Pražské volby: Jaké plány mají strany s cyklistickou dopravou?

Publikováno: 19. září. 2022, 27 min. čtení
Aktualizováno: 09. října. 2022
Publikováno: 19. září. 2022, 27 min. čtení
Aktualizováno: 09. října. 2022

Magazín Městem na kole se již tradičně ptal stran a hnutí kandidujících na pražský magistrát na sérii podrobných otázek, jaké plány mají v oblasti cyklistické dopravy a procyklistických opatření pro nadcházející volební období.

Zeptali jsme se všech subjektů, které dle dostupných průzkumů na konci srpna dosahovaly podpory alespoň 3 % respondentů. S celkově 12 podrobnými otázkami jsme tak oslovili celkem osm subjektů.

Mezi oslovenými byli: Spolu (ODS + TOP09 + KDU-ČSL); ANO; Praha sobě; Piráti; koalice SPD + Trikolóra + PES; Solidarita (ČSSD + Zelení); STAN; Praha bez chaosu.

Odpovědi jsme do neděle 17. 9. obdrželi od následujících čtyř kandidujících subjektů:

Pokud dodatečně obdržíme odpovědi i od zbylých oslovených subjektů, do článku je doplníme.

Stručné shrnutí

Na základě získaných odpovědí jsme připravili krátké shrnutí ve formě tabulky s procentuálním ohodnocením odpovědí. Nutno podotknout, že podobné shrnutí je extrémně zjednodušující a subjektivní. Vřele doporučujeme spíše nahlédnout do samotných vyjádření a programů jednotlivých stran.

Tabulka obsahuje i hnutí ANO, které odpovědi přislíbilo, ale zatím jsme je neobdrželi. Případně budou doplněny. Doplnili jsme i stručné zhodnocení plánů koalice SPOLU, která ale odpovědi neposkytla, zhodnocení je tak založeno na studiu předvolebního programu.

Odpovědi stran

Podrobné odpovědi jednotlivých stran tak, jak jsme je obdrželi. Kandidující strany jsou seřazeny dle čísla kandidátní listiny, tedy: Praha sobě (4), STAN (6), Piráti (8), Solidarita (15).

Praha sobě

1. Jste ochotni usilovat o dosažení cíle Strategie aktivní mobility v Praze do roku 2030, která počítá s dvoj- až trojnásobně vyšším podílem cyklistické dopravy na vykonaných cestách Pražanů oproti současnému stavu?

Budeme i nadále usilovat o průběžné všestranné zlepšování podmínek pro jízdu na kole, stejně, jako jsme to dělali poslední 4 roky, kdy jsme měli dopravu v gesci. Cíl ze strategie ale vnímáme spíše jako podpůrný a motivující, než jako striktně závazný. Nechceme lidem nařizovat, čím mají po městě jezdit. Chceme ale postupně posunout kvalitu a hlavně bezpečnost cyklistické infrastruktury na takovou úroveň, aby podíl navržený v Strategii byl i v Praze dosažitelný.

2. Jste ochotni zajistit takové investice do nové cyklistické infrastruktury, aby byly splněny požadavky městských částí a dosažitelné dokončení sítě základních cyklotras v horizontu cca dvaceti let?

Ano a je to právě za našeho působení, kdy se investice do cyklistické dopravy zvýšily na více než desetinásobek z doby před naším nástupem.

3. Jste ochotni zřídit každý rok 200 míst se stojany pro parkování kol ve veřejném prostoru?

Již nyní zřizujeme stojany všude, kde si o to městské části požádají a stojany tam lze umístit. Pro zvýšení počtu instalovaných stojanů je třeba nejenom vůle města k jejich zřízení, kterou máme, ale též ochota městských částí k jejich instalaci, jelikož většina takových ploch je ve správní gesci jejich úřadů. Pokud tomu tak bude, pak je 200 míst ročně reálných.

4. Jste ochotni zachovat či rozšířit spojení sdílených kol a lítačky?

Ano, pilotní režim ukázal, že je o tuto službu mezi Pražany zájem, a čísla uživatelů neustále rostou.

5. Zřídíte bezpečné kolárny u vybraných nádraží a stanic metra?

Mít možnost bezpečně odstavit jízdní kolo či jeho ekvivalent (koloběžka, skejt apod) je jednou ze základních podmínek rozvoje aktivní mobility ve městě. A díky práci našeho náměstka pro dopravu Adama Scheinherra a jeho týmu jsme po letech odkladů připravili a na podzim rozjedeme pilotní projekt koláren. V této oblasti máme v porovnání s dalšími evropskými metropolemi co dohánět, a proto by měla tato zařízení vzniknout u většiny stanic metra, železnice a v důležitých přestupních uzlech.

6. Jste ochotni pokračovat v intenzivní přípravě nejdůležitějších pražských cyklostezek tak, aby v jejich koridorech nevznikly nevratné bariéry a v příštím volebním období vzniklo nebo se začalo stavět nejméně 20 kilometrů těchto tras?

Koordinaci dopravních projektů tak, aby vždy zohledňovaly všechny druhy dopravy, jsme se v tomto volebním období opravdu intenzivně věnovali. Můžete to poznat na projektech, jako je východní část městského okruhu (Blanka 2), Hostivařská spojka či důsledné připomínkování projektů železničních tratí či dálničních staveb. První realizovanou vlaštovkou je na příklad dodatečné doprojektování bezpečných podchodů pod železnicí podél Kbelské ulice či proměna bývalé železniční trati ve Strašnicích, kde budujeme první pražskou drážní promenádu.

Na nadřazené cyklistické síti, kterou jsme nově definovali v poslední aktualizaci sítě celoměstských cyklotras, máme hotových například několik výše zmíněných studií a mnoho rozpracovaných projektových dokumentací. Příprava těchto často i velmi náročných akcí není jednoduchá, ale 20 km nejdůležitějších tras vedených mimo provoz je reálných, pokud nám voliči opět dají důvěru.

7. Jste ochotni zahájit přípravu komfortních stezek mimo vozovku podél rušných komunikací uvnitř města?

S tím jsme už začali. Na Smetanově nábřeží jsme nedávno realizovali pilotní úsek tzv. Dánského cyklopásu, na němž jsou cyklisté odděleni od aut i chodců a mají svůj vyhrazený prostor. V realizaci podobných „chráněných“ cykloopatření na vhodných místech budeme určitě pokračovat a další projekty již nyní připravujeme. Mimo centrum města se dlouhodobě snažíme využít pro vedení cyklistů méně frekventované a široké chodníky a kde je to prostorově možné, tak zřizujeme samostatné cyklostezky.

8. Jste ochotni zřizovat bezpečná cykloopatření na rušných ulicích i na místě stávajícího parkování, není-li to možné jinak?

Město vnímáme jako jeden organismus, takže zřizování cykloopatření musí vždy být posuzováno v kontextu i dalších druhů dopravy. Dlouhodobě je rušení parkovacích míst zvláště pro rezidenty velmi problematické, neboť obyvatelé často jiné možnosti parkovat jinde, než „před domem“ nemají. Proto se snažíme do veřejného prostoru cykloopatření důsledně začleňovat, ale zároveň při tom nesnížit počet parkovacích míst pro místní. Je ale jasné, že tato problematika má souvislost i s parkovací politikou města a vymahatelností porušování pravidel při parkování.

9. Jste ochotni pokračovat ve zřizování cyklopruhů při rekonstrukcích frekventovaných komunikací tam, kde nelze snadno zřídit komfortní stezku mimo vozovku?

Při rekonstrukcích ulic se vždy v souladu s dopravní politikou hl. m. Prahy snažíme nalézt řešení, které zohlední cyklisty, nesníží plynulost individuální i veřejné dopravy a zároveň přitom zajistí maximální bezpečnost chodců, kteří jsou neprávem často velmi opomíjeni, ale i dalších účastníků provozu.

10. Jste ochotni podpořit na městských částech zřizování cykloobousměrek tak, že (finančně či metodicky) pomůžete s jejich realizací, a současně budete jejich zřízení vyžadovat?

Cykloobousměrky rozhodně podporujeme. Pravidelně informujeme městské části o ulicích, kde je jejich zřízení ze statistik průjezdů cyklistů nejvíce potřeba, a dlouhodobě platí nabídka na zpracování projektu a realizaci cykloobousměrek tam, kde městská část poskytne alespoň předběžný souhlas se zřízením. Intenzivně a naštěstí i úspěšně jsme podporovali diskusi za návrat cykloobousměrek z pilotního projektu plošné cykloobousměrnosti v Karlíně poté, co jej Praha 8 neprávem zrušila. V jejich rozvoji hodláme nadále pokračovat.

11. Jste ochotni připravit a následně realizovat následující záměry zprostupnění centra pro cyklistickou dopravu?

 • druhou etapu rekonstrukce Smetanova nábřeží s cyklopásem jižním směrem,
 • po Hradebním korzu (Národní – Vítězná – Zlatý Kříž – Revoluční)
 • v koridoru Severojižní magistrály (Těšnov – Karlov),
 • ze Smíchova na Vinohrady (Anděl – Náměstí Míru).

A) Ano.
B) Ano, v podobě dle schválené studie Hradební korzo.
C) Zahájili jsme přípravu klíčové cyklistické lávky přes Masarykovo nádraží a pracujeme i na zprůjezdnění dalších míst podél severojižní magistrály. Například se jedná o Hlávkův most, průjezd přes Prahu 7, Okolí Muzea či návazné úseky na Nuselský most.
D) Rádi bychom spojení zlepšili, bude ale záležet na vůli městských částí Praha 2 a Praha 5, které zatím jakékoliv komfortní řešení dlouhodobě blokují.

12. Jaká je vaše představa dalšího rozvoje cyklistické dopravy v Praze nad rámec výše položených otázek?

Praha by měla mít v horizontu několika desítek let dostatečně hustou, komfortní a především bezpečnou síť vzájemně propojených cyklotras a dalších cykloopatření v kvalitě, jakou známe z vyspělých evropských měst, včetně zajištění parkování kol a dalšího příslušenství. Kde nebude síť stezek, chceme zajistit bezpečný průjezd ve vozovce bez přerušení a rizikových míst. V některých místech bude do budoucna postaven systém výtahů a lanovek, které překonají klíčové terénní zlomy a převýšení a poradí si tak s „pražským“ terénem. Cyklistická doprava v Praze by měla fungovat v synergii s dopravou veřejnou, pěší a částečně i automobilovou, protože všechny tyto druhy dopravy se můžou bez problému vzájemně doplňovat. Naším velkým přáním je, aby lidé využívající jednotlivé druhy dopravy k sobě měli vzájemný respekt, chovali se k sobě slušně a vnímali své potřeby. Podmínkou tohoto scénáře je, že se rozvoji města i nadále povede věcná diskuse a lidé budou moci demokraticky rozhodovat o jeho vedení a směřování.

Starostové a nezávislí

1. Jste ochotni usilovat o dosažení cíle Strategie aktivní mobility v Praze do roku 2030, která počítá s dvoj- až trojnásobně vyšším podílem cyklistické dopravy na vykonaných cestách Pražanů oproti současnému stavu?

Ano, zástupci STAN tento materiál podpořili.

2. Jste ochotni zajistit takové investice do nové cyklistické infrastruktury, aby byly splněny požadavky městských částí a dosažitelné dokončení sítě základních cyklotras v horizontu cca dvaceti let?

Ano, podíl investic do cyklodopravy by podle nás měl odpovídat podílu na cílovém modal-splitu. To zmíněná částka splňuje. Město by zároveň mělo stanovovat priority v rámci celomětského měřítka, prostředky na cyklostezky by měly být rozdělovány systematicky.

3. Jste ochotni zřídit každý rok 200 míst se stojany pro parkování kol ve veřejném prostoru?

Určitě tento trend podporujeme, na základě reálných zkušenosti z praxe zřizování těchto stojanů nejsme schopni předvídat intenzitu budování těchto stojanů. Umisťování stojanů do ve veřejném prostoru v kultivované podobě určitě podporujeme, měla by to být součást našeho uvažování o veřejném prostoru.

4. Jste ochotni zachovat či rozšířit spojení sdílených kol a lítačky?

Systém se z našeho pohledu osvědčil a podporujeme jeho pokračování.

5. Zřídíte bezpečné kolárny u vybraných nádraží a stanic metra?

Ano, tyto projekty budeme podporovat.

6. Jste ochotni pokračovat v intenzivní přípravě nejdůležitějších pražských cyklostezek tak, aby v jejich koridorech nevznikly nevratné bariéry a v příštím volebním období vzniklo nebo se začalo stavět nejméně 20 kilometrů těchto tras?

Kancelář lídra Petra Hlaváčka i naši starostové byli jedním z hlavních iniciátorů projektů jako Vršovická drážní promenáda, Kladenská drážní promenáda a další. Budování souvislých spojitých tras skrze město je hlavní politikou STAN v oblasti cyklistiky. Prioritou je propojování existujících koridorů a eliminace přerušení tras.

7. Jste ochotni zahájit přípravu komfortních stezek mimo vozovku podél rušných komunikací uvnitř města?

Ano, v případě že to umožňují prostorové limity.

8. Jste ochotni zřizovat bezpečná cykloopatření na rušných ulicích i na místě stávajícího parkování, není-li to možné jinak?

Na tuto otázku nelze odpovědět genericky. Vyžaduje vždy podrobnější zkoumání variant a pokud existuje lepší řešení, najít bezpečnější koridor.

9. Jste ochotni pokračovat ve zřizování cyklopruhů při rekonstrukcích frekventovaných komunikací tam, kde nelze snadno zřídit komfortní stezku mimo vozovku?

Stejná odpověď jako u předchozí otázky.

10. Jste ochotni podpořit na městských částech zřizování cykloobousměrek tak, že (finančně či metodicky) pomůžete s jejich realizací, a současně budete jejich zřízení vyžadovat?

Ano, cykloobousměrky jsou vhodné řešení. Je potřeba zde pracovat též s osvětou řidičů, aby na možnost protijedoucího kola byli připraveni.

11. Jste ochotni připravit a následně realizovat následující záměry zprostupnění centra pro cyklistickou dopravu?

 • druhou etapu rekonstrukce Smetanova nábřeží s cyklopásem jižním směrem,
 • po Hradebním korzu (Národní – Vítězná – Zlatý Kříž – Revoluční)
 • v koridoru Severojižní magistrály (Těšnov – Karlov),
 • ze Smíchova na Vinohrady (Anděl – Náměstí Míru).

A) Ano, revitalizace Smetanova nábřeží byl jeden z projektů připravovaných pod Petrem Hlaváčkem.
B) Ano, hradební korzo je také jeden z projektů připravovaných pod Petrem Hlaváčkem.
C) Toto opatření vyžaduje komplexní řešení problematiky magistrály, ale zmiňovaný koridor je jedním z elementů humanizace magistrály. Vize Těšnovské estakády bude v následujících týdnech představena veřejnosti díky výstupům z workshopu Těšnov 21.
D) Ano.

12. Jaká je vaše představa dalšího rozvoje cyklistické dopravy v Praze nad rámec výše položených otázek?

Naše přemýšlení o dopravě by nemělo být omezeno jen na cyklistiku. Jak říkal urbanista Kees Christiansen budoucí ulice bude vypadat jako taková zoo. Pěší, koloběžky, jednokolky, hooverboardy, kola, elektrokola, cargokola, skůtry i větší vozidla. Bude třeba hledat vhodné řešení pro každou ulici. Budeme stát před dvěma přístupy: smíšený provoz nebo separovaný. Oba jsou legitimní. Smíšený, kde se všichni musí přizpůsobit nejpomalejšímu. To bude vhodné hlavně v historickém centru. A pak to budou separované provozy na městských třídách – pruh pro rychlou dopravu (auta), střední (kola a další) a pěší.

Česká pirátská strana

1. Jste ochotni usilovat o dosažení cíle Strategie aktivní mobility v Praze do roku 2030, která počítá s dvoj- až trojnásobně vyšším podílem cyklistické dopravy na vykonaných cestách Pražanů oproti současnému stavu?

Cyklistická doprava se od roku 2016 navýšila téměř trojnásobně a tento trend stále pokračuje. Počet cyklistů a cyklistek, kteří kolo používají jako plnohodnotný dopravní prostředek, stále stoupá, a to jak v letní sezóně, tak i mimo ni. S vyšším podílem cyklistické dopravy počítá mimo jiné i Klimatický plán, který naše koalice v minulém roce schválila. Jednoznačně budeme proto usilovat o dosažení stanoveného cíle, který považujeme za správný a realistický, při dodržení podmínky další aktivní podpory cyklistické dopravy, zejména budování bezpečné infrastruktury.

2. Jste ochotni zajistit takové investice do nové cyklistické infrastruktury, aby byly splněny požadavky městských částí a dosažitelné dokončení sítě základních cyklotras v horizontu cca dvaceti let?

Investice do cyklistické infrastruktury jsou potřebné, obzvlášť s ohledem na to, že byla v minulých volebních obdobích výrazně podfinancovaná, a to i vzhledem ke svému podílu na dělbě přepravy. Množství investic do cyklistické infrastruktury by mělo být do budoucna zachováno alespoň v současné výši, ideálně i mírně posíleno tak, aby bylo umožněno dokončení sítě základních cyklotras v tomto horizontu.

3. Jste ochotni zřídit každý rok 200 míst se stojany pro parkování kol ve veřejném prostoru?

Stojany a stání vznikají ve spolupráci s městskými částmi na vytipovaných místech. Nově vznikající stání jsou postupně doplňována o stojany vhodné k uzamčení soukromých kol. Hustota těchto stojanů však stále nedosahuje poptávce po nich, proto podpoříme jejich další zřizování na potřebných místech, a to i mimo centrum.

4. Jste ochotni zachovat či rozšířit spojení sdílených kol a lítačky?

Město pod naším vedením nedávno vysoutěžilo pokračování spolupráce na následující 4 roky. Rádi bychom do budoucna rozšířili nabídku služeb i o sdílená elektrokola, která by mohla být součástí plánovaného benefitního programu pro uživatele MHD.

5. Zřídíte bezpečné kolárny u vybraných nádraží a stanic metra?

V současné době se několik takových koláren připravuje. Pokud se ukáže, že je o tuto službu zájem, budeme ve zřizování pokračovat. Takové projekty však musí být připravovány citlivě vzhledem k cennému veřejnému prostoru, do něhož jsou zasazeny. Podpoříme kolárny s kvalitním architektonickým návrhem v místech, kde o ně bude zájem, a ne na úkor veřejné zeleně či veřejného prostranství.

6. Jste ochotni pokračovat v intenzivní přípravě nejdůležitějších pražských cyklostezek tak, aby v jejich koridorech nevznikly nevratné bariéry a v příštím volebním období vzniklo nebo se začalo stavět nejméně 20 kilometrů těchto tras?

Ano, příprava nadřazených realizace sítě nadřazených cyklotras formou oddělených bezpečných cyklostezek musí nadále pokračovat tak, aby mohlo být co nejdříve přistoupeno k jejich realizaci v co největší míře.

7. Jste ochotni zahájit přípravu komfortních stezek mimo vozovku podél rušných komunikací uvnitř města?

Bezpečné a rychlé oddělené stezky podél rušných komunikací by měly být prioritními projekty v rámci cyklistické infrastruktury, a to zejména ty navržené v rámci sítě nadřazených cyklotras A1-A9. Zároveň je k tomu zapotřebí schválit i příslušné legislativní změny, aby byl průjezd přes křižovatky podobně jednoduchý jako například v Německu, Dánsku či Nizozemsku a cyklisté nemuseli dávat přednost či dokonce sesedat na každém křížení.

8. Jste ochotni zřizovat bezpečná cykloopatření na rušných ulicích i na místě stávajícího parkování, není-li to možné jinak?

Jakákoliv řešení v podobě masivnější redukce parkovací míst naráží na odpor místních municipalit, pro které jsou parkovací místa nedotknutelnou komoditou. Vhodným kopromisním řešením je změna režimu parkování (z příčného na podélné), kde k úbytku téměř nedochází. Ukázkovým příkladem takového kompromisu je nedávná realizace na Alšově nábřeží, kde parkovací auta oddělují cyklisty od vozovky. V praxi často nastává opačná situace, kdy při realizaci cykloopatření naopak parkovací místa vznikají díky ubrání nepotřebných jízdních pruhů. V uplynulých letech se nám např. podařilo vytvořit 150 parkovacích míst v ulici Hviezdoslavova současně s cyklopruhem.

9. Jste ochotni pokračovat ve zřizování cyklopruhů při rekonstrukcích frekventovaných komunikací tam, kde nelze snadno zřídit komfortní stezku mimo vozovku?

Zejména v polohách nadřazených a páteřních cyklotras při frekventovaných komunikacích by mělo být prioritizováno zřizování bezpečných oddělených stezek s minimem bariér pro cyklisty. Cyklopruhy by měly být zřizovány v místech, kde skutečně není možné tohoto dosáhnout, zejména v úzkých ulicích v širším centru, a to jako nutné minimum pro bezpečnost cyklistů v provozu.

10. Jste ochotni podpořit na městských částech zřizování cykloobousměrek tak, že (finančně či metodicky) pomůžete s jejich realizací, a současně budete jejich zřízení vyžadovat?

Ano, zřizování cykloobousměrek jednoznačně podporujeme. Praxe ukázala, že přispívají ke zklidňování dopravy, větší atraktivnosti dopravy na kole na kratší a střední vzdálenosti a podporují tak myšlenky města krátkých vzdáleností. V rezidentních zónách s omezenou rychlostí na 30 km/h či méně mají být cykloobousměrky standardním řešením.

11. Jste ochotni připravit a následně realizovat následující záměry zprostupnění centra pro cyklistickou dopravu?

 • druhou etapu rekonstrukce Smetanova nábřeží s cyklopásem jižním směrem,
 • po Hradebním korzu (Národní – Vítězná – Zlatý Kříž – Revoluční)
 • v koridoru Severojižní magistrály (Těšnov – Karlov),
 • ze Smíchova na Vinohrady (Anděl – Náměstí Míru).

Ano, všechny tyto projekty leží na významných cyklistických trasách propojujících důležité městské čtvrti v centru a jsou pro rozvoj cyklistiky v Praze klíčové. Ve velmi rušných ulicích (tedy zejména v trase A4 v koridoru Severojižní magistrály a v trase Smíchov – Vinohrady) by měla vést oddělená stezka od automobilového provozu v co největší míře, řešení pouze cyklopruhy totiž neposkytuje dostatečnou míru pocitu bezpečí pro všechny, kdo by chtěli tudy na kole jet.

12. Jaká je vaše představa dalšího rozvoje cyklistické dopravy v Praze nad rámec výše položených otázek?

Cyklistickou dopravu považujeme za plnohodnotnou složku pražské dopravy, která vhodně doplňuje kvalitní síť veřejné hromadné dopravy. To dokazuje i její vzrůstající podpora mezi obyvateli Prahy i dojíždějícími ze Středočeského kraje. Aby však byl naplněn její potenciál, je třeba dohnat deficit investic do tohoto druhu dopravy. Praha zaspala zejména při budování bezpečných oddělených stezek ve směrech intenzivních dopravních proudů. Právě budování bezpečné infrastruktury je klíčové pro to, aby se jízda na kole stala skutečnou alternativou pro široké skupiny obyvatelstva, které současný stav, kdy je často nutné jet v ulicích společně se silným automobilovým provozem, odrazuje. Kromě výstavby bezpečné páteřních infrastruktury chceme nadále pokračovat ve zklidňujících a zprostupňujících opatřeních pro bezmotorovou dopravu nejen v obytných čtvrtích. Zároveň budeme podporovat bikesharing jako integrální součást Pražské integrované dopravy.

Solidarita (ČSSD + Zelení)

1. Jste ochotni usilovat o dosažení cíle Strategie aktivní mobility v Praze do roku 2030, která počítá s dvoj- až trojnásobně vyšším podílem cyklistické dopravy na vykonaných cestách Pražanů oproti současnému stavu?

Budeme usilovat o vyšší podíl cyklistické dopravy. Cíl 4,5 % není příliš ambiciózní, Klimatický plán schválený v roce 2020 předpokládá 7 % celkového modal splitu.

2. Jste ochotni zajistit takové investice do nové cyklistické infrastruktury, aby byly splněny požadavky městských částí a dosažitelné dokončení sítě základních cyklotras v horizontu cca dvaceti let?

Ano, roční investice do pěší a cyklistické infrastruktury posílíme z dnešní necelé miliardy na 3–5 mld. Kč.

3. Jste ochotni zřídit každý rok 200 míst se stojany pro parkování kol ve veřejném prostoru?

Ano, naším cílem je vybudovat celoměstský hustý systém parkování kol, který budou muset respektovat sdílené služby. Stojany na kola mají být na každém rohu, přednostně v dopravním stínu před přechody, aby nepřekážely na chodníku.

4. Jste ochotni zachovat či rozšířit spojení sdílených kol a lítačky?

Ano.

5. Zřídíte bezpečné kolárny u vybraných nádraží a stanic metra?

Ano. Bezpečné kolárny by měly být i jinde, zavedeme minimální požadavky u novostaveb na vnitřní parkování kol.

6. Jste ochotni pokračovat v intenzivní přípravě nejdůležitějších pražských cyklostezek tak, aby v jejich koridorech nevznikly nevratné bariéry a v příštím volebním období vzniklo nebo se začalo stavět nejméně 20 kilometrů těchto tras?

Ano.

7. Jste ochotni zahájit přípravu komfortních stezek mimo vozovku podél rušných komunikací uvnitř města?

Ano, chceme umožnit Pražanům a Pražankám jezdit na kole bez zbytečných objížděk. Na hlavních ulicích vybudujeme stavebně oddělené cyklostezky, jinak je lidé používat nebudou.

8. Jste ochotni zřizovat bezpečná cykloopatření na rušných ulicích i na místě stávajícího parkování, není-li to možné jinak?

Ano.

9. Jste ochotni pokračovat ve zřizování cyklopruhů při rekonstrukcích frekventovaných komunikací tam, kde nelze snadno zřídit komfortní stezku mimo vozovku?

Ano, pokud skutečně nebude možné stavebně oddělené řešení.

10. Jste ochotni podpořit na městských částech zřizování cykloobousměrek tak, že (finančně či metodicky) pomůžete s jejich realizací, a současně budete jejich zřízení vyžadovat?

Ano. Podstatný související krok je však zklidnění dopravy ve vedlejších ulicích. Například na Praze 7, kde Zelení již před lety zavedli zónu 30, jsou již cykloobousměrky prakticky všude, kde je to technicky možné.

11. Jste ochotni připravit a následně realizovat následující záměry zprostupnění centra pro cyklistickou dopravu?

 • druhou etapu rekonstrukce Smetanova nábřeží s cyklopásem jižním směrem,
 • po Hradebním korzu (Národní – Vítězná – Zlatý Kříž – Revoluční)
 • v koridoru Severojižní magistrály (Těšnov – Karlov),
 • ze Smíchova na Vinohrady (Anděl – Náměstí Míru).

A) – D) Ano.

12. Jaká je vaše představa dalšího rozvoje cyklistické dopravy v Praze nad rámec výše položených otázek?

Spíš to shrňme přímo podle věcí, které máme v programu: Roční investice do pěší a cyklistické infrastruktury posílíme z dnešní necelé miliardy na 3–5 mld. Kč. Stávající objem přidělených prostředků na jednotlivé druhy dopravy je nespravedlivě rozvržen. Čím více bude ve městě pěších a lidí na kole, tím plynulejší doprava ve městě bude. Vybudujeme celoměstský hustý systém parkování kol, který budou muset respektovat sdílené služby. Zachováme možnost vypůjčit si je na 15 minut pro držitele celoročního předplatného na MHD. Stojany na kola mají být na každém rohu, přednostně v dopravním stínu před přechody, aby nepřekážely na chodníku. Zavedeme minimální požadavky u novostaveb na vnitřní parkování kol, aby mohl v budoucnu každý bezpečně zaparkovat svůj dopravní prostředek v přízemí. Navážeme na pilotní projekt na Florenci a znásobíme stávající počet cyklodep. Rozšíříme tak udržitelné a nerušící zásobování v centru města, jaké funguje ve Vídni.

Oficiální předvolební programy pro Prahu

Tomáš 19. 9. 2022, 09:41
10
5

Ja tedy budu nejen kvuli tomuto volit Solidaritu.

Michael 19. 9. 2022, 10:38
11
2

„Dlouhodobě je rušení parkovacích míst zvláště pro rezidenty velmi problematické, neboť obyvatelé často jiné možnosti parkovat jinde, než „před domem“ nemají.” – Co třeba placené garážové stání? ?

David 19. 9. 2022, 11:02

Ad možnosti parkování - tak třeba Barrandov. Několik tisíc parkovacích míst pro auta. Auta kam se člověk podívá. Stojany - jedno hnízdo u Polikliniky, jedno u ZŠ v Remízku, jedno hnízdo u ZŠ Lohnického (ani k jedné z těch škol se ale na kole legálně nedostanu). Fajn jsou stojany i Billy, byť u nich pořád "někdo" posedává. Zastrčené je jedno hnízdu u Aquaparku, i když i k němu se musí po chodníku a parkovat se dá i u Lidlu, byť to tuším není označeno jako parkování kol a projetí mezi těmi kostkami není s plnými brašnami nic moc. Takže sečteno a podtrženo - 20 funkčních a použitelně umístěných stojanů na 25 tisíc obyvatel?

Na modrých zónách kolo nechat nemůžu, u značky nemůžu, u zábradlí nemůžu, v zeleni nemůžu... Docházková vzdálenost 600 metrů a víc?

OK, jedu autem...

Jen Tak 19. 9. 2022, 12:58
9
2

Přijde mi, že nejlépe napsané samotné odpovědi mají Piráti - zní, že jsou nejschopější je naplňovat. Nezní to ani vykrucovačně a neurčitě jako STAN/PrahaSobě ani utopisticky/naivně jako Solidarita.

Osobně to na magistrát asi hodím Solidaritě z volebního kalkulu: chci aby se přehoupli přes 5% hranici a bylo možné utvořit koalici bez ANO/SPOLU.

Teď ještě vymyslet, jak volit na rodné desítce. Tam se podle značek stran orientovat asi nemá cenu, ale zároveň si dělat rešrši na to množství neznámých jmen je na mě trochu moc. Nějaké tipy?

Kuba 19. 9. 2022, 15:13
6
1

Jen Tak: utopisticky/naivně ty odpovědi Solidarity zní v pražských/ČR podmínkách. Prakticky všude jinde v Evropě by to bylo samozřejmý a běžný... Bohužel máme to vnímání strašlivě posunutý a jako progresivní tu berem něco, co by jinde bylo považováno za brzdění. O tom, co tu považujeme za běžné a normální škoda mluvit (slušně to napsat neumím a sprostej tu být nechci).

Proto mám třeba problém chválit aktuálního náměstka pro dopravu, i když ve srovnání s jeho předchůdci je o mnoho úrovní výš. V porovnání s tím, co a jak rychle dělají v dopravě jiná města to nijak zářný výsledky nejsou a jeho nastavení priorit nepovažuju za šťastný (i když zase, ve srovnání s peklem typu hrozící koalice pražské ODS (Spolu) s ANO je to řádově menší problém)

tik 19. 9. 2022, 15:18
1
17

Michael 19. 9. 2022, 10:38
auta: zrušíme parkovani ve verejnem prostoru, at si to plati
kola: udelame parkovani ve verejnem prostoru, stani zadarmo

Ach vy ublizeni cyklisti...

Zdenek X 19. 9. 2022, 15:26

@David: na Barrandove nebydlim, ale moje zena ma na Barrandove ordinaci, tudiz tam obcas jezdim, tento rok jsem na Barrandov musel navic cca 2 mesice dojizdet kazdy tyden na polikliniku (samozrejme na kole, na nicem jinem po Praze s vyjimkou prosinec-unor nejezdim). Nevim, jaka jsou pravidla, kde je nebo neni mozne kolo parkovat (urcite by nemelo prekazet), ale zajimave, jak se nase zkusenosti lisi: ja nemam a nemel na Barrandove zadny problem, parkuji u klandru, znacky, ... (na naval kol jsem zatim nenarazil, vzdy se nejaky vhodny najde), v poliklinice mi po dotazu vzdy umoznili zaparkovat kolo ve vstupni hale (mimochodem: totez delam v Nemocnici Motol). Ne, ja autem kvuli tomu nepojedu (rozhodne nepojedu na Barrandov, parkovani auta je tam peklo). Ano, mivam potize s parkovanim kola v centru, ale na Barrandove ... ?

(Hnizda u polikliniky jsem si nevsiml, ale ani jsem ho nehledal, probihala rekonstrukce oplasteni budovy, mozna ze bylo docasne nedostupne.)

@Michael: ten smajlik je plac nad nedostatkem garazovych stani na trhu (na koupi ci pronajem), zvlaste v nekterych lokalitach? Potom jej naprosto chapu, bojoval jsem s hledanim garazoveho stani u nas na sidlisti roky, vyresila to az zmena bydliste.

David 19. 9. 2022, 15:28
11
2

Tik:
Tak kolo je co se parkování ve veřejném prostoru týče téměř 10 x méně prostorově náročné, než auto. Klidně si zaplatím 120 Kč na rok v městské části a nebo 0,05 - 4 Kč/hod kdekoliv, když budu moci své kolo LEGÁLNĚ odložit v kterékoliv ulici. A pokud by ta možnost byla zastřešená a zabezpečená, tak klidně stejnou cenu, jako auto.
Dnes ale ve většině ulic, ve kterých jsou modré zóny, legálně zaparkovat kolo ve veřejném prostoru nejde.

David 19. 9. 2022, 15:29

Ale nepište mi prosím, že už dnes můžu kdekoliv své kolo legálně nacpat do popelnice, a pokračovat autem... To vím taky.

Ondra 19. 9. 2022, 15:50

Je hezké, jak vlastně i SPOLU a ANO v programu mají, že chtějí dělat oddělené cyklostezky. Člověk by řekl, že dohromady tu musí být shoda. Akorát jediný výsledek cyklostezek v centru je 300 metrů na Smetanově nábřeží jen v jednom směru..

Jiří Motýl 19. 9. 2022, 16:51

David: Zajímavé, s těmi modrými zónami mám podobný názor, ale již dvakrát mi bylo v různém časovém období řečeno, že na to má právní oddělení MHMP zcela opačný názor a tudíž se s tím nic dělat nebude, protože to již legální je.

David 19. 9. 2022, 18:35

Zdeněk X: A kolik kol se takhle do haly na Poliklinice vejde?
Já tedy tak odvážný (odrzlý), abych dával kolo dovnitř na Polikliniku nejsem. Ale asi je to proto, že z lékařských zařízení mám obecně respekt a nepovažuji je za něco, co navštěvuji běžně. Jinak stojany jsou před budovou. Příjezd zezadu k hale je nelegální. Od té doby co jsou na Barrandově modré zóny tam s parkováním takový problém nemám. Parkuje se mi tam líp než předtím a auto používám častěji.
Vloni jsem si musel vzít auto, které měla žena zaparkované u zastávky K Barrandovu. Nejbližší stojan u Billy cca. 500 m. Spěchal jsem do nemocnice (matka měla v Ústí nad Labem nehodu, když jela v převozové sanitce, jel jsem podepsat nějaké papíry jako opatrovník a zjistit, jak na tom je), tak jsem nechal kolo u zábradlí u schodů na lávku. U těch bočních, ne na žádném hlavním tahu. Nikomu nepřekáželo, ale bylo u zábradlí. Pokusili se mi ho ukrást. Nepřekonali zámek, ale zlomili rám. Zavolal jsem Policii, kvůli pojistce. První slova policisty: "Vy jste majitel toho kola? A víte, že parkováním u zábradlí jste se dopustil přestupku...?"
Mám pokračovat? :o)

David 19. 9. 2022, 18:49

Jiří Motýl:
IP 12 - vyhrazené parkoviště (dle vyhl. 294/2015 Sb.): "...Značka označuje místo, kde je dovoleno zastavení a stání pouze některých vozidel.
Údaje o tom, pro koho je parkoviště vyhrazeno (např. název organizace, státní poznávací značka, symbol zařízení5)) a popřípadě v jaké době, jsou uvedeny na dodatkové tabulce a mohou být uvedeny i na značce místo nápisu. Mimo dobu, po kterou je parkoviště vyhrazeno, smějí na takto označeném místě zastavit a stát i řidiči jiných vozidel, pokud není stanoveno jinak...."
V Praze je pak vyhrazeno dle podmínek uvedených v Nařízení RHMP 19/2017 Sb. hl. m. Prahy (aktuálně ve znění nařízení č. 13/2022 Sb. hl. m. Prahy), které tyto oblasti vymezuje pouze pro parkování silničních motorových vozidel, a dále platným ceníkem. Ten např. m.j. obsahuje mopedy, jednostopé motocykly, motokola (parkovné zdarma, parkovací oprávnění se nevydává), ale neobsahuje ani jízdní kola, nebo např. přívěsné vozíky, atd. Ty proto na vyhrazeném parkovišti - modré zóně, nesmí zastavit v době, pro které je v režimu vyhrazeného parkoviště. I proto se také přívěsné vozíky z modrých zón odtahují...
Máte nějaké argumenty, které to vyvrací?

David 19. 9. 2022, 20:40

ještě upřesnění pro hnidopichy - v Praze se jedná o vozidla s platným parkovacím oprávněním (dle nařízení a ceníku).

Jiří Motýl 19. 9. 2022, 22:31

David: Hm, jednou mi to bylo řečeno ústně v situaci, kdy jsem nebyl argumentačně připraven čelit konfrontaci "říkají to magistrátní právníci, myslíte, že se v tom vyznáte lépe?" Jiné argumenty nezazněly, ani nebyl moc prostor pro diskuzi.
Podruhé jsem na sociálních sítích viděl toto vyjádření (https://mestemnakole.cz/app/uploads/2022/09/parkovani_modre-zony.jpg). Tipuji, že ze změňte.to nebo něčeho obdobného. Dost to odpovídá mé osobní zkušenosti.

Předpokládám, že na MHMP musí existovat nějaký vesmír, který považuje parkování jízdních kol v modrých zónách za legální.

Jenda 19. 9. 2022, 23:05

Nechápu ten program Praha bez chaosu. Prej "Znásobíme počet parkovacích míst.". Jako pokud tím nemyslí třeba 1.1násobek ale 2x a víc jak to chápou normální lidi (pokud povolíme 1.1násobek, tak proč ne 0.9násobek) tak bych to chtěl vidět.

S těmi modrými zónami - to se bavíte o tom položit to na parkovací místo pro auta? To není k čemu zamknout a tipuju že i pokud vám to náhodou nikdo neukradne, tak vám to nějaký naštvaný řidič zahodí.

Jiří Kadlec 19. 9. 2022, 23:06

Zajímalo by mě, jak je to s tím bodem 11 a) tj. cyklostezka Smetanovo nábřeží v tom mnohem potřebnějším směru.
Jestli to, že tam mají nulu znamená, že cyklostezku Smetanovo nábřeží 2. etapa SPOLU vůbec nepodpoří, nebo jestli to jenom znamená, že o tom nemají nic v programu.
Jinak mi přijde velká škoda, že se se zklidnění Smetanova nábřeží nezačalo na té důležitější straně - na straně u řeky ve směru sever - jih :-(

Kuba 19. 9. 2022, 23:18

Jenda: předpokládám, že u toho parkování v modrý zóně myslej kola, který maj stojánek a rámovej zámek. Nebo znehybnění kola zamčením kol k rámu klasickým zámkem, atd. Pokud člověk neodejde daleko, třeba jen do fronty vedle u stánku a na kolo uvidí, může to stačit.

David 19. 9. 2022, 23:58

Jiří Motýl:
Tak v tom se Praha 1 bohužel mýlí a zajímalo by mne, u koho to na Magistrátu ověřovali a kdy. Jak plyne z platného ceníku (dostupný zde: https://www.parkujvklidu.cz/wp-content/uploads/2017/08/Cenik_parkovacich_opravneni-karet_parkovaci_oblast.pdf , případně zde: https://www.parkujvklidu.cz/cs/zakaznici-zon-placeneho-parkovani/vytah-z-ceniku/ , jsou zóny placeného stání určeny v tomto případě pouze pro jednostopá MOTOROVÁ vozidla. A jiná vozidla, než pro které jsou vyhrazená parkoviště určena, je využívat nesmí.
Vedení Magistrátu o tomto problému ví. Vzhledem ke statutu quo lze usuzovat, že i při poslední aktualizaci ceníku převládla obava ze ztráty parkovacích míst nad snahou vyčistit chodníky od sdílených kol... (když tu byla diskuse o (ne)radikálnosti současného politického vedení při podpoře bezmotorové dopravy a v tomto případě i chodců, kterým sdílené koloběžky a kola v centru díky tomuto nastavení překážejí nejčastěji).

Zdenek X 20. 9. 2022, 08:44

@David: jak rikam, nase zkusenosti se lisi. Zatimco vy pisete, ze radeji pojedete autem, ja rikam, ze parkuji kolo na Barrandove bez potizi (kolo mam 16 let stejne). Tim nerikam, ze by nebylo vice stojanu na kola na nekterych mistech potreba, ale rozhodne nemam pocit, ze by ty soucasne pretekaly (mozna ty existujici jsou na nevhodnych mistech, nevim) a ze to byl show-stopper pro jezdeni na kole (skutecne nevim, co z meho pohledu cyklisty resi stojan nekde na rohu, zadna vyhoda proti klandru). Ano, na mnoha mistech odvazne parkuji tak, ze se pani/pana z ostrahy zeptam "mohu?" a vetsinou se mi dostane priznive odpovedi. Az bude modal share kol vyznamny, tak to asi nepujde, ale od toho jsme sakra daleko.

Tyhle pravni diskuze jsou zajimave. Nicmene od realneho zivota odtrzene. Ani nevim, co povolene je a neni, doposud jsem si vystacil se selskym rozumem. Asi v tom nema jasno ani magistrat, protoze k parkovani ve verejnem prostoru u klandru nabada:

https://www.praha.eu/public/27/2a/6d/1096101_140344_Praha_cyklisticka_panel_13_view.jpg

Jiří Motýl 20. 9. 2022, 10:10

Jiří Kadlec, nula znamená, že je subjekt spíše proti. Když není jasné, je tam otazník.
Ale při extrapolaci témat z programů (tj. u SPOLU), aniž by daný subjekt odpověděl na konkrétní otázky, je to velmi ošemetná disciplína.

Nicméně SPOLU v programu sice Smetanovo nábřeží konkrétně nepopisuje, ale obecně hovoří o tom, že zklidňování dopravy v centru podpoří až po dostavbě Městského okruhu. Jelikož druhá etapa rekonstrukce Smetanova nábřeží zároveň vyžaduje již omezení dopravy na něm, vyvodili jsme z těchto obecných proklamací, že druhou etapu rekonstrukce SPOLU spíše nepodpoří (respektive rozhodně ne v příštím volebním období před dokončením okruhů), pokud tedy mají dodržet svůj obecný program.

Vratislav Filler 20. 9. 2022, 11:18

Jiří Kadlec: Cyklopás na Smetanově nábřeží jižním směrem je téměř nemožné realizovat bez omezení tranzitu, vůči čemuž se program SPOLU jasně vymezuje, že takové věci budou odmítat.

David 20. 9. 2022, 21:28

Zdeněk X: Rozhodně množství stojanů není (jediná) limitující podmínka. Ale samotný fakt, na kolika místech lze kolo legálně odložit, už nějaký signál o podpoře cyklodopravy dává.
Pokud jezdím na kole denně (většinou ano, od ledna až do prosince), tak nepotřebuji kolo parkovat jen na jednom místě na sídlišti, kde to mám domluvené. Nechci při každém odložení kola porušovat zákon. A kdyby mi při zanechání kola u stojanu na něj nepršelo, tak well done... (byť přiznávám, že to bych chtěl opravdu nadstandard).
I podle průzkumů, které dělal a zveřejňuje magistrát, ti kteří na kole pravidelně jezdí, mají parkování zpravidla vyřešené (a už je příliš netrápí). Ti, kteří by jezdit pravidelně chtěli, mají problém buď s parkováním, nebo se sprchami, nebo s obojím. První řeší částečně bikesharring, ale ne každý ho má k dispozici v potřebném rozsahu a chce za něj případně platit.

Motorista 21. 9. 2022, 12:25
1
7

Vyjádření SPOLU bych mě docela zajímalo, ale z toho všeho vypadají nejlépe.

Tomáš 21. 9. 2022, 13:48
4
1

Koukám že placení trollové ODS mají dosah i sem :-).

Motorista 21. 9. 2022, 19:21
1
4

Placenej, kéž by. Jen se řídím dle hesla znej svého nepřítele.

Tomáš 21. 9. 2022, 21:23

Zvláštní, že jste se tu s takovým nickem ještě tuším neprojevil, ono lidí ,co tu obvykle komentují, zas tolik není.

Motorista 22. 9. 2022, 11:23
1
2

Tak zaprvé, každý musí někde začínat.
Zadruhé, už jsem tu tuším někam něco psal.
Za třetí, to, že sem jednou, dvakrát něco napíšu mě nezavazuje k tomu, abych sem psal pravidelně...

David 22. 9. 2022, 17:11

Zdeněk X - k uvedenému odkazu. Tohle je historický materiál cca. z roku 2012. Můžete Magistrát upozornit, že tam má chybu :o)
Respektive u zábradlí se může samozřejmě parkovat, ale pokud se nedopustíte nějakého přestupku, jakým je např. neoprávněný zábor veřejného prostranství. A jelikož zábradlí ani chodník či veřejná zeleň jsou veřejným prostorem a nejsou ze své podstaty určeny k parkování kol, jedná se o přestupek vždy. Zajímavější otázkou je zde však jeho správní trestání, respektive výše trestů. Ta by měla zohlednit společenskou škodlivost, která bude ve většině případů (s výjimkou např. při zablokování přirozené vodící linie či znemožnění užití chodníku či přechodu), relativně nízká. Takže přestupek to de-jure bude vždy, sankce však již nízká či diskutabilní.
Přestupek by to nebyl v případě, kdy by zábradlí bylo k parkování kola výslovně určeno. I takové případy jsou, např. záměrné použití "oplocenek" k parkování kol při veřejných akcích, atp.). To musí být však všem zřejmé, jednoznačné.
Obdobnou chybu má magistrát třeba v novějších materiálech, ve kterých uvádí, že děti do 10 let smí jezdit po chodníku...

Tomáš 22. 9. 2022, 22:20

David: Ktery konkretni zakon a ktere ustanoveni porusim, kdyz privazu kolo k zabradli?

David 22. 9. 2022, 23:33

Tomáš: Můžete si vybrat minimálně ze 3 ustanovení.
1) pokud je zábradlí červeno-bíle natřené, jedná se o dopravní zařízení. § 19 odst. 2 písm. a) zákona o pozemních komunikacích zakazuje dopravní zařízení a značky odstraňovat, pozměňovat, přemísťovat... a cokoliv k nim umísťovat. Toto ustanovení má PČR nejraději. A pozor - za dopravní značku se považuje značka celá, vč. sloupku... A alergičtí jsou zejména na značky zákazové a příkazové, kde spatřují jakous takous společenskou škodlivost takového jednání.
2) Pak, pokud parkujete své kolo u jinak nabarveného zábradlí, ale na chodníku, tak zaberete veřejné prostranství (nikoliv vozovku, kde můžete za splnění zákonných podmínek stát). Na to pamatuje zákon o obcích, který v § 34 veřejné prostranství definuje (chodník, náměstí, ...), a v § 5 odst. 2 pís. c stanoví, že přestupku se dopustí ten, kdo neoprávněně zabere veřejné prostranství, jde-li o případy, které nelze postihnout podle jiných zákonů. Zabrání veřejného prostoru tím, že v něm odložím kolo mimo místo k tomu určené (tedy mimo stojan na kola, který musí být ve veřejném prostoru umístěn vždy se souhlasem jeho správce a splnění několika dalších drobných podmínek).
3) Nu a pokud zastavíte u zábradlí, které není dopravním zařízení a kolo necháte ve vozovce? Pak musíte splnit podmínky zákona o provozu pro zastavení a stání. Mimo jiné musíte nechat mil. 3 metry pro každý jízdní pruh, nesmíte být na vyhrazeném stání pro jiná vozidla, nesmíte být na V13 (dopravním stínu), a některá další, jako třeba v prostoru křižovatky.
Takže si stačí jen vybrat, ale u zábradlí prakticky nelze kolo legálně zamknout.
A co zelený pás u silnice a v něm zábradlí?
To je silniční vegetace. V ní zakazuje parkování (autům, ale i kolům, které jsou také vozidlem, zákon o provozu pozemních komunikacích. Konkrétně § 27 odst. 1 písm. r).
A ohledně zábradlí na chodníku se dá teoreticky využít ještě § 53 odst. 2 zákona o provozu na pozemních komunikacích (nikdo jiný než chodci nesmí chodníku užít). Ale to by vás strážník musel chytit, jak k tomu zábradlí dojedete :o)
Určitě by se našlo ještě něco jiného, ale takhle z hlavy to nedám.

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat Komunální volby 2022