy. Ale napište mu, ať vidí, že to lidi chtějí. Akorát se obávám, že už zamítl její nultou etapu v rámci rekonstrukce Karláku, takže nejspíš nebude na co navázat.

Martin Šnobr 5. 6. 2019, 21:03

@Vratislav – napsal jsem mu a obratem se mi vyjádřil, že cykloobousměrka Žitná nebude, odkázal mě na cyklogenerel Prahy 2 (ve kterém není nic kromě pár cykloobousměrek). Zároveň se vyjádřil, že ohledně ostatních rekonstrukcí nic neví, to prý koordinuje HMPH skrz TSK jako vlastník komunikací.

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat : Co chystají MČ 2018
Co chystají městské části: Praha 7
Praha,

Co chystají městské části: Praha 7

17. června. 2019, 1min. čtení3
Co chystají městské části: Praha 4
Praha,

Co chystají městské části: Praha 4

06. června. 2019, 1min. čtení43