Otázky představitelům politických stran – 2018

Publikováno: 06. září. 2018, 1 min. čtení
Aktualizováno: 20. prosince. 2020
Publikováno: 06. září. 2018, 1 min. čtení
Aktualizováno: 20. prosince. 2020

Stejně jako před čtyřmi lety, i letos jsme před volbami zaslali zástupcům politických stran a koalic sadu otázek na konkrétní způsob, jakým chtějí podporovat v Praze rozvoj cyklistické dopravy. Otázky zveřejňujeme v předstihu, také jako inspiraci pro ty z vás, kdo se chtějí zeptat na podporu cyklodopravy konkrétních kandidátů.

Jmenovitě jsme oslovili celkem 17 zástupců těchto osmi stran: ANO 2011, ČSSD, KSČM, ODS + Svobodní, Piráti, Praha sobě, Spojené síly pro Prahu (TOP09 + STAN) a Zelení. Přitom u ANO 2011 a SPD se nám zatím nepodařilo najít mail na leadera kandidátky, pokusíme se je oslovit dodatečně. Politické strany, které nebyly za strany Prahou na kole přímo osloveny, nám mohou odpovědi na otázky posílat mailem na adresu redakce@prahounakole.cz , a to do pátku 14. září.

Důvod pro otázky

V Praze se na kole pravidelně pohybují statisíce Pražanů. Cyklistická doprava ale není pro většinu elektorátu prioritou, o čemž svědčí i její vágní pojetí ve zveřejněných předvolebních programech. O to spíš je jasné vyjádření před volbami potřeba. Otázky jsou pak zformulované tak, aby na ně bylo možné odpovědět ano/ne a strany podle míry podpory cyklodopravy jednoduše seřadit. Po zkušenostech z předchozího dotazování se také obracíme u jednotlivých stran na více osobností, postoj k cyklodopravě se totiž může velmi lišit i v rámci jedné politické strany.

Položené otázky

1.
Jste ochotni usilovat o dosažení cíle stávající městské koncepce rozvoje cyklistické dopravy, která počítá s dvoj- až trojnásobným podílem cyklistické dopravy na vykonaných cestách Pražanů oproti současnému stavu?

Koncepce byla schválena v roce 2010, předpokládá dosažení 5-7% podílu na vykonaných cestách v sezóně do konce roku 2020. Tohoto cíle nebude reálně dosaženo, je ale možné usilovat o něj v delším časovém horizontu, například do roku 2025. Současný podíl cyklistické dopravy na cestách Pražanů jsou cca 2 %.

2.
Jste ochotni investovat do nové cyklistické infrastruktury každoročně částku odpovídající přibližně současnému podílu cyklodopravy na vykonaných cestách, tedy 100 mil. Kč ročně?

V letech 2012-2014 se výše investic pohybovala kolem 25 mil. Kč za rok, v letech 2015-18 rostla k cca 80 milionům, na další dva roky jsou připravené investiční akce v rozsahu přesahujícím 100 mil. Kč za rok. Podíl cyklodopravy v sezóně je cca 2,0 %, celoroční průměr může být kolem 1,5 %, celkové dopravní investice jsou dlouhodobě kolem 6-8 mld. Kč.

3.
Jste ochotni zřídit každý rok 1000 nových městských stojanů na kola ve veřejném prostoru?

V rámci existující celoměstské akce “stojany” vzniká každý rok několik stovek stojanových hnízd, v roce 2017 to bylo cca 700 ks. Na řadě míst, zejména ve vnitřním městě, ale stále chybí.

4.
Jste ochotni vymezit bikesharingovým společnostem dostatek vhodných míst pro odkládání kol i v historickém centru?

V centru je i pro bezstanicové bikesharingy vhodné umisťovat kola pouze na vybraná místa, kde nepřekážejí, lokality by ale od sebe měly být vzdáleny jen několik stovek metrů. Vyhrazení prostoru pro bikesharingová kola pouze u stanic metra či cyklostezek je zcela nedostatečné řešení.

5.
Jste ochotni zachovat v pěších zónách v centru Prahy možnost jízdy na kole alespoň v rozsahu, který doporučuje Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu?
Dle usnesení ze 4. 9. 2018. Jde o klíčové cyklistické průjezdy centrem, jmenovitě přes náměstí Republiky, ulice Na Příkopě, 28. října, a propojení Josefova s Ovocným trhem přes Staroměstské náměstí. Na Královské cestě a v blízkém okolí by bylo možné jízdu na kole časově omezit.

6.
Jste ochotni zajistit, aby TSK a jiné městské organizace ve svých investičních akcích i v rámci údržby vždy začleňovali kvalitní a bezpečná řešení pro jízdu na kole ve vozovce?

Jmenovitě jde o souvislé vedení cyklistů skrz křižovatky formou nepřerušeného cyklopruhu, nepřímých odbočení a předsunutých stání pro kola, a to všude, kde neexistuje bezpečná možnost jízdy na kole mimo vozovku.

7.
Jste ochotni zlepšit údržbu stávajících cyklostezek a městských cyklotras (úklid listí, prořezávání zeleně) a provést nutné opravy úseků, které jsou ve špatném stavu, všude, kde jsou ve správě městských institucí?
Řada cyklostezek byla postavena před deseti lety, a jejich technický stav je špatný. U mlatových cest jsou po dešti rozbahněné povrchy, asfalt prorůstá kořeny stromů, nebo se rozpadá.

8.
Jste ochotni úseky celoměstských cyklotras, které jsou ve správě městské části nebo v soukromém vlastnictví, převést do správy magistrátu, případně je vykoupit, aby bylo možné je udržovat a případně opravit?
Řada cyklotras vede po majetkově nevypořádaných cestách, jízda na kole je zde umožněna na základě gentlemanských dohod či pro nezájem vlastníka. Taková řešení ale nejsou dlouhodobá a v případě špatné komunikace úřadu a vlastníka může majitel cestu dokonce i bez náhrady uzavřít, jako se tomu stalo v tomto roce na Praze 3.

9.
Jste ochotni podpořit na městských částech zřizování cykloobousměrek tak, že finančně a metodicky pomůžete s jejich realizací, a současně budete jejich zřízení vyžadovat?
Cykloobousměrky ve vedlejších ulicích jsou zpravidla v kompetenci městských částí, je ale možné podpořit je v jejich zřizování metodicky, finančně nebo případně jiným způsobem.

10.
Jste ochotni zahájit přípravu bezpečného průjezdu cyklistů přes centrum Prahy mezi slepými konci povltavské cyklostezky A2? 

Přes centrum Prahy neexistuje trasa použitelná bezpečně pro všechny skupiny cyklistů, jedná se o zásadní bariéru rozvoje cyklistické dopravy. Bezpečný průjezd se zmenšeným kontaktem s auty může vést několika koridory, na levém či pravém břehu, nebo dokonce až za Hlavním nádražím. Je třeba najít nejvhodnější řešení, k realizaci by nicméně bylo potřeba více než jedno volební období.

11. Jaké jsou vaše obecné postoje k rozvoji cyklistické dopravy v Praze?
(Limit pro odpověď na tuto otázku je 200 slov)

Odpovědi politických stran budou zveřejněny na těchto stránkách ve druhé polovině září.

Ptejte se na městských částech

Kdo máte zájem, můžete podobnou (ale jednodušší) anketu poslat kandidátům na své městské části. Osobně budu posílat na Prahu 11 následující otázky:

  1. Jak velký rozpočet hodláte v příštím volebním období vyhradit na přípravu a realizaci cyklistické infrastruktury na městské části?
  2. Které nové cyklostezky hodláte v příštím volebním období postavit?
  3. Jaká další zlepšení podmínek pro jízdu na kole hodláte v příštím volebním období realizovat?

Otázky samozřejmě můžete doplnit podle místních podmínek, například o dotazy na konkrétní cyklotrasy nebo řešení problémových míst. Získáte-li zajímavé odpovědi, pošlete nám je, rádi je zde zveřejníme.

Vratislav Filler
Zakladatel mapy a webu Prahou na kole, předchůdců tohoto magazínu. Zaměřuje se analyticky na cyklistickou infrastrukturu, především v Praze. Je členem pražské cyklokomise, poradního orgánu Rady hl. m. Prahy. Působí jako dopravní expert ve spolku AutoMat. Vědecký pracovník zaměřený na přesné aplikace globálních navigačních systémů.

Jenda 6. 9. 2018, 14:42

> Podíl cyklodopravy v sezóně je cca 2,0 %, celoroční průměr může být kolem 1,5 %, celkové dopravní investice jsou dlouhodobě kolem 6-8 mld. Kč.

1) Těm 1.5 % nevěřím,

2) Jak můžou být celkové dopravní investice 6-8G, když jenom do DPP se ročně naleje přes 20G? Nebo uvažujete jenom stavbu nových věcí a ne údržbu stávajících? Proč? (pozn. číslo 13G, které je první, co vygooglíte, je lživé, není v tom započítána např. stavba metra a výkup pozemků na ni, pronájem/daň z pozemků a nemovitostí, nebo z historie třeba oprava po povodni 2002).

újezďák 6. 9. 2018, 16:21

Jenda, poprosil bych o zdroj a raději rovnou o překlad , číslo u DPP 20 G znamená 20 Miliard KČ ?

Můžu se zeptat, jak se do 15 miliard rozpočtu ( v hatmatilce 15 g ?) dá nalít 20 miliard kč ????

Na druhou stranu je fajn slyšet, kolik ve skutečnosti stojí MHD v Praze, stojí nás pražany cca 20 procent rozpočtu, tedy asi 13,5 miliardy kaček ročně, kilometrový náklad je takový, že by se dalo jezdit taxíkem 2-3x levněji :) ( tedy když započítám uber:)

újezďák 6. 9. 2018, 16:31

a ještě bych dodal ono kouzelné slovo průměrný plat... jenom čistě platové náklady na zaměstnance dělají, při průměrné mzdě v podniku 34 500,- kč, celých 4,5 miliardy ročně (4,5 giga :).
Možná by jsme mohli pro Prahu sehnat nějakých 11,000 levnějších zaměstnanců ? :)

Prostě bych moc do debaty o politice netahal DP, protože by jsme se také jednoho dne mohli probudit bez poloviny dopravní služby MHD a GIGAmraku aut na ulici, ale chápu bylo by proti čemu bojovat ...

Jenda 6. 9. 2018, 18:19

Normálně na mimoně újezďáka nereaguji, ale zde předpokládám, že to může zajímat i ostatní (i když… nedokážou si to podle mého návodu sami vygooglit?)

V [1] můžeme najít 13.7 miliardy pro rok 2018, ve výroční zprávě [2] na straně 126 pak najdeme 12.7 miliardy za roky 2015 i 2016.

Nyní se podíváme, co tam například není započítáno:

- Povodně: [3] „Náklady na rekonstrukci a obnovení provozu se zpočátku odhadovaly kolem 6 miliard korun, po ukončení prací byly vykázány ve výši 6,9 miliard korun. Z toho nesla Česká republika 2,8 miliard, 2,4 miliard bylo financováno úvěrem Evropské investiční banky, jednu miliardu uhradily pojišťovny a 0,7 miliard přišlo přes rozpočet Dopravního podniku.“ - 6 miliard bokem

- Stavba metra A do Motola jde z rozpočtu Prahy a z dotací EU [4], dalších 18.7 miliardy jen tak bokem

- Metro D platí Praha [5] a pozemky [6] vykupuje Praha s polovičním podílem Penty nebo koho. 40 miliard bokem.

- Daně z nemovitostí a dalších objektů (vozovny, depa, kolejiště, zastávky), viz již zmiňovaná výroční zpráva.

[1] https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/doprava/zlevneni-se-nekona-vedeni-prahy-odmitlo-snizeni-ceny-mhd-pro/r~e8fd42f26e3111e8ad4a0cc47ab5f122/

[2] http://www.dpp.cz/download-file/14727-vyrocni_zprava_dpp_2016-cz.pdf

[3] https://www.e15.cz/domaci/pred-deviti-lety-se-ceskem-prohnaly-nicive-povodne-690379

[4] https://zpravy.idnes.cz/praha-schvalila-jedenact-miliard-na-prodlouzeni-metra-do-motola-pwd-/domaci.aspx?c=A090528_131940_praha_jw

[5] https://praha.idnes.cz/praha-metro-d-penta-zastupitelstvo-d6m-/praha-zpravy.aspx?c=A180323_391246_praha-zpravy_nuc

[6] https://www.novinky.cz/domaci/467035-jeste-vetsi-tunel-nez-blanka-zlobi-se-pirati-kvuli-planu-vykupu-pozemku-pro-metro-d.html

Omlouvám se za neaktivní odkazy, ale místní redakční systém to minule vyhodnotil jako spam.

Vratislav Filler 6. 9. 2018, 19:22

Jenda: Dovolil jsem si ty odkazy zaktivnit (jako spam se vyhodnocuje příspěvek se dvěma a více odkazy).

Peníze, co jdou do DPP jsou provozní kompenzace, nejedná se o investice do rozvoje. Pravděpodobně je menší část, kterou je možné za investice považovat, ale protože je DPP akciovka, tak se to na zastupitelstvu schvaluje jako jeden balík a nazdar. A také je spousta peněz z grantů, což ale nejsou "vlastní" městské peníze.

Jinak provozní kompenzace DPP je zhruba na takové úrovni, že nákladovou cenu platí přibližně ten, kdo jezdí za jednotlivé jízdenky (jako já, tímto vlastně hrdý podporovatel veřejné dopravy :-) ).

Vratislav Filler 6. 9. 2018, 19:28

Jenda: Ještě k tomu prvnímu příspěvku. V tuhé zimě klesá cyklodoprava podle sčítačů na čtvrtinu, ale "zima" je pár týdnů v roce, mimo hlavní sezónu je ten pokles podstatně menší. Jako měřítko pro podporu cyklo jsem tam hodil investice, ono je to brané ze starších dat, platí to víceméně řádově. Navíc je to nastavení na 100 milionů opravdu velmi zjednodušené, z řady důvodů. Spíš je to takový tradiční zjednodušující postup - investice odpovídající podílu, vychází to spíš řádově, než aby to vůbec šlo spočítat na desítky milionů. Fakticky je pro výši investic daleko důležitější třeba to, zda je na těch 100 milionů ročně projektová připravenost (což aktuálně je, díky dobré práci patřičného oddělení na TSK).

újezďák 6. 9. 2018, 21:29

Jenda nereaguje normálně , tak to je opravdu úplná pravda a jsem rád, že to opět sám ochotně potvrdil .... ale je dobré, že začal používat obvyklá slova ve spojení s financemi a penězi, díky Jendo.

Jejda ? Takže pánovi se nelíbí, že metro postavené valnou většinou z celorepublikového rozpočtu a opravené po ničivých povodních dostalo 6 miliard údajně jako tak nějak bokem :)

A přestože Jenda dodá linky na to kdo, dle něj "bokem nadotoval", tak zjevně úplně nechápe co sem dodal a třeba i toho co se v roce 2002 stalo , co to byla povodeň, co znamenala pro Prahu a navíc stále pátrám po důvodu, proč by to mělo " dotování 6 miliard na opravy" mělo býti pro cyklodopravu zajímavé ?

Snad si Jenda myslí, nebo o tom dokonce někde četl, že se v Praze opravovala po povodních jen MHD ?

Nebo snad má dojem, že by o příslušné procento z oprav škod měla býti recipročně obohacena část pro cykloprojekty ?

Je to zatím taková záhada , snad nám na ní Jenda odpoví, proč má vlastně potřebu počítat, jablka, hrušky, pojistky, povodně a peníze od státu na opravy dohromady k pěnezům na infrastrukturu ?

Zatím to vnímám jako podivný útok na jednu z mála věcí která v Praze funguje, na věc která je užitečná a která je pravidelně v mezinárodních srovnáních uváděna jako benefit, který mají pražští občané k dispozici, útok na MHD.

Takovou věc , v podstatě agitku, bych čekal od Dfense nebo nějakého jiného zastánce osobních aut , ale ne městského cyklisty, který by měl být rád, že mu MHD odsává auta z města.

No nic je vidět, že každý mód dopravy má své zastánce ochotných jít až daleko za hranice smysluplnosti nebo lépe řečeno smysluplných argumentů.

Někteří tací ovšem nechápou, že jejich akce jsou pro jejich komunitu spíš špatnou vizitkou , tedy chtěl jsem napsat Gigašpatnou vizitkou.

Tak jen doufám, že až bude někde jinde Jenda klást takové otázky a ohrožovat MHD , na což má ovšem právo, že se přitom neprokecne, že to dělá ve " jménu cyklodopravy" případně pro nás cyklisty v Praze, protože takovou medvědí službu opravdu nepotřebujeme a nechceme s tím být spojováni.

Jinak mimochodem, nevím koho Jenda volí, ale MHD za 10 kaček na den, přidala do rozpočtu Prahy díru úplně zbytečně skoro 1giga, pardon jedné miliardy ročně, takže má příležitost se strany které to prosadily nevolit :) ANO ČSSD a spolek Trojkoalice :)

No a argumetovat proti dalšímu rozvoji MHD (trasa D) , tak to mě fakt baví...

mroz 7. 9. 2018, 16:32

Zkuste držet diskusi ve faktické rovině - jestli to dobře chápu, Jenda se znažil porovnat náklady na jednotlivé druhy dopravy - s tím, že porovnání jejich podílu na přepravním výkonu (nebo jak se tomu správně říká) už nějaké máme.

Tj. pokud by tedy např. vyšlo, že cyklisti prožerou třeba jen 1% celkových nákladů, ale vykonají 2% jízd, bude asi vhodné jim přidat. Jestli naopak potřebují víc, může jim Praha jejich podíl rozdat na útratu na taxíky třeba (nadsázka).

Takže žádný boj proti metru (které musí být) nebo proti opravám po povodních (které nešly jen na metro). Prostě si nelhat do vlastní kapsy a poctivě si spočítat, kolik co stojí. Nebo ne?

Jinak je zřejmé, že tyto počty se dají provádět různými metodikami (co je provozní kompenzace a co investice, co je z dotace a co "opravdu" platíme atd).

David 7. 9. 2018, 19:50

Mrož: Souhlas. Ale že Újezďák je emotivním kořením prakticky všech zdejších diskusí a vždy musí někoho zkusit "deklasovat", je zde tak trochu kolorit, nemýlím-li se :o)

Honza 8. 9. 2018, 12:42

Podle mě je nesmysl srovnávat náklady na cyklo a ostatní druhy dopravy. Město by mělo mít kvalitní dopravní infrastrukturu. Cyklistická je zjevně tou nejvíce zanedbanou. Přijde mi nesmyslné ptát se na rozpočet a počet stojanů. Zásadní je, jak jsou ty peníze využity a jak jsou cykloopatření začleněna do akcí městských organizací. Co vidím jako naprosto kritický problém je ale to, že velká část veřejnosti cykloopatřením není nakloněna. Cykloopatření jsou spojována s omezováním automobilové dopravy. Spousta lidí to vníma jako buď a nebo. Cyklista zabírá místo na silnicích, na chodnících i v metru. Přeju si, aby se ti, kdo cykloopatření prosauzují, pokusili vnímat názory většiny obyvatel. Je mnohem lepší nabízet něco navíc, než ostatním něco brát. Já osobně jezdím jen na kole a autem.

David 8. 9. 2018, 14:10

Honza: Naprostý souhlas. Je to smutné, ale domnívám se, že je to zejména (logický) výsledek přístupu odpůrců cykloopatření. Aktuálně třeba na Vinohradské požaduje PČR, aby byla parkovací stání v úseku Španělská - Italská široká 2,25 m. K průjezdnému profilu tramvaje pak zůstane 1,25 m. To znamená, že pro kolo to bude nejen nekomfortní, ale v podstatě by se zde neměl vyznačit ani pikťák (nebude bezpečný odstup od tramvaje) a cyklisté by tedy měli zůstávat celý úsek mezi kolejemi. Nu a protože tím budou brzdit tramvaje a dopravu až na magistrálu...

Co je správně potom požadovat? Vyparkování vozidel ve sporném úseku, nebo zrušení všech cykloopatření? Dle PČR to druhé, protože nespojité kousky cykloopatření nemají smysl a navíc - co mají cyklisté co jezdit po Vinohradské?! Ať jim Magistrát s IPRem najdou jinou trasu. Ideálně v lese za Prahou.

Zdá se být logické, aby se parkovací stání zúžila na základní šířku 2,0 m. Pak by se vešla jak zaparkovaná auta, tak pikťák a cyklistu by relativně s klidem mohla předjet i tramvaj. PČR ale tento požadavek odmítá. Důvod? I když je jízdní pruh vedle dost široký (je pojížděna i trať), tak je argumentem fakt, že nová Škoda Octavia má i se zrcátky 2,017 m a proto každý řidič oktávky který by zde zaparkoval, by o 17 mm spáchal přestupek (buď by stál jedním zrcátkem nad obrubníkem, nebo nad čárou) a to by byla diskriminace motoristů, zejména těch majetnějších.

Jenda 8. 9. 2018, 17:15

Honza: S tou nesmyslností ptaní se na rozpočet máš pravdu - mnoho věcí, které by mi jako cyklistovi v Praze udělaly největší radost, nestojí skoro nic.

Mus 8. 9. 2018, 17:55

Rád bych se zeptal, zda někdo nevíte, jestli kola mohou parkovat na pražských zónách placeného stání. (Ideálně s odkazem na příslušnou legislativu.)

Mus 8. 9. 2018, 18:49

Ze zákona o pozemních komunikacích (13/1997) jsem našel paragraf k rezidentnímu parkovaní, ale nevím, co to říká o kolech/bezmotorových vozidlech.

§ 23
(1) Pro účely organizování dopravy na území obce může obec v nařízení obce vymezit oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy12)
a) k stání silničního motorového vozidla v obci na dobu časově omezenou, nejvýše však na dobu 24 hodin,
b) k odstavení nákladního vozidla nebo jízdní soupravy v obci na dobu potřebnou k provedení celního řízení,
c) k stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu,12a) která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti obce, nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti obce,
nebude-li tímto užitím ohrožena bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích a jiný veřejný zájem. V nařízení obce stanoví obec způsob placení sjednané ceny a způsob prokazování jejího zaplacení.

David 8. 9. 2018, 21:44

Pravidla používání "parkovacích karet" naleznete zde

http://www.parkujvklidu.cz/wp-content/uploads/2016/12/Metodika_pro_vydavani_parkovacich_karet-opravneni.pdf

Motocykly a stejně tak i jízdní kola mohou v modrých zónách parkovat bez parkovacích oprávnění - potvrzují to na svých stránkách (pro motocykly) i jednotlivé MČ

https://www.praha1.cz//cps/doprava-a-parkovani-4782.html

Jinak zákon o pozemních komunikacích považuje kolo za vozidlo. Vozidla mohou parkovat pouze na místech k tomu určených. Tedy na parkovacích stáních pokud jsou na vozovce vyznačena, v případě že vyznačena nejsou tak vpravo ve směru jízdy, pokud pro každý pruh zbydou 3 m místa. V jednosměrkách mohou parkovat i vlevo. Je třeba si uvědomit, že ponechání kola na jiném místě ve veřejném prostoru (chodník, veřejná zeleň) je postižitelné jako přestupek proti veřejnému pořádku s výjimkou míst, které je k parkování kol určené (stojany na kola).

Takže pokud necháte kolo na parkovacím místě v modrých zónách, postupujete naprosto v souladu s platnou legislativou, můžete tak učinit zcela bezplatně a na jak dlouho chcete a nikdo vám nemůže říct ani popel, natož vaše kolo vzít a hodit do Vltavy...

Mus 8. 9. 2018, 22:28

@David
Díky. Díval jsem se do ceníků jednotlivých MČ a zmiňují tam dokonce mopedy a motokola. Říkají, že jsou zdarma (=nemusím být rezident?). V praxi se pro ně oprávnění asi nevydává (což je divný, podle toho zákona by člověk asi měl být rezident). Podle mě nulová cena oprávnění nevylučuje.
Každopádně kola v cenících nikde.
Právě proto mě ještě víc děsí ten zákon, co jsem citoval nahoře. Píše se, že město může “vymezit” úseky které lze užít stání k silničního motorového vozidla. Za stanovených podmínek (>24 h musím být rezident) a za cenu podle ceníku.
Je pravda, že se tam nepíše o “jen” mot. voz. ale to “jen” tam musí být implicitně, protože by to jinak nedávalo smysl. Protože pak by to šlo “užít k stání osobou, která /nemá/ sídlo,...”, jestli mi rozumíte.
Proto se bojím, jestli to není vyhrazeno jen pro motorová vozidla.

Jenda 9. 9. 2018, 01:26

Čistě k technické realizaci, vy znáte nějaká parkovací místa, kde se dá zamknout kolo? Možná pokud je hned vedle zábradlí? (ale to nebude, protože jak by vystoupil spolujezdec) Jen tak ho položit, to by asi moc dlouho nevydrželo.

David 9. 9. 2018, 07:43

MUS - potom by to bylo zase v rozporu se zákonem o provozu. Obecně je praxe taková, že motocykly mohou parkovat v zónách bez vydaného oprávnění - a to je důvod, proč jejich počet v centru Prahy v posledních dvou letech raketově vzrostl. V centru Prahy 1 v některých místech najdete už jeden scooter na 1-2 auta. Bohužel často parkují i na chodnících, u značek či v pěších zónách, kde parkovací zóna není vyznačena - a pak se strašně diví, že stejně dostanou pokutu.

Jenda: Čistě technicky - ne. Občas jsou zábradlí (třeba na P2 jsem jich několik našel), ale to necháte kolo stejně spíš na obrubníků a motorista to "nacpe" vedle vás. Takže je výhodnější dát to na chodník z druhé strany zábradlí, aby vám to motorista nezrasoval. Nebo rabátka u stromů (třeba na P3), ale to je stejný obchodní případ. Několikrát jsem si na kratší chvíli zamkl jen zadní kolo podkovou k rámu. Jednou jsem našel kolo odhozené na chodník. Jednou jsem byl inzultován motoristou, že jsem se "po*ral" a "ať s tím krámem táhnu do pr..., protože parkoviště je pro auta". Nebyl ochoten kvůli mě parkovat o 2 místa dál i když tam bylo volno, protože chtěl stát pod svým oknem a dosti nevybíravě si své "právo" prosadil.

Ale znáte to, cyklisté prostě porušují i gravitaci a svá kola bezohledně odkládají, kde se jim zachce. Na chodnících, u značek, u zábradlí...

P.S.: Chtěl bych vidět tu reakci, kdybych někomu přemístil jeho auto z "jeho místa", protože mám "právo" parkovat. :o)

Mus 9. 9. 2018, 19:04

David — dík, už jsem to teda pochopil. Ten zákon jen specifikuje za jakých podmínek tam můžou stát silniční motoristi. Není to výčet všech, kdo tam může stát.
Jenda takové parkovací místo neznám, ale jsou asi velká a těžká kargo kola, která by takto šla zamknout a odložit. Zároveň mě zajímalo, jestli je v Praze legální parkovat kolo jinde než u stojanů k tomu určených.

David 9. 9. 2018, 20:41

MUS: Parkovat jinde než ve vozovce nebo ve stojanech (myšleno ve veřejném prostoru bez souhlasu majitele pozemku, atd.) je vždy přestupkem proti veřejnému pořádku. Zcela stejně, jako parkovat auto na chodníku, v zeleni, v průjezdu, jakékoliv jiné veřejně přístupné prostoře. Byť škodlivost takového přestupku je relativně nízká, lze to postihovat. Samozřejmě jakmile za vámi zaklapnou dveře chodby vašeho činžáku, jste z obliga.

josuk 10. 9. 2018, 09:35

pozn. miliarda, anglicky billion, deset na devátou nebo giga - G (jednotka SI) - i s penězi se přece klidně může (a mělo by se) počítat matematicky přesně.. ;-) i když nejsme zvyklí.. s tím géčkem se prostě nespletem..
Jsem zvědavý, jak na Praze 11 anketa dopadne, i když poprvé nevím, koho volit. :-(
HPP a taxikář Štyler se už v projevil dostatečně nepoužitelně (chtěl mj. taky odtrhávat JM od Prahy), ČSSD je v rozkladu i když to možná ještě zvenčí nevypadá (kandidátka sestavená krajem s 19 nestraníky ze 45, prý dle odsouzeného a nedávno propuštěného bývalého zastupitele), Piráti – někdy už na první pohled až moc nekompetentní, Dalibor Mlejnský bývalý milionový starosta, co se vyzná, a asi uspěje s jedničkou záchranářem panem Součkem, - „postavil“ přece bazén s lesem cyklostojanů, tak tady by podpora cyklo byla asi největší.. ovšem za jakou cenu..?? :-O recyklovaní prospěcháři z TOP 09, nevím, asi slibem neurazí, zoufalci od Okamury imho nevědí vůbec o co jde, Zemanovci nemají ani postavené kandidáty, takže bez šance, komunisty nekomentuji.. o ODA nevím nic.. ;-)
https://www.volby.cz/pls/kv2018/kv2211?xjazyk=CZ&xid=1&xv=12&xdz=5&xnumnuts=1100&xobec=547034
Ale vezmu-li to celkově, Praha 11 je množstvím relativně volného a prostupného prostoru na tom s cyklodopravou docela „dobře“, zajímavější pro mě bude jak to dopadne na Praze 4.

újezďák 10. 9. 2018, 12:47

Ohledně deklasování, většinou se někteří deklasují sami a kdyby se podle toho neposuzovala městská cyklistika jako taková....

Giga je sice módní slovo, ale diskusně patří do energetiky :)

Ohledně Vinohradské je trošku zábavné,že "nezbytnost" parkování na Vinohradské ( nejenom v úseku Španělská Italská" je jen vedlejším produktem " všeobecného omezování parkování" zavedením parkovacích zón :)
Navíc geniálně nadlepšeným tím, že parkovacích povolení je rovnou vydáno víc, než je kapacita dané oblasti.

Prostě úředníkům nějak nezbyla místa, také je po cestě na Vinohradské k vidění několik invalidních parkovacích stání, tam asi těžko čekat, že se zruší, ale chápu pokrok je potřeba i když některým vadí i slepci na cyklostezkách natož na přechodu a někteří si myslí, že invalidé jezdí pouze na elektrických vozících...

Je mi s podivem, že Polici ČR není znám fakt, že zrcátka " nové oktávky" jsou sklopná : ) a tudíž se do parkovacího pruhu 2 metry vejde...

Ohledně politiky jsem hodně skeptický, ekologická a místně politicky příslušná hnutí poměrně nedávno ve spolupráci se zklidňovači veřejného prostoru zabila legální cyklistiku v polovině Újezda nad lesy a přerušila zde jednosměrkami nejenom cyklodopravu ale i cyklotrasy .
Ještě si pamatuji, jak nechali vykácet " náletové dřeviny" u školy a vybudovali z kmenů svodidla, která měla bránit les před parkováním.

Pak na tom samém místě, které bránili, vyasfaltovali pruh pro cyklisty což mě náramně vyhovovalo, ale protože tam jezdím jen ráno, tak tam na něm parkují SUV maminek, které vozí děti do školy a místní policie nemá kapacitu to řešit, protože momentálně krouží v nově vybudovaných jednosměrkách a pokutují lokální lidi, kteří si na to nemůžou zvyknout :))

Takže teď má sice syn u školy luxusní stání pro kola, ale dle zákona by měl jednosměrkami nakličkovat na trase skoro jednu trasu navíc, navíc ,nejjednoduší víše zmíněnou a na jeho trase jedinou újezdskou legální cestu jednosměrkou mu blokují maminky z prvního stupně a tak i tam musí oklikou přes les, teď to není problém, ale s příchodem tmy ....
To nemluvím o zpomalovacích pruzích, tunách značek a sloupků, které se nám ve bývalé zóně 30 objevily s tím, že to pomůže zklidnit čtvrť...

V podstatě můžu klidně říci, že za ODS se v Újezdu takové věci neděly :):)

újezďák 22. 11. 2018, 12:05

taky jedna odpověď
https://www.policka.org/detail/14551/Mestsky-urad/Tiskove-zpravy/Nalehava-vyzva-cyklistum

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat Volby 2018