Historie cyklistické dopravy a infrastruktury

Ačkoliv historie cyklistiky v českých zemích je z hlediska sportu a historie jednotlivých cyklistických klubů obstojně zmapována, jen malý důraz byl doposud v badatelské činnosti a interpretaci archiválií kladen na historii cyklistiky jako běžného způsobu dopravy a s tím spojených témat, jako je například výstavba cyklistické infrastruktury nebo dopady činnosti prvních cyklistických klubů na využití jízdního kola jako dopravního prostředku.

Historie cyklistické dopravy v českých zemích

S cílem rozšířit naše historické poznání a roli jízdního kola jako běžného dopravního prostředku a se záměrem zmapovat podmínky, které k tomu jízdní kola v průběhu historie mělo, vznikl soukromý výzkumný projekt Historie cyklistické dopravy v českých zemích

Projekt je realizován volnočasově především s přispěním Jiřího Motýla. Projekt se soustřeďuje se jak na dohledávání archiválií a dalších archivních zdrojů, tak například na rozhovory s pamětníky. Zároveň dává nalezené zdroje do kontextu s již existující literaturou na toto téma, především se zahraničními pracemi zabývajícími se historií cyklistické dopravy.

Rozsah projektu je rámován přibližně lety 1880 – 2000 a soustřeďuje se na území Čech, Moravy a Slezska, s přesahy na Slovensko, do Rakouska nebo dalších zemí.

Výstupy projektu

Popularizační texty:

Odborné publikace:

Možnosti spolupráce

Výzkumný projekt je otevřený zájemcům o spolupráci. Pokud máte tip na možné zdroje, podklady nebo informace, rádi je přivítáme. Přivítáme i zájemce či zájemkyně, kteří by se chtěli na výzkumu sami podílet. Téma je časově i geograficky velmi rozsáhlé a tudíž velmi vhodné pro cílené podrobnější zkoumání jednotlivých oblastí. Jsme otevření i možným zájemcům z řad studentů historie či příbuzných věd, kteří by některé z témat chtěli využít ve svých diplomových pracích.

Kontaktujte prosím Jiřího Motýla na e-mailu redakce@mestemnakole.cz.

Poděkování

Poděkování za spolupráci patří řadě lidí, jejichž jména zde budou postupně doplňována. Jedná se o pamětníky sdílející své vzpomínky, pracovníky samospráv, archivů, či prostě o lidi se zájmem o téma výzkumu. Výzkumný projekt Historie cyklistické dopravy v českých zemích by bez nich nebyl realizovatelný, nebo by byl ochuzen o část poznání:

Magdaléna Čoupková (SOkA Uherské Hradiště) , Jan Edl (SOkA Tachov)

Děkujeme!