Volby 2018: Postoj stran k cyklistické dopravě

Publikováno: 26. září. 2018, 1 min. čtení
Aktualizováno: 20. prosince. 2020
Publikováno: 26. září. 2018, 1 min. čtení
Aktualizováno: 20. prosince. 2020

Před dvěma týdny jsme za online magazín Prahou na kole rozeslali sadu deseti otázek sedmnácti zástupcům osmi politických stran, hnutí či koalic. Od šesti kandidujících subjektů jsme obdrželi odpovědi.

Mám-li to shrnout stručně, pokud by strany, které odpovědi zaslaly, měly na magistrátě většinu, nemusíme se v následujícím volebním období o rozvoj cyklistické dopravy bát. Jedná se o ČSSD, KSČM, Piráty, Prahu sobě, Spojené síly pro Prahu a Zelené.

Skutečnost je ovšem taková, že zástupci dvou významných kandidujících subjektů (ANO a ODS) své odpovědi neposlaly. Přitom se jedná o strany, u kterých by byl důsledně pozitivní postoj k cyklistické dopravě spíše překvapením (z náznaků současné kampaně, nebo dřívějších kroků jejich zástupců) a tím spíš by bylo dobré vědět, jak se tyto strany staví k méně rozdělujícím tématům (rekreační cyklostezky, investice, apod.).

Důvody pro nezaslání odpovědi mohly být rozličné – od prostého zapadnutí mailů od neznámého serveru, opomenutí v předvolebním shonu, přes nezájem o téma, až právě po snahu vyhnout se odpovědím na konkrétní otázky. A to jak proto, aby se případné pozitivní odpovědi nedaly vykládat jako závazky, tak proto, aby se strana neprojevila příliš zřetelně jako zaměřená proti rozvoji cyklistické dopravy či dokonce proti individuální volbě kola jako dopravního prostředku.

Několik dnů před vydáním článku jsme nicméně zástupcům těchto stran zaslali ještě urgence a budou-li ochotni odpovědět, rádi jejich odpovědi doplníme.

Shrnutí výsledků

Otázky se týkaly desítky cyklistických témat, jejich přesné znění najdete v předcházejícím článku. Souhrnné hodnocení najdete v následující tabulce. Většinu odpovědí doprovázelo další upřesnění, které dovolilo přiřadit odpovědi celkem spolehlivě na škálu „ano – spíše ano – částečně – spíše ne – ne“.

Téma /stranaČSSD (Irena Ropková)KSČM (Marta Semelová)Piráti (Viktor Mahrik)Praha sobě (Adam Scheinherr)Spojené síly pro Prahu (Jiří Pospíšil)Zelení (Ondřej Mirovský)
Dosažení cíle koncepce AnoAnoAnoAnoAnoAno
Investice 100 mil. ročněČástečněSpíše anoSpíše anoAnoAnoAno
Stojany 1000 ks. ročněAnoAnoAnoAnoAnoAno
Podmínky pro bikesharing v centruAnoAnoAnoAnoAnoAno
Jízda na kole v pěších zónáchSpíše neČástečněAnoAnoAnoAno
Cyklopruhy na hlavních ulicíchČástečněSpíše neSpíše anoSpíše anoČástečněAno
Údržba zanedbaných stezekAnoAnoAnoAnoAnoAno
Výkupy pozemků pod stezkamiAnoSpíše anoSpíše anoAnoAnoAno
Tlak na zřizování cykloobousměrekSpíše neČástečněAnoAnoSpíše neAno
Bezpečný průjezd centremAnoČástečněAnoAnoAnoAno
Celkové skóre75 %73 %93 %98 %88 %100 %

U předvolebních subjektů, které na e-mail neodpověděly, máme částečnou informaci o způsobu podpory cyklistické dopravy z předvolebních programů a otázky na podporu koncepce cyklistické dopravy, kterou jim položil spolek Auto*Mat (PNK je nezávislým projektem Auto*Matu, pozn. red.). Z odpovědí Petra Stuchlíka (ANO 2011) na otázky Auto*Matu vyplývá obecná podpora cyklistické dopravě, byť ve velmi nekonkrétní podobě.

Zajímavé je také podívat se, co jednotlivé strany říkají k cyklistické dopravě v předvolebních programech. Zde se Zelení drží platné koncepce, kterou chtějí splnit i přes několikaleté zpoždění, a zavazují se ke zřizování 20 km cyklostezek každý rok. Opatření pro cyklodopravu vyjmenovává obsáhle Praha Sobě, zmiňuje i cyklopruhy v místech, kde nesníží počet pruhů pro auta. Spojené síly pro Prahu a Piráti formulují podporu cyklodopravě stručněji, ale naprosto dostatečně, cyklostezky podporuje KSČM, velmi opatrně také SPD. ODS, ČSSD a ANO se o podpoře cyklistické dopravy v programech přímo nezmiňují. Citace z předvolebních programů naleznete v dodatku na konci článku.

A jak tedy politici přesně odpověděli na jednotlivé otázky?

1. Koncepce cyklodopravy

Otázka: Jste ochotni usilovat o dosažení cíle stávající městské koncepce rozvoje cyklistické dopravy, která počítá s dvoj- až trojnásobným podílem cyklistické dopravy na vykonaných cestách Pražanů oproti současnému stavu?

ČSSD – Irena Ropková: Ano. Podporuji rozvoj cyklistické dopravy v Praze.

KSČM – Marta Semelová: Ano. Jednou z nutných podmínek je také důsledný postih divokých řidičů motorových vozidel.

Piráti – Viktor Mahrik: Ano. Podpoříme smysluplné projekty pro rozvoj cyklistiky a vidíme v tom zásadní příležitost pro Prahu. Problémem není často zmiňovaná kopcovitost terénu, ale nedostatečná bezpečnost vyplývající z chybějících vyhrazených cyklostezek. Usilujeme o prodloužení souprav tramvají a vlaků, což by mělo zlepšit podmínky pro přepravu kol. Prověříme možnost navýšení kapacity petřínské lanovky. Pirátská strana nechce cestující nutit využívat určitý způsob přepravy, ale otevřít jim možnosti, ze kterých si budou moci vybrat.

Praha sobě – Adam Scheinherr: Ano. Cyklistiku vnímáme nejen jako zdravý životní styl, ale též jako velice přínosnou pro všechny obyvatele města. Každý cyklista, který vyjede namísto auta, se podílí nejen na snížení množství zdraví škodlivých látek v ovzduší, hluku, ale též zabírá oproti autům pouze minimum veřejného prostoru.

Spojené síly pro Prahu – Jiří Pospíšil: Ano. Podpora cyklistiky je jedním z bodů v našeho programu. Rádi bychom např. vybudovali „cyklomagistrálu“, která spojí okraje města s širším centrem a pomůže rozvinout pražskou cyklistickou dopravu.

Zelení – Ondřej Mirovský: Ano. Zelení dlouhodobě jako jediná strana plnohodnotně podporují rozvoj veřejné, pěší a cyklistické dopravy jako standardních a pro město blahodárných forem městské mobility. Cyklodoprava samotná je pak (právě v synergii s dopravou veřejnou i pěší) podle nás ekologický, zdravý a prostorově efektivní způsob dopravy pro pohyb po městě i mimo něj, který je již za v současnosti dosahovaných intenzit potřebné koncepčně všestranně podporovat. Zároveň si ale nemyslíme, že je cílem stanovovat si umělé a nesplnitelné cíle a nařizovat lidem, jak mají jezdit. Klíčovým indikátorem je pro nás naopak soustavné vytváření prostředí pro plnohodnotné zahrnutí potřeb cyklistů, ať již se jedná o legislativní rámec, moderní, spojitou a bezpečnou infrastrukturu nebo uměřenou propagaci. Pokud toto bude naplňováno, cyklodoprava se stane vyhledávanou a oblíbenou formou dopravy i rekreace. Pro to se dlouhodobě na všech politických úrovních snažíme dělat maximum.

Curych – ilustrační foto.

2. Investice

Otázka: Jste ochotni investovat do nové cyklistické infrastruktury každoročně částku odpovídající přibližně na úroveň odpovídající současnému podílu cyklodopravy na vykonaných cestách, tedy 100 mil. Kč ročně?

ČSSD – Irena Ropková: Částečně. Pokud bude v rozpočtu dostatek financí, pak plně podporuji rostoucí investice do cyklodopravy na 100 mil Kč ročně i více. Je však třeba si uvědomit, že Praze hrozí např. nedostatek míst v ZŠ a MŠ, míst v domovech pro seniory apod. A tyto investice jsou pro mne prioritní.

KSČM – Marta Semelová: Spíše ano. Za podmínky, že příslušné projekty budou dostatečně připravené.

Piráti – Viktor Mahrik: Spíše ano. Rádi bychom urychlili rozvoj cyklistické infrastruktury. Uvědomujeme si, že projekty z cyklodopravy mají velký význam i vzhledem k bezpečnosti účastníků provozu. Proto se nebráníme navýšení rozpočtu v případě, že budou přichystány smysluplné projekty.

Praha sobě – Adam Scheinherr: Ano. 100 mil. Kč by měla být standardní minimální částka. Je však nutné též zajistit, aby se cyklistická opatření realizovala nejen jako samostatné investice, ale byla vždy součástí rekonstrukcí ulic či všech dopravních projektů.

Spojené síly pro Prahu – Jiří Pospíšil: Ano. Město je obecně podinvestované, a proto bychom chtěli volné finanční prostředky využít k investování do dopravní infrastruktury včetně té cyklistické.

Zelení – Ondřej Mirovský: Ano. Dostatečný přísun prostředků do rozvoje cyklistiky byl již v tomto volebním období naší prioritou. Jsme hrdí na to, že jsme splnili slib daný voličům a podařilo se nám postupně dosáhnout navýšení investic do infrastruktury tak, že v letošním rozpočtu hlavního města Prahy je vyhrazeno na rozvoj cyklodopravy zajišťovaný TSK (Technická správa komunikací, pozn. red.) bezmála 100 mil. Kč. Další peníze jdou přímo městským částem a část investic zajišťují i přímo odbory magistrátu (OSI, OTV, OCP atd.). Toto investiční tempo chceme minimálně udržet i do dalších let v souladu s podílem cyklodopravy na vykonaných cestách po městě.

3. Stojany

Otázka: Jste ochotni zřídit každý rok 1000 nových městských stojanů na kola ve veřejném prostoru?

ČSSD – Irena Ropková: Ano. V místech kde bude po stojanech poptávka.

KSČM – Marta Semelová: Ano. Varšava to zvládla mnohem rychleji, proč by to nezvládla i Praha.

Piráti – Viktor Mahrik: Ano. Zřídíme tolik stojanů, kolik jich bude potřeba.

Praha sobě – Adam Scheinherr: Ano. Městské stojany chybí ale nejen ve vnitřním městě, ale i u vlakových zastávek, stanic metra atd. Aktuálně dokonce chybí stojan i na hlavním nádraží, to je potřeba napravit a součástí těch nejvytíženějších pak může být pumpička či základní nářadí pro běžnou údržbu kola.

Spojené síly pro Prahu – Jiří Pospíšil: Ano. Určitě ano, cyklistiku v Praze chceme podporovat, a proto jsme i pro zřizování městských stojanů na kola.

Zelení – Ondřej Mirovský: Ano. Další rozvoj odstavných stání pro kola je i nadále naší prioritou a budeme usilovat o zajištění instalace nových stojanů všude tam, kde je to smysluplné. Vnímáme zároveň problém se stojany v samém centru města a proto budeme jednat s MČ Praha 1 o možnostech, jak na jejím území instalaci dostatečného počtu stojanů zajistit.

4. Bikesharing v centru

Otázka: Jste ochotni vymezit bikesharingovým společnostem dostatek vhodných míst pro odkládání kol i v historickém centru?

ČSSD – Irena Ropková: Ano.

KSČM – Marta Semelová: Ano. Zásadní problém je na Starém Městě pražském vzhledem k příliš vysoké hustotě pěších návštěvníků a nedostatku volného prostoru pro kola.

Piráti – Viktor Mahrik: Ano. Bikesharingovým společnostem vymezíme dostatek vhodných míst, pokud to bude možné. Pokrýt klíčové stanice PID (Pražská integrovaná doprava, pozn. red.) by měl být základ. Dále by bylo vhodné přidávat lokality podle konkrétních potřeb.

Praha sobě – Adam Scheinherr: Ano. Musí se vytvořit jasná pravidla pro sdílená kola a to obzvláště pro historické centrum. Město též musí mít vlastní vizi, jakým způsobem chce do budoucna podporovat bikesharingové společnosti, kolik jich má na území města působit a zvážit též síť elektrokol.

Spojené síly pro Prahu – Jiří Pospíšil: Ano. My bychom chtěli do MHD integrovat bikesharing elektrokol, který by měl mít na starosti městský dopravní podnik. S vyhrazením vhodných míst nemáme problém, ovšem je nutné, aby nepřekážely místním obyvatelům nebo kolemjdoucím.

Zelení – Ondřej Mirovský: Ano. Bikesharing, neboli sdílení kol je při správné míře regulace a podpory schopno nabídnout obyvatelům i návštěvníkům Prahy další možnost, jak se komfortně a bezstarostně dopravovat po městě a pomáhá tak zvyšovat podíl ekologicky vykonaných cest po městě. Budeme se snažit nastavit pravidla pro bikesharing tak, aby tento byl dostatečně efektivní – tedy měl dostatečně hustou síť stanovišť, ale místa byla vybírána tak, aby nebyli obtěžováni místní obyvatele, nebo nebylo bráněno v pohybu osobám se sníženou schopností pohybu a orientace. Jednoduše shrnuto: Aby bikesharing nevytvářel nepořádek a další problémy na veřejných prostranstvích a naopak pomáhal rozvíjet kvalitní život ve městě.

Ilustrační foto: Rekola.

5. Pěší zóny

Otázka: Jste ochotni zachovat v pěších zónách v centru Prahy možnost jízdy na kole alespoň v rozsahu, který doporučuje Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu?

ČSSD – Irena Ropková: Spíše ne. Jsem proti úplnému zákazu kol v centru, je však potřeba hledat řešení, která co nejméně omezí chodce. Souhlasím s variantou časových omezení v době, kdy se na pěší zóně pohybuje hodně lidí a ohrožuje to bezpečnost.

KSČM – Marta Semelová: Částečně. Máme za to, že vzhledem k přílišné hustotě pěších návštěvníků je to problém speciálně na Staroměstském náměstí, resp. na celé Královské cestě. Za nutnou považujeme v pěších zónách v centru Prahy také citelně snížit povolenou rychlost cyklistů. Ohrožení pěších rychlými cyklisty je tam citelné.

Piráti – Viktor Mahrik: Ano. Jednou z našich priorit je zachování průjezdu centrem města pro cyklisty. V tomto ohledu doufáme, že se naší pirátské kandidátce podaří získat silný výsledek i na Praze 1, která letos musí získat normální vedení, které nahradí to současné.

Praha sobě – Adam Scheinherr: Ano. Dobře se žije ve městě, kde spolu chodci, cyklisté i řidiči aut vycházejí harmonicky a chovají se k sobě s respektem. Každý, kdo chce jezdit na kole, musí být vítán v celém městě, protože tak ulevuje autoprovozu a pomáhá, aby město bylo čistší a tišší. V neposlední řadě, i protože tyto zóny též protínají páteřní cyklotrasy, tak jsme pro zachování provozu kol.

Spojené síly pro Prahu – Jiří Pospíšil: Ano.

Zelení – Ondřej Mirovský: Ano. Zakázat jízdu na kole v celých oblastech historického jádra města byl hodně špatný nápad, prostě nesmysl a od začátku jsme podporovali občanské iniciativy i místní obyvatele v boji za zachování průjezdnosti centra města. Do budoucna je nicméně klíčové vyřešit uspokojivě soužití pěší a cyklistické dopravy v pěších zónách. Konkrétní řešení bude výsledkem debaty odborníků, politiků i veřejnosti, již budeme v dalším období rádi moderovat. Klíčovým v tomto ohledu bude též studie IPR Praha (Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, pozn. red.) na řešení hradebního korza, která by měla koncepčně řadu klíčových lokalit pro průjezd cyklistů centrem řešit a jejíž vznik jsme podpořili.

6. Integrační opatření

Otázka: Jste ochotni zajistit, aby TSK a jiné městské organizace ve svých investičních akcích i v rámci údržby vždy začleňovaly kvalitní a bezpečná řešení pro jízdu na kole ve vozovce?

ČSSD – Irena Ropková: Částečně. Ano tam, kde to nevylučuje charakter lokality a vozovky.

KSČM – Marta Semelová: Spíše ne. Problémem je otázka, kde lze kvalitní a bezpečné řešení pro jízdu na kole ve vozovce efektivně uskutečnit. Samostatný pruh pro cyklisty ala Vršovická ulice není vlídný ani k cyklistům, ani k ostatním účastníkům dopravy. Na silnicích se silným automobilovým provozem je to problematické, na slabě frekventovaných silnicích realizovatelné a zaslouží si naši podporu.

Piráti – Viktor Mahrik: Spíše ano. Preferujeme vyhrazené cyklostezky všude, kde to je jen trochu možné, protože bezpečnost cyklistů je v Praze zásadní problém.

Praha sobě – Adam Scheinherr: Spíše ano. Rekonstrukce ulic, či nové dopravní projekty by vždy měly být zpracovávány tak, aby jejich realizací vznikal kvalitní veřejný prostor pro pěší a zároveň možnost plynulé dopravy pro městskou hromadnou dopravu, cyklisty i automobily.

Spojené síly pro Prahu – Jiří Pospíšil: Částečně. Ano, ale obdobná řešení nesmí narušovat plynulost dopravního provozu.

Zelení – Ondřej Mirovský: Spíše ano. Městské organizace mají v souladu s platnými usneseními RHMP za úkol cyklodopravu plnohodnotně začleňovat a dle našich informací se to v zásadě již děje, ač je vždy co zlepšovat. Za poslední 4 roky jsme v tomto ohledu odvedli velký kus práce poté, co byla podpora cyklodopravy několik let pod kuratelou konkurenčních politických stran v zásadě na bodu mrazu. Konkrétní řešení ale často nezávisejí pouze na přání politiků či projektantů, ale podléhají připomínkám Policie ČR a schválení nezávislého silničního správního úřadu. S novými možnostmi a požadavky na cyklistická opatření se úřady sžívají pozvolna a často výsledky odpovídají ochotě jednotlivých lidí. I nadále tak bohužel vznikají přerušovaná cykloopatření. Děláme ale vše pro to, aby kvalitních a souvislých opatření přibývalo a budeme v tom v následujícím období pokračovat.

7. Údržba

Otázka: Jste ochotni zlepšit údržbu stávajících cyklostezek a městských cyklotras (úklid listí, prořezávání zeleně) a provést nutné opravy úseků, které jsou ve špatném stavu, všude, kde jsou ve správě městských institucí?

ČSSD – Irena Ropková: Ano.

KSČM – Marta Semelová: Ano. Řádná péče o cyklostezky a cyklotrasy by měla být povinností správců těchto komunikací. Nutné je po nich řádnou péči o cyklostezky a cyklotrasy důsledně vymáhat.

Piráti – Viktor Mahrik: Ano. V dobrém technickém stavu by měly být všechny komunikace, nejen cyklostezky. Usilujeme o změnu řízení údržby komunikací TSK.

Praha sobě – Adam Scheinherr: Ano. Tyto investice nebudou zásahem do rozpočtu hlavního města a přitom mohou snadno vylepšit infrastrukturu, která je využívána nejen pro dopravu po městě, ale též pro volnočasové aktivity občanů.

Spojené síly pro Prahu – Jiří Pospíšil: Ano. Samozřejmě. Jak již bylo řečeno dopravního infrastruktura je podinvestovaná a má vnitřní dluh. Výjimku bohužel netvoří ani cyklostezky.

Zelení – Ondřej Mirovský: Ano. Již v současné době jsou na údržbu cyklostezek vyhrazeny peníze v rámci rozpočtu TSK. V dalším období se postaráme o to, aby se údržba stezek dále koncepčně zlepšovala směrem ke standardům známých z vyspělých cyklistických zemí. Tedy byly zajištěny dostatečné materiální i odborné kapacity pro výkon této činnosti.

8. Pozemky

Otázka: Jste ochotni úseky celoměstských cyklotras, které jsou ve správě městské části nebo v soukromém vlastnictví, převést do správy magistrátu, případně je vykoupit, aby bylo možné je udržovat a případně opravit?

ČSSD – Irena Ropková: Ano. Tam kde to bude možné v mezích zákona (např. majitel musí souhlasit s posudkovou cenou).

KSČM – Marta Semelová: Spíše ano. Jsou tu dva mlýnské kameny. Na jedné straně hlavní město, které se o komunikace nejen cyklistické mizerně stará, na druhé straně často zjevně nedostatečné rozpočty městských částí. Mezi nimi je volba opravdu obtížná, navíc různé městské části jsou různě chudé, resp. bohaté. Pokud jde o vlastnictví pozemků pod cyklistickými cestami, máme za to, že je nutné je vykupovat, stejně jako pozemky pod silnicemi a jinými komunikacemi, resp. nevyřešené vlastnictví pozemků přináší problémy.

Piráti – Viktor Mahrik: Spíše ano. Na toto téma je potřeba vést širší diskusi, objevují se i návrhy na převod správy komunikací z TSK na městské části. Je potřeba najít řešení, které by většině zúčastněných vyhovovalo a fungovalo.

Praha sobě – Adam Scheinherr: Ano. Primárně se zaměříme na problémové úseky, kde je správa zanedbávána, či kde není zajištěn průjezd z majetkoprávních důvodů.

Spojené síly pro Prahu – Jiří Pospíšil: Spíše ano. V určitých případech jsme ochotni po obdobném řešení sáhnout.

Zelení – Ondřej Mirovský: Ano. Výkupy pozemků jsou zvláště ve městě s tak vysokými cenami pozemků a tlakem na jejich exploataci věc velmi náročná. Nebojíme se však tohoto úkolu a chceme v dalším období – v souladu s naším programem na zajištění kvalitního fungování veřejného sektoru a státní správy – zajistit koncepční narovnávání majetkoprávních vztahů nejen pod cyklostezkami, ale i pod běžnými ulicemi a silnicemi tak, aby vlastnictví veřejností užívaných prostor bylo logicky maximálně sjednoceno pod veřejné instituce.

9. Cykloobousměrky

Otázka: Jste ochotni podpořit na městských částech zřizování cykloobousměrek tak, že finančně a metodicky pomůžete s jejich realizací, a současně budete jejich zřízení vyžadovat?

ČSSD – Irena Ropková: Spíše ne. V některých místech je to nebezpečné, ponechala bych v kompetenci MČ, která nejlépe zná podmínky dané lokality.

KSČM – Marta Semelová: Částečně. Metodicky ano, byť řídit by mělo hlavní město. Konkrétní podmínky pro cykloobousměrky se liší lokalita od lokality. Jsme připraveni je podpořit jen tam, kde to nebude výrazně kontroverzní.

Piráti – Viktor Mahrik: Ano. Metodická podpora by měla být samozřejmostí, jinak je potřeba řešit konkrétní projekty. Jedná se o částky, které by pro MČ neměly být problémem. Pokud to nefunguje, tak je problém spíše jinde, než v penězích.

Praha sobě – Adam Scheinherr: Ano. Ve světě jsou cykloobousměrky běžné, neomezují dopravu a jsou bezpečné, protože na sebe cyklista i řidič dobře vidí. I v Praze jsou místa, kde už dobře fungují a nyní dokonce soud rozhodl, že např. zrušení cykloobousměrek v Karlíně nebylo odůvodněné. Některé jednosměrné ulice jsou totiž na dvě auta příliš úzké, ale na jedno auto a prostor pro průjezd kola široké dostatečně.

Spojené síly pro Prahu – Jiří Pospíšil: Částečně. V zřizování cykloobousměrek budeme městským částem určitě k dispozici, ale jak bylo řečeno, jsou v jejich kompetenci, tudíž je zřizování primárně na nich.

Zelení – Ondřej Mirovský: Ano. Cykloobousměrky jsou levný efektivní nástroj, jak rozvíjet podmínky pro lidi na kole v oblastech dopravácky dosud přizpůsobených jen potřebám aut, a to především v koordinaci s rozvíjením zón 30 km/h v rezidentních ulicích a kultivací veřejného parkování.

10. Bezpečný průjezd centrem

Otázka: Jste ochotni zahájit přípravu bezpečného průjezdu cyklistů přes centrum Prahy mezi slepými konci povltavské cyklostezky A2?

ČSSD – Irena Ropková: Ano.

KSČM – Marta Semelová: Částečně. Praha disponuje jen komplexním generelem rozvoje dopravy z roku 1986, který je absolutně neaktuální. V prvé řadě je nutné vypracovat nový komplexní generel rozvoje dopravy v hlavním městě Praze, který by výrazně akceptoval též cyklistickou dopravu. Teprve poté lze začít hledat bezpečný průjezd cyklistů přes centrum Prahy. Bohužel ani končící volební období nepřineslo víc než chaos v rozvoji pražské dopravy, resp. žádnou koncepci. Nejen dopravy cyklistické.

Piráti – Viktor Mahrik: Ano. Jednou z našich priorit je průjezd centrem města pro cyklisty. Touto problematikou bychom se tedy rádi v příštím období věnovali, byť nalézt funkční řešení nebude lehké.

Praha sobě – Adam Scheinherr: Ano. Průjezd skrz centrum je dnes velice komplikovaný a neobejde se bez vysokého dopravního stresu. Cyklostezka A2 je přitom páteřní a neměla by tedy být nikde přerušována.

Spojené síly pro Prahu – Jiří Pospíšil: Ano, jsme.

Zelení – Ondřej Mirovský: Ano. Řešit tento problém nebude jednoduché, neboť je potřeba udělat odvážná rozhodnutí ohledně investičně poměrně náročných akcí a změnit a zefektivnit organizaci dopravy v centru města. Toho je potřeba dosáhnout na základě veřejné diskuse a většinové politické shody, která v tomto volebním období bohužel dosažena nebyla.

11. Obecné vyjádření k cyklodopravě

ČSSD – Irena Ropková: Rozvoj cyklistické dopravy v Praze má moji podporu. Sama po Praze ráda na kole jezdím, i když osobně preferuji spíše trasy mimo hlavní silniční síť.

KSČM – Marta Semelová: Náš postoj k rozvoji cyklistické dopravy je pozitivní. Máme za to, že podmínky pro rozvoj cyklistické dopravy v Praze jsou i nadále nevyhovující, že hlavní město jednak dopravu rozvíjí chaoticky bezkoncepčně, jednak velmi draho, jednak cestou i velkých, značně kontroverzních a neprioritních staveb dopravní infrastruktury, víc by se mělo investovat do veřejné a cyklistické dopravy.

Piráti – Viktor Mahrik: Cyklistika je jednou z oblastí, kde naše metropole výrazně zaostává za zahraničím. Troufneme si tvrdit, že to je i jeden z důvodů, proč je Praha v kvalitě života až na 69. místě z 231 metropolí. Problémem není jen často zmiňovaná kopcovitost terénu, ale také nedostatečná bezpečnost vyplývající z chybějících vyhrazených cyklostezek. Cyklistika je proto jedním z významných témat, kterým se věnujeme. Usilujeme o prodloužení souprav tramvají a vlaků, což by mělo zlepšit podmínky pro přepravu kol. Vypracujeme studii proveditelnosti pro navýšení kapacity lanovky na Petřín. Budeme usilovat o zajištění dostatku ploch pro odstavování kol.

Praha sobě – Adam Scheinherr: Podpora cyklistiky by ve městech měla být prioritou. Města, kde jsou kola standardním dopravním prostředkem patří dle celosvětových statistik k místům, kde by nejvíce lidí chtělo prožít svůj život. Cyklistika není náročná pro městský rozpočet v budování infrastruktury, či zajištění její údržby. Naopak vede k zlepšení zdraví nejen přímo cyklistů, ale všech občanů v důsledku zlepšení kvality ovzduší a snížení hluku. Tyto ukazatele by měly být zásadními faktory při rozhodování politiků. V Praze je jedna z nejvyšších koncentrací znečištění ovzduší v republice a dle měření je způsobeno většinově právě emisemi z automobilů. Tento fakt nesmíme nechat stranou, obzvláště, když každý rok na 500 občanů hlavního města předčasně zemře v důsledku nemocí způsobených právě znečištěním ovzduší (hlavně kardiovaskulární onemocnění). Podpora cyklistiky, pěší a městské hromadné dopravy je proto důležitá z hlediska udržitelné mobility celého města. Naopak budování infrastruktury pro automobily a podobné investice by měly být zaměřeny hlavně na odklon transitní automobilové a kamionové dopravy z města a míst, kde je vysoká hustota zalidnění.

Spojené síly pro Prahu – Jiří Pospíšil: Cyklistickou dopravu v Praze chceme maximálně rozvíjet, rádi bychom proto cyklomagistrálou spojili okraje města s centrem a Pražanům tak cestování na kole usnadnili. Zároveň si uvědomujeme, že je kromě dopravní infrastruktury potřeba rozvíjet i podpůrnou infrastrukturu typu stojanů na kola v centru města atd. Jedním z našich programových bodů je i rozvoj bikesharingu elektrických kol, který bychom chtěli integrovat do MHD.

Zelení – Ondřej Mirovský: Prosadili jsme přijetí usnesení RHMP č. 55/2016 ke spolupráci při rozvoji cyklistické dopravy, které dosud nejkomplexněji řeší požadavky na rozvoj městské cyklistiky. Rada také aktualizovala cyklistický generel dle požadavku městských částí a magistrát vypracoval nový standard cyklotras na území města. Dle těchto dokumentů mají standardně všechny složky města za úkol cyklodopravu adekvátně zohledňovat a zajišťovat její rozvoj. Na parlamentní úrovni došlo k významné aktualizaci zákona o provozu na pozemních komunikacích, kterou jsme podpořili a jež již nyní umožňuje v zásadě souvislou integraci cyklodopravy do veřejného prostoru.
Naším cílem je i nadále cyklodopravu rozvíjet plně v souladu s možnostmi finančními legislativními a dalšími tak, aby se tento druh dopravy stal dle podmínek a v synergii s ostatními módy přepravy lidí i zboží plnohodnotným způsobem dopravy a měl své vymezené místo tak, jako je tomu například v Nizozemsku, Dánsku, Francii nebo ve Švýcarsku. Tyto země si musíme brát za vzor a přejímat kvalitní a prověřená řešení. Řada věcí se již povedla, řada věcí udělat zbývá, ale jsme optimisté a věříme, že se dlouhodobé zaostávání cyklistické dopravy oproti výše zmíněným zemím podaří snížit a i my se budeme moci pochlubit bezpečnou a komfortní cyklistickou infrastrukturou, kterou je zcela přirozené a hlavně zábavné používat.

Dodatek: Cyklodoprava v předvolebních programech

Následující výstup vychází z analýzy vybraných předvolebních programů, kterou váš autor dělal pro spolek Auto*Mat. Celková analýza kapitol dopravy, územního rozvoje a životního prostředí je zveřejněna na stránkách Auto*Matu.

ANO 2011 (program)

Pozn. red.: Cyklistická doprava není v programu zmíněna. Jsou slibovány lávky pro pěší.

 • Postavíme lávku z Holešovic do Karlína. (2022)
 • Postavíme novou lávku v Tróji. (2022)

ČSSD (program)

Pozn. red.: Cyklistická doprava není v programu zmíněna.

ODS (program)

Pozn. red.: Cyklistická doprava není v programu zmíněna.

KSČM (program)

 • Podpoříme výstavbu cyklistických komunikací oddělených od automobilového provozu.

Piráti (program)

 • Prosadíme budování nových cyklistických magistrál, které umožní bezpečný a rychlý provoz cyklistů beze strachu, že se střetnou s auty. Důležité je, aby cyklostezky byly osvětlené veřejným osvětlením, což umožní jejich využívání i mimo sezónu.
 • Připravíme stojanový program a budeme rozvíjet spolupráci města s poskytovateli sdílení kol. V oblasti bikesharingu je třeba zajistit, aby odstavená kola neobtěžovala chodce.
 • Budeme budovat nová propojení na místě historických polních cest. Tím zajistíme pohodlné propojení i okrajových městských částí.

Praha sobě (program)

 • Rychlá zlepšení pro cyklisty – Odstraníme nejproblematičtější místa cyklostezek. Prioritně budou provedeny ty úpravy, kde jen malými úpravami lze dosáhnout velkého zvýšení komfortu pro cyklisty i pro všechny ostatní.
 • Efektivní a bezpečné využití šířky ulic – Cyklostezky/Cyklopruhy nemusí vznikat zrušením jízdních pruhů pro automobily. Naopak, jsou ulice, kde jízdní pruhy jsou dostatečně široké, aby zde při zachování prostoru pro automobily vznikl bezpečný oddělený prostor pro cyklisty. Cyklisté se tak nebudou plést mezi auta a blokovat je nižší rychlostí.
 • Volný průjezd vhodnými jednosměrkami pro cyklisty – Vznik cykloobousměrek. Dle praxe u nás i ve světě cykloobousměrky neomezují automobilovou dopravu a mohou bezpečně vznikat na místních ulicích.
 • Pouliční cykloopravny – Nejvytíženější stojany pro kola vybavíme základním nářádím pro opravu kola.
 • Z Holešovic do Karlína po lávce – Zrealizujeme projekt lávky z Holešovic do Karlína, který jsme iniciovali v Praze 7, a zlepšíme tím propojení těchto dvou městských částí pro pěší a cyklisty.
 • Kolo v městské hromadné dopravě všude zdarma – Zařídíme možnost přepravy jízdního kola zdarma na všech úsecích tramvají a vlaků v rámci PID.
 • Koordinace projektů pro pěší, bezbariérovost, cyklisty – Sjednotíme projekty pro pěší, cyklisty, bezbariérovost (BESIP) a zastávky MHD: tyto investice jsou vynakládány s podobným cílem, ale zohledňují pouze např. pěší nebo naopak pouze cyklisty, proto by týmy, rozpočty a cíle těchto projektů měly být společné.
 • Promenáda od Hostivaře po Vršovice. – Po rekonstrukci železnice mezi Hostivaří a Vršovicemi vybudujeme promenádu (pěší+cyklo) po bývalém tělese dráhy z Edenu, přes Strašnice na Zahradní město.

SPD (program)

 • Jsme pro vybudování cyklostezek a podpoříme jejich další rozšíření, ale pouze na místech, kde to je technicky možné a dává to smysl. Připravíme plán cyklostezek pro jednotlivé části Prahy. Občané si je odsouhlasí formou minireferend.
 • Postavíme přes Vltavu lávku pro pěší a cyklisty, která spojí rychle se rozvíjející části Karlín a Holešovice.

Spojené síly pro Prahu (TOP09 & Starostové a nezávislí) (program)

 • Podporujeme cyklodopravu a budování nových cyklistických tras a parkovacích stánků pro kola. Zajistíme, aby byla Praha průjezdná a mohly se tak využívat návazné cyklotrasy.
 • Vytvoříme bezpečné koridory pro cyklodopravu pro průjezd centrem Prahy.

Zelení (program)

 • Naším cílem je posílení cyklistické dopravy až na sedmiprocentní podíl v pražské dopravě do roku 2020. Cestou k tomuto cíli je zajištění bezpečnějšího průjezdu cyklistů na dvaceti křižovatkách v Praze každý rok, zavedení celoměstského systému sdílení kol a instalace nových stojanů v ulicích.
 • Každý rok vybudujeme nové cyklostezky v délce minimálně dvacet kilometrů.

Poznámka: Autorem úvodní fotografie je Martin Strachoň / Wikimedia Commons.

Vratislav Filler
Zakladatel mapy a webu Prahou na kole, předchůdců tohoto magazínu. Zaměřuje se analyticky na cyklistickou infrastrukturu, především v Praze. Je členem pražské cyklokomise, poradního orgánu Rady hl. m. Prahy. Působí jako dopravní expert ve spolku AutoMat. Vědecký pracovník zaměřený na přesné aplikace globálních navigačních systémů.

josuk 26. 9. 2018, 14:06

Dobrá práce!
Stejně však nevím, koho volit.. :-(
mimochodem ČSSD v programu cyklistickou dopravu MÁ! A to hřebíček do její rakve v podobě MHD zdarma! ;-)

zangief 26. 9. 2018, 14:12

V bodě 6 - integračních opatřeních se Semelovou (snad poprvé) souhlasím. V zájmu podpory městské cyklistiky bych raději slyšel dotaz, zda jsou ochotni zajistit kvalitní jízdu na kole ideálně zcela oddělenou od motorového provozu, jen tam kde to nedovolí šířka ulice přistupovat k cyklopruhům.
Ve většině případů by bylo mnohem bezpečnější a atraktivnější plácnout ten metr široký pruh pro cyklisty na chodník a případně mírně stavebně zúžit jízdní pruh. Jenže namalovat přerušovanou čáru na kraj silnice je mnohem levnější a stejně se můžete kasat že podporujete rozvoj cyklistiky.
Vršovická ulice je krásný příklad. Cyklopruh je přerušen v každé křižovatce a s každou tramvajovou zastávkou. Přitom ulice je k jízdě na kole ideální.

Martin Š. 26. 9. 2018, 16:00

Super, děkuji za průzkum, moc pozitivní čtení. Doufám, že se to všechno podaří prosadit. Podle volebních průzkumů na tom Piráti ani Praha sobě nebudou špatně, takže podle mě už s velkými šancemi můžeme těšit na zlepšení cyklodopravy v Praze (minimálně oproti současnému vedení), vypadá to, že tyto strany budou mít součet hlasů cca 30 %.

Jenda 27. 9. 2018, 00:15

zangief: Proboha, hlavně dělejte takové věci pouze pokud nebude povinné je využít (a to ani prakticky, tj. nebude nikdo říkat „proč proboha nejede po cyklostezce“). Počmáraných chodníků s pletoucími se chodci a s blbě vyřešenými přednostmi si užívám dost. A ta Vršovická je na to taky krásný příklad, dá se tam v pohodě jet 30 km/h+, na chodníku zpomalíte dopravu na polovinu.

Brahma 27. 9. 2018, 09:33

Dovoluji si připomenout, že radnici Prahy 1 ovládá TOP09 v čele s panem Lomeckým. Odpovědi pana Pospíšila mi v konfrontaci se stanoviskem radnice Prahy1, řízené jeho spolustraníkem, připadají jako z jiného světa.

vlákno 27. 9. 2018, 10:23

https://volebnikalkulacka.cz/cs/praha-2018
taky dobrá věc pro orientaci, i ty odpovědi jednotlivých stran

zangief 29. 9. 2018, 10:50

Já ale neříkám, ať se bezhlavě nakreslí čára na chodník. Třeba mezi Kubání a Edenem je tramvajový pás nepochopitelně široký a zbytečně zabírá místo širšímu chodníku nebo nějaké stezce.
Řešení jako na Vršovické prostě nové cyklisty do ulic nepřitáhnou. Vám jako nadšencovi je to možná jedno-víc místa pro vás, ale já bych skutečně rád viděl jak počet cyklistů v Praze roste.

Tomáš 1. 10. 2018, 11:27

Pokud bude mít Praha sobě a Piráti 30 %, tak koalici neposkládají, budou k tomu potřebovat ještě Zelené (kterým bych s podporou cyklistiky věřil nejvíc a myslím ,že hlas pro ně je nejvíc plátný, protože když se tam nedostanou, Piráty a Prahu sobě to dost oslabí)... a možná asi ještě Topku. Pokud zavládne naopak koalice ANO+ODS+Spojené síly, tak to bude dlouhá zima...

Jen jsem zvědavý, zda to opravdu bude po volbách takto přehledné.

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat Volby 2018