Cyklostezka „Do Prahy na kole“ – ochutnávka 2/2

Publikováno: 07. dubna. 2020, 1 min. čtení
Aktualizováno: 30. ledna. 2021
Publikováno: 07. dubna. 2020, 1 min. čtení
Aktualizováno: 30. ledna. 2021

Těsně za hranicemi Prahy, a dokonce i kousek na jejím území, vzniká cyklistická trasa, která nebude mít v kopcovitém „zápraží“ obdoby. Cyklotrasa „Do Prahy na kole“ spojí Mnichovice, Všestrary, Světice, Říčany a Kolovraty. Celá trasa vznikla díky evropské dotaci a má být dokončena v květnu.

V předchozím článku byla představena část trasy mezi Mnichovicemi a Světicemi. Dokončení série nás dnes dovede až na území Prahy, do Kolovrat.

Světice – Říčany

Popis trasy skončil minule ve Světicích křížením ulice Hlavní vedoucí ze Světic do Říčan a novým mostkem přes Říčanský potok na konci ulice Pod Broukalákem.

Zbývá nám tedy vykličkovat ze Světic směrem na Říčany, což trasa realizuje ulicemi Nad Studánkou, K Panskému Poli a U Hřiště. Uličky budou doplněny o orientační značení a piktokoridory. Ulice K Panskému Poli je aktuálně jednosměrná, projekt překvapivě nenavrhuje její zobousměrnění pro kola. Tak se to snad nějak dořeší dodatečně.

Uličky mírně stoupají k železničnímu přejezdu, nastoupáte tu nějakých 7 metrů. Oproti jízdě po silnici budete na přejezdu dost často čekat, vlaky zde jezdí skoro pořád.

Stezka vedoucí dále do Říčan má opět příměstský spíše rekreační charakter, na spočinku najdete obvyklý altán. Cestou se také začala projevovat blízkost lidnatých Říčan, za pěkných dnů tak bude nutné počítat i se značnou pěší frekvencí.

Cyklostezka sklesá mírně točenou serpentinou k Srnčímu rybníku. Stoupání směrem od Říčan bude mít v krátkém úseku víc než 5 %. Trasa pak obkrouží skoro celý další rybník Rozpakov, aby i přes tuto přesmyčku pokračovala po pravém břehu Říčanského potoka. Rybník Rozpakov prochází současně s výstavbou stezky velkou rekonstrukcí.

Nová stezka pak pokračuje nad rybníky Marvánek a Dobrák a napojuje se v Říčanech do ulice Škroupova. I tento úsek bude jistě za pěkného počasí velmi frekventovaný pěšími.

Průjezd Říčany

Cyklotrasa prochází skrz Říčany částečně klidnými ulicemi, částečně po již dříve zřízených cyklostezkách, částečně po stezkách nových, vesměs v „dolní“ úrovni údolí Říčanského potoka. Trochu zarážející je vedení poněkud cik-cak, které bych u tranzitní trasy nepředpokládal. Pro rychlý přesun z Ladova kraje na území Prahy nedává využití nové cyklotrasy v celé délce valný smysl, průjezd se dá zkrátit o více než půl kilometru, a to i když se vyhnete rušným ulicím nebo velkým kopcům. Směrem z centra ovšem stojí v cestě takovému zkracování protisměrné uličky U Hřiště nebo V Podskalí, což je docela škoda.

Podíváme-li se ale na nově vzniklé cyklostezky v rámci cyklotrasy Do Prahy na kole jako na doplnění sítě chráněných cyklotras v Říčanech, můžeme nad výše zmíněnými výhradami mávnout rukou. Podívejme se proto raději na průběh trasy.

Nová cyklostezka projela podél rybníků do ulice Škroupovy. Zde bude průjezd vyznačen piktokoridory, které se již budou malovat v nejbližších dnech: všude v Říčanech již byla křížky vyznačena místa, kde mají být nakresleny.

V navazující ulici Olšany ovšem trasa nepovede v hlavním dopravním prostoru, ale po souběžném panelovém zakrytí Říčanského potoka. Toto řešení není příliš racionální. Ulice není zvlášť frekventovaná, zato položené panely vlastně ani nejsou cestou: jsou to napříč přes potok položené úzké betonové trámy, které ze všeho nejvíc připomínají několikrát zvětšenou plechovou roletu.  Město Říčany má v plánu zde koryto potoka v budoucnu odkrýt, stávající projekt to ale nepředpokládá.

Trasa pokračuje ulicí V Podskalí, na křižovatce s Lázeňskou odbočí vlevo na nově rozšířenou cestu mezi fotbalovými hřišti. Zde vznikl další nový mostek přes Říčanský potok.

Trasa pokračuje po stávající cyklostezce v ulici Na Obci, která se krátce napojí na auty relativně frekventovaný směr od ulice Jizerské. Snahu omezit tranzit v Jizerské umístěním retardérů obec před několika lety definitivně vzdala a nyní jde o velmi frekventovanou zkratku. I zde bude na přítomnost cyklistů upozorněno piktokoridorem, což ovšem vzhledem k intenzitě provozu není zrovna dostačující.

Ulice Na Obci vyústí do ještě o malinko rušnější Rooseveltovy, cyklotrasa ji překříží a vzápětí opouští rušné ulice nově vyasfaltovanou, oboustranně pro auta neprůjezdnou uličkou U Studánky.

Z ní se skoro přímo překříží ne zrovna klidná Kolovratská a trasa dojede na hráz Mlýnského rybníka. Cyklostezka obchází stávající vedení trasy 0026 klidnými ulicemi Podhrázkou a Wolkerovou, místo toho vede po hrázi až k vyústění Říčanského potoka. Zde sklesá zatím nedokončenou strmou serpentinou přímo do úzkého údolí potoka a pokračuje velmi netypickou cestou s dřevěným povrchem, a zjevně o šířce pouhé dva metry.

Podle projektu má být dřevěný úsek dlouhý více než 300 metrů. Důvodem je patrně potřeba ochránit přírodní hodnoty rokle Říčanského potoka. Strmý sklon nad lávkou ale bude rizikovým místem. Menší šířka, dřevěný povrch a skutečnost, že oproti Wolkerově ulici půjde o více než 200 metrů delší zajížďku, naštěstí předurčují tento úsek spíš jako propojku od Kolovrat směrem k místní zástavbě při ulici Havlíčkově.

Dřevěná cesta bude končit před podjezdem těžce frekventované silnice 101, kde se také napojí krátká spojka od Wolkerovy. Tento podjezd můžeme považovat za začátek spojnice Říčan a Kolovrat.

Říčany – Kolovraty

Silnice 101 v současnosti supluje vnější okruh kolem Prahy a je dopravně nesmírně přetížená. Kolovratská ulice, kterou vede současná cyklotrasa 0026, navíc silnici kříží v nepříjemně ostrém úhlu. Bezpečné překonání křižovatky je tudíž pro cyklisty velmi obtížné.

Mimoúrovňové překřížení silnice 101 bylo tedy pro novou cyklostezku naprostou nutností. A projekt si s tím poradil. Pro cyklostezku byl využit stávající propustek Říčanského potoka, jehož koryto bylo svedeno do nového, kruhového propustku s menším průměrem, proraženého do náspu bez větších omezení provozu. Starý propustek se stezkou bude současně sloužit jako povodňové koryto.

Dovolím si k tomu podotknout, že jakkoliv se z inženýrského hlediska jedná velice elegantní řešení, uživatelský pohled už tak příznivý být nemůže. Podjezd pod silnicí 101 totiž není široký ani tři celé metry, propustek byl přepažen (asi kvůli nosnosti) a skládá se tak nyní z dvojice průchodů širokých méně než 1,5 metru.

Z hlediska sociální bezpečnosti je to tedy bohužel naprosté fiasko. Dobrá praxe praví, že podjezdy mají být navrhovány přímé, široké a světlé. Zde si nikdo nemůže být jistý, zda na něj na výjezdu z díry nečeká lupič s palicí. Takže kdybych chtěl navrhnout podchod, kterým se lidi budou bát chodit i jezdit, udělal bych to zrovna takhle.

Jen pro ilustraci, dobře řešený cyklopodjezd umíme i v ČR, slušný příklad je z ulice Kukulovy na Praze 6 (Foto pro mapu Prahou na kole J. Bernášek):

Cyklostezka zde není v délce asi 200 metrů dokončena, usilovně se na ní ale pracuje. Dále stezka vede po levém břehu Říčanského potoka, a míjí zástavbu Na Vysoké, ležící na druhém břehu. Je zde most do ulice Jelení, přes kterou se dá směrem od Prahy dojet celkem dobře k nádraží.

Dále je zde lávka, po které se nedlouhou pěšinou dostanete do ulice Dančí. Stezka mezi Říčany a Kolovraty je také v celé délce osvětlená. Zatím není hotová kompletně, kromě podjezdu pod silnicí 101 zde chybí upravit část příjezdové komunikace k říčanské čističce. Kousek za čističkou pak stezka vstupuje na území Prahy, do katastru Kolovrat.

Kolovratský úsek byl realizován v rámci koordinované akce hlavního města. Jde o stejnou třímetrovou, osvětlenou stezku, jako na území Středočeského kraje. Stezka byla postavena v koridoru staré cesty, která byla v devadesátých letech revitalizována a osazena stromořadím. To bylo při zřizování stezky částečně zachováno.

Bohužel ne celé. Cesta, podél které bylo stromořadí vysazeno, totiž neležela přesně v úzké parcele ve vlastnictví města. Kvůli cyklostezce (kterou už nebylo možné jen tak postavit v rozporu s vlastnickými vztahy) tak musela být část stromů pokácena, což vloni na jaře v Kolovratech způsobilo značné mrzení. Část kolovratského úseku je v těchto místech také realizována jako dočasná stavba a bude přeložena při stavbě Pražského okruhu.

Stezka přichází k ulici Kolovratské, kterou kříží sdruženým přechodem a přejezdem. Obdobné přejezdy budou zřízeny i na dalších úsecích stezky ve Světicích, zde se ale povedlo zřídit křížení v ostrém úhlu se silnicí relativně přehledně.

Poslední úsek dokončené stezky vede podél ulice Kolovratské, vedoucí z Kolovrat do Říčan. I zde se kácely stromy podél silnice, byly ovšem vysazeny nové (a ani to nejsou žádná košťata). Pro odpočinek zde byl zřízen ještě jeden altán.

Cyklostezka končí před lávkou přes Říčanský potok na okraji zástavby Kolovrat. Cyklisté dnes mohou pokračovat buď Kolovratskou ulicí, nebo po pěšině podél potoka. Další etapy směrem do vnitřní Prahy bude muset připravit hlavní město jako součást páteřní cyklotrasy A22. Ta je v současnosti realizována zhruba v polovině délky v úseku Braník – metro Háje.

Závěrem

Cyklotrasa Do Prahy na kole je nepochybně v podmínkách cyklistické infrastruktury v okolí Prahy dílem výjimečným svou uceleností a tím, že vznikla v takové délce najednou. Ukazuje, že je možné i v domácích podmínkách realizovat výrazné infrastrukturní počiny. Jak jsem byl informován, za realizací záměru samozřejmě stojí mnoho let úsilí a obrovská vůle dotáhnout takový projekt do konce.

Z provozního hlediska je už teď zřejmé, že nové stezky budou fungovat spíš jako dopravní spojnice sousedních obcí a jejich rekreační zázemí než jako dálková dopravní trasa. K „cyklodálnicím“ zajišťujícím rychlý přesun cyklistů do měst Nizozemska či Dánska má tato realizace hodně daleko, zejména vlivem ne zrovna přímého vedení v intravilánu jednotlivých obcí. Přesto alespoň trochu splácí obrovský dluh, který automobilovým provozem totálně přetížené okolí Prahy vůči bezmotorové dopravě má. A z tohoto hlediska jde o počin dobrý a výjimečný.

A konečně, čtrnáctikilometrová cyklotrasa končící u prvního domku na území Prahy je také zásadní výzvou pro hlavní město. Jak – a hlavně kdy – dokáže Praha zajistit této stezce důstojnou návaznost tak, aby dostála skutečně svému názvu a dalo se po ní dojet až do vnitřní Prahy a ne jen na hranici zástavby první pražské obce?

Vratislav Filler
Zakladatel mapy a webu Prahou na kole, předchůdců tohoto magazínu. Zaměřuje se analyticky na cyklistickou infrastrukturu, především v Praze. Je členem pražské cyklokomise, poradního orgánu Rady hl. m. Prahy. Působí jako dopravní expert ve spolku AutoMat. Vědecký pracovník zaměřený na přesné aplikace globálních navigačních systémů.

zangief 7. 4. 2020, 12:12

Mrzí mne konec u Kolovrat. Mostek mohl být na úrovni silnice a stezka mohla krásně pokračovat ještě pár set metrů až ke křižovatce s Mírovou ulicí. Tou mohli Kolovraty provést cyklopruhy ke stezce do Uhříněvse a celé tohle dílo by se poměrně snadno prodloužilo o nějaké 3km...
Místo toho vás stezka vyhodí do zabláceného vyjetého proužku bez možnosti jet jinam.

Vratislav Filler 7. 4. 2020, 16:45

zanigef: Nechci spojlerovat, ale na spojení k Mírové i stezku podél koupaliště už existuje studie. Stav přípravy pokračování dál do Prahy by si zasloužilo podrobnější článek, který snad někdy sepíšu.

zangief 7. 4. 2020, 17:24

To zní super, o tom jsem nevěděl, díky za spoiler :) A už se těším na článek, nevím ani o žádném plánovaném pokračování směr centrum a to jsem z Prahy 22. Ze zpravodaje pouze vím že chtějí postavit stezku podél Přátelství z Uhríněvse do Dolních Měcholup, ale vzhledem k tomu že stezku Benice-Pitkovice nám slibují už několik let a na realizaci to nevypadá tak to beru s rezervou. Díky za info a nadcházející články!

Pavel Mašek 7. 4. 2020, 20:47

@článek
- myslím, že ulice K Panskému ještě bude hodně trápit, pokud s ní projekt nepočítá teď, víme, jak to často s cykloobousměrkami bývá

- škoda u toho vlakového přejezdu ta jízda do kopce, tam se přímo vybízí minitunýlkový podjezd nizozemského stylu

- v Říčanech to vede hodně potoka, víte někdo, jak moc se tam rozvodňuje? dá se předpokládat, že stezka bude často pod vodou, počinená...

- ulice Olšany - ááááá, na to jsem čekal, takže polovina cyklistů je nucena vjet do silnice, protože z technických nebo zdravotních důvodu prostě tu panelačku nesjedou :( To je jak trasa pro cyklisty v Kunraticích od Mlýna k ulici K Verneráku, extra super propojka (možno najít už na Cyklisté sobě), kdy se cyklista může vyhnout "zcela" kopcům, autům a jet od Vltavy až skoro na Háje jak bůh bez průjezdu mezi domy a tato panelačka tam je smrtelná stopka často i pro rekreanty.

- ta dřevěná sekce u rybníka bude určitě působit co do zážitku "jsem v přírode" moc dobře, jsem však zvědav, jak to tam bude za mokra. Viděl jsem už super dřevěné poruchy neklouzající a jako nové i po mnoha letech, viděl jsem i kluzké jak banánové slupky a po pár letech v dezolátním stavu. Vzhledem k šířce se obávám hlavně pěších, kteří zaberou celou šířku. Bruslaři a lyžaři mají tady asi smůlu

- podjezd v Kukulově je super, podle tvaru evidentně autoři našli inspiraci v NL, nicméně taky není ideální, jestli se nepletu, tak není osvětlen a drží se tam uprostřed voda - může mi to někdo potvrdit/vyvrátit?

Dotazy na autora, co není z článku jasné:
- jaká bude údržba povrchu, hlavně bude stezka udržována mezi obcemi v zimě?
- jak to je s úseky mezi obcemi a jejím osvětlením?
- jak počítá autor s problémem mezi obcemi, kdy ze třímetrové stezky se v květnu stane metrová kvůli trávě a dalším věcem, které zpravidla hodně dobře na podobných místech rostou?

Hodnocení:
- oceňuji neuvěřitelnou práci těch, kteří toto vybojovali, ti si zaslouží 1*
- konečný výsledek hodnotím (i s přihlédnutím na ČR standardy) na 2+

poděkování:
- autorovi za článek, tyto články, kdy člověk se musí fyzicky do terénu, zabírají neskutečné množství času,
- lidem stojícím za projektem Do Prahy na kole za to, co dokázali vybojovat
- přístup obcí, že povolili, co povolili
- dalším, na které jsem zapomněl :-)

Sch 8. 4. 2020, 10:02

Takové akce by měli dál pokračovat, aby nezůstalo u této vlaštovky. Souhlasím, ze větší význam zo má jako spojení sousedních obcí, ostatně ta vzdálenost je přesně pro kolo. Říčany jsou navíc spádovou obcí pro žáky z několika sousedních vesnic a přitom děti, i větší nemají jak do školy bezpečně na kole dojet. Neco jsem již v 90. letech viděl v Německu v podobně kopcovite krajině a podobné sídelní kaše. V teto oblasti třeba Mukařov, Tehovec, Tehov, Babice, Březí, Křenice. Obce a kraj by měli začít chápat, ze asfaltové dopravní cyklostezky mezi sousedními obcemi jsou levný způsob, jak ulevit místním silnicím od části automobilové dopravy.

Díky za články.

Vratislav Filler 8. 4. 2020, 12:05

Pavel Mašek: jen výběrově.

- Ta ulice Olšany by v hlavním prostoru nebyla žádná katastrofa, normálně oboustranný ochranný cyklopruh by to v pohodě řešil. Stejně to tak skončí
- Časté zaplavování předpokládám spíš v těch dvou podjezdech (Mnichovka a pod silnicí 101). V Říčanech je to sice placaté, ale v úrovni okolní zástavby, to by tam museli mít zaplavené všechno.
- Osvětlené úseky jsou "Světice - kousek Světice na kopci" (kde to bude sloužit i jako pěší cesta). A Kolovraty - Říčany. Jinde je to bez osvětlení.
- Údržbu odhaduji že si bude dělat každá obec po svém, takže uvidíme :-)

Vratislav Filler 8. 4. 2020, 12:07

Sch: Hlavně z Říčan do Mukařova by to bylo potřeba jak sůl, ten klikatý úsek lesem je po silnici nesmírně o hubu, mám tam několik hodně nepříjemných zážitků. A souběžný singletrack se za alternativu považovat rozhodně nedá.

LukášM 8. 4. 2020, 13:32

Podle této zprávy považuji za nejhorší podjezd silnice 101.

Pavel Mašek 8. 4. 2020, 18:17

@Vratislav
- Mukařov-Říčany klikatice po silnici? Koukám na mapu a nevím, co myslíš :-O, ta hlavní je úplně přímá.

Vratislav Filler 8. 4. 2020, 18:41

Tyhle mírné zatáčečky: https://mapy.cz/zakladni?x=14.6985347&y=49.9896664&z=17&pano=1&pid=68303394&yaw=2.105&fov=0.307&pitch=-0.008

Mírně se to kroutí, ale máš pocit, že vidíš, takže všichni předjíždí a vzápětí se objeví auto proti. Silnice tam nemá krajnici, jsou tam svodidla a je to tam fakt hnusné zejména směrem do Mukařova, kdy se ve stoupání nedá držet 25 km/h+ .

Mirek 8. 4. 2020, 19:46

Pavel Mašek: Jsou tam obloučky, které na mapě tak vidět nejsou, ale projeďte si je a uvidíte :-) Problém je tam hustý provoz včetně náklaďáků a autobusů, jejich vysoká rychlost a hlavně úzká silnice bez krajnice - koukněte na obrázky G-Mapy, hned za čárou jsou svodidla. Navíc trasa vede lesem, takže v noci do těch zatáček není pořádně vidět. Suverénně jeden z nejhorších úseků pro cyklisty vůbec. Aspoň kus se dá jet na MTB lesem, ale pro zbytek neexistuje alternativa. Před pár lety tu Říčany plánovaly stezku, ale nějak to vyšumělo...

Mirek 8. 4. 2020, 19:47

Netušíte, jestli bude mít tato "magistrála" nějaké jednotné značení?

Vratislav Filler 9. 4. 2020, 10:18

Mirek: Částečně se na ni převede a částečně prodlouží trasa 0026.

Petr 14. 4. 2020, 08:43

Za mě lepší něco nežli nic, ale nelíbí se mi, že se vše musí asfaltovat. Na velkou část stezky měla být použita válcovaná šotolina nebo jí podobný materiál. V přírodě to vypadá lépe, náklady na stavbu jsou nižší a údržba levnější.

Vratislav Filler 14. 4. 2020, 10:09

Petr: Jestli má mít stezka dopravní význam (tj. aby se na ní dalo jezdit i za deště a výhledově i v zimě), tak nemůže být šotolinová. Šotolina vyžaduje pravidelné opravy, což bych chtěl vidět. Můžeme se podívat, jak to vypadá mezi Kolovraty a Uhčíněvsí - a nebo jak ty šotolinové úseky vypadají po deseti letech na A22 mezi Krčí a Braníkem.

Pavel Mašek 14. 4. 2020, 21:21

Mně se asfalt taky nelíbí, ale stezka musí být sjízdná pro každé kolo a to ty prašné bohužel nejsou.

Štěpán 15. 4. 2020, 21:33

Tedy ta část po zakrytém korytě potoka je nesjizdná i na horském kole :-) Jinak moc pěkná cesta. Kromě Mnichovic a tunelu v Říčanech už to vypadá na finální asfalt. Ještě kdyby bylo něco příjemnějšího z Kralovic do Kolovrat.

Ivan Růžička 28. 4. 2020, 18:32

Křížení stezky v ostrém úhlu s Kolovratskou silnicí není vůbec přehledné, ve směru od Říčan je to jednoznačně vražda...

Štěpán 24. 5. 2020, 08:46

Pro zajímavost, z Mnichovic do Mirošovic se také staví cyklostezka, akorát na sebe tedy úplně nenavazují...
https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/cyklostezka-mirosovice-mnichovice-kolem-bozkovskeho-rybnika

Hřeb 28. 7. 2020, 15:53

Máte pravdu, že tato cyklostezka je spíše spojnicí obcí a pro rodinné projížďky ve volném čase. Je to dobrý počin, říkám si: Aspoň něco! Pokud by měla sloužit pro pravidelné dojíždění, tak je ovšem jen k vzteku: přejíždění frekventovaných silnic, komplikované průjezdy vesnicemi, kopce, různé povrchy, množství lidí, atd. Tady se leckdy ani nerozjedete :( Taková potřebná cyklostezka měla již dávno vzniknout podél vlakového koridoru, hezky za betonovou zdí a celou cestu po rovině. Na 2 metry asfaltu navíc se ale v miliardových nákladech zřejmě nenašlo.
No a na jiné uplatnění, než pro kola, zde jsou k mání asi tak tři krátké kloudné úseky, kde může na inlajnech člověk jezdit sem a tam. Víc ne. Vše ostatní je buď nesjízdné nebo nebezpečné. Takže to vlastně klidně šotolinové mohlo být. A co se týká ošetření šotolinových cyklostezek, tak se inspirujme v Rakousku - tam to kupodivu jde. Musí se ale udělat pořádně kvalitně.

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímatDo Prahy na kole