Chráněné křižovatky v USA: 40 let stará novinka

Publikováno: 09. listopadu. 2015, 7 min. čtení
Autor: redakce
Publikováno: 09. listopadu. 2015, 7 min. čtení
Autor: redakce

Dnes přinášíme zkrácený překlad článku Marca Caswella z blogu Streetblog.org o chráněných stezkách a vlivných amerických cyklo-lobbistech. Dozvíte se o historii chráněných stezek v USA, které se realizují až nyní, především kvůli tamnímu vlivnému hnutí zastánců tzv. Vehicular Cycling –  ideje, že by cyklisté měli sdílet dopravní koridor s auty. Autorkou překladu je Iva Nevečeřalová.


Salt Lake City se chystá zavést „novinku“ v oblasti cyklodopravy, první „chráněnou křižovatku“ na území Spojených států. Toto řešení se inspirovalo holandským modelem křižovatek a jeho hlavním cílem je minimalizovat střety cyklistů s automobily. V USA jde o první křižovatku tohoto druhu, mohlo by se tedy zdát, že se jedná o zcela průlomovou novinku. Průlomovou snad, ale pohlédneme-li zpět do historie plánování cykloinfrastruktury v USA, je zřejmé, že tato idea rozhodně není nová. Na počátku sedmdesátých let byl tento typ „chráněných křižovatek“ uveden v každém americkém dokumentu zabývajícím se plánováním cykloinsfrastruktury. Přesto dodnes ani jedno americké město tento model nerealizovalo. Proč? Vysvětlení je překvapivě prozaické a je k němu třeba krátký historický exkurz.

intersectiondesigns

Toto nejsou moderní nákresy.

První moderní cykloopatření ve Spojených státech byla zavedena ve městě Davis v Kalifornii na podzim roku 1967. Jeden ze tří těchto prvních cyklopruhů byl oddělen od zbytku vozovky obdobným způsobem jako cyklistická část v aktuálně plánované „chráněné křižovatce“ v Salt Lake City. Ano, už tenkrát, v roce 1967. Po vzoru Davisu začala brzy města po celých Spojených státech improvizovaně zavádět nejrůznější typy cyklopruhů a cyklopásů, které si sama navrhovala. V odpovědi na tento živelný rozvoj cykloopatření publikovala Federální správa dálnic mezi lety 1972 a 1976 čtyři klíčové plánovací dokumenty obsahující diagramy a doporučení, která by městům měla pomoci vytvořit jednotný styl cyklopruhů. Tyto materiály si byly v mnohém podobné, ale s každým dalším dokumentem jasně sílil trend pohlížet na cyklisty spíše jako na motorová vozidla než na lidi.

davis_protected_lane

Žena jedoucí chráněným pruhem v Davisu, Kalifornie.

Jak hnutí městských cyklistů sílilo a formalizovalo se, koncept chráněných cyklopásů oddělených od zbytku vozovky byl pozvolna vytlačován hlasy těch, kteří prosazovali trasy pro kola neoddělené od automobilového provozu. V průběhu sedmdesátých let ovládli tito zdatní muži bez bázně před automobily většinu debat o tom, jak by měly vypadat městské cyklotrasy. Hlasy těch, kdo si netroufali jezdit na kole městem po rušných třídách hned vedle automobilů, byly přehlušeny těmito „automobilovými cyklisty“, kteří tvrdili, že mluví za všechny cyklisty. Průzkumy veřejného mínění přitom jasně ukazovaly, že tito „auto-cyklisté“ jsou v menšině. Téměř tři čtvrtiny lidí totiž v průzkumech uváděly, že považují oddělené cyklostezky za bezpečné pro cyklisty, zatímco obyčejné cyklotrasy označila více než polovina za nedostatečnou ochranu před automobily.

protection_ratings

Hodnocení jednotlivých cykloopatření.

Proč se výsledky výzkumů tak zásadně liší od názorů těch cyklistů, kteří připomínkují nebo oponují státní či oblastní dokumenty k cyklistické infrastruktuře? Čím to, že hlasy faktické menšiny nakonec v těchto dokumentech převážily? Aby se jejich názor prosadil, museli být do značné míry organizovaní (nejlépe v nějakých sdruženích či klubech) a rafinovaní. Podle Smithe Jr. [1976] jsou politicky aktivní (ve smyslu připomínkování strategických dokumentů apod.) cyklisté nadprůměrně mentálně i fyzicky zdatní s nadstandardními jízdními schopnostmi. Potřeby těchto cyklistů se ovšem od potřeb většinové populace mohou zásadně lišit.

Přestože strategické cyklo-dokumenty sedmdesátých let tíhly obecně čím dál více k „automobilistickému“ pojetí městské cyklistiky, ve všech byly obsaženy návrhy chráněných křižovatek, umožňujících cyklistům snadný a bezpečný průjezd. Křižovatka byla všemi dokumenty uznána za místo, kde hrozí největší nebezpečí střetu mezi cyklistou a řidičem motorového vozidla, a všechny tyto rané studie se vážně zabývaly tím, jak toto riziko minimalizovat. Zpráva FHWA z roku 1976, která ustavovala celonárodní standardy toho, jak by měly trasy pro cyklisty vypadat, označila „chráněné křižovatky“ za jedno z pěti možných řešení křižovatek pro cyklisty. Všechna čtyři zbývající řešení vrhnou cyklistu uprostřed křižovatky víceméně nechráněné do bezprostřední blízkosti automobilů – oproti tomu nabízí „chráněná křižovatka“, sestávající ze sofistikované kombinace vyvýšených ostrůvků s cyklopruhy a speciálního světelného značení, maximální komfort pro cyklisty, chodce i automobilisty a minimalizuje jejich vzájemné střety.

protected_intersection_70s

40 let starý design.

Přesto tento koncept křižovatek nikdy nebyl skutečně implementován a otestován. Proč? Zpráva z roku 1976 vysvětluje, že řešení segregovaných křižovatek nebylo nikdy blíže v praxi vyzkoušeno kvůli nedůvěře a námitkám ze strany americké cyklistické veřejnosti. Přestože v Evropě (zvláště v Holandsku) již toho času chráněné křižovatky úspěšně fungovaly a architektoničtí konzultanti se je léta snažili nabízet městům po celých Státech, potýkaly se s apriorní nedůvěrou a nepochopením velké části zainteresované veřejnosti [Smith Jr., 1976]. Jak došlo k tomu, že byl tento koncept najednou přijat? Stačilo, aby Nick Falbo připravil video, na němž ve 3D formátu názorně ukazuje, jak segregované křižovatky v praxi fungují. Ihned po uvedení tohoto videa začaly o segregovaných křižovatkách nadšeně mluvit desítky médií, představitelé měst tento koncept okamžitě pochopili a mají o něj velký zájem.

Takže zatímco američtí zastánci chráněných křižovatek napjatě čekají, jak bude jejich první vlaštovka fungovat v Salt Lake City v roce 2015, vězme, že nebýt nezájmu a nepochopení ze strany části cyklistické a politické reprezentace, mohly tyto křižovatky stát po celých Státech už více než čtyřicet let. Až díky moderním technologiím se podařilo tento starý koncept znovu oživit a doufejme, že se brzy rozšíří i na další vhodná místa.

  Vydání článku podpořilo Hlavní město Praha v rámci projektu “Cyklisté Praze.”

Komentáře k článku×

Jirka Kadlec 09. 11. 2015, 20:41

Na křižovatkách mám vždycky problém, kam se zařadit, chci-li jet po dvouproudé silnici přímo a pravý pruh je pouze pro odbočení vpravo. Někdy je na silnici i cyklopruh, ale velice často právě před křižovatkou cyklopruh končí, a je nahrazen pravým odbočovacím pruhem pro auta. Jaký je nejlepší postup ? Kam se mám jako cyklista zařadit, když naskočí červená ? (1) zůstat v pravém odbočovacím pruhu - auto za mnou si počká, (2) zařadit se do levého pruhu stejně jako ostatní auta, (3) zařadit se na dělící čáru mezi pravým a levým pruhem ?

vlákno 09. 11. 2015, 21:29

JK: Na některých křižovatkách, kde není zvláštní fáze pro pravé odbočení (napadá mě třeba Flora viz https://youtu.be/sJmSxHYtkPo?t=2m57s a https://youtu.be/ACskF4eDy4c?t=5m19s) je cyklista jedoucí přímo naveden značením do pravého odbočení.
Pokud zvláštní fáze vpravo je a svítí na ní i v přímém směru červená, tak se v odbočovacím přimknu co nejvíc vpravo, aby mě šlo objet (někde je ale málo místa a nejde to). Pokud má směr vpravo zelenou a přímý ne, tak zastavit nejde, pak se buď pokusím změnit pruh anebo holt musím zahnout doprava a vyřešit to nějak jinak (např. na Čechově mostě před Letnou najet na chodník a dál po přechodu), občas jde taky zařadit se před čekající auta rovně, zvlášť pokud je tam cyklobox.

josuk 10. 11. 2015, 10:26

Jirka: blokovat odbočující auta stáním v jejich pruhu je zbytečné a bezohledné, stání na dělící čáře je, myslím, hodně nebezpečné.. Pokud vidím, že červená právě padla, resp. vím, že v příštím okamžiku nepadne zelená, dostanu se mezi stojícími auty dopředu až na první místo, a dávám velký pozor, abych žádnou částí nepřesahoval pruh (ty rychlosti jsou někdy velké a nebezpečí zachycení taky). Pokud je pravděpodobné, že už bude zelená, zůstávám v proudu aut anebo musím mít připravené, kam se zařadím. (jinak přejetí plné čáry je v tomto případě přestupek! - resp. může být tak hodnoceno)

Brahma 10. 11. 2015, 10:54

Přijde mi, že být v pruhu pro odbočení doprava a chtít jet rovně je pro cyklistu poměrně nebezpečné. Všechna auta vás budou předjíždět a současně vám budou křížit cestu. Jak jim dáte najevo, že chcete jet rovně?
Na Dvorcích na výjezdu z Jeremenkové na nábřeží je křižovatka T. Díky husté intenzitě aut a tvorbě kolon je zde povolené odbočení vlevo z obou dvou pruhů. Vpravo jen z pruhu pravého. Jako cyklista se řadím pro odbočení doleva do pravého pruhu. Mohu pak jet křižovatkou vnějším obloukem a nechat se auty předjet kratším obloukem (zleva). Na křižovatce důsledně ukazuji autům za sebou, že budu odbočovat doleva. Nestavím se před auta, která blikají doprava. Přesto zde mívám problém s pravým hákem od aut za sebou. Ne s tím prvním hned za mnou, ten o mně ví, ale s tím dalším, který už mou signalizaci neviděl. Je třeba odbočovat a současně stále ukazovat doleva.

Mirek2 10. 11. 2015, 13:46

A není lepší se zařadit přímo mezi auta a vyhnout se tak pravému háku? Neříkám, že to jde vždy snadno (do kopce), ale zde (Jeremenkova) je to rovina. Sice tímto místem nejezdím, ale třeba ve zúžení u zastávky Malý Břevnov na Bělohorské se o to pokouším pravidelně
http://mapy.cz/s/msCg (značka 30 km/h)

Vratislav Filler 11. 11. 2015, 12:24

Na tomhle, co píšete, je nejhorší, že se to vůbec musí řešit. Správně by mělo být "mám svůj pruh/prostor jasně daný a i dítě je v něm schopné projet křižovatkou, aniž by muselo vymýšlet fičury a aniž by jej kdokoliv ohrozil."

Kuba Turek 12. 11. 2015, 02:18

Jasně že jedete v levém pruhu. Jinak byste udělal přestupek a zároveň zmátl řidiče za Vámi, což může vést k tomu, že Vás přejede.

Jenda 12. 11. 2015, 08:03

VF: Mně teda ten prostor přijde naprosto jasně daný. Co jasnějšího než pruhy se šipkami lze vymyslet?

Dokonce i bez ohrožení se dá projet. Horší je, když je v tom levém pruhu souvislá kolona. To si pak člověk dost dlouho počká. Když to vypadá fakt na dlouho, počkám si na červenou, přejdu přes přechod a zařadím se před první auto čekající v levém pruhu.

Brahma 12. 11. 2015, 14:40

Add Turek a Jenda:
Obecně se bavím se o problému pravého pruhu pro jízdu rovně a odbočení do prava. Tam jde o to, přesvědčit za mnou jedoucíh a vpravo odbočující auto, že pojedu rovně, aby mi nedal pravý hák.

Specielně se bavím o případu křižovatky tvaru T Jeremenkova a Podolského nábřeží. Na výjezdu z Jeremenkovy je místí úprava taková, že se točit doleva dá z pravého i z levého pruhu. Aut je tam vždy spousta a z levého pruhu odbočují do leva do levého pruhu nábřeží, kdežto z pravého pruhu odbočují také doleva ale do pravého pruhu silnice. Je pro kolaře jasně lepší skončit v tom pravém pruhu. Takže se stavím dopravého pruhu a točím doleva. Je to tam pravidlem, je to povolené povolené, ale ten pravý hák tam stále hrozí a dostávám ho tam. Naštěstí vozím zpětné zrcátko a kontroluju si to tam.

Jenda 12. 11. 2015, 16:24

Brahma: První komentář byl pravým jen doprava, levým rovně, a z toho vyplývající nutnost zařadit se do druhého pruhu, pokud chceš jet rovně.

Zkus se v tom pruhu postavit doprostřed, aby tě prostě nemohli předjet. Tak to většinou dělám (podle provozu), i když jsem připraven na nejhorší a rychle to zalomit nedobrovolně doprava.

Prot 12. 11. 2015, 17:52

Jenda: Co do legality to jasně dané je, to ano - ale není to jasně dané zvykově. Někteří cyklisti jezdí (proti pravidlům) v pravém pruhu, ačkoli pak jedou rovně. A naopak někteří řidiči situaci, kdy cyklista jede (správně) v levém pruhu uprostřed, interpretují jako že je schválně blokuje. Proto je to problém, jak píše VF...

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat
První Lego s cyklopruhem
Lifestyle,

První Lego s cyklopruhem7

04. ledna. 2021, 3min. čtení