Napište svým politikům: Cyklopruh na Legerově

Publikováno: 18. ledna. 2009, 1 min. čtení
Aktualizováno: 21. února. 2012
Autor: Hynek Hanke

DopisyPražská magistrála by měla být již brzy na Praze 2 za Nuselským mostem zůžena o jeden jízdní pruh. Domníváte se, že by tento nově uvolněný prostor neměl zůstat ležet ladem (případně vytvořit další povrchová parkovací místa v centru města), ale měl by být využit k vytvoření stavebně odděleného cyklopruhu, který by byl pokračováním významné cyklostezky na Nuselském mostě směrem do centra? Jestli ano, je potřeba, abyste o tom dali vědět svým politikům. Přinášíme vám modelový dopis, který stačí emailem odeslat na uvedené adresy a dotyčné úřady se jím budou muset zabývat.

Pro (TO): posta@cityofprague.cz, posta@p2.mepnet.cz
Kopie (CC): cyklo@cityofprague.cz
Předmět (Subject): Podnet: Budouci podoba Legerovy ulice

Prosím o potvrzení podání.

Radovan Šteiner
Radní pro dopravu HlMP

Ing. arch. Václav Vondrášek
Zástupce starostky MČ Praha 2

Vážený pane radní pro dopravu HlMP,
Vážený pane radní MČ Praha 2,

vzhledem k chystanému snížení počtu jízdních pruhů na Legerově ulici v rámci první fáze budoucí revitalizace tzv. magistrály, považuji za velmi důležité, aby nově uvolněný prostor nezůstal ležet ladem. Jsem přesvědčen, že prostor by měl být využit k vytvoření stavebně odděleného cyklopruhu, který by řešil palčivý problém neexistence adekvátního pokračování cyklostezky na Nuselském mostě ve směru do centra. Jedná se o záležitost zásadního významu, neboť Nuselský most je nejen pro bezmotorovou dopravu jedinou možností, jak úrovňově překonat údolí mezi Vyšehradem a I.P.Pavlova, a proto je i cyklisty hojně využíván.

Domnívám se, že jde o jednu z velmi vhodných příležitostí, jak naplňovat usnesení Rady HMP číslo 0544 ze dne 29. 4. 2003, které ukládá Odboru městského investora MHMP a řediteli Technické správy komunikací „zajišťovat při přípravě rekonstrukcí a nové výstavbě komunikací případně i při přípravě dalších investičních akcí vytváření vhodných podmínek pro cyklistickou dopravu.“ Co se týče pochybností, zda je vhodné kombinovat cyklodopravu s kapacitní komunikací, připomínám, že Komise pro cyklistickou dopravu Rady HMP se již 12.1.2009 usnesla, že by v ulici měl být zřízen oddělený cyklopruh.

Děkuji za zvážení a prosím o informaci, jakým způsobem byl tento podnět vyřízen.

S pozdravem,

Jméno Příjmení
Ulice, číslo domu
PSČ
Praha
kotaktni@emailova.adresa

Text dopisu můžete použít doslovně nebo jej můžete pozměnit, třeba i úplně přepsat. Pro elektronickou podatelnu (adresy v Pro:) je však velmi důležité, abyste přesně uvedli hlavní adresáty, vyplnili svoje jméno, příjmení, adresu a explicitně uvedli kontaktní emailovou adresu. Z obou elektronických podatelen (magistrátu a MČ) byste měli během několika dní dostat emailem nazpět potvrzení o přijetí s příslušným podacím číslem. V tom momentě má váš dopis stejnou váhu, jako kdybyste jej poslali papírově. Nedostanete-li potvrzení o přijetí, telefonicky to na dané podatelně urgujte, nebo se spojte s námi na redakce@prahounakole.cz . Standardně do 30 dnů byste také měli na svůj podnět dostat odpověď. V každém případě budeme rádi, když nám dáte na našem emailu vědět.

Hynek Hanke
První šéfredaktor tohoto online magazínu (tehdy ještě pod názvem Prahou na kole). V redakci působil mezi lety 2008 a 2011.

Vénovej 20. 1. 2009, 07:47

Z Prahy 2 jsem dostal obratem tuto odpověď:
Vážený pane,
Legerova ulice je ve výhradní působnosti hlavního města resp. Magistrátu hl.
m. Prahy (HMP). Po usilovné snaze naší městské části o humanizaci magistrály
a po žádosti adresované panu primátorovi zatím dopravní výbor Zastupitelstva
HMP schválil 16. 10. 2008 alespoň zkušební zúžení Legerovy ulice. To mělo
proběhnout od ledna do června 2009. Zatím se to odboru dopravy MHMP a TSK
zřejmě z technických důvodů nepodařilo zajistit. Nyní to vypadá tak, že by
se věc mohla podařit od března 2009. Teprve podle následného vyhodnocení
bude hl. m. Praha dále rozhodovat o trvalém zúžení, které zatím vůbec není
jasné a ani není slíbeno.
Městská část bude Vaší snahu podporovat.
S pozdravem
Ing. arch. Václav Vondrášek
zástupce starostky

Hynek Hanke 20. 1. 2009, 19:48

To zní docela pozitivně. Možnosti každé jednotlivé strany v tom jsou omezené, ale jestli to budou alespoň někteří z nich do budoucna podporovat, má to výrazně větší šanci projít. Já jsem dostal stejnou odpověď a tak jsem na ní ještě znovu reagoval v tom smyslu, že pro získání podpory veřejnosti zůžení magistrály v následujícím zkušebním období je přeci naprosto zásadní, aby se za to omezení přineslo něco dobrého, aby se ten prostor využil nějakým lepším způsobem, aby bylo nějaké srovnání. Zkušenost ze zahraničí je, že nelze jen omezovat automobily, musí to být něco za něco, aby si to získalo veřejnost na svou stranu. A jelikož 30% pražanů je nakloněných vytváření podmínek pro dopravu na jízdním kole, může tohle být reálná cesta jak získat pro celý ten projekt plusové body. Konečně, takové opatření nemusí vzniknout hned fyzicky, podobný efekt může mít, pokud o něm začnou politici veřejně mluvit a plánovat jej pro budoucnost.

Vratislav Filler 22. 1. 2009, 13:35

Vyjádření Společnosti pro trvale udržitelný život (STUŽ) k záměru zahloubení magistrály za Muzeum v rámci řízení EIA.
http://www.stuz.cz/rs/index.php?option=com_content&view=article&id=594
Zajímavé čtení.

Z. Mošna 23. 1. 2009, 15:47

Vážení,

zřejmě se Vás celá řada domluvila a neúnavně píšete všichni postupně stále totéž, nebo téměř totéž, ačkoli Vaši kolegové a kolegyně odpověď již obdrželi. Z toho je zřejmé, že by mohlo jít o poněkud svérázný a v našem případě zbytečný pokus nátlaku. Zkusím Vám tedy odpovědět poněkud podrobněji v naději, že si to vzájemně předáte.

Legerova ulice spadá do tzv. vybrané komunikační sítě, která je ve výhradní působnosti dopravních orgánů Magistrátu HMP. Pro danou věc nemůže městská část mnoho zásadního učinit.

Obecně vzato cyklistické trasy podporujeme. Městská část (MČ) v rámci revitalizace parku Folimanka (pozemky svěřené MČ) připravuje cyklostezku, která v budoucnu propojí trasu vedoucí Nuselským údolím (A23)s budoucí trasou přes Nuselský most do Lublaňské ulice (A41). Z Nuselského mostu má totiž trasa vést ulicí Lublaňskou a nikoli Legerovou. Nechce se mi věřit, že byste toto nevěděli. Nemáme nic proti tomu, že se cílově v budoucnu tato trasa povede Legerovou, ale v současné době by zde jedoucím cyklistům šlo minimálně o zdraví - viz příloha, výtah z údajů Českého hydrometeorologického ústavu. Váš návrh, pokud je myšlen vážně, je třeba zasadit nejprve do celkového systému. Jeho mapy jsou k dispozici na webové adrese hl. m. Prahy:

http://doprava.praha-mesto.cz/(2sdvjw55tpnvlsacs5o5bi45)/zdroj.aspx?typ=2&Id=72556&sh=354632792

Nezlobte se na mě, ale zřídit jakýsi odnikud a nikam nevedoucí úsek cyklostezky mi nepřipadá nijak zvlášť smysluplné, zvláště, když jde o půlroční zkušební provoz, bez trvalých stavebně technických úprav. Nemusíte se obávat, že v průběhu zkušebního provozu zůstane pruh ležet ladem. Přinejmenším bude sloužit pro obsluhu tamních domů včetně provozoven, což je dnes téměř vyloučeno, nebo se tak děje v rozporu s dopravním značením, dopravními předpisy a působí to dopravní problémy.

Závěrem mi dovolte vyslovit přesvědčení, že Vámi citované „podmínky pro cyklistickou dopravu“ je třeba vytvářet systémově a nikoli živelně. Půjde-li o systémové řešení, máte naší plnou podporu.

S pozdravem

Ing. arch. Václav Vondrášek

zástupce starostky

Hynek Hanke 23. 1. 2009, 17:53

Dobrý den, my samozřejmě nebudeme odpovídat na odpověď zaslanou někomu jinému, nicméně obsah a argumenty by byly bodově následující:

1) Nejde o pokus o nátlak. V minulosti ale pražští cyklisté dali mnohokrát najevo, že by chtěli svým politikům a úředníkům v důležitých věcech dát vědět svůj názor, překážkou je však neznalost přesných referencí a přílišná pracnost. Proto jsme opakovaně dostávali požadavky v důležitých věcech nějaký modelový dopis připravit, který by dotyčným umožnil svůj názor k věci vůči politikům fundovaně vyjádřit. Každý dopis je tudíž nutno brát jako individuální vyjádření přesvědčení a žádosti jednotlivce. Jelikož průzkumy ukázaly, že až 30% pražanů by si přálo používat ve městě jízdní kolo, nelze se divit, že se v té věci lidé vyjadřují.

2) MČ Praha 2 iniciovala projekt zkušebního zůžení ulice a stejně tak může být zdrojem podnětů k vytvoření řešení pro cyklistickou dopravu.

3) Řešení s vedením cyklotrasy Lublaňskou ulicí je dočasné (a bohužel nepraktické kvůli kolmým křižovatkám) v situaci, kdy to prostě jinak nejde, ale konečný stav dává na srozumění právě Komise pro cyklistickou dopravu MHMP (na kterou se odkazujete) v lednovém usnesení (
http://doprava.praha-mesto.cz/(dv1jc420bg0gj345yxzjks25)/default.aspx?id=79109&ido=7972&sh=-219037672 )

Citace: 4. Rekonstrukce a nové stavby
Projekt „Zklidnění severojižní magistrály“: záměrem je zúžit magistrálu na dvoupruhovou + odstavný pruh pro zásobování (ne pro parkování) s fyzicky odděleným pruhem pro cyklisty.

4) Princip v součastnosti prosazovaný Hlavním městem o vytváření vhodných podmínek pro cyklistiku v rámci úprav a rekonstrukcí ulic probíhajícím primárně k jinému účelu znamená příležitostné vytváření podmínek tam, kde to momentálně lze. Nynější testovací zůžení magistrály či případné budoucí trvalé je přesně tento případ. Systémovost spočívá v tom, že jsou nějak nastavené standardy, pro koho je ulice určena, a ty se dodržují. Vzniku dílčích úseků bez propojení nelze na začátku zabránit, ale to není překážkou, neboť k jejich propojování v tomto systému dochází postupně.

5) Je známým faktem, že cyklista v městském provozu nadýchá méně škodlivin než člověk v autě. Vzduch v autě samozřejmě také pochází z ulice a klimatizační vstupy auta jsou výrazně níže než hlava cyklisty. Viz např. publikace Cyklistika pro města, MŽP, 2002. V daném místě lze navíc říci, že ve špičce tudy cyklista projede po odděleném cyklopruhu určitě rychleji než auta stojící v kolonách, a tedy jeho vystavení znečištění bude ve výsledku ještě o to menší.

6) Politicky je nevhodné omezovat lidé v ježdění automobily bez toho, aby dostali něco na oplátku, nějaké jim rozumně prospěšné využití toho místa. Z tohoto důvodu se obávám o osud celého ,,zkušebního'' projektu.

Anonymous N/A 23. 7. 2009, 08:41

Proč si myslíte, že toužíme jezdit na kole vedle 4 proudové magistrály ? Spadli jste z višně ? Tohle mohlo napadnout pouze člověka choré mysli.

Vratislav Filler 23. 7. 2009, 10:44

to anonym: Toužíme jezdit na kole tam, kudy se dostaneme, kde potřebujeme. Magistrála v Legerce nebude navěky, jak se z toho udělá městský bulvár, tak se sejde, že už tam nějaké cyklo je.
A příště se podepiš.

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat