Cyklisté v protisměru? Přehnané obavy!

Publikováno: 28. července. 2014, 1 min. čtení
Aktualizováno: 16. ledna. 2021
Úvodní foto: V. Kříž
Publikováno: 28. července. 2014, 1 min. čtení
Aktualizováno: 16. ledna. 2021
Úvodní foto: V. Kříž

Nejoblíbenější argument proti zřizování cykloobousměrek je jejich údajná nebezpečnost. Na to, JAK „nebezpečná“ je jízda cyklistů v protisměru — ať legální či nelegální — jsem se proto podíval v ulici Šeříkové, vybraných pražských cykloobousměrkách, kde se dají očekávat kolize, a také v plošně zklidněném Karlíně. Pomůckou mi byla veřejnosti dostupná geodatabáze dopravních nehod, ve které si můžete najít základní údaje o všech dopravních nehodách v ČR od roku 2007 (zde) a číselník dopravních nehod s účastí cyklisty pro roky 2010 – 2013.

„Nehodovost“ v Šeříkové ulici

V Šeříkové ulici se (v úseku mezi Říční a Vítěznou) i přes neexistenci cykloobousměrky v protisměru masově jezdí už řadu let. Intenzita provozu kol v protisměru je zde v sezóně oproti běžné frekvenci automobilové dopravy zhruba dvojnásobná a čítá nejméně dvě stovky cyklistů za den.

V této oblasti došlo za sedm let k devíti drobným nehodám. Cyklisté v nich jako viníci nefigurovali.


V posuzovaném období mezi roky 2007 a 2013 došlo v daném úseku Šeříkové ulice samotné ke třem dopravním nehodám, v těsné blízkosti (vyústění Říční ulice a křižovatka s Vítěznou) pak k dalším šesti, tedy celkem k devíti dopravním nehodám. V pěti případech šlo o nabourání zaparkovaného auta. Dále se vyskytla srážka dvou vozidel v Říční ulici (srážka zezadu, jízdní kolo nelze vyloučit, ale důvodem mohla být těžko jízda v protisměru), dvě kolize vozidel v křižovatce s Vítěznou (nedání přednosti, účast cyklisty vyloučena dle číselníku nehod) a jedna kolize motorového vozidla s tramvají tamtéž. Shrneme-li to stručně:

Počet aut denně po směru100
Počet kol denně v protisměru200
Celkový počet nehod za posledních sedm let9
Počet nehod, ve kterých mohl figurovat cyklista*1
Počet nehod se zraněním0
Počet nehod se zaviněním cyklisty*0
Počet nehod, které zavinil cyklista jízdou v protisměru0

Ano, takto vypadá statistika nehodovosti v ulici, kde Praha 1 a PČR nechtějí legalizovat stávající cyklistický provoz kvůli obavám o „bezpečnost“ cyklistů.

*) Z policejní databáze lze vytáhnout pouze ty srážky kola a auta, které zavinil cyklista. U srážky dvou vozidel, kde je jako viník označen řidič motorového vozidla, tedy nelze dohledat, zda bylo druhým účastníkem nehody auto nebo kolo. U jednotlivě kontrolovaných nehod, které nastaly mezi 1.1.2010 a 31.12.2013 jsem mohl pomocí číselníku potvrdit nebo vyloučit, zda šlo o nehodu s účastí cyklisty.

Ostatní jednosměrky

Praha je samozřejmě plná jednosměrných ulic, ve kterých ke kolizím cyklistů dochází. Drtivá většina z nich ale nemá s jízdou v protisměru souvislost. V období 1/2007 – 12/2013 jsem našel 57 nehod s cyklisty, ke kterým došlo v jednosměrkách nebo na ně navazujících křižovatkách. Když je roztřídíme podle hlavních příčin, dostaneme následující obrázek:

Boční náraz, řidič se plně nevěnoval řízení13
Nedání přednosti v jízdě8
Srážka se zaparkovaným vozidlem7
Havárie (pád z kola, technická závada)5
Srážka zezadu4
Jízda v protisměru4
Nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky a podmínkám, nezvládnuté řízení3
Čelní náraz, bez uvedení, že šlo o jízdu v protisměru3
Vběhnutí chodce, srážka s chodcem3
Srážka při vjíždění na komunikaci3
Srážka s pevnou překážkou2
Jiný nesprávný způsob jízdy (bez uvedení, že šlo jízdu v protisměru, nejspíš jízda po chodníku)1
Srážka s tramvají1

Nutno opět podotknout, že v evidenci nebylo možné dohledat kolize dvou vozidel bez zavinění cyklistou. Nicméně v případě jízdy v protisměru je zavinění cyklistou automatické, tudíž jsem si prakticky jistý, že mi žádná čelní kolize v jednosměrné ulici neunikla i bez kontroly v číselníku (ledaže by jel v protisměru motorista :-) ). Kolize způsobené jízdou v protisměru jsem dodatečně dohledával i pro období 1-6/2014, v tomto období nebyla nalezena žádná.

Za sedm let tedy máme v Praze celkem čtyři nehody, které zavinil cyklista jízdou v protisměru. To skutečně nedělá dojem, že by jízda na kole v protisměru byla nějak extrémně nebezpečná. Podíváme-li se na ty konkrétní čtyři nehody, dostaneme obrázek ještě přesnější:

Ke dvěma nehodám (003100073364, K Jezeru – Nad Úpadem a 002100108249, Mojmírova) došlo přímo v křižovatkách – tam cyklista vyjíždějící z protisměru není vidět na dostatečnou vzdálenost. Vyznačení cykloobousměrky by v takových místech riziko srážky jednoznačně snížilo.

K jedné nehodě došlo v jednosměrném úseku ulice Davídkovy (003100131865), v místě, kde má ulice charakter nájezdu na dálnici a je zde relativně silný provoz. Cyklista jel v protisměru z kopce v úseku, kde není problém dosáhnout i pro kolo více než padesátikilometrové rychlosti. Na komunikaci takovéhoto charakteru pochopitelně nelze uvažovat o zřízení cykloobousměrky bez vyhrazení protisměrného pruhu, raději dokonce stavebně či výškově odděleného.

K jedné nehodě (002100107251) došlo přímo v klidné ulici Kateřinské. Tato nehoda jediná splňuje předpoklad skeptiků o nebezpečnosti jízdy cyklistů v protisměru.

Cykloobousměrky

Je těžké najít v Praze skutečnou cykloobousměrku, kde by byl cyklistický provoz srovnatelně silný jako v „ještě-ne-cykloobousměrce“ Šeříkové. Pokud jde o počet všech nehod, může být se Šeříkovou srovnatelná třeba historická cykloobousměrka v Maiselově ulici. Od roku 2007 je zde zaznamenáno 7 nehod, z toho v pěti případech nabourání odstaveného vozidla řidiči motorových vozidel, ve dvou případech sražení chodce řidičem motorového vozidla (na křižovatce s Dlouhou). Nehod, kde by mohl hrát roli cyklista, nula.

Z novějších cykloobousměrek jsem zkontroloval ty, kde není zanedbatelný automobilový provoz a riziko kolize je tedy vyšší. Cyklobousměrka v ulici Za Černým Mostem byla zřízena v březnu 2013. Od té doby (do konce června 2014) zde došlo ke čtyřem dopravním nehodám. Protože od 1.1.2014 zde k další nehodě nedošlo, ověřil jsem podle číselníku, že žádná z nehod v cykloobousměrce Za Černým Mostem nebyla s účastí cyklisty. V jednosměrné ulici Heldově ulici došlo od roku 2007 k šesti nehodám, po zřízení cyklobousměrky v září 2012 nedošlo do 30.6.2014 k žádné nehodě.

Na nehodovost je četnější Pelléova, zřízená v září 2010. Jediná nehoda s účastí a zaviněním cyklisty zde byla způsobena při vjíždění na komunikaci. V samotném úseku ulice došlo dokonce k jedné nehodě přímo na cyklopruhu, ale bez účasti cyklisty. Ulice na obou stranách ústí do rušných křižovatek s nezanedbatelným počtem nehod (celkem 25). U 21 nehod do konce roku 2013 se povedlo vyloučit účast cyklisty pomocí číselníku. U zbývajících čtyř nehod z roku 2014 nemohu účast cyklisty zcela vyloučit, zavinění byla ale vždy na straně řidiče motorového vozidla. V jednom případě byla důvodem jízda na červenou – rozhodně ale ne u cyklisty (byl-li účastníkem této nehody).

Poblíž nové cyklobousměrky Na Příkopě došlo v roce 2014 k nehodě cyklisty, který nedal přednost v jízdě vozidlu zprava. Cyklista přitom mohl a nemusel vjíždět do cykloobousměrky (mohl také vyjíždět z Celetné do Hybernské).

Karlín

Karlín si zaslouží zvláštní pozornost. Od zřízení zóny 30 v srpnu 2012 došlo v Karlíně ve zklidněné zóně pouze ke dvou dopravním nehodám se zaviněním cyklisty. V těchto dvou případech se jednalo o pád kola bez účasti jiného vozidla. Z cca třiceti vzájemných kolizí dvou vozidel se zaviněním řidiče motorového vozidla se mi povedlo najít jednu nehodu s jízdním kolem (č. 002100137872): Na křižovatce Křižíkovy a Peckovy srazil při odbočování vlevo řidič náklaďáku cyklistu, kterému měl dát přednost. V osmi případech z roku 2014 nebylo možné účast kola vyloučit: 5x nastala kolize při otáčení nebo couvání, 1x nedání přednosti na vjezdu do cykloobousměrky, 1x výjezd z cykloobousměrky a 1x nebezpečné předjíždění (Pernerova).

V Karlíně tedy nedošlo za necelé dva roky od zřízení cykloobousměrek v srpnu 2012 k jediné kolizi dvou vozidel, při které by byl cyklista viníkem.

Závěry

Analýzou dopravních nehod v jednosměrných ulicích od roku 2007 do konce června 2014 jsem došel k následujícím závěrům:

  • 1. Za 7,5 roku byly v Praze nelegální jízdou kola v protisměru způsobeny pouze 4 dopravní nehody ze zhruba 150 000.
  • 2. V nejfrekventovanější jednosměrce užívané v protisměru – Šeříkové – nedošlo za posledních sedm let k nehodě se zaviněním (a s nejvyšší pravděpodobností ani s účastí) cyklisty.
  • 3. I přes maximální snahu jsem v cykloobousměrkách a jejich blízkosti potvrdil jen tři nehody s účastí cyklisty. Ani v jednom případě přitom není jisté, že by před kolizí jeli v protisměru automobilové dopravy, nebo do tohoto protisměru mířili.
  • 4. V Karlínské zóně 30 nedošlo za necelé dva roky od zřízení k žádné srážce kola a auta, při které by byl na vině cyklista a jen k jedné, při které byl na vině řidič motorového vozidla.

Cykloobousměrky a jízda na kole v protisměru vůbec tedy zjevně nejsou tak nebezpečné, jak kdekdo hlasitě prohlašuje. Obavy z nebezpečnosti jsou přehnané a přestávají být platným argumentem proti obousměrné jízdě kol v jednosměrných ulicích.

Samozřejmě to neznamená, že se při návrhu cykloobousměrek na bezpečnost nemá dbát. Dobrý návrh cykloobusměrek věnuje pozornost zejména křížením s jinými ulicemi.

Odkazy:
– K nehodovosti cyklistů v roce 2013 více zde.
– O Šeříkové ulici více zde.

Vratislav Filler
Zakladatel mapy a webu Prahou na kole, předchůdců tohoto magazínu. Zaměřuje se analyticky na cyklistickou infrastrukturu, především v Praze. Je členem pražské cyklokomise, poradního orgánu Rady hl. m. Prahy. Působí jako dopravní expert ve spolku AutoMat. Vědecký pracovník zaměřený na přesné aplikace globálních navigačních systémů.

Marek Turnovec 28. 7. 2014, 22:55

Můžu se zeptat, co přesně žene cyklisty do protisměru v Šeříkové? Snažím se teď přes léto jezdit do práce na kole (Vinohrady-Motol) a pro zpestření (nájezd z Palackého náměstí na Palackého most není úplně ideální, když nejste tramvaj) občas jezdím i tudy - tzn. přijedu po mostu Legií a chci jet buď do Holečkovy ulice, nebo na Anděl. Nejezdím obvykle až na křižovatku Vítězná-Újezd (přijde mi, že tam bude větší šrumec, jsou tam světla) ale zahnu do Zborovské, jedu dva bloky po ní a zahnu do Mělnické...

Co bych přesně získal tím, kdybych je v protisměru Šeříkovou?

Jenda 28. 7. 2014, 23:01

[1] Celou dobu se mluví o té druhé půlce Šeříkové, tedy směr na Kampu. Ale tu kritičnost taky moc nechápu -- jestli jde o průjezd na Kampu, tak to dělám tak, že zahnu hned za mostem doprava a pak to svedu po schodech. Jsou to schody, ale zase je to kratší. Problém bych měl jenom s vozejkem. A kdybych chtěl na Kampu z jihu z Újezdu, tak pojedu Říční.

vlákno 29. 7. 2014, 08:05

S kolem po schodech na páteřní trase?? A proč Říční (od Újezda), když musíš přes světelnou křižovatku? (A1 je navíc značená Plaskou a Šeříkovou).

Epo 29. 7. 2014, 10:58

Tak vede je tam to, ze pokud jedu po vyvonenem cyklopruhu po Janackove nabrezi, tak bych rad pokracoval tak nejak stale tim severnim smerem. A protoze na kole se ma jezdit a ne ho tahat po schodech (a mimochodem tim potencialne ohrozit nejakeho chodce kdyz mi to na kufrech uklouzne) a zaroven bych se rad vyhnul popojizdeni v kolone ci jejimu objizdeni diky svetelne krizovatce ve smeru na Ujezd, je celkem logicke vzit to "prvni volnou" smer Kampa.
Co je vetsi zlo - prodirat se kolem aut v kolone ci klickovat tramvaji pred nosem, anebo dostat vyjimku na prujezd ulickou, kde je provoz dve auta krokem za den?

Marek Turnovec 29. 7. 2014, 22:16

Díky za vysvětlení. Na ten sever už to smysl dává. Snaha vyhnout se rušnější křižovatce se světly (stejně jako to tam dělám já, když jedu na jih). Pokud je tam minimální provoz aut, tak bych byl také pro.

Jak je to tam s tou šířkou? Na Praze 2 třeba na většinu dotazů na cykloobousměrky reagují tak, že je to v místě moc úzké a parkovací místa kvůli tomu určitě rušit nebudou...

kenny 29. 7. 2014, 23:01

Šeříkovou na Kampu považuju za de facto už zobousměrněnou, když tam vede značená cyklotrasa. Cyklisti ale musí být tady i ve všech oficiálních protisměrkách opatrní a pokorně autům uhýbat.
Pronést kolo po schodech hned za mostem jsem jednou zkusil a musel jsem pak stát frontu, protože tam byl obousměrný dav turistů.

Epo 29. 7. 2014, 23:48

MT: no z té fotky u článku je to tam celkem dobře vidět - parkuje se po obou stranách ulice, takže bulvár to není, ale z trochou snahy a tolerance se tam da vyhnout bez problému.

Mně celá tahle strategie hnát cyklo provozem přijde jako účelová záležitost, která má dokázat, že cyklista není způsobilý po městě vůbec jezdit a tím pádem tam nemá co pohledávat a už vůbec ne něco požadovat. Tím, že ho donutíme "motat" se v provozu, "prasit" po tramvajových pásech a chodnících, kličkovat v kolonách a zdržovat v křižovatkách, o to větší argument budeme mít, že je to jenom parta magorů, co ohrožuje sebe sama i ostatní...

I když zrovna tady v případě Šeříkové si myslím, že spíš než šířka ulice a rádoby zájem o "bezpečnost" tady jde o to neusnadňovat cyklistům průjezd Kampou.

Vratislav Filler 30. 7. 2014, 11:00

MT: Vozovka Šeříkové mášířku 8,0 metru, na průjezd jsou tedy zhruba 4 metry. Přilehlá Říční ulice je zobousměrněna se šířkou volné vozovky v nejužším místě 3 metry. Na Praze 1 existují i autoobousměrky užší než 4 metry.

Argument "moc úzké" se někdy užívá zástupně, někdy platí, pokud jde o naše normy, které jsou nesmyslně přísné (viz Rakousko - https://mestemnakole.cz/2013/04/infrastruktura-pro-kola-2-cykloobousmerky/ ).

fous 1. 8. 2014, 09:25

Také bych si rád "přisadil".
Myslím, že cyklista v jednosměrce (v protisměru) není nebezpečný.
ALE za splnění dvou podmínek:
1) šířka - to se zde diskutuje a
2) auta parkují podél chodníku. V případě aut parkujících kolmo na chodník řidič kouká za sebe (jestli něco nepřijíždí nebo za ním někdo nepřechází) a nemá šanci zahlédnout cyklistu přijíždějícího z protisměru. (Nevidí cyklistu přes auta a je koncentrovaný na druhou stranu). Stejně jako cyklistu překvapí auto, které vycouvává a nemusí to ani být zpoza dodávky. To je hraní si s lidským životem. I proto chápu paušální zákaz jízdy v protisměru. Zajímali by mne vaše názory. Jako příklad uvádím ulici Sarajevská. http://www.mapy.cz/zakladni?x=14.4349546&y=50.0672764&z=18&base=ophoto&q=sarajevsk%C3%A1

wanted 1. 8. 2014, 12:04

fous: Myslim, ze jste duch clanku nepochopil. Lidi obecne resi prilis mnoho hypotetickych problemu, ktere ve skutecnosti jsou marginalni nebo dokonce ani neexistuji. Na tom je zalozen marketing. Prazska "koncepce" cyklistiky je tim take proslavena. Vzdy kdyz se cykliste snazi o nejakou zmenu (uplne jedno jakou), dostanou precist spousty elaboratu o tom jak je to zmrzaci, zabije, rozctvrti, predhodi lvum a ze vubec nemyslime na ty nebohe deti.

K te Vasi premise: Realneho cyklistu vycouvavaci auto neprekvapi. Ten den uz to totiz videl 4x. 7x ho neprekvapila dodavka parkujici v cyklopruhu. 6x ho neprekvapilo tesne predjizdeni z toho nebyl 2x prekvapen, ze slo o taxik. Neprekvapily ho dvoje otevrene dvere pred nosem a 17x dira jako prase nekde u krajnice. 3x ho neprekvapilo, ze mu SUV nedalo prednost v jizde. Neprekvapilo ho to protoze slo vyhradne o drobne blondyny. Lidi vyskakujicich zpoza cim dal vetsich aut, parkujicich cim dal bliz prechodum uz ho taky nerozhodi. Prestal je pocitat uz ranni cestou do prace.
Toho co na kole prezil tyden v prazskem provozu prekvapi uz jenom specialitky zdejsich dopravnich projektantu...

kenny 1. 8. 2014, 12:12

fous: Obousměrné šikmé či kolmé stání je fakt asi překážkou pro cykloobousměrku.
Pokud ale auta šikmo stojí jen na pravé straně z jejich pohledu, tak bych na opačnou stranu cyklisty do protisměru pustil. Auto couvající z řady na Vzdálenější straně vozovky uvidí opačně jedoucí cyklista včas, ale musí ho pustit, protože řidič couvajícího auta cyklistu v protisměru nejspíš nezahlédne.

cyril 1. 8. 2014, 17:35

Podle me argument o nebezpecnosti cykloobosmerek v ulicich s kolmym, nebo sikmym pakovanim, je smysleny a hranici s nazorem, ze cyklista je nesvepravny ucastnik silnicnyho provozu.
Presne jak uvadi wanted, pokud dodrzuji pravidla silnicniho provozu, zejmena bezpecny bocni odstup a rychlost jizdy, jsem vzdy schopen se vyjizdejicimu autu vyhnout nebo zastavit. Pokud je minimalni sire volne vozovky 3-3,5m mam na obou stranach min. 1,5m od parkujicich aut, coz je luxus, ktery nemohou nabidnout ani nektere cyklopruhy na komunikacich s mnohem rychlejsim a hustejsim provozem, nez v jednosmerkach v obytne zastavbe, o kterych je v clanku rec.
Pokud se budu mijet s protijedoucim vozidlem a ulice nema dostatechnou siri, musi jeden z nas zastavit a umoznit bezpecne minuti.
Problem s vyjizdejicim vozidlem z parkovaciho mista by mohl nastat tedy pouze v okamziku mijeni s protijedoucim vozidlem, kdy stojici nebo krokem jedouci cyklista je blizko couvajiciho auta. Pokud tedy couvajici ridic neregistruje cyklistu v nezvyklem smeru, mel by minimalne zaregistrovat druhe auto, kteremu by mel dat prednost.
Cela tato hypoteticka situace mi ale v porovnani s ostatnimi koliznimi situacemi, se kterymi se clovek setkava v beznem provozu prijde nejmene nebezpecna, jelikoz k ni muze dojit ve velmi male, nebo nulove rychlosti.

Fous 1. 8. 2014, 18:02

Ad kenny - plně souhlasím. Tuhle možnost jsem opomenul a Máte úplnou pravdu. Dokonce si nemyslím, že by docházelo k nutnosti auto pustit.

Ad cyril - myslím, že nemáte pravdu. Vyjíždějící řidič občas nemusí cyklistu registrovat až do úrovně zadního sloupku. A cuknutí ven může být o třičtvrtě metru. Jestli řídíte, tak si to zkuste (jestli nemáte řidičák, tak poproste známého).
Zcela jste opominul situaci, kdy se minete s protijedoucím autem, jste po straně a jiné auto začne vyjíždět, protože na projetí onoho auta čekalo. Nebo nebohého cyklistu, který jezdí po pravém kraji (zcela v souladu s vyhláškou o provozu) a ne středem ulice :-).
Myslím, že hypotetických variant se dá vyfabulovat mnoho, ale nastavená pravidla by měla těm méně svéprávným ( a že jich je dost jak mezi řidiči tak mezi cyklisty) pomoci předejít nehodám.

Vratislav Filler 1. 8. 2014, 18:48

Za dost důležitý faktor považuju to, že je situace cekem vyvážená, pokud jde o zodovědnost a sebeochranu: při otáčení a couvání je za všechno zodpovědný couvající řidič, na druhou stranu cyklista se v žádném případě nechce nechat nikým ani ťuknout. To myslím povede k tomu, že se časem všichni budou chovat tak, aby zvýšené riziko účinně eliminovali.

Jinak imho, kdyby neměly vznikat cykloobousměrky s jízdou kol podél šikmo nebo kolmo zaparkovaných aut, tak by se mělo zrušit takové parkování i v autoobousměrkách typu dolní Kodaňské, protože vycouvávající auto tam cyklistovi někdy vjede úplně stejně.

cyril 1. 8. 2014, 20:41

Fous:
Nahodou take obcas ridim auto a takze vim o cem mluvim. Kdyz rikate, ze cuknuti muze byt klidne trictvrte metru, tak asi neumite ovladat spojku. Ja bych rozhodne nekam, kam poradne nevidim, takhle neskakal :)
Ad: jizda podle vyhlasky. To je take nekonecne tema, jestli ma vyssi vahu jizda pri pravem kraji vozovky, nebo dodrzovani bezpecneho bocniho odstupu. Myslim, ze to bylo nekolikrat probirano v clancich na Prahounakole. Pokud beru minimalni bocni odstup 1m podle rychlosti jizdy s ohledem na moznost, ze mi auto cukne o 0,75m a jsem na komunikaci o sirce 2m, tak je to momentalne stred vozovky, ale nic s tim nenadelam.
Vetu o tom, ze jedu v prostredku slycham nejcasteji z okynek aut, kdyz se me snazi predjet tam, kde neni dost mista k predjeti. Silnice siroka 3m, ja jedu 1m od zaparkovanych aut, tudiz v prave tretine vozovky. Pokutu od policie jsem za takovou jizdu jeste nedostal, tak verim, ze jezdim v souladu s predpisy. :)

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat