Auto*Mat dal magistrátu vysvědčení

Publikováno: 20. září. 2008, 1 min. čtení
Aktualizováno: 26. listopadu. 2016

Auto*Mat Přes 3.300 lidí podpořilo výzvu Auto*Matu Pět bodů pro Prahu pívětivější. Rok od vyhlášení nastal čas vyhodnotit, jak magistrát body výzvy naplňuje — a vysvědčení je to rozporuplné. Pěší se mohou těšit na to, že jejich požadavky nebudou už zcela ignorovány. Cyklistům se dostalo přelomových cyklopruhů. Bohužel, řešení řady palčivých problémů, na které výzva poukazovala, bylo ignorováno.

Stručné vyhodnocení jednotlivých bodů Výzvy

Hodnocení jsme převzali z dokumentu Vyhodnocení naplnění Pěti bodů pro Prahu 2007-08 (pdf), kde najdete ke každému bodu další, podrobnější rozbor.

Bod 1.: Vypracovat dlouhodobou koncepci pro podporu pěší a cyklistické dopravy

 +  Magistrát začal zpracovávat Zásady pěší dopravy, které budou podkladem pro vznik koncepčního materiálu. Ke splnění požadavku sice nedošlo, město ale učinilo podstatný krok.
 +  Magistrát založil pracovní skupinu, která se podílí na zpracování návrhu Zásad pěší dopravy. Oproti minulým letům, kdy neexistovala žádná platforma řešící potřeby chodců, je to zásadní posun.
 +  Plán na postupné zřizování páteřních a hlavních cyklotras celoměstského významu byl aktualizován.
 —  Celková koncepce cyklistické dopravy v Praze stále chybí.

Bod 2.: Umožnit obousměrný průjezd cyklistů v pěti jednosměrných ulicích

Jednalo se o úseky ulic Pařížské, Šeříkové, Opletalovy, Křižíkovy a Dejvické.

 —  Magistrát nezprůjezdnil pro obousměrný provoz cyklistů ani jednu z navržených ulic. Nebyla zprůjezdněna vůbec žádná jednosměrka v celém městě, ačkoliv k tomu často stačí umístění několika dopravních značek, popřípadě doplnění pruhu ve vozovce. Byl na to rok času. Snaha města narazila na neochotu jednotlivých městských částí dát potřebná razítka. V některých ulicích by to totiž ohrozilo množství parkovacích míst pro auta.
 —  Z dostupných informací vyplývá, že magistrát o zprůjezdnění města pro cyklisty důsledně neusiluje – nejedná s městskými částmi.

Bod 3.: Zřídit představená stání cyklistů před automobily v pěti křižovatkách

Jednalo se o křižovatky U Bulhara, Dukelských Hrdinů x Veletržní, náměstí Kinských, Na Slupi – Albertov a Těšnov – Florenc.

 —  Na žádné z pěti nebezpečných křižovatek prostory pro cyklisty nevznikly, přestože k tomu stačí červená barva, šablona se symbolem kola a přepočítání světelné signalizace křižovatky.
 +  Magistrát zřídil nové prostory pro cyklisty v křižovatkách, a to hned na několika místech v Pobřežní ulici v Karlíně, Voctářově v Libni a v Otakarově ulici v Nuslích. Jedná se o jedny z prvních úprav křižovatek svého druhu v Praze (před touto realizací vznikly prostory pro cyklisty pouze ve vedlejší Ovenecké ulici na Letné).

Bod 4.: Optimalizovat interval zelené na pěti frekventovaných přechodech pro chodce v centru města

Jednalo se o přechody na náměstí J. Palacha, Smetanově nábřeží před Národním divadlem, křižovatce I. P. Pavlova, Jana Želivského x Vinohradská a na ulici Vršovické u Vršovického nádraží.

 0  Interval zelené pro chodce se prodloužil pouze na jediném z pěti frekventovaných a nedůstojných přechodů, a to jen o několik málo sekund (jedná se o přechod u Národního divadla).
 —  Podle dostupných informací magistrát nehodlá tristní situaci na mnohých přechodech nijak systémově řešit, protože by si to vyžádalo zkrácení doby zelené pro automobily.

Bod 5.: Zahrnout prvky cyklistické infrastruktury do všech rekonstrukcí a nové výstavby
komunikací

Zejména jde o následující rekonstrukce: Štefánikův most, Václavské náměstí, Kaprova ulice, Libeňský most,
Hlávkův most, Letenská pláň.

 +  V centru Prahy vznikly historicky první cyklopruhy – na Štefánikově mostě, v Pobřežní a Vršovické ulici.
 0  Cyklopruhy na Štefánikově mostě končí před rušnými křižovatkami. Nezahrnují předsazené prostory pro kola, aby cyklisté mohli bezpečně projet. Řešení je polovičaté.
 —  Vzhledem k počtu rekonstruovaných a nově budovaných komunikací je cyklistických pruhů v centru metropole žalostně málo. Magistrát i projektanti na ně stále velmi často zapomínají.

Steiner vyznamenání nedostal

Přetiskujeme vysvědčení, které Auto*Mat vystavil pražskému radnímu za dopravu, Radovanu Steinerovi. Hodnocení jednotlivých ,,předmětů“ je slovní a výstižné. Celkový prospěch je pak prospěl, tedy za čtyři.

Vysvědčení

Radní si jej odmítl převzít se zdůvodněním, že se nemá s Auto*Matem o čem bavit.

Co chtít po městu nyní?

Pokud jde o cyklistiku, magistrát učinil některé vstřícné kroky. Vyhýbá se ale těm problémům, jejichž řešení by mohlo jakkoliv omezit automobilovou dopravu. Pokud se začtete do podrobného hodnocení, zjistíte, že u řady místních úprav zůstává černý Petr na městských částech. Ve srovnání s přístupem Prahy 1 (která brání jakékoliv změně, pokud to sníží počet parkovacích míst) je magistrát v zásadě osvíceným podporovatelem alternativní dopravy.

Mezi těmito slepci je ovšem magistrát králem spíše jednookým. Chybějí kapacity, odborníci, peníze na projekty, není obecná vůle. Technická správa komunikací neměla půl roku přidělené prostředky na běžnou údržbu (ze kterých se nakonec udělala např. Vršovická). Několik nadšenců a lidí se vstřícným postojem nemůže věnovat svou energii všemi potřebnými směry. Proto je tempo budování cyklistické infrastruktury takové, jaké je.

Auto*Mat zveřejní nové požadavky pro Prahu přívětivější k chodcům a cyklistům před začátkem velké cyklojízdy, v neděli 21. září 2008 mezi 14 a 15 hodinou na náměstí Jana Palacha před Rudolfinem. Uvidíme, jak se v nich promítne vývoj za poslední rok.

Zdroje

Tisková zpráva Auto*Matu
Podrobné vyhodnocení naplnění Pěti bodů pro Prahu 2007-08 (PDF)
Vysvědčení pro Radovana Šteinera
Výzva Pět bodů Auto*Matu 07/08

Vratislav Filler
Zakladatel mapy a webu Prahou na kole, předchůdců tohoto magazínu. Zaměřuje se analyticky na cyklistickou infrastrukturu, především v Praze. Je členem pražské cyklokomise, poradního orgánu Rady hl. m. Prahy. Působí jako dopravní expert ve spolku AutoMat. Vědecký pracovník zaměřený na přesné aplikace globálních navigačních systémů.

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat
Praha 6: Nová cykloobousměrka v Lotyšské
Praha,

Praha 6: Nová cykloobousměrka v Lotyšské

10. července. 2024, 1min. čtení3