Novinky ke Kampě; proč nechat smíšený provoz?

Publikováno: 21. srpna. 2014, 1 min. čtení
Aktualizováno: 30. ledna. 2021
Publikováno: 21. srpna. 2014, 1 min. čtení
Aktualizováno: 30. ledna. 2021

V tomto článku přinášíme jednak sedm novinek k vývoji kauzy a představuji koncept kompromisního řešení cyklodopravy. Pátráme po možné motivaci pro zákaz, kterou může být paradoxně také snaha použít cyklistů jako páky na prosazení připravované revitalizace parku v podobě, kterou nikdo kromě Lomeckého nechce.

Na závěr přinášíme fragmenty z korespondence čtenářů s předsedou dopravní komise Prahy 1, Ing. Jiřím Veselým. Můžete se tak dozvědět, že pro Veselého je smysluplná objízdná trasa pro Kampu „po všech komunikacích Prahy 1.“ (neděláme si legraci), nebo že cílem uzavírky Kampy bylo prý předejít dopravním nehodám — ke kterým tam ale podle záznamů Policie ČR nedochází. Další informace najdete také na stránce podnětu ke Kampě na webu Cyklisté sobě.

Novinky

1. Ke zvýšení zmatenosti je kvůli přerušení trasy A1 pod Karlovým mostem vyznačena (pravděpodobně) obousměrná objížďka Letenskou a Lázeňskou ulicí.

2. Přímým podnětem k uzavírce bylo údajně 60 stížností na bezohlednou jízdu na kole, které radní Veselý obdržel. Není ale jasné, zda tyto stížnosti pocházejí z Kampy nebo z celé městské části, ani za jak dlouhou dobu jich byl tento počet nasbírán. U podnětu k opětovné legalizaci jízdy na stránkách Cyklisté sobě se za dva dny shromáždilo přes 80 hlasů pro opětovnou legalizaci (a jejich počet stále narůstá, už bylo dosaženo stovky).

Ve středu navečer měl podnět 87 hlasů.


3. Josef Schmidt v diskusi na Facebooku prokazuje, že na Kampě od roku 2007 nedošlo k jediné nehodě zahrnující cyklistu, kterou by musela řešit Policie ČR.

4. Stínovlas v diskusi na webu Cyklisté sobě poukazuje na skutečnost, že na webu Chodci sobě není ohledně Kampy vložený žádný podnět. Po půlhodinové snaze se mu podařilo najít v celé Praze pouze jediný podnět, který si „stěžoval“ na chování cyklistů a to ještě s odůvodněním „cyklisti se po silnici bojí“. Ono to s tou nenávistí mezi chodci a cyklisty nejspíš nebude tak horké…, komentuje.

5. Došlo také na občanský dotaz pražskému náměstku pro dopravu Ing. Jiřímu Nouzovi. Dotaz můžete okomentovat a ukázat tak, že řešení problému máte také zájem.

6. Podle informací, které máme k dispozici nebyla změna dopravního značení konzultována s PČR ani magistrátem. Pro umístění zákazové značky je přitom vyjádření PČR nezbytné. Je tak velmi pravděpodobné, že značení bylo umístěno v rozporu s předpisy a magistrát jako nadřízený orgán státní správy bude moci podat podnět ke správnímu soudu.

7. Dnes se koná pravidelná cyklojízda a následně setkání lidí z Cyklisté sobě. Určitě bude možnost si o celé záležitosti popovídat. Sraz od 18 hodin na Jiřího z Poděbrad.

Motivace: Vrtění psem nebo násilná „revitalizace“ parku?

Stále se usilovně snažíme přijít na důvody, které mohly Veselého a Lomeckého vést ke spuštění takovéto šaškárny. Již bylo zmíněno odpoutání pozornosti od zabití referenda proti hazardu. To se ale nepodaří aspoň zde. Slibuji, že Lomeckého podlý tah zmíním v každém článku k této kauze také proto, že jsem lidem, kteří v červenci a srpnu sbírali podpisy, hodně fandil.

Druhý důvod může být paradoxně právě připravovaná revitalizace, která má proběhnout ještě před volbami. Navržený projekt je fakticky devastací parku, s šest metrů širokou cestou středem. Proti té revitalizaci jsou všichni, kdo mohou. Památkaři, občané, rozumní architekti, a proti bylo i doporučení Auto*Matu, které jsem osobně vyhotovil (celý text zde). Ale technokratovi se strašně líbí, bude to velkolepé, náročné a drahé — projektů skýtajících obdobné možnosti jako výstavba radnic na Praze 8 nebo 10 nelze na Praze 1 dosáhnout, tak se zřejmě musí za každou cenu podařit aspoň tohle.

Vysvětlení: Proč na Kampě nedoporučuji zřídit 6metrovou cestu s odděleným provozem pěších a cyklistů.

6metrová šířka s odděleným provozem znamená přidělit 3,5 m pro pěší a 2,5 metru pro kola (včetně čáry). Obojí je na dolní hranici použitelnosti. Hlavně pro pěší je to poddimenzované, ti by potřebovali 4-5 metrů jen sami pro sebe. Při silném pěším provozu by navíc na Kampě “běžná” segregace (oddělení obrubníkem nebo čárou) nefungovala, lidi by na pás pro kola stejně vstupovali. Ledaže by se stezka pro cyklisty oddělila nějakými květináči nebo zeleným pásem. To už jsme ale někde na 7-9 metrech, což je pro Kampu zcela nepřijatelné. Cesta pro pěší by ztratila přímý kontakt s parkem, byla by cyklostezkou nevhodně oddělena.

Na Kampu se také opravdu nehodí, aby přes ni kola svištěla po oddělené stezce rychlostí 25-30 km/h. I to by posílilo nežádoucí bariéru. Proto jsem pro Auto*Mat v červnu vypracoval návrh, jak co nejlépe zajistit koexistenci pěších a cyklistů ve smíšeném prostoru. Doporučil jsem rozšířit hlavní cestu, která je v některých místech příliš úzká, přibližně na 5 metrů a ponechat na ní smíšený provoz s omezením rychlosti na 10 km/h, se všemi varováními a výzvami. Vím, že čistě z hlediska cyklo to asi není to, co bysme chtěli, ale je to rozumný kompromis, který sníží problémovost, umožní jízdu na kole v tempu odpovídajícím charakteru Kampy a současně má podporu místních sdružení, což je pro jakékoliv další zlepšování podmínek pro jízdu na kole na území Prahy 1 také nesmírně důležité.

Zavření parku a slib, že se zde cyklisté budou moci vrátit až bude park zrevitalizován (rozumějte: developersky přestavěn), může hrát na to, aby lidé, kteří jezdí přes Kampu na kole, byli použiti jako další páka na prosazení revitalizace proti místním. I z tohoto důvodu říkám, že chtít oddělenou cyklostezku přes Kampu není vhodné, a Prahou na kole ani Auto*Mat to nepožadují.

Korespondence samotná

Omlouvám se všem čtenářům, jejichž zaslanou korespondenci zde z prostorových důvodů nezveřejním: Odpovědi pana Veselého se stejně do značné míry opakují, takže by to bylo nudné. Děkuji ale všem, kdo jste panu radnímu napsali.

Nechcete-li se zdržovat čtením dotazů a chcete se plně ponořit pouze do odpovědí radního Veselého, věnujte pozornost pouze rámečkům podbarvených tímto odstínem.

Odpověď Jiřího Veselého jednomu ze čtenářů Prahou na kole

Toto je jedna z prvních odpovědí, už z pondělního odpoledne. Takže je ještě poměrně stručná.

Vážený pane ….,
k tomuto opatření nás přivedli svým naprosto neurvalým chováním sami cyklisté. Kličkováním mezi chodci i jízdou po trávě v této celkem poklidné části Prahy vyvolali cyklisté četné stížnosti občanů, kteří si do parku přišli užít klidu. Není to jen tento park, ale cyklisté zcela běžně jezdí po chodnících na celém území naší městské části přičemž jízda na kole po chodníku je podle příslušného silničního zákona zcela zakázána. Jsem názoru, že i cyklista může těch cca 600 m přejít pěšky a kolo vést tak, aby bylo dáno do souladu vzájemné soužití cyklistů a pěších. Rozumní to jistě pochopí. Zákaz se týká i jízdy na Segway.

Přeji hezký den.
Ing. Jiří Veselý
radní pro oblast dopravy

Korespondence čtenáře Prahou na kole a Jiřího Veselého, první

Vážený pane inženýre,

dozvěděl jsem se, že z rozhodnutí dopravní komise MČ Praha 1, jíž jste předsedou, byl „zakázán“ vjezd cyklistům do parku Kampa. Zakázán píši v uvozovkách, neboť současná podoba značky odpovídá dle dopravního zákona nejlépe zákazu sesednutí z kola a tato její současná podoba ve mě vyvolává pocit, že byla použita účelově, aby vyvolala či vyostřila konflikt mezi skupinami pohybujícími se v parku (cyklisty a pěšími).

Od dopravní komise se očekává, že bude dopravní problémy řešit a ne vytvářet a proto by mě zajímalo, jakým způsobem hodláte řešit problém přerušení páteřní cyklotrasy A1, která parkem Kampa vedla. Jakým bezpečným způsobem se nyní mají přesunovat cyklisté z Malé strany na Smíchov?

Rovnou Vám problém ulehčím a z uvažování vyřadím Karmelitskou, protože nahnat cyklisty na nekvalitní dlažební kostky, na nichž se budou muset pohybovat (s ohledem na bezpečnost všech účasníků silničního provozu) poměrně pomalu a to v místě, kde už takto často vznikají zácpy osobních automobilů a tramvají, jistě není to, co byste chtěli.

Rád bych doufal, že jste nenechali takto důležitou otázku nerozřešenou a že nebylo do světa vypuštěno řešení ušité horkou jehlou, které nebere ohled na potřeby všech obyvatel i návštěvníků MČ Praha 1.

Těším se na Vaši odpověď.

S pozdravem,

Jak uvidíte, odpovědi pana radního se od posledně poněkud rozvinula a obsahuje několik pozoruhodných momentů (sledujte očíslované poznámky):

Vážený pane …,

nikdo z nás nemá rád zákazy a omezení a vaše rozhořčení do určité míry chápu. Věřte však, že ke změně dopravního režimu v prostoru parku Kampa jsme se dlouho rozhodovali (1). K tomuto kroku nás však doslova přinutila situace, kdy někteří cyklisté zcela bezohledně a nebezpečně kličkují mezi chodci a vytvářejí tak situaci, která eskalovala až k realizaci omezovacího opatření. Není výjimkou, že lidem, kteří vycházejí z domovních vchodů, vystupují z aut nebo se prostě jen procházejí bezohlední cyklisté, pokud se někdo ohradí proti jejich bezohledné jízdě, nadávají a vyhrožují. (2) Věřím, že patříte k těm slušnějším, kteří jsou tímto opatřením omezováni. Ale ruku na srdce. Když se podíváte kolem sebe, chování některých bezohledných a často i agresivních cyklistů, a že jich není málo, kteří jezdí zcela bezostyšně po chodnících (3), přestože je to příslušným silničním zákonem o provozu na komunikacích zakázáno, vede nutně k tomu, že se na nás se svými četnými stížnostmi obrací velké množství našich ostatních spoluobčanů i návštěvníků naší překrásné části Prahy. Naprosto běžná je situace, kdy se na komunikaci vytvoří fronta vozidel a cyklista jedoucí dosud spořádaně po vozovce přejede s kolem na chodník a zcela v rozporu s předpisy pokračuje v jízdě mezi chodci. Doprava na území pražské památkové rezervace je vyváženým systémem, ve kterém musí spolu rovnovážně vyjít všichni účastníci dopravy. Je přece nanejvýš zřejmé, že nemůžeme stranit jedné skupině na úkor jiné a vždy hledáme optimální vyváženost mezi jejich vzájemným soužitím. (4) Nemáme nic proti slušným cyklistům, kteří respektují dopravní předpisy a pohybují se na území naší městské části a pokud mezi ně patříte, pak nezbývá než se vám za nezbytná omezující opatření omluvit. Jsem však názoru, že i cyklista může těch cca 600 m přes park Kampa přejít pěšky (5) a kolo vést tak, aby bylo dáno do souladu vzájemné soužití cyklistů a pěších. Rozumní to jistě pochopí. Zákaz pro park Kampa se týká i jízdy na vozítku Segway. Z vedení radnice také dostala naléhavý pokyn Městská policie Prahy 1 a bezohlednou jízdu cyklistů v rozporu s předpisy a dopravním značením bude důsledně postihovat. (6) A pokud jde o dopravní značku „Cyklisto sesedni z kola“ je to běžná zákazová dopravní značka ve smyslu zákona jejíž text charakterizuje čeho se zákaz týká podobně jako je tato dopravní značka doplněna nápisem „Průjezd zakázán“. (7) K vaší otázce budoucího řešení. V blízké budoucnosti je připravována rekonstrukce celého parku Kampa kam je cyklotrasa zakomponována. (8) (9).

Přeji hezký den.
Ing. Jiří Veselý
radní pro oblast dopravy


Poznámky Prahou na kole:
1) Rozhodovali se nejméně od června, od kdy mají na stole návrh na řešení od místích iniciativ a komunit, jako je KC Kampa a další – a ve kterém o zákazu jízdy na kole není ani slovo. Zřejmě se tedy dva měsíce rozhodovali, jak ten návrh zametou pod koberec.
2) Vycházejí z domů a vystupují z aut? Na Kampě? Všimněte si, že Veselý obešel cokoliv ohledně Kampy jmenovitě, a ve zbytku mailu už převážně dští síru na cyklisty obecně.
3) Po chodnících se jezdí „bezostyšně“. Že by to mělo nějakou spojitost s tím, jak vypadají podmínky ve vozovce, je asi na pochopení příliš náročné.
4) Krásné fráze o vyváženosti se používají vždy, když chcete zdůvodnit, proč nemůžete změnit pro někoho naprosto nevyhovující stav. Cyklista poskakující v Karmelitské po dlažebních kostkách je pro Veselého zjevně to místo, kam patří.
5) V překladu: Omlouváme se vám za to, že jsme z vás udělali pitomce.
6) Jenže nebude moct, značka je totiž zmatečná.
7) Pan Veselý si plete zákaz s příkazem.
8) A do té doby si trhněte nohou
9) K rekonstrukci parku viz úterní článek.


Korespondence čtenáře Prahou na kole a Jiřího Veselého, druhá

Vážený pane Veselý,

píši vám jako celoživotní občan Prahy 1 (ulice Tržiště), po tomto mailu už bývalý volič TOP09 a zároveň člověk, který bicykl používá denně jako běžný dopravní prostředek po městě.
Co jste s kolegy vymysleli na Kampě je do nebe volající šlendrián! Snažit se zakázat cyklistům vjezd na Kampu je nesmysl, ale budiž. Ale vždyť teď ta vaše cedule navíc ani nedává smysl!
Zakázat cyklistovi slézat z kola?! Co když píchne? Nebo když pojede na kole na rande? A co když si nedej bože bude potřebovat ulevit ve veřejných záchodcích (a že ty zrekonstruované na Kampě jsou moc příjemné) – vždyť tam vedou schody a na vytočení se s kolem je tam moc málo místa.
Netuším, kdy jste se byl přímo na Kampě podívat naposledy, ale věřte mi, že pro ohleduplné cyklisty, nezapšklé chodce vč. maminek s kočárky i pro hru dětí na trávě tam je a vždycky bylo místa habaděj.
Přeji hezký den a pevně doufám, že volby vyhrají lidé, kteří se při rozhodování řídí selským rozumem a ne termínem voleb.

S pozdravem,
Ondrej Vavra,
o_v@centrum.cz

Odpověď pana náměstka byla v mailu zkopírována dvakrát, takže je pravděpodobné, že již odpovídal povícero místním příznivcům Top09. I zde můžete věnovat pozornost několika dalším pozoruhodným konstrukcím, částečně zkopírovaným z článku, který již dříve napsal pro Pražský kurýr.

Vážený pane Vávro,

mrzí mne váš postoj k TOP 09, ale věřte, že situaci která nastala by musel řešit podobně Petr nebo Pavel. Právě proto, že jste dosud podporovatelem TOP 09 pokusím se vyjádřit ve své odpovědi maximum informací k dané věci. Nikdo z nás nemá rád zákazy a omezení a vaše rozhořčení do určité míry chápu. Věřte však, že ke změně dopravního režimu v prostoru parku Kampa jsme se dlouho rozhodovali… (nyní se opakuje text shodný s předchozím mailem, pozn. red.) Cyklisté jsou již dnes integrovanou součástí poměrně vyváženého dopravního systému stejně jako městská hromadná doprava, automobilová doprava a pěší doprava. Tyto skupiny jsou si z hlediska dopravy rovny a jejich vzájemné vztahy tj. práva a povinnosti upravuje zákon o provozu na pozemních komunikacích. Pokud jde o podíly v městě Praze pak nejvyšší podíl má městská hromadná doprava (43 %) dále automobilová doprava (32 %), pěší (23 %) a cyklisté (2 %). Logicky pěší a cyklisté jsou dopravně v nevýhodě, neboť nemají žádné ochranné prvky v podobě karosérií, deformačních zón, nárazníků a podobně, ale jejich deformačními zónami jsou v uvozovkách holenní kost, stehenní kost, pažní kost, hlava a podobně. Z toho vyplývá, že pěší a cyklisté by měli být od ostatní dopravy co nejvíce odděleni. (10) U pěších je to jednodušší v tom smyslu, že existují na pozemních komunikacích vozovky a chodníky, které jasně vymezují teritoria pro chodce a ostatní dopravu. Obtížnější je to s cyklisty a tedy tam kde to je možné a kde to není na úkor jiných oblastí dopravy s vyšším podílem na celkovém objemu dopravy, se vytvářejí zvláštní tratě tzv. cyklostezky. Je však zřejmé, že to nejde všude. Pokud mohu mluvit za naši městskou část musím zdůraznit, že centrum města skutečně nemůže být žádným eldorádem cyklistiky: zejména v úzkých uličkách Starého Města a Malé Strany nelze na cyklostezky vůbec pomýšlet, navíc v širším centru existuje několik neuralgických bodů (zejména křižovatek), jejichž dopravní řešení je v přímém rozporu s požadavky na celistvou celoměstskou cyklostezku. (11) Centrum města je pražskou památkovou rezervací. Převážná část ulic vznikala ve středověku a tomu odpovídá také jejich šířka. Navíc z hlediska udržení památkového charakteru centra nebylo a není možné v řadě míst použít na povrch komunikací současné moderní materiály a město je limitováno použitím tradiční dlažby na vozovce a dlažby pražské mozaiky na chodnících. (12)
Přeji hezký den.


Poznámky Prahou na kole:
10) Z principů segregace a integrace si Veselý vybírá jen to, co se mu hodí. Říká „A“ (oddělovat, kde je to možné), ale neříká „B“: Tam, kde vzájemné oddělení motorové a bezmotorové dopravy možné není, musí být ostatní doprava zklidněna tak, aby byla pro jízdu na kole přijatelná. Jenže to je „FUJ“ dopravní zklidňování.
11) Ano, cyklostezky nemohou být všude, ale taky je „všude“ nikdo nechce. Veselý zcela ignoruje jiné možnosti, které cyklodoprava ve městě má, například cykloobousměrky.
12) Problémové povrchy se dají z velké části řešit, jak ukazuje příklad Karlova náměstí, i velké dlažební kostky se dají položit tak, aby byly pro kolo sjízdné.

Jak vidno, radní Veselý zatím odpovídá víceméně prefabrikovaným mailem. V jedné korespondenci ale odpovídá na přesnější otázky. Dovolím si rozkouskovat:

1. Kolik evidujete stížností na chování cyklistů od obyvatel Prahy?

ad 1) desítky (více než 60)

Poznámka Prahou na kole: V tuto chvíli je na webu Cyklisté sobě podnět na nápravu uzávěry, podpořený více než 80 hlasy.

2. Proč jste nepřiměli městskou policii k vymáhání předchozího dopravního režimu? Mám na mysli dodržování rychlosti 10 km/h.

ad 2) městská policie postihuje nedodržování předpisů trvale.

Poznámka Prahou na kole: Ano, především ve Vyšehradském tunelu a u benzínky v Podolí.

3. Ke kolika nehodám mezi cyklistou a chodcem došlo za uplynulých 12 měsíců?

ad 3) naším cílem je nehodám předcházet. Dovolím si i dotaz. Kolik nehod a kolik krve by mělo být aby vás to přesvědčilo? Nečekám odpověď.

Poznámka Prahou na kole: PČR tam eviduje nula nehod. Jestliže chtějí nehodám předcházet, ať nenutí cyklisty jezdit po Karmelitské, kde už evidované nehody jsou.

4. Proč není vyznačena smysluplná objízdná trasa, jak tomu bývá v civilizovaných zemích?

ad 4) smysluplná trasa je po všech komunikacích Prahy 1.

Poznámka Prahou na kole: Například v Karmelitské, že. Co k tomuhle dodat? Dělá si ten člověk z lidí srandu, nebo je to skutečně takový omezenec?

Další lahůdkou je dopravní úprava u mostu přes Čertovku, který se opravuje. V souvislosti s tím se vás ptám:
5. Proč není, zejména se zřetelem na zahraniční dálkové cyklisty, vyznačena smysluplná objízdná trasa?

ad 5) smysluplná trasa je po všech komunikacích Prahy 1.

Poznámka Prahou na kole: Takže dálkový cykloturista má jet přes Prahu po Karmelitské, kam ho navede nevyznačená objížďka.

6. Uvědomujete si, že v civilizovaných zemích má vyznačená cyklotrasa pro cyklisty zhruba stejný význam jako dálnice? A že právem toto očekávají i v ČR?

ad 6) ano uvědomuji To, že moji odpověď považujete zaaroganci mne mrzí, ale se situací, kterou jsem ve svém „slohovém cvičení“popsal je skutečností. Pokud budete jen trochu objektivní tak věc pochopíte.

Poznámka Prahou na kole: Veselý popisuje situaci naprosto zkresleně, považovat jeho pohled za objektivní lze skutečně jen velmi těžko.

Další otázky a poznámky směřované na pana Veselého, zatím bez odpovědi

V dalších čtenářských dopisech dostává Veselý otázky, na které se mu zatím odpovědět nepodařilo. Vzhledem k tomu, že tato korespondence ještě není vyřízena, si dovolím pouze vybrat konkrétní dotazy a připomínky od různých čtenářů, které můžete případně použít jako inspiraci pro vlastní tvorbu. Samozřejmě požádejte pana radního, ať vám neposílá prefabrikovanou odpověď, tu že jste už četli na našem webu :-) .

  • Můžete mi prosím zaslat rozhodnutí dopravní komise, na jehož základě bylo toto dopravní značení osazeno? Můžete mi také zaslat odpovídající stanoviska oddělení úřadu MČ Praha 1 zodpovědného za správu parku Kampa, Policie ČR a Komise RHMP pro cyklistickou dopravu nebo oddělení MHMP zodpovědného za cyklistickou dopravu?
  • Ke změně došlo údajně na četné stížnosti na bezohlednou jízdu cyklistů, v jedné odpovědi uvádíte, že více než 60. Kolik z nich se týká konkrétně Kampy? Jak dlouho tyto stížnosti sledujete? Můžete tyto stížnosti zveřejnit?
  • Proč není vyznačena dočasná objízdná trasa, nebo neproběhlo současně se změnou dopravního režimu přeznačení páteřní cyklotrasy A1?
  • Naprosto souhlasím s pokynem MP Prahy 1, aby postihovala bezohlednou jízdu cyklistů. Proč je ale tento pokyn vydán až poté, co je průjezd parku pro cyklisty znemožněn? Nebylo možné podobným pokynem vyhnat z parku ony bezohledné cyklisty, o kterých mluvíte, zatímco ohleduplní by mohli vesele jezdit dál?
  • Od 1. 1. 2007 se v prostoru Kampy udály 3 dopravní nehody, všechny byly druhu „srážka s pevnou překážkou“ a všechny byly zaviněny řidičem motorového vozidla. Tedy žádné srážky cyklistů a chodců. Před čím jsou tedy vlastně chodci na Kampě chráněni?
  • Na rekonstruovanou podobu parku se zakomponovoanou cyklotrasou, na které nebude nutné sesedat se těším. Nemyslím si sice, že by provoz v Kampě vyžadoval segregaci chodců a cyklistů, na druhou stranu je taková segregace obvykle pro cyklisty pozitivní, neboť umožňuje rychlejší překonání úseku bez kličkování mezi chodci. Je možné si někde prohlédnout přípravné materiály pro rekonstrukci? Rád bych se na ně podíval a případně zaslal podněty k řešení prostoru pro cyklisty.
  • Značka „vstup zakázán“ s dodatkovou tabulkou „jen zařízení segway“ – Dodatkovou tabulkou je míněno výjimka ze zákazu pro segway, nebo naopak platnost zákazu pouze pro segway?
  • Byly zjištovány dopady nového opatření na bezpečnost a plynulost dopravy v okolnich ulicích, zejména u ulici Karmelitské a ulici Újezd, které jsou jako jediné objízdné trasy?

Pokračování příště.

Vratislav Filler
Zakladatel mapy a webu Prahou na kole, předchůdců tohoto magazínu. Zaměřuje se analyticky na cyklistickou infrastrukturu, především v Praze. Je členem pražské cyklokomise, poradního orgánu Rady hl. m. Prahy. Působí jako dopravní expert ve spolku AutoMat. Vědecký pracovník zaměřený na přesné aplikace globálních navigačních systémů.

wanted 21. 8. 2014, 10:32

Vesely odpovida stylem jedna pani povidala. Nejvic mne ale zarazi jeho tvrzeni o cyklistech na chodniku. Vetsina chodniku Prahy 1 je tak uzkych, ze jimi sotva projde dospely clovek. Jedouci cyklista se tam proste fyzicky nevejde.

vlákno 21. 8. 2014, 11:47

"1. Ke zvýšení zmatenosti je kvůli přerušení trasy A1 pod Karlovým mostem vyznačena (pravděpodobně) obousměrná objížďka Letenskou a Lázeňskou ulicí."

To je objížďka myšlená spíš pro auta, kvůli přerušení cyklotrasy by se nikdo z Prahy 1 objížďku vyznačovat neobtěžoval. Je to vedené jednosměrkami přes Velkopřevorské náměstí.

Tomáš 21. 8. 2014, 11:56

Třeba si plete chodníky a pěší zóny. Ale taky to moc nechápu, zrovna na Praze 1 je na chodníku děsně lidí a často jsou úzké (a když ne, tak jsou od ulice odděleny hradbou aut. Když jsem chodil do školy do Hybernské, na Náměstí Republiky jsem po chodníku jezdil pravidelně, protože objížďka to byla podle pravidel neskutečná a ta jednosměrka je tam moc úzká (a přes zaparkovaná auta se na ni nedalo ani dostat), ale jinak se na Praze 1 jezdí dobře ve vozovce. Auta tam nemůžou jezdit moc rychle, protože je to úzké a jsou tam chodci, tak je člověk málokdy zpomaluje a zároveň v té ulici není tolik chodců, takže se dá jezdit vcelku rozumně rychle. Přes jakoukoliv snahu Lomeckého a spol. mi pořád přijde, že na Praze 1 se na kole jezdí nejlépe z celé Prahy* (nepřipadám si tam jako kořist), tak nějak nechápu, co má pořád s tím, že na Praze 1 dobré podmínky pro cyklisty nemůžou být.

*A myslím, že zrovna v téhle městské části taky kolo ostatní druhy dopravy nejvíce poráží časovou efektivitou - autem se to nedá skoro projet, MHD veškerá žádná, když člověk nechce fárat a pěšky je to vlastně docela velká část a na mnoho cílů je to dost daleko).

vlákno 21. 8. 2014, 11:58

Ten pan Veselý je ztracený případ, nedávno ještě posílal cyklisty z P1 vlakem pryč, pak napsal pojednání o cykloteroristech (tím myslí asi nás co mu píšeme ty otravné maily :)), stejně tam kopíruje pořád dokola to samé tím svým podivným slohem. Těšil bych se na volby, ovšem nikdo neví co nás tu ještě čeká.

PakoPaja 21. 8. 2014, 12:23

Neodpustím si rýpnutí do pana specialisty Veselého, že jeho vyjadřování je nepřesné stejně jako osazené značky. Chodník je také komunikace Prahy 1 ;D asi měl použít slovo vozovky.
Samozřejmě tím nestavím jeho blábol nad platnou legislativu.

Piskvor 21. 8. 2014, 12:31

[3]: Také to lze vykládat jako "takové podmínky na Praze 1 nesmí být" - pak by ten výrok byl zcela logický.

xvokac 21. 8. 2014, 16:23

Jak je to s dodatkovou tabulkou dle tzv. silničního zákona.
MIMO ZÁSOBOVÁN - je výjimka ze zákazu pro zásobování,
JEN ZÁSOBOVÁNÍ - je omezení zákazu jen ne zásobování.
V tomto smyslu platí zákaz u pěších opravdu jen pro segwey.

Kalimero 22. 8. 2014, 20:21

[7]: Jezdec na motorovém vozidle firmy Segway není podle zákona chodec, tudíž nemůže být vypíchnut z množiny chodců.
A dále, tyto dvojkolky nevyrábí jen firma Segway. To je jako s vysavačem Luxovat můžete i s vysavačem jiné firmy, než Lux.

Vratislav Filler 23. 8. 2014, 08:59

Kalimero: MD vydalo nějaké stanovisko, že Segway je chodec.

jonáš 25. 8. 2014, 17:48

Parametry vozidla to totiž nesplňuje, nemá to m.j. nezávislé brzdy (a ani z fyzikálních důvodů mít nemůže, protože klopnej moment). A berou to asi jako generickej název, právě jako ten lux. Ouřední pakárna vyššího levelu.

Šeřík 26. 8. 2014, 09:09

Má ten zákaz "cyklisto, veď kolo" někde konec ? Já jsem ho neviděl. Každej zákaz by měl mít ukončení, ne ? Kde mohu na kolo znovu nasednout, kdekoliv ?

prt 26. 8. 2014, 16:35

Ad 11: tím bych se netrápil.
Příkaz uvedený v zákazové značce je právně nevymahatelný paskvil, navíc text "Cyklisto, sesedni z kola" je sám o sobě i ve své "správné" podobě (tedy modrá značka s bílým textem) trochu k smíchu - po sesednutí ihned nasedni (příkaz byl splněn). Proto soudnější úředníci používají příkaz "Cyklisto, veď kolo" nebo správnou formu zákazu (Zákaz vjezdu všech vozidel, Zákaz vjezdu jízdních kol) či příkazu (Stezka pro chodce) apod.

Hrabosh 26. 8. 2014, 21:02

11, 12> Zákazová (i příkazová) značka je ukončena buď párovou značkou nebo na nejbližší křižovatce (záleží co nastane dříve). Třeba rychlostní omezení končí na každé křižovatce.

Tohle mě docela dostalo ("stanovisko" MD):

Mluvčí (ministerstva dopravy) Novák si mimochodem neodpustil kritiku poněkud nesrozumitelné značky, kterou se omezuje provoz segwayů na Kampě. „Pokud by některá obec potřebovala konzultaci, jsme k dispozici. Značení na Praze 1 pravděpodobně rozumí jen jeho autoři. Na občany to může působit spíše jako nová vlna abstraktního umění,“ poznamenal Novák.

zdroj

Hrabosh 26. 8. 2014, 21:06

Nejsrozumitelněji si představuju B32 (jiný zákaz, který je specifikovaný textem uvnitř) s nápisem SEGWAY. Když už to tedy musí být.

Mirek2 27. 8. 2014, 10:41

Mimochodem, jaký je přesný výklad značky B 8 "Zákaz vjezdu jízdních kol" ? Lze za touto značkou kolo vést? Když tlačím kolo jsem sice chodec, ale zákaz se vztahuje na kolo :-)

Petr Menšík 1. 9. 2014, 15:14

Jenom mě napadlo. Vědí maminky s dětmi i to, že už nesmí do parku v Kampě vzít svoje dítě na kole? Nebo na to bude potřeba nějaké selektivní povolení? Máma s 6 letým děckem tam nemá co dělat úplně stejně, jak 30 letý cyklista. Mě by zajímalo, jestli učit děti jezdit na kole by měly maminky taky na jakékoliv silnici v Praze 1.

josuk 2. 9. 2014, 09:37

na tlačené jízdní kolo se Zákaz vjezdu imho nevztahuje, ale může být omezen, zakázán, vstup s jízdním kolem (budovy, zahrady, zoo např.). Jinak je asi celkem zbytečné pokoušet se aplikovat pravidla a zdravý rozum na podobné paskvily. Kdyby chtěli, mohli sepsat nějaký Návštěvní řád parku Kampa, kde se potřebné doprovodí srozumitelnými piktogramy (přeškrtnutý Segway není nic složitého namalovat). Zakazovat vlastně dětem si hrát v parku pravidly určenými pro provoz na veřejných komunikacích je .... :-O

Mirek2 3. 9. 2014, 09:29

Právě s tím výkladem je to jen „imho“, proto jsem tu poznámku napsal, pro ty co chtějí být vždy zcela akurátní.
Co by se vlastně změnilo, kdyby se v tom místě B8 objevila. Můj laický pohled do zákona č. 361/2000 Sb., a Vyhlášky č. 30/2001 Sb. mi říká, že není rozdíl mezi značkami B3 - 7, kde se asi tlačení dotyčných vozidel nepředpokládá a B 8. Zajímavé je srovnání se značkou B31. Její výklad § 9 kk) vyhlášky je „Zákaz vjezdu pro jezdce na zvířeti“ (č. B 31); zákaz platí i pro vstup osoby vedoucí takové zvíře. Pro B 8 by tedy § 9 i) vyhlášky měl spíše znít „Zákaz vjezdu cyklistů“ a pak bude platit také § 2 j) zákona, že chodec je i osoba, která tlačí jízdní kolo.

Návštěvní řád je samozřejmě pro Kampu dobré řešení.

Zítra dopoledne bych asi Kampou potřeboval ze Smíchova na Vltavskou projet. Ale koukám, že místní mapa už aktuálně pro všechny tři varianty „obtížnosti“ nabízí pouze průjezd přes centrum.

Václav Řehák 3. 9. 2014, 09:51

Mirek2: Náš vyhledávač pracuje nad mapou OSM, kde je zanesen stav z povoleným vjezdem cyklistů a omezením rychlosti na 10kmh (a nepočítá se zdržením kvůli koloně aut v Karmelitské, Smetaňáku ani davy chodců na Můstku). Proto může pro některé trasy vyjít výhodněji Kampu objet.

Konkrétně Anděl-Vltavská vychází přes Kampu (http://mapa.prahounakole.cz/#trasa=42293037@plan=balanced) o 2 minuty pomalejší než přes centrum (http://mapa.prahounakole.cz/#trasa=42293030@plan=balanced)

Lei 3. 9. 2014, 15:44

No, s ohledem na Kampu - minulý týden jsem pobyl v Curychu, a tak nějak z té perspektivy mi tento případ začal připadat fakt legrační. Když si vezmu, že na nábřeží jezera, kudy vede jedna z dopravních tepe, je chodník široký tak 3-4 metry, kde jsou chodci a cyklisti smíšeni, a ve špičce tudy proudí davy pěších a jimi se na čínský způsob proplétají kola, a zjevně to nepůsbí až takové problémy, tak to asi na té Kampě bude poněkud přiživené, že - a to jsou to Švýcaři! A to nemluvím o tom, že i jinak je běžné vidět kola na chodnících, ostrůvcích atd., i když neříkám, že je to ideální, nicméně očividně to všichni zvládají s chladnou hlavou. I když teda co jsem viděl v provozu, to bych si netroufl...

Apophis 4. 9. 2014, 13:25

Není umanutá snaha Lomeckého o rozšíření komunikace na Kampě (prakticky navzdory všem) prvním krokem k resuscitaci 12 let starého nápadu udělat silniční průtah Kampou? Tenkrát narazili tím, že začali návrhem sjezdu z Říční ulice. Nezkoušejí to teď obráceně, tedy nejprve zbudováním silnice přes Kampu? S prvotní argumentací potřebou oddělit chodce a cyklisty, až to bude postaveno, pak se objeví přídatná funkce pro vozidla IZS (sanity, stavba protipovodňové hráze, hasiči, obsluha Musea Kampa), a pak už tiše povolení pro zastupitele, jejich kámoše, významné podnikatele a vůbec pro ty, co se budou snažit? Pro auta při průtahu Prahou by to ve srovnání s ucpanou Tomášskou a Karmelitskou bylo famózní zrychlení...

Mirek2 4. 9. 2014, 16:07

Prostě je to o toleranci. V Babiččině údolí mají např. tento nápis

http://foto.mapy.cz/detail?id=401390

a někde to tam bylo i s dodatkem a v případě velkého množství chodců sestupte z kola. Jak prosté ... např na Trojské lávce to aplikuji vždy. (tedy kvůli C14a vlastně špatně :-)

A Kampu jsem nakonec objel po trase Újezd-Harantova-Lázeňská-Saská, do té poslední je zákaz vjezdu, ale vešli jsme se já i dodávka.

Hrabosh 4. 9. 2014, 21:51

Tak tam konečně místo slohové práce dali B8. Lomecký by měl nechat vyházet diletanty z odboru dopravy. Ti idioti tam samozřejmě nedali zónu, ale obyč značku.

vyhláška č. 30/2001 Sb.:

§ 6 Platnost svislých dopravních značek

(3) Zákaz, omezení nebo příkaz vyplývající ze svislé dopravní značky končí na vzdálenější hranici nejbližší křižovatky, pokud není dříve ukončen jinak;

Takže například z ulice Říční má značka platnost 16m (podle Seznamu). Já bych řekl že i méně.

******************

Jestli někdo hodlá namítat že se nejedná o křižovatku pozemních komunikací tak taky dobrý. Neplatí tam totiž prasilpr a tudíž ani zákazová značka a z kola není potřeba vůbec slézat.

Epo 5. 9. 2014, 09:49

Jel jsem vcera pres Ujezd a u vjezdu na Kampu z Maltezskeho namesti je klasicky zakaz vjezdu pro vsechny...

Hrabosh 5. 9. 2014, 10:09

Tak jsem se porůznu dotazoval a křížení dvou účelových komunikací (tj. to co je na Kampě) není křižovatkou.

Piskvor 5. 9. 2014, 10:35

Takovejch problémů s předností a rychlostí a kdesičímsi - přitom významem ideální pro IP 26a, "Obytná zóna."

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímatKampa