Pohled šéfredaktora: změna názvu

Publikováno: 09. dubna. 2021, 12 min. čtení
Publikováno: 09. dubna. 2021, 12 min. čtení

Po devíti letech se nám podařilo připravit velký redesign těchto stránek. Spolu s ním proběhla i změna názvu na online magazín o cyklistické dopravě Městem na kole. Naším dobrým zvykem bývá podrobně vysvětlovat, co děláme. Nejinak tomu je i v tomto případě.

Již od roku 2015 mám jakožto šéfredaktor web na starosti a pročetl jsem téměř každé jeho zákoutí. Rád bych vám proto představil aktuální změny a popsal, co nás k nim motivovalo. V tomto příspěvku představím změnu názvu. Funkční změny představím v následujících článcích.

Web je stále ve vývoji

Předně bych rád upozornil, že web je stále ve vývoji. Od změny názvu sice uběhlo již několik týdnů, na webu ale stále pracujeme a vnímáme veškerou zpětnou vazbu. Čteme a zvažujeme každý komentář a relevantní připomínky zpracováváme. Ostatně už to, jak jsme web do současné podoby upravili, je do velké míry ovlivněno anketou, kterou jsme realizovali v předstihu.

Ty nejdůležitější části nového webu jsou již samozřejmě v provozu. Zároveň ale máme ještě dlouhý seznam úprav, které chceme zapracovat, nebo nad kterými diskutujeme, do jaké míry jsou opravdu potřeba. Web je rozlehlý, typů zařízení, na kterých ho lze spustit, nepřeberné množství, a náš tým je poměrně malý. Navíc nikdo v naší redakci nemá tuto práci  jako svou hlavní pracovní náplň. Proto není v našich silách odhalit předem všechny případné nedostatky a o řadě chyb se dozvídáme teprve nyní během ostrého provozu. Rád bych vás proto vyzval, abyste neváhali nám dát vědět, pokud zjistíte, že na webu něco nefunguje. Budeme kdykoliv rádi za screenshot a popis chyby na e-mail redakce@mestemnakole.cz. Věříme, že i s vaší pomocí během jara vše doladíme. Děkujeme!

Změna názvu

Změna názvu vypadá jako velký skok do neznáma. Původní název se vžil a web měl určitou pozici ve výsledcích vyhledávání. Zároveň byla změna názvu na stole již řadu let.

Pro mě osobně se s novým názvem nijak nemění směřování magazínu, nehodláme začít dělat cokoliv výrazně jinak. Název Městem na kole pro mě potvrzuje to, čím se náš web postupně stal.

Změna názvu potvrzuje to, čím se náš web postupně stal.

Vše kdysi začalo diskuzemi nad názvem Mapa Prahou na kole. Naše mapa postupně začala fungovat celorepublikově a její název sice hezky propagoval naši značku, zároveň si lze snadno představit, že uživatele z jiných měst by příliš nelákala. Diskutovali jsme a analyzovali mnohé varianty, jak mapu nově pojmenovat. Bylo to takové nekonečné téma posledních zhruba sedmi let.

K tomu se postupně přidávaly další signály: Web sice dlouhodobě čtou zhruba ze 60 % lidé z Prahy, ale nejenom! Samotný web má více mimopražských čtenářů než zmiňovaná mapa. Zvláště sekce s návody si jistě nacházela své čtenáře napříč celým Českem. Což potvrdila i nabídka, abychom naše návody mírně adaptovali a vydali knižně právě pod názvem Městem na kole. Také jsme již měli v redakci i přispěvatele z Ostravy, který se sám ozval, že by chtěl pro Prahou na kole psát. A ohlasy na řadu témat přicházely z různých koutů Česka.

Zkrátka a dobře, web svým poměrně unikátním obsahem (inspirativní články, návody, zpravodajství, podrobné analytické články) láká široké spektrum čtenářů i autorů a již dlouho přesahoval hranice Prahy. A to nejen čtenářskou obcí, ale i tématy článků.

Vztahy se spolkem AutoMat

Celé změně zároveň nahrála i skutečnost, že web Prahou na kole byl vždy významně propojen se spolkem AutoMat. V některých obdobích více, jindy méně. Když jsem před šesti lety přebíral od Vráti Fillera šéfredaktorskou pozici, dostal jsem za úkol vztahy mezi AutoMatem a PNK jasněji vymezit a web Prahou na kole posunout více do roviny informační a nezávislé na aktivitách spolku.

Tím se z webu postupně stalo médium, které o řadě témat informuje, ale organizování kampaní“ přenechává jiným. Pokud bych to měl ilustrovat čistě osobně, tak jsem do značné míry utlumil veškeré občanské aktivity, kde bych mohl být při finálním editování článků ve střetu zájmů. Proto již například neposílám úřadům výraznější podněty na zlepšování cyklistické infrastruktury. A to chci dodržovat alespoň do té doby, dokud budu mít tento web na starosti a budu muset o výsledcích podobných iniciativ informovat.

Zatímco tedy weby jako Plzeň na kole, Brno na kole apod. slouží primárně jako informační platformy místních spolků, pražský web se od lokálního spolku odpoutal a posunul se do roviny obecného informačního portálu, což chápu jako unikátní, ale pozitivní vývoj. Věřím, že samotné zpravodajství, informování a vnášení témat do veřejného prostoru má velký potenciál posouvat věci k lepšímu. I když trochu jiným stylem.

Informačně-zpravodajský portál

Pozice redakčně nezávislého portálu o cyklistické dopravě nám otevírá možnost informovat o řadě témat z více úhlů pohledu. Nejsme přímými účastníky různých osobních, odborných nebo politických sporů. Myslím, že i díky tomu dokážeme přinášet rozhovory jako byl tento. V tématech se snažíme jít do hloubky a přinášet informace i s detailním kontextem. Ptáme se politiků, jaké mají plány s cyklistickou dopravou.

Věřím, že z této pozice dokážeme získávat více odpovědí (a tudíž i více informací pro čtenáře), než kdybychom s dotazovanými vedli soudní pře nebo demonstrovali před jejich prahem. A tím netvrdím, že píšeme články bez názoru. Základní premisa, že propagujeme možnosti cyklistické dopravy, je snad každému zřejmá. Ovšem cyklistická doprava a možnosti její podpory jsou rozsáhlé oblasti s širokou paletou přístupů a názorů na řešení. A podle mě stojí za to přinášet informace o různých pohledech, jak by se tyto oblasti měly formovat.

Na první pohled se může zdát, že změna názvu v tomto nic nemění. Já se domnívám, že tento mírný posun koresponduje se zmiňovaným zpravodajsko-informačním zaměřením a že posiluje naši nezávislou pozici. Věřím, že o řadě témat se nám pod názvem Městem na kolem bude informovat snáz.

Prahu neopouštíme

Velká část redakce působí v Praze a o Praze budeme nadále informovat v podobném rozsahu. Zároveň ale již delší dobu informujeme i o tématech, která jsou obecnější, a která často od nás přebírají i weby mimopražských cyklistických spolků, a občas i celostátní média.

V naší práci tak rozhodně hodláme pokračovat v nezměněné podobě. Děláme to, co doposud. Zároveň si myslíme, že mimo Prahu se děje řada zajímavých věcí, které naopak mohou inspirovat dění v hlavním městě.

To vše při vědomí toho, že podobný web se srovnatelným záběrem témat na poli české cyklistické dopravy dle naší rešerše doposud chyběl. Původní web Prahou na kole se takovým zdrojem postupně stával a přejmenováním na Městem na kole chceme toto směřování potvrdit.

Rozdělení obsahu

Ačkoliv se obsah nemění, je možné, že změna názvu může v horizontu let vést i k dalším změnám a mimopražského“ obsahu bude přibývat. Nicméně cyklodoprava je velmi lokální. Málokoho zajímá, že v nějaké zapadlé uličce v cizím městě někdo zřídil cykloobousměrku. V tomto ohledu zůstávají naše stránky zatím pragocentrické. Předpokládáme, že mimopražská témata budou vždy obecnějšího charakteru, zajímavá i na celostátní úrovni.

Zavedli jsme nový systém podrubrik a tagů, abyste si mohli témata snáze třídit, a to i podle regionů. Pokud by někdy začal obsah z mimopražských regionů přibývat skutečně ve velkém, pak je web připraven na zavedení regionálních podrubrik, jak je známe z jiných zpravodajských webů. Zároveň jsme se ale shodli, že při naší současné produkci takovéto dělení zatím není potřeba.

Pokud nějaký obsah z webu mizel, pak rozhodně z jiných pohnutek, než že bychom chtěli opouštět Prahu. Na hlavní stránce je ostatně zachována i vysoce regionální sekce informující o uzavírkách – to je něco, co využije prakticky každý, kdo se dopravuje na kole po městě. Zároveň i tuto sekci jsme připravili tak, aby ji do budoucna mohli využívat i mimopražští cyklisté. U uzavírek je připraven filtr, který může omezení třídit podle regionů, pokud to bude někdy potřeba.

Nejsme oficiálním městským portálem

Naši pravidelní čtenáři ví, že se snažíme dění ve městě pokrývat podrobně. Zároveň ale nejsme oficiálním městským informačním kanálem, i když ho do značné míry úspěšně suplujeme. Ostatně Praha by si podobný skutečně funkční oficiální kanál zasloužila, jiná středoevropská města ho provozují.

Dokud městský portál nevznikne, budeme nadále dělat, co můžeme. Úsměvné je, že jsme byli opakovaně za oficiální městský portál považováni. Nemluvě o tom, že jsme údajně autory městské cykloaplikace Na kole Prahou.

Pokud bych měl mluvit řečí čísel, tak s placeným 0.25 úvazkem na veškerou redakční práci bychom byli schopni plně pokrývat pouze město, které je na poli cyklistické infrastruktury opravdu málo aktivní. Naše finanční situace se každý rok zlepšuje, ale i tak s tempem cyklistických realizací v současné Praze rozhodně nedržíme krok. I v rámci Prahy se proto již řadu let soustřeďujeme pouze na věci, které nám přijdou dostatečně zajímavé.

Vždy, když jsem se jako redaktor musel rozhodovat, zda se věnovat spíše zajímavým a z hlediska cyklistické dopravy významným tématům, nebo se snažit informovat o všem, co se v Praze děje, volil jsem spíše první variantu. Často se jedná o dlouhodobá témata, o nichž čtenáři dlouho nic netuší. Jedno takové připravujeme již zhruba dva roky a koncem letošního roku snad bude konečně publikováno.

Závěrem

Přejmenování našeho webu na Městem na kole z mého pohledu potvrzuje změnu, která se odehrála již dávno. Naše redakce zůstává stejná a nadále budeme dělat stejnou a snad i lepší práci. Nový název nás lépe reprezentuje a lépe naši práci vystihuje.

Přidejte se k nám!

Rádi uvítáme v našich řadách každého, koho zajímá další směřování naší redakce a chtěl by přiložit ruku k dílu. Vítáme také návrhy témat, která bychom měli pokrýt, nebo informace třeba jen o uzavírkách, které máme přidat do mapy. Budeme také velmi vděční za finanční podporu. Naše činnost je založená na aktivitě řady lidí „zdola“, není to proces s jasně daným zadáním a směřováním „shora“.

Jak napovídá zkušenost s naším ostravským korespondentem, již dlouho je pro nás standardem spolupracovat i s mimopražskými redaktory. Pokud se k nám chcete přidat a nejste z Prahy, není to žádný problém a název našeho webu to jen potvrzuje. A pokud z Prahy jste, přidejte se také! Prahu nijak zanedbávat nehodláme.

Jiří Motýl
V domovské Praze jezdí na městském kole na vzdálenosti do osmi kilometrů. V redakci od roku 2013, od roku 2015 šéfredaktorem. Spoluautor knihy Městem na kole.

Marek Turnovec 10. 4. 2021, 23:18

Redesign v pohodě - ten starý mi přišel až příliš archaický a některé věci mi dost vadili - jako třeba že datum publikace článku a autor byly na různých místech, jedno z toho na začátku, druhé na konci, teď už nevím kde co z toho, ale mělo by to být prostě u sebe a já to preferuji obojí spíš na začátku - aby člověk hned viděl, že třeba díky Googlu skončil na nějakém článku, co už fakt není aktuální, protože je 5 let starý.

Co ale pořád nějak nemůžu překousnout je to "Méstem" na kole místo "Městem". :-)

josuk 11. 4. 2021, 20:08

„..změna názvu na stole již řadu let.“ Proč tedy po letech jen pouhá parafráze původního vtipného názvu, navíc s nevhodnou diakritikou a to celé bez jasně pojmenovaného důvodu? Změna zavedené značky je vždy k horšímu, dobrovolně se značky zbaví jen ….
PNK se přece nikdy neomezovalo na Prahu, informace z cyklosvěta zde byly víc než často.
Změna názvu je v pořádku. PNK skončilo a něco jiného začíná, to je život. Proč ale autor cítí potřebu zdůvodňovat něco, co se tímto způsobem zdůvodnit nedá?
Chápu, že asi název PNK není volný, nebo je jeho užití spojeno s něčím, co nelze akceptovat. Ovšem obcházet okolo kaše je jaksi škoda slov…

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat : Pohled šéfredaktora