Novinky v mapě: Říjen

Publikováno: 03. listopadu. 2008, 1 min. čtení
Aktualizováno: 30. ledna. 2021

V říjnu byla příležitost na zhodnocení změn, které se v cyklomapě postupně udály za poslední rok. Trasy od přispěvatelů, objíždějící často doporučené páteřky, změny v infrastruktuře a zlepšující se znalost tras vedly autora k závěru, že tentokrát je třeba do mapy sáhnout pořádně. Výsledkem jsou rozsáhlé změny v síti páteřních tras a nová (,,červená“) kategorie tras: Doporučené trasy v ulicích se silnějším provozem. A samozřejmě řada dalších změn a novinek.

Překopané menu a nová mapa ke stažení.

Možná jste si už všimli, že jsem výrazně překopal menu u mapy. Nová struktura je věřím přehlednější, a obsahuje řadu odkazů na nové, nebo dříve z menu nepřístupné funkce mapy.

Zejména přibyly tři seznamy, které jsou těsně propojené s mapou – jediným kliknutím na objekt získáte náhled mapy na dané místo! Seznamy uspořádávají:

 • Stanice metra.Tenhle seznam už nějakou dobu existuje, teď byl konečně přidán tam, kam patří.
 • Fotoalbum infrastruktury. Už dříve fungující album s fotografiemi konkrétních míst v Praze a jejich průjezdů, dostalo konečně možnost kliknout z alba přímo na dané místo v mapě. V seznamu jsou i videa a externí fotografie, k nimž ovšem z kapacitních důvodů chybí náhledy.
 • Články ke konkrétním místům. Nyní je na jednom místě (téměř) vše, co se kdy napsalo o jednotlivých úsecích cyklostezek, cyklotras, a má odkaz do mapy. Hlavně články na Praze cyklistické obsahují množství dalších fotografií, které stojí za vidění.

Po půl roce se také dočkala aktualizace souvislá mapa, kterou si můžete stáhnout zde (pozor, 7 MB!).

Revoluce v páteřkách

Ještě než se pustím do rozvláčného výčtu změn, kterých je tentokrát opravdu hodně: Pokud jste mi zasílali změnu, opravu nebo trasu, a v současné mapě jí nevidíte, napište mi prosím znovu. Návrhů a úprav bylo tolik, že si nejsem sám jistý, co jsem zavedl, a na co jsem zapomněl…

Systém doporučených páteřních tras, navržený více než před rokem, funguje v zásadě dobře: Pokud chcete přejet celé město a nechcete dvakrát přes stejný kopec, jsou tyto trasy to pravé. S dalším poznáváním Prahy jsem seznával neoptimální vedení některých tras, jejichž oprava by si ovšem vyžádala důkladnější zásah.

Nuže, je to tady, sada přetrasování není krátká. Začneme na severu, na pravém břehu Vltavy a pojedeme ve směru hodinových ručiček. V mnoha případech se se změnou páteřky muselo posunout i vedení zhušťovacíh tras tak, aby měly smysl. Tyto změny uvádím jen, pokud mělo přetrasování zhušťovací trasy další význam (například poukázat na dosud opomíjené spojení).

 • Nové trasování C3 z Troji do Bohnic, s vyhnutím se oblasti ZOO. Trasa nyní stoupá přímo v prodloužení Trojské lávky po celoměstské trase A270. Stoupání je sice delší, ale vyhýbá se frekventované oblasti staré Troji mezi zoologickou a botanickou zahradou. Původní trasa zůstává doporučená jako X171, existuje i souběžná alternativa X195. Změnilo se také trasování C3 Bohnickým sídlištěm, jemuž se trasa nyní spíše vyhýbá, a místo křížení s C7.
 • Prohození konců tras C2 a C4. Trasa C2, která původně vedla na Střížkov, byla z Holešovic přetrasována dál přímo na sever na Okrouhlík a do Kobylis (v trase bývalé C4) a ukončena napojením na tangentu C7 v mělkém sedle na Vozovně Kobylisy. Trasa C4 ze starých Ďáblic byla na ďáblickém sídlišti uhnuta do ulice Střížkovské a vedena kolem Bulovky až k Vltavě (v původním vedení C2). Nové trasování nabízí logičtější spojení Kobylis a Ďáblic s centrem.
 • Přetrasování C6 v Hloubětíně. Zde bylo nutné opustit šikovnou zkratku po peróně bývalé zastávky Hloubětín, trasu bohužel přerušila výstavba koridoru. Objížďka držící se Rokytky je spíš nouzovým řešením před plánovaným vybudováním cyklostezky po tělese bývalé vlečky od ulice Freyovy až po Hořejší rybník.
 • Opuštění frekventované Malešické ulice na C8. Trasa byla změněna na trochu pomalejší po chodnících a parkem, původní rychlá trasa zůstává vyznačená jako frekventovaná doporučená trasa (viz dále).
 • Změna vedení trasy C10 ve Vršovicích a Strašnicích. Trasa C10 opouští vedení přes Zahradní Město a z velké části kopíruje bývalou trasu C11. Změna je mezi Edenem a Bohemians, kde C10 nestoupá do starých Vršovic, ale prochází bez převýšení na jih od ulice Vršovické. Významná východozápadní spojnice Výtoň – Vršovice – Strašnice je tak pokryta jednou přímou trasou. Trasa nevyužívá nové cyklopruhy na Vršovické ulici, i když jsou souběžně nabídnuty — páteřní trasy se nemohou uzavírat méně zkušeným cyklistům.
 • Nové vedení trasy C11 z Vršovic na Háje. Trasa z Vršovic až do Záběhlic kopíruje původní C10. Původní pokračování C10 přes Zahradní Město je degradováno na zhušťovací trasu (Z24), nová páteřní trasa přijímá zčásti vedení klasické Greenway kolem Záběhlic a strmé stoupání k vodním nádržím pod Chodovcem. V tomto poněkud nepříjemném úseku trasa předjímá plánovanou výstavbu cyklostezky v trase A41. Alternativní vystoupání strmého svahu nabízí nově vedená zhušťovací trasa Z21. Nová C11 dále kopíruje již vyznačenou trasu A41 až do parku poblíž stanice metra Háje, kde ústí do trasy C16. Trasa nabízí dosud nejasné spojení jihu městského centra (Výtoň a dál) a východu Jižního Města. Kromě přidání této trasy byla také přetrasována zhušťovací trasa Z23 přes Spořilov.
 • Další změny na Jižním Městě: Napřímení C12 na Jižním Městě a zkrácení C15 k Chodovské tvrzi. Trasa C12 byla od Hostivařské přehrady převedena z objízdné cyklostezky na účelnější trasu skrz sídliště, stoupající až ke stanici metra Háje. Výsledkem je přímější spojení Jižního města se severovýchodem Prahy. Zkrácení trasy C15 na východe pouze k Chodovské tvrzi (nahrazena zhušťovací trasou Z20) je nepřímý důsledek: V oblasti už by bylo příliš mnoho páteřních tras. Došlo také ke změně trasy Z22. Nyní vede ze Záběhlic přes Toulcův dvůr a po pravém břehu Hostivařské přehrady až do starých Petrovic.
 • Prodloužení C16 do Petrovic. V Petrovicích tak vzniklo navázání okružní trasy C16 na radiálu C10.
 • Drobná změna C14 na Pankráci. Bylo opuštěno nebezpečné křížení ulice Bítovské a Vyskočilovy, trasa vede dále ulicí Budějovickou. Bohužel, celá trasa mezi stanicemi Budějovická a Pražského povstání musela být vyznačena jako trasa se silným provozem aut. Nejbližší vhodnou alternativu bočními ulicemi nabízí až poněkud vzdálená kombinace místních tras a zhušťovací Z27.
 • Přečíslování trasy do Řep na C13. Trasa C13 vede poněkud více do centra, než tangenta C6.
 • Posun trasy C8 na Letné před ,,památník“. Nové vedení trasy blíž hraně svahu vede parkem až k ulici Františka Křížka, vede tedy parkem i v podstatné části stoupání na Letnou.

Jen podotýkám, abyste nebyli zmateni: Nejedná se o značené trasy městského systému! Ty začínají písmenem ,,A“, bývají vyznačeny známými žlutými tabulkami a samozřejmě nemám žádný přímý vliv na jejich trasování. Zdejší doporučené trasy žádné označení v terénu nemají — v reálu jsou ,,pouze“ průjezdné.

Červené trasy jako výsledek budování cyklopruhů

Když mapa vznikala, byla v ní zakreslená všehochuť tras od pustých chodníků až po jízdu v pravém pruhu Poděbradské výpadovky. Protože je mapa určena spíše začátečníkům, všechny frekventované trasy jsem před nějakou dobou vyřezal.

S budováním cyklopruhů a stále ověřovaným zjištěním, že v centru to bez provozu jde málokde, se ale vrací nový způsob vyznačování tras pro náročnější cyklisty. Červenou čarou jsou značené trasy, kde cyklista musí počítat s jízdou v hustém provozu, ve špičkách pak s kličkováním v zácpách.

Vyznačení ,,červených“ tras v mapě vyřešilo několik potíží:

 • Doporučené frekventované trasy umožňují napojit nově budované cyklopruhy na ulicích typu Voctářovy.
 • Je možné vyznačit úseky s výrazně silnějším provozem i jinak, než ikonkou auta.
 • A také si konečně vím rady s cyklotrasami vedenými po frekventovaných ulicích v centru. Zcela právem se tak červená most Legií, Smetanovo nábřeží i přilehlý úsek Národní a mnohé další úseky, bez kterých by byla síť podstatně řidší.

,,Červené“ trasy nejsou určené pro nevyježděné začátečníky. I bez nich městem bez potíží projedete, někde ale vaší cestu výrazně zkrátí. Snažil jsem se minimalizovat provoz na páteřních trasách. Pokud se budete držet jich, neměli byste mít (snad s výjimkou Pankráce) větší problém.

Jiná značka pro cyklostezky

Stezky pro chodce a cyklisty značila dosud v mapě poněkud nejasná dvojitá přerušovaná čára — přerušování bylo společné pro značku chodníku. I když kartografická výpověď byla patrná (,,ať je na stezce cedulí kolik chce, pořád je to chodník“), rozhodl jsem se značku změnit ve prospěch souvislé silné čáry s přerušovanou bílou čarou uprostřed. Přerušované čáry značívají projektované nebo nedokončené stavby, tak aby přibývající kilometry cyklostezek nevypadaly jako pouze plánované :-) . (U chodníku je vyznačení přerušovanou čarou myslím i nadále příhodné. Jízda na chodníku není zcela v pořádku a je proto třeba značit takové trasy znevěrohňujícím způsobem).

Nové trasy

I tentokrát se sešlo množství novinek, i když jsou tak trochu schované v těch větších změnách. Ale právě takový pravidelný přísun dalších tras a vylepšení umožňuje jednou za čas přehodnotit vedení tras páteřních.

Velkou změnou bylo přepracování oblasti Pankráce. Na radu Tomáše Prouska jsem vyznačil průjezd poměrně frekventovanou ulicí Jeremenkovou. Bohužel je to od západu jediné mírné stoupání na Pankráckou pláň. Také mnohé další úpravy (včetně odstranění nevhodných tras) v oblasti Pankráce jsou na jeho návrh.

Nové trasy vznikly díky příspěvkům Ivo Petrouše a Filipa Majera:

Praha cyklistická informovala o novém semaforu na ulici K Barrandovu, výrazně zlepšujícím spojení Barrandova a Holyně (trasy A112, Z10).

Dále byla přidána spojka tras C1 a C6 kolem smyčky v Podbabě a alternativní spojnice křížení tras u krčské nemocnice a kolonie Tempo v ose plánované městské trasy A42.

Tras tedy opět přibylo, samozřejmě vítám všechny další!

Vratislav Filler
Zakladatel mapy a webu Prahou na kole, předchůdců tohoto magazínu. Zaměřuje se analyticky na cyklistickou infrastrukturu, především v Praze. Je členem pražské cyklokomise, poradního orgánu Rady hl. m. Prahy. Působí jako dopravní expert ve spolku AutoMat. Vědecký pracovník zaměřený na přesné aplikace globálních navigačních systémů.

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat
Ohlédnutí za rokem 2022 v redakci
Redakční blog,

Ohlédnutí za rokem 2022 v redakci

06. března. 2023, 16min. čtení4