Cyklostezka „Do Prahy na kole“ – ochutnávka 1/2

Publikováno: 06. dubna. 2020, 1 min. čtení
Aktualizováno: 30. ledna. 2021
Publikováno: 06. dubna. 2020, 1 min. čtení
Aktualizováno: 30. ledna. 2021

Těsně za hranicemi Prahy, a dokonce i kousek na jejím území, vzniká cyklistická trasa, která nebude mít v kopcovitém „zápraží“ obdoby. Cyklotrasa „Do Prahy na kole“ spojí Mnichovice, Všestrary, Světice, Říčany a Kolovraty, a vytvoří tak souvislou trasu bez silného provozu aut v bezprecedentní délce celých čtrnácti kilometrů. Stavbu koordinoval spolek obcí Ladova kraje s Říčany a staví se díky hned čtyřem získaným účelovým dotacím Evropského fondu pro regionální rozvoj, které pokryly 90 % nákladů z celkových 103 milionů korun (více o investici a dotacích na stezku zde).

Prakticky se jedná o systém řady dílčích cyklostezek, které spojují sousední obce, a o průjezdy skrze dané obce jejich relativně klidnými ulicemi. Na trase bude přes deset nových lávek a dva podjezdy pod rušnými silnicemi. Celá trasa má být zkolaudována v květnu. Již dnes je ale řada úseků téměř dokončena a můžeme se tak na ně v předstihu před otevřením podívat prostřednictvím komentovaného fotoalba pořízeného 27. března.

A protože se trasa jmenuje „Do Prahy na kole“, začneme v Mnichovicích. A protože je nová stezka opravdu velice dlouhá, tak v prvním díle dojedeme do její poloviny, do Světic.

Mnichovice – Všestary

Trasa začíná na jižním okraji Mnichovic, na křižovatce silnice 508 Mirošovické a ulice Pod Kovárnou. Prochází celými Mnichovicemi plus mínus podél Mnichovky. První nová stezka povede při pravém břehu Mnichovky mezi ulicemi Sportovní a Nádražní. Zde se ovšem ještě staví.

Do Nádražní ulice bude trasa ústit u Mnichovické krčmy. Padesát metrů relativně frekventované Nádražní ulici bude řešeno piktokoridory.

Trasa překříží hlavní ulici Pražskou a pokračuje místními uličkami Podskalí a V Zátiší. Tento úsek pomůže vyhnout se frekventovanému a úzkému úseku ulice Ondřejovské, zejména na příjezdu od Mirošovic je to navíc prakticky stejně daleko, jen s malým kopečkem navíc.

Na odbočení do ulice V Zátiší se staví první z řady nových mostků, tento je přes Struhařovský potok těsně před ústím do Mnichovky.

Trasa pokračuje směrem na Všestary po levém břehu Mnichovky. Oddělí se od ulice V Zátiší a pokračuje po nové cyklostezce vzniklé rozšířením staré cesty ve strmém bočním svahu. Částečně tu došlo i na úpravu koryta říčky.

Na cestě do Všestar je třeba překřížit silnici z Mnichovic do Říčan. K tomu účelu poslouží upravený mostek přes Mnichovku, do kterého bude zakomponován pěší prostup. Cyklisté zde budou muset asi padesát metrů vést kolo. Kdo po vedení kola netouží, může silnici překřížit úrovňově, ovšem s tím, že se po ní asi sedmdesát metrů projede. Podjezd se ještě staví.

Stezka odsud dál je prakticky hotová. Je asfaltová, tři metry široká a doplněná vysazeným stromořadím. Po odklonění se od silnice překoná naposledy Mnichovku a elegantním esíčkem vystoupá na úbočí kopce mezi Všestary a Strančicemi. Stoupání není nikterak strmé, oproti silnici je rozložené do větší délky – a nebo jsem měl alespoň příjemnější pocit daný tím, že tady vás prostě nepředjíždí jedno auto za druhým.

Do Všestar se stezka napojuje ulicí Sluneční. Narazíme zde na několik metrů ztraceného spádu, tak to ovšem mimo hlavní ulice v kopcích bývá. Kdo se chce kopečku vyhnout (je zřetelný hlavně směrem od Prahy), může projet skrz Všestary po hlavní a na stezku se napojit pomocí panelačky na konci obce. A nebo směrem z kopce na hlavní klidně zůstat.

Na podrobnější hodnocení průjezdu je sice ještě brzy, ale tento úsek spojující Mnichovice a Všestary je již na první pohled prakticky bez zajížděk, s málo ztracenými spády a tedy velmi účelný. Potenciálně je tak atraktivní i pro cyklisty, kteří na delší trase preferují rychlost spojení před maximálním komfortem.

Všestary – Světice

Před obecním úřadem ve Všestarech je trasa svedená z klidné ulice Jaroslava Baťchy na chodník, ovšem s vedením kola. Kdo se tomu chce vyhnout, musí pár desítek metrů po hlavní Říčanské ulici. Stezka pak přímo z chodníku vede krátkou propojkou do ulice Pampeliškové.

Ulice mírně stoupá a navazuje na ní další stezka, která vás dovede až na výšinu u hřbitova a odbočky silnice na Tehov. Oproti stoupání rozbitou a dost frekventovanou Říčanskou ulicí je tohle velmi pohodlné, stoupání je vlivem esíčka celkově více rozložené.

Od hřbitova vede stezka malý kousek ve směru panelačky (značené jako trasa 8174 směrem na Svojšovice), brzy se ale odkloní mírně vpravo a pokračuje po výšině k enklávě domů na výšině nad Světicemi. Stezka s dalekými výhledy je vybavená několika odpočívkami s altány, a bude tak jistě sloužit rekreaci nejen cyklistické.

U prvních světických domů je trasa vedena po nové asfaltové komunikaci. Po ní dojede na křížení se silnicí 107 z Všechrom do Říčan, pojmenované ve Světicích příznačně K Dálnici. Zde je velmi silný provoz a stezka tak pokračuje až do Světic po novostavbě podél silnice. Za povšimnutí stojí, že stezka zde je plánována také jako bezmotorové připojení zástavby k obci. V délce zhruba 400 metrů je totiž doplněna, na domácí cyklostezku zcela nadstandardně, veřejným osvětlením.

Křížení rušné silnice 107 bude řešené sdruženým přechodem a přejezdem pro cyklisty. Přechod ale nebude odsazen do výhledu, spíš je prakticky „přilepen“ na plot s keři. Na tomto místě si budou muset dávat dost pozor jak cyklisté jedoucí od Všestar, tak řidiči.

Další přechodopřejezdy budou křížit odbočku do Otic a ulici K Trati, zde už ale bude situace mnohem přehlednější.

Křížení odbočky do Otic je již stavebně hotové, bude ale ještě doplněno sdruženým přechodem a přejezdem.

Odbočíte-li z cyklostezky vlevo do ulice K Trati, dostanete se po třech stovkách metrů pohodlně na železniční zastávku. Světická zastávka se tak stává praktickým nástupním místem na novou cyklotrasu a potažmo tedy pro výlety do celého Ladova kraje. Z nádraží v Říčanech nebo ve Strančicích je nová cyklostezka dostupná podstatně hůř.

Průjezd Světicemi

Severojižní průchod cyklotrasy Světicemi dál směrem na Říčany se musel vypořádat s náročným terénem a potřebou vést trasu mimo hlavní ulice, které jsou zde velmi frekventované. Kdo je zvyklý jezdit zde po silnici z Říčan na Všestary, nebude se strmými stoupáními a sedmimetrovým ztraceným spádem příliš spokojen. Prostudujete-li si ale světickou uliční síť, dojdete nakonec k závěru, že líp to trasovat nejspíš vážně nešlo, pokud chcete, aby byla trasa bezpečná i pro méně zdatné cyklisty.

Cyklostezka podél ulice K Dálnici končí na křižovatce s ulicí V Zahrádkách. Stezka zde ještě nemá položené všechny vrstvy povrchů, bude se zde tedy ještě dodělávat. (Na snímku níže je křižovatka s ulicí Svážná.)

Následuje průjezd ulicí Ke Školce. Směrem od Říčan je to pěkně vydatný kopec s převýšením přes dvacet metrů a sklonem ve středním úseku kolem osmi procent. „Bonusem“ právě v tom nejstrmějším místě je pak naprosto příšerně rozbitý povrch , jehož oprava dle všeho nebude součástí akce. Těchhle sto metrů bude každý, kdo pojede směrem od Prahy, proklínat.

Na závěr klesání (nebo, chcete-li na začátku stoupání) je třeba překřížit ulici Hlavní, která je pokračováním již zmíněné silnice 107 spojující dálnici D1 a Říčany. Zde ještě nejsou stavební úpravy hotové. K překřížení ulice bude použitý současný signalizovaný přechod u autobusové zastávky, který bude upraven na přechodopřejezd. Nezbytných dvacet metrů chodníku bude rozšířeno a adaptováno na smíšenou stezku.

Poslední desítky metrů do údolí Říčanského potoka překoná nová cesta s mostkem na kótě 367 m. Mostek a signalizovaný přechod, který se bude upravovat na přechodopřejezd, ukazuje následující snímek.

A jelikož zde jsme se dostali na údolnici a jsme poblíž místa, odkud se ze Světic do Říčan doposud jezdilo po silnici, necháme si další úsek cyklotrasy na druhou polovinu série.

Vratislav Filler
Zakladatel mapy a webu Prahou na kole, předchůdců tohoto magazínu. Zaměřuje se analyticky na cyklistickou infrastrukturu, především v Praze. Je členem pražské cyklokomise, poradního orgánu Rady hl. m. Prahy. Působí jako dopravní expert ve spolku AutoMat. Vědecký pracovník zaměřený na přesné aplikace globálních navigačních systémů.

Stepan 6. 4. 2020, 11:11

Super článek a pěkná stezka. Zrovna se tudy chystám do posázaví, tak mi informace o aktuálním stavu hodně pomohly.

Stepan 6. 4. 2020, 11:37

Btw offtopic, tuší někdo kdy se dodělá reko Rohanského ostrovu a zda se někdy udělá Povltavská, jak slibovala P8?

Zbyněk 6. 4. 2020, 13:10

Pěkné, včetně dobře zvoleného názvu povzbuzujícím k dennímu dojíždění.
Jsem jen zvědavý jak se zažijí "nástupní místa" pro autocyklisty, kteří si dovezou kolo autem až na cyklostezku, a zhusta parkují tak, že se otáčí a couvají do cyklostezky. Podobně jako tady: https://mapy.cz/s/pasahadoze nebo https://mapy.cz/s/ragenoneha. Taková místa celou investici do cyklostezky dost sráží - dost bych se zdráhal pustit tam dítě samotné na projížďku. Když už někde má být takovéhle parkoviště, tak ať je mimo trasu cyklostezky.

Václav Kříž 6. 4. 2020, 14:33

Stepan: můžete se zeptat: martin.jedlicka@praha8.cz
Byl jsem s ním před pár měsíci a mám informace, že na obou záměrech pracují, aby je mohli začít co nejdřív stavět ale (jako často) není to tak jednoduché.

Jako Praha a městské části chceme rozjet doopravdy hodně akcí, takže nejlepší způsob, jak nám můžete pomoci je přidat podněty na: https://www.cyklistesobe.cz/issues#map-pane
https://www.chodcisobe.cz/mapa/
pokud tam ještě nejsou.
Také budu snad v řádu měsíců lépe propojen s kolegy ze Středočeského kraje, takže podněty klidně i na jejich území včetně cesty do Posázaví. Chce to sebrat hodně podnětů, protože část pak lze realizovat snadno. Díky!

Brona 6. 4. 2020, 15:27

Omlouvám se hloupý dotaz, ale co je ztracený spád?

Kuba Turek 6. 4. 2020, 15:56

Takže pražská přihlouplá klasika. Takových cyklostezek je nasázených v okolí Prahy hafo - chvíli regulérní cyklostezka, chvíli silnice, přejezdy frekventovaných silnic a spousta "cyklisto sesedni". Reálně na to budou cyklisté kašlat a zároveň se sem budou bát pouštět děti třeba do školy nebo jenoom na cestu k sousedům do vedlejší vsi.

Martin Šnobr 6. 4. 2020, 16:53

@Kuba Turek – podotknu, že to žádná pražská klasika není, protože to vede území Stč. kraje. :-) Možná to není ideální, ale určitě je to v našich končinách celkem unikátní počin, 14,4 km dlouhá, relativně chráněná, převážně cyklostezková trasa, která může sloužit dopravnímu účelu.

Kuba Turek 6. 4. 2020, 17:29

"Pražská klasika" je to ve smyslu, že na okrajích Prahy a jejím nejbližším okolí vznikají právě takové zrůdnosti a ještě se tím místní politici chlubí.

Vratislav Filler 6. 4. 2020, 17:40

Kuba Turek: Celkové hodnocení stezky si nechávám na konec článku, ale myslím, že tomu křivdíš. V celé délce 14 km to nevede ani kousek po silně frekventované silnici nebo ulici. Příkazy k vedení kola budou na čtrnácti kilometrech dva, a chci vidět, jak bys je řešil jinak. Právě na cesty na kole do sousední vsi to podle všeho bude fungovat výborně. Výhrady mám k vedení skrz jednotlivé obce, ale takhle příkrý odsudek si to rozhodně nezaslouží.

Kuba Turek 6. 4. 2020, 17:52

Možná z úřednického pohledu je to unikátní počin, ale mě jako uživatele zajímá jediné: dá se jet jako na cyklostezce, čili komunikaci téměř výhradně pro bezpečný plynulý pohyb na kole (jako jsou silnice bezpečné pro auta a chodníky pro chodce)? Už jsem také kusy téhle komunikace projel a viděl - ve vsích je to tragédie jako obvykle, zvláště střídání cyklostezka/necyklostezka/smíšená stezka, a to slézání z kola samozřejmě cyklisté nebudou respektovat.

Vratislav Filler 6. 4. 2020, 19:24

Brona: Ztracený spád je, když trasa vede zbytečně nahoru a dolů. Příkladně když se na kopec vysoký 50 metrů vystoupá 80, protože se v půlce sklesá o 30 metrů ztraceného spádu a přitom by se nemuselo.

Vratislav Filler 6. 4. 2020, 19:29

Kuba Turek: Na říčanském webu je ke stažení projekt dopravního značení. Mohl bys proto začít tím, že to, co jsi viděl v terénu, budeš posuzovat s ohledem na finální stav dopravního řešení, který v terénu ještě není. Potom si můžeme společně zabrblat nad tím, že je někde piktokoridor, když tam mohl být oboustranný ochranný cyklopruh a zklidnění na 20 km/h.

Tvoje požadavky, kterými to celé rámuješ, se ale pohybují ve virtuální realitě, kde neexistují věci jako soukromé vlastnictví pozemků, stanoviska Policie ČR, a obávám se, že dokonce ani stávající uliční síť a existující reliéf :-)

Vratislav Filler 6. 4. 2020, 19:32

Kuba Turek: Mně třeba průchod Světicemi taky přišel původně jako hodně blbý, ale ukaž, jak kudy bys to vedl líp tak, aby se to dalo postavit. A na průběh Říčany si počkej do druhého článku, tam k nim mám komentář.

Jakub 6. 4. 2020, 22:07

:-) Já se vyjadřuji k cyklostezce, kterou jsem viděl budovat a částečně projel na kole a koloběžce, proto jsem si dovolil nečekat, až vyjde Tvůj druhý článek. S ním polemizuji leda tak nepřímo.

A jenom poznámka k argumentu "ukaž kudy bys to vedl lépe" - na to snad velmi dobře platíme dopravní inženýry na obcích a volíme zastupitelstva, aby to vymysleli a prosadili. Jestli to nedokáží, tak dělá svoji práci zbytečně.

tik 7. 4. 2020, 00:34

A to mi tuhle nekdo vycital, ze ty hromady asfaltu a betonu lobuji firmy, aby se mohlo stavet vic silnic.
A ejhle, tady na to padlo taky slusna porce materialu...

Vratislav Filler 7. 4. 2020, 09:06

Jakub: Oni si na to ty inženýry zaplatili, to nemaloval pepíček prstem do písku na hřišti.
Uvědomuješ si, že to líp jít nemusí? Co si jako představuješ, že tam udělají? Vybourají půlku Světic? Postaví tam přes údolí na návsi stometrovou lávku, nebo se pod nimi podhrabou tunelem?

tik: Jeden si tady stěžuje, že je to málo důsledné, druhý, že se to nepostavilo metodou vysypání štěrku na stávající cestu. Poperte se vy dva :-)

David 7. 4. 2020, 10:08

Kuba Turek: No, informace o "cyklisto sesedni" mě také trochu zamrzela. Jen se domnívám, že politici bohužel preferují to, co "nutně potřebuje" každý, tedy třeba parkovací místa, místa na parkování a parkoviště, a pak taky aby auta nikdo moc nezdržoval, jelikož za obojí získají zpravidla "lehké plusové body" při dalším plebiscitu. Proto se domnívám, že vzájemná spolupráce tolika obcí na záměru bezmotorové dopravy, který navíc není jen čistě rekreační záležitost, získají na to dotaci a postaví to jako jeden celek, považuji tak trochu za zázrak. Něco jako Severovýchodní cyklomagistrála, ale už se ji, na rozdíl od Prahy, podařilo postavit. Vlastně fakt smekám. A tiše doufám, že takto úspěšnou akci zkusí brzy někde zopakovat. A že se kvůli tomu nevybourala půlka Světic nebo Říčan? No, v tomto kontextu by se to asi dalo pochopit.

Tik: Máte pravdu. Kdyby lidé přestali jezdit autem, tak bychom žádné cyklostezky nepotřebovali. A na magistrále by při stejném přepravním výkonu bylo ticho a bezpečno, a nad ní dobrá viditelnost...

Vratislav Filler 7. 4. 2020, 10:23

Ještě k těm místům s vedením kola: První je průtah stezky pod mostkem přes potok nad Mnichovicemi. Chodník tam bude mít metr a půl a dva nepřehledné rohy. Ten mostek se před pár lety kompletně rekonstruoval. Takže kdybyste to chtěli udělat souvislé, musíte zbourat čerstvě opravený most. Druhý problém je na návsi ve Všestarech, kde kus chodníku podél místního úřadu a pak kolem rohu podél hlavní. Možná to šlo udělat líp, kdyby se současně rekonsturovala celá náves, ten úsek podél silnice by šel ale těžko bez přeložené celé vozovky v délce asi 40 metrů. Konečně, ve Světicích je podobný úsek u semaforu, tam se bude stávající chodník rozšiřovat o trávníček až k domu, aby byl průjezd možný, i když v domácích poměrech by nebylo neobvyklé, kdyby se na to vybodli a řešilo se to taky zákazem.

zangief 7. 4. 2020, 11:59

Zdravím, to sesednutí u potoka v Mnichovicích by podle současného stavu nemuselo být nutné, v současném rozestavěném stavu je rychlejší a přirozenější prostě úrovňově překonat silnici - je to v místě kde je dobrý rozhled na obě strany.
Na Světice jsem zvědavý, posledně když jsem tam jel tak rozšířenému chodníku u zastávky nic nenasvědčovalo. Stejně by ale jistě bylo lepší kdyby stezka od Říčan ještě objela zastávku a tvořila křižovatku s ul. Ke Školce.

Zbyněk 7. 4. 2020, 12:34

Světice: A co takhle, od jihu: bez stavebních úprav až za přejezd, za ním doprava buď samostatně nebo Dlouhou ulicí. Za dětským hřištěm, na severním konci nástupište přimknout se podél tratě a po rozšířeném náspu překonat podchod, silnici i potok a skončit u přejezdu ul. U hřiště. Uživatelsky žádné cyklisto sesedni z kola, jediný cyklopřejezd, jen křížení pěší cesty od vlaku na konci severního nástupiště. Ztracené spády v decimetrech, maximálně jednotkách metrů. Cenově jsme asi trošku výše, ale nijak dramaticky, v podstatě by se stavělo jen rozšíření náspu podél trati. https://mapy.cz/s/gesacalofe

Petr 7. 4. 2020, 13:51

Ad ztracený spád: Dívám se na Vratislavovo vysvětlení a jsem zmatený. Opravdu se říká ztracený spád *tomu*?

Já jsem jako ztracený spád vždycky chápal to, když je hup dolů a nahoru a někde dole se musí brzdit. Místo, abych dolů nabral rychlost a setrvačnost mě vyvezla až (skoro) nahoru, tak musím zabrzdit, přijdu o veškerou rychlost (tj. "ztratím" ten spád) a pak si to musím nahoru odpracovat.

Pletu se?

zangief 7. 4. 2020, 14:10

Zbyněk: Fajn cesta a asi to tudy příště zkusim abych se vyhnul krpálu od přechodu. Ale stezka tam podle mě ne(po)vede hlavně z důvodu že požadavek byl aby vedla skrz obec a ne po jejím okraji. Někde jsem zaznamenal že celý projekt vznikl iniciativou tatínka dětí z některé z těchto obcí který chtěl aby děcka mohli bezpečně do školy na kole.

Vratislav Filler 7. 4. 2020, 16:17

Zbyněk: Jo, to by bylo lepší. Vzhledem k přimknutí k dráze si ale nejsem jistý, ve kterém století by se to povedlo postavit. :-)

Naštěstí ty investice provedené na průjezdu Světicemi nebudou zase až tak velké, takže se to dá udělat jako "cyklodálniční" přeložka, až po té stezce budou přes Světice jezdit vyšší stovky až nižší tisíce lidí denně. Ke Školce pak zůstane jako místní trasa, po které se dostanete až na náves.

Pavel Mašek 7. 4. 2020, 20:16

@článek
- Podnik je to u nás nevídaný a je super, že se podařil, hodně mu tleskám. Kéž by to bylo takto ze všech směrů. Nicméně plně chápu Kubu Turka. Ano, jak píše Vráťa, je to silné negativní hodnocení a existuje spousta rozumných důvodů, proč to tak bude, taky více opatření ve prospěch cyklistů by stálo více peněz (přeci jen ta cena za tu délku s mosty atd. mi přijde hodně malá!!!!), nicméně podíváme-li se do světa, zjistíme, že by to šlo o maličko lépe :-), i když to 99,9 procent zbytku dělá hůř. Já osobně zrovna budu ten, který (podle konečné reálné podoby) bude hledat napojení na krajích obce na propojky a v obci pojedu co nejvíce mezi auty (teď jen otázka, jak narazím s paragrafy a povinností použít stezku), abych se vyhnul různým křížením sesedáním apod. Podle počtu návštěvníku budu někde čistě jen v silnici, například kolem Průhonického parku od vyasfaltování stezky je tam kolo často "vytlačováno" ostatními. Jenže ne každý dokáže držet krok nebo jet ještě rychleji než auto, "nevadí" mu jet mezi auty...

- Bojím se, že díky propojení obcí super stezkou (a přítomným party přístřeškům) to budou "zneužívat" bruslaři, kočářkáři atd. a bude se to podobat stezce u Vltavy v Praze :-). Stejné je to na Dolnobřežansku, super stezky, ale při krásném počasí ve špičce jsou některé úseky obsazeny vycházkáři a člověk se tam bojí vůbec jet, aby se ještě něco nestalo, když děti tam skáčou panáka, kreslí si křídou, padají na bruslích, kamarádky si povídají v počtu osm osob, devět kočárků (ano, to jsem jednou napočítal) a často pod vlivem vína/piva ;-)....

@Vratislav
- můžeš dát link na ten projekt se značením? Já to hledal, dost věcí vyžaduje login a tady (https://info.ricany.cz/mesto/pracprostor.asp?id=429&typ=r), kde bych to čekal, to není.

@Zbyněk
- no ono těch míst s auty je extrémně hodně, viz v Praze pod Komořany u koní, u vlaku vedle restaurace St. Havel, dokonce náplavka u Palačáku :D (kromě náplavky se však musí uznat, že je to vždy silnice a ne vyhrazená stezka, na což často lidi zapomínají vzhledem k převaze kol, běžců, chodců, lyžařů...

@Brona
- žádný dotaz není hloupý

tik 7. 4. 2020, 22:43

@vratislav: nepodsouvej mi cokoliv o mlatovych cestach - to tam neni.

Vratislav Filler 7. 4. 2020, 22:45

tik: až si budeme tykat, odpovím.

Vratislav Filler 7. 4. 2020, 22:58

Pavel Mašek: Bylo to na úřední desce města Říčany, nedaří se mi to teď vygooglovat, ale mám to stažené, tady je odkaz na úschovnu pro případné další zájemce: https://www.uschovna.cz/zasilka/WX6UVFLJ48VJ9TDM-LH7/

Ad bruslaři. Jo, pěšobruslo masakr nastane. Podle mne to ale znamená, že prostě bezmotorovbých komunikací potřebujeme řádově víc, v podstatě potřebujeme paralelní bezmotorovou síť k silnicích, které nejsou pro ostatní zájemce o jejich využití bezpečné (a - pro rýpaly -ty okresky nebudou pro chodce, cyklisty a bruslaře ani poté, když budou všechny okruhy a spol.)

Petr: Zabrzdění v dolíku je ztracený spád rozhodně taky, ale používá se to v širším smyslu slova, a myslím, že nejen v cyklodopravě.

Pavel Mašek 7. 4. 2020, 23:09

@Vratislav
- děkuji moc za link
- jojo, paralelní sít pro bezmotorovou dopravu by bylo super mít, což má ta jedna desetina procenta, jak jsem psal, skoro ideálně u těch malých obcí, kdy mají v podstatě cykloobchvaty a když už vedou skrze město, tak tam mají cyklisté přednost před auty, ne naopak.

@článek
- zapomněl jsem pochválit tu spoustu smíšených přechodopřejezdů!!!

ztracený spád:
- odkazy na odbornou literaturu, strana 24
- - - http://lences.cz/domains/lences.cz/skola/subory/Skripta/BO01-Konstrukce%20a%20dopravni%20stavby/Dopravni%20stavby%20I.%20-%20navody%20do%20cviceni.pdf

tik 8. 4. 2020, 23:23

@vratislav: ty z te vety chapes nejakou otazku ? aha...

Jiří Motýl 9. 4. 2020, 11:35

Prosím diskutující, aby se drželi tématu, komentovali věcně a aby diskuze nesloužila k vzájemným přestřelkám mimo téma.

Viz pravidla diskuze: https://mestemnakole.cz/o-nas/pravidla-diskuse/

Děkuji.

Vratislav Filler 22. 4. 2020, 20:10

Report po několika týdnech:

- Podjezd mezi Mnichovicemi a Všestary už se staví, na úseku do Mnichovic ještě nejsou poslední povrchy, směrem do Všestar hotovo.
- Malují se piktogramy ve Všestatech, Světicích a Říčanech
- Mezi Světicemi a Říčany už téměř hotovo, jen místy chybí odhalit značky a umístit zábradlí.

- Podjezd silnice 101 je průjezdný. Při průjezdu to nepůsobí tak hrozně jako zdálky, a bude to uvnitř osvětlené.

- Po příjezdu do Kolovrat po 14 kilometrech klidných silnic je chybějící pokračování na začátku obce jak pěst na oko.

- Všude mraky lidí, bruslaři, výletníci, děcka na kolech, lidi, které byste na původní silnici v žádném případě nepotkali. V tomto za mne rozhodně úspěch.

Petr Hněvsa 1. 5. 2020, 14:14

Super článek, díky za to. Rád bych to projel.. ale jsem trochu línej to překlikávat do mapy.. abych nebloudil :) Nemáte to někdo v GPX.. když je to tu v mapách.. hádám, že autor by mohl mít.. Díky moc

Štěpán 1. 5. 2020, 19:28

Je to dost jednoduché - pojedeš po nové cyklostezce a nebo po piktogramech :-)

Vratislav Filler 2. 5. 2020, 08:21

Petr Hněvsa: Jo, orientace je celkem jednoduchá, na konci Kolovrat to nejde přehlédnout a v obcích mezi stezkami budou všude piktogramy (nejspíš už jsou). GPX bohužel nemám.

Pavel Mašek 16. 5. 2020, 12:53

@Vratislav
- děkuji za update

cit: " Všude mraky lidí, bruslaři, výletníci, děcka na kolech, lidi, které byste na původní silnici v žádném případě nepotkali. V tomto za mne rozhodně úspěch."
- - - to je sice úspěch, lidé by měli mít takovou možnost někam jít, bohužel ale to pak dost blokuje plynulou jízdu v původním smyslu stavby a může to být pak i horší než nesouvislá infrastruktura - ta aspoň z ničehonic nezahne při ohlédnutí se, kde je maminka.

Vladimír Fuka 8. 6. 2020, 18:58

Tak už jsem pochopil, co to Světic vyrostlo. Vyasfaltování původní panelky asi plus. Akorát nevím, jestli do toho zahrnuli i tu část na Svojšovice. Al doufám,že tam nebude někdo vymáhat použití toho kusu na silnici před odbočkou do Otic. Odbočovat na to, aby pak člověk musel ještě jednou dávat přednost aby do těch Otic mohl odbočit, je úplně na palici. Zejména, když člověk přijede od Strančic a pokračuje do Otic.

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat Do Prahy na kole