Novinky v mapě – Duben 2010

Publikováno: 12. května. 2010, 1 min. čtení
Aktualizováno: 30. ledna. 2021

Dubnové změny v mapě se soustředily na návrhy od přispěvatelů. Prokoukly především oblasti na východě Prahy, na které se v mapě dlouho nesáhlo: Okolí Běchovic a Satalic. Zneprůjezdnění trasy A44 ze Kbel do Letňan si vyžádalo zákres objížďky a zanesení tras v dosud nedokončeném lesoparku. V širším centru přibyla zajímavá klidná spojka od Vltavské do ulice Za elektrárnou, byly vylepšeny průjezdy Vinohrady a především byla obnovena dlouho neprověřená trasa z Motola přes Skalku na Strahov.

Kyje, Dolní Počernice, Běchovice, Újezd

Dlouhodobě nezdařile zmapovanou oblast Kyjí a Běchovic mi důkladně vyspravili Pekas, Újezďák, Štěpán a Jakub. Zkombinováním jejich příspěvků se podařilo dosáhnout v oblasti komplexní změny trasování v celém sektoru mezi Kyjemi, Dolními Počernicemi, Běchovicemi a Újezdem nad Lesy.


Kyje – Za Horou, nová trasa X114 od Rokytky a zástavbou dále podél Českobrodské (pokračuje až do Dolních Počernic). Převedení trasy X115 z Broumarské a Nedokončené do klidnějších ulic. Drobné opravy na trase 1/A25/C6.

Běchovice jsou nyní řešené zcela nově. Frekventovaná křižovatka s ulicí Ve Žlíbku byla nahrazena křížením Českobrodské po přechodu a jízdou vedlejšími uličkami. Újezďák informoval o dvojici nových cyklostezek: Z Vinice k železniční trati (směr Běchovice) a z Běchovic do Újezda nad Lesy (nový povrch položený asi ze 70%). Průjezd doplnil fotografiemi. Přibyla také ,,severní“ trasa z Vinic do Újezda, vedená zčásti průmyslovým areálem.


Okolí Běchovic s novým trasováním prakticky výhradně mimo frekventované komunikace.

Vinohrady, Žižkov

Jak obtížné je najít optimální trasu ve spleti jednosměrek mezi Vinohrady a Žižkovem, jsme se mohli přesvědčit v diskusi pod březnovým článkem. Výsledkem jsou ale úpravy trasování, které nabízají zatím to nejschůdnější, co lze najít:

  • Přehledné křížení Vinohradské u Flory Čáslavskou ulicí
  • Stoupání z Žižkova na Vinohrady ulicí Chelčického (důvodem je stavba garáží v místě kdysi použitelného chodníku parkem nad Prokopovou).

 


Okolí Flory a Olšanského náměstí po úpravách. Za podněty děkuji Petru Sedláčkovi a Štěpánu Mazánkovi.

Holešovice

Konečně se (především díky S7epanovi) povedlo vytrasovat použitelnou spojku ze Stromovky ulicí Za Elektrárnou až k metru Vltavská. Trasa je o to důležitější, že při stavbě Trojského mostu vzala dočasně za své pobřežní pěšinka, co vedla ze Stromovky k Nádraží Holešovice. Nová trasa je tak zřejmě nejklidnějším způsobem, jak se dostat ze Stromovky na metro. Trasa vede od Vltavské až k nádraží Praha-Bubny zcela zapomenutým chodníčkem s alejí.


Průjezd od ulice Za elektrárnou, Bubenskou a pak uličkami Holešovic našel S7epan.

Letňany – Kbely

s7epan (a další): Pravděpodobně trvalé uzavření trasy A44 v letiště v Letňanech a téměř současná výstavba lesoparku mezi Letňany vedly k překreslení celé oblasti. Nové vedení A44 sice není oficiální nebo definitivní, podstatné je, že je trasa průjezdná.

Satalice

Okolí letišť je vůbec v poslední době nějaké prokleté. Šikovná trasa X145 ze Kbel podél plotu vojenského letiště je zneprůjezdněna výstavbou Vysočanské radiály. Věra Rendlová doporučila alespoň alternativní průjezd ze Satalic, který zčásti využívá již dávno hotový fragment cyklostezky A45 podél železniční trati na Turnov. V nedokončeném úseku vede trasa po pěšince vyšlapané na okraji pole. Trasu doplňují čtyři fotografie.

Motol – Císařka

Košířský kaňon nabízí pro cestu z Motola do centra prakticky jen ulici Plzeňskou, která je tak nepříjemná, že má smysl i objíždění přes řádné vrchařské prémie. Trasa X022 z Motola na Císařku (a dále na Strahov) byla jednou z nich, bohužel v mapě byla několik let zakreslená jako neprůjezdná kvůli výstavbě dvou na sebe navazujících bytových komplexů. Po dokončení staveb se ukázalo, že nové ulice na sebe nenavážou a průjezd tedy není možný. Důležité informace o jediném možném řešení průjezdu kolem hřišť na Skalce podal (a fotografií doplnil) Jirka Bernášek.

Drobnosti

Průjezd ulicemi Hvězdovou a Sdružení na Pankráci byl převeden na severní chodník. Důvodem je především finální vržení do olbřímí křižovatky s ulicí Na Pankráci.

Výjezd trasy C16 z Jižního Města na Petrovice trpěl nepříjemným stoupáním podél frekventované Novopetrovické. Po seznámení se s okolím rybníků na Milíčovském potoce byla proto trasa převedena na výrazně mírněji stoupající sérii asfaltových cest a pěšin. Nic to ovšem nemění na skutečnosti, že cyklistické napojení Jižního Města směrem na východ je stále buďto zčásti po frekventované ulici, nebo po offroadových pěšinkách. Trasa směrem dolů je v jednom úseku vedená protisměrkou, proto lze toto vedení doporučit především pro stoupání od Hostivařské přehrady na Jižní Město.

Jiří Bernášek poskytl aktuální informace o napojeních na nedávno dokončenou cyklostezku Rokytka – průjezd do ulice U Elektry je už možný jen po jedné straně a schodišť zdá se, nebude nikdy dost. Poskytl také řadu fotografií, které nyní můžete najít také podél doporučené trasy k metru Hloubětín.

Efilip poradil cyklostezku vybudouvanou v Průhonicích mezi ulicemi Tovární a U Hájovny.

Drobné úpravy se dočkalo značení trasy kolem Hamerského rybníka. Jiří správně vytkl, že značná část severní trasy nemá charakter chodníku, ale spíš obslužné komunikace.

S7epan také doporučil hezkou vyhlídkovou hřebenovku sadem mezi Spojovací a zahrádkami nad Hrdlořezy (nově X144). Trasa nabízí spíš než dopravní spojení zajímavý výhled a vzácné prostředí průjezdného sadu. Dá se z ní pokračovat po ,,vrchařské“ jedničce dál do centra. Při té příležitosti (také v souvislosti s předchozím zprůjezdněním mírného chodníčku novou zástavbou z Hrdlořez na Jarov) jsem odstranil doporučenou trasu z Hrdlořez na Jarov po chodníčku podél Českobrodské, včetně navazujících tras a nepříjemného úseku po chodníku Českobrodské u zastávky Pod Táborem.

Stojany

Protože v oficiální městské mapě se o existenci městských stojanů prakticky nedozvíte, pište mi o nich sem, budu je vkládat. Díky zprávám od místních (Petr a Petra) přibyly stojany na Praze 11 a 10.

Fotografie

V dubnu jsem od řady z vás obdržel různé fotografie nových úseků. Za ně děkuji zvlášť, protože jedna fotka překážky nebo stezky leckdy řekne víc, než stránka popisu. Bohužel nemohu v dohledné době zavést možnost uživatelského vkládání fotografií do mapy. Proto, jestli chcete do mapy nějaké fotografie přidat, posílejte mi je mailem na adresu redakce@prahounakole.cz.

Fotografie se v mapě objeví s upraveným komentářem a s uvedením přezdívky nebo jména a iniciály přiíjmení přispěvatele, podle toho, jak máte podepsaný mail ( například PeKas nebo Petr B. ). Pokud chcete být pod fotkami podepsaní jinak (celým jménem nebo vůbec), uveďte to prosím v mailu.

Závěrem

I nadále se tedy těším na vaše náměty na nové trasy, doplnění informací na těch stávajících a případné opravy nebo fotografie. Jen díky vašim opravám je mapa stále kvalitnější. A to ne rok od roku, ale v sezoně doslova měsíc od měsíce.

Vratislav Filler
Zakladatel mapy a webu Prahou na kole, předchůdců tohoto magazínu. Zaměřuje se analyticky na cyklistickou infrastrukturu, především v Praze. Je členem pražské cyklokomise, poradního orgánu Rady hl. m. Prahy. Působí jako dopravní expert ve spolku AutoMat. Vědecký pracovník zaměřený na přesné aplikace globálních navigačních systémů.

Vénovej 13. 5. 2010, 11:26

Přerušení A44: Objížďka přes lesopark, tak jak je zakreslena v mapě již není aktuální. Odbočka z Toužimské do lesoparku je přerušena stavbou náhradní objízdné komunikace, která vzniká kvůli výstavbě křižovatky Toužimská x Toužimská – etapa 0001 Kbelská. Kvůli stavbě křižovatky je zrušena i část trasy A44 po chodníku podél Toužimské do Kbel.
Od Kbel se dá do lesoparku dostat z ulice Sychrovská, pak projet celým lesoparkem po nově zbudované a velmi kvalitní 3 m široké stezce až na parkoviště na JZ straně lesoparku, přejet Toužimskou a areálem Letova na letiště Letňany (to už je v mapě zakresleno, chybí část stezky od Sychrovské do středu parku).

michals 13. 5. 2010, 17:10

Nové U stojany jsou před budovou PřF UK - Albertov 6 (Loc: 50°4'10.998"N, 14°25'33.563"E) a naproti před lékařskou fakultou (snad zhruba zde: Loc: 50°4'8.787"N, 14°25'28.433"E, nebo na druhé straně od vchodu). Jenom nevím, zda zásluha patří univerzitě, nebo městu.

pekas 13. 5. 2010, 22:47

Tři U-stojany jsou i před bazénem v Hloubětíně Loc: 50°6'18.012"N, 14°32'6.654"E

Vratislav Filler 14. 5. 2010, 11:39

michals: Ten první stojan na Albertově 6 mi to ukazuje do zahrady za Hlavovým ústavem - je to správně?

Předpokládám, že jsou to nerezová obrácená U, tedy stojany městské, umístěné na základě přání městské části. Praha 2 má teď nové stojany na řadě míst.

Cobic 14. 5. 2010, 19:09

Dobře chlapi, mapa žije, určitě něco nového vyzkouším!
Také pokud byste chtěli vyzkoušet a případně zakreslit 2 moje oblíbené zkratky na P10, budu rád, protože s rostoucí vegetací potřebují trochu vyjezdit ;) Cyklisty tam podkávám velmi zřídka...

Spojka Za Drahou - Sazecska
http://www.bikemap.net/route/490808#lt=50.0687&ln=14.52229&z=15&t=2

Spojka Pod Taborem - Prumyslova
http://www.bikemap.net/route/490812#lt=50.08713&ln=14.5289&z=15&t=0

Squish 15. 5. 2010, 15:21

Update stojanu na Palackeho namesti: Bike Ranch prodejna tam uz neni a ani jeji stojan, ale objevil se tam kvalitni U stojan na teto pozici: 50°4'21.982"N, 14°24'51.512"E (sikovne pod stromem)

Vratislav Filler 16. 5. 2010, 16:09

Cobic: Obojí hezké. Akorát teď si nejsem jistý, zda ta první je ještě aktuální, stavějí tam dálniční křižovatku. Jel jsi to už letos?
Ta Pod Táborem - Průmyslová, není nějak moc zabordelená? Mně se líbila už dávno, ale podle ortofota to vedlo učiněným smetištěm, tak jsem si netroufal to ani projet. Ale zakreslit jí můžu :-)

Tonda 16. 5. 2010, 22:13

Cobic:
K té první cestě - určitě musí být průjezdná. Pracoval jsem tam v garažích a jediný co se tam bude stavět je rozšiřování plochy pro autobusy, ale to je v nedohlednu. Ale určitě super cesta, protože ta stávající není moc dobrá. Stačí, když zaprší.

K té druhé, tu znám velmi dobře - bydlím za rohem a je pravda že je solidně zabordelená a občas se tam ukazují zajímavé existence, ale je průjezdná celkem dobře. Až na ten první, kolem skládky a podjezdu pod můstkem přes trať. Asi tak v půlce. Vyznačte je do mapy. Oboje jsou s minimálním stoupáním. K té druhé je nutno dodat, že ten kousek te cesty kolem skladky je soukromá cesta. :( ale to je jedno :D zkratka je to suprová.

Kdyžtak pořídím foto.

Vénovej 17. 5. 2010, 22:34

Přerušení A44 v Letňanech: dnes definitivně skončila možnost průjezdu areálem bývalého Letova. Ostraha letiště mi oznámila, že branka do Letova je uzamčena (a také byla). Po ukončení Pivního festivalu 30. května bude již prý celé letiště pro veřejnost uzavřeno. Na stránkách městké části P18, se sice mluví o tom, že letiště bude přístupné pro občany Letňan a Kbel na čipové karty - podle ostrahy hudba budoucnosti. Starosta MČ uvádí: "podél celého areálu výstaviště je plánováno vybudování nové komunikace, která propojí území letiště s lesoparkem. Mělo by zde dojít k oddělení od vlastní plochy letiště cca 20metrovým pruhem, kde bychom rádi vybudovali asfaltovou stezku."

Vratislav Filler 18. 5. 2010, 00:07

Vénovej: Pěkný. Napsal jsem na radnici a správě letiště o vyjádření, tak jsem ještě zvědavý, co z nich vypadne. Ten průjezd přes letiště byl určitě provozován po dobu delší než deset let bez toho, aby proti tomu majitel podnikal nějaké kroky, dá se tedy považovat za právně vydržený. Podle mne by proto správa letiště měla tu objízdnou stezku zaplatit.

Cobic 19. 5. 2010, 15:18

VF, Tonda: No jasně, že jsem je obě jel letos a to kolikrát. Vadim tu první projel cestou z poslední cyklojízdy i s přívěsem s lodí! Průzkumy takových stezek dělám hlavně přes zimu, ideálně ve sněhu, kdy je pěkně vidět každá stopa a není to zarostlé vegetací. Každopádně se tam nesetkáte s "Jarní bezohledností" ;) A Foto taky dodám, až tam někdy pojedu ve dne ;) Kdyžtak pár takových zkratek mám ještě v záloze. Proto mě je na silnici tak málo vidět - i když jezdím denně ;)

Tonda 19. 5. 2010, 17:00

Cobic: no tak super! Uvidíme se ve čtvrtek na cyklojízdě a probereme to, Teda pokud pojedeš 0:)

blabous 20. 5. 2010, 13:01

Holesovice: ten prvni blok Strojnicky je jednosmerka, navic z kopce, mozna by stalo za to vyznacit
( http://maps.google.com/?hl=en&ie=UTF8&ll=50.104671,14.435306&spn=0,0.024033&z=16&layer=c&cbll=50.10467,14.435176&panoid=pSHXUlAt099Xya7DIksQog&cbp=12,103.08,,0,9.9 )

pekas 21. 5. 2010, 09:22

Cobic, VF: Včera jsem cestou ze Žižkova na Čerňák testnul výše uvedenou
Pod Taborem – Prumyslova
http://www.bikemap.net/route/490812#lt=50.08713&ln=14.5289&z=15&t=0
Dojmy: Prvních asi 300 m k odbočce náklaďáků na skládku několik cm bahna + pod tratí rybníček, projet se ale dá. Následuje místo, kde vegetují podivní lidé, asi sto metrů bordelu a pak už bují vegetace. Těsně před Průmyslovou v lesíku měl někdo ohýnek. Průmyslová se dá v pohodě podjet po kousku asfaltu a dál podél trati k Jahodnici už chodí pejskaři. Na jednom místě je to překopané, ale dá se objet. Stoupání neznatelné, ve srovnání s cestou od Lidlu k Shell po Českobrodské hodně v pohodě. Snad jen osamělé slečny za soumraku by se tomu místu měly vyhnout. Takže dík za tip!

JK 21. 5. 2010, 11:41

Přeposílám, co se objevilo v diskusi na stránkách Letňan ve vyjádření tajemníka ÜMČ Praha 18 (Letňany).

"Dle našeho názoru se cyklotrasa se z hlediska stavebního zákona neumisťuje a ani nepovoluje, nejedná se o účelovou komunikaci. Jiný názor má Magistrát, dle jehož výkladu je cyklotrasa veřejná účelová komunikace, s jejímž umístěním vlastník souhlasil, a tento souhlas není možné vzít zpět. Dále s umístěním cyklotrasy v dosavadní podobě souhlasil Úřad pro civilní letectví. Podle mých informací informací je průjezd přes Letov uzavřen od pondělka 17. 5. na žádost majitele letiště. Avšak na předcházejícím jednání dne 5. 5. majitel se zachováním cyklotrasy v úseku Výstaviště-Letecká škola souhlasil a potvrdil to i elektronickou poštou. Pan starosta prakticky denně problém řeší a jsem přesvědčen, že k dohodám (tak jak je pan starosta zde již popsal) dojde."

více na
http://www.letnany.cz/Pruvodce-po-Uradu-mestske-casti/default.aspx?ido=454&path=questions&l=1

Připomínám, že k problémům došlo po změně majitele letiště loni na podzim. Do té doby bylo vše v klidu.
Opevňování letiště pokračuje z ostatních stran, tedy v podstatě už je celé oploceno, přes parkoviště u výstaviště je mobilní plot a u něj stává "ostraha". Kdo to viděl, ten ty uvozovky pochopí.

Vratislav Filler 21. 5. 2010, 18:32

Tak pánové, slíbené je skutečností, obě trasy jsou v mapě, dtto vyznačení jednosměrky ve Stronické.

michals 22. 5. 2010, 12:07

Vratislav Filler: Stojany na Albertově: Je to samozřejmě špatně. Správná (doufám) poloha těch stojanů: 50°4'8.036"N, 14°25'27.285"E. Kde se stala chyba? :-|

Squish 22. 5. 2010, 14:05

A ještě jste tam nedali ten můj na palačáku co jsem psal o pár přízpěvků zpět :-)

Squish 22. 5. 2010, 14:06

Uff, myslím "příSpěvků" :-)

Vratislav Filler 22. 5. 2010, 16:44

Myslel jsem na něj, je tam od 13:20 ;-)

Vénovej 25. 5. 2010, 17:37

Cyklotrasa A44 v Letňanech
Dnes odpovídal na četné dotazy na přerušení trasy A44 zástupce starosty ÚMČ Praha 18 - Letňany:
Otázka: Paní Eva, pánové Čadek, Levitus, Filler, Dlugoš... a další (Gerhard 25.5.2010 6:36)
O odpověď jsem požádal zástupce starosty pana Kolínského, do jehož gesce tato problematika spadá: Dobrý den, byl jsem požádán na odpověď na váš dotaz. Samozřejmě naše MČ má souhlasné stanovisko vlastníka letiště, týkající se vedení cyklotrasy z 7.3.2007. Rovněž máme souhlasné stanovisko s vyznačením cyklotrasy od Ministerstva životního prostředí z 7.2.2007, Správy chráněné krajinné oblasti z 21.2.2007, Úřadu pro civilní letectví z 26.2.2007 a Aeroklubu Praha Letňany z 9.2.2007. Protože situace na letišti je nepřehledná, vyjde v dalším čísle Letňanských listů rozhovor se zástupcem majitele letiště, v kterém popíše své záměry a v obřadní síni Radnice se uskuteční veřejná prezentace, kde budou rovněž prezentovány uvedené záměry.
S pozdravem
David Kolínský
místostarosta

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat
Ohlédnutí za rokem 2022 v redakci
Redakční blog,

Ohlédnutí za rokem 2022 v redakci

06. března. 2023, 16min. čtení4