Moskevská a Francouzská – dobrá práce Prahy 10

Publikováno: 29. září. 2014, 1 min. čtení
Aktualizováno: 30. ledna. 2021
Publikováno: 29. září. 2014, 1 min. čtení
Aktualizováno: 30. ledna. 2021

Rekonstrukce Moskevské ulice spěje pomalu ke konci. V sobotu zde proběhla komentovaná vycházka pořádaná Institutem plánování a rozvoje, která byla příležitostí přestavěnou ulici si projít i s odborným výkladem. Přestavba byla náročná, bylo nutné zkoordinovat řadu procesů (sítě, DPP, atd.). Na městské části byla za rekonstrukci zodpovědná radní pro územní rozvoj Ivana Cabrnochová. Součástí přípravy akce byl i participační proces, ve kterém se k připravované rekonstrukci mohli vyjádřit místní.

Celkový koncept — učinit z Moskevské opět fungující jádro Vršovic — se naplnit rozhodně podařilo. Ulice se stane opět reprezentativní třídou, v rámci přestavby vzniklo několik navazujících veřejných prostorů (náměstíčko nad kostelem, plácek před Sokolem). Vše doplňuje dokončená rekonstrukce vršovického „zámečku“. S novým profilem ulice čtvrť skutečně prokoukla.

Předtím: Vršovické náměstí, Google street view.

Dnes: Rekonstruovaný Zámeček, v pozadí náměstí a budova spořitelny. Vše jak ze škatulky. (Všechny jinak neoznačené fotografie Jiří Motýl)


Jak je na tom ale cyklodoprava? I Prahou na kole, potažmo Auto*Mat byl zapojen do jednání o podobě ulice, aby zde hájil pohled zpoza řidítek. Městská část od začátku slibovala vstřícnost, už první koncepty s cyklodopravou počítaly. Jednání se tak nevedla v duchu „jak to vecpat do něčeho, co s tím od začátku nepočítalo,“ ale spíš v podobě, jak to udělat co nejlépe.

Mnoho se povedlo, něco ne. Nechtěl bych být ale v hodnocení příliš hnidopišský. Moskevská je daleko nejzdařilejší rekonstrukce městské ulice v Praze za posledních deset let. Berte tedy, pokud budu poukazovat na nějaké nedostatky, že jsou to, s ve srovnání s tím, jak vypadají cykloopatření v okolí Blanky, skutečně jen malá smítka nedostatků na jinak nesmírně úspěšné realizaci.

Úkrok shora: Francouzská

Na rekonstrukci Moskevské navazuje také úprava tramvajových zastávek Krymská ve Francouzské ulici, která ještě není úplně dokončena. Původní řešení s ostrůvkem ve směru dolů bylo nahrazeno zastávkovým mysem — chodník tedy vybíhá až ke kolejím. Rekonstrukce ještě není dokončena, bude ale obsahovat také příjemná cykloopatření. Zatímco pro směr dolů není nic zvlášť potřeba (kolo jede 40 – 50 km/h a tudíž je správné, pokud kopíruje dráhu vozidel), ve stoupání vznikne cyklopruh.

Zastávka Krymská ve stoupání by byla oříšek. „Nulové“ řešení, by znamenalo nahnat cyklisty do tramvajových kolejí v poměrně výrazném stoupání, což by vedlo ke vzniku konfliktních situací. Uvažovalo se o vedení cyklostezky za zastávkou, nakonec ale zvítězil koncept „cyklistické vídeňské zastávky“. Cyklisté mají vyhrazený pruh na hraně nástupního ostrůvku, což jim umožňuje nechat se bezpečně předjíždět. Cestující čekající na zastávce pak mají k dispozici celý prostor vzadu, kde nestraší nějaké zábradlí, či jiný nevhodný prvek. Přijede-li na zastávku tramvaj, cyklista počká, až se vymění cestující, odpočine si, a pak pokračuje dál.

Soutěska

Na Francouzskou ulici už navazuje křižovatka s Ruskou a horní část Moskevské. Křižovatka nemá zvláštní řešení pro kola, s výjimkou předsunutých stání. Navazující úsek Moskevské s dvojicí protilehlých zastávek je úzký a nutí cyklisty klesat či stoupat v tramvajových kolejích. To je zde doporučeno piktogramy.

Místo už mám „najeté.“ Stoupáte-li, potom v dolní částí ani nebolí jet stále vpravo od kolejí a pustit se mezi ně až v zastávce. Jedete-li nahoru a chcete pokračovat Norskou a Chorvatskou, má smysl odbočit do Kodaňské. Vyhnete se zastávce, světelné křižovatce i stoupání v poměrně rušné Ruské. Dolů je jízda v kolejích naprosto v pohodě, pustíte-li to, psychopat, který by vás tam chtěl předjíždět, se nenajde.

Zastávky v „soutěsce“. Zde můžete buď odbočit vpravo do Kodaňské nebo se přesunou mezi koleje.

Dolní část soutěsky s právě malovanými piktogramy.

V prostoru pod soutěskou vznikly první stojany. Další tři budou následovat.


Zatáčka a rovinka

Zatáčka pod Vršovickým zámečkem byla v minulosti kopcem hrůzy dlážděné kočičáky, kterému se lidi vyhýbali strmým stoupáním v Holandské a přes park. Nyní už to není zapotřebí. Cyklopruh tu funguje přesně, jak má.

S klesáním je to složitější. Vyhrazený pruh rozhodně nemá šířku odpovídající tomu, že podél parkujících vytahujete rychlostí 30 – 40 km/h poměrně ostrou zatáčku. Nedostatečná šířka tohoto pruhu byla jedním z problémů, které jsme v průběhu přípravy připomínkovali, připomínka bohužel zapadla. V daných šířkových poměrech by možná bylo vhodnější cyklopruh v zatáčce zrušit a nahradit piktokoridorem — což by umožnilo zvolit si při jízdě bezpečný odstup od vpravo parkujících aut a případně zatáčku trochu „říznout“. V navazujícím přímém úseku už nedostatečně široký cyklopruh tolik nevadí.

Křižovatka se Sportovní je už v pohodě. Cyklopruh pokračuje přímo. Protože je následující část Moskevské zneprůjezdněna pro tranzit, bude drtivá většina aut odbočovat vpravo do Sportovní. Takže jen pozor na auta před vámi, před poměrně ostrým odbočením mohou ostře zpomalit.

Pokud jde o samotnou Sportovní ulici, tak ta na rekonstrukci teprve čeká. Protože jde o celoměstskou trasu A421 a přímou spojku od stezky podél Botiče do Vinohrad, bude velmi důležité, aby se zde ve stoupání vešel vyhrazený pruh.

Zatáčka: Nahoru paráda, dolů je cyklopruh úzký.

Celkový pohled na ulici pod zámečkem. V místě, kde je teď nový parčík, byla původně neforemná vydlážděná plocha. Za ním odbočka do Sportovní. Pravda, už to do ní nezalomíte 80…


Zastávky v dlažbě

Tramvajové zastávky Vršovické náměstí jsou z hlediska jízdy na kole nejméně zdařilým úsekem. Úsek, ze kterého je současně vyloučena tranzitní doprava, mohl být vyřešen lépe v mnoha aspektech. Nerozporuji to, že jsou tam kostky: To správně vyjadřuje, že tady se autem (až na výjimky) jezdit nemá. Jenže na kole ano, a to už řešení v potaz nevzalo.

Tramvajové zastávky mohly být přímo proti sobě nebo se míjet čelem — to by bylo bezpečnější pro lidi přecházející za tramvají. Cyklopruhy mohly být delší, nemusely by končit hned na začátku dlážděného úseku. Konečně, dlažební kostky mohly být položeny tak, aby se po nich dalo jezdit pohodlně. Ano, dá se po nich jezdit i teď, ale stojí to za starou belu.

Důvodem pro řešení bídné z hlediska veřejné i cyklistické dopravy, je umístění zásobovacích stání, která prostě musela být tam, kde jsou, nemohla být o dvacet metrů jinde. Samozřejmě, funkční to bude. V klesání to každý přehrká. Ve stoupání, které je ale právě zde spíš nezřetelné, si to nejspíš dost lidí bude objíždět po chodníku. Škoda tohoto nedotažení.

Cyklopruhy končí, začíná dlažba. Jako by následující blok navrhoval někdo jiný… Když v pásu pro zásobování zrovna nestojí dodávka, můžete pokračovat po obrubě, v zastávce stejně musíte mezi koleje.

Stojan u zastávek Vršovické náměstí. Uliční profil vypadá, jako by tu byl od roku 1900, ale není tomu tak. Původní kostky by byly rovnější.

Ještě jeden Street View pro srovnání, jak to tu vypadalo předtím. Jak vidno, i přes nějaké drobnosti je to nebe a dudy.


Dolní část

Dolní část Moskevské mezi Žitomirskou a Minskou už je zase v pohodě. Cyklopruhy, kočičí hlavy jen v parkovacích zálivech a hrdla vedlejších ulic snad neznemožní pozdější zřízení cykloobousměrek.

Zastávky na Čechově náměstí se teprve staví, i zde ale očekávám nedotaženost. Pro směr nahoru už se to vyrýsovalo. Právě zde přitom budou jezdit také autobusy, a zastávka bude často plná. Stoupací pás pro kola za zastávkou by nebyl problém, vešel by se a mohl fungovat — kdyby někde nevznikl požadavek „ochránit“ chodce na zastávce cca 80 metry dopravního zábradlí. Projektant si tedy mohl vybrat, jestli naštve chodce tím, že jim zabrání na zastávku dojít jinudy než dvěma prolukami v zábradlí, nebo tím, že po chodníku mezi stromy občas někdo prokličkuje na bicyklu. Z hlediska kvality veřejného prostoru je lepší prudit chodce bez opičárny v podobě 80 metrů zbytečného zábradlí.

Poznámka: Nemám nic proti tomu, zabezpečit, aby se lidi ze zastávky nevrhali pod bicykly, třeba zpoza reklamami olepeného přístřešku JCD. Pět metrů zábradlí by na to ale stačilo. Proč by ale bylo potřeba obehnat zábradlím tu zastávku celou, to mi bude možné vysvětlit jen těžko.

V dolní části ještě není hotovo, ale už se to klube. Pro kolo to bude v pohodě – tedy až na zastávky Čechovo náměstí…


Celkové zhodnocení

Možnost průjezdu na kole se rekonstrukcí Moskevské jednoznačně výrazně zlepšila. Z Moskevské se stala ulice, ve které je příjemné být a kterou je příjemné jet na kole. Klady zásadně převyšují nedostatky.

Hlavní přínos bude mít ale jednoznačně až kombinace s s Francouzskou. Stoupání ve Francouzské bylo vždycky nesmírně nepříjemné. Protažením cyklopruhu ale vzniká bezpečná trasa, použitelná v řadě případů i pro ty, kdo dnes trpí v Chorvatské nebo kličkují dlážděnými uličkami v okolí Krymské.

Jak hodnotíte rekonstrukci Moskevské z hlediska řešení pro jízdu na kole?

Výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

A docela na závěr pro vás mám jeden mapový kvíz: S cyklopruhem pod Zámečkem se otevírají různé možnosti jak od Botiče vystoupat nahoru do Chorvatské. Jezdím tuhle trasu poměrně často a nemohu se rozhodnout, kudy je to vlastně nejpříjemnější. Co si myslíte – které variantě byste dali přednost vy?

Vratislav Filler
Zakladatel mapy a webu Prahou na kole, předchůdců tohoto magazínu. Zaměřuje se analyticky na cyklistickou infrastrukturu, především v Praze. Je členem pražské cyklokomise, poradního orgánu Rady hl. m. Prahy. Působí jako dopravní expert ve spolku AutoMat. Vědecký pracovník zaměřený na přesné aplikace globálních navigačních systémů.

Jenda 29. 9. 2014, 09:14

Osobně jsem jezdil trasu „A“. I když už tam je cyklopruh, do kopce jedu fakt pomalu, tak proč zdržovat na silnici.

Mimochodem když už jsme u této části Prahy, jak jezdíte z Francouzské nebo Korunní na Nuselák? Problém je, že se nedá odbočit do Uruguayské.

Tomáš 29. 9. 2014, 10:02

Co se týče dlažby, tak u národní u toho nového domu položili v Purkyňově hladké kostky - vypadají dobře a ještě se po nich skvěle jezdí. Už jsem slyšel kritiku, že se do Prahy nehodí, ale já bych je osobně dal všude. Nevíte někdo něco o tom, co je to za kostky a jak se tam objevily?

Mimochodem, Vráťo, jak IPR tu rekonstrukci hodnotí, je celkově spokojen, nebo na tom taky našel nějaké mouchy?

Marek Turnovec 29. 9. 2014, 15:21

V sobotu jsem se byl také podívat (tak jsem aspoň Vráťu Fillera poznal i osobně :-).

Po Moskevské občas nahoru na Vinohrady jezdil i dříve, dlažební kostky sice nic moc, ale zase v místech kde byla silnice široká (nejvíc v té zatáčce přes spořitelnou) mně auta mohla objíždět docela dobře. Teď v pruhu a po asfaltu se ale jede daleko lépe. Tu trasu přes Heroldovy sady jsem možná kdysi použil jednou - ale asi je to proto, že když jedu domů, tak pak spíš potřebuji stoupat nahoru po Francouzské a jet nahoru Norskou nebo Estonskou by znamenalo nastoupat něco, co bych pak zase ztratil - protože křižovatka Francouzská x Moskevská x Ruská je myslím zase trochu z kopce.

Jenda: Proč se nedá odbočit do Urugayské? Já takhle právě docela často jezdím do práce - ze Slovenské najedu na Francouzskou, jedu po Francouzské a přes Urugayskou na Fügnerovo náměstí. Na Nuselák by to Lublaňskou také nebyl problém. Problém mám až když pak chci stejnou cestou jet zpátky - to už jsou jednosměrky nasázené trochu nepřátelštěji.

Koukám na to teď ještě na Street View a pravda, je tam shora značka přikázaný směr - rovně a vpravo a vlevo jako že ne. Ale zatím jsem s tím nikdy neměl problém a to tam občas třeba u přechodu stáli i nějací policajti. V protisměru Urugayskou nejedu, zákaz odbočení tam také není... Možná by se dalo tvrdit, že tyhle přikázané směry platí pro křižovatku Francouzská x Budečská, ale křižovatka Francouzská x Urugayská je vlastně až za tím - a tudíž ta předchozí křižovatka tu platnost předchozí značky (přikázaný směr) už pak vyruší...

Abych pravdu řekl, tak tu značku moc nechápu. Pokud někdo nechce, aby se shora do Francouzské zabočovalo do Urugayské, proč tam není zákaz odbočení? Proč třeba zákaz odbočení vlevo není na výjezdu ze Slovenské? Tam je značka "Přikázaný směr - vpravo" a každou chvíli tam někdo jede buď do Máchovy nebo po Francouzské dolů (a jak je to přes ten horizont, může to být i docela nebezpečné). Dokonce jsem tam takhle zabočovat jinam, než jim modrá značka přikazuje, viděl zahýbat i vozy Policie ČR (bez majáčku samozřejmě).

Tomáš: Nevím jak zrovna u toho Quadria nebo jak se to zrovna jmenuje, ale někde se to prý dělá tak, že se vezmou původní kočičí hlavy a prostě se obrousí nebo seříznou (hlavně asi na té horní hraně).

Marek Turnovec 29. 9. 2014, 15:23

Safra, teď vidím ty chyby a překlepy (dokonce i vypadlé slovo) - omlouvám se. :-) Možnost opravit svůj předchozí komentář (pokud by byl psaný po zalogování) by se celkem hodila.

pylma 1. 10. 2014, 23:59

Tak na odbočení doleva, přes koleje a ještě jinam než je přikázaný směr jízdy teda nemám koule... Spíš jsem přemýšlela, jestli by se tam nedalo elegantně odbočit nepřímo, ale nevymyslela. Takže v Sázavské najíždím na chodník, přes přechod a kousek po chodníku do Uruguayské. Je to škoda, jediný přestupek na jinak pohodlné a příjemné cestě z Riegráku na Pražského povstání.

Opačný směr je drsnější. Pravidelně přemýšlím, jak to zamýšlel tvůrce celoměstské cyklotrasy po sjezdu z Nuseláku. Nejdřív konec stezky kvůli vjezdu do oploceného čehosi, pak směrovka, která mi ukazuje, jak se dostat na I.P.Pavlova, ale není z ní zřejmé, zda se předpokládá jízda po chodníku nebo po silnici a značení nenapoví. Po zkušenostech už vím, že silnice je obousměrná. Každopádně je to jedno, protože na další křižovatce skončím na chodníku, v protisměru, nebo jediná legální možnost - na magistrále. Pravda, ta na Pavlák vede :-(.

Btw, přijde mi, že tady navrhovat nějaké namátkové zobousměrkovávání nemá moc cenu, že by to chtělo ucelený plán, který by vyřešil nejčastější směry a zobousměrnit jenom pár ulic.

Každopádně, s dětským vozíkem bych se na tuhle cestu nevydala ani v jednom směru.

Sorry, u zprávy z Prahy 10 je to dost offtopic, ale potřebovala jsem se svěřit.

vlákno 2. 10. 2014, 13:20

Je to tam fajn (už pár měsíců), původně jsem si myslel, že P10 se rozhodla testovat víceúčelový pruh, až teď vidím že to bylo plánované jako plnohodnotný cyklopruh. Mně osobně by nevadilo, kdyby to tam nevyznačili, protože teď to cyklistu nutí v tom jezdit, předtím jsem kolem těch parkujích aut mohl jet i normálně v pruhu.
Z těch tří tras nevím, ale bylo by dobrý nějakou trasu vychytat, je to zásadní tangenta. Holandská je prudká, ale zase klídek a pak přes park, moje elektrokolo má ale radši pozvolnější stoupání, takže bych jel Kodaňskou. Přes Ruskou ne, tam je o jeden semafor víc a dloouho se čeká.

vlákno 2. 10. 2014, 13:29

Aha, koukám ale, že se tam zas člověk vyhne semaforu v Norský. Tak to je otázka kudy :).
Já bych to viděl na zřízení cykloobousměru v Estonský, to by to řešilo. Ta ulice je strašně široká tak nechápu že to tam ještě není. Podnět na cyklisté sobě? Průjezd Heroldovy sady tam už někdo řeší.

Vratislav Filler 2. 10. 2014, 14:36

Na křižovatce Estonské a Ruské se nedávno předělával přechod, z hlediska zřízení cykloobousměrky je na nevhodné straně. Ledaže by ta cykloobousměrka byla atypicky vlevo, za parkujícími auty...

Vratislav Filler 2. 10. 2014, 14:38

pylma: Pro cestu od Nuseláku je od roku 2006 v plánu zobousměrnění Lublaňské až po Rumunskou. Praha 2 tomu ale klade pasivní odpor.
viz http://mapa.prahounakole.cz/misto/3182/?layers=_Pzefsmpucyr .

vlákno 2. 10. 2014, 17:16

Vráťa: Mně to tam přijde pořád hodně široké: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Praha_10_ulice_Ruska_x_Estonska_09_krt%C4%8D%C3%AD_u%C5%A1i.JPG
Asi se tam zajedu příležitostně podívat a zjistím možnosti průjezdu z Vršovic nahoru a dám to na cyklisty sobě ať si tam k tomu můžem psát.

Marek Turnovec 2. 10. 2014, 22:24

pylma: Mně to odbočení z Francouzské nijak drastické nepřijde. Jak jsem psal - kdyby někdo nechtěl, aby se tam odbočovalo, tak tam dají zákaz odbočení vlevo a ten tam není. A vesele tam odbočují i auta. Myslím si, že i místní z ulice by byli pěkně nakrknutí, kdyby je někdo třeba při cestě domů autem od Vršovic nutil jezdit povinně přes Mírák. Jak se teď dívám, v Blanické je totiž také přikázaný směr - pouze vpravo.

A technicky na kole je to velmi snadné - jedu po Francouzské, raději prostředkem pruhu, protože místy jsou tam takové ty bílé vystoupliny a kdyby mě chtěl někdo předjíždět, tak na to moc místa nemá a akorát by mě ohrožoval. Ale je to z mírného kopce, tak nikoho nebrzdím (maximálně auta, co tam chtějí taky). Podívám se za sebe - když jede tramvaj, tak se jí samozřejmě na koleje necpu a počkám pěkně těsně u kolejí - v křižovatce Urugayská x Blanická x Francouzská je už dost místa, aby mě auta mohla objíždět zprava. Pokud jede tramvaj zdola, také ji samozřejmě pustím - ale to můžu stát už na kolejích těch, co jezdí dolů - a uvolnit tak autům ještě víc místa.

Myslím, že ježdění na kole přes přechody a po chodnících je daleko větší zlo než toto. To vyvolává ve spoustě řidičů a chodců averzi vůči cyklistům. Zrovna tohle nedodržení "přikázeného směru" myslím skoro nikomu nevadí - dost lidí nejspíš ani neví, že tam na té křižovatce něco takového je (ani já si toho nikdy nevšiml - a to přes tu křižovatku jezdím tramvají přes 10 let - ale občas i autem - asi bych měl vrátit papíry).

Hlavně ale nechápu, co by na tom odbočení přes koleje mělo vadit. O blok výš - když bych vyjížděl ze Sázavské nebo Záhřebské, tak koleje klidně přejet můžu (při odbočení na Francouzskou vlevo).

Zkusím se na ty přikázané směry informovat na odboru dopravy Prahy 2 - ale asi raději až po volbách, teď asi nebudou mít chuť nic řešit. :-)

Sice téma článku je Praha 10 a tohle už je Praha 2, tak jsme lehce offtopic, ale pořád je to ještě Francouzská ulice a třeba to bude zajímat i někoho dalšího. :-)

Tomas 9. 10. 2014, 10:49

Nevíte někdo, proč se ty cyklopruhy už neudělají rovnou jakoby oddělené? Ne že by to bylo takto ošlivé, ale když už se to dělalo celé nové...

Vratislav Filler 9. 10. 2014, 14:58

Tomas: To je velká debata... Velmi krátce: chráněné řešení (Ala Kodaň) a pruhy za parkujícími auty by si vyžádaly více místa a vynutily by si větší omezení parkovacích míst před křižovatkami....

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat Moskevská
Krymská: vídeňská cyklozastávka
Praha,

Krymská: vídeňská cyklozastávka

27. listopadu. 2014, 1min. čtení18