Otázka pro vás: chcete mít trasy v mapě klidnější nebo rychlejší?

Publikováno: 17. února. 2010, 1 min. čtení
Aktualizováno: 30. ledna. 2021

co_do_mapy Koncem roku 2009 přibyla ve městě i v mapě řada cyklopruhů. Mapa se tak stává čím dál víc závislou na trasách v provozu. Rád bych vám nadále nabízel mapu, která není jen evidencí městské výstavby, ale která bude i v budoucnosti nabízet doporučené trasy, odpovídající maximálně vašim potřebám. Při současném nárůstu tras v cyklopruzích si ale nejsem jistý, zda se mapa tímto směrem stále ubírá. Proto jsem si připravil několik návrhů, jak pozměnit obsah mapy: Chcete chodníkovou alternativu ke každému cyklopruhu, nebo naopak propojit ulice s cyklopruhy i úseky, kde se zřejmě teprve v budoucnu objeví? Budu velmi vděčný, pokud budete hlasovat v anketě a vyjádříte svůj názor v komentářích.

Trasy v provozu přibývají

S tím, jak vznikají další a další cyklopruhy, objevuje se v mapě řada tras vedená převážně v hlavním dopravním prostoru, tedy souběžně s auty. Stále bohužel platí, že ve velkých křižovatkách, kde by to bylo nejvíce zapotřebí, se neznačí ani cyklopruhy ani piktokoridory, které by začátečníka místem provedly. Trasy s minimálním kontaktem s auty tak neztrácejí svůj význam, nicméně se začínají v mapě poněkud vytrácet. Příkladem může být převedení chodníkové trasy podél ulice Českomoravské na nové cyklopruhy.

Takové řešení nemusí být příjemné pro ty, kdo si chtějí v mapě vyhledat co nejklidnější trasu. Na druhou stranu, přemíra tras doporučených po chodnících nepřispívá k budoucí koexistenci cyklistů a řidičů a je v podstatě neoprávněným záborem toho mála zbývajícího prostoru, který mají chodci.

Co s tím v mapě?

Navrhnu vám proto několik konkrétních řešení, jak mapu mírně pozměnit. Prosím, zvažte je a dejte v anketě hlas té úpravě, která by vám nejvíc vyhovovala.

Základní problém je, že nemohu navrhnout zakreslit současně všechno — třeba všechny rychlé trasy a k nim chodníkové alternativy. Mapa by se v takovém případě stala velmi nepřehlednou. (Jednou, až bude nový engine mapy, bude možné uvažovat o selektivním zobrazení tras podle obtížnosti. To je ale hudba budoucnosti.) Proto je teď třeba trochu vybírat.

1. Vynechat návaznosti na cyklopruhy

Tento návrh by především zpřehlednil mapu cyklistům vyžadujícím jízdu mimo provoz. Jako doporučené trasy by byly značené ty pokud možno co nejklidnější (třeba po chodníku, nebo souběžnou ulicí). Cyklopruhy by byly zakreslené v podstatě jen evidenčním způsobem: nesnažil bych se je navazovat na síť doporučených tras.

Úprava vychází z představy, že cyklisté využívající cyklopruhů jsou obecně zdatnější a dovedou orientovat v provozu (a mapě) natolik, že k vyhledání své trasy nepotřebují berličku v podobě doporučené trasy. V současné mapě jsou tak zakreslené cyklopruhy v ulici Terronské (viz obrázek). Samozřejmě, pokud ulicí s cyklopruhy vede nejklidnější možná trasa, bude značena tudy.

ukazka_terronska

Nepřítomnost doporučených průjezdů po hlavních ulicích povede k tomu, že v mapě nebudou vyznačena místa, kterým by se měli vyhnout i nejzkušenější cyklisté. Plošné vyznačení míst nebezpečných pro cyklisty bude ovšem trochu problém.

2. Přidat klidné alternativy

Návrh upřednostní klidnější trasy, ovšem za cenu znepřehlednění mapy. Řešení by vypadalo zhruba tak, jako když je nyní souběžně s Vršovickou ulicí (která má cyklopruhy) vedená doporučená trasa C10. Leckde tomu ale tak není, třeba u trasy po Českomoravské by v takovém případě musel zůstat vyznačený i ten chodník, po kterém byla doporučená trasa vedená původně.

ukazka_vrsovicka

Byla by lepší možnost volby mezi trasami po silnici a po chodnících, současně by ale dost narostl počet chodníkových úseků v mapě a přehlednost mapy by se leckde zhoršila.

3. Označit možný alternativní průjezd po chodníku nebo po silnici.

Návrh poslouží všem skupinám cyklistů, a současně naznačuje, pro kterou skupinu je daná trasa vhodnější. V návrhu jsou zachované stávající kresby tras, doplní se jen značky alternativního průjezdu po chodníku nebo po silnici. V ulicích, kde spíš doporučuji jízdu po silnici a přitom je možné použít chodníku, by přibyly značky ,,jízda po chodníku možná“. Naopak tam, kde přednostně doporučuji jízdu po chodníku (třeba proto, že je pustý), ale zdatný cyklista by se do provozu nebál (např. v Türkově ulici), by se objevily značky ,,jízda po ulici možná“. Možnou podobu úpravy ukazují obrázky:

ukazka_turkova
ukazka_ceskomoravska

4. Položit větší důraz na trasy v provozu.

Návrh poslouží spíš cyklistům požadujícím rychlý průjezd, současně mapu poněkud znepřehlední . Když na cyklopruhy (především na ty spojené s autobusy) navazuje ulice se silným provozem, jsou pruhy leckde namalované bez jakékoliv návaznosti. Přitom ti cyklisté, kteří jezdí po městě rychle, by uvítali svižné průjezdy, vyhýbající se současně totálně ucpaným, přímo nebezpečným nebo jinak otravným lokalitám. Tento návrh úpravy mapy by zahrnoval zakreslení všech smíšených bus+taxi+cyklopruhů a napojení ulic, ve kterých jsou vedeny, na stávající síť doporučených tras. Přibylo by tak výrazně ,,červených“ tras (vedených v provozu), při současném zachování současných návrhů na trasy zklidněné.

5. Omezit chodníkové trasy a použitelnost chodníku vyjádřit značkou.

Návrh poslouží nejvíce cyklistům používajícím ulice v provozu, zpřehlední ale výrazně mapu. Ačkoliv je jízda po chodníku často nejpohodlnější, neměla by být příliš podporována. Pokud je jízda po ulici možná, není třeba chodník zvlášť vyzdvihovat. K opatřením uvedeným v bodě 4 se proto přidá náhrada chodníků souběžných s trasami sjízdnými provozu jen značkou ,,jízda po chodníku možná“. V mapě by zůstaly jen ty chodníkové trasy, které nelze nahradit přiměřeným řešením v provozu (parkové chodníčky, nebo ty podél rychlostních komunikací).

ukazka_v_korytech

Co by se vám líbilo?

Zvolte, která úprava obsahu mapy by vám nejlépe vyhovovala. Další návrhy, náměty či připomínky pak uvítám v komentářích pod článkem.

Jak si přejete upravit systém tras v mapě? (viz článek)

Výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...
Vratislav Filler
Zakladatel mapy a webu Prahou na kole, předchůdců tohoto magazínu. Zaměřuje se analyticky na cyklistickou infrastrukturu, především v Praze. Je členem pražské cyklokomise, poradního orgánu Rady hl. m. Prahy. Působí jako dopravní expert ve spolku AutoMat. Vědecký pracovník zaměřený na přesné aplikace globálních navigačních systémů.

Hynek Hanke 18. 2. 2010, 11:55

Ten nápad se značkami není špatný. Ale v téhle podobě na mne graficky působí jako: ,,Pozor, auta'', ,,Pozor, chodci'', tedy opačně než zamýšlené ,,Možno po silnici'', ,,Možno po chodníku''. Bylo by zajímavé, jakými jinými symboly se dá vystihnout myšlenka silnice a chodníku.

Vratislav Filler 18. 2. 2010, 12:15

Máš pravdu, byl to předběžný návrh. Zkusil jsem navrhnout jiné ikonky: ,

Kristina 18. 2. 2010, 13:36

Jé, to mně taky - bezva zlepšení!

pekas 18. 2. 2010, 14:00

Já souhlasím s bodem 1. Vzhledem k tomu, že mapu stále považuji za neoficiální, nevidím potřebu reagovat na tzv. oficiální cyklopruhy apod. v případech, kdy postrádají návaznosti. Smyslem je přeci právě ukázání návazností, často skrytých. A zkušeňák si stejně nakonec poradí po svém, nepotřebuje to mít na talíři.
Optimální by samozřejmě byla nějaká forma vrstev typu úplně odděleně / v mírném provozu / v provozu. Což se zřejmě skrývá pod slovy "nový engine":-)

Vratislav Filler 18. 2. 2010, 14:38

Za pekase vkládám zlepšovací návrh:

Petr Sedláček 18. 2. 2010, 19:09

Mapa by měla zůstat hlavně seznamem klidnějších tras. Rychlou trasu si dokáže každý najít relativně sám, ale které ulice jsou klidné a vhodné pro pohodlnou jízdu na kole z normální mapy jen těžko někdo vyčte.
Nešlo by eventuálně vyznačit rychlé trasy jen slabou, třeba tečkovanou čarou? Nebo klidné trasy kreslit třeba studenými barvami (modrá, zelená) X rychlé a rušné trasy teplými barvami (žlutá, červená, fialová)

Tonda 18. 2. 2010, 21:05

Na začátku, kdy ještě tolik opatření pro cyklisty v Praze nebylo, vynikala mapa cestami, které byly pro většinu lidí, a i pro mě, neznámé. Jízda po cestách, které nevedou pouze po silnici jsou nádherné. Např, jak lze objet Zahradní město západní cestou přes kolonii zahrádek a odstavné nádraží. Cesty po hlavních tazí znají beztak dobře ti, kteří se na kole nebojí a jezdí a jezdí. To spíš najít opravdu cesty, ktere mají pozvolné stoupání a málo nastoupaných metrů. Mám a prodávají se kola s třemi převody a i stěmi třemi převody se da po Praze krásně jezdit, když se ví, jak se vyhnout kopci. Ikonky jsou opravdu moc pěkné :) .

Ladia 18. 2. 2010, 22:40

Aa mape si cenim trasy, ktere bych jinak tezko hledal.
Cesty po silnicich s provozem najit neni tezke, cesty bez nej ano, takze pokud pruhy a dalsi novinky tak jen ucelene trasy a nejak odlisene (potlacene) od stavajiciho obsahu.
Doplnovat do mapy cyklopruhy bez navaznosti nema cenu

libor 19. 2. 2010, 08:56

Pokud by do budoucna šlo barevně označit trasy, kam by člověk mohl vyrazit i s dětmi, bylo by to bezva. Tím pádem by to musely být ucelené trasy bez nebezpečných úseků po silnici.

Štěpán 20. 2. 2010, 01:58

Pokud má mapa sloužit těm, kdo se na kole "bojí", pak by měla znázorňovat jen klidné trasy (ať už to znamená cokoliv). Cyklistické pruhy tedy asi jen zaznamenat, ale nepropojovat (pokud to nebude účelné). Vůbec nezaznamenávat pruhy pro autobusy + taxíky + cyklisty, protože platí jen občas a krátkou dobu. Když pak dojde na použití, tak je jedno, jestli mne v jízdním pruhu předjíždí autobus vyhrazeně nebo ne. Bezpečnost tím nijak nevzrůstá ani neklesá.

Čeho bych se ale vyvaroval je vedení "klidné trasy" po chodníku tam, kde je vedle něj i cyklopruh. Důvody jsou dva:
- první je prostý - cyklista na chodník nepatří, s výjimkou oficiálně označkovaných úseků, kde se na to chodec může připravit.
- druhý je politický: jak chcete obhajovat další rozvoj procyklistických opatření, když každý uvidí, že na ně sami cyklisti kašlou? Moc lepších argumentů, proč místo do něčeho pro kolaře vrazit peníze do autařů asi nebude.

Také bych do mapy nezaváděl další ikonky.
Ikonka "Místo v cyklopruhu je možno jet po chodníku" je špatně už z principu, vysvětlení výše.
Ikonka "Místo po chodníku je možné jet po silnici" je taky nesmysl - po silnici je možné jet vždy(krom dálnic a podobných výjimek), tak proč to nějak zdůrazňovat? Krom toho je normální jezdit po silnici, ne po chodníku.
Rovnou předejdu další námitku, že to slouží oznámkování (ne)bezpečnosti jízdy po silnici.
Neslouží.
(Ne)bezpečnost provozu nelze rozhodnout ikonkou v mapě, ale tu si musí vyhodnotit každý přímo na místě podle momentální situace. Pro upozornění na obvykle silný provoz už v mapě jedna ikonka je - .

Jiří Bernášek 20. 2. 2010, 21:25

V podstatě souhlasím s předchozími komentáři. Nejcennější jsou v cyklistické mapě ty (zejm. klidné) průjezdy, které nejsou v obyčejné mapě vidět - tedy trasy ve stylu pospojovaných uliček, chodníků, cestiček v zeleni atd, které poskytují příjemný a jakž takž přímý průjezd s malým provozem a malým stoupáním. Značit plošně rychlé trasy v provozu asi nemá smysl - to lze snadno vyčíst z běžného plánu města, i odhadnout intenzitu provozu (často to tak dělám).

Na druhou stranu zakreslení cyklopruhů, i jako mnohde izolovaných úseků bez neúčelných napojení, bych zachoval - je to přece jen pro cyklistu v provozu zajímavou informací. Za velmi sporné ale považuji pruhy s časově omezenou platností (např. BUS-pruh na Vrchlického - když funguje, jede se tam slušně, jindy je to ale sebevražda). Stejně tak bych se nebránil občasnému umístění ikonky "pozor provoz" i mimo zakreslené trasy, pokud se ukáže že je to které místo "o život" a mapa tam ke zkratce v provozu nějak svádí - ale opravdu jen někde. (Jako asi ne úplně dokonalý příklad mne napadá Kartouzská na Smíchově, která sice (za cenu maxi provozu) od Újezda řeže roh k Plzeňské po rovině, ovšem křižovatku s Radlickou neprojedete z žádné strany jinak než levými odbočovacími pruhy, za skoro úplné absence chodníků.)

Chodníky bych spíš redukoval, je to nouzové řešení, ne zrovna legální a mnohde ne moc ohleduplné k chodcům - na druhou stranu ale je také plno chodníků širokých, přehledných, a zcela opuštěných. Záleží v každém jednotlivém místě na situaci, doporučit je třeba především trasu v místě účelnou (z hlediska méně zdatného jezdce) a bezpečnou (pro všechny) - tedy dle mého by měl asi posun nastat spíše v prioritách než v nějakých striktních pravidlech: Bránil bych se více souběžným čarám na téže (nebo i blízké) ulici, zbytečným chodníkům (rozhodně podél cyklopruhů), a trasám v provozu které nejsou něčím zajímavé (např. že jsou opravdu nevyhnutelnou kratší návazností dílčí trasy klidné), a jinak je to pořád o posouzení konkrétního místa.

Pěkně jsem se do toho svého postoje zamotal... Volím tedy nakonec asi první možnost, i když ne úplně jednoznačně.

Vratislav Filler 21. 2. 2010, 11:22

Děkuju za dosavadní náměty a poznámky, pokusím se je prozatím shrnout (diskusi rozhodně neuzavírám):

Za nejvýznamnější považujete trasy, které se v "běžné" mapě prakticky nedají najít. Ukázat neviditelné návaznosti umožňující překvapivě klidný průjezd. Tedy v podstatě to, jak mapa začínala...
S tím se ztotožňuji. Proto vlastně tenhle článek vznikl, že už jsem měl pocit, že se mapa obsahově posouvá někam, kde by s tím lidé nemuseli být spokojeni.

Několikrát se objevuje přání rozčlenit jemněji obtížnost tras, respektive výrazněji vyznačit opravdu klidné trasy. Současný systém je v zásadě "cyklostezka - ulice - ulice se silným provozem", přičemž ulice se silným provozem je nastavená poměrně vysoko. Špatně se tak rozeznává, která ulice je ještě naprosto klidná, a kde už se vyskytuje pro mnohé nepříjemná míra provozu.
Nad tímhle problémem budu uvažovat hlouběji, nebude to tak snadné jako řešení navrhovaná v článku. Na jaro připravuji (v rámci trochu jiného projektu) podrobný dotazník cyklistických preferencí, který bude zjišťovat, kolika lidem vadí jaké typy ulic, překážky apod. S novým členěním tras podle obtížnosti bych rozhodně počkal na výsledky toho průzkumu.
Libor: Z výše uvedeného vyplývá, že trasy vhodné pro jízdu s dětmi se budou nejspíš překrývat s těmi nejlehčími ulicemi - vezmu to jako jedno z kritérií pro rozlišení ulic klidných a méně klidných.
Petr Sedláček: Jak budou trasy nakonec vypadat v mapě, není jisté. Rád bych zachoval i členění podle terénu, to bude potřeba nějak vhodně sloučit.

Cyklopruhy: Zaznívá dost zdůvodněných návrhů na vyvázání cyklopruhů ze ,systému' tras, tj. zákres jen tam, kde na ně něco navazuje.
S tím v zásadě souhlasím. Násilné vytváření tras ke všem cyklopruhům skončí. Kde jsou navazující trasy hodně problematické, zvážím vyřazení.

Stále se domnívám, že pruhy bus+cyklo+taxi v mapě smysl mají. Pro zdatnější cyklisty je to výrazná pomoc. Když pominu Vrchlického, která bývá ucpaná i mimo špičku (neznamená to, že by ten pruh měl platit celý den?), většinou je to tak, že ve špičce cyklopruh platí a mimo špičku je provoz přiměřeně slabý, auta i autobusy pak obvykle předjíždějí až levým pruhem. Samozřejmě, zde není pochyb o zbytečnosti zákresu návazností - tohle jsou trasy pro zdatné jezdce, kteří to nepotřebují.
Problém s těmito pruhy nejspíš v budoucnu vyřeším zákresem jinou barvou než jaká platí pro ,klasické' cyklopruhy. Možná jen ikonkou.

Chodníky podél tras s cyklopruhy: V zásadě se shoduji, že by se tomu mapa měla co nejvíc vyhýbat. Přesto bych se nebránil vyznačení možnosti jet po chodníku pomocí ikonky v situacích, kdy je ulice s cyklopruhy výjimečně rušná a současně chodník téměř pustý. Tedy v situacích, kdy nebýt v mapě cyklopruhy, bez váhání kreslím chodník.
Příkladem může být právě Českomoravská ulice, kde se běžně jezdí sedmdesát a přitom její jižní chodník vede (až na výjimku u supermarketu) podél různých skladů a fabrik a chodců je na něm pomálu. Také na něm před instalací cyklopruhů byla trasa zakreslená.

Ten argument, že všichni cyklisté nevyužívají nabídnuté cyklopruhy a proto jsou zbytečné: To je pohled zvenčí, který nevidí, že cyklisté nejsou zdaleka tak homogenní skupina, jako řidiči. To, že rodinka s dětmi jede podél "pražského" cyklopruhu po chodníku, neznamená, že ten cyklopruh je zcela k ničemu. Je to úplně stejné, jako kdyby silničkář jel po silnici podél cyklostezky přerušené u každých vrat, což se taky nesmí, že. Každá infrastruktura má svojí klientelu. Tohle je třeba veřejnosti vysvětlit. A ne převažující: "Tady máte cyklopruh (nebo cyklostezku), tak ho hleďte všichni používat!" případně "Stanovený dopravní režim si rozvracet nedáme!" ;-)

Značka "možno s auty" má svoje oprávnění. Začínám si ujasňovat její cíl, kterým je dostat lidi z chodníků na ulici. Zpráva, že to jde po silnici "všude", je pro chodníčkáře k ničemu. Existují ale úseky, kde je sice doporučená trasa po chodníku, ale po silnici to jde výrazně rychleji a přitom to není nebezpečné. Tam vidím prostor pro tuto značku.

Abych to tedy shrnul: Zatím to vypadá na
1. soustředění se na klidnější průjezdy, což v zásadě znamená nalezení dalších s pomocí místních znalců.
2. cyklopruhy navazovat jen tam, kde to jde vcelku klidně. Jinde "odříznout". To povede ke zpřehlednění a soustředění na klidnější trasy.
3. bus+cyklo+taxi pruhy kreslit značkou, která zabrání splést si je s běžným cyklopruhem.
4. S cyklopruhy souběžné chodníkové trasy jen v oprávněných případech a značkou "možno po chodníku" (řekněme u max. 10% cyklopruhů)
5. S rušnou ulicí souběžné chodníkové trasy touž značkou ano. (odstranění duplicit, návrh klidnější alternativy)
6. Na vybraných místech nabídnout chodníčkářům informaci, že v provozu je to tu v pořádku.

Vzdálenější budoucnost:
7. Rozlišení velmi klidných (vhodných např. pro děti) a běžných tras.

Tonda 21. 2. 2010, 15:25

S těmi chodniky opatrně. Já osobně s tím mám velmi špatnou zkušenost, kvůli policistům pochůzkařům. Ti Vás zastaví a dostanete to i s pokutou. Já to nakonec měl z 2000 za 200,- :D STRAŠNÝ!!!! Policisti v autech - žádný problém. Jezdím proti nim i v protisměru, ačkoli se netváří vesele, tak nedělají problémy.

Vratislav Filler 21. 2. 2010, 17:11

Nerad bych otevíral chodníkové a přestupkové téma. Teď jde spíš o filosofii mapy, která by sice měla podporovat legální způsob jízdy, ale současně měla odvahu říct: "Vidíte, kolik chodníků musíme doporučovat k jízdě, i když vůbec nechceme?"

Tonda 22. 2. 2010, 10:56

naprosto souhlasím.

Štěpán 22. 2. 2010, 17:21

Cyklopruh a chodník.... vůbec mi nešlo o nějaké rozvracení dopravního režimu, ale o tem pohled zvenčí. Ten totiž budou mít úplně všichni - tedy až na předmětného cyklistu na chodníku.

Hynek Hanke 24. 2. 2010, 10:25

Štěpáne, máš pravdu, ale ono spíš jde o to vzájemné pochopení, než o tu samotnou záležitost. Třeba na Novodvorské myslím cyklokomise magistrátu navrhuje řešení souběžného cyklopruhu a cyklostezky. Cyklostezka je oddělená od provozu, ale přerušovaná (tudíž pomalá, ale vhodná pro slabší, pro děti, pro dvojici, co si chce po cestě povídat...), cyklopruh je rychlý, ale přerušovaný v křižovatkách a tak dále, vhodný pro úplně jinou skupinu lidí. Tudíž s těmihle různými způsoby využití prostoru ulice různými skupinami se už de-facto počítá i stavebně, tak proč by je nemohla nabízet mapa ve formě doporučení...

Vratislav Filler 25. 2. 2010, 10:29

Děkuji všem, kteří zde diskutovali a hlasovali. Myslím, že to splnilo účel - ukazuje se, že zájem po trasách, kde není provoz, spíš narůstá, než že by klesal.

Závěr pro mapu je zjevný: Soustředím se na nacházení dalších klidných tras. Současně se ale budu snažit, aby příliš nepřibývalo návrhů pro jízdu po chodnících v chodecky frekventovaných oblastech.

Pokud jde o ty diskutované "chodníkové" trasy podél cyklopruhů: Nebudu hledat ke každému cyklopruhu paralelní chodník. Spíš se pokusím najít vhodná řešení v ploše města (souběžné ulice, parky apod.) Věřím, že to tak bude fungovat lépe.

Tímto vás tedy prosím, abyste mi i nadále zasílali návrhy na klidné průjezdy především v širším centru města, a to na adresu redakce@prahounakole.cz .

Štěpán 26. 2. 2010, 16:48

@ Hynek Hanke:
Proti souběžným cyklostezce a cyklopruhu nic nemám, to je v pohodě. Ten můj problém se týkal doporučení (i) jízdy po chodníku bez legálního přístupu cyklistů vedle cyklopruhu.

Nade mnou zmíněné nalezení objížďky cyklopruhu vedlejší souběžnou ulicí je košer, u carku bych si zas tak moc jistý nebyl.

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat
Mapa Městem na kole aktualizována
Redakční blog,

Mapa Městem na kole aktualizována

17. října. 2023, 2min. čtení4