Uzavření Kampy aplikuje princip kolektivní viny

Publikováno: 19. srpna. 2014, 1 min. čtení
Aktualizováno: 30. ledna. 2021
Publikováno: 19. srpna. 2014, 1 min. čtení
Aktualizováno: 30. ledna. 2021

Přinášíme další informace k uzavření Kampy a prohlášení Prahou na kole k této záležitosti. Mimo jiné se dozvíte, že starosta Lomecký měl dva měsíce předem na stole návrh řešení dopravního režimu v parku, na kterém se shodla většina místních sdružení a organizací. A který tímto zřejmě definitivně zařízl.

„Směšná“ uzavírka

Na obou koncích parku Kampa byly zřízeny tyto úžasné dopravní značky, kterými už se několik dnů baví pražský Facebook.

Nesrozumitelná dopravní značka se už dočkala několika výkladů. Například:

 • Zákaz sesedání z kola.
 • Do parku smí jen roboti na Segwayích.
 • Cyklista musí sesednout, čímž se stává chodcem. Parkem ale může chodec jen na Segwayi. Ergo kolo můžete dostat skrz park jedině tažené Segwayí.
 • Parkem nesmí jezdit vozidla značky Segway, jejich čínské napodobeniny ale ano.

Kromě toho byly odstraněny jakékoliv zbytky bývalého vedení trasy A1 (například kus stezky pro pěší a cyklisty v ulici podél parku). Park byl zkrátka kompletně „decyklizován“.

Důsledky pro jízdu na kole

Příkaz k vedení kola byl instalován na úseku dlouhém asi 350 metrů. Byla znemožněna jízda na kole po jediné bezpečné trase skrz centrum bez zajištění alespoň trochu přiměřené alternativy. Nejde jen o dopravní nebo rekreační jezdce. V parku Kampa se místní děti učí jezdit na kole.

Silný provoz na souběžné Karmelitské vyžaduje pro vaše bezpečí rychlou jízdu, kombinace dlažebních kostek a kolejí ji ale současně činí velmi nebezpečnou pro drtivou většinu jezdců. Na jiném než horském kole jste tam odsouzeni k jízdě po chodníku.

Místo Kampy si můžete si dát Karmelitskou (foto: Google)


Na levém břehu jste tak na kole definitivně vyřízeni: můžete si vybrat zda

 • ze sebe uděláte blbce vedením kola v parku, kde se dá bez problémů ohleuduplně projet,
 • ze sebe uděláte zločince ohleduplnou jízdou v parku, kde je to nesmyslně zakázáno,
 • ze sebe uděláte zločince jízdou po chodníku Karmelitské,
 • ze sebe uděláte sebevraha jízdou ve vozovce Karmelitské,
 • pojedete po statisticky pro kola nejnebezpečnější pražské ulici, kterou je Smetanovo nábřeží,
 • vrátíte se z kola do kolony, ať už v tramvaji nebo v autě,
 • půjdete tu značku strhnout a omlátit ji dopravní komisi Prahy 1 o hlavu.

Největším paradoxem ale je, že tím značením jízda parkem vlastně zakázána není:

 1. Do parku můžete vjet zcela legálně z Nosticovy ulice (a nejspíš i autem).
 2. Zákazová dopravní značka zakazuje to, co je uvedeno v textu – tedy je vlastně v parku sesedání z kola zakázáno.
 3. A současně vám jakýkoliv výklad značky nezakazuje metr za cedulí opět nasednout.

Celé značení je tak totálně k smíchu. Jenže současně si ho laik jako zákaz jízdy na kole prostě vyloží, takže jízdou po parku jste pro ostatní defacto zločinec.

Nezbývá mi proto v tuto chvíli než doporučit, abyste kolo přes Kampu vedli, nebo začali jezdit přes Smetanovo nábřeží. Alespoň do doby, než to někoho naštve natolik, že tu nesmyslnou značku strhne. Chcete-li si trochu zademonstrovat, můžete začít jezdit po Karmelitské v tramvajovém pásu, a to bezpečnou rychlostí kolem 10 km/h.

Kdo za tím je

Podle dostupných informací bylo uzavření Kampy pro jízdní kola iniciováno na základě stížností občanů na bezohlednou jízdu na kole, a zprocesovala jej dopravní komise Prahy 1 vedená Ing. Jiřím Veselým (z Top09, jiri.vesely@praha1.cz).

Praha 1 je podle Lomeckého a Veselého velmi specifická městská část. V plátku vládnoucí Top09, rozesílaném do všech domácností, Veselý nedávno psal: „Je třeba zmínit, že nejsme v žádném případě proti trendu zvyšování podílu cyklistické dopravy v centru, ba naopak tento trend vítáme.

A já souhlasím. Praha 1 je specifická zejména tím, jak se snaží dělat dojem, že cyklodopravu vítá, ve skutečnosti jí ale podráží nohy – a to třeba hned v tom citovaném článku. Jízda po chodníku je pro ni univerzální mantra, která se objeví kdykoliv má Praha 1 vysvětlit, proč něco pro jízdu na kole nejde. Celé to silně připomíná rétoriku „nejsem rasista, ale…“

Zvlášť seznam cykloobousměrek, které na žádost cyklokomise v minulosti mohla zřídit a nezřídila, je dlouhý jako kalendář. Vévodí mu Šeříková, do které se kolo v protisměru podle Veselého „nevejde,“ i když tam denně na 200 kol protisměrem bezpečně jezdí nejméně od roku 2007. Mimochodem, teď už konečně víme, proč.

Ano, Praha 1 je tak specifická, že jízdou na kole po chodníku argumentuje dokonce i proti zřizování cykloobousměrek! Ty by přitom tento nešvar zásadně omezily.

Starosta Lomecký zazdil konsensus ohledně dočasných úprav parku

V článku v Lidových novinách Lomecký tvrdí, že zákaz je pouze dočasný, do doby, než bude park zrekonstruován a provoz jízdních kol a pěších oddělen. Tohle tvrzení je ale divné hned nadvakrát.

Lomecký prohlašuje, že na Kampě chystají rekonstrukci parku, při které bude provoz pěších a cyklistů oddělen. Tato rekonstrukce má vytvořit oddělenou cyklostezku na komunikaci v celkové šířce zhruba 6 metrů. V navržené podobě ji ovšem odmítají všichni místní, kdo k tomu mají co říct (KC Kampa, Sdružení občanů a přátel Malé Strany a Hradčan, Sdružení Kampanula, Klub za starou Prahu).

Již v polovině června přitom místní sdružení ve spolupráci s Auto*Matem a Prahou na kole předložila Praze 1 koncept dlouhodobého fungování parku i dočasných řešení, a to přímo na žádost samotného starosty. Úplný zákaz jízdy na kole mezi navrženými úpravami rozhodně nefiguroval.

Součástí návrhu byla následující okamžitá opatření vyzývající k vzájemné ohleduplnosti:

 • Doplnit na jižním okraji parku značku omezující rychlost na 10 km/h (což jediné bylo realizováno),
 • doplnit srozumitelnou výzvu k vzájemné ohleduplnosti ala Folimanka (viz foto),
 • doplnit i vodorovné značení podle vzoru Folimanky,
 • vodorovným značením na začátku i konci parku rovněž zdůraznit maximální povolenou rychlost 10 km/h.

Konsensuální návrh na osazení Kampy těmito cedulemi má Lomecký už dva měsíce na stole.


Lomecký má tedy už dva měsíce na stole konsensuální návrh místních organizací, místo toho ale vyprskne něco docela jiného. Odvolávání se na plánovanou rekonstrukci parku je totální alibismus.

A druhá věc, která napadla snad každého: Jak to, že konsensuální řešení nešlo udělat několik měsíců, ale improvizovaný bastl může vzniknout ze dne na den? Nejedná se o politický kalkul, kterým Lomecký na oko plní přání místních, a přitom odvrací pozornost od nedávno zaříznutého referenda proti hazardu?

Veselý prokazuje neznalost

Veselý v odpovědi jednomu ze čtenářů Prahou na kole (celý dopis níže) napsal, že cyklistům nemá být zatěžko vést kolo 600 metrů přes park. Veselý dále naznačuje, že důvodem pro zákaz jízdy Kampou jsou i četné stížnosti na jízdu po chodníku obecně. To nechápe, že zákazem jízdy po jediném bezpečném průjezdu přes Malou Stranu naopak cyklisty na chodníky nažene?

Obávám se, že takovýto přístup k věci může mít jedině imbecil, chápající kolo snad jako nějakou hůlku, o kterou se má cyklista ve městě opírat a ne na něm jezdit.

Princip kolektivní viny

Jsem si vědom toho, že v parku Kampa nebyla, pokud jde koexistenci chodců a cyklistů, optimální situace. Právě proto ale vznikl společný návrh všestranně vyhovujícího řešení. Jednotlivé konflikty pak mohl řešit lepší policejní dohled.

Zakázat zde ale jízdu na kole zcela řešením rozhodně není. Nelze předpokládat, že normální člověk, který používá kolo jako dopravní prostředek (například pro cesty do zaměstnání), bude ochoten vést kolo stovky metrů místem, kde ohleduplná jízda na kole problémy nezpůsobuje.

Bohužel, kdokoliv si nyní dovolí jet na Kampě pomalu a bezpečně, bude vlivem nesmyslného dopravného značení stejně hodnocen jako zločinec. Bezohlední jednotlivci, kteří zde příležitostně problémy způsobují, se pitomým značkám vysmějí a budou jezdit dál, jak chtějí.

Praha 1 tak aplikuje na lidi koncept kolektivní viny a uměle vyvolává konflikt mezi mezi lidmi, kteří zrovna jdou pěšky nebo zrovna sedí na kole. Což jsou způsoby dopravy, které na Praze 1 společně omezuje především přebujelá doprava automobilová. K té se ovšem Lomecký a Veselý chovají více než vstřícně, jak dokazují například odmítavá stanoviska ke zklidnění Malé Strany a Smetanova nábřeží se zprovozněním tunelu Blanka.

Co dělat?

Poslední otázka zní: Co může udělat obyčejný městský cyklista, kterého zákaz jízdy Kampou negativně zasáhl?

Pokud jste se zapojili do platformy Cyklisté sobě, dejte tam hlas podnětu na řešení průjezdu Kampou. (Nejste-li, můžete si založit účet a udělat to jako svůj první podnět.)

Možná jediný člověk z Top09, který má na Praze 1 ještě trochu respektu, je předseda strany, Karel Schwarzenberg. Jestli by si měl někdo dělat starosti s tím, jaké PR dělají jeho spolustraníci z vedení Prahy 1 TOPce na celoměstské úrovni, je to on. (Adresa je schwarzenberg@top09.cz.)

Máte-li náladu na sebevražedný humor, napište panu Veselému, ať má radost, jak se Praze 1 tenhle zákrok vydařil. (Adresa je jiri.vesely@praha1.cz.)

Znáte-li někoho, kdo bydlí na Praze 1, dejte mu o téhle záležitosti vědět a vysvětlete mu, jak závažný problém je uzavření Kampy pro jízdu na kole v celé Praze. I rozumný člověk, který po Kampě chodí pěšky, pochopí, jak nebetyčná je to blbost.

Ve čtvrtek od v 18 hodin začíná na náměstí Jiřího z Poděbrad cyklojízda, na které se může dohodnout další postup.

A poslední doporučení: Ať jezdíte, kde jezdíte, buďte ohleduplní k chodcům. Jsou to naši spojenci. Prostor, který má kolo ve městě mít, je třeba získávat z přemrštěného záboru individuální automobilovou dopravou.


Přílohy

Zde budeme postupně doplňovat jednak naši korespondenci, jednak dopisy, které nám ke zveřejnění zašlou nebo zveřejní čtenáři a cyklisté.

Odpověď Jiřího Veselého jednomu ze čtenářů Prahou na kole

Vážený pane ….,
k tomuto opatření nás přivedli svým naprosto neurvalým chováním sami cyklisté. Kličkováním mezi chodci i jízdou po trávě v této celkem poklidné části Prahy vyvolali cyklisté četné stížnosti občanů, kteří si do parku přišli užít klidu. Není to jen tento park, ale cyklisté zcela běžně jezdí po chodnících na celém území naší městské části přičemž jízda na kole po chodníku je podle příslušného silničního zákona zcela zakázána. Jsem názoru, že i cyklista může těch cca 600 m přejít pěšky a kolo vést tak, aby bylo dáno do souladu vzájemné soužití cyklistů a pěších. Rozumní to jistě pochopí. Zákaz se týká i jízdy na Segway.

Přeji hezký den.
Ing. Jiří Veselý
radní pro oblast dopravy

Za Prahou na kole jsem panu Veselému takétž odeslal poměrně obšírný dopis. Zatím jsem ale odpověď neobdržel.

Vratislav Filler
Zakladatel mapy a webu Prahou na kole, předchůdců tohoto magazínu. Zaměřuje se analyticky na cyklistickou infrastrukturu, především v Praze. Je členem pražské cyklokomise, poradního orgánu Rady hl. m. Prahy. Působí jako dopravní expert ve spolku AutoMat. Vědecký pracovník zaměřený na přesné aplikace globálních navigačních systémů.

Ivoš 19. 8. 2014, 15:33

Zdá se, že je opravdu zakázáno sesedat z kola.
Pokud vás bude stavět policista, tak klidně sesedněte, protože jeho pokyn je značce nadřazen. Stejně tak smíte zastavit, když je potřeba zabránit nehodě. Bezdůvodné zastavení bude asi opravdu zločinem.

30/2001 Sb.
VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů
ze dne 10. ledna 2001,
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích
§ 9
Zákazové značky
ll) "Jiný zákaz" (č. B 32), která stanoví jiný zákaz než ten, který je možno vyznačit jinou značkou; zákaz je vyjádřen nápisem na značce; užije-li se nápisu "SMOG", je zakázána jízda pro určená vozidla v území, pro které byla vyhlášena smogová situace podle zvláštního právního předpisu; užije-li se nápisu "Průjezd zakázán", nesmí řidič projet takto označeným úsekem, aniž by jízdu přerušil, například za účelem naložení nebo složení nákladu,

Ivoš 19. 8. 2014, 15:49

Asi se mnou mnozí nebudou souhlasit, ale já mám morální problém i se značkou "Chovejte se k sobě ohleduplně". To je stejný nesmysl, jako značky "Věnuj se řízení", "Sleduj provoz", ...
Obecné věci na značky nepatří. V parku je přeci jasné, že chodci mají přednost, že tam běhají děti, lidé hrají hry ap.
Ne že by mě ta značka urážela, ale uvítal bych, kdyby se účastníci věnovali provozu a ne značkám.

Jiná situace by byla, kdyby cyklostezka, nebo smíšená stezka, po které chodci moc nechodí, vedla podél živého plotu, za kterým je park. Pak mě takováto cedule opravdu upozorní na nebezpečí, kterého bych si jinak nemusel všimnout.

Cyril 19. 8. 2014, 15:57

"Kličkováním mezi chodci i jízdou po trávě v této celkem poklidné části Prahy "
Kdyz se na Kampe konaji ruzne akce, tak se vzdy zeptam straznika MP, kudu vede objizdna trasa pro kola.
Nekolikrat mi bylo doporuceno jet po trave, tak nevim.
Udelal jsem spatne, ze jsem poslechl strazce poradku, nebo jsem si nezkontroloval pred jizdou krome pocasi take kulturni akce na P1, abych se Kampe obloukem vyhnul? Protoze ani jednou, pokud jde o zabor verejneho prostranstvi, nebo komunikace, nebyla vyznacena objizdna trasa pro kola. coz bych cekal minimalne od Klarova.

Dnes jedu Karmelitskou doporucenou rychlosti 10km/h a omlouvam se predem vsem cestujicim v MHD za zdrzeni.

Ondra Vávra 19. 8. 2014, 17:55

žený pane Veselý,

píši vám jako celoživotní občan Prahy 1 (ulice Tržiště), po tomto mailu už bývalý volič TOP09 a zároveň člověk, který bicykl používá denně jako běžný dopravní prostředek po městě.

Co jste s kolegy vymysleli na Kampě je do nebe volající šlendrián!
Snažit se zakázat cyklistům vjezd na Kampu je nesmysl, ale budiž. Ale vždyť teď ta vaše cedule navíc ani nedává smysl!

Zakázat cyklistovi slézat z kola?! Co když píchne? Nebo když pojede na kole na rande? A co když si nedej bože bude potřebovat ulevit ve veřejných záchodcích (a že ty zrekonstruované na Kampě jsou moc příjemné) - vždyť tam vedou schody a na vytočení se s kolem je tam moc málo místa.

Netuším, kdy jste se byl přímo na Kampě podívat naposledy, ale věřte mi, že pro ohleduplné cyklisty, nezapšklé chodce vč. maminek s kočárky i pro hru dětí na trávě tam je a vždycky bylo místa habaděj.

Přeji hezký den a pevně doufám, že volby vyhrají lidé, kteří se při rozhodování řídí selským rozumem a ne termínem voleb.

S pozdravem,
Ondra Vávra

Don 19. 8. 2014, 18:04

Na to značení,jsme snad unikátem,to není možný :)Já tam sice vůbec nejezdím na kole,jezdím druhým břehem a nebo když je nejhůř tak Karmelitskou jak kdy(jednou chodník ,jednou vozovka).Takže vlastně podle toho značení jsem pochopil,že jediný kdo tam může je kolo a nesesadat,ale hlavně jet :D PS:Chodím tam hodně chlastat a tahle značka by neměl být problém schodit po pár panácích :)

David 19. 8. 2014, 18:06

Jezdim tudy denně a když se nová značka.objevila, také mě zarazila. Došel jsem ale k názoru že jde jen o zákaz sesednout, nikoliv o příkaz vést kolo. To je úplně jiná značka. Značení jsem si tedy vyfotil a jsem přesvědčen, že jakékoliv správní řízeni pro "porušení zákazu jízdy na kole" musí vyhrát cyklista. Naopak jsem ocenil odstranění omezení rychlosti na 10 km/hod., protože v 6 ráno pro mně opravdu postrádá smysl a když jedu mezi lidmi tak raději než na tachometr koukám na to, jak projet bezpečně. Takže za mě dobrý...:-) Když se budu.chtít v parku projít s kolem, musím sesednout před značkou, ale.to.je jediné.omezení. Jako nekoncepční krok ale vidím odstranění značení cyklotras. domnívám se, že je to v rozporu s několika koncepčními dokumenty.
Opravdový problém vidím o kousek dál na uzavřeném a rekonsrtruovaném mostu přes Čertovku. Nejem že zde
značka právem zakazuje jízdu po chodníku (byť se jedná o chodník a kolo na něm nemá co dělat i bez značky). Minulý týden jsem přihlížel, jak v tomto zákazu organizovaná skupina asi 20 turistů na kolech bezohledně vytlačila z chodníku všechny ostatní i za přihlížení dvou strážníků MP. Chápu, že tohle se lidem opravdu nelíbí a policii pak nevěří.

tik 19. 8. 2014, 19:11

ano, jsem bezohledny jedinec - budu jezdit stejne jako driv.
Znacku o sesednuti neznam/ve vyhlasce neni/vykladat se da ruzne / da se z nosticovy vjet.
Takze kasparina, kterou budu bojkotovat. O vysledcich pripadneho spravniho rizeni poreferuji ;)

David 19. 8. 2014, 20:40

Doplněk k 6) Omezení na 10 Km/hod tam pořád je:o( Přiznám se, že ho nerespektuji. Dívám se spíš abych nikoho neomezil a neohrozil, a ne jestli jedu 5, 10 nebo 15.... Ráno jsem pak v parku zpravidla zcela sám (krom hejna holubů a výjimečně nějakého pejskaře) a to omezení celodenně zcela postrádá smysl.

JacquesClouseau 19. 8. 2014, 23:33

A zase argumenty typu "omezení rychlosti nebudu dodržovat, protože podle mě postrádá smysl". Obávám se, že dokud naprostá většina pravidelných cyklistů v Praze bude vědomě ignorovat dopravní předpisy, pak diskuze o jakémkoliv novém omezení postrádá smysl, protože se nemůžeme hájit tím, že "jezdímě ohleduplně". Pravidelně jezdím stromovkou do Troji. Lávku vedu, stojí mě to asi minutu zdržení. Denně potkám na lávce tak 3 - 4 cyklisty, z toho tak jeden týdně taky vede, dvě třetiny jedou krokem a zbytek to tam pálí bez zpomalení. Když to vezmu z pohledu chodce, tak fakt nevidím důvod, proč bych měl litovat zákazu vjezdu cyklistů na Kampu (tím, že značky jsou neplatné, bych se neutěšoval - vyměnit je zabere tak půl hodiny).

jonáš 19. 8. 2014, 23:58

Já tu ve čtvrtek bohužel nejsem, ale doporučoval bych vzít to při cyklojízdě na Kampu, a tam demonstrativně vodit kola, tim se dá ten park totálně zablokovat nejmíň na hodinu.

David 20. 8. 2014, 07:58

9) Tam kde jsou zákazy či příkazy, tak je zpravidla respektuji. Třeba Vyšehradským tunelem či po Trojské lávce kolo vodím. Na druhou stranu přiznávám, že kdybych po Trojské lávce jezdil denně, také bych také opatrně přejížděl. Přiznávám se bez mučení že desítku na kampě nerespektuji, ale snažím se jezdit tak, abych nikoho neděsil, neomezil a neohrozil. Myslím, že o tom to je. Ještě občas v noci či časně ráno projedu některé semafory na červenou. Konkrétně ten na křižovatce Štefánikova/V Botanice. Dovolím si to proto, že rozhledové podmínky jsou dostatečné pro bezpečné přejetí na kole i přejítí chodcem (všichni chodci v noci a časně ráno zpravidla přechází na červenou, což samozřejmě není argument, že to můžu dělat i já na kole. Přivítal bych ale represi, při které bych dostal pokutu jak já, tak ti chodci). Pak ještě ráno vyjíždím pravidelně na červenou z ulice U Lužického semináře na Klárov, a to v okamžiku, kdy z Letenské jede tramvaj odbočující doleva. Zde nejsou dobré rozhledové podmínky, ale tramvaj vždy na dlouhou dobu zablokuje všechna za ní jedoucí auta a vzhledem k tomu že projedu křižovatkou "bok po boku" s kabinou tramvaje, tak nikoho nemůžu ani omezit, ani ohrozit. Připadá mi to o stupeň lepší než jízda po chodníku tak, jak ji zde volí 99% cyklistů spolu s následujícím přejezdem (zpravidla taktéž na červenou) po přechodu pro chodce. Trochu mě jen mrzí, že přibližně v poměru 4 až 5 : 1 zde dřív přijede tramvaj, než padne zelená na semaforu (i ve velice časných ranních hodinách). Když zde touto dobou potkám policii, tak naštěstí většinou tvrdě spí v autě. A asi poslední - Šeříkovou jezdím v protisměru a v Prokopském údolí zejména ráno porušuji předepsanou dvacítku (ale i když jedu na dvacítce třicet, tak jsem proklínaným "brzdičem" pro všechny vojáky, co ráno spěchají do práce...) To samozřejmě svědčí jen o tom, že jsem ignorant a zasluhuji pokutu, a možná to něco vypovídá i o ne zcela vhodně nastavených podmínkách (noční vypínání semaforů, seřízení intervalů a detekce cyklistů). Jenže uvážím-li, že získanými kroky jsem ještě nikoho neohrozil ani NEOMEZIL (a nikdy k tomu doufám nedojde!!!) a na jedné cestě ušetřím 5 minut, tak za poslední 3 roky jsem ušetřil rovných 50 hodin (jezdím denně i v zimě) a např. při mé mzdě by mi to přineslo cca. 10 tis. Kč. Takže až přijde první pokuta, nebudu se cukat a rád ji zaplatím. Své chování rád změním. Raději bych samozřejmě byl, kdyby se dalo legalizovat to, o čem zde píšu, ale pokud přijde spravedlivá (pro všechny strany - tedy i chodce a řidiče) represe, také se jí nebudu bránit:o)

josuk 20. 8. 2014, 07:59

pravda je, že pěší zóny a kolonády mají zákaz vjezdu cyklistů standardně, ovšem vždycky s alternativou. To, co realizovala Praha 1, jednoznačně poškozuje všechny (!) občany a návštěvníky. Tečka.
V blízkých Poděbradech např. mají také zákaz na promenádu, ale taky jsou schopni z chodníku udělat toto: https://www.google.cz/maps/@50.143581,15.123715,3a,75y,92.98h,70.39t/data=!3m4!1e1!3m2!1sAdeLjl3XXFQNGQT91fVrSA!2e0?hl=en
metr pro kolo, půl metru pro ostatní a funguje to a stačí, tak co to pánové Lomecký a Veselý vymýšlejí..??

bubulak 20. 8. 2014, 08:52

Jo, když se "princip kolektivní viny" uplatňuje už léta na řidiče, ještě tomu tleskáte. Takže teď si také ochutnáte trošku téhle buzerační medicínky. Dobrou chuť!

(Třeba potom těm osvícenějším z vás dojde, že kam šlápne státní správa, tam 10 let tráva neroste a přestanete volat po nesmyslech, jako je uzavření Smetanova nábřeží a různé direktivní zásahy tam i onde).

Vratislav Filler 20. 8. 2014, 09:30

Bubulák: Nevšiml jsem si, že by se kdy úplně zavřela nějaká silnice 1. třídy přes obec, aniž by byl předtím vybudovaný obchvat. Smetanovo nábřeží má pro řidiče alternativu, Kampa pro cyklisty ne.

Neo Moucha 20. 8. 2014, 09:37

Divím se, že už dávno nebyl zakázán vjezd všech motorových vozidel na všechny dálnice v ČR, protože na nich bezohlední jedinci v motorových vozidlech neustále způsobují nehody, a to často dokonce s následky smrti! Tomu říkám vhodná paralela. Z toho, co se stalo na Kampě je mi vážně špatně.
Místo, aby policie dělala svou práci, a tedy ty bezohledné cyklisty na místě při spatření jejich jednání pokutovala...
Segwaye měly být podle mne už dávno totálně zakázány, stejně jako v Německu apod. Když jsem byl (jako pěší) nedávno svědky toho, jak cizinec hrající si za jízdy svým pravidelným naklápěním dozadu a dopředu z jednoho spadl a vozítko se neovladatelně řítilo zezadu na nic netušící jdoucí lidi a skutečně jen zázrakem jednoho člověka minulo a zastavilo se o zeď domu...
Začínám si se svým zvonečkem na horském kole už vážně připadat jako totální blázen.

Václav Řehák 20. 8. 2014, 09:58

Problém Segwaye je hlavně v tom, že je rychlý, těžký a blbě ovladatelný. Sám jsem na něm jel (dostali jsme to jako dárek) a překvapilo mě, jak náchylné na pád to je - stačí jedním kolem o něco škrtnout a jdete k zemi. Na chodník to nepatří z pochopitelných důvodů, ale na silnici by to bylo snad ještě horší.

S tím postihováním bezohledných cyklistů, v tom vidím velký nedostatek v přístupu policie. Nechápu, proč měšťáci nezřídí pár hlídek, které budou zaměřené jen na cyklistiku (bezohledné chování cyklistů, parkování v cyklopruzích). Ono je snažší stoupnout si k Vyšehradskému tunelu a kasírovat.

Luke McTea 20. 8. 2014, 10:31

Naprostý souhlas s příspěvkem Jacquese Clouseaua (9)!

cyril 20. 8. 2014, 10:33

Jsem tehoz nazoru, ze za vzniklou situaci je zodpovedna Mestska policie P1, ktera neni schopna na svem uzemi zajistit poradek a dodrzovani predpisu. Nevim tedy co si slibuje MČ od dalsiho zakazu, kdyz MP neni schopna zajistit dodrzovani jiz stavajicich zakazu.
Krasne je to popsano v komentari Davida (6), kde dva straznici bez reakce prihlizeji na skupinu kol na uzkem chodniku, jak vytlacuje chodce.
Ad Vysehradsky tunel: Je videt, ze MP P2 aspon neco dela, kdezto na P1 je ticho po pesine a stiznosti obcanu pribyva. Bohuzel to neodnesl sef policie, ale cykliste.

bubulak 20. 8. 2014, 10:41

Aby bylo jasno, já chápu všechny námitky, které tady uvádíte a také si myslím, že plošné opatření na Kampě je debilní, protože by stačilo postavit tam dva opicajty, kteří vezmou za flígr toho, kdo tam jezdí jako prase.

Nicméně přijde mi úsměvné, jak jste si doteď se systémem notovali, když šel na ruku vám a vůbec vám nevadilo, že systém buzeruje a omezuje někoho jiného, dokonce k tomu někteří z vás aktivně napomáhali. A teď na vás došlo taky a systém vám ukázal svou zhovadilost v plném rozsahu. Doufám, že se z toho poučíte.

vlákno 20. 8. 2014, 10:51

To jasné vyznačení cyklisté x chodci na chodníku je podle mě jediné řešení. Chodci a cyklisté v jednom prostoru, zvlášť pokud je dlouhý 600 m, nejsou prostě slučitelní, anžto se cyklista pohybuje v průměru 4x vyšší rychlostí. Nevím o tom že by v NL nebo DK míchali chodce a cyklisty do jednoho pruhu, jak je to zvykem v Praze, protože 90 % cyklostezek je tu ve skutečnosti chodníkocyklostezek. Jediná delší výhradně-cyklostezka o které vím je na Ladronce a tam, "paradoxně", 95 % provozu tvoří chodci s kolečky na botách...
A1 přes Kampu vede možná už nějakých 20 let, takže Praha 1 měla dost času to tam vyřešit a vymezit prostor oběma druhům dopravy, možná i s mírnou stavební úpravou.

Co se týká omezení rychlosti cyklistů, je to nesmyslné, protože cyklista není povinen mít tachometr, mnoho cyklistů ho opravdu nemá a pokud ho mají, tak není nijak certifikovaný, nastavují si ho sami.

Podle mě to co tam Veselý s Lomeckým stvořili vyžaduje už zásah magistrátu, město má v cílových dokumentech 5-7 % podíl cyklodopravy v roce 2020 a ti dva pánové z Prahy 1 dělají vše pro to, aby cyklisté na Praze 1 nebyli a pokud, tak v co nejmenším množství.

Václav Řehák 20. 8. 2014, 11:04

vlákno: Na zásah magistrátu to moc nevidím, čekal bych za tím mj. vnitrostranický boj v TOP09. Hudeček je vnímán jako procyklistický (ať už jsou skutečné činy magistrátu jakékoliv), cyklisti spousta lidí nemá rádo, takže když se Lomecký chce nějak vymezit proti Hudečkovi, je to ideální způsob. Navíc když tím odvede pozornost od nepříjemné kauzy s hazardem, kdy ignoroval 2000 podpisů pod peticí.

Jenže Hudeček má co dělat, aby se aspoň do voleb udržel na čele kandidátky a rozhodně nebude zvyšovat vnitrostranické rozepře kvůli nějaké dopravní značce. Takže já to vidím na klasické české vítězství politikaření nad věcným přístupem.

JJ 20. 8. 2014, 11:14

13: Jo, jen ať sousedova koza chcípne taky... Z nějakých extra sympatií k Auto*Matu a optimismu stran cyklodopravy v Praze mě snad nikdo podezírat nemůže, ale tohle řešení vnímám jako kromobyčejně pitomé.

Pokud tam to prasení opravdu je tak běžné, není snad nic snadnějšího, než tam postavit pár uniformovaných opičáků, trestat ty, kdo tam prasí a nechat na pokoji všechny ostatní, ať už jedou na kole, segwayi, bruslích nebo v obrněném transportéru*.
___
* Samozřejmě v dané lokalitě asi bezproblémová jízda OT nebude fysicky realisovatelná.

vlákno 20. 8. 2014, 11:21

21: Myslel jsem obeslat s tím radní na magistrátu a KCD ať se k tomu vyjádří. A po stranické linii si to taky můžou vyříkat a zkusit najít jiné řešení, třeba namalovat na chodník čáru.

Jinak tyhle důchodcovské hlídky jsou libové, holt Malá Strana asi není pro mladý :) http://praha.idnes.cz/na-kampe-jsou-znacky-zakazujici-vjezd-cyklistum-a-segwayum-p4e-/praha-zpravy.aspx?c=A140819_144147_praha-zpravy_bur

Apophis 20. 8. 2014, 11:29

Nešlo by vést stezku pro cyklisty podle řeky, kde je sice aktuálně nevhodný terén (schody a pak kamenná navigace), ale to by šlo vcelku levně upravit? Sám tudy občas pro zpestření jezdím. Lidí tam moc není, vyjelo by se u Musea Kampa a tam už je komunikace dostatečně široká (bottleneck je na té parkové cestičce u záchodků). Je to možná defétistické řešení, ale nevěřím Lomeckému, že do konce roku tam bude extra pruh (nebude nic, bude už totiž po volbách) a výměny zprasených značek za platné se dočkáme velmi brzy.
Varianta vedení kola po 350 m úseku je nereálná (to raději pojedu Karmelitskou), navíc se stává toto řešení úřady velmi oblíbeným, takže na cestě do práce bych po kratších chodeckých úsecích u pumpy v Braníku, třech přehodech a Vyšehradském tunelu absolvoval (zatím navrhovaný) delší chodecký úsek na náplavce a další na Kampě. To pak cyklostezka ztrácí jakýkoliv smysl. Nesmyslnost uzavírky na Kampě například fakticky sundá z kola mojí ženu, která pracuje na Malé Straně (jedinou alternativou pro ní je Karmelitská, kde ji již kdysi srazilo auto - tam nepojede).

Vratislav Filler 20. 8. 2014, 12:15

Ještě k tomu oddělení cyklistů a chodců v parku.

Lomecký a spol. připravili rekonstrukci, která tam prostor pro pěší a cyklisty oddělovala na cestě široké asi 6 metrů (jestli se nepletu). To je 3,5 m pro pěší a 2,5 metru pro kola, obojí na dolní hranici použitelnosti, hlavně pro pěší poddimenzované (ti by potřebovali 4-5 metrů jen sami pro sebe). Bylo to navíc v detailech řešené hodně blbě (příčné dlážděné cesty zasahující kolmo částečně do profilu stezky, apod.).

Ovšem Kampa je historicky starý park a je spousta lidí, co kolem něho rozhodně mají do věci co mluvit (vyjmenoval jsem je v článku - Kampanula, Sdružení občanů a přátel Malé Strany a Hradčan, KC Kampa, Klub za starou Prahu, a asi i další). Ti chtějí víceméně zachovat současný ráz parku, tedy zejména nerealizovat tam nějakou novou oddělenou komunikaci.

A já s nimi v zásadě souhlasím. Na Kampě by totiž "běžná" segregace (oddělení obrubníkem nebo čárou) kvůli pěší frekvenci nefungovala, ledaže by se stezka pro cyklisty postavila úplně zvlášť a oddělila nějakými květináči nebo zeleným pásem. To by ale znamenalo zase větší zábor zelené plochy, zhoršil by se na ni přístup. A samozřejmě by to znamenalo pro místní nepřijatelné rozšíření cesty.

Někdy v červnu se Lomecký na ty místní skupiny obrátil s dotazem, aby mu posoudili tu jeho koncepci rekonstrukce. Ti se ve věci řešení cyklo obrátili na Auto*Mat. S tím, že oni jsou všichni jednoznačně proti zvlášť vyhrazené cyklostezce, že jim tam kola nevadí, ale prostě tam nechtějí žádnou šílenost jako 6-7 metrů širokou silnici nebo tak něco, a že nechtějí, aby tam lidi na kolech jezdili po cyklostezce 30 km/h.

Za těchto okolností jsem pro Auto*Mat vypracoval návrh, jak co nejlépe zajistit koexistenci pěších a cyklistů ve smíšeném prostoru. Navrhnuli jsme o něco menší rozšíření cesty (teď to tu nemám, ale myslím že na 5 metrů) a smíšený provoz s omezením rychlosti na 10 km/h, se všemi varováními a výzvami. Vím, že čistě z hlediska cyklo to asi není to, co bysme chtěli, ale je to rozumný kompromis, který problémovost sníží a současně má podporu místních sdružení, což je také nesmírně důležité.

Takže si myslím, že extra pruh na této cestě na Kampě skutečně nemá smysl, respektive, pokud by byl prosazen, půjde to proti všem rozumným místním a navíc to skutečně nebude fungovat o mnoho lépe než 5 metrů široká sdílená cesta, na které se bude jezdit ohleduplně, také proto, že na ní skoro každý den bude k vidění měšťák na kole.

PakoPaja 20. 8. 2014, 14:07

Přihřeju trochu polévky ohledně rychlosti. Žádný právní předpis nám nenakazuje mít vybavené kolo tachometrem.
Vyhláška č. 341/2002 sb. pojednává o povinné výbavě kola.
Proto zákaz v podobě max. rychlosti je tak trochu o ničem. Ikdyž už někdo z majetnějších cyklistů tacháč má, je homologován?

Vratislav Filler 20. 8. 2014, 14:33

Apophis: Trasování podél řeky může být ústupové řešení. Kdyby se časem dala udělat rozumná rampa na Malostranské nábřeží (třeba zčásti zahloubená do ulice?), tak by se mohlo vydlábnout i na Šeříkovou a A1 by byla vlastně i přímější.

josuk 20. 8. 2014, 14:48

pozn: veliká legrace je, že na tak turisticky cenném místě je mezinárodně jasně srozumitelný pouze ten zákaz vstupu chodců! :-D

Vratislav Filler 20. 8. 2014, 15:32

PakoPaja: To je samozřejmě pravda, nicméně 1) je to klasické české vychcánkovství, které zneužívá do krajnosti skutečnost, že řada regulací má "chlupaté" hranice, 2) i cyklista bez tachometru moc dobře ví, jestli zrovna jede 8-12 km/h nebo 20-30 km/h.

V německy mluvících zemích by tam byla dodatková tabulka "Schrittempo" ("jeďte krokem"), a tamní policie to dokáže účinně vynucovat. Dovedu si představit, jak se u nás u takové cedule někdo hádá, že on chodí rychlostí 24 km/h.

Apophis 20. 8. 2014, 15:48

ad (27) - Přesně! Předpokládám, že 95 % segwayistů jsou cizinci, jak z toho značení proboha pochopí, že tam nemají jet? Tim spíš, že tam přijíždějí většinou z Nosticovy ulice (půjčovna je na Maltézskémnáměstí nebo v Prokopově). Segway je (nebo má být v připravované novele) v kategorii chodec (kam mj. spadá i jednokolka), znamená to, že se legálně naprsí na okolní chodníky do Karmelitské? Při vývoji situace a čím dál četnějších úsecích "Cyklisto, sesedni z kola" vidím dva následky:
1) Česko se navrátí na přední příčky v cyklokrosu.
2) Dopravním prostředkem blízké budoucnosti je jednokolka (může legálně na chodník, neexistuje žádná značka zákaz unicyklů, může do tramvaje).

PakoPaja 20. 8. 2014, 15:53

To VF: Samozřejmě máte pravdu. Jen poukazuji na nesmyslnost věci ohledně lesa zákazových cedulí při vjezdu do parku. 4ks na 5m silnice je fakt hodně. Jezdím tam dost často a přijde mi, že se mělo tomuto stavu předejít a cedule smíšené stezky + cedule Folimanka tam měla viset už hodně dávno. Holt všichni účastníci si neuvědomují, kde se pohybují cyklisty nevyjímaje (stačí si přečíst ostatní diskuze). To že tam visí někde cedulička A1 fakt nikoho nenakopne.

Vratislav Filler 20. 8. 2014, 15:56

PP: Na tom se shodneme. Smutné je, že taková úprava už byla navržená. No, ale někomu se "nehodila do krámu".

cyril 20. 8. 2014, 16:04

Bohuzel, na to aby clovek na kole poznal jakou ma jet rychlosti nepomuze ani tachometr, ani cedule, ani policista. Na to jsou potreba zkusenosti.
Me to trvalo skoro dva roky, nez jsem se naucil jezdit mezi auty a chodci tak, abych zvysil svoji bezpecnost a zaroven, abych nebyl nebezpecny pro okoli.
Ze zacatku jsem mel pocit, ze jsem neviditelny, proto jsem nakoupil reflexni obleceni a efekt byl zanedbatelny. Planoval jsem si instalovat na kolo klaxon ze skutru, nastesti jsem toho nechal. Po prvni zime, kdyz jsem si uzival zasnezene stezky u Vltavy na novem horskem kole, se kolo za calo rozpadat a zacal jsem hledat levnejsi alternativu k doprave, abych se nemusel o kolo bat a oprava nestala majland.
Tak jsem zprovoznil stareho Favorita a prestoze me kamarad varoval, ze se nekde zabiju(koleje, kanaly, nebrzdici brzdy), efekt byl naprosto opacny.
Vzhledem k tomu,ze kolo neco vazi a brzdna draha je o dost delsi, tak jezdim mnohem efektivneji a nejezdim na plyn plyn a najednou jsem pro chodce i auta viditelnejsi i bez reflexnich oblecku a rychlosti 30km/h uz jezdim jen po vypadovkach typu Strakonicke.
Me vychazi podle zkusenosti idealni rychlost po meste do 20km/h. Na tuto rychlost stihaji reagovat chodci a nemusim tak casto zvonit. Rychleji v centru stejne nema cenu jet, protoze akorat tak dojedete cervenou na semaforu.

Vratislav Filler 20. 8. 2014, 16:06

cyril: Asi bychom měli zavést možnost dávat tady k příspěvkům lajky. Hned bych jeden dal.

David 20. 8. 2014, 16:18

Fajn, četl jsem si článek na IDNESu o významu té značky a dneska jedu Karmelitskou a rychlostí do 15 km/hod. Mé úzké pláště mi bezpečně bohužel víc nedovolí, ale proč bych si měl kupovat do města Jeep.

Přidá se někdo?

Tomáš 20. 8. 2014, 16:58

Ad rozpoznatelnost rychlosti zrovna včera jsem jel po Michelské dolů a všiml jsem si, že minináklaďák za mnou mě nemůže dojet. Netuším ale, jestli jsem jel 35 nebo 50. Co se týče 10km rychlosti, tak moc nevím, kolik to je. Poznám, když jedu tak dvacet, ale jestli jedu 10 nebo 15? Nevím nevím. Stejně - policisté to taky asi neměří radarem, ne? Je tam ta značka vůbec nutná? Vždyť už teď mají pravomoc trestat za bezohlednou jízdu, nebo ne? Z důkazního hlediska mi to přijde podobné jako omezení rychlosti.

Piskvor 20. 8. 2014, 17:06

[30]: To už je faktický stav - tankové kolony segwayů, probíjející se mezi pěšími, jsou na Karmelitské (minimálně mezi MŠMT a Malostranským náměstím) každodenní realitou - to tam jezdilo už před zákazem, s uzavřením Kampy bych nepředpokládal zlepšení. Na chodníku o šířce cca 1,5 metru je takový "chodec" o trojnásobné rychlosti a hmotnosti oproti skutečnému chodci opravdu lahůdka, zejména když jich jede pět za sebou, vlevo zeď, vpravo kolona aut - "chodče, taky vysublimuj. Cyklisty jsme už zakázali, Malou Stranu segwayům a autům."

[35]: A mám snad nějakou jinou, legální možnost? Nemám - takže holt s těžkým srdcem kolmo do Karmelitské, zcela v mezích nastavených MČ Prahy 1. Možná by byl vhodný nějaký text na záda -
"díky
Praze 1
jinudy jet
nemůžu," nebo tak něco.

Don 20. 8. 2014, 17:24

Si řikám,že kdyby tam normálně stála značka srozumitelné i cizincovi o zákazu vjezdu kol, bude to snad nejlepší řešení.Obávám se,že by diskuze byla i taková i s tímto označením,ale když někdo vymyslí takovýhle hovadiny,kdo se diví.Takových omylů a blbostí..si pamatuju jak v Čimické ulici vymysleli,že tam budou na vozovce pruhy a nakonec uznal starosta,že to bylo všechno špatně. Řešit tady tachometry a jestli jedu tak či onak,je bezpředmětné,protože jak mám vědět,jestli jedu 10 či 20,. ikdybych jel 40,nikdo mi nedokáže,že tak jedu.To je jak v autě,ukažte mi důkaz,že jsem nejel v obci 50.To by museli mít benga snad i radary na cyklisty už :D Jezdím na kole tak i v autě,takže nejsem ten,co zastává jednu stranu,jak někdo tak rád dělá.Všichni totiž co jezdí v autě,dělají ze sebe jelimánka,jak dodržuje všude rychlost a přitom už nemá ani řidičák a cáká v diskuzích o tom jak by se měli cyklisti chovat.Stačilo by jediné,ukázat lidem kolik,že doopravdy se tam stalo nehod?Lávka na Stromovce,další úhel pohledu.Pár lidí vede kolo a pár tam jezdí(já jezdím pomalu).Policie tam nestále nikdy,ty jdou spíš na cvičák trénovat psi hned vedle.Kdyby v Karmelitský udělali hladkou vozovku,je to no problém,ale to bohužel nejde (ještě že je tam hodně semaforů,tak nemusíte jak u Lávky narvat plnej mimo špičku)

Vratislav Filler 20. 8. 2014, 17:27

Tomas: Já bych těch 10 km/h docela hájil. Je to víc než krokem a míň než 20 km/h, které jsou povinné pro jízdu pěší zónou (což mimochodem málokdo ví). Možné alternativy jsou totiž dost blbé:
a) "Cyklisto, zpomal." Aplikováno na lávce přes D1 u metra Opatov, která je ale nahoru-dolů tak, že tam všechno kromě elektrokola na těch 10-15 km/h stejně zpomalí. Zde ale nebude "fyzicky" podpořeno terénem a je to daleko víc neurčité než těch 10 km/h. Zpomalení je koneckonců i z 30 km/h na 29.
b) "Jeď krokem" (adaptace "schrittempo"). To u nás nemá asi zatím obdobu (ne, že by to nemělo vzniknout, třeba na Staromáku by to bylo docela odpovídající), ale zrovna tady mi to přijde příliš. Za rychlost chůze se považuje 4,5 - 5 km/h. Na kole se ale mezi lidmi i při velmi ohleduplné jízdě jede 8-10 km/h, protože cyklista chodce předjíždí. Zajímal by mě německý výklad, protože si myslím, že interně to musejí mít policajti do nějaké rychlosti stejně přeložené (5, 6, 8, 10 km/h?)
Kdyby byla nějaká dobře definovaná rychlost někde mezi 10 a 12 km/h, tak by to bylo fajn. "Cyklisto, jeď poklusem" by ale asi úspěch nemělo ;-)

TOPenář 09 20. 8. 2014, 17:32

Praha 1? To předměstí Moskvy? Naštěstí přes něj nemusím. Jen by mi zajímalo, co na ten princip kolektivní viny, zjevné zneužití moci a právní kutilství řiká Karel "Sid" Schwarzenberg?

Tomáš 20. 8. 2014, 17:37

Vratislav: no, ale i když tam žádná značka není, ale jedu tak, že lidi musí uskakovat, tak když mě policista uvidí, tak by mě mohl stejně postihnout, ne?

Situaci na Kampě moc neznám, protože tamtudy jezdím většinou jenom na Pohořelec a to to beru Karmelitskou (nemám ji rád, ale že je tak obávaná jsem netušil:-)), ale dost často jezdím Václavákem dolů a pak po Příkopech (Panská je špatně dlážděná a často ucpaná auty) a přijde mi, že člověk rychlost přispůsobuje množství chodců. Na křížení Příkopů s Václavákem se skoro vždu musí jet krokem, ale za za mcdonaldem už to bývá volnější a dá se jet rychleji (i než 10km/h, ale ne o moc, nakolik to dokážu odhadnout). Přijde mi, že analogicky to může fungovat kdekoliv, ať už na Staromáku nebo na Kampě.

Piskvor 20. 8. 2014, 17:42

[41]: No, "obávaná" bych neřekl - ale srovnej:
dlážděný pruh s kolejemi, hustý provoz IAD v obou směrech, nahoru a dolů, řada semaforů
vs.
asfalt, bez motorového provozu, středně hustý chodecký provoz, omezení rychlosti, po rovině

Dokud byla legální Kampa, rozhodně bylo mnohem příjemnější jezdit tam; teď je sice pořád přitažlivá, ale nemám ambice hrát Lomeckému cykloteriéra v předvolební frašce.

Kalimero 20. 8. 2014, 20:25

Až na Kampě vymění značky za opravdové, tak nevím, jak má 9ti letá dcera pojede Karmelitskou. Asi po chodníku a já vedle ní po ulici. Je to jediná nepříjemnost na naší trase Vysočany-Hlásná Třebáň.

Neo Moucha 20. 8. 2014, 21:45

Jak tak čtu všechny informace, skoro mi to začíná zavánět tím, že někdo chce donutit všechny ostatní, kteří jsou proti nesmyslným úpravám parku, aby tyto nakonec byly akceptovány a někdo jiný dostal pěknou (a nesmyslnou) zakázku. Souhlasím naprosto s V.F., že jakýkoliv pokus o oddělení v úzkém koridoru v tomto prostoru fungovat nemůže. Jsem rád, že také napsal, že v německy mluvících zemích by se dala dodatková tabulka "Schritttempo" a každý by věděl... včetně příslušných složek. Proč to u nás musí být takový problém a každý hned přináší argumenty typu "podle zákona ale nemusím mít jako cyklista tachometr bla bla bla..."? (Ten vtip o tom, že by u nás někdo přistižený v NE-Schritttempu argumentoval tím, že chodí 24 km/h je krutě reálný :o()

David 20. 8. 2014, 21:47

Zkusil jsem dnes odpoledne Karmelitskou a po 4 letech denního ježdění mám chuť pověsit kolo na hřebíček. Kolona aut od začátku do konce, smrad a kostky, Buď zdržují auta mě, nebo já je, řidiči předjíždí dost nepříjemně. Druhá strana Vltavy je pro mě zbytečnou zajížďkou a odpoledne zabitá kvůli všem náplavkám a provozu. Jezdit mou trasu (Barrandov - Dejvice, 2x týdně i Holešovice) druhou nejlepší alternativou přes Oboru a Vidouli je přes 3 kopce, zajížďka skoro 4 km, křížení 3 výpadových komunikací (z toho 2 x nezabezpečeně a nebezpečně) a nezanedbatelný kus cesty po nekvalitním, nezpevněném povrchu. Asi můžu být rád, že jsem ve zdraví přežil posledních 17 tisíc km na kole po Praze a můžu své kolo odložit na smetiště dějin.

Jenda 21. 8. 2014, 03:20

[9] Mnohem důležitější, než kolik cyklistů jsi viděl jet přes Trojskou lávku, je, kolik cyklistů jsi viděl na Trojské lávce ohrozit (nebo alespoň omezit) chodce.

> protože se nemůžeme hájit tím, že “jezdímě ohleduplně”

Ohleduplná jízda je často nezávislá na dopravním značení a někdy je dokonce v přímém rozporu s ním.

[11] Já jsem doteď nevěděl, že nějaká desítka na Kampě byla, a to jsem tam přes školní rok jezdil furt. Chodil jsem totiž po schodech a tu značku jsem ani jednou neviděl.

David 21. 8. 2014, 07:11

46)
a) Zákon bohužel na zákazové či příkazové značce nějaké ohrožení či omezení chodců nesleduje. Prostě říká že nesmíme vjíždět či musíme vést. Podstata by skutečně měla být v tom neohrozit a neomezit. Jako zásadní tady vidím ještě rozdílný pohled cyklisty a chodce. Oni někteří "tupouni" SMSkující a ideálně i se sluchátky v uších, kteří se vydají třeba na Andělu či i na Kampě křížem přes komunikaci aniž by se rozhlédli, se zpravidla leknou i když prudčeji zabrzdím abych nemusel při vyhýbání přeskočit kolej (Anděl). Kdyby se před jejich náhlou a pro mě nečekanou změnou směru rozhlédli, tak se neleknou když mě uvidí že pak prudce brzdím či jinak reaguji po té, co provedou svůj "manévr" (ale asi by ho poté ani neprovedli). Zvláštní kapitola jsou pak důchodci. Ale tak, jak jim zákon např. zpřísňuje podmínky pro řízení zdravotními prohlídkami (dle mého názoru nedostatečně), přivítal bych kdyby se do zákona dostalo, že by na ně měli (jako pěšáky) brát řidiči zvláštní zřetel. On čas nám měří všem stejně a jednou budeme v jejich roli i my... Ale kvůli téhle písničce tu teď asi nejsme.
b) Po jakých schodech? Od mostu Legií? Tak to ty značky potkáváte všechny... :o)

josuk 21. 8. 2014, 08:06

47 b) hned pod schody od mostu jsou schůdky kudy se lze na kampu dostat bez značek, i dnes!
a jinak nějaká zpráva do světa, že pražští kocourkovští zcela zakázali vstup cizincům na Kampu by nebyla od věci ;-) – jedná se přece o úplně jasnou diskriminaci česky nerozumějících!! Co na to EU?

Zacyklení 21. 8. 2014, 09:13

10 km/h: Ta značka se nevztahuje jen na jízdní kola, ale i na motorová vozidla, která mají dodatkovou tabulkou pod B11 povolen vjezd - dává to smysl.

Represe policií: Obecný problém, který tu v různých obdobách zazněl, je to, že naše milé PČR a MP obecně pokutují především přestupky týkající se porušování nějakých značek, povolených rychlostí apod., které často ani nikoho neohrožují. Např. opruzování typu radar hned za značkou obce (auta), Vyšehradský tunel (jízdní kola). Místo toho by se měly naše orgány zaměřit na přestupky skutečně ohrožující bezpečnost provozu, a sice prasení typu nebezpečné předjíždění (auta), odbočování nebo přejíždění mezi pruhy bez blinkru (auta), bezohledná jízda v pěších zónách a na chodnících (jízdní kola). Vždyť na spoustu věcí žádné značky nejsou potřeba, vše podstatné je hned v § 4 písm. a) zák. č. 361/2000 Sb.: ,,Při účasti na provozu na pozemních komunikacích je každý povinen chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní" atd.

David 21. 8. 2014, 09:33

Jasně. Dáme do světa zprávu že MČ P1 zakázala vstup cizinců na Kampu a vysloužíme si bleskurychlé vyměnění tohoto nevymahatelného paskvilu za skutečný zákaz vjezdu kol na kampu... To nevidím moc perspektivně.
Jestli dnešní cyklojízda změní směr a zamíří na Kampu, tak se tam zkusím podívat taky. Třeba se tam něco vymyslí.

josuk 21. 8. 2014, 09:50

50 David: zákaz vjezdu kol škodí všem!! Ať ho tam dají!! Debilové! Jedná se o jasné poškozování zájmů podnikatelů v cestovním ruchu, Prahy, možná ČR, jakou další nekompetentnost a volovinu by měli pánové předvést?

Jenda 21. 8. 2014, 11:38

[47] Ne, desítka je u konce ulice Říční. Když to svedu po schodech, jsem za ní. Myslím schody kolem kavárny a restaurace Samarkand. [48], Které myslíš ty?

Kolomaz 21. 8. 2014, 11:50

Co kdyby Sokolové povolili průjezd přes obří parkoviště ve svém areálu ze Všehrdovy do Nosticovy ul? Kdo jiný by měl podpořit sportující veřejnost než oni. Bohužel, i kdyby souhlasili, je to práce na několik let.

kenny 21. 8. 2014, 17:30

Nesouhlasím s demonstrativně pomalou jízdou Karmelitskou před tramvají. Auta klidně zablokuju, ale MHD vždy uhýbám.

Vratislav Filler 22. 8. 2014, 08:54

Bohužel, na Karmelitské není pomalá jízda demonstrativní záležitost, pokud tedy člověk nemá SUB.

Hrabosh 22. 8. 2014, 09:06

Ještě mě napadal jedna myšlenka.

Já přes Kampu jezdím hlavně kvůli tomu že to je v porovnání s Karmelitskou nesrovnatelně pohodlnější, ta dlažba je děsná.

Když Lomecký zařídí předláždění Karmelitské a Letenské tak aby byly sjízdné na kole a zařídí povolení průjezu kol tramvajovou zastávkou na Malostranském náměstí, tak věřím že většina dopravních cyklistů (Ti, kteří jedou rychleji) se přesune tam, prostě protože to bude rychlejší. Myslím že by to mohlo pomoci.

Druhá myšlenka- často jsme srovnáváni s Dfens a OSBIDem. Což mě osobně docela vadí a značně mě to uráží. Například si povšimněte že nesouhlasné vyjádření cyklistů k poněkud zvláštnímu dopravnímu režimu se obejde bez zmrdů, fašistů a takřka bez osobních invektiv vůči Lomeckému nebo komukoliv jinému. Dalším zajímavostí je že tu pro situaci vyjadřujeme pochopení a jsou zde k nalezení rozumné a kultivovaně formulované kompromisní návrhy.

josuk 22. 8. 2014, 09:35

žádné předláždění nebude, proč? Za čas se od zákazu tiše ustoupí a to bude vše. Možná provozovatel půjčovny segwayů je momentálně v nemilosti, možná se hraje pokr o rekonstrukci kampy.. Nějaký smysl to všechno určitě má, akorát zatím nevíme jaký. Praha 1 byla vždycky „specifická“, to tam dobře vědí taxikáři, prodejci, podnikatelé a všichni kdo třeba chtěli kdy jen vystrčit židli na chodník..

Hrabosh 22. 8. 2014, 09:51

Josuk (57): To nám ovšem nebrání na tuto možnost upozornit. Ono k tomu stejně dříve či později bude muset dojít. Pokud se budou intenzity cyklistické dopravy zvyšovat tak není únosné to všechno hnát přes Kampu.

Zejména až dojde k omezení automobilové dopravy v důsledku otevření tunelu Blanka, tak k tomu aby dopravní tranzitní cyklisté chtěli jezdit po Kampě opravdu nevidím žádný jiný rozumný důvod než děsivou dlažbu.

Kenny 22. 8. 2014, 10:18

Souhlasím s Hraboshem. Bude-li Karmelitská a náměstí umožňovat rychlou jízdu, pojedou "dopravní" rychlocyklisti tamtudy a tempem nebudou ani moc brzdit tramvaje. Kampa se pro rychlý tranzit nehodí, ale pomalí rekreační cyklisté tam mohou v klidu koexistovat s chodci.

Piskvor 22. 8. 2014, 10:46

[58],[59] - to je hudba budoucnosti, a závisí na zklidnění dopravy s otevřením Blanky. Co jsem si všiml, nějak se do toho nikdo úplně nehrne - "otevřeme Blanku a vono se to všechno ňák vyřeší samo."

(Na druhou stranu, DPP medle má nějaký reko kolejí v Karmelitský v plánu)

Tomáš 22. 8. 2014, 11:23

Předláždění by hlavně neprošlo přes památkáře, ne? I když na druhé straně na Smetanově nábřeží to celé asfaltové je. Jak se vůbec určuje, zda es položí asfalt nebo nějaké kostky? Poměřuje se intenzita dopravy a s ní související zvýšený hluk s původem v dlažbě s počtem okolních obyvatel oproti památkářské hodnotě mít tam kočičí hlavy? Tak to pak jestli to sklidní, tak to nikdy nevyasfaltují...

Zacyklení 22. 8. 2014, 11:28

[56] Ona ani ta Kampa nijak super pohodlná není, v ulicích Na Kampě a hlavně U Luž. sem. jsou pořádně nepříjemné kostky (ačkoli Na Kampě se dá hezky jet po podstavcích pro protipovodňové zdi). Jasně, nejsou tam ty koleje.
Předláždění a zklidnění Karmelitské a spol. by bylo fajn, ale bojím se toho (viz [60]), že to jen tak nebude - po otevření TKB se půl roku počká, vyhodnotí se intenzity provozu a pak se s tím možná bude něco dělat (Veselý).
Co se týče povrchu je naprostou tragédií Klárov - a tomu se vyhnout nedá.

Zacyklení 22. 8. 2014, 11:30

[61] Stačily by nějaké pěkné a rovné dlaždice s úzkými spárami. Ale Valdštejnská a Tomášská vyasfaltované jsou, tak proč ne i Letenská? Potíž bude asi s Malostranským náměstím.

Apophis 22. 8. 2014, 13:09

Dneska 7:45 ráno sražený cyklista na Klárově (buď jel přes přechod a sundalo ho auto, nebo ho sundalo na silnici při výjezdu z křižovatky na Mánesův most.). Asi bezvědomí, nevypadalo to moc dobře. Možná jeho chyba (nebo porušení předpisů), ale dost možná první nešťastník, který hledal nějaký náhradní objezd Kampy. Černě predikuji, že další budou následovat.
Napsal jsem dopis předsedkyni Komise RHMP pro cyklodopravu JUDr. Krobové-Hášové, jestli něco chytrého odpoví, dám vědět.

Hrabosh 22. 8. 2014, 13:24

O asfaltu není řeč.
Buď je možné položit dlažbu pořádně. Tak jak to například před čvrt rokem dodělali Na Pernštýně (opravdu doporučuji odzkoušet)- jsou tam velké kočičí hlavy. To by ale mohl být problém kvůli kolejím, nevím nejsem dlažič. Další možnost je použití kostky desítky. Doporučuji vyzkoušet jaké to může být v Revoluční na konci směrem k Čechovu mostu.
V neposlední řadě je možné umístění hladkých dlaždic (tak jak jsou například na náplavce).

S dlažbou je (nejenom v Praze) ta potíž že se zanedbává údržba. Prostě je potřeba jednou za čas kostky přerovnat a přeskládat aby to zas bylo rovné. Představa že se teď položí povrch a dvacet let na to nikdo nebude muset sáhnout je nesmyslná.

Tato opatření mají vcelku smysl i bez zklidnění. Dopravním cyklistům intezity v Karmelitské příliš vadit nebudou, jsou zvyklí na větší provoz.

Na Malostranském náměstí jezdí auta okolo kvůli tomu že by pak kvůli stojící koloně nemohly tramvaje do zastávky. V tomto směru jsou cyklisté neškodní a tramvajím překážet nebudou a není důvod je tam nepustit. Tohle opatření vzniklo v době kdy se kolu jako dopravním prostředku vůbec neuvažovalo.

vlákno 29. 8. 2014, 01:28

Jsem si včera odpoledne zkusil Karmelitskou, a zase se tam dlouho neukážu :). http://youtu.be/pwUL_usfD74

Vratislav Filler 29. 8. 2014, 09:14

vlákno: Dovolil jsem si postnout na FB Prahou na kole.

vlákno 29. 8. 2014, 11:43

OK, snad nebude moc mínusů :).

dubc 10. 9. 2014, 08:04

Úřednící se zřejmě poučili i ze zdejší diskuse a nově je z obou stran osazena značka zákaz vjezdu jízních kol :\.

Epo 10. 9. 2014, 13:06

Ta znacka je tam dokonce uz pred mostem pres Certovku (pevna, zatimco z druhe strany prenosna). Takze si myslim, ze tam zustane i po rekonstrukci.
Bylo by naivni si myslet, ze protistrana nesbira informace, ktere jsou snadno dostupne. Presvedcili jsme se o tom i v jinych forech v uplne jinych souvislostech. Necht tak je, aspon urednici uvidi, ze represe problem nevyresi. Je potreba najit rozumny kompromis ku prospechu vsech zucastnenych. Mesto prece nepatri jen radnim a residentum Prahy1...

Vratislav Filler 10. 9. 2014, 14:57

Myslím, že spoléhat na to, že městská část nepřijde na to, že tam policie nemůže pokutovat, by bylo dosti naivní.

Piskvor 10. 9. 2014, 17:17

Zakázaný je to už i z Nosticovy, kde se dokonce objevil úplný zákaz vjezdu. Mezitím "rekonstrukce" - moment, jaká rekonstrukce, žádná se nekoná! Přinejmenším jsem si na celé Kampě žádné nevšiml, s výjimkou mostku pod Karlovým mostem.

To mě přivádí k závěru, že "rekonstrukce" bude trvat neomezeně dlouho, aniž by se fyzicky něco dělo.

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat : Kampa